MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

PRZETARGI

Przetarg Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. ogłasza

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI
WARYŃSKI 510 NA CIĄGNIKU ZETOR 6341


 • rok produkcji: 2001
 • nr fabryczny koparko-ładowarki 015
 • nr fabryczny ciągnika 002631
 • Cena wywoławcza 20.100 zł (brutto) /słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych/

Pojazd posiada uszkodzoną ramę nośną osprzętu koparko-ładowarki

Wymieniony pojazd obejrzeć można na terenie MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
16 670 74 02 wew. 260 lub 513 087 845.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym (do pobrania poniżej) w sekretariacie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro) w terminie do dnia 05.08.2016r. do godz. 14.00. oraz wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł /słownie: dwa tysiące zł/ w kasie przedsiębiorstwa w terminie do dnia 08.08.2016r. do godz. 9.30.
 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "PRZETARG -WARYŃSKI 510";
 3. Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane;
 4. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 08.08.2016r. o godz. 10.00;
 5. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje największą cenę za przedmiot przetargu;
 6. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie o przebiegu przetargu;
 7. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna pomiędzy tymi oferentami;
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia za przedmiot przetargu niezwłocznie po wystawieniu faktury lub w innym terminie wyznaczonym przez sprzedającego - przed odbiorem przedmiotu przetargu;
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

        Protokół z rozstrzygnięcia przetarguDANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 253
Od początku: 922063
« powrót | drukuj | powiadom znajomego
Do góry