MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

2017

11 sierpnia
2017

Panująca od początku sierpnia pogodna aura umożliwia prowadzenie robót ziemnych przy realizacji kolejnego etapu

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, kontynuowane są prace ziemne przy budowie drugiego odcinka przyłącza ciepłowniczego do Pałacu Lubomirskich. Przy budowie pierwszego odcinka przyłącza, od budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A do budynku Kolegium Nowe - trwają końcowe prace montażowe. Do połowy sierpnia b.r. planujemy zakończenie prac na tym odcinku. Ponadto przygotowywane są pomieszczenia węzłów w trzech budynkach.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
Prace odtworzeniowe nawierzchni na trasie przebiegu przyłącza ciepłowniczego zostały zakończone. Obecnie trwają prace montażowe węzła cieplnego.

DWORSKIEGO 76-78-80
W tym tygodniu zostały przeprowadzone próby ciśnieniowe przyłącza. Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni na terenie przedszkola przy ul. Głowackiego.

BARSKA 10
Trwają prace przy przebudowie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Barskiej 8 i prace odtworzeniowe. Przeprowadzona została także próba ciśnieniowa.

Ponadto trwają prace projektowe przy rozbudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego. Zakończony został także montaż węzła cieplnego budynku Straży Pożarnej przy pl. Św. Floriana 1.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

2 sierpnia
2017

Ponieważ wg prognoz synoptyków, tropikalne upały (powyżej 30oC) potrwają jeszcze co najmniej kilka dni, dlatego też MPEC jako przedsiębiorstwo troszcząc się o Państwa komfort cieplny, nie tylko zimą ale i latem, przypomina o kilku

NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH ZACHOWANIA
PODCZAS UPAŁÓW

czyli na co należy zwrócić w tych dniach szczególną uwagę, czego unikać, przed czym i w jaki sposób się chronić i na kogo przede wszystkim uważać.

Odwodnienie, przegrzanie organizmu, udar słoneczny – to tylko niektóre z niebezpieczeństw czyhających w tych dniach, szczególnie na dzieci, osoby starsze, czy też cierpiące nie niektóre choroby. Nie jest też dobrym pomysłem zostawianie podczas upałów zwierząt i dzieci w zaparkowanych pojazdach, w których temperatura może dochodzić nawet do 60oC, co stanowi śmiertelne wprost zagrożenie.

Warto poświęcić 5 minut i zapoznać się z krótką broszurą przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa a poświęconą najważniejszym zasadom postępowania podczas upałów. Gorąco zachęcamy!

31 lipca
2017

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników lokali w budynkach przy ul.: Św. Jana 28, Św. Jana 32 i Kraszewskiego 14, zasilanych z węzła cieplnego W028 oraz użytkowników pomieszczeń w budynku przy ul. Bohaterów Getta 1 zasilanych z węzła W041 o

ZMIANIE TERMINU PRZERWY REMONTOWEJ

Przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Św. Jana 28, 32 i Kraszewskiego 14 będzie miała miejsce w dniach 18 – 22 września, natomiast do budynku przy ul. Bohaterów Getta 1 w dniach 11 - 15 września b.r.

Wspomniane przerwy w dostawach c.w.u. spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac montażowo-spawalniczych związanych z wymianą węzłów cieplnych.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

31 lipca
2017

Przełom lipca i sierpnia to dla naszej Spółki "gorący czas", związany z realizacją kolejnego etapu

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace montażowe I odcinka ciepłociągu, prowadzone przy ul. Żołnierzy I AWP. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prześwietlenia spoin, do końca bieżącego tygodnia wykop zostanie zasypany a nawierzchnia na trasie przebiegu ciepłociągu odtworzona.
Obecnie wykonywany jest drugi przewiert pod drogą, umożliwiający ułożenie ciepłociągu bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym. W bieżącym tygodniu układane będą także kolejne odcinki przyłączy na terenie Parku Lubomirskich, m.in. do Pałacu Lubomirskich.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
W ubiegłym tygodniu zostały wykonane prace przy układaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Smolki 10. Obecnie prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni placu przed budynkiem szkolnym.

DWORSKIEGO 76-78-80
Prace przy układaniu przyłącza, łącznie z odtworzeniem terenu na trasie przebiegu ciepłociągu zostały zakończone. Obecnie prowadzone są końcowe prace przyłączeniowe na terenie przedszkola przy ul. Głowackiego, które zostaną zakończone do 5 sierpnia.

FRANKOWSKIEGO 2
W ubiegłym tygodniu zostało ułożone przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Frankowskiego 2, wraz ze wszystkimi pracami odtworzeniowymi nawierzchni. Montaż węzła cieplnego zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie, dostosowanym do prac przy budowie instalacji odbiorczej w budynku.

BARSKA 10
Pod koniec bieżącego tygodnia na terenie Przedszkola Nr 3 rozpoczynamy prace przy korekcie trasy przebiegu ciepłociągu, które potrwają 2-3 dni.

Ponadto w budynku przy ul. Kopernika 14 prowadzone są prace montażowe urządzeń węzła cieplnego, z którego zasilany będzie sąsiedni budynek przy ul. Kopernika 12. Równolegle prowadzone są prace montażowe i spawalnicze związane z wymianą węzłów cieplnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81, obiekcie handlowym „Biedronka” przy ul. Focha 2 oraz budynku Straży Pożarnej przy pl. Św. Floriana 1.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

20 lipca
2017

Miło jest nam Państwa poinformować, że MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. uzyskał w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016, organizowanego przez Instytutu Europejskiego Biznesu i mającej wyłonić najbardziej dynamiczne firmy w Polsce, tytuł

GEPARD BIZNESU 2016

W przedstawionym przez organizatora rankingu znalazło się 815 przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Wśród nich, na 229 pozycji nasza Spółka.

Podstawą przy sporządzaniu rankingu były wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu, biorące pod uwagę wzrost wartości rynkowej firm w okresie marzec 2015 – marzec 2016 oraz inne wskaźniki ekonomiczne i kryteria, które musiały spełniać klasyfikowane przedsiębiorstwa.

Kompletną listę przedsiębiorstw wraz z metodologią liczenia wartości firm, znajdziecie Państwo TUTAJTUTAJ.

19 lipca
2017

Od przełomu czerwca i lipca trwa

REALIZACJA TEGOROCZNEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej i przyłączenia do systemu ciepłowniczego nowych obiektów.

FRANCISZKAŃSKA 8 i 13
do budynków tych zostały ułożone przyłącza ciepłownicze, umożliwiające rozbudowę systemu i podłączenie do sieci ciepłowniczej kamienic położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego. W chwili obecnej prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni, które zostaną zakończone na początku przyszłego tygodnia.

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
trwa montaż ciepłociągu od budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A do komory przewiertowej, usytuowanej na terenie Parku Lubomirskich. Pod koniec tygodnia zostanie wykonany przewiert pod drogą, co pozwoli na ułożenie odcinka rur bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym i pieszym. Równocześnie trwają pracę przygotowawcze pomieszczeń w ww budynkach, w których zostaną zainstalowane urządzenia węzłów cieplnych.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
we wtorek 18 lipca został przeprowadzony końcowy odbiór konserwatorski nadzorów archeologicznych prowadzonych podczas prac związanych  budową przyłącza ciepłowniczego. Od środy 19 lipca układane będzie przyłącze ciepłownicze do budynku szkolnego, zaś pod koniec tygodnia planujemy rozpocząć prace odtworzeniowe nawierzchni, które zostaną zakończone początkiem przyszłego tygodnia.
Węzeł cieplny w budynku zostanie zainstalowany w późniejszym terminie.

DWORSKIEGO 76-78-80
w dniu dzisiejszym przeprowadzony zostanie odbiór nadzorów archeologicznych, po czym rozpoczną się prace montażowe ciepłociągu. Wszelkie prace przy budowie odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 78, łącznie z pracami odtworzeniowymi, planujemy zakończyć do końca lipca b.r.

Ponadto na początku lipca przebudowany został odcinek sieci ciepłowniczej przy ul. Mariackiej.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących inwestycji MPEC zaplanowanych na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

3 lipca
2017

Miło jest nam Państwa poinformować, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami

ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ NAJWIĘKSZEJ TEGOROCZNEJ INWESTYCJI

czyli budowę przyłączy ciepłowniczych doprowadzających Ciepło Systemowe do położonych w obrębie Parku Lubomirskich budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej: Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego.

W dniu dzisiejszym odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy infrastruktury sieciowej - firmie Isoplus Polska Sp. z o.o. Pierwsze prace ziemne w pobliżu budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A rozpoczną się początkiem przyszłego tygodnia.

Z uwagi na unikatowe walory historyczne i przyrodnicze terenu na którym będzie budowany ciepłociąg, wspomniana inwestycja została objęta nadzorem archeologicznym i dendrologicznym.

Zakończenie prac związanych z budową infrastruktury sieciowej przewidujemy na koniec września b.r. Równolegle z układaniem sieci ciepłowniczej w ww budynkach przygotowywane będą pomieszczenia techniczne i montowane urządzenia węzłów cieplnych.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji - przepraszamy.

3 lipca
2017

Tradycyjnie już, w sobotę 1 lipca, na symboliczne zakończenie przerwy remontowej, na stawach przy ciepłowni Zasanie został zorganizowany dla pracowników MPEC doroczny

FESTYN CIEPŁOWNIKÓW 2017

który swoją obecnością zaszczycili m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder z małżonką oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Ludwik Szymański.

Lejący w sobotę od rana do późnego popołudnia deszcz, poważnie nadwyrężył nerwy organizatorom festynu. Jednak jak każdy mógł zauważyć, nawet niebo sprzyjało przemyskim ciepłownikom i impreza mogła się odbyć zgodnie z planem.

Ok. godz. 17.00 oficjalnego otwarcia Festynu dokonali wspólnie Prezes Zarządu MPEC Kazimierz StecZastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, który przy tej okazji skierował do jego uczestników kilka nomen omen „ciepłych” słów. Potem już tylko muzyka, tańce, smakowite potrawy i ogólnie dobra zabawa, aż do północy oraz długie rozmowy prowadzone w atmosferze rodzinnego pikniku pomiędzy pracownikami różnych działów przedsiębiorstwa, dla których doroczny festyn jest jedną z nielicznych okazji do spotkań w takim gronie.

W Festynie wzięło udział ok. 100 osób - pracowników wraz z osobami towarzyszącymi.

Do zobaczenia już za rok!

Fotorelacja z Festynu Ciepłowników 2017

30 czerwca
2017

W PRAWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI PRZEMYŚLA
CIEPŁA WODA DOPIERO W SOBOTĘ WIECZOREM


Informujemy wszystkich mieszkańców prawobrzeżnej części Przemyśla korzystających z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC, że z powodu awarii sieci magistralnej przy pl. Floriana, wymagającej przeprowadzenia robót ziemnych i wymiany fragmentu ciepłociągu, wznowienie dostawy ciepłej wody użytkowej do obiektów położonych w tej części miasta nastąpi najwcześniej w sobotę w późnych godzinach popołudniowych lub godzinach wieczornych.

