Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2011 » 15.07.2011

15.07.2011

W czerwcu b.r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie ukazał się dokument pn.

 

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim.
Raport za rok 2010

 

 

w którym oprócz wielu innych informacji przedstawiono m.in. dane dotyczące pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu w minionym roku związkami: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, a także ołowiu, kadmu, arsenu, niklu, benzo(a)pirenu itd. Z treści raportu wynika, że Przemyśl jest najbardziej zanieczyszczonym pyłem PM10 miastem na Podkarpaciu, zarówno pod względem wysokości stężenia jak i ilości dni w których stężenie PM10 przekraczało wartości dopuszczalne (40 µg/m3).

W minionym roku, stacja pomiarowa przy Pl. Dominikańskim zarejestrowała przekroczenie dopuszczalnego dobowego poziomu PM10 82 razy, natomiast przy ul. Mickiewicza aż 109 razy, przy czym praktycznie wszystkie te przekroczenia odnotowano w miesiącach jesiennych i zimowych. Do rzadkości nie należały 3 i 4 krotne przekroczenia wartości dopuszczalnych, co z pewnością nie miało korzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców Przemyśla.

Przyczyn takiego stanu rzeczy wg wspomnianego raportu jest kilka, przy czym największy wpływ ma "oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków".

Publikacja tego dokumentu, a przede wszystkim analiza danych zawartych zarówno w raporcie za rok 2010 jak i lata poprzednie dobitnie pokazują, że likwidacja węglowych palenisk domowych i niskoemisyjnych kotłowni lokalnych oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej i dostarczanie czystego ciepła systemowego do kolejnych budynków, oprócz podjęcia innych niezbędnych działań w tym kierunku, powinno stanowić główny kierunek i zarazem podstawowe narzędzie realizacji celu określonego m.in. w "Programie ochrony powietrza dla strefy Miasto Przemyśl" - radykalnej poprawy czystości powietrza w naszym mieści a co za tym idzie jakości życia, zdrowia i samopoczucia jego mieszkańców.

Na stronie WIOŚ w Rzeszowie, pod adresem http://stacje.wios.rzeszow.pl/pl/0 możecie Państwo uzyskać na bieżąco aktualizowane informacje z dwóch przemyskich stacji meteorologicznych: przy Pl. Dominikańskim i ul. Mickiewicza, obrazujące m.in. wielkość oraz rodzaj zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu.

 

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry