MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

19 czerwca
2018

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że już w najbliższy poniedziałek 25 czerwca rozpocznie się

PLANOWANA PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Przerwa w dostawie c.w.u.

która potrwa maksymalnie do niedzieli 1 lipca.

Podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace remontowe urządzeń i instalacji wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Wykonane zostaną także tzw. "wpalenia" - przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieciowej nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

Aby ograniczyć czas trwania przerwy i wynikające stąd niedogodności dla naszych odbiorców do absolutnego minimum, przygotowania do przeprowadzenia poszczególnych prac ujętych w szczegółowe, godzinowe harmonogramy trwają już od kilkunastu dni. Dlatego też pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie te prace będą organizowane i realizowane w taki sposób, aby ciepła woda jak najwcześniej popłynęła do Państwa mieszkań.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac i wznowienie dostaw ciepła, będziemy informować o tym Państwa na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości

18 czerwca
2018

W sobotę 16 czerwca b.r. podobnie jak w latach ubiegłych, został zorganizowany dla pracowników Spółki i ich rodzin jubileuszowy

V ENERGETYCZNY SPŁYW KAJAKOWY

na liczącej ok. 12 km trasie Krasiczyn - Ostrów, w którym wzięło udział 26 osób.

Spływ kajakowy

Jeszcze poprzedniego dnia rano pogoda nie napawała optymizmem, jednak opatrzność jak widać czuwała nad przemyskimi ciepłownikami, bo sobotnia aura okazała się wręcz idealna na "kajakowe szaleństwa".

Spływ rozpoczął się ok. godz. 10.00 poprzedzony obowiązkowym instruktażem udzielonym przez organizatora spływu Piotra Dobosiewicza, dotyczącym obowiązujących na wodzie zasad bezpieczeństwa oraz spraw techniczno-organizacyjnych. Po teoretycznym przygotowaniu kajaki zostały zwodowane i cała MPEC-owska flotylla ruszyła w dół Sanu.

Tradycyjny posiłek i krótki odpoczynek na plaży w Wapowcach pozwolił uczestnikom spływu nieco zregenerować siły, co okazało się szczególnie przydatne na końcowym, kilkukilometrowym, „beznurtowym” odcinku trasy, wymuszającym nieustanne niemal wiosłowanie.

Ok. godz. 14 wszyscy "kajakarze" bezpiecznie i w dobrych humorach dobili do przystani w Ostrowie k/Przemyśla.

Fotorelacja ze spływu kajakowego

11 czerwca
2018

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, jeszcze przed rozpoczęciem przerwy remontowej prowadzone są

PRACE MODERNIZACYJNE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Modernizacja węzła

Obecnie trwają prace demontażowe zasobników ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym przy ul. Poniatowskiego 13 oraz przygotowanie węzła cieplnego przy ul. Barskiej 10 do montażu dodatkowego modułu dla budynku przy ul. Barskiej 8. Wspomniana zmiana technologiczna umożliwi bardziej elastyczną pracę urządzeń ciepłowniczych oraz niezależne dostosowanie i zaprogramowanie parametrów nośnika dostarczanego do dwóch budynków o zupełnie innych funkcjach i charakterystykach zapotrzebowania na ciepło.

Oprócz tego wykonywane są prace odkrywkowe na sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Noskowskiego, pozwalające ocenić stan techniczny ciepłociągu, jego izolacji oraz zlokalizować ewentualne nieszczelności.

Prace modernizacyjne i remontowe prowadzone są także w źródle ciepła – ciepłowni Zasanie. Obecnie trwają prace remontowe kotła K4 typu WR-25, który w ostatnim sezonie grzewczym (20.12.2017r. – 31.03.2018r.) pracował łącznie 2230 godzin.

Dotychczas przeprowadzone zostały przeglądy rusztu, wentylatorów ciągu i podmuchu oraz stref spalania w kotle. Wymienione zostały także zużyte lub uszkodzone elementy. W najbliższych dniach prowadzone będą prace przy czyszczeniu i weryfikacji dysz oraz prace remontowe wanny odżużlania.

Pozostałe prace remontowe, o których będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej, zostaną przeprowadzone podczas przerwy remontowej, która została zaplanowana od 25 czerwca do 1 lipca b.r.

5 czerwca
2018

Prowadząc otwartą i transparentną politykę informacyjną, pod koniec maja b.r. wydaliśmy

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017

Raport za rok 2017

Jest to już kolejne tego typu wydawnictwo naszego przedsiębiorstwa, zawierające szczegółowe informacje dotyczące m.in. organizacji i sposobu funkcjonowania Spółki, szeroko rozumianej polityki kadrowej, realizowanej polityki środowiskowej, Misji i Celów Spółki, czy też prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych i CSR.

Raport zawiera również szereg "twardych" danych technicznych i ekonomiczno-finansowych, dotyczących zarówno źródła ciepła - ciepłowni Zasanie, infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej, jak również bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, kosztów, ponoszonych przez MPEC opłat i podatków, struktury kosztowej, itd.

Znaczna część raportu została poświęcona przemyskiemu rynkowi Ciepła Systemowego, czyli naszym odbiorcom. Zostały tutaj zamieszczone informacje m.in. o strukturze odbiorców ciepła, ilości, kubaturze i przeznaczeniu ogrzewanych obiektów, ilości ciepła sprzedanego w ciągu ostatniej dekady oraz inwestycjach zrealizowanych i planowanych na rok 2018 i kolejne lata.

Aby czytelnicy raportu mogli się zapoznać nie tylko z bieżącymi danymi, ale również z trendami, tendencjami i kierunkami zachodzących zmian, wszystkie dane techniczne i ekonomiczne zostały zestawione dla porównania z analogicznymi danymi z ostatnich 3-10 lat.

Zapraszamy do lektury.


Raport za rok 2017 w formacie pdf

4 czerwca
2018

Zaproszenie na spotkania informacyjne
w ramach projektu
„Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Informacja

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza zainteresowanych mieszkańców Miasta Przemyśla na spotkania informacyjne poświęcone przygotowywanemu przez Gminę Miejską Przemyśl projektowi pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

Projekt skierowany będzie do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
Zgodnie z założeniami naboru wniosków właściciele nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl będą mogli otrzymać dofinansowanie wysokości do 85% m.in. do wymiany kotłów c.o. lub przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców Miasta Przemyśla odbędą się w dniach 4, 6 i 8 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w sali audiowizualnej w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu.

Więcej szczegółowych informacji nt. projektu znajdziecie Państwo TUTAJ.

4 czerwca
2018

Oprócz prac modernizacyjnych węzłów cieplnych, o których informowaliśmy Państwa w ubiegłym tygodniu, trwają także

PRACE PRZY ROZBUDOWIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Przyłącze ul. Goszczyńskiego

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Traugutta 3. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone prace odtworzeniowe nawierzchni, natomiast montaż węzła cieplnego w budynku planowany jest w sierpniu b.r.

Zakończyły się także prace prowadzone w ramach realizacji II etapu rozbudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego, podczas którego wykonano przyłącza ciepłownicze do drugiego z budynków powstającego przy tej ulicy mioniosiedla mieszkaniowego oraz sąsiedniego budynku przy ul. Goszczyńskiego 7. Na najbliższą środę (06.06) planowany jest odbiór końcowy tej inwestycji.

Na koniec czerwca lub początek lipca planowana jest realizacja dwóch kolejnych inwestycji liniowych – budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Tarnawskiego 14 oraz Chopina 2A.

O realizacji kolejnych tegorocznych zadań inwestycyjnych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.

28 maja
2018

W poniedziałek 21 maja b.r. rozpoczęliśmy prace przy

MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO
PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 13

obejmujące wymianę zarówno modułu centralnego ogrzewania, jak również przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wcześniej przeprowadzony został remont pomieszczenia węzła, w którym wymienione zostały okna oraz wykonane zostało nowe wygłuszenie z wełny mineralnej, dla zminimalizowania odgłosów pracy urządzeń węzła.

Węzeł cieplny W042

Dotychczas pracujący węzeł cieplny został wybudowany w 1991r. w technologii z lat 80 ub. wieku. Zgodnie z projektem miał on zasilać łącznie 6 budynków (387 mieszkań), których budowę planowano przy ul. Grunwaldzkiej i Poniatowskiego, zaś sumaryczny pobór mocy szacowany był na ok. 750 kW. Obecnie węzeł zasila 2 budynki o łącznej mocy zamówionej ok. 130 kW.

Parametry nowego kompaktowego węzła cieplnego zostały dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Ponadto instalacja c.w.u. została wykonana z rur nierdzewnych (niekorozyjnych, odpornych na osadzanie się w nich kamienia), łączonych nowatorską metodą przez zaprasowanie, co znacznie przyspiesza prace montażowe. Modernizacja węzła, oprócz zmniejszenia jego gabarytów, oznacza przede wszystkim ograniczenie strat ciepła, co mieszkańcy ogrzewanych z niego budynków powinni już niebawem odczuć w rachunkach za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Pomimo całkowitej zmiany układu technologicznego, wymagającej przeprowadzenia skomplikowanych i czasochłonnych prac spawalniczych i montażowych, przerwa w dostawie ciepłej wody została skrócona do absolutnego minimum – 3 dni. Obecnie trwają końcowe prace spawalniczo-montażowe układu centralnego ogrzewania oraz demontaż starych zasobników na ciepłą wodę. Całkowite zakończenie prac planujemy na trzecią dekadę czerwca.

Oprócz węzła przy ul. Poniatowskiego w sierpniu b.r. gruntownej modernizacji zostanie poddany węzeł cieplny przy ul. Barskiej 10, ogrzewający budynek Przedszkola Nr 3 oraz sąsiedni budynek mieszkalny przy ul Barskiej 8.

21 maja
2018

Podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jeden z paneli konferencyjnych pn.

„Skuteczni w walce o czyste powietrze"

Europejski Kongres Gospodarczy

poświęcony został problemowi smogu w naszych miastach, przyczynom jego powstawania oraz pomysłom, jak skutecznie z nim walczyć.