W sprawie uzyskania bieżących informacji na ten temat prosimy o kontakt z Pogotowiem Ciepłowniczym MPEC pod nr tel. 993


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

30 czerwca
2017

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że wcześniej niż planowaliśmy zostały zakończone prace w źródle ciepła i na sieci ciepłowniczej, przewidziane do realizacji podczas przerwy, co umożliwiło

SKRÓCENIE TEGOROCZNEJ PRZERWY REMONTOWEJ

Już dzisiaj, tj. w piątek rano rozpalony zostanie jeden z kotłów w zasańskiej Ciepłowni. Następnie, po zakończeniu uzupełniania ubytków nośnika ciepła, nastąpi stopniowe rozgrzewanie sieci ciepłowniczej. Proces ten potrwa od kilku do kilkunastu godzin. W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna już dzisiaj ok. południa, zaś wieczorem z ciepłej wody będą już mogli korzystać mieszkańcy wszystkich zasańskich osiedli mieszkaniowych.

Najpóźniej ciepła woda użytkowa dostępna będzie dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta. Z uwagi na prowadzone na sieci magistralnej w okolicach pl. Św. Floriana nieplanowane a dosyć czasochłonne prace spawalnicze, wznowienie dostawy ciepła do budynków położonych w tej części miasta nastąpi najwcześniej w piątek w późnych godzinach wieczornych lub w sobotę rano.

O wszelkich zmianach dotyczących wznowienia dostaw ciepła będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

29 czerwca
2017

Podczas ostatniej, XLII (42) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 19 czerwca 2017 r. przemyscy radni przyjęli ważną

Uchwałę umożliwiającą dofinansowanie przyłączenia obiektu
do systemu ciepłowniczego

osobom (fizycznym, prawnym, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym) wymieniającym „brudne” źródła ciepła i zastępującym je Ciepłem Systemowym lub ogrzewaniem gazowym.

Zgodnie z uchwałą nr 103/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19.06.2017r. „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizacje zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej” dofinansowanie będzie miało charakter bezzwrotnej dotacji w wysokości maksymalnie 5.000 zł. na jedno zadanie.

Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem stosownej umowy oraz obwarowane określonymi warunkami, m.in. fizycznej likwidacji pieca lub kotła opalanego paliwem stałym.

Uchwała zawiera także (załącznik nr 1 do uchwały) wzór wniosku o udzielenie dotacji, którego wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 15-20 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz przyznawania dotacji, jak również wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych zostaną określone w późniejszym terminie.

Zachęcamy do skorzystania.

Treść uchwały nr 103/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu

26 czerwca
2017

W ostatnią sobotę, tj. 24 czerwca b.r. został zorganizowany dla pracowników Spółki i ich rodzin

IV ENERGETYCZNY SPŁYW KAJAKOWY

Na tradycyjnej trasie Krasiczyn - Ostrów, w którym wzięło udział łącznie 32 osoby, z najmłodszym uczestnikiem tegorocznego spływu 5-letnim Miłoszem.

Po krótkim instruktażu i przypomnieniu podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na wodzie, ok. godz. 10.00 wszystkie kajaki zostały „zwodowane” i MPEC-owska armada ruszyła w dół Sanu.

Dobrze już znana trasa spływu, tym razem zaskoczyła jego uczestników wyższym niż w ubiegłych latach stanem wody. Dzięki temu udawało się nie tylko unikać slalomu giganta po Sanie, aby nie osiąść na kamienistym dnie, ale i częściej używać wioseł jako steru a nie napędu, poświęcając uwagę na podziwianie przyrody i zmieniającego się co chwilę krajobrazu.

Uczestnikom tegorocznego spływu sprzyjała także ciepła ale pochmurna pogoda. Jedynym mankamentem mógł być stan czystości wody, którą po ostatnich opadach trudno było określić jako „krystaliczną” czy też „źródlaną”, ale takie drobiazgi szybko przestały komukolwiek przeszkadzać.

Po drodze jeszcze tradycyjny krótki odpoczynek na plaży w Wapowcach, połączony z regeneracją sił pieczoną kiełbasą i ok. 14.00 pierwszy „kajak flagowy” przycumował do portu w Ostrowie.

Tradycyjnie już specjalne podziękowania należą się panu Piotrowi Dobosiewiczowi za profesjonalne przygotowanie i organizację całej imprezy oraz ratownikowi. Obaj panowie nie tylko czuwali nad bezpieczeństwem uczestników spływu, ale i musieli wykazać się cierpliwością i dużą dozą tolerancji.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok, na kolejnym, jubileuszowym V Spływie Energetycznym.

Fotorelacja z IV Spływu Energetycznego

23 czerwca
2017

W piątek 9 czerwca b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

przy udziale Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Kazimierza Steca "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016" i "Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016" oraz "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016" przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Jadwigę Jędruch, Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2016. 

22 czerwca
2017

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o rozpoczynającej się w najbliższy poniedziałek 26 czerwca

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

która może potrwać do niedzieli 2 lipca.

Podczas wspomnianej przerwy zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe urządzeń służących do wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Wykonane zostaną także tzw. "wpalenia" - przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieciowej nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

Pragniemy równocześnie zapewnić wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że zarówno harmonogram, zakres wykonywanych prac jak i ich organizacja będą realizowane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas trwania przerwy, a tym samym zminimalizować niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac nastąpi bezzwłoczne wznowienie dostaw ciepła, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Wzór ogłoszenia o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości

20 czerwca
2017

Już w najbliższą niedzielę 25 czerwca odbędzie się w Przemyślu

12. Nietuzinkowe Święto Fajki

którego obchody rozpoczną się tradycyjnie już barwnym korowodem, czyli Wielką Paradą Fajkarzy. Ponadto Turniej Wolnego Palenia Fajki, popisy tancerzy ze Szkoły Tańca A-Z, koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy oraz dodatkowe atrakcje: obóz forteczny, targ staroci, kuchnia polowa, warsztaty rękodzielnicze, itp.

Tradycyjnie, Święto Fajki nie może się obyć bez muzycznych atrakcji. W tym roku gwiazdami wieczoru będą dwa znane zespoły: reggaeowy Habakuk oraz rockowy Rezerwat.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznych obchodach Święta Fajki.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

14 czerwca
2017

To już kolejny rok, gdy nasza Spółka, w ramach realizacji polityki otwartości i transparentności działania, wydała

RAPORT ZA ROK 2016

opisujący szczegółowo funkcjonowanie przedsiębiorstwa w roku ubiegłym.

Tym razem znajdziecie Państwo w Raporcie jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej danych technicznych, ekonomicznych, dotyczących nie tylko przedmiotu działalności MPEC, ale i organizacji, kompetencji poszczególnych jego organów, przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych, wskaźników efektywnościowych, warunków pracy w Spółce, kierunków i planów rozwojowych a także analizy dotyczące rynku ciepła i odbiorców Ciepła Systemowego i wiele, wiele innych informacji.

W poprzednich wydaniach naszego Raportu staraliśmy się przedstawiać Państwu bardziej szczegółowo poszczególne, wycinkowe aspekty funkcjonowania Spółki: jej rys historyczny, politykę środowiskową, politykę jakości, czy też praktyczną realizację zasad CSR.

Raport za rok 2016, oprócz przedstawienia bieżącego stanu przedsiębiorstwa, zawiera również opis jego mikro i makrootocznia, analizę SWOT oraz średnio i długookresową strategię działania, której realizacja powinna w perspektywie kilku – kilkunastu lat doprowadzić MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. do stanu określonego w przedstawionej na otwarcie Raportu Wizji Spółki.

Zapraszamy do lektury.

14 czerwca
2017

Ledwo kilkanaście dni temu zakończył się sezon grzewczy, a już „pełną parą” idą

przygotowania do realizacji inwestycji rozwojowych

przewidzianych w planie na bieżący rok.

Najwcześniej, bo już 26 czerwca b.r. rozpoczynamy budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 oraz przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańskiej 13. Prace te potrwają ok. 1 tygodnia i zostaną zakończone na początku lipca b.r.


Początkiem lipca, rozpoczną się prace przy realizacji największej i najważniejszej tegorocznej inwestycji – budowie systemu ciepłowniczego w obrębie Parku Lubomirskich, co pozwoli na doprowadzenie Ciepła Systemowego zarówno do zabytkowego Pałacu Lubomirskich, jak i położonych nieopodal budynków Kolegium WschodniegoKolegium Nowego. Prace przy realizacji tej inwestycji planujemy zakończyć na początku września b.r. Budowę infrastruktury przesyłowej na zlecenie naszego przedsiębiorstwa prowadzić będzie katowicka firma Isoplus Polska Sp. z o.o., podobnie jak budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Frankowskiego 2, który planujemy wykonać w terminie 15 lipca – 5 sierpnia b.r.

Na przełomie czerwca i lipca b.r. rozpoczniemy także budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 78, co umożliwi ogrzewanie Ciepłem Systemowym także sąsiednich budynków o nr 76 i 80. Tę inwestycję planujemy zakończyć pod koniec lipca b.r.

W lipcu planujemy także wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Smolki 10 oraz Piotra Skargi 16.

Na przełomie lipca i sierpnia b.r. planujemy z kolei rozpoczęcie budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Chopina 2 i 2A, Grunwaldzka 28, Kopernika 12, Plac Rybi 1 i 2 oraz budynku zasilającego część kompleksu Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza. Po zakończeniu budowy infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej (sieci i przyłączy ciepłowniczych), MPEC rozpocznie montaż węzłów cieplnych.

Ponadto węzły cieplne zostaną zamontowane w budynkach do których przyłącza ciepłownicze zostały ułożone w latach ubiegłych, m.in. przy ul. Mickiewicza 40, Słowackiego 21 (I LO) oraz Lelewela 6 (wymiana starego węzła odbiorcy na nowy węzeł MPEC).

O przebiegu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Z góry przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z realizowanymi przez nasze przedsiębiorstwo pracami inwestycyjnymi. Pragniemy równocześnie Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć powodowane tym uciążliwości.

9 czerwca
2017

Co prawda, na termometrach już letnie temperatury a uwagę, bardziej niż ogrzewanie, przykuwają wakacyjne atrakcje, jednak MPEC dopiero początkiem czerwca, po wystawieniu faktur za miesiąc maj, mógł przeprowadzić

ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2016/2017

który okazał się zarówno dłuższy jak i chłodniejszy od kilku poprzednich sezonów grzewczych.

Sezon grzewczy rozpoczął się (umownie) 23 września 2016r., kiedy to najwięksi odbiorcy Ciepła Systemowego rozpoczęli ogrzewanie swoich zasobów, zaś zakończył 14 maja 2017r. Trwał więc 235 dni (sezon grzewczy 2015/2016 – 222 dni; 2014/2015 – 216 dni; 2013/2014 – 231 dni).

