Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2017

2017

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

2017

29 grudnia
2017

W środę 27 grudnia b.r. Zarząd oraz pracownicy MPEC

POŻEGNALI ODCHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ
ELŻBIETĘ WOJNAROWICZ I WŁODZIMIERZA OŻÓBKĘ

obydwoje to długoletni pracownicy naszej Spółki, pracujący w niej nieprzerwanie niemal od chwili utworzenia MPEC-u.

Elżbieta Wojnarowicz pracowała w MPEC-u. przez 33 lata - od 1 stycznia 1985r. jako sekretarka. Zawsze pogodna, ciepła, uśmiechnięta i uprzejma, zarówno w stosunku do pracowników jak i każdego, kto przychodził lub telefonował do naszego przedsiębiorstwa. Ela, jak ją wszyscy nazywali, będąc niejako „na pierwszej linii” kontaktu z odbiorcami, niejednokrotnie stanowiła „piorunochron” zbierający mniej lub bardziej uzasadnione uwagi i pretensje dotyczące każdego aspektu funkcjonowania MPEC-u. Jednak Ela ze swoim łagodnym usposobieniem z reguły potrafiła bardzo szybko „obniżyć temperaturę”, co pomagało w merytorycznym wyjaśnieniu i usunięciu problemu. Ponadto jej fenomenalna pamięć i pedantyczny charakter sprawiały, że w sekretariacie wszystko było zawsze na swoim miejscu, nic nie mogło się zawieruszyć, zaginąć czy nie zostać odnotowane w odpowiednim rejestrze.
Wielu pracownikom trudno sobie wyobrazić sekretariat bez Eli.

Włodzimierz Ożóbko rozpoczął pracę w MPEC-u miesiąc później – 1 lutego 1985r. Przez te 33 lata pracował na różnych stanowiskach: mistrza, zastępcy kierownika wydziału eksploatacji, dyspozytora, jednak zawsze w działach odpowiedzialnych za budowę i eksploatację sieci i węzłów cieplnych. Trudno przecenić zgromadzone przez Pana Włodka w ciągu tych kilkudziesięciu lat wiedzę i doświadczenie, tym bardziej, że był obecny przy budowie praktycznie całej infrastruktury ciepłowniczej Przemyśla.

Obydwojgu składamy serdeczne podziękowania i z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego na tym nowym etapie życia, realizacji wszelkich, nawet najbardziej szalonych planów i marzeń.

22 grudnia
2017

W dniach 18-20 grudnia b.r. na terenie ciepłowni Zasanie odbyły się

ćwiczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków z JRG z charakterem i zasadami funkcjonowania obiektu, umożliwiających przygotowanie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych na jego terenie.

W czasie ćwiczeń, strażakom towarzyszyli kompetentni pracownicy ciepłowni, którzy nie tylko udzielali wszelkich informacji, ale i zapewniali sprawne poruszanie się po terenie zakładu oraz czuwali nad tym, aby przeprowadzane ćwiczenia w jak najmniejszym stopniu wpływały na jego funkcjonowanie.

Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować przemyskim strażakom za współpracę i wzorową organizację wspomnianych ćwiczeń, które w najmniejszym stopniu nie dezorganizowały pracy ciepłowni.

21 grudnia
2017

W środę 20 grudnia b.r. odbyło się w naszym przedsiębiorstwie tradycyjne już

WIGILIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

dla pracowników MPEC oraz zaproszonych na tę uroczystość gości.

Na „ciepłowniczy opłatek” przybyli Dziekan Dekanatu Przemyskiego ks. Marian Koźma, przedstawiciel Rady Nadzorczej MPEC Ludwik Szymański oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśl Janusz Hamryszczak.

Po krótkim przywitaniu pracowników oraz zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu MPEC Kazimierza Steca, ks. Marian Koźma zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po odśpiewaniu której odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa oraz złożył wszystkim przybyłym na spotkanie świąteczne życzenia. Życzenia przemyskim ciepłownikom złożyli również Zastępca Prezydenta M. Przemyśla Janusz Hamryszczak oraz Kazimierz Stec, po czym dzieląc się opłatkiem, świąteczno-noworoczne życzenia składali sobie również pracownicy przedsiębiorstwa.

Wigilijne spotkanie nie mogło się oczywiście obyć bez tradycyjnych potraw: barszczu z uszkami, pierogów, gołąbków, dań rybnych i innych przysmaków oraz rozmów i wspominków przy wigilijnych stołach. A wszystko to przy dźwiękach kolęd.

