https://www.high-endrolex.com/39

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Przemyślu Sp. z o.o.
Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC

28 marca
2024

Informujemy wszystkich odbiorców, że w dniu 29 marca (piątek)

OBSŁUGA ODBIORCÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁA
W GODZINACH 7.00 - 12.00

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w powyższych godzinach lub w innym terminie.

Korespondencję listową prosimy umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Płowieckiej 8.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

16 lutego
2024

Nowa taryfa dla ciepła

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że od dnia 1 marca 2024 r. PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. - wytwórca ciepła dostarczanego przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. do Państwa obiektów, wprowadza

nową Taryfę dla ciepła

zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR.4210.65.2023.8069.XI.DBD z dnia 17 stycznia 2024 r. i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 24/2024. Wspomniana taryfa obowiązywała będzie do 28 lutego 2025 r.

W nowej taryfie dla ciepła, wzrost cen poszczególnych pozycji w stosunku do cen obowiązujących do 29 lutego 2024 r. wyniesie odpowiednio:
  • cena ciepła - wzrost o 21,2 %
    (z 89,14 zł/GJ do 108,04 zł/GJ)
  • cena za zamówioną moc cieplną - wzrost o 29,4 %
    (z 7.101,28 zł/MW/m-c do 9.187,70 zł/MW/m-c)

Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto.

Równocześnie informujemy, że powyższe ceny, wprowadzane przez jednego z wytwórców ciepła, nie stanowią cen stosowanych w rozliczeniach pomiędzy MPEC a odbiorcami ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo.

W rozliczeniach prowadzonych pomiędzy MPEC a odbiorcami ciepła, cena ciepła i cena za zamówioną moc cieplną ustalane są na podstawie algorytmu, zgodnie z zasadami określonymi w taryfie dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. i od 1 marca 2024 r. wynosiły będą odpowiednio:
  • cena ciepła - 99,76 zł/GJ - wzrost o 10,4 %
  • cena za zamówioną moc cieplną – 9.054,05 zł/MW/m-c - wzrost o 3,4 %

Wspomniana taryfa wytwórcy ciepła nie dotyczy opłat za usługi przesyłowe ciepła, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej taryf dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej zamieszczamy tekst nowej taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Spółka z o.o. wraz z decyzją Prezesa URE, zatwierdzającą wspomnianą taryfę oraz broszurę informacyjną - wyciąg z taryf dla ciepła wytwórców ciepła i MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. wraz z decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.03.2024 r.)

Broszura informacyjna - wyciąg z obowiązujących taryf dla ciepła wraz z wyliczeniem ceny ciepła i ceny za zamówioną moc cieplną (obowiązuje od 01.03.2024 r.)

1 lutego
2024

Cennik 2023

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła oraz pozostałych kontrahentów że od dnia 1 lutego 2024 r. nasza Spółka wprowadza

NOWY CENNIK USŁUG, CZYNNOŚCI
ORAZ OPŁAT DODATKOWYCH


Wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązujących taryf dla ciepła, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji opłat, przyczyn wprowadzenia podwyżek, jak również zakresu usług świadczonych przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie informacyjnym, których skany zostały zamieszczone poniżej.

Wspomniane dokumenty zostaną doręczone wszystkim odbiorcom wraz z fakturami za ciepło za miesiąc styczeń b.r. Dostępne są one także na stronach internetowych prowadzonych przez naszą Spółkę (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8.

Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC (obowiązuje od 01.02.2024 r.)
Pismo informujące o wprowadzeniu nowego cennika.

18 stycznia
2024

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 19 STYCZNIA 2024 R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Regulamin Pracy obowiązujący w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 19.01.2024 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 06.01.2024 r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.


AKTUALNOŚCI 2024

Archiwum aktualności >>> 
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry

https://www.high-endrolex.com/39