Chłodna i kapryśna pogoda pod koniec kwietnia i w I połowie maja spowodowała wydłużenie sezonu grzewczego o co najmniej 7 – 10 dni. Również średnia temperatura sezonu grzewczego 2016/2017 okazała się stosunkowo niska i wyniosła zaledwie +4,7oC, wobec +6,1oC; +5,4oC i +6,4oC odpowiednio w poprzednich sezonach grzewczych.

Ta pozornie niewielka różnica, wynosząca „zaledwie 1 – 1,5oC powoduje, że dla utrzymania w mieszkaniu komfortu cieplnego na zbliżonym poziomie zużywane jest ok. 5-10% więcej ciepła, co przy sezonie grzewczym trwającym ponad 7 miesięcy generuje niemałe, dodatkowe koszty ogrzewania.

W okresie I-V 2017r. sprzedaż ciepła została zaplanowana na ok. 230 tys. GJ. W rzeczywistości w analizowanym okresie sprzedaż ciepła wyniosła 272 tys. GJ, a więc o 42 tys. GJ więcej w stosunku do planu. Czyli mniej więcej o tyle, ile wszyscy nasi odbiorcy zużywają w miesiącu marcu lub październiku.

30 maja
2017

W związku z upływającą kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej MPEC, w dniu dzisiejszym zostały zorganizowane w siedzibie Spółki

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ MPEC

Zebranie otworzył Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, a następnie Joanna Matysiak-Kowal – Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała "Regulamin Wyborów Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Spółka z o.o." oraz poinformowała zebranych pracowników, że w trybie i na zasadach przewidzianych w treści Regulaminu zostało zgłoszonych dwóch kandydatów na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki: Zbigniew Sawecki i Ludwik Szymański.

Następnie głos zabrali sami kandydaci,
Zbigniew Sawecki i Ludwik Szymański
którzy w krótkich wystąpieniach przedstawili swoje kandydatury, po czym Komisja Wyborcza przeprowadziła procedurę głosowania.

Podczas krótkiej przerwy potrzebnej na policzenie głosów i ustalenie wyników głosowania, Prezes Kazimierz Stec przedstawił zebranym aktualną sytuację Spółki oraz zagrożenia na przyszłość, związane głównie z rosnącymi dynamicznie cenami opału.

Zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział 73 pracowników MPEC, spośród 136 uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania Zbigniew Sawecki uzyskał 64 głosy, natomiast Ludwik Szymański 56 głosów.

Kandydatom gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

29 maja
2017

W dniach 24-27 maja b.r. odbyła się zorganizowana dla pracowników naszego przedsiębiorstwa

WYCIECZKA NA POMORZE

W pierwszym dniu, uczestnicy wycieczki zwiedzili w deszczowej aurze najbardziej znane zabytki Torunia, m.in.: Krzywą Wieżę, Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Katedrę Świętojańską ruiny Zamku Krzyżackiego, czy też Basztę Koci Łeb. W Gdańsku natomiast, który przywitał przemyskich ciepłowników piękną, słoneczną pogodą, obejrzeli Europejskie Centrum Solidarności, historyczną Bramę Nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Pomnik Poległych Stoczniowców 1970r.

Drugi dzień wycieczki to dalsze zwiedzanie Gdańska, m.in.: Muzeum II Wojny Światowej, budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, Kościół Mariacki, Zbrojownia, Katownia, Ratusz, Żuraw Gdański, Muzeum Bursztynu a na zakończenie dnia krótki, relaksujący rejs po Zatoce Gdańskiej.

Kolejny dzień wycieczki, to wyprawa na Mierzeję Helską, podczas której uczestnicy wycieczki obejrzeli m.in. Muzeum Pod Strzechą w Jastarni, polskie umocnienia obronne Helu z Baterią im. H. Laskowskiego, fokarium oraz atrakcje Sopotu: Krzywy Domek, deptak Monte Cassino i molo.

W drodze powrotnej jeszcze tylko 3,5 godzinne zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku, - jednego z najcenniejszych zabytków polskiej architektury, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i powrót do Przemyśla.


Fotorelacja z wycieczki

22 maja
2017

Po zakończeniu sezonu grzewczego niezwłocznie przystąpiliśmy do zaplanowanych na ten rok

prac remontowych i modernizacyjnych

infrastruktury ciepłowniczej, głównie węzłów cieplnych.

W ubiegłym tygodniu wymienione zostały zasobniki ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych przy ul. Lelewela 8 (W020)Bogusławskiego 12 (W033).

W bieżącym tygodniu zostanie przeprowadzony demontaż urządzeń węzła cieplnego (modułów c.o. i c.w.u.) przy ul. Sikorskiego 11B (W014), ogrzewającego budynki przy ul. Sikorskiego 9A, 11B i 13B. Nowy węzeł cieplny, oparty na dwóch wymiennikach płytowych i dostosowany do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia sterujące jego pracą. Oprócz tego wyremontowane i wygłuszone zostanie pomieszczenie w którym zainstalowane są urządzenia węzła.

Dostawa ciepłej wody do wspomnianych budynków powinna zostać wznowiona w najbliższą środę lub czwartek, natomiast prace remontowe powinny zostać zakończone do końca bieżącego miesiąca.

Na przełomie maja i czerwca b.r. przeprowadzone zostaną również prace modernizacyjno-remontowe węzła cieplnego przy ul. 29-go Listopada 12, zasilającego w ciepło kompleks budynków Nadleśnictwa Krasiczyn.

Ponadto trwają prace konserwacyjno-remontowe poszczególnych węzłów cieplnych, zgodnie z harmonogramem, z którym możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej.

Równocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że wszelkie prace konserwacyjno-remontowe planowane i prowadzone są w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców, związane z brakiem ciepłej wody.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

16 maja
2017

Bardzo niskie jak na tę porę roku temperatury spowodowały przedłużenie sezonu grzewczego o kilkanaście dni w porównaniu do lat ubiegłych. W końcu spóźniona wiosna dotarła i do naszego miasta powodując, że od początku bieżącego tygodnia coraz większa grupa odbiorców składa wnioski o

Zakończenie ogrzewania obiektów

W poniedziałek 15 maja sezon grzewczy w swoich zasobach zakończył największy odbiorca Ciepła Systemowego – Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, natomiast dzisiaj, ogrzewanie zostanie wyłączone m.in. w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”.

Zwracamy się równocześnie do naszych Odbiorców z prośbą o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości. Wszystkie Państwa wnioski o wyłączenie ogrzewania są odbierane i rejestrowane, jednak pomimo mobilizacji wszystkich sił i środków, pracownicy MPEC nie są w stanie zrealizować wszystkich zleceń w jednym czasie.

Przypominamy, że zgodnie ze Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców, stanowiących część umowy sprzedaży ciepła, wstrzymanie dostarczania ciepła powinno nastąpić do 12 godzin od złożenia przez Odbiorcę wniosku w tej spawie.

9 maja
2017

W ramach walki z tzw. niską emisją powierzchniową, czyli głównie kotłami, piecami i innymi źródłami ciepła opalanymi węglem, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uruchomił zapowiadany od kilku miesięcy w ramach programu „Przyjazny Dom”

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Program adresowany jest do osób fizycznych, dysponujących prawem własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego, ogrzewanych dotychczas "węglowymi" źródłami ciepła.

W ramach programu można uzyskać dwa rodzaje pomocy finansowej: dotację (max. 3.000 zł i 20% kosztów kwalifikowanych) i pożyczkę (max. 80% kosztów kwalifikowanych). Pomocą finansową mogą zostać objęte inwestycje polegające na wymianie dotychczasowego, „węglowego” źródła ciepła na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, opalany biomasą, lub przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, czyli doprowadzenie do nieruchomości objętej programem Ciepła Systemowego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch terminach: 8-22 maja 2017r. i 4-18 września 2017r.

Mieszkańcy Przemyśla i okolicznych miejscowości mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz uzyskać więcej szczegółowych informacji nt. programu „Przyjazny Dom” Przedstawicielstwie Zamiejscowym WFOŚiGW, mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Kościuszki 2. Kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Więcej informacji nt. program, wraz z regulaminem naboru, wzorem wniosku o dofinansowanie i innymi dokumentami, znajdziecie Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

5 maja
2017

Pod koniec kwietnia b.r. zostały zawarte umowy przyłączeniowe pomiędzy nasza Spółką a Państwową Wyższa Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, które umożliwiają rozpoczęcie realizacji

NAJWIĘKSZEJ I NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWEJ INWETYCJI ROZWOJOWEJ

zaplanowanej na rok 2017, czyli przyłączenie do systemu ciepłowniczego położonych na terenie Parku Lubomirskich budynków Kolegium Nowego, Kolegium Wschodniego i Pałacu Lubomirskich.

Realizację tej inwestycji planujemy rozpocząć na przełomie czerwca i lipca, zaś zakończyć na przełomie września i października b.r.

Następną dużą inwestycją rozwojową przewidzianą do realizacji w bieżącym roku, której warunki zostały ustalone stosowną umową, jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 5 budynków przy ul. Mickiewicza, użytkowanych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Część wspomnianego kompleksu ogrzewana jest Ciepłem Systemowym od 2011r.
Inwestycja ta zostanie wykonana w lipcu i sierpniu b.r.

Skutkiem realizacji dwóch wspomnianych wyżej inwestycji będzie m.in. wzrost zamówionej mocy cieplnej o niemal 1 MW.

28 kwietnia
2017

We wtorek 25 kwietnia b.r. działająca w naszym przedsiębiorstwie Komisja BHP przeprowadziła

COROCZNY PRZEGLĄD STANOWISK PRACY

obejmująca zarówno teren ciepłowni Zasanie, budynki i stanowiska pracy Wydziału Sieci i Węzłów, pomieszczenia biurowe, jak również wybrane węzły cieplne.

Podczas przeprowadzanego przeglądu członkowie komisji zwracali uwagę głównie na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt ochronny i instrukcje stanowiskowe, warunki w jakich pracownicy wykonują swoją pracę, przestrzeganie przez nich wymogów bezpieczeństwa oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne z którego mogą korzystać.

Oprócz zgłaszanych podczas przeglądu kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych uwag i zaleceń dotyczących usunięcia drobnych usterek i niedociągnięć, z czynności tej zostanie sporządzony protokół zawierający oprócz poczynionych spostrzeżenia także propozycje poprawy warunków i organizacji pracy, zmiany dysfunkcjonalnych rozwiązań czy też doposażenia poszczególnych stanowisk pracy.

25 kwietnia
2017

Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa do udziału w cyklu imprez kulturalnych i sportowych, jakie odbędą się w najbliższy weekend w Przemyślu.