Fotorelacja ze Spotkania Wigilijno-Opłatkowego pracowników MPEC

20 grudnia
2017

We wtorek 19 grudnia, podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku, ze świątecznymi życzeniami

ODWIEDZIŁO NAS
DWÓCH MAŁYCH GÓRALI

z Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

Po złożeniu przepięknych życzeń
życzenia od przedszkolaków
w imieniu dzieci, rodziców oraz wychowawców, przedszkolaki wręczyły Kazimierzowi Stecowi i Maciejowi Patoczce – członkom Zarządu MPEC kartkę z choinką,
kartka z choinką od przedszkolaków
i życzeniami oraz bożonarodzeniowe pierniczki.

Serdecznie dziękujemy za życzenia.
W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników naszej Spółki również składany najserdeczniejsze życzenia, zarówno przedszkolakom z Przedszkola Nr 11 w Przemyślu, wychowawcom, pracownikom oraz ich rodzinom, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłynęły wszystkim w miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze, zaś Nowy 2018 Rok przyniósł same szczęśliwe dni.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

15 grudnia
2017

W dniu dzisiejszym dwoje pracowników MPEC zaangażowanych w akcję

SZLACHETNA PACZKA 2017

wraz z wolontariuszką akcji Lucyną Bal odwiedziło Panią Jadwigę, dla której, dzięki datkom zebranym wśród pracowników Spółki, udało się przygotować paczkę.

Pani Jadwiga przyjęła nas bardzo serdecznie i z nieukrywanym wzruszeniem. Widać było, że ucieszyła się z wizyty wolontariuszy, tym bardziej, że rzadko miewa u siebie gości, pomimo że jest osobą otwartą i towarzyską.

Jednak MPEC-owscy wolontariusze nie przyjechali tylko w odwiedziny. Dzięki wrażliwości i zaangażowaniu w akcję Prezesa Zarządu MPEC Kazimierza Steca, mogliśmy obdarować Panią Jadwigę dodatkowym prezentem, bardzo potrzebnym i przydatnym w chłodne zimowe dni.

Na zakończenie wizyty, Pani Jadwiga przekazała za naszym pośrednictwem podziękowania i świąteczne życzenia dla wszystkich ofiarodawców, dzięki którym otrzymała jakże potrzebne wsparcie.

W imieniu Pani Jadwigi, raz jeszcze serdecznie dziękujemy Zarządowi i wszystkim pracownikom naszej Spółki.

Życzenia i podziękowania od Pani Jadwigi dla pracowników MPEC

14 grudnia
2017

W dzienniku Rzeczpospolita z 8 grudnia b.r. ukazał się artykuł autorstwa Renaty Krupy-Dąbrowskiej pt.

Zakręcony kaloryfer szkodzi sąsiadom za ścianą

opisujący na przykładzie sporu właścicielki mieszkania ze wspólnotą mieszkaniową szerszy problem, występujący w wielolokalowych budynkach mieszkalnych, a dotyczący również wielu mieszkańców Przemyśla.

Spór dotyczył mianowicie tego, czy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa może przymusić użytkowników lokali do prawidłowego ich ogrzewania i utrzymywania w mieszkaniach, stanowiących przecież odrębny przedmiot własności, odpowiedniej temperatury.

link do artykułu w portalu Interia
Ponieważ sytuacji takiej nie reguluje wprost żaden przepis prawny a materia sporu wydaje się dosyć skomplikowana i wielopłaszczyznowa, dlatego też jego rozstrzygnięciem zajął się właściwy miejscowo Sąd Okręgowy w Łodzi.

Z wyroku sądu w tej sprawie jasno wynika, że co prawda właściciel danego lokalu ma prawo do jego oszczędnego ogrzewania, jednak musi się liczyć z tym, że takie działanie wkracza w uprawnienia właścicieli sąsiednich lokali, zmuszając ich do ponoszenia wyższych opłat za ciepło, którym są zmuszeni ogrzewać lokal oszczędnego sąsiada „przez ścianę”. W efekcie sąd przyznał rację wspólnocie mieszkaniowej, która zobowiązała wszystkich właścicieli mieszkań do poniesienia kosztów centralnego ogrzewania stanowiących równowartość minimum 10 GJ na lokal za sezon grzewczy, plus koszty stałe.

Więcej informacji o tej sprawie znajdziecie Państwo m.in. pod poniższymi linkami.

Artykuł w gazecie Rzeczpospolita
Artykuł w Gazecie Wyborczej

13 grudnia
2017

"Kolejnym obszarem naszych szeroko zakrojonych działań będzie środowisko.

W wielu rejonach Polski szczególnie w Małopolsce, czy na Śląsku, ale również na Mazowszu widziałem krajobraz spowity gęstą, szczypiącą mgłą i dzieci wracające ze szkoły do domu z maseczkami na twarzach.

CZYSTE POWIETRZE TO WYZWANIE CYWILIZACYJNE

Miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Powietrze, woda, ziemia - przecież nie należą tylko do nas, należą też do przyszłych pokoleń i to w jakim stanie zostawimy je naszym wnukom, wystawi nam świadectwo.