Jak wynika z najnowszych statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sytuacja w Polsce wcale się nie poprawia, a nawet jest gorzej niż dwa lata temu. Wówczas to, spośród 50 europejskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, w Polsce leżało 33. Obecnie jest to już 36 miast. Wg szacunków Komisji Europejskiej, rocznie smog kosztuje polską gospodarkę 111 mld zł, zaś 48 tys. osób z tego powodu przedwcześnie umiera.

Uczestnicy panelu byli zgodni, że w dużym stopniu, w zależności od wielkości miasta i zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych, do powstawania problemu smogu przyczynia się transport ale w największym - indywidualne ogrzewanie mieszkań i domów. Paneliści byli zgodni również co do kierunków w jakich powinny zmierzać proponowane rozwiązania oraz ich skuteczności.

Artur Michalski, zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznaczył, że „w dążeniu do czystego powietrza najbardziej wymierny efekt daje podłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej”. Podobny pogląd wyraził Tomasz Kosiński z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, który stwierdził, „Ciepło Systemowe jest sposobem na ograniczenie smogu”.

Na terenach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej, można i należy stosować inne rozwiązania: taryfy antysmogowe dla energii elektrycznej czy też oferowane przez PGNiG, w ramach pilotażowego programu, dopłaty do wymiany „kopciuchów” na ekologiczne kotły gazowe, jednak głównym orężem w walce ze smogiem pozostaje Ciepło Systemowe i rozbudowa systemów ciepłowniczych.

Co prawda, zakończenie sezonu grzewczego 2017/2018 spowodowało, że wskaźniki zanieczyszczenia powietrza wróciły do normy a umysły ludzi bardziej zaprzątają zbliżające się wakacje, nadmorskie plaże, czy też wędrówki po górach. Jednak problem smogu nie zniknął i z całą pewnością powróci do publicznego dyskursu już za kilka miesięcy.
Więcej informacji o dyskusji w ramach przedstawianego panelu znajdziecie Państwo m.in. TUTAJ, TUTAJ, TUTAJTUTAJ.

21 maja
2018

W dniu 11 maja b.r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. pojęło uchwały o

Uzupełnieniu składu rady nadzorczej MPEC

Czesław Nowak

i powołaniu w jej skład dwóch osób: Jana GąskiCzesława Nowaka, wybranego przez pracowników MPEC 10 maja b.r. jako przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej.

Mandat obydwu nowych członków Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji funkcjonującej Rady Nadzorczej.

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MPEC było konieczne po rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej przez jednego z jej członków – Ludwika Szymańskiego, który został następnie odwołany ze składu Rady uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 marca b.r. Zgodnie natomiast z paragrafem 15 pkt 1 umowy spółki, rada nadzorcza liczy od 3 do 6 osób.

Nowym członkom Rady Nadzorczej MPEC gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

17 maja
2018

W dniu dzisiejszym, od wczesnych godzin rannych, na terenie I LO przy ul. Słowackiego prowadzona jest

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Przebudowa sieci ciepłowniczej

której kilkudziesięciometrowy odcinek (DN80) kolidowałby z budowaną na terenie byłego przyszkolnego boiska halą sportową.

Układanie sieci po nowej trasie oraz związane z tym prace spawalnicze planujemy zakończyć dzisiaj w godzinach wieczornych, po czym przeprowadzone zostaną badania radiologiczne spoin. W przypadku, gdy wykonane radiogramy nie wykażą niezgodności (nieprawidłowości spoin), jutro (18.05 piątek) ciepłociąg zostanie zamufowany i w późnych godzinach popołudniowych będzie możliwe wznowienie dostarczania ciepła do 30 budynków przy ul. Dworskiego, Smolki, Słowackiego, Bibliotecznej i Rejtana, zasilanych za pośrednictwem przebudowywanego odcinka sieci ciepłowniczej. Zakwestionowanie jakości spawów może spowodować dodatkową, kilkugodzinną zwłokę w harmonogramie prac.

Dodatkowych informacji udziela Pogotowie Ciepłownicze – tel. 993

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

14 maja
2018

Co prawda sezon grzewczy już się zakończył, jednak w piątek 10 maja

Ciepłownię Zasanie odwiedziła kolejna grupa przedszkolaków

tym razem z Przedszkola „Kraina Marzeń” w Buszkowicach.

Przedszkolaki w Ciepłowni

Przedszkolaki dokładnie obejrzały ogromne kotły, huczące i szumiące pompy, zgrzytające podajniki i całe mnóstwo innych urządzeń, których przeznaczenia i zastosowania nie zna nikt. No może poza najbardziej wtajemniczonymi pracownikami ciepłowni.

Żelaznym punktem programu była wizyta w laboratorium ochrony środowiska, gdzie Anna Bawoł i Paulina Sękalska wtajemniczyły przedszkolaków w alchemiczne arkana sztuki badania wody sieciowej przy pomocy dziesiątek menzurek, fiolek, pipet i różnokolorowych odczynników chemicznych. W każdym bądź razie było nie tylko interesująco, ale i bardzo kolorowo.

Jak się wkrótce okazało, zwiedzanie ciepłowni było dla przedszkolaków dosyć wyczerpujące i poważnie zakłóciło ich „bilans energetyczny”. Ubytki energetyczne zostały uzupełnione kiełbaskami pieczonymi na terenie przyciepłownianych stawów.

Mamy nadzieję, że wszystkim przedszkolakom podobała się wizyta w ciepłowni Zasanie. I odtąd już każdy z nich będzie wiedział skąd się bierze ciepło w kaloryferze.

Więcej zdjęć z wizyty przedszkolaków w ciepłowni Zasanie.

10 maja
2018

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Ludwika Szymańskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MPEC oraz jego odwołaniem ze składu Rady przez Zgromadzenie Wspólników MPEC z dniem 27 marca 2018r., w dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ MPEC

Wybory do Rady Nadzorczej MPEC

Do pełnienia funkcji Przedstawiciela Pracowników, w terminie określonym w "Regulaminie Wyborów Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Spółka z o.o." zostało zgłoszonych dwóch kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne: Maciej Kalnicki oraz Czesław Nowak.

Po krótkich prezentacjach kandydatur Komisja Wyborcza przeprowadziła procedurę głosowania. Zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział 78 pracowników MPEC, spośród 129 uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania, spośród 75 oddanych głosów ważnych, Maciej Kalnicki otrzymał 33 głosy, natomiast Czesław Nowak 42 głosy.

W najbliższym czasie kandydatura Pana Czesława Nowaka do Rady Nadzorczej MPEC zostanie przedstawiona Zgromadzeniu Wspólników.

7 maja
2018

W piątek 27 kwietnia b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

z udziałem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Zgromadzenie Wspólników MPEC

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w przedsiębiorstwie, reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.
Po ustaleniu porządku Zgromadzenia Wspólników, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017" i "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017", zaś Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jadwiga Jędruch przedstawiła "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017". Następnie Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2017. 

7 maja
2018

W środę 25 kwietnia b.r.

CIEPŁOWNIĘ ZASANIE ODWIEDZIŁY PRZEDSZKOLAKI

z Przedszkola Niepublicznego Mały Nazaret w Przemyślu.

Przedszkolaki w Ciepłowni

25 starszaków z zaciekawieniem oglądało zarówno potężne kotły w których wytwarzane jest ciepło dla całego miasta, jak i pozostałe urządzenia: pompy, przenośniki taśmowe czy też urządzenia służące do uzdatniania wody sieciowej. Dowiedziały się również skąd się bierze ciepło w kaloryferach i ciepła woda w domowym kranie.

Tradycyjnie już, największe zainteresowanie wzbudziło laboratorium ochrony środowiska z mnóstwem probówek, menzurek i urządzeń służących do badań opału i składu fizyko-chemicznego wody, gdzie przedszkolaki uczestniczyły w małych eksperymentach.

Na zakończenie wizyty w ciepłowni Zasanie nasi goście otrzymali jeszcze słodki poczęstunek oraz bajki o Czerwonym Kapturku dzielnie walczącym ze smogiem.

25 kwietnia
2018

Jeszcze nie zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 a nasza Spółka już

ROZPOCZYNA TEGOROCZNE INWESTYCJE

Powstające osiedle Infores Park

Zaraz po długim weekendzie majowym rozpoczną się prace ziemne przy realizacji II etapu rozbudowy systemu ciepłowniczego w okolicach ul. Dolińskiego i Goszczyńskiego.

W ramach realizacji tej inwestycji do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączony m.in. drugi z powstających budynków miniosiedla mieszkaniowego "Infores Park" oraz budynek przy ul. Goszczyńskiego 7. Prace przy budowie sieci ciepłowniczej, które potrwają ok. 1,5 miesiąca, prowadziła będzie na zlecenie naszego przedsiębiorstwa spółka ISOPLUS Polska Sp. z o.o.

Oprócz tego trwają prace przedinwestycyjne nad przygotowaniem dokumentacji pozostałych tegorocznych zadań inwestycyjnych o realizacji których będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

24 kwietnia
2018

19 i 20 kwietnia b.r. firma w przemyskim Urzędzie Miejskim zostały zorganizowane przez firmę EXATEL S.A.

WARSZTATY SMART CITY

Warsztaty Smart City

Jako jeden z elementów zamówionego przez władze Przemyśla audytu oraz sformułowanych na jego podstawie rekomendacji, dotyczących zakresu i sposobów wdrażania w naszym mieście rozwiązań „Smart”, dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz możliwych zastosowań.

Jednym z istotnych obszarów zagadnieniowych koncepcji „Smart City”, oprócz m.in. transportu i bezpieczeństwa jest efektywność energetyczna, w tym optymalizacja zużycia ciepła w obiektach użyteczności publicznej.

Organizatorzy warsztatów przedstawili ramowe rozwiązania, obszary w których z reguły kryją się spore rezerwy oraz możliwe do uzyskania oszczędności, jak również propozycje konkretnych zmian organizacyjnych, pozwalających osiągnąć efekt synergii przy wykorzystaniu posiadanych przez przemyski samorząd zasobów.

