MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.10.2017 R.

INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.10.2017 R.

Skutki wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

INFORMACJE DOTYCZĄCE TARYFY DLA CIEPŁA
obowiązującej od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.Uprzejmie informujemy wszystkich Odbiorców oraz użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 października 2017r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, która zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, obowiązywała będzie do dnia 30 września 2018r.

Treść nowej taryfy wraz z decyzją Prezesa URE ją zatwierdzającą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2017r. pod poz. 3026.

Taryfa dla Ciepła
Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie (obowiązującej od 01.10.2017r.) w porównaniu z taryfą obowiązującą do 30.09.2017r. wynosi średnio + 7,49 %, co oznacza wzrost cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 7,49 %.

Podstawową przyczyną wzrostu cen ciepła jest skokowy i bardzo duży wzrost cen opału (miału węglowego) zużywanego w procesie wytwarzania ciepła z 214 do 359 zł/t, a więc aż o 68%!

Proste przełożenie wzrostu kosztów zakupu opału przez naszą Spółkę na cenę ciepła, bez uwzględniania innych czynników, musiałoby spowodować jej wzrost średnio o 11,3%. Wprowadzenie działań oszczędnościowych w innych obszarach, (głównie ograniczenie kosztów remontów i konserwacji urządzeń) umożliwiło ograniczenie wzrostu cen ciepła do wspomnianych 7,49 %.

O problemach z drożejącym węglem i skutkach jakie to spowoduje od kilku miesięcy informowały zarówno czasopisma branżowe jak i gazety ogólnopolskie, m.in. Rzeczpospolita w artykule pt. "Musimy się liczyć z podwyżkami cen ciepła", Dziennik Gazeta Prawna w artykule pt. "Deficyt węgla uderzy nas po kieszeni. Od 2018 r. wzrosną rachunki za ogrzewanie".

Wzrost cen i stawek opłat za usługi związane z przesyłem i dystrybucją ciepła spowodowany jest kilkoma zasadniczymi czynnikami, a przede wszystkim:
  • rosnącymi kosztami zakupu węzłów cieplnych;
  • rosnącymi kosztami eksploatacji urządzeń infrastruktury ciepłowniczej;
  • rosnącymi kosztami modernizacji i amortyzacji starzejących się urządzeń i instalacji;
  • rozbudową infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i generowanymi przez tę infrastrukturę coraz wyższymi kosztami;
  • rozdrobnioną strukturą odbioru ciepła i generowanymi przez to zwiększonymi kosztami obsługi odbiorców;
  • rosnącymi kosztami składek i podatków płaconych przez MPEC (m.in. podatek od nieruchomości, PFRON, itd);
  • rosnącymi kosztami osobowymi (na poziomie wskaźnika inflacji);
  • koniecznością finansowania inwestycji związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego

Wskaźniki zmiany cen i stawek opłat dla usług związanych z wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła dla poszczególnych grup taryfowych w stosunku do poprzedniej taryfy przedstawiają poniższe tabele

1. Wytwarzanie ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
wytwarzanie ciepła
O-p 10,62
I-w 10,48
G-w 10,58
G-z 10,55
średnio 10,55


2. Przesył i dystrybucja ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
przesył i dystrybucję
ciepła
O-p 4,96
I-w 4,41
G-w 1,95
G-z -0,23
O-n 24,05
średnio 3,13


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost/spadek cen
i stawek opłat za ciepło
w %
O-p 8,93
I-w 7,81
G-w 7,01
G-z 5,54
O-n 24,05
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
7,49

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

Poniżej zostało zamieszczone zestawienie cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych ujętych w ostatnich 5 taryfach dla ciepła, (obowiązujących od 01.11.2012r.) wraz z procentowymi wzrostami lub spadkami cen, zarówno w stosunku do taryfy bezpośrednio poprzedzającej, jak i pierwszej z zestawionych.


Wszystkie taryfy dla ciepła w formie skanów zostały zamieszczone na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa w podmenu "Koncesje i Taryfy"

Jak więc widać z powyższego zestawienia, pomimo wzrostu cen ciepła i zamówionej mocy cieplnej w stosunku do poprzedniej taryfy (odpowiednio o 11,1 i 9,5 %), wciąż pozostają one niższe od analogicznych cen z roku 2012 (odpowiednio o 5,7 i 10,6 %).