W dniach 29 – 30 kwietnia na Zamku Kazimierzowskim odbędą się

XVI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY
MUZYKI GOSPEL

Zajęcia prowadzić będą Gabriela Gąsior, Rafał Rudawski i David Daniel (UK). Warsztaty zakończy Koncert Finałowy, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia (niedziela) w godz.18.00-20.00 w sali teatralnej Zamku Kazimierzowskiego.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo m.in. na plakatach i stronie internetowej http://www.psgospel.com

Kolejną imprezą na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić, tym razem sportową, są

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE
„EKSTRAKLASA” FAZA FINAŁOWA

w ramach których 30 kwietnia w przemyskiej hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30 zostaną rozegrane dwa mecze: o godz. 9.00 pomiędzy Yonex Team Lublin i AZS Olsztyn, zaś o 13.00 pomiędzy przemyską drużyną UKS „Aktywna Piątka”Plesbad Pszczyna. Wstęp wolny.

I wreszcie trzecia impreza, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, to trzydniowe „rowerowe szaleństwo”, czyli

FESTIWAL ROWEROWY
BIKE TOWN PRZEMYŚL 2017

który odbędzie się w dniach 29.04. – 1.05.

Maraton Kellys Cyklokarpaty, FMB, Downhill, Trial, Pumptrack. Poza tym szkolenia, pokazy, warsztaty, konkursy - każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na stronie http://www.biketown.pl/ oraz profilu facebookowym

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) udzielił wsparcia organizatorom wszystkich powyższych imprez.

24 kwietnia
2017

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. w siedzibie MPEC odbyło się

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

dla 100 pracowników naszego przedsiębiorstwa, zarówno kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników administracyjno-biurowych, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie prowadził pan Piotr Gaweł.

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu przed rozpoczęciem szkolenia, odbyło się tradycyjne już

spotkanie Zarządu z pracownikami Spółki

Podczas spotkania Prezes Zarządu Kazimierz Stec przedstawił pracownikom szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Spółki w roku 2016 obejmujące m.in.: dane dotyczące sprzedaży ciepła, kosztów i wyników finansowych, warunków i struktury zatrudnienia, inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2017. Przypomniał również pracownikom o obowiązku korzystania przez nich podczas wykonywania prac ze wszystkich zapewnionych przez Spółkę środków ochrony osobistej i skrupulatnego przestrzegania zasad BHP.

Prezes Zarządu zwrócił również uwagę na istotny a często lekceważony fakt, że każdy pracownik Spółki na każdym stanowisku pracy, zarówno swoim zachowaniem, wyglądem, organizacją pracy i sposobem jej wykonywania, przyczynia się do budowania wizerunku całego przedsiębiorstwa i jego postrzegania zarówno przez naszych odbiorców, jak i osoby postronne. W związku z tym, na każdym pracowniku spoczywa odpowiedzialność za to, aby w społecznym odbiorze MPEC był postrzegany jako firma rzetelna, solidna i profesjonalna, rozwiązująca problemy odbiorców i użytkowników ciepła, na czym powinno zależeć nam wszystkim.

Oprócz tego, Kazimierz Stec zachęcał wszystkich pracowników do korzystania z organizowanych przez MPEC w bieżącym roku w ramach ZFŚS przedsięwzięć rekreacyjno-wypoczynkowych.

18 kwietnia
2017

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec

SPOTKAŁ SIĘ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

W ramach organizowanego przez szkołę cyklu spotkań pn. "Szkoła kiedyś i dziś", mającego na celu przybliżyć, zaciekawić i pozytywnie nastawić uczniów do nowego ustroju szkolnego, który w zbliżonej formie funkcjonował w  czasie, gdy uczniem tejże szkoły był zaproszony na spotkanie Kazimierz Stec.

Oprócz wspomnień i refleksji z lat szkolnych oraz przedstawienia pozytywnych aspektów funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej, Prezes Zarządu MPEC wielokrotnie podkreślał potrzebę nieustannej edukacji oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się światem i wymogami rynku pracy.

Kazimierz Stec odpowiadał również na pytania uczniów związane z pracą zawodową, funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i obsługiwanego przez przedsiębiorstwo dosyć skomplikowanej instalacji jaką jest miejski system ciepłowniczy, ogrzewający m.in. również budynek szkolny w którym odbywało się spotkanie.

Spotkanie zakończone zostało długimi, spontanicznymi oklaskami szóstoklasistów, którzy w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za przybycie.

Więcej informacji i zdjęć z tego spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły, która gościła w swoich progach Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca.

11 kwietnia
2017

Podobnie jak w ubiegłych latach, również dzisiaj do siedziby naszej Spółki zawitały

PRZEDSZKOLAKI Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI

z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Wychowanków Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu: Otylkę OlszańskąKsawerego Dryjańskiego, przyjął w imieniu Zarządu MPEC Wiceprezes Maciej Patoczka, któremu przeuroczy wielkanocny kurczak oraz równie uroczy zajączek złożyły przepiękne życzenia
Życzenia od przedszkolaków
a następnie wręczyły własnoręcznie przygotowaną kartkę
Kartka Wielkanocna od przedszkolaków
z życzeniami i wielkanocną pisankę.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników naszej Spółki, serdecznie dziękujemy Otylce, Ksaweremu oraz opiekunkom przedszkolaków – paniom Livii Czapskiej i Annie Leja-Olszańskiej za wizytę i złożone życzenia.

Wszystkim przedszkolakom z Przedszkola Nr 11 w Przemyślu, wychowawcom, pracownikom oraz ich rodzinom życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne upłynęły w ciepłej,  rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzajemnej życzliwości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

4 kwietnia
2017

Wraz z końcem marca kończy się powoli sezon grzewczy. Czas więc na

PIERWSZE PODSUMOWANIA

zarówno miesiąca marca, jak i I kwartału 2017r.

Tegoroczny marzec, ze średnią temperaturą +7,6oC był stosunkowo ciepły (średnia temp. marca z ostatnich 10 lat to +4,7oC), co zaowocowało niższą o ok. 6% sprzedażą ciepła w stosunku do planowanych założeń. Po uwzględnieniu różnicy temperatur oraz wielkości zamówionej mocy cieplnej, sprzedaż ciepła w marcu b.r. pozostawała na poziomie zbliżonym do porównywalnych okresów rozliczeniowych.

W I kwartale b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 219,8 tys. GJ i była wyższa, zarówno od planowanej (o 18%), jak i od analogicznych wielkości z lat 2014-2016, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i po uwzględnieniu różnic w dotyczących zamówionej mocy cieplnej.

Szczegółowe porównania najważniejszych wielkości i wskaźników z lat 2012 – 2017 zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Po I kwartale b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 54% sprzedaży planowanej na cały rok 2017.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc marzec zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. we wtorek 4 kwietnia. W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 14 kwietnia, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

24 marca
2017

Już w najbliższy poniedziałek 27 marca w sieci sklepów Piotruś Pan oraz w kilku innych punktach handlowych, jak również w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 dostępny będzie dla Państwa najnowszy numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 4 - EDYCJA PRZEMYSKA

W tym numerze magazynu będziecie mogli Państwo przeczytać m.in. o przemyskim smogu, czyli co właściwie nas truje i dlaczego walka z tzw. niską emisją zyskała w ostatnim czasie taki priorytet, z jakich materiałów najlepiej jest wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody aby wszystko ładnie wyglądało i dobrze funkcjonowało oraz jak się zabrać do takiego przedsięwzięcia. Dla lubiących nowinki techniczne przegląd rozwiązań z zakresu sterowania i programowania tzw. „inteligentnym ogrzewaniem” oraz wynikające z tego korzyści dla użytkownika tak ogrzewanego lokalu, a przede wszystkim dla jego kieszeni. Ponadto co to takiego jest audyt energetyczny oraz kto, kiedy i po co powinien takie opracowanie wykonać, przegląd inwestycji rozwojowych MPEC wykonanych w roku 2016 i plany na rok 2017, krótka historia kolejnego przemyskiego zabytku ogrzewanego Ciepłem Systemowym, tym razem kompleksu kościelno-klasztornego OO Franciszkanów-Reformatów i rozmowa z proboszczem parafii o. Tadeuszem Pawłowiczem nt. powodów dla których zdecydował się na zmianę sposobu ogrzewania świątyni oraz klasztoru.

W cyklicznej rubryce "Nasze kadry", tym razem sylwetki Wiceprezesa Zarządu MPEC Macieja Patoczki, związanego z naszym przedsiębiorstwem niemal od początku jego istnienia, oraz Bogumiły Trynieckiej, z którą zetknąć się musiał każdy, kto w ostatnich kilkunastu latach przyłączał swoją nieruchomość do systemu ciepłowniczego.

A na koniec obalamy mity, czyli „Ile naprawdę kosztuje Ciepło Systemowe” i porównanie rzeczywistych kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu różnych nośników energii.

Zapraszamy do lektury.

24 marca
2017

W czwartek 23 marca b.r. w siedzibie naszej Spółki odbyło się

SZKOLENIE Z MONTAŻU MUF RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH
ZGRZEWANYCH ELEKTROOPOROWO

W szkoleniu prowadzonym przez panów Ireneusza Rytkę i Tomasza Piwowarczyka z firmy Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o. wzięło udział 15 pracowników kadry technicznej i kierowniczej z kilku działów przedsiębiorstwa.

Szkolenie składało się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której zaprezentowany został prawidłowy przebieg procesu zgrzewania i montażu muf, sposób kontroli prawidłowości wykonania tych prac, jak również omówione zostały najczęściej popełniane błędy skutkujące późniejszymi awariami.

Zarówno szkolenie dla kadry technicznej, jak i planowane w najbliższym czasie praktyczne szkolenie monterów, zakończone otrzymaniem przez nich certyfikatów, związane jest z rozszerzeniem zakresu prowadzonych przez naszą Spółkę prac. Po zakupie odpowiednich maszyn, zarówno na układanych jak i już pracujących ciepłociągach, mufy elektrooporowe montowane będą przez naszych pracowników, co przyniesie oszczędności czasu i kosztów.

23 marca
2017

Po doposażeniu funkcjonującego w strukturze ciepłowni „Zasanie” laboratorium ochrony środowiska w nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe, m.in. spektrofotometr DR 3900 VIS z technologią RFID, wodoszczelny tlenomierz CO-402, o czym informowaliśmy Państwa TUTAJ oraz analizator Eltra CS 580 i kalorymetr IKA C2000, o czym również informowaliśmy w naszych Aktualnościach, tym razem laboratorium zostało doposażone w

STÓŁ LABORATORYJNY ORAZ CERAMICZNE DYGESTORIUM

przeznaczone do ochrony pracowników
Anna Bawoł prowadzi analizy w dygestorium
przed toksycznymi, cuchnącymi oparami, gazami, pyłami wydzielającymi się podczas prowadzenia prac laboratoryjnych z różnego rodzaju substancjami chemicznymi.

Dotychczas funkcjonujące dygestorium chemiczne zapewniało o wiele mniejszy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania analiz chemicznych.