MPEC z przyjemności będzie uczestniczył nie tylko w realizacji koncepcji przemyskiego Smart City, ale przede wszystkich we wszelkich działaniach podejmowanych przez naszych odbiorców, mających na celu optymalizację zużycia ciepła, zapobieganie jego marnotrawieniu a w efekcie ograniczaniu kosztów ogrzewania.

Więcej informacji o programie Smart City dla Przemyśla - www.przemysl.pl

13 kwietnia
2018

W środę 11 kwietnia b.r. 9 pracowników naszej Spółki – przedstawicieli działów przetwarzających dane osobowe, wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego a prowadzonym przez Grzegorza Januszka pn.

„RODO PO 25 MAJA 2018 r. - NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE
W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

RODO

Szkolenie obejmowało najważniejsze zagadnienia związane z wejście w życie nowych regulacji prawnych w tym zakresie, zaś jego głównym celem było uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznej wiedzy, poznanie wymogów prawnych oraz praktycznych rozwiązań w procesach przetwarzania danych osobowych w zgodzie z nowymi zasadami ochrony danych osobowych określonych w RODO.

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. uznając zaufanie okazane nam przez naszych odbiorców ciepła za najwyższą wartość, przywiązuje dużą wagę i stosuje szereg zabezpieczeń w celu skutecznej ochrony danych osobowych, powierzonych nam zarówno przez kontrahentów, jak również zgromadzonych w innych zbiorach danych, np. pracowników i kandydatów do pracy.

W tym też celu na bieżąco przeprowadzana jest analiza procedur i organizacji we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania standardów dotyczących ochrony danych osobowych, eliminowania słabych punktów oraz badania zgodności funkcjonujących rozwiązań z nowymi wymogami prawa.

13 kwietnia
2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w imprezach kulturalnych, które odbędą się w Przemyślu w kwietniu b.r.

Plakat imprezy

Już w najbliższy weekend 13-14 kwietnia 2018r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu odbędzie się

IV Młodzieżowa Wiosna Chóralna

Zajęcia z przemyskimi chórami będą prowadzić słuchacze studiów podyplomowych chórmistrzostwa i emisji głosu z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Elżbiety Wtorkowskiej z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. Marcina Tomczaka z Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. Benedykta Błońskiego z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Ryszarda Handke z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Koncert finałowy IV Młodzieżowej Wiosny Chóralnej odbędzie się 14 kwietnia br. o godz. 17.00 w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. J. Twardowskiego w Przemyślu, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

IV Młodzieżową Wiosnę Chóralną swoim patronatem objął Prezydent Miasta Przemyśla.


Plakat imprezy

W dniach 28 – 29 kwietnia w Centrum Kulturalnym przy ul. Konarskiego 9 odbędą się

XVII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY
MUZYKI GOSPEL

Zajęcia prowadzić będą Monika ZytkeColin Williams (UK) oraz zespół Holy Noiz.

W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się m.in. Konferencja (o. Piotr Odój), Wieczór Chwały oraz Msza Święta (kościół oo. Franciszkanów)

Warsztaty zakończy Koncert Finałowy, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia (niedziela) w godz.18.00-20.00 w sali widowiskowej CK.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo m.in. na plakatach i stronie internetowej organizatora http://www.psgospel.com.

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) udzielił wsparcia organizatorom powyższych imprez.

11 kwietnia
2018

Co prawda na zewnątrz zrobiło się już wiosennie i ciepło a coraz więcej uczniów myśli nie o zimowych feriach a letnich wakacjach, jednak w niektórych szkołach wciąż prowadzone są

LEKCJE CIEPŁA dla uczniów klasy I - III szkoły podstawowej

Lekcja ciepła w SP Nr 1

Dzisiaj przedstawiciel naszej Spółki uczestniczył w "Lekcji Ciepła" przeprowadzonej przez panią Karolinę Grzegorzak w klasie III C Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. o tym co to jest ciepło, jak ludzie ogrzewali się w ubiegłych wiekach, w jaki sposób i gdzie powstaje Ciepło Systemowe oraz jak to ciepło trafia do grzejników w naszych mieszkaniach.

Oprócz przekazywanych informacji, uczniowie biorąc udział w doświadczeniach mogli empirycznie, dosłownie "na własnej skórze" stwierdzić jak przebiega proces przekazywanie ciepła czy też zobaczyć jak wyglądało rozpalanie ognia sposobami stosowanymi przez ludzi pierwotnych.

Na koniec zajęć uczniowie poznali jeszcze sposoby na oszczędzanie ciepła oraz uświadomili pracownika MPEC dlaczego spalanie w domowych piecach śmieci, plastikowych butelek, czy też gumowych butów nie jest dobrym pomysłem oraz do czego może prowadzić takie karygodne zachowanie. Po zakończeniu zajęć każdy z uczniów otrzymał bajkę edukacyjną pt. „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog” oraz inne upominki firmowe MPEC, zaś przedstawiciel MPEC otrzymał od Dyrektora SP Nr 1 Macieja Kozłowskiego książkę o historii szkoły.

Po raz kolejny uczniowie zaskoczyli nas nie tylko wysokim poziomem wiedzy na temat ciepła ale przede wszystkim wysokim stopniem wrażliwości na zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powietrza i smogiem.

Serdecznie dziękujemy za tę pouczającą lekcję, zarówno pani Karolinie Grzegorzak, jak i wszystkim uczniom klasy III C.

9 kwietnia
2018

W ostatni piątek 6 kwietnia b.r. reprezentacja naszej Spółki w składzie: Andrzej Jurkowski, Mariusz Krajewski, Dawid Młot, Piotr Sawecki, Krzysztof Szmuc i Mateusz Śnieżek wzięła udział w

4. Turnieju Jednostek Budżetowych
w halowej piłce nożnej

zorganizowanym przez Straż Miejską w Przemyślu a rozgrywanym w hali przemyskiego POSiR-u przy ul. Mickiewicza.

4 TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma, zaś po zakończeniu sportowych zmagań puchary zwycięzcom wręczał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

W rozgrywkach w systemie „każdy z każdym” startowały cztery drużyny reprezentujące oprócz naszego przedsiębiorstwa także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, przemyską Straż Miejską oraz Urząd Miejski w Przemyślu. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiły się jak poniżej:
     MPEC – UM - 3:0
     SM – PWiK - 0:3
     MPEC – PwiK - 2:3
     UM – SM - 7:3
     SM – MPEC - 0:4
     UM – PwiK - 2:2

Ostatecznie najlepszą okazała się drużyna PWiK-u. Drużyna MPEC zajęła miejsce II, zaś kolejne miejsca zajęły Urząd Miejski (III) i Straż Miejska (IV). Dodatkowo bramkarz drużyny MPEC – Piotr Sawecki został okrzyknięty najlepszym bramkarzem turnieju.

Wszystkim uczestnikom Turnieju oczywiście serdecznie gratulujemy. Już za rok okazja do rewanżu.

6 kwietnia
2018

5 kwietnia b.r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu odbyła się

VIII EDYCJA DNIA EKOLOGA

zorganizowana przez działający w I LO Klub Ekologów LYNX – inicjatywy skierowanej zarówno do uczniów Liceum jak i uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych.

MPEC na Dniu Ekologa w I LO

Jednym z prelegentów był przedstawiciel naszej Spółki - Marek Król, który przedstawił prelekcję pt. „Zielny przemyśl – programy i działania mające na celu stanu powietrza w naszym mieście”, z której słuchacze mogli się dowiedzieć nie tylko o rodzajach i źródłach zanieczyszczeń powietrza, strukturze jego emitentów, rodzajach emisji, stanie powietrza w Polsce na tle innych krajów Europy i wpływie tego stanu rzeczy na zdrowie i życie ludzi, ale przede wszystkim o sposobach walki z niską emisją, realizowanych programach prośrodowiskowych oraz rozbudowie systemu ciepłowniczego jako najskuteczniejszego i najefektywniejszego narzędzia w realizacji tego celu.
Na koniec Marek Król opowiedział jeszcze krótko o potencjalnych kierunkach rozwoju przemyskiego ciepłownictwa oraz rozpatrywanych wariantach modernizacji źródeł wytwarzania ciepła zainstalowanych w ciepłowni Zasanie.

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu serdecznie dziękujemy Dyrektorowi I LO panu Tomaszowi Dziumakowi oraz paniom Agnieszce Górce i Edycie Hrymak - opiekunom Klubu Ekologa LYNX za zaproszenie na „Dzień Ekologa”, podczas którego mogliśmy się przekonać, że zarówno świadomość ekologiczna jak i troska o stan powietrza w naszym mieście to zagadnienia bliskie nie tylko powołanym do tego służbom i instytucjom, ale znajdujące szerokie zrozumienie wśród młodzieży.

4 kwietnia
2018

Osoby, które planują w najbliższym czasie wymianę niskoemisyjnych, nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne lub przyłączenie swoich nieruchomości do sieci ciepłowniczej, mogą uzyskać na ten cel

DOFINANSOWANIE DO 5000 ZŁ

z dwóch aktualnie realizowanych programów: „Wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej” finansowanego z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz „Przyjazny dom – komponent II” – realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Kopciuch

Na marcowej sesji Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę zwiększającą pulę środków na realizację wspomnianego programu ze 100 do 200 tys. zł. Program „Przyjazny Dom” został zatwierdzony 7 lutego b.r., zaś na jego realizację WFOŚiGW przeznaczył 1 mln. zł.

Nabór wniosków do programu „Przyjazny Dom” prowadzony będzie od 10 kwietnia b.r. do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 15 listopada b.r. Więcej szczegółowych informacji na ten temat łącznie z regulaminem, formularzami wniosków itd. znajdziecie Państwo TUTAJ.

Na lipiec 2018 r. planowane jest rozpoczęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackieg onaboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Działanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych będzie można uzyskać m.in. na pokrycie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat.

Ciepło a nawet gorąco zachęcamy mieszkańców Przemyśla do korzystania ze wszystkich wspomnianych programów i przewidzianych w ich ramach środków finansowych.