Z powodu smogu umiera przedwcześnie 48 tys. Polaków rocznie, a dym z palenia w piecu śmieciami nie ulatuje do nieba. Ten pył trafia do płuc naszych i naszych dzieci.

Ale zdajemy są równie sobie również sprawę z tego, że nie wszystkich stać na czystsze paliwo. Dlatego program walki ze smogiem to program wsparcia najuboższych, których nie stać dziś na ocieplenie domu na wymianę okien czy drzwi, nie stać na dobre - nie trujące - paliwo. Chcemy zlikwidować to ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków.

Chciałbym też podziękować pionierom walki o czyste powietrze. Wszystkim organizacjom pozarządowym, ruchom miejskim, które od kilku lat wykonują bardzo dobrą robotę. Bardzo ważna w tym kontekście jest również rola samorządów. To one są na pierwszej linii frontu i dobra współpraca rządu i samorządu będzie miała kluczowe znaczenie. Chcemy wspólnie z wami skutecznie rozwiązać ten problem."

(fragment expose Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017r.)

Po raz pierwszy w expose została złożona deklaracja walki ze smogiem i jedną z głównych przyczyn powstawania tego problemu - ubóstwem energetycznym. I to pośród najważniejszych priorytetów rządu, tuż za reformą służby zdrowia.

Trzymamy pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego za słowo, mając równocześnie nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na zapowiedziach.

13 grudnia
2017

11 i 12 grudnia b.r. Marek Król z MPEC-u wraz z kpt. Marcinem Lachnikiem z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odwiedzili dyrektorów niemal wszystkich przemyskich szkół podstawowych, z propozycją

ZORGANIZOWANIA LEKCJI CIEPŁA

w klasach I - III, podczas których uczniowie będą się mogli dowiedzieć m.in. co to jest ciepło i skąd się bierze, jak się wytwarza i przesyła ciepło systemowe, jakie są nośniki energii oraz skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza i smog. Podsumowanie i uzupełnienie lekcji ciepła stanowiła będzie pogadanka funkcjonariusza straży pożarnej m.in. na temat niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz zagrożeń pożarowych, zasad zachowania i ewakuacji w przypadku pożaru oraz powiadamiania dyżurnego PSP o tym fakcie. A wszystko to z użyciem rekwizytów, pozwalających uczniom nie tylko usłyszeć o zagrożeniach, ale również je "dotknąć", i "poczuć".

W imieniu Zarządu MPEC oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom przemyskich podstawówek za wykazane przez nich duże zrozumienie i zainteresowanie przedstawionymi propozycjami, dotyczącymi organizacji lekcji ciepła. Zgodnie z ustaleniami odbędą się one w poszczególnych szkołach w styczniu i lutym 2018r.

Lekcje ciepła zwieńczone prelekcją strażaka to kolejny komponent akcji informacyjnej pn. „Czad i ogień! Obudź czujność!”, prowadzonej od kilku miesięcy wspólnie przez MPEC, PGM, Straż Pożarną, Straż Miejską, Gminę Miejską Przemyśl i Szkołę Podstawową Nr 1.

12 grudnia
2017

5 grudnia b.r. Zarząd naszej Spółki zatwierdził

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018

W jego ramach, ok. 400 tys. zł zostanie przeznaczonych na modernizację układu wytwarzania ciepła i jego dostosowanie do zaostrzanych norm ochrony środowiska. Zmodernizowane zostaną również przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Barskiej 10 i Focha 1 oraz wymienione dwa przestarzałe węzły cieplne, przy ul. Barskiej 10 i Poniatowskiego 13.

Najwięcej, bo niemal 1,75 mln zł pochłoną inwestycje rozwojowe, związane z rozbudową systemu ciepłowniczego oraz przygotowaniem projektów rozwojowych, które przewidziane są do realizacji na rok 2019 i lata następne. W wyniku wspomnianych inwestycji, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych co najmniej 10 nowych budynków, posiadających obecnie w większości ogrzewanie piecowe (węglowe).

Łączne wydatki przewidziane w planie inwestycyjnym na rok 2018 wyniosą ok. 2,43 mln. zł.

Dodatkowo, w przyszłorocznym planie inwestycyjnym ujęta została budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze, co umożliwiłoby w przyszłości dalszą rozbudowę systemu ciepłowniczego i podłączenie do niego budynków położonych w rejonie ulic: Władycze, Franciszkańska, Słowackiego, Basztowa i Komisji Edukacji Narodowej. Z uwagi na wysokie koszty tej inwestycji, szacowane na ok. 1,7 mln. zł, jej realizacja została uzależniona od możliwości pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących planu inwestycyjnego MPEC na rok 2018 znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, pod zakładką PLAN INWESTYCYJNY 2018.