Nowe meble laboratoryjne, oprócz walorów użytkownych – funkcjonalności, ergonomicznego charakteru i atrakcyjnego wzornictwa, odznaczają się również wysoką odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną oraz spełniają wszystkie aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości stosowanych blatów i pozostałych elementów wyposażenia. Jest to o tyle istotne, że wszystkie te czynniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracy w laboratorium, które jest uzależnione zarówno od konstrukcji mebli, jak i od parametrów systemu wentylacji, prawidłowego rozwiązania instalacji zasilających i odprowadzających oraz organizacji poszczególnych stanowisk pracy.

W najbliższym czasie w laboratorium zostanie jeszcze przeprowadzone malowanie i wymiana instalacji grzewczej.

22 marca
2017

W poniedziałek 20 marca b.r. 25 uczniów z klasy III B Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

OBEJRZAŁO CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

oraz cały ciąg technologiczny wytwarzania ciepła, począwszy od wyładunku miału węglowego na plac składowy, cały system taśmociągów transportujących opał do kotłów, sterowanie procesem spalania i odżużlania, aż po układ pompowy, odpowiedzialny za przesył ciepła siecią ciepłowniczą do poszczególnych obiektów na terenie Przemyśla. Uczniów po ciepłowni oprowadzali oraz opowiadali o całym procesie Tomasz Gołąb i Urszula Maj – pracownicy ciepłowni.

Na zakończenie wycieczki uczniowie obejrzeli funkcjonujące przy ciepłowni nowoczesne i dobrze wyposażone laboratorium ochrony środowiska, gdzie mogli przyglądać się jak Paulina Sękalska – pracownik laboratorium przeprowadza badania opału i wody sieciowej. 

17 marca
2017

W czwartek 16 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu odbył się

V FESTIWAL BAJKI

podczas którego miało miejsce rozdanie nagród dla laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój czas z książką”, organizowanego przez Dyrektora i grono nauczycielskie SP Nr 1. Jak nas poinformowała pani Monika Lach, na konkurs wpłynęło łącznie 169 prac z 17 przedszkoli a Jury miało twardy orzech do zgryzienia z wyłonieniem zwycięzców.
Każdy chętny mógł obejrzeć wyróżnione prace, wystawione podczas Festiwalu. Od piątku 17 marca, będą one wystawione w holu Galerii Sanowa.

W sumie na Festiwal Bajki i rozdanie nagród przyszło prawie 150 przedszkolaków. Oprócz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów SP Nr 1, główną atrakcją Festiwalu był występ pana Władysława Zycha – malarza, rzeźbiarza oraz autora bajek dla dzieci.

Na zakończenie Festiwalu Bajki, wyróżnione w Konkursie przedszkolaki otrzymały nagrody i upominki wręczane przez Dyrektora SP Nr 1 Macieja Kozłowskiego i Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca.

Informacje wraz z krótką filmową relacją z Festiwalu Bajki zamieściła m.in. TV Podkarpacka oraz tygodnik Życie Podkarpackie.

W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, MPEC udzielił wsparcia organizatorom Konkursu.

16 marca
2017

W poniedziałek 13 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Katarzynę Bauer-Maj - Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska UM w Przemyślu w sprawie wypracowania najefektywniejszych rozwiązań dotyczących

OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

z wykorzystaniem środków finansowych jakie mogą zostać przeznaczone na ten cel z budżetu miasta Przemyśla.

Podczas spotkania, w którym oprócz pracowników AOŚ uczestniczyli także przedstawiciele PGM i MPEC, została przedstawiona lista ok. 120 budynków położonych w niewielkiej odległości od sieci ciepłowniczej, do której stosunkowo niewielkim nakładem środków mogłoby zostać doprowadzone Ciepło Systemowe. Przedstawiciel PGM-u poinformował, że w ciągu kilku dni zostanie sporządzona lista zarządzanych przez przedsiębiorstwo nieruchomości, których mieszkańcy wyrazili zainteresowanie lub zgodę na ich podłączenie do sieci ciepłowniczej. Taka lista, obejmująca w sumie 108 budynków została przedstawiona nazajutrz. Zestawienie tych dwóch list pozwoli wyselekcjonować budynki, których przyłączenie do systemu ciepłowniczego byłoby najbardziej efektywne.

Niezależnie od tego w najbliższych dniach MPEC przeprowadzi ulotkową akcję informacyjną, obejmującą mieszkańców ok.150 budynków w naszym mieście. Ponadto, w najbliższych dniach zostanie opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu, regulującej m.in. zasady wsparcia mieszkańców naszego miasta przy likwidacji niskiej emisji.

15 marca
2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH
NA MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

o parametrach - 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950oC.

z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.

Dostawy w terminie od września 2017r. do kwietnia 2018r. zgodnie z harmonogramem.
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 25.000 ton.


Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

Oferty w terminie do 28 kwietnia 2017 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem.
nr faksu - 16 670-53-84,
tel. kontaktowy: Wiesław Pałka - 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

7 marca
2017

W dniu 6 marca b.r. w siedzibie naszej Spółki zostały zorganizowane

EGZEMINY KWALIFIKACYJNE

dla 17 pracowników MPEC, zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

Wspomniane egzaminy, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, przeprowadzała komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a działającą przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Radomiu Oddział w Rzeszowie.

Zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, potwierdzone uzyskaniem stosownego świadectwa kwalifikacyjnego stanowi prawny wymóg do prowadzenie prac eksploatacyjnych ciepłociągów, węzłów cieplnych, kotłów oraz innych instalacji i urządzeń energetycznych.

6 marca
2017

Informujemy wszystkich użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o zaplanowanej na 2017 rok

PRZERWIE REMONTOWEJ W DNIACH 26.06 - 02.07

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych urządzeń ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej. Podczas jej trwania wstrzymane zostanie dostarczanie ciepła do wszystkich obiektów na terenie Przemyśla zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego .

Ponadto, począwszy od 15 marca b.r. MPEC rozpoczyna

prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych

które mogą powodować kilkugodzinne przerwy i zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Harmonogram przerw wraz z wykazem obiektów, w których mogą wystąpić zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Powyższe informacje będzie można uzyskać również pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

Harmonogram prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych wraz z wykazem budynków w których mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej w marcu i kwietniu b.r.

>>> Rozwiń / Zwiń listę obiektów <<<


15.03.2017r.
 • Hoffmanowej 9  (W062)


 • 16.03.2017r.
 • Bielskiego 44E  (W263)


 • 20.03.2017r.
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5  (W320)


 • 21.03.2017r.
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1  (W324)
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A  (W323)
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B  (W323)


 • 21 - 23.03.2017r.
 • Reymonta 11  (W035)
 • Reymonta 13  (W035)
 • Reymonta 15  (W035)


 • 22.03.2017r.
 • 22-go Stycznia 6  (W209)


 • 27 - 31.03.2017r.
 • Grunwaldzka 97  (W002A)
 • Grunwaldzka 97A  (W002A)
 • Grunwaldzka 97B  (W002A)
 • Grunwaldzka 99  (W002)
 • Wieniawskiego 5A  (W002)
 • Wieniawskiego 16  (W002A)
 • Wieniawskiego 18  (W002A)
 • Wieniawskiego 20  (W002A)
 • Wieniawskiego 24  (W002A)
 • Wieniawskiego 26  (W002A)
 • Wieniawskiego 28  (W002A)
 • Wyb. Jana Pawła II 36A  (W002A)


 • 28.03.2017r.
 • 3-go Maja 20  (W305)


 • 03 - 07.04.2017r.
 • Bielskiego 62  (W045)
 • Bielskiego 64  (W045)
 • Bielskiego 66  (W045)
 • Borelowskiego 1A  (W057)
 • Poniatowskiego 13  (W042)


 • 06.04.2017r.
 • S. Augusta 16  (W067)
 • S. Augusta 16A  (W067)
 • S. Augusta 18A  (W067)
 • S. Augusta 20  (W067)
 • S. Augusta 20A  (W067)


 • 07.04.2017r.
 • Wybrzeże Piłsudskiego 7  (W156)


 • 10.04.2017r.
 • Monte Cassino 18 (d. baza WKTS)  (W050)


 • 12.04.2017r.
 • 3-go Maja 27  (W048)
 • Pl. Legionów 1  (W078)


 • 13.04.2017r.
 • Konarskiego 5  (W163)


 • 18 - 21.04.2017r.
 • Sikorskiego 5  (W008)
 • Malawskiego 1  (W066)
 • Malawskiego 3  (W066)
 • Malawskiego 5  (W066)
 • Malawskiego 7  (W066)
 • Malawskiego 9  (W066)
 • Malawskiego 11  (W066)
 • Malawskiego 11A  (W066)
 • Malawskiego 11B  (W066)
 • Malawskiego 13  (W066)
 • Malawskiego 15  (W066)
 • Malawskiego 17  (W066)
 • Malawskiego 19  (W066)
 • Malawskiego 21  (W066)
 • Malawskiego 23  (W066)
 • Malawskiego 25  (W066)
 • Swobodna 17  (W066)
 • Swobodna 19  (W066)


 • 19.04.2017r.
 • Ks. I. Skorupki 9  (W329)


 • 24 - 28.04.2017r.
 • Bielskiego 52  (W046)
 • Bielskiego 54  (W046)
 • Bielskiego 56  (W046)
 • Bielskiego 58  (W046)


 • 25 - 27.04.2017r.
 • Reymonta 3  (W101)
 • Reymonta 3A  (W109)
 • Reymonta 3B  (W110)


 • 28.04.2017r.
 • Łukasińskiego 9  (W268)


 • >>> Zwiń listę obiektów <<<

  2 marca
  2017

  W dniu dzisiejszym, w ramach posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu

  wizytę w MPEC złożyli Radni Miasta Przemyśla

  Bogusław Zaleszczyk, Ryszard Kulej, Janusz Zapotocki, Robert Bal i Tomasz Schabowski - członkowie wspomnianej komisji.

  Najpierw nasi goście obejrzeli ciepłownię Zasanie, po której oprowadzał ich Paweł Olejko - kierownik Wydziału Ciepłownia, omawiając „po drodze” poszczególne etapy procesu wytwarzania Ciepła Systemowego, a następnie udali się do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej. Tutaj Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił gościom w krótkiej prezentacji najważniejsze dane techniczne i finansowo-ekonomiczne charakteryzujące funkcjonowanie Spółki, po czym Marcin Kramarczyk zaprezentował „na żywo” najważniejsze systemy teleinformatyczne wspomagające eksploatację i zdalny nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której członkowie komisji uzyskali dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dotyczące zarówno obecnej sytuacji, jak i planów inwestycyjno-rozwojowych Spółki.

  2 marca
  2017

  Co prawda, po mroźnym styczniu b.r. (-4,8oC), luty okazał się miesiącem o wiele cieplejszym (+1,2oC), jednak mimo tego,

  Sprzedaż ciepła przekroczyła plan

  i była od niego wyższa o 16%.