3 kwietnia
2018

Co prawda marzec wielu ludziom kojarzy się jeśli nie z wiosną to przynajmniej z przedwiośniem, jednak w tym roku okazał się chłodniejszy (+1,3oC) od …. stycznia (+1,7oC) – z reguły najzimniejszego miesiąca w całym roku.

Ta niecodzienna sytuacja spowodowała, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA W MARCU PRZEKROCZYŁA PLAN O 30%

i wyniosła 72,1 tys. GJ wobec sprzedaży planowanej 55,5 tys. GJ, co o czym już wcześniej Państwa informowaliśmy, znajdzie niestety swoje odzwierciedlenie w wysokich fakturach za ciepło, porównywalnych z fakturami za styczeń b.r.

W styczniu i lutym b.r. sprzedaż ciepła wyniosła odpowiednio 77,7 oraz 77,5 tys. GJ, natomiast w I kwartale b.r. wyniosła łącznie 227,3 tys. GJ i była wyższa od planowanej (204,4 tys. GJ) o 11% (22,9 tys. GJ).

Wg prognoz pogody na kilkanaście następnych dni, temperatura w dzień będzie wzrastała do kilkunastu stopni, jednak jej nocne spadki nawet poniżej 0oC nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

Zadbajmy więc o komfort termiczny w naszych mieszkaniach.
Ciepłem Systemowym to naprawdę proste!


Nawet podczas dużych dobowych wahań temperatur, zadbanie o komfort termiczny a co za tym idzie dobre samopoczucie nas samych i naszych bliskich jest bajecznie proste. Wystarczy ustawić pożądany poziom temperatury na termostatach przygrzejnikowych a automatyka węzła cieplnego załatwi za nas całą resztę. Podczas chłodnych nocy ciepłe grzejniki sprawią, że w mieszkaniu zrobi się ciepło i przytulnie, zaś w dzień, gdy na zewnątrz zaświeci słońce i zrobi się cieplej, dopływ ciepła do grzejników zostaje w sposób automatyczny całkowicie wstrzymany. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać komfort termiczny w mieszkaniu bez marnowania ciepła.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc marzec zostaną wysłane w dniu jutrzejszym, tj. w środę 4 kwietnia. W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do środy 11 kwietnia, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

29 marca
2018

PRZEDSZKOLAKI W MPEC-u

Również przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zapomniały o nas przedszkolaki z Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

We wtorek 27 marca dwoje wychowanków wspomnianego przedszkola w przebraniu zajączka i owieczki

ZŁOŻYŁO ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

które w imieniu pracowników Spółki przyjęli przedstawiciele jej Zarządu: Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.

Serdecznie dziękujemy za wizytę i złożone życzenia. Ze swojej strony również składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedszkolakom z Przedszkola Nr 11 w Przemyślu, wychowawcom, pracownikom oraz ich rodzinom, aby nadchodzące Święta Wielkanocne upłynęły w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzajemnej życzliwości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

26 marca
2018

Pomimo, że już od paru dni mamy wiosnę to temperatury na zewnątrz wyraźnie nie nadążają za kalendarzem. Obserwację tę potwierdzają analizy parametrów pracy ciepłowni i

DUŻE ZUŻYCIE CIEPŁA PRZEZ ODBIORCÓW

ZIMA NIE ODPUSZCZA!

zarówno w porównaniu do miesięcy poprzednich, jak i analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przez 25 dni marca b.r. produkcja ciepła wyniosła 68,7 tys. GJ i była porównywalna z lutym b.r. (1-25 lutego – 71,1 tys. GJ) oraz znacznie wyższa niż w styczniu b.r. (1-25 stycznia – 64,5 tys. GJ).

Głównym winowajcą tego stanu rzeczy są dosyć niskie jak na tę porę roku temperatury. Średnia temperatura za okres 1 – 25 marca b.r. wyniosła -0,9oC i była zaledwie o jeden stopień wyższa niż w okresie 1-25 lutego b.r. oraz niższa niż w styczniu b.r., kiedy to wyniosła +0,8oC.

Ogromną różnicę widzimy porównując temperatury tegoroczne (1-25 marca) z temperaturami z analogicznych okresów z lat ubiegłych, kiedy to wynosiły: +4,1oC (2015), +4,5oC (2016) i +6,3oC (2017).

Dla naszych odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego taka sytuacja oznacza niestety wysokie rachunki za ogrzewanie, porównywalne z rachunkami za miesiąc poprzedni oraz w wielu przypadkach wyższymi, niż za styczeń b.r.

Równocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że odczyty liczników ciepła zostaną przeprowadzone w dniach 27-28 marca, zaś faktury za ciepło za miesiąc marzec zostaną wysłane 4 kwietnia b.r.

26 marca
2018

W dniach 23 i 26 marca b.r. dla 90 pracowników naszego przedsiębiorstwa, odbyło się w siedzibie MPEC

SZKOLENIE OKRESOWE BHP
Z ELEMENTAMI POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz pracownicy kadry technicznej i pracownicy administracyjni. Szkolenie prowadził pan Piotr Gaweł.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, szkolenie BHP było również okazją do

SPOTKANIA PRACOWNIKÓW Z ZARZĄDEM SPÓŁKI

Spotkanie Zarządu z pracownikami MPEC

podczas którego Prezes Zarządu Kazimierz Stec przedstawił pracownikom szczegółowe dane ekonomiczne oraz techniczno-organizacyjne dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2017, zrealizowanych inwestycji, ilości sprzedanego ciepła, warunków pracy i płac w przedsiębiorstwie. Poinformował również pracowników o aktualnej sytuacji Spółki oraz krótko i średniookresowych planach dotyczących jej funkcjonowania.

Uczulił również wszystkich pracowników aby zwracali uwagę na często niedoceniane i lekceważone ale niezwykle istotne elementy kultury pracy, budującej w społecznym odbiorze pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. W związku z tym, na każdym pracowniku spoczywa odpowiedzialność za to, aby w społecznym odbiorze MPEC był postrzegany jako firma rzetelna, solidna i profesjonalna, rozwiązująca problemy odbiorców i użytkowników ciepła, na czym powinno zależeć nam wszystkim.

Oprócz tego, Kazimierz Stec zachęcał wszystkich pracowników do korzystania z organizowanych przez MPEC w bieżącym roku w ramach ZFŚS przedsięwzięć rekreacyjno-wypoczynkowych.

21 marca
2018

Opóźniająca się termiczna wiosna to dla wszystkich, którzy przez zimę "skolekcjonowali" kilka zbędnych kilogramów a teraz postanowili się ich pozbyć, dodatkowy czas na realizacje tych zamierzeń.

Zarówno panie jak i panów, którzy postanowili zadbać o „kaloryfer”, tyle że nie na ścianie a na własnym brzuchu, zapraszamy do wspólnej rozgrzewki w ramach akcji

ZMIEŃ BOJLER NA KALORYFER

Dla wszystkich, którzy zechcą się czynnie przyłączyć do akcji pomocny będzie przedstawiony na filmach zestaw ćwiczeń o różnym stopniu trudności i poziomie zaawansowania.

Specjalnie dla pań, które potrzebują nieco innego rodzaju ćwiczeń niż panowie, przygotowany został trening zatytułowany „smukły brzuch” oraz popularny zestaw ćwiczeń „ABS”. Całość dopełnia trening przygotowany z myślą o świeżo upieczonych mamach, które po okresie ciąży chcą wrócić do formy. Pomoże w tym trenerka personalna Magdalena Prieditis, która sama jest mamą i wie, w jaki sposób można osiągnąć zadowalający efekt.

Oprócz filmów, zachęcamy także do pobrania książeczki „Zmień bojler na kaloryfer” z planem treningowym, opisem zbilansowanej diety oraz sposobem obliczania wskaźnika masy ciała BMI.

Filmy z ćwiczeniami na YouTube
Filmy z ćwiczeniami na profilu FB Ciepła Systemowego
Książeczka "Zmień bojler na kaloryfer"

20 marca
2018

Już niedługo ...

Co prawda za oknem tego nie widać, bo wciąż wszystko przykryte białym kocem a słupki rtęci uparcie tkwią poniżej zera, jednak dzisiaj, tj. 20 marca o godz. 17.15, wraz z przejściem Słońca przez punkt równonocy wiosennej (punkt Barana) przyjdzie do nas

DŁUGO OCZEKIWANA WIOSNA

Co prawda meteorolodzy twierdzą, że dzisiaj przyjdzie jedynie wiosna astronomiczna, bo już od ok. 3 tygodni mamy wiosnę meteorologiczną, jutro rozpoczyna się wiosna kalendarzowa, zaś wiosna termiczna z temperaturą ok 15oC przyjdzie….. kiedyś tam przyjdzie, jednak wiosna to wiosna i nie ma co marudzić i dzielić włosa na czworo!

20 marca
2018

W poniedziałek 19 marca b.r., przedstawiciele MPEC - Prezes Zarządu Kazimierz Stec oraz Marek Król uczestniczyli w

LEKCJI CIEPŁA

Lekcja ciepła w SP Nr 4

przeprowadzonej przez panią Lucynę Nowak z uczniami klasy IB Szkoły Podstawowej Nr 4 w Przemyślu.

Podczas Lekcji Ciepła, uczniowie mogli się dowiedzieć m.in. co to takiego jest to „ciepło”, skąd się bierze, jak możemy je przekazywać, czyli co to jest tzw. wymiana ciepła, w jaki sposób ludzie ogrzewali się w minionych wiekach a w jaki obecnie wytwarzamy ciepło i jakich paliw możemy do tego celu używać a jakich nie powinniśmy, aby jak zauważył jeden z biorących udział w lekcji uczniów, „niepotrzebnie niezaczyszczać powietrza”.

Na koniec Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec w kilku zdaniach opowiedział o naszym przedsiębiorstwie, gdzie i w jaki sposób wytwarza się ciepło a następnie przesyła je do poszczególnych budynków, ile osób czuwa nad tym, aby cały system prawidłowo i niezawodnie funkcjonował oraz zaprosił uczniów do wybrania się na wycieczkę do przemyskiej ciepłowni, aby mogli na własne oczy zobaczyć te wszystkie urządzenia o jakich przed chwilą usłyszeli.