12 grudnia
2017

W piątek 8 grudnia b.r. w siedzibie naszej Spółki odbyło się

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE AUDITY WEWNĘTRZNE

zaplanowane na rok 2017 i prowadzone w ramach Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie.

Łącznie w listopadzie b.r. 23 auditorów przeprowadziło 12 auditów, obejmujących kilkadziesiąt procedur i instrukcji regulujących tryb i zasady postępowania przy realizacji poszczególnych procesów, praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

Podobne cykliczne audity prowadzone w naszym przedsiębiorstwie od 2012r. pomagają eliminować błędy i niedomagania oraz systematycznie udoskonalać i racjonalizować zasady postępowania w poszczególnych przypadkach, jak również wprowadzać nowe rozwiązania w celu optymalizacji funkcjonowania zarówno całości Spółki, jak i poszczególnych jej komórek organizacyjnych.

Zgłoszone podczas spotkania uwagi i spostrzeżenia stanowiły będą przedmiot dalszych analiz i działań racjonalizatorskich, pozwalających na bieżąco dostosowywać funkcjonowanie MPEC-u do wymogów rynku i oczekiwań odbiorców Ciepła Systemowego.

11 grudnia
2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącym roku pracownicy przemyskiego MPEC-u wzięli udział w akcji charytatywnej

SZLACHETNA PACZKA 2017

W tym roku pomogliśmy samotnej osobie z okolic Przemyśla, znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Za zebrane wśród pracowników datki (w sumie 1551 zł) zakupiliśmy m.in. pralkę, środki czystości, artykuły spożywcze i inne, niezbędne w każdym gospodarstwie domowym artykuły.

Wszystkie te artykuły w sobotę 9 grudnia b.r., za pośrednictwem wolontariuszy akcji „Szlachetna Paczka” zostały dostarczone osobie, której zdecydowaliśmy się pomóc.

Wszystkim pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, którzy zaangażowali się w tę szlachetną inicjatywę, składamy serdeczne podziękowania.

Dyplom Szlachetna Paczka 2017 dla pracowników MPEC

5 grudnia
2017

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku nasza Spółka, w ramach społecznego zaangażowania i realizacji polityki CSR, wsparła

AKCJĘ CHARYTATYWNĄ „ŚWIĘTA BEZ GRANIC”

organizowaną przez radiową Trójkę.


W tegorocznej edycji akcji, Fundacja Świętego Mikołaja przeznaczy zebrane środki na cele edukacyjne, pomagając dzieciom mieszkającym w Aleppo. Mieszka tam około miliona dzieci, siedem na dziesięć z nich żyje w skrajnym ubóstwie. Ogrzewamy ich serca, pomagając.

Środki zbierane będą w trakcie licytacji charytatywnych, które odbędą się 8, 15 i 22 grudnia, w godzinach 16 - 19. Jak co roku, do zdobycia będą niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi - osobowości świata kultury, muzyki i sportu. Tradycyjnie mistrzem ceremonii będzie Kuba Strzyczkowski.

Przyjaciele Karpia i w tym roku nie zawiedli, tworząc kolejny przedświąteczny hit o zaskakującym tytule "Z karpia wąż”. Płyta „Święta bez granic 2017” dostępna będzie od 1 grudnia w dobrych sklepach muzycznych.

Na antenie Polskiego Radia już emitowane są spoty sponsorskie, przedłużając obecność Ciepła Systemowego w ogólnopolskich mediach. W spotach usłyszymy, że dostawcy ciepła systemowego ogrzewają miasta i serca.

Więcej informacji o akcji znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami.

Akcja charytatywna Trójki - strona Polskiego Radia
Ogrzewamy miasta i serca - strona Ciepła Systemowego

5 grudnia
2017

Jeszcze na dobre nie rozpoczął się tegoroczny sezon grzewczy (wciąż trwa kalendarzowa jesień a temperatury oscylują wokół 0oC) a już

TLENEK WĘGLA ZBIERA ŚMIERTELNE ŻNIWO

7 listopada b.r. w Ropczycach zatruciu tlenkiem węgla uległa trzyosobowa rodzina. Szybka interwencja strażaków i hospitalizacja poszkodowanych pozwoliły zapobiec tragedii. Więcej informacji o tym wydarzeniu.

17 listopada w Krośnie, 62 letni mężczyzna zatruł się czadem w piwnicy - kotłowni swojego domu. Pomimo udzielonej pomocy, poszkodowanego nie udało się uratować. Dzień później podobny wypadek wydarzył się w podrzeszowskiej miejscowości Łąka.
Artykuł GC Nowiny pt. "Podstępny czad zabił dwie osoby"

Niestety, to wcale nie koