MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.09.2016 R.

INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.09.2016 R.

Skutki wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

INFORMACJE DOTYCZĄCE TARYFY DLA CIEPŁA
obowiązującej od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.
Uprzejmie informujemy wszystkich Odbiorców oraz użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 września 2016r. wprowadzamy do stosowania nową taryfę dla ciepła, która zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, obowiązywała będzie do dnia 31 sierpnia 2017r..

Treść nowej taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zatwierdzającą wspomnianą taryfę została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2016r. pod poz. 2820.

Taryfa dla Ciepła
Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie (obowiązującej od 01.09.2016r.) w porównaniu z taryfą obowiązującą do 31.08.2016r. wynosi średnio - 5,83 %, co oznacza obniżenie cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 5,83%.

Wskaźniki zmiany cen i stawek opłat dla usług związanych z wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele

1. Wytwarzanie ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
wytwarzanie ciepła
O-p -12,10
I-w -12,43
G-w -12,17
G-z -12,33
średnio - 12,24


2. Przesył i dystrybucja ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
przesył i dystrybucję
ciepła
O-p -2,95
I-w 7,96
G-w 5,03
G-z 5,81
O-n 8,62
średnio 5,18

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany Państwa obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

Podstawową przyczyną obniżenia cen za ciepło (wytworzenie ciepła) są niższe ceny po jakich zakontraktowaliśmy dostarczany opał (miał węglowy) zużywany jako paliwo w procesie produkcji ciepła. Rosnące koszty osobowe, koszty remontów i modernizacji układu wytwarzania ciepła związane z wymogami ochrony środowiska ograniczyły jednak spadek kosztów wytwarzania ciepła do ok. 12%.

Wzrost cen i stawek opłat za usługi związane z przesyłem i dystrybucją ciepła spowodowany jest kilkoma zasadniczymi czynnikami, a przede wszystkim:
  • rosnącymi kosztami zakupu węzłów cieplnych;
  • rosnącymi kosztami konserwacji i eksploatacji urządzeń infrastruktury ciepłowniczej;
  • rosnącymi kosztami remontów, modernizacji i amortyzacji starzejących się urządzeń i instalacji;
  • rozbudową infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i generowanymi przez tę infrastrukturę rosnącymi kosztami;
  • rozdrobnioną strukturą odbioru ciepła i generowanymi przez to zwiększonymi kosztami obsługi odbiorców;
  • rosnącymi kosztami składek i podatków płaconych przez MPEC (m.in. podatek od nieruchomości, PFRON, itd);
  • rosnącymi kosztami osobowymi;
  • koniecznością finansowania inwestycji związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego

Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost/spadek cen
i stawek opłat za ciepło
w %
O-p - 9,56
I-w - 4,49
G-w -5,80
G-z -4,72
O-n 8,62
średni wzrost/spadek
całkowitych opłat za ciepło
- 5,83


Szczegółowe porównanie cen i stawek opłat zawartych w taryfach dla ciepła (wprowadzonych do stosowania w 2014 i 2016r.) dla poszczególnych grup taryfowych oraz rodzajów opłat (opłaty stałe i zmienne) znajdziecie Państwo poniżej

Porównanie cen i stawek opłat za ciepło 2016/2014

Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła oraz nośnika ciepła.

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto
(2014 *)
Netto
(2016 **)
wzrost/spadek
2016/2014

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

O-p, I-w
G-w, G-z

75.103,70 63.711,32 - 15,17 %

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

6.258,64 5.309,28 - 15,17 %

2

Cena ciepła

zł/GJ

25,62 22,86 - 10,77 %

3

Ceny nośnika ciepła

3.1

nośnik ciepła - gorący

zł/m3

O-p, I-w
G-w, G-z

16,67 15,33 - 8,04 %


Stawki opłat za usługi przesyłowe.

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto
(2014 *)
Netto
(2016 **)
wzrost/spadek
2016/2014

1.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-p

27.071,48 26.790,55 - 1,04 %

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

2.255,96 2.232,55 - 1,04 %

1.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,20 9,82 - 3,73 %

2.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

I-w

38.706,37 40.446,59 4,50 %

2.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.225,53 3.370,55 4,50 %

2.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,15 19,88 9,53 %

3.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-w

43.431,43 42.939,46 - 1,13 %

3.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.619,29 3.578,29 - 1,13 %

3.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,31 16,52 7,90 %

4.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-z

48.208,70 47.864,27 - 0,71 %

4.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

4.017,39 3.988,69 - 0,71 %

4.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

19,44 21,16 8,55 %

5.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-n

19.520,76 19.902,25 1,95 %

5.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

1.626,73 1.658,52 1,95 %

5.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,21 6,93 11,59 %


Porównanie opłat stałych i zmiennych za ciepło 2016/2014

Rodzaj Opłaty

Grupa taryfowa Netto
zł/GJ
(2014 *)
Netto
zł/GJ
(2016 **)
wzrost/spadek
%
2016/2014

opłata za ciepło - opłata zmienna (cena ciepła + opłata za przesył ciepła)

O-p

35,82

32,68

- 8,77
I-w

43,77

42,74

- 2,35
G-w

40,93

39,38

- 3,79
G-z

45,06

44,02

- 2,31
O-n

6,21

6,93

11,59

Rodzaj Opłaty

Grupa taryfowa Netto
zł/MW/m-c
(2014 *)
Netto
zł/MW/m-c
(2016 **)
wzrost/spadek
%
2016/2014

opłata za moc - opłata stała (cena za zamówioną moc + opłata za przesył mocy)

O-p

8.514,60

7.541,83

- 11,42
I-w

9.484,17

8.679,83

- 8,48
G-w

9.877,93

8.887,57

- 10,03
G-z

10.276,03

9.297,97

- 9,52
O-n

1.626,73

1.658,52

1,95


* - taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.12.2014r. do 31.08.2016r.
** - taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.09.2016r. do 31.08.2017r.


W nowej taryfie dla ciepła, odzwierciedlającej koszty ponoszone przez MPEC i stanowiące podstawę kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło, ujęte zostały także koszty związane z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która wchodzi w życie 1 października 2016 r.

Roczne koszty związane z realizacją wspomnianych obowiązków zostały zaplanowane na 196,2 tys. zł, co podniosło końcową cenę 1 GJ ciepła o 0,46 zł.Jeżeli powyższe wyjaśnienia uważacie Państwo za niewystarczające, lub macie Państwo inne pytania dotyczące opłat za ciepło, prosimy wpisać treść pytania w poniższy formularz i przesłać, naciskając przycisk "wyślij pytanie". Odpowiedź zostanie Państwu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieścimy na naszej witrynie internetowej.


O wszelkich problemach i wątpliwościach dotyczących wprowadzanej taryfy oraz opłat za ciepło, możecie Państwo również porozmawiać telefonicznie z P. Tomaszem Szczerbowskim - kierownikiem działu umów i rozliczeń, pod nr tel. 16 670 42 53 wew. 268. lub za pomocą korespondencji elektronicznej - t-szczerbowski@mpec.przemysl.pl.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 64
Od początku: 919136
« powrót | drukuj | powiadom znajomego
Do góry