Należy podkreślić, że w Lekcji Ciepła czynnie i chętnie uczestniczyli niemal wszyscy uczniowie z kl. IB, którzy wykazywali się nie tylko dużą wiedzą ale i zainteresowaniem omawianym tematem. W nagrodę, każdy z uczniów otrzymał od przedstawicieli MPEC bajkę pt. „Czerwony Kapturek Misja Czarny Smog”, komplet przyborów do pisania oraz „ciepłowniczy plan lekcji”.

19 marca
2018

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 30 MARCA 2018R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa z wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie.

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenie Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 02.11.2017r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2018, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 30.03.2018r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 06.01.2018r.


Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

14 marca
2018

Temperatury zewnętrzne w ciągu kilku ostatnich dni radykalnie wzrosły i wiele osób tęsknie wygląda już wiosny, jednak analizując parametry funkcjonowania przemyskiego systemu ciepłowniczego i prognozy pogody można stwierdzić, że

SEZON GRZEWCZY TRWA W NAJLEPSZE

ZIMA NIE ODPUSZCZA!

Od początku miesiąca, czyli przez 13 dób wytworzyliśmy ok. 35 tys. GJ ciepła, zużywając do tego ok. 2240 ton miału węglowego (38 wagonów), czyli porównywalnie do okresu 1 do 13 lutego b.r. (34,3 tys. GJ) i o 7 tys. GJ więcej niż w okresie 1 - 13 stycznia b.r., kiedy to wytworzyliśmy jedynie 28 tys. GJ ciepła, zużywając 1630 ton opału (ponad 27 wagonów). To dosyć rzadko spotykana sytuacja.

Dobowa produkcja ciepła w ostatnich dniach, przy temperaturach średniodobowych wahających się w przedziale od +8oC do +11oC wynosiła ok. 1500 – 2000 GJ, czyli tyle, ile w cieplejszych okresach stycznia. Pobór mocy w tym okresie przez naszych odbiorców wynosił natomiast 17 - 21 MW.

Średnioterminowe prognozy pogody, osób stęsknionych ciepłej, wiosennej aury, raczej nie napawają optymizmem. Powiew mroźnej zimy poczujemy już w najbliższy weekend (17-18 marca), kiedy to temperatury w nocy mogą spadać nawet do -13oC, zaś w dzień do -5oC. Natomiast przez kolejny tydzień (19 – 25 marca) temperatury średniodobowe będą oscylowały wokół 0oC. Nocne spadki temperatury poniżej 0oC mają się utrzymywać wg tych samych prognoz jeszcze przez kilka tygodni.

Dla odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego takie informacje oznaczają, że faktury za ciepło, które otrzymają na początku kwietnia za miesiąc marzec będą porównywalne a w wielu przypadkach niestety nawet wyższe, niż faktury za grudzień, styczeń czy luty.

14 marca
2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO
KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

PARAMETRY:
- 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950oC.

ILOŚĆ:
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem – ok. 25.000 ton.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

TERMIN DOSTAWY:
Sukcesywnie w terminie od września 2018r. do kwietnia 2019r. – zgodnie z harmonogramem.
MPEC posiada duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

MIEJSCE DOSTAWY:
loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby spółki - Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub przesłać faksem na nr +48 16 670 53 84 lub e-mailem na adres mpec@mpec.przemysl.pl w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r.

INFORMACJE DODATKOWE:
Szczegółowych informacji udziela
Wiesław Pałka – tel. 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

Ogłoszenie w formacie pdf
Ogłoszenie w BiP MPEC Przemyśl

12 marca
2018

Już pod koniec bieżącego tygodnia w sieci sklepów Piotruś Pan oraz w kilku innych punktach handlowych, jak również w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 i Wodnej 7 dostępny będzie dla Państwa najnowszy numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 6 - EDYCJA PRZEMYSKA

MCS Nr 6

W pierwszym tegorocznym numerze Magazynu będziecie mogli Państwo przeczytać m.in. o certyfikacie jakości dla Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, o osiągnięciach rządu w walce ze smogiem i jak się efekty tych zmagań mają do szumnych zapowiedzi sprzed kilkunastu miesięcy, o wadach i zaletach ogrzewania podłogowego oraz o podsumowaniu ubiegłorocznej akcji „Czad i ogień! Obudź czujność!”.

Tradycyjnie już w wiosennym numerze MCS-a przedstawimy także inwestycje zrealizowane przez MPEC w roku ubiegłym oraz plany w tym zakresie na rok bieżący, jak również krótką historię Pałacu Lubomirskich jako kolejnego przemyskiego zabytku ogrzewanego Ciepłem Systemowym.

W ramach nowego cyklu artykułów, przybliżających pracę poszczególnych działów MPEC, w bieżącym numerze przedstawimy Państwu laboratorium ochrony środowiska funkcjonujące przy ciepłowni Zasanie, czym się zajmuje oraz jakie badania i analizy wykonuje.

Zapraszamy do lektury.


Magazyn Ciepła Systemowego Nr 6 w formacie pdf

2 marca
2018

Po stosunkowo łagodnym styczniu b.r. gdy temperatura średniomiesięczna wyniosła +1,7oC (średnie temperatury stycznia z ostatnich 5 i 10 lat to odpowiednio -0,6oC i -1,3oC), luty zaskoczył nas zimową aurą i niskimi temperaturami, szczególnie pod koniec miesiąca. Taka aura spowodowała, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA PRZEKROCZYŁA PLAN O 20%

i zamiast planowanych 64,5 tys. wyniosła 77,5 tys. GJ, czyli tyle co miesiąc wcześniej (77,7 tys. GJ), pomimo krótszego o 3 dni (10%) miesiąca rozliczeniowego.

Kliknij aby powiększyć

Wpływ na te wyniki miało kilka czynników a przede wszystkim średniomiesięczna temperatura, która w lutym b.r. wyniosła -2,8oC i była zdecydowanie niższa niż średnia z analogicznych miesięcy z ostatnich 5 i 10 lat (odpowiednio +1,7oC i -0,3oC).

Warto przyjrzeć się także bardziej szczegółowym wynikom pomiarów parametrów i jakości powietrza ze stacji pomiarowej w Przemyślu, udostępnianym na stronie internetowej rzeszowskiego WIOŚ. Wynika z nich m.in., że w lutym b.r. odnotowano w Przemyślu aż 19 dni z temperaturą średniodobową poniżej 0oC (w styczniu b.r. - 11 dni). Wyższa niż w styczniu była także średniomiesięczna wilgotność powietrza (84% wobec 81% w styczniu), co również ma wpływ na odczuwalny komfort termiczny a co za tym idzie zużycie ciepła.

Nas jednak cieszą (co prawda umiarkowanie, bo zawsze może być lepiej, ale jednak) wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10 i PM2,5. W lutym b.r., pomimo niskich temperatur, dopuszczalny poziom PM10 wynoszący 50 µg/m3 przekroczony był przez 8 dni (54 - 87 µg/m3), zaś w styczniu b.r. przez 7. Co ciekawe, najwyższy dobowy poziom stężenia PM10 (27 stycznia - 109 µg/m3) został odnotowany przy stosunkowo wysokiej temperaturze 0oC. Przy fali mrozów trwającej od 25 lutego, stężenie pyłu jest znacznie niższe i wynosi 33 - 84 [µg/m3].

Taki stan, szczególnie w porównaniu z danymi sprzed 10 czy 15 lat, to w znacznej mierze efekt rozbudowy przemyskiego systemu ciepłowniczego, do którego zostało podłączonych kilkaset mieszkań ze Śródmieścia i dzielnic przyległych, ogrzewanych uprzednio niskoemisyjnymi piecami i kotłami węglowymi. Widocznym tego skutkiem są setki kominów na stosunkowo niewielkim obszarze, które już nie dymią dzień w dzień przez kilka miesięcy w roku, co musi przekładać się na poziom zanieczyszczeń powietrza.

Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników z miesiąca lutego za lata 2011 – 2017 zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Przy tej okazji warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Fala mrozów, która nawiedziła nas pod koniec lutego b.r. utrzymuje się także początkiem marca, co z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w fakturach za ciepło, które zostaną doręczone już po świętach wielkanocnych, najprawdopodobniej przy wiosennej aurze za oknem. Wówczas mało kto będzie jeszcze pamiętał o przyczynach zwiększonego zużycia ciepła a wielu będzie się zastanawiało, skąd tak wysoki rachunek, skoro za oknem wiosna.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc luty zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. w piątek 2 marca. W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do piątku 9 marca, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

1 marca
2018

Panujące w ostatnich dniach kilkunastostopniowe mrozy, które wg prognoz meteorologów potrwają do 4 marca, powodują, że

PRZEMYSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY
PRACUJE NA PEŁNYCH OBROTACH

Przy średniodobowych temperaturach od -11oC do -13oC oraz godzinowych spadkach do -19oC, zarówno układ wytwarzania ciepła – ciepłownia Zasanie, jak i infrastruktura przesyłowo-dystrybucyjna – sieć cieplna i węzły cieplne, funkcjonują bezawaryjnie. Nieliczne drobne usterki węzłów cieplnych, związane głównie z wysoką temperaturą nośnika ciepła (118 - 120oC) są na bieżąco usuwane.

W okresie ostatnich 5 dni, przemyscy odbiorcy Ciepła Systemowego zużywali łącznie ok. 4200 – 4500 GJ/dobę, przy równoczesnym poborze mocy na poziomie 50 – 53 MW. Aby wytworzyć taką ilość ciepła, przez cały ten czas pracowały 3 z 4 zainstalowanych w ciepłowni Zasanie kotłów (K2/1, K3 i K4), które spalały ok. 230 – 265 ton miału węglowego na dobę.

Łącznie przez 5 ostatnich dób ciepłownia Zasanie dostarczyła do miejskiej sieci ciepłowniczej ok. 21,3 tys. GJ ciepła, czyli mniej więcej tyle, ile przez dwa letnie miesiące ub.r.