  W porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, pobór ciepła przez naszych odbiorców był zdecydowanie wyższy. Taki wynik jednak nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę znacznie wyższą temperaturę średniomiesięczną odnotowaną w lutym 2016r. (+5,6oC).

  Porównanie zużycia ciepła w lutym 2017r. do innych miesięcy ze zbliżoną temperaturą (po korekcie tych wyników wskaźnikami uwzględniającymi wielkość i strukturę zamówionej mocy oraz ilość dni w rozliczanych okresach) wykazało, że zarówno w skali całego przedsiębiorstwa jak i kilkunastu losowo wybranych obiektów, kształtowało się ono na zbliżonym poziomie.

  Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

  Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc luty zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. w czwartek 2 marca. W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 10 marca, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

  1 marca
  2017

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  Oferty na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2017 nie otwierać przed godz. 730 20 marca 2017 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się w formularzu ofertowym i propozycji umowy.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka
  numer telefonu: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


          Formularz ofertowy
          Propozycja umowy

  28 lutego
  2017

  W minioną sobotę 25 lutego w godz. 8.00 – 13.00 w hali przemyskiego POSiR-u przy ul. Mickiewicza został rozegrany

  III Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek Budżetowych
  o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla


  W Turnieju, oprócz naszej Spółki, którą reprezentowali: Piotr Sawecki, Dawid Młot, Mateusz Śnieżek, Mariusz Krajewski i Andrzej Jurkowski, udział wzięli podobnie jak w latach ubiegłych: PWiK, POSiR, PGM, Straż Miejska, Urząd Miejski oraz debiutanci - Przemyscy Prawnicy.

  Tym razem puchar za zajęcie I miejsca z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Janusza Hamryszczaka odebrali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Kolejne miejsca zajęli: Urząd Miejski (II), Prawnicy (III), PWiK (IV), MPEC (V) i Straż Miejska (VI).

  Wszystkim uczestnikom Turnieju oczywiście serdecznie gratulujemy. Już za rok okazja do rewanżu.

  Więcej fotografii z Turnieju znajdziecie Państwo TUTAJ.

  24 lutego
  2017

  Już po raz kolejny mamy przyjemność serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do udziału w V edycji

  BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
  „TROPEM WILCZYM 2017”

  który odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 26 lutego b.r. na terenie Parku Miejskiego.

  Lokalnym organizatorem Biegu Pamięci jest Przemyski Klub Biegacza, przy udziale Urzędu Miejskiego w Przemyślu i PCKiN Zamek, a jego centralnym koordynatorem Fundacja Wolność i Demokracja.

  Start i meta biegu zlokalizowane będą na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego. Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach: 1963 m (start o godz. 12.00) oraz 6000 m (start o godz. 12.25).
  Jak informują organizatorzy, każdy uczestnik biegu otrzyma wyjątkową koszulkę oraz pamiątkowy medal.

  Szczegółowy opis zawodów wraz z listą uczestników i regulaminem możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

  W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy.

  Ponadto w biegu na dystansie 6 km wystartuje jedna z naszych koleżanek - Katarzyna Ryś. Oczywiście wszyscy trzymamy za nią kciuki w przekonaniu, że będzie godnie reprezentowała naszą Spółkę.

  24 lutego
  2017

  W czwartek 23 lutego odbyło się zorganizowane przez Katarzynę Bauer-Maj - Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu

  OFICJALNE SPOTKANIE
  W SPRAWIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

  w naszym mieście oraz możliwych do podjęcia w tej sprawie środków technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, uczestniczyli także przedstawiciele naszej Spółki oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej - największego w Przemyślu zarządcy nieruchomości.

  Podstawą do dyskusji, oprócz istniejącego stanu faktycznego, była realizacja założeń określonych m.in. w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego”.

  Zgodnie z ustaleniami, do 10 marca b.r. zostanie wykonana ewidencja wszystkich budynków ogrzewanych dotychczas niskoemisyjnymi źródłami ciepła a położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez MPEC. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielami wspomnianych nieruchomości oraz opracowany zostanie harmonogram czasowy i rzeczowo – finansowy, określający możliwe źródła finansowania poszczególnych działań.

  14 lutego
  2017

  Pomimo, że to już połowa lutego, zima i mróz nie odpuszczają. Widać to także po

  ZWIĘKSZONYM ZUŻYCIU CIEPŁA

  przez naszych odbiorców.

  Przez 13 dni lutego w zasańskiej ciepłowni, zasilającej miejską sieć ciepłowniczą, wytworzono niemal 42 tys. GJ ciepła, czyli mniej więcej tyle, ile łącznie w okresie czerwiec-wrzesień 2016r. (43,4 tys. GJ) i niewiele mniej niż w dosyć chłodnym październiku 2016r. (46,3 tys. GJ).
  W lutym ub. r. produkcja ciepła wyniosła 58,7 tys. GJ.

  Przez ostatnich kilka mroźniejszych dni, cały układ wytwarzania pracował przy obciążeniu ok. 42 - 45 MW, wytwarzając ok. 3500 - 3800 GJ ciepła na dobę. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywanych było ok. 200 ton opału.

  13 lutego
  2017

  W ubiegłym tygodniu ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna prowadzona w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego pn.

  Nie traktuj smogu jak powietrza

  zwracająca uwagę na problem smogu w polskich miastach, jego przyczyn i skutków.

  Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie (w złej temperaturze) spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych ciepłowniach i elektrociepłowniach temperatura pieca jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.

  Jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych sposobów na ograniczenie smogu jest Ciepło Systemowe
  i podłączanie nieruchomości do systemu ciepłowniczego. Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym miejscu - ciepłowni można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji.

  Jeśli porównamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi z ciepłowni, to okazuje się, że zawodowa produkcja ciepła emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji.

  Jak obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła w ciepłowni możemy całkowicie zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmosfery w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.

  Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież traktować smogu jak powietrza!


  Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do MIASTA BEZ SMOGU

  10 lutego
  2017

  Już w najbliższa niedzielę od godz. 10.15 na przemyskim stoku narciarskim rozegrane zostaną

  Zawody w Narciarstwie Alpejskim
  o puchar Prezydenta Przemyśla

  organizowane przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, Stowarzyszenie Regia Civitas w Przemyślu oraz Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

  Wspomniane zawody zostały przeniesione z ubiegłej niedzieli 5 lutego z powodu panujących tego dnia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W poprzednich edycjach Zawodów brało udział nawet kilkuset zawodników, startujących w kilku grupach wiekowych. W bieżącym roku do startu w zawodach zostało zapisanych na chwilę obecną 216 osób, których listę można podejrzeć TUTAJ.

  W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy.

  8 lutego
  2017

  Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, tegoroczna styczniowa aura zaowocowała

  SPORYM ZUŻYCIEM CIEPŁA

  przez naszych odbiorców, które zaledwie po jednym zimowym miesiącu wyniosło niemal ¼ ilości zaplanowanej na cały rok 2017.

  Przeprowadzenie pogłębionej analizy zużycia ciepła w kilkudziesięciu obiektach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania a następnie porównanie tych wyników do stycznia i grudnia roku 2016 oraz stycznia 2010r. w którym to miesiącu średniomiesięczna temperatura była na porównywalnym poziomie (I/2017 – 4,8oC; I/2010 – 5,9oC) wykazało, że zużycie ciepła w styczniu 2017r. było na poziomie zbliżonym do stycznia 2010r. (± 5%) oraz znacznie wyższe niż w grudniu 2016r. (30-50%) i styczniu 2016r. (10-25%). Te różnice przełożyły się na wyższe opłaty za ciepło w stosunku do porównywanych okresów nawet o kilkadziesiąt procent.

  Sprzedaż ciepła w styczniu 2017r. była natomiast zdecydowanie wyższa od wielkości planowanych. Przy porównywalnej wielkości zamówionej mocy cieplnej (plan – 71,54 MW, wykonanie – 71,86 MW – różnica 0,44%) różnica w ilości zużytego przez odbiorców ciepła wyniosła 26,9 tys. GJ, czyli była wyższa w stosunku do planu o ok. 36% (plan – 75 tys. GJ; wykonanie – 101,9 tys. GJ).

  Porównanie powyższych wielkości do planu w skali całego przemyskiego systemu ciepłowniczego jest o tyle miarodajne, że wspomniany plan sporządzany jest na bazie analogicznych parametrów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem korekt mocy, struktury poboru ciepła i średnich temperatur w dłuższym horyzoncie czasowym.

  Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

  Czytaj dalej >>>

  Często spotykamy się z sytuacją, gdy nasi odbiorcy intuicyjnie wręcz porównują koszty ogrzewania i ilość zużytego ciepła do miesiąca poprzedniego oraz analogicznego miesiąca roku ubiegłego i na tej tylko podstawie wyciągają zbyt daleko idące wnioski. Tymczasem bez uwzględnienia czynników pogodowych, (nie tylko temperatury średniomiesięcznej ale i dobowego jej rozkładu, kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, itd.), ilości dni rozliczanego okresu oraz różnic w sposobie użytkowania mieszkań w porównywanych okresach (więcej dni wolnych, święta, terminy ferii, itd.) takie proste zestawienia są obarczone dużym błędem.

  Różnica średniomiesięcznej temperatury wynosząca zaledwie 1oC powoduje, że aby utrzymać w mieszkaniu ten sam poziom komfortu termicznego trzeba zużyć kilka a nawet kilkanaście procent więcej ciepła. Podobny skutek będą miały 1-2 dniowe przesunięcia terminów odczytów licznika ciepła a więc ilości dni objętych rozliczeniem w danym okresie rozliczeniowym. Podobnie jest z kilkoma innymi czynnikami, na które najczęściej nie zwracamy nawet uwagi.

  <<< Zwiń

  6 lutego
  2017

  W piątek 3 lutego b.r. Prezes Zarządu Kazimierz Stec, Kinga Kramarczyk i Marek Król mieli przyjemność reprezentować MPEC na

  I Przemyskiej Gali Szlachetnej Paczki

  która została zorganizowana w Villi Bolestraszyce, w podziękowaniu dla darczyńców i przyjaciół angażujących się we wspomniany projekt w Przemyślu.

  Prowadzący Galę przedstawili m.in. informacje dotyczące przebiegu akcji w Przemyślu, ilości rodzin, którym udało się tą drogą pomóc, podziękowali również wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w akcję „Szlachetna Paczka”, bez pomocy których, nie mogła by się ona odbyć w tak sprawny i skoordynowany sposób.

  Jedną z zaproszonych na Galę firm było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., które pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny włączyło się w akcję. Dzięki ofiarności pracowników i przy wsparciu inicjatywy przez Zarząd Spółki, udało się pomóc jednej z potrzebujących rodzin.

  1 lutego
  2017

  W styczniu 2017r. po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat,

  Miesięczna sprzedaż ciepła przekroczyła 100 tysięcy GJ

  i wyniosła dokładnie 101,9 tys. GJ.