Sukcesywny wzrost cen i stawek opłat za usługi przesyłowe, związany jest bezpośrednio z rozbudową infrastruktury ciepłowniczej i związanymi z tym procesem kosztami ponoszonymi przez Spółkę.
W roku 2012 MPEC eksploatował 34,95 km sieci ciepłowniczej i 262 węzły cieplne. W roku 2016 40,91 km sieci i 338 węzłów cieplnych, a więc niemal o 6 km (17%) więcej sieci i 76 (29%) węzłów cieplnych. Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej i związany z tym wzrost koszów jej eksploatacji, przy pozostających na zbliżonym poziomie wielkości sprzedaży i zamówionej mocy cieplnej, musi skutkować wzrostem kosztów jednostkowych za usługi przesyłowe ciepła i mocy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo m.in. w Raporcie z działalności Spółki za rok 2016 (s. 12-13)

W nowej taryfie dla ciepła, odzwierciedlającej koszty ponoszone przez MPEC i stanowiące podstawę kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło, ujęte zostały także koszty związane z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

Roczne koszty związane z realizacją wspomnianych obowiązków zostały zaplanowane na 236 tys. zł (w poprzedniej taryfie 196 tys. zł), co podniosło końcową cenę 1 GJ ciepła o 0,55 zł (w poprzedniej taryfie o 0,46 zł).INFORMACJA DLA ODBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW CIEPŁA
Z OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY UL. OFIAR KATYNIA


Zestawienie cen i stawek opłat dla grupy taryfowej O-n (odbiorców ciepła dostarczanego za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia) z lat 2012 - 2017, wraz z procentowymi wzrostami lub spadkami cen, zarówno w stosunku do taryfy bezpośrednio poprzedzającej, jak i pierwszej z zestawionych.


Jak widać z powyższego zestawienia, opłaty przesyłowe stałe i zmienne ponoszone przez odbiorców ciepła rosły w ostatnich latach dosyć dynamicznie. Pomimo tego, zarówno w roku 2015, jak i 2016 koszt obsługi i utrzymania przez MPEC osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia (koszty strat ciepła, eksploatacji, konserwacji, remontów, wymiany fragmentów ciepłociągu, legalizacji liczników ciepła, itd.) były zdecydowanie wyższe od przychodów - sumy poniesionych przez odbiorców opłat przesyłowych. Straty MPEC z tego tytułu wyniosły w roku 2015 - 12,6 tys. zł, zaś w 2016 - 34,6 tys. zł.

Aby zrównoważyć ponoszone przez MPEC koszty eksploatacji wspomnianej sieci i przychody z opłat przesyłowych, konieczne było podniesienie wspomnianych opłat w taryfie dla ciepła obowiązującej od 1 października 2017r. o ponad 20%.

Jest to tym bardziej uzasadnione, że stan techniczny wspomnianej sieci, dla utrzymania jej sprawności i co za tym idzie bezpieczeństwa dostaw ciepła do obiektów odbiorców, wymaga prowadzenia dalszych prac konserwacyjno-remontowych, które realizowane są obecnie (budowa komory ciepłowniczej) oraz będą kontynuowane w roku 2018 i latach następnych.Jeżeli powyższe wyjaśnienia uważacie Państwo za niewystarczające, lub macie Państwo inne pytania dotyczące opłat za ciepło, prosimy wpisać treść pytania w poniższy formularz i przesłać, naciskając przycisk "wyślij pytanie". Odpowiedź zostanie Państwu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieścimy na naszej witrynie internetowej.


O wszelkich problemach i wątpliwościach dotyczących wprowadzanej taryfy oraz opłat za ciepło, możecie Państwo również porozmawiać telefonicznie z P. Tomaszem Szczerbowskim - kierownikiem działu umów i rozliczeń, pod nr tel. 16 670 42 53 wew. 268. lub za pomocą korespondencji elektronicznej - t-szczerbowski@mpec.przemysl.pl.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 194
Od początku: 1115249
« powrót | drukuj
Do góry