28 lutego
2018

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez MPEC, a także pozostałych kontrahentów korzystających z usług świadczonych przez naszą Spółkę, że z dniem 1 luty 2018r. został wprowadzony

NOWY CENNIK ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE

który zostanie doręczony wszystkim naszym odbiorcom początkiem marca, wraz z fakturami za ciepło za m-c luty b.r.

Oprócz dotychczasowych usług, których cena w stosunku do roku 2014 nie uległa zmianie lub została podwyższona o 2 % (wskaźnik inflacji podany przez Prezesa GUS), nowy cennik zawiera także nowe usługi, w tym eksploatację instalacji w budynku (doprowadzającą ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych lokali) oraz eksploatację instalacji w lokalu.

Dzięki temu za niewielką kwotę (eksploatacja instalacji w budynku – 7,14 zł/m-c/lokal; eksploatacja instalacji w lokalu – 1,50 zł/m-c/lokal), właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe jak i pozostali administratorzy i zarządcy budynków mogą zlecić naszemu przedsiębiorstwu całodobową i całoroczną opiekę nad instalacją grzewczą w budynku, łącznie z instalacjami w poszczególnych lokalach.

Poniżej zamieszczamy cennik wraz z opisem, jak również pismo informujące o zmianach wprowadzonych w nowym cenniku.

Równocześnie informujemy, że wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które naliczane są na podstawie Taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC
Cennik w formacie pdf
Pismo informujące o zmianach wprowadzonych w cenniku

28 lutego
2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

zamówienia na zakup paliw płynnych
w okresie 01.04.2018 - 31.03.2019

tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

Oferty na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
„oferta – postępowanie Nr 1/P/2018 nie otwierać przed godz. 730 19 marca 2018 roku”
na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się w formularzu ofertowym i propozycji umowy.

Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
Wiesław Pałka - tel: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
w godzinach 800 – 1000.


Formularz ofertowy
Propozycja umowy
Ogłoszenie w BiP MPEC Przemyśl

27 lutego
2018

K. Wielkiego 12

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy dostarczanie Ciepła Systemowego do kolejnego budynku na terenie Starego Miasta, tym razem przy ul.

KAZIMIERZA WIELKIEGO 12

Przyłącze ciepłownicze do budynku oraz węzeł cieplny zostały wykonane w roku ubiegłym, zaś na początku stycznia b.r. węzeł pracował w ruchu próbnym. Od 23 lutego węzeł pracuje już na potrzeby instalacji w budynku.

Zgodnie z umową przyłączeniową, docelowo w budynku przy ul. K. Wielkiego 12 Ciepłem Systemowym ogrzewanych będzie 8 lokali, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych, które korzystają dotychczas z mieszanego – gazowego i węglowego ogrzewania. Podłączanie poszczególnych lokali nastąpi po wykonaniu instalacji oraz zawarciu stosownych umów.

Oprócz pozyskania przez MPEC nowych odbiorców ciepła o docelowej zamówionej mocy cieplnej ok. 35 kW, przyłączenie wspomnianego budynku do systemu ciepłowniczego to także „kolejna cegiełka” w walce ze smogiem oraz szansa na dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta.

26 lutego
2018

Jak nas poinformowała pani Julitta Tymczyszyn, w miesiącu styczniu i lutym b.r. niesłyszący uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Przemyślu przy ul. Czarnieckiego uczestniczyli w

LEKCJACH CIEPŁA

Lekcje ciepła w SOSW Nr 2

czyli cyklu zajęć poświęconych Ciepłu Systemowemu i nie tylko.

Lekcje budziły zainteresowanie dzięki aktywnym metodom, ciekawym pomocom oraz tematyce ściśle związanej z życiem codziennym, zaś poruszane zagadnienia uwrażliwiają dzieci na problem zanieczyszczeń powietrza, zachęcają do działań proekologicznych i racjonalnego korzystania z ciepła.

Jednym ze sposobów na przekazania wiedzy na temat ciepła była rozwiązywana przez uczniów krzyżówka, nie tylko sprawdzająca wiedzę, ale i zmuszająca do kreatywnego myślenia oraz wiązania ze sobą posiadanych już informacji z różnych dziedzin.

8 marca b.r. uczniowie ośrodka wezmą udział w zajęciach ze strażakiem z przemyskiej jednostki PSP.

Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

26 lutego
2018

W tym roku mroźna aura przyszła do nas dosyć późno, gdy niektórzy wypatrują już pierwszych oznak wiosny i według prognoz meteorologów syberyjskie mrozy, nawet do -23oC pozostaną z nami do końca bieżącego tygodnia. Taka pogoda stwarza

REALNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Pamiętaj o zagrożeniach !!!

o czym przypomina m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dlatego też, niezależnie od tego czy spędzacie Państwo ten czas w domu, podróżujecie, czy też wykorzystujecie zimową aurę do aktywnego wypoczynku, apelujemy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zimowe zagrożenia!

Nie zapominajmy również o tym, że mroźna pogoda to również test dla instalacji grzewczych w naszych mieszkaniach i budynkach. Dlatego też zwracajmy szczególną uwagę nie tylko na termometr w naszym pokoju ale na wszelkie miejsca przez które z budynku ucieka ciepło. Wybita szyba w piwnicznym lub strychowym okienku, niedomknięte okno na klatce schodowej, niedomykające się drzwi wejściowe do budynku – to nie tylko miejsca ucieczki ciepła i generatory związanych z tym kosztów, ale i źródła niebezpieczeństw dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też warto poświęcić kilkanaście minut na zlokalizowanie i zabezpieczenie tego typu miejsc.

Pamiętaj o zagrożeniach !!!

Zwracajmy uwagę na stan techniczny i wszelkie nieprawidłowości w pracy instalacji grzewczej, wycieki, nieszczelności, niedogrzewanie pomieszczeń, itp. W razie wystąpienia tego typu problemów prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. 993.

Kilkunastostopniowe mrozy powodują, że wiele osób dodatkowo uszczelnia okna oraz zakleja kratki wentylacyjne, aby ograniczyć ucieczkę ciepłego i nawiewanie zimnego powietrza do mieszkania. Stwarza to jednak kolejne zagrożenia - zatrucia tlenkiem węgla. Nie lekceważmy tego niebezpieczeństwa i zachowajmy zdrowy rozsądek.

Prosimy także po raz kolejny – pamiętajmy o naszych sąsiadach, szczególnie osobach starszych, samotnych, niedołężnych, dla których ogrzewanie mieszkania to spory problem, nie zawsze finansowy a często jedynie organizacyjny. Jeśli możemy – pomóżmy takim osobom.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej krótkimi ale treściwymi poradnikami przygotowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.


19 lutego
2018

Pomimo, że zima trzyma się mocno a końca sezonu grzewczego nie widać, MPEC rozpoczyna już

PRACE MODERNIZACYJNE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

W042 Poniatowskiego 13

Przewidziane do wykonania w bieżącym roku.

W chwili obecnej prowadzone są prace budowlane w pomieszczeniach dwóch węzłów cieplnych, przy ul. Poniatowskiego 13 i Barskiej 10.

Gruntowna modernizacja części technologicznej węzła przy ul. Poniatowskiego, która zostanie zoptymalizowana pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i ograniczenia jego strat, będzie prowadzona w dniach 21-25 maja b.r. Uwolnione zostanie także jedno z pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez urządzenia ciepłownicze.

Modernizacja węzła cieplnego przy ul Barskiej zostanie wykonana w dniach 6-10 sierpnia b.r. Rozdzieleniu ulegnie część technologiczna, dzięki czemu odrębne zasilanie uzyskają budynek przedszkola przy ul. Barskiej 10 oraz budynek mieszkalny przy ul. Barskiej 8, co pozwoli na optymalizację i niezależną regulację parametrów odrębnie dla każdego z ww budynków.

Obydwa modernizowane w bieżącym roku węzły cieplne są już dosyć „wiekowe”. Węzeł przy ul. Barskiej został wybudowany w roku 1997, zaś przy Poniatowskiego jeszcze w roku 1992.

15 lutego
2018

Dzięki uprzejmości Tomasza Zaleszczyka - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, pracownicy Działu Rozwoju i Inwestycji naszej Spółki zyskali możliwość przedstawienia podczas dorocznych zebrań ogółu właścicieli lokali poszczególnych wspólnot mieszkaniowych informacji dotyczących

ZASAD PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI
DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Dział Rozwoju i Inwestycji MPEC

Przedstawiane przez pracowników MPEC informacje dotyczą m.in.
  • możliwości technicznych przyłączenia danej nieruchomości do systemu ciepłowniczego;
  • podziału obowiązków (wykonanie i finansowanie) przy realizacji poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego;
  • orientacyjnych kosztów wykonania instalacji w częściach wspólnych budynku, poszczególnych lokalach, przygotowania pomieszczenia na urządzenia węzła cieplnego, itp.;
  • technicznego, organizacyjnego i dokumentacyjnego przygotowania wspólnoty mieszkaniowej do procesu przyłączenia nieruchomości do systemu ciepłowniczego.

Do 31 marca b.r. pracownicy MPEC będą jeszcze uczestniczyli w dorocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych: Basztowa 8, Basztowa 12, Basztowa 14, Władycze 2, Ratuszowa 7, Śnigurskiego 16-18, Barska 4, Grunwaldzka 6, Grunwaldzka 44A, Smolki 15, Rejtana 6, Słowackiego 43.

Zwracamy się również do zarządców i administratorów nieruchomości, których użytkownicy rozważają możliwość zmiany sposobu ogrzewania na Ciepło Systemowe i w związku z tym chcieliby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i możliwości przyłączenia danej nieruchomości do systemu ciepłowniczego.
Prosimy o kontakt w tej sprawie z panem Sławomirem Płoszajem – Kierownikiem Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC - tel. 16 670 42 53 wew. 246 lub tel. mob.: 519 116 391
e-mail: s-ploszaj@mpec.przemysl.pl

Pracownicy naszego przedsiębiorstwa chętnie się z Państwem spotkają i przedstawią informacje na ten temat.