  Wielkość sprzedaży to wypadkowa kilku czynników: „długiego” miesiąca, niskiej temperatury średniomiesięcznej, która w styczniu wyniosła -4,8oC i wysokiej wielkości zamówionej mocy cieplnej - 71,86 MW, będącej efektem rozbudowy systemu ciepłowniczego i przyłączania do niego coraz to nowych obiektów.

  Średniodobowa produkcja ciepła w ciepłowni Zasanie wynosiła w styczniu b.r. ok. 3,5 tys. GJ i wahała się w zależności od temperatury zewnętrznej w przedziale 2,8 – 5,1 tys. GJ/dobę.
  Łącznie wytworzono w tym okresie 109,3 tys. GJ ciepła
  (po odliczeniu potrzeb własnych ciepłowni), do czego zostało zużytych niemal 5,8 tys. ton miału węglowego.

  Powyższe informacje nie są niestety zbyt optymistyczne dla naszych odbiorców. Wysoka globalna sprzedaż z całą pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w indywidualnych fakturach za ciepło, które mogą być wyższe od grudniowych średnio o ok. 20%.

  Informacja ws. faktur za ciepło
  W związku z opóźnieniami jakie miały miejsce przy doręczaniu faktur za ciepło za miesiąc grudzień, o czym pisaliśmy TUTAJ , informujemy wszystkich odbiorców, że faktury za miesiąc styczeń zostaną wysłane jutro, tj. w czwartek 2 lutego.

  W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 10 lutego, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

  Równocześnie przypominamy, że każdy odbiorca pod podanym wyżej numerem telefonu lub udając się osobiście do kasy MPEC uzyska wszelkie informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty za ciepło, zaległościach w opłatach, itp.

  25 stycznia
  2017

  Co prawda sezon grzewczy w pełni i wciąż jeszcze nie wszystkie inwestycje prowadzone w roku ubiegłym zostały zakończone, a już

  TRWAJĄ PRACE NAD ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI

  przewidzianymi do realizacji w roku bieżącym.

  Zanim jakakolwiek inwestycja wkroczy w widoczną dla postronnych osób fazę realizacji, przez kilka miesięcy trwają prace przedinwestycyjne, w tym: opracowanie warunków technicznych, podpisanie umowy przyłączeniowej a następnie przygotowywanie dokumentacji, uzgadnianie trasy przebiegu ciepłociągu i lokalizacji węzła, uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń, itd.

  Już na początku stycznia b.r. każdemu pracownikowi Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC zostały przydzielone konkretne zadania inwestycyjne, co umożliwia nie tylko równoległe ich prowadzenie, ale i harmonizację i koordynację realizacji całego programu inwestycyjnego.

  Obecnie zleciliśmy jednostkom geodezyjnym wykonanie map do celów projektowych oraz występujemy o wydanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, po czym na podstawie opracowanej koncepcji występujemy do właścicieli nieruchomości gruntowych przez które przebiegał będzie projektowany ciepłociąg o zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót związanych z jego budową. Potem „jeszcze tylko” uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, projektów organizacji ruchu, projektów odtworzenia nawierzchni, uzgodnienia inwestycji i uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji w tej sprawie Zarządu Dróg Miejskich, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezydenta Miasta Przemyśla, po czym można przystąpić do opracowywania specyfikacji i przeprowadzania postępowania ofertowego na wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych.

  Do tego dochodzą uzgodnienia z odbiorcami dotyczące lokalizacji węzła cieplnego i przygotowania pomieszczenia do jego zamontowania, wykonania instalacji odbiorczej w budynku, ustalenia zasad rozliczeń, itd.

  Co istotne, z reguły poszczególne etapy procesu inwestycyjnego muszą być realizowane kolejno po sobie, co znacznie wydłuża czas przygotowania inwestycji.

  I dopiero po załatwieniu wszystkich tych, opisanych w dużym skrócie formalności, MPEC może przystąpić do fizycznej realizacji inwestycji, układania przyłącza ciepłowniczego, montażu węzła, itd., czyli prac, które dla wielu osób są "właściwym etapem" realizacji inwestycji.

  24 stycznia
  2017

  16 stycznia b.r. Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zatwierdził uchwałą nr 2/2017

  PLAN INWESTYCYJNY MPEC NA ROK 2017

  o projekcie którego informowaliśmy już Państwa na naszej stronie internetowej w listopadzie ub.r.

  Jak wynika z powyższego dokumentu, w 2017r. do systemu ciepłowniczego planujemy przyłączyć 23 budynki, z czego 5 ma zostać dopiero wybudowanych.

  Największą inwestycją rozwojową będzie rozbudowa sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i doprowadzenie Ciepła Systemowego do Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego - obiektów użytkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Do sieci ciepłowniczej planujemy przyłączyć również inne obiekty szkolne: I LO przy ul. Słowackiego i sąsiedni ZSO Nr 2 przy ul. Smolki.

  Łączną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla wszystkich obiektów, które planujemy przyłączyć w bieżącym roku do systemu ciepłowniczego szacujemy na 1,9 MW.

  Oprócz inwestycji rozwojowych przeprowadzona zostanie także modernizacja 6 węzłów cieplnych oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wróblewskiego 13. Ponad 0,5 mln. zł pochłonie modernizacja układu wytwarzania ciepła – ciepłowni Zasanie i jego dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.
  Przygotowana zostanie także dokumentacja dotycząca budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska oraz do osiedla wojskowego przy ul. Lwowskiej, które to inwestycje będą realizowane w roku 2018 i kolejnych latach.

  Ogółem nakłady na inwestycje w roku 2017 wyniosą zgodnie z planem ok. 3,5 mln zł.

  Więcej szczegółowych informacji nt. Planu Inwestycyjnego na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

  20 stycznia
  2017

  Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że nadal istnieje możliwość

  REGULOWANIA FAKTUR ZA CIEPŁO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

  w przemyskiej placówce banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. Kamienny Most 6.

  W wyniku zmiany umowy pomiędzy naszą Spółką a wspomnianym bankiem, w pierwszej połowie stycznia b.r. bank pobierał od wpłat za ciepło dokonywanych przez naszych odbiorców dodatkową prowizję.

  Po otrzymaniu pierwszych sygnałów w tej sprawie, MPEC natychmiast podjął interwencję, w wyniku której bank zaprzestał pobierania dodatkowej prowizji od wpłat za ciepło.

  Równocześnie informujemy, że nasza Spółka zwróci kwotę równą pobranej przez bank prowizji wszystkim odbiorcom, którzy w pierwszej połowie stycznia b.r. dokonali wpłat za ciepło w przemyskiej placówce BGŻ BNP Paribas S.A przy ul. Kamienny Most 6 i od których została przez bank pobrana dodatkowa opłata. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z odcinkiem wpłaty do kasy MPEC, mieszczącej się w siedzibie naszej Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro).

  Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

  16 stycznia
  2017

  Po „wysypie” tekstów publicystycznych, dotyczących smogu tworzącego się w dużych i mniejszych miastach wraz z nastaniem mrozów, połączonych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, warto zwrócić uwagę na opublikowany w ostatnim czasie analityczny

  raport Najwyższej Izby Kontroli

  „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

  Co prawda, wspomniany raport powstał w oparciu o działania kontrolne obejmujące swoim zasięgiem aglomerację śląską, jednak zawarte w nim wnioski, spostrzeżenia i analizy mają dosyć uniwersalny charakter.


  Wspomniana kontrola obejmowała skuteczność działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń, efektywność nakładów oraz sposób kontroli nad źródłami niskiej emisji, realizowanej przez straż miejską lub gminną.

  Poza dosyć oczywistą konstatacją, że „zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie problemu przekracza możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju”, uwagę zwraca pozbawione ideologicznych naleciałości, racjonalne i pragmatyczne podejście NIK-u do sposobów rozwiązania tego problemu.

  Porównując efektywność poszczególnych działań, określającą wartość nakładów potrzebnych dla osiągnięcia redukcji emisji jednej tony pyłu zawieszonego PM10, NIK wykazał, że dla instalacji kolektorów słonecznych średni koszt wynosi 3,98 mln zł, dla termomodernizacji (bez wymiany kotła) - 2,76 mln zł, dla wymiany kotła - 102-347 tys. zł, a dla podłączenia do sieci ciepłowniczej - 245 tys. zł.

  Źródło:
  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html


  NIK zaapelowała więc do samorządów o kierowanie środków służących ograniczaniu niskiej emisji głównie na najefektywniejsze w tym zakresie wymiany starych kotłów oraz na podłączenia do sieci ciepłowniczych.

  Czytaj dalej >>>

  Ustalenia kontroli wskazują, że dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomiczno-ekologicznej i skoncentrować się na projektach pozwalających na jak najszybszą wymianę maksymalnej liczby przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła, przy zapewnieniu stabilnych źródeł finansowania.

  Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że większość środków przeznaczonych na ograniczanie niskiej emisji wydatkowano na projekty uzasadnione ekonomicznie  ekologicznie, takie jak wymiana źródeł ciepła, przyłączenie nieruchomości do sieci czy kompleksowa termomodernizacja budynków. Część środków publicznych (ponad 3 mln zł) została jednak wykorzystana na finansowanie inwestycji niezapewniających znaczącego efektu ekologicznego, w tym przede wszystkim na montaż instalacji solarnych, których stosowanie przynosi - w zakresie ograniczania niskiej emisji - efekty niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowanych środków. Dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie NiK oraz m.in. na stronach internetowych Interii czy też Środowisko ABC

  <<< Zwiń

  12 stycznia
  2017

  Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w dniach 6-8 stycznia b.r. w przemyskiej hali POSiR został rozegrany turniej badmintona

  GRAND PRIX GOLD „CARPATIA BAD”

  Impreza zgromadziła najlepszych badmintonistów z naszego kraju w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik młodszy U-13 oraz junior młodszy U-17. Największym sukcesem przemyskiej drużyny UKS „Aktywna Piątka” było trzecie miejsce w singlu mężczyzn dla Patryka Kordka.
  Dekoracja zwycięzców


  Wyniki wszystkich rozegranych meczy można sprawdzić pod tym adresem.

  Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników na kolejnych zawodach.

  Turniej został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Medyka, zaś patronatem medialnym przez TK „TOYA” i Życie Podkarpackie. Organizację imprezy wsparło także liczne grono sponsorów, wśród których nie zabrakło także naszej Spółki.

  W ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację wspomnianego turnieju.

  11 stycznia
  2017

  W związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami o

  niedoręczonych fakturach za ciepło

  za miesiąc grudzień ub. r., MPEC podjął natychmiastową interwencję w tej sprawie.

  Ponieważ faktury zostały wysłane przez nasze przedsiębiorstwo w środę 4 stycznia i do 10 stycznia nie dotarły do wielu naszych odbiorców, poprosiliśmy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji Krzysztofa Dobrowolskiego – Naczelnika Urzędu Pocztowego Przemyśl 2.