12 lutego
2018

W piątek 9 lutego b.r. Prezes Zarządu Kazimierz Stec i Marek Król reprezentowali pracowników MPEC, podczas

II PRZEMYSKIEJ GALI SZLACHETNEJ PACZKI

II Gala Szlachetnej Paczki

która została zorganizowana w Villi Bolestraszyce, w podziękowaniu dla organizatorów i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w realizację wspomnianego projektu.

Prowadzący Galę Katarzyna Prokopowicz i Bartosz Wardęga - lider ostatniej edycji Szlachetnej Paczki w Przemyślu przedstawili kilka najważniejszych informacji dotyczących przebiegu wspomnianej akcji w Przemyślu oraz krótki film z grudniowego finału. Podziękowali również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję „Szlachetna Paczka”. Galę uświetnili swoim występem uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, działający pod opieką Wiesława Semkowa.

Jedną z zaproszonych na Galę firm było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., które pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny włączyło się w akcję. Dzięki ofiarności pracowników i przy wsparciu inicjatywy przez Zarząd Spółki, udało się pomóc jednej z potrzebującej osób.

8 lutego
2018

Począwszy od 1 marca b.r. pracownicy służb technicznych naszego przedsiębiorstwa będą sukcesywnie przeprowadzać

PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

które mogą powodować kilkugodzinne przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Harmonogram przerw wraz z wykazem obiektów, w których mogą wystąpić zakłócenia w dostarczaniu ciepła dostępny jest na naszej stronie internetowej pod zakładką „Przerwy Remontowe 2018”

Informacje o poszczególnych węzłach na których prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe będzie można uzyskać również pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

Harmonogram przerw remontowych na rok 2018 w formacie pdf

25 stycznia
2018

We wtorek 23 stycznia b.r. rozpoczęliśmy

Dostarczanie ciepła do budynku przy ul. Goszczyńskiego

Powstające osiedle Infores Park

wchodzącego w skład miniosiedla mieszkaniowego "Infores Park", wznoszonego pomiędzy ulicami Goszczyńskiego i Dolińskiego przez firmę Infores.

W chwili obecnej ciepło wykorzystywane jest jedynie na cele technologiczne, związane z budową budynku, natomiast docelowo zasilało będzie indywidualne mieszkaniowe stacje cieplne, służące do przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania instalacji grzewczych: grzejnikowych i podłogowych w poszczególnych lokalach.

Docelowo w ramach wspomnianego miniosiedla „Infores Park” powstanie ok. 160 lokali mieszkalnych i użytkowych, dla których zamówiona moc cieplna wyniesie ok. 500 kW.

Film z wizualizacją osiedla „Infores Park”

24 stycznia
2018

W poniedziałek 22 stycznia b.r. kilkunastu uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

OBEJRZAŁO CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

Uczniowie CKZiU w hali kotłów

Po obiektach ciepłowni uczniów oprowadzał Starszy Mistrz Jacek Łukasiński, przedstawiając cały ciąg technologiczny wytwarzania ciepła, począwszy od wyładunku miału węglowego na plac składowy, system taśmociągów transportujących opał do kotłów, sterowanie procesem spalania i odżużlania, układ pompowy, odpowiedzialny za przesył ciepła siecią ciepłowniczą do poszczególnych obiektów na terenie Przemyśla oraz funkcjonowanie systemu nadzoru informatycznego nad pracą ciepłowni.

Uczniowie obejrzeli także retencyjne zbiorniki wody, układ oczyszczania ścieków i stację uzdatniania wody oraz laboratorium ochrony środowiska, gdzie mogli się zapoznać z jego wyposażeniem oraz zakresem przeprowadzanych w nim badań, pomiarów i analiz.

23 stycznia
2018

W piątek 19 stycznia b.r. w ciepłowni Zasanie została przeprowadzona przez inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego

rewizja zewnętrzna i wewnętrzna kotła k2/1

Kotły K2/1 i K2/2

typu WR-10, podczas której sprawdzany jest stan urządzeń zainstalowanych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kotła, stan zaworów bezpieczeństwa, obmurza kotła, urządzeń pomiarowych, itp. Wewnątrz kotła oględzinom poddawana jest część ciśnieniowa kotła i stan rusztu. Dzisiaj analogicznej rewizji zostanie poddany kocioł K2/2 typu WR-12.

Oprócz kotłów, w ciepłowni Zasanie zainstalowanych jest szereg innych urządzeń, kontrolowanych regularnie przez posiadających stosowne uprawnienia pracowników UDT-u, m.in. zbiorniki jonitowe, odmulacze, zbiorniki sprężonego powietrza.

22 stycznia
2018

W poniedziałek 22 stycznia 2018r. w Sali Narad UM w Przemyślu odbyło się spotkanie w sprawie przyznania

Certyfikatu Jakości dla Ciepła Systemowego
dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli naszej Spółki oraz pana Adofla Mirowskiego z krakowskiego Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o., uczestniczyli także Grzegorz Hayder - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Jadwiga Jędruch i Ludwik Szymański - członkowie Rady Nadzorczej MPEC oraz przedstawiciele największych i najważniejszych odbiorców ciepła.

Certyfikacja przemyskiego Systemu Ciepł.

Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce, prezentacja wyników analizy oferowanego przez MPEC w Przemyślu Ciepła Systemowego w kontekście walki ze smogiem oraz idei certyfikacji.

Certyfikat redukcji niskiej emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego z rąk Adolfa Mirowskiego odebrał Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec. Wystawione na jego podstawie certyfikaty dla budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym Kazimierz Stec wręczył następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorzowi Hayderowi (dla budynków urzędu miejskiego oraz budynków szkół stanowiących jednostki organizacyjne miasta, z których niemal wszystkie, za wyjątkiem SP Nr 11, są już przyłączone do systemu ciepłowniczego), Prezesowi Zarządu TBS Sp. z o.o. w Przemyślu Andrzejowi Zasadnemu, Prezesowi Zarządu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu Tomaszowi Zaleszczykowi oraz Stanisławowi Mielnikiewiczowi z Zespołu Zarządców Nieruchomości. Podobne certyfikaty zostaną w najbliższym czasie przekazane również Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Certyfikacja przemyskiego Systemu Ciepł.

Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, jest to dokument potwierdzający w przejrzysty i zrozumiały sposób wpływ produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podane w certyfikacie wartości informują o krotnościach, czyli ile razy mniej system ciepłowniczy emituje zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji) oraz całkowitej (ogólnej) emisji w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej, takich substancji jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P). Szczegółowe wskaźniki zawarte są w zamieszczonych poniżej certyfikatach.

Dodatkowo, zgodnie z procedurą certyfikacji, budynki ogrzewane w całości Ciepłem Systemowym dostarczanym przez naszą Spółkę nabywają w porozumieniu z jednostką certyfikującą mogą być oznakowane znakiem typu "NO SMOG"
Tabliczka NO SMOG na budynek ogrzewany CS
.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących otrzymanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Certyfikatu redukcji emisji PreQurs, wraz z objaśnieniem poszczególnych oznaczeń i symboli w nim zamieszczonych oraz procedury i zasad certyfikacji systemów ciepłowniczych zostanie zamieszczonych już w najbliższym numerze Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja Przemyska, który ukaże się w marcu b.r.

Certyfikat obniżenia niskiej emisji

Certyfikat obniżenia ogólnej emisji

18 stycznia
2018

W dniach od 15 do 31 stycznia Gmina Miejska Przemyśl prowadziła będzie

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ
DO WYMIANY NISKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

czyli likwidacji niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych oraz zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym lub podłączenie nieruchomości do systemu ciepłowniczego.

Kopciuch

Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję, zaś z zakwalifikowanymi do programu podmiotami zostaną zawarte stosowne umowy. Więcej informacji, w tym regulamin programu oraz formularze wniosków o udzielenie dotacji dostępnych jest na stronie internetowej Przemyśla.

Program dofinansowywania z budżetu Miasta Przemyśla do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła to nie jedyny program z którego mieszkańcy naszego miasta mogą uzyskać finansowe wsparcie na tego typu działania. W lipcu 2018r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na lata 2014-2020 - Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Działanie 3.3.2 Redukcja emisji. Wysokość dofinansowania może w tym przypadku wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji na ten temat.

Ponadto pod koniec lutego b.r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie raportu z wdrażania programu „Przyjazny dom” w 2017r. podejmie decyzję o kształcie programu w 2018r. Więcej informacji o tym programie.

Zachęcamy mieszkańców Przemyśla oraz administratorów i zarządców nieruchomości do udziału w każdym programie, który w efekcie pozwoli pozbyć się „kopciuchów” i dymiących kominów z pejzażu naszego miasta a tym samym ograniczyć emisję zanieczyszczeń i smog.

16 stycznia
2018

Pomimo tego, że kilkunastostopniowe mrozy o tej porze roku nie są niczym nadzwyczajnym w naszej strefie klimatycznej a w prognozach pogody nie widać syberyjskiej zimy, to jednak powinniśmy

ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MIEJSCA UCIECZKI CIEPŁA

Uwaga! Mrozy!

o co apelujemy przede wszystkim do mieszkańców budynków wielolokalowych i to nie tylko tych ogrzewanych Ciepłem Systemowym.

Nie pomogą okna najnowszej generacji i superszczelne drzwi zamontowane w mieszkaniu, gdy po klatce schodowej czy położonej kondygnację niżej piwnicy, przez niedomknięte drzwi lub powybijane okna hula mroźny wiatr. Narażamy się przez to nie tylko na wysokie rachunki za ogrzewanie ale i zamarznięcia i uszkodzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dlatego też zwracajmy uwagę i domykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, strychach). Powybijane okna warto zabezpieczyć, chociażby w sposób prowizoryczny.

Zwróćmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji w mieszkaniach oraz częściach wspólnych budynku. W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. 993

A przede wszystkim pamiętajmy o naszych sąsiadach, szczególnie osobach starszych, samotnych, niedołężnych, dla których ogrzewanie mieszkania to spory problem, nie zawsze finansowy a często jedynie organizacyjny. Jeśli możemy – pomóżmy takim osobom.

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o wszelkich niepokojących zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii czy nieszczelności sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

15 stycznia
2018

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2018r.

PRZERWIE REMONTOWEJ
W DNIACH 25 CZERWCA - 1 LIPCA 2018R.

Przerwa remontowa

Pod pojęciem wspomnianej „przerwy remontowej” należy rozumieć „planowaną przerwę w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym” w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92), która zgodnie z ww aktem prawnym oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązujących w naszej Spółce, nie może przekroczyć 14 dni.

W trakcie przerwy remontowej zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe urządzeń ciepłowni Zasanie oraz odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej. Prowadzenie wspomnianych prac spowoduje konieczność wstrzymania dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla.

Oprócz planowanej przerwy (25.06 - 01.07.2018r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty.
O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wcześniejsze wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła. Informacje te zostaną również opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 25.06.2018r. - 01.07.2018r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

15 stycznia
2018

Na początku stycznia b.r. w Szkole Podstawowej Nr 11 odbyły się

LEKCJE CIEPŁA DLA NAJMŁODSZYCH

Lekcja ciepła w SP Nr 11

podczas których uczniowie klas I A, I B i II A mogli się dowiedzieć m.in. co to jest ciepło, jak powstaje, jakich systemów ogrzewania ludzie używali w minionych czasach oraz obecnie, w jaki sposób i dlaczego należy racjonalnie korzystać z ciepła systemowego, co to jest smog i jaki wpływ na jego powstawanie mają tradycyjne systemy ogrzewania i wielu, wielu innych rzeczy.

Zajęcia prowadzone były przez panie: Renatę Bieliszak, Joannę Belińską i Annę Nowicką – wychowawczynie wspomnianych klas, liczących łącznie 75 uczniów. Podczas Lekcji ciepła, uczniowie wykazali się dużą wiedzą na omawiane tematy i chętnie brali udział w zajęciach.

Kolejnym komponentem lekcji ciepła będą zajęcia prowadzone przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, podczas których najmłodsi uczniowie usłyszą o zagrożeniach pożarowych i innych rodzajach zagrożeń, zasadach zachowania się w rozmaitych sytuacjach grożących niebezpieczeństwem, jak również będą mogli uczestniczyć w symulowanej akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia.

Dyrektorzy pozostałych przemyskich szkół podstawowych zadeklarowali, że podobne lekcje ciepła odbędą się w nich w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Więcej zdjęć z lekcji ciepła znajdziecie Państwo na naszym profilu facebookowym.

12 stycznia
2018

Już we wstępnych zestawieniach i podsumowaniach minionego roku, oprócz najważniejszych, „twardych” danych ekonomicznych i technicznych, zwraca uwagę

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ CIEPŁA SYSTEMOWEGO
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA

o czym najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok ilość składanych w naszym przedsiębiorstwie wniosków przyłączeniowych.

Wniosek przyłączeniowy

O ile jeszcze w roku 2014 wpłynęło do MPEC-u 85 wniosków przyłączeniowych, dotyczących łącznie 81 budynków, to już rok później było to 92 wnioski (87 budynków), w roku 2016 - 110 wniosków (dot. 95 budynków), zaś w roku 2017 aż 136 wniosków, dotyczących łącznie 125 budynków.

Oczywiście, część z tych wniosków obejmowała budynki, które już korzystają z Ciepła Systemowego i dotyczyła podłączenia do systemu ciepłowniczego kolejnych lokali w tych budynkach, jednak zdecydowana większość z nich, bo aż 94, dotyczyła budynków położonych w różnych dzielnicach Przemyśla, które dotychczas korzystały z innych systemów grzewczych, najczęściej z ogrzewania piecowego.

Tak duża popularność Ciepła Systemowego wśród mieszkańców Przemyśla oczywiście bardzo nas cieszy. Problemy i dylematy pojawiają się wówczas, gdy oczekiwania wnioskodawców - potencjalnych odbiorców ciepła, Zarząd Spółki podejmując decyzje inwestycyjne musi skonfrontować z możliwościami finansowymi naszego przedsiębiorstwa, czyli wielkością środków jakie możemy przeznaczyć na ich realizację.

W roku 2018 planujemy przeznaczyć na inwestycje rozwojowe ok. 1,8 mln. zł, zaś przyłączenie jednego budynku do systemu ciepłowniczego to koszt ok. 100 – 180 tys. zł. Rocznie możemy więc przyłączyć do sieci ciepłowniczej maksymalnie kilkanaście budynków.

Dlatego też od wielu lat apelujemy do potencjalnych odbiorców, aby przed złożeniem wniosku przyłączeniowego porozumieć się z mieszkańcami sąsiednich budynków. Podłączenie w ramach jednego zadania inwestycyjnego 2-3 budynków zamiast 1 znacznie ogranicza koszty jednostkowe, ułatwia przeprowadzenie inwestycji od strony technicznej i prawnej oraz znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zakwalifikowania danego zadania inwestycyjnego do realizacji.

11 stycznia
2018

Już dzisiaj chcemy Państwa zaprosić do kibicowania przemyskim badmintonistom podczas rozgrywanego w dniach 18-21 stycznia 2018r. w przemyskiej Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30

TURNIEJU BADMINTONA
POLISH JUNIOR INTERNATIONAL

Plakat Turnieju

jednej z ośmiu imprez w Europie w których młodzi badmintoniści zdobywają punkty do Mistrzostw Europy w Tallinie i Mistrzostw Świata w Toronto 2018 roku.

Przemyski turniej zgromadzi ok. 160 zawodników z 30 państw z całego świata, m.in. z Japonii, Indii, Izraela, Chin, Salwadoru, USA, Kanady i wielu państw Europy. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się w czwartek 18 stycznia o godz. 14.00, zaś mecze rozgrywane będą codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Ponadto w Medyce zorganizowany zostanie turniej satelitarny w kategoriach U9, U11, U13, U15 do którego zgłosiło się 130 zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi i Słowacji.

Cała sportowa impreza potrwa 5 dni i zgromadzi wraz z trenerami i sędziami około 400 uczestników.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

8 stycznia
2018

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wystawianie faktur sprzedaży ciepła za miesiąc grudzień 2017r., a więc czas na

PIERWSZE PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI MPEC

Wykres sprzedaży ciepła - grudzień 2017

zarówno za ten okres, jak i cały ubiegły rok.

W roku 2017 sezon grzewczy trwał 229 dni i był o 2 dni krótszy w stosunku do roku 2016, jednak dłuższy o 10 dni od średniej z ostatniej dekady.

Średnia temperatura w sezonie grzewczym wyniosła w roku 2017 +5,3oC i była wyższa od analogicznych temperatur z ostatnich 10 lat o 0,9oC.

Sprzedaż ciepła w roku 2017 wyniosła 451,2 tys. GJ (przy 406 tys. GJ sprzedaży planowanej) i była najwyższa od roku 2003, w którym wyniosła 482,1 tys. GJ. (przy średniej temperaturze sezonu +0,86oC.)

Grudzień 2017r. ztemperaturą średniomiesięczną na poziomie +3,4oC okazał się miesiącem o wiele cieplejszym, zarówno od analogicznego miesiąca roku 2016 (+0,6oC), jak i średniej grudniowej temperatury z ostatnich 10 lat (+1,3oC).

Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy zamówionej mocy, temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2017-2017.

8 stycznia
2018

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się kolejny etap

MODERNIZACJI BUDYNKÓW CIEPŁOWNI ZASANIE

ciepłownia Zasanie

W jego ramach wymienionych zostało część okien oraz wykonana została obudowa ścian z płyt warstwowych styropianowych, o łącznej powierzchni ok. 1100 m2, obejmująca zarówno budynek główny ciepłowni, jak i budynek stacji uzdatniania wody, mieszczący również laboratorium ochrony środowiska.

Prace termoizolacyjne prowadzone były od maja do końca listopada ub.r. a wykonywała je przemyska firma „Anrys” Ryszard Kuschill.

Przeprowadzenie wspomnianych prac nie tylko poprawiło estetykę budynku, ale przede wszystkim umożliwiło wymianę skorodowanych elementów ścian budynków oraz znacznie poprawiło ich właściwości termoizolacyjne, co pozwoli na redukcję strat ciepła.

4 stycznia
2018

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku

MPEC ROZPOCZĄŁ DOSTARCZANIE CIEPŁA SYSTEMOWEGO
DO BUDYNKÓW PRZY UL. KOPERNIKA 12 I DWORSKIEGO 16

Dworskiego 16

W pierwszym okresie z ogrzewania systemowego korzystają mieszkańcy zaledwie kilku mieszkań, jednak docelowo, po przygotowaniu instalacji w lokalach i zawarciu z naszym przedsiębiorstwem stosownych umów, Ciepło Systemowe ogrzewało będzie po kilkanaście mieszkań w każdym z powyższych budynków.

Jest to tym bardziej istotne, że mieszkania w obydwu, położonych w centrum Przemyśla budynkach ogrzewane były dotychczas przede wszystkim piecami węglowymi, czyli niskoemisyjnymi źródłami ciepła. Doprowadzenie do nich ogrzewania systemowego, to likwidacja kolejnych kilkunastu a docelowo kilkudziesięciu dymiących kominów z pejzażu naszego miasta. To także kolejny krok ograniczający przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza, tworzących przy mroźnej i bezwietrznej pogodzie groźny dla naszego zdrowia i życia smog.

Kopernika 12

W najbliższych dniach MPEC planuje rozpoczęcie ogrzewania lokali w kolejnym śródmiejskim budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.

Pomimo, że jeszcze nie wszystkie realizowane w 2017r. zadania inwestycyjne zostały zakończone, to już trwają intensywne prace przygotowawcze do realizacji inwestycji przyłączeniowych zaplanowanych do wykonania w roku 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące planu inwestycyjnego MPEC na rok 2018, zasad jego przygotowywania oraz adresy budynków przewidzianych do przyłączenia do systemu ciepłowniczego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, pod zakładką PLAN INWESTYCYJNY 2018.


AKTUALNOŚCI 2018

Archiwum aktualności >>> 
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 417
Od początku: 1098663
« powrót | drukuj
Do góry
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego   - PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA OD 25 CZERWCA DO 1 LIPCA -      Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia - przepraszamy!