  Z uzyskanych od pana Dobrowolskiego informacji wynika, że faktury wysyłane przez naszą Spółkę jako listy ekonomiczne, powinny zostać doręczone adresatom w ciągu 7 dni roboczych, czyli w praktyce do końca bieżącego tygodnia. Niestety, zarówno w styczniu, jak i do końca I kwartału b.r. mogą występować niewielkie opóźnienia, wynikające z kilku przyczyn. Przede wszystkim w styczniu pracownicy Poczty Polskiej muszą dostarczyć adresatom kilka milionów listów z ZUS-u oraz urzędów skarbowych, które to przesyłki traktowane są jako priorytetowe. A wszystko to przy stosunkowo wysokiej absencji chorobowej listonoszy.

  Ze swojej strony przepraszamy wszystkich naszych odbiorców za opóźnienia oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

  Równocześnie informujemy, że każdy odbiorca może otrzymać informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty - telefonicznie, pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 – I piętro, pok. nr 22. Aby otrzymać takie informacje prosimy podać imię i nazwisko, adres obiektu do którego dostarczane jest ciepło oraz nr kontrahenta, który widnieje w każdej fakturze za ciepło.

  Zachęcamy wszystkich do skorzystania z usługi e-faktura, dzięki której faktury w formie elektronicznej przesyłane są na podaną przez odbiorcę elektroniczną skrzynkę pocztową, niemal natychmiast po jej wystawieniu.

  11 stycznia
  2017

  Z prognoz pogody na najbliższych kilkanaście dni wynika, że noc z 10/11 stycznia to już ostatnia, przynajmniej na razie, z tak niskimi temperaturami, spadającymi nawet do -20oC. Jednak trwające przez ostatnich kilka dni siarczyste mrozy to również

  sprawdzian dla systemu ciepłowniczego

  eksploatowanego przez MPEC, zarówno układu wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła.

  Na szczęście cały system ciepłowniczy, poza drobnymi usterkami, które są na bieżąco usuwane, pracował i pracuje bezawaryjnie.

  W okresie 6 - 10 stycznia, przy temperaturach średniodobowych od -10oC do -17,2oC, moc średniodobowa pobierana przez odbiorców ciepła wahała się w przedziale 55 - 60 MW, zaś dobowe zużycie ciepła wynosiło ok. 4500 - 5000 GJ. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywane było ok. 250 - 270 ton miału węglowego.

  Przez cały czas na sieć ciepłowniczą pracowały dwa kotły WR 25 (K3 i K4) o mocy cieplnej 29 MW każdy, zaś w godzinach nocnych, przy najniższych temperaturach zewnętrznych i zwiększonym poborze mocy, dodatkowo jeden z dwóch pozostałych kotłów – WR 12 (K2/1) lub WR 10 (K2/2).

  Łącznie przez 5 dób stycznia (6-10) ciepłownia Zasanie dostarczyła do miejskiej sieci ciepłowniczej ok. 23,2 tys. GJ ciepła, czyli tyle ile łącznie przez dwa miesiące - sierpień i wrzesień ub.r.

  10 stycznia
  2017

  Utrzymująca się od kilku dni mroźna i bezwietrzna pogoda połączona ze stosunkowo dużą wilgotnością powietrza sprawiły, że zarówno Przemyśl, jak i inne miasta o podobnym położeniu topograficznym mają

  POWAŻNE PROBLEMY ZE SMOGIEM

  Co prawda w Przemyślu sytuacja nie jest jeszcze alarmująca a dobowe stężenia tworzących smog pyłów PM10 i PM2,5 (w których znajduje się cała tablica Mendelejewa, m.in.: siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu, ołów oraz najbardziej rakotwórcze dioksyny i furany) odbiegają od wielkości notowanych w najbardziej zanieczyszczonych miastach, jednak związanych z tym zjawiskiem zagrożeń nie można lekceważyć
  Dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego i układu krążenia, nawet kilkugodzinny wzrost zanieczyszczeń powietrza może być przyczyną znacznego pogorszenia samopoczucia.

  Dzięki jednej z kilku dostępnych aplikacji mobilnych (m.in.: „Jakość powietrza w Polsce”, „Kanarek”, „Zanieczyszczenie powietrza”, „SmokSmog”), bazujących na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, każdy użytkownik smartphona lub tableta może na bieżąco śledzić stan powietrza w danej miejscowości i stopień jego zanieczyszczenia poszczególnymi związkami chemicznymi.

  Mieszkańcom Przemyśla polecamy również strony internetowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na których można na bieżąco śledzić wyniki pomiarów powietrza (w sumie kilkanaście parametrów) ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz krótkoterminowe prognozy stanu jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

  Dane pomiarowe ze stacji Przemyśl - Grunwaldzka
  Indeks jakości powietrza - Przemyśl

  10 stycznia
  2017

  W czwartek 5 stycznia

  MPEC rozpoczął ogrzewanie budynku Rynek 19

  Obecnie z ogrzewania systemowego oraz ciepłej wody użytkowej korzystają użytkownicy 4 mieszkań, zaś docelowo (po wykonaniu instalacji w lokalach) 9 mieszkań i 1 lokalu usługowego.

  W ciągu najbliższych kilkunasty dni ogrzewanie systemowe powinno zostać uruchomione w kolejnym ogrzewanym dotychczas piecami węglowymi budynku przy Pl. Legionów 11
  Plac Legionów 11


  Pomimo, że zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia wspomniane włączenia mają niewielki potencjał, jednak dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście, każdy dymiący komin mniej, każde wyłączone z użytkowania źródło niskiej emisji, szczególnie w ścisłym centrum miasta, mają ogromne znaczenie.

  W wyniku realizacji ubiegłorocznego programu inwestycyjnego, Ciepło Systemowe zostało doprowadzone m.in. do ok 35 mieszkań ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi, co oznacza likwidację ok. 70 palenisk węglowych i 70 dymiących kominów mniej. Oprócz tego zlikwidowana została średniej wielkości kotłownia węglowa zlokalizowana w samym centrum Przemyśla. A to efekt zaledwie jednego roku prac inwestycyjnych.

  Wg założeń tegorocznego planu inwestycyjnego, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych m.in. łącznie ok. 70 mieszkań w 9 budynkach, ogrzewanych dotychczas w przeważającej większości piecami kaflowymi, kotłami węglowymi i kominkami. To co najmniej kolejne 100 dymiących kominów mniej w pejzażu naszego miasta.

  4 stycznia
  2017

  Na portalu internetowym INTERIA ukazał się bardzo interesujący artykuł dotyczący

  popularności poszczególnych sposobów ogrzewania
  domów i mieszkań

  oraz związanych z tym kosztów.

  Co prawda, przedstawione w artykule wielkości (dane GUS) zostały statystycznie uśrednione, gdyż ceny ciepła z sieci ciepłowniczej (ciepła systemowego) podobnie jak węgla i drewna opałowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych miastach, jednakże warte zauważenia i odnotowania są trendy i relacje cenowe wspomnianych nośników energii.

  link to artykułu w portalu Interia
  Pomiędzy rokiem 2006 i 2015 koszty związane z zakupem opału w przeliczeniu na osobę w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym wzrosły o 43%, natomiast ciepła systemowego jedynie o 15%, co po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za ten okres (ok 30%) oznacza ich rzeczywisty spadek o ok. 15%.

  W efekcie, w roku 2015 koszty ogrzewania systemowego były niższe niż tradycyjnego i przedstawiały się następująco: 28,85 zł/osobę w ramach kosztów związanych z opałem i 24,51 zł/osobę z tytułu kupna energii cieplnej (ciepła systemowego).

  Ponadto, jak wynika z artykułu ok 60% rodzin żyjących w miastach ogrzewa swoje lokum ciepłem systemowym, jednak aż 70% budynków cechuje się wysoką energochłonnością - rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energie pierwotną powyżej 160 kWh/m2 (klasa energetyczna E i F), co znacznie a zarazem niepotrzebnie podnosi koszty ich ogrzewania.

  Zachęcamy do lektury artykułu.

  3 stycznia
  2017

  Co prawda, na razie średniodobowe temperatury oscylują wokół zera, jednak jak ostrzegają synoptycy, już w nocy z czwartku na piątkek (5/6 stycznia) przyjdą do nas

  SIARCZYSTE MROZY

  z temperaturą spadającą w dzień do -15oC, zaś w nocy nawet do -18oC. Podczas takich mrozów, koszt ogrzania średniej wielkości mieszkania (średnio i wysoko energochłonnego o klasie energetycznej D-F) może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych za dobę.

  Aby niepotrzebnie nie zawyżać rachunków za ogrzewanie oraz nie narażać na uszkodzenia urządzeń i instalacji wodociągowych i grzewczych, zwracajmy uwagę i zamykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Zwracajmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

  W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

  Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

  Prognozy pogody dla Przemyśla i ostrzeżenia meteorologiczne z kilkunastu wybranych serwisów pogodowych.

  3 stycznia
  2017

  Zakończył się rok 2016 i czas na

  pierwsze podsumowania działalności MPEC

  za ten okres, a przynajmniej najważniejszych wskaźników.

  Sezon grzewczy w roku 2016 trwał 231 dni i był dłuższy o 15 dni w stosunku do roku poprzedniego i o 12 dni w stosunku do roku 2014. Średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosiła w roku 2016 +5,5oC przy 5,6 i 5,8oC odpowiednio w latach poprzednich.

  Dłuższy sezon grzewczy przy zbliżonym poziomie temperatur zaowocował zwiększoną sprzedażą ciepła w stosunku do lat ubiegłych.

  W roku 2016 sprzedaż ciepła wyniosła 432,5 tys. GJ i była wyższa nie tylko w stosunku do lat ubiegłych (400,3 tys. GJ w 2015r. i 385,9 tys. GJ w 2014r.) ale i w stosunku do planu na rok 2016. I to pomimo, że faktyczna wielkość zamówionej mocy cieplnej była o wiele niższa niż założona w planie.

  Szczegółowe analizy kwartalne tych dwóch wielkości zostały przedstawione na poniższych wykresach:
  Sprzedaż ciepła - plan i wykonanie    Zamówiona moc cieplna – plan i wykonanie.

  Dosyć chłodnym miesiącem okazał się grudzień ubiegłego roku. Niska temperatura (+0,6oC) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, ciśnienie, wilgotność) przyczyniły się do wzrostu zużycia ciepła, zarówno w stosunku do planu (wzrost o ok. 7%), jak i analogicznych miesięcy z lat ubiegłych.

  Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2010-2016.

  Przedstawione na wykresie wielkości i wskaźniki obliczane są w skali całego przedsiębiorstwa i mogą się one istotnie różnić od analogicznych wskaźników obliczonych dla poszczególnych obiektów.


  AKTUALNOŚCI 2017

  Archiwum aktualności >>> 
  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84
  43302851

  E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna:
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 434
  Od początku: 933795
  « powrót | drukuj | powiadom znajomego
  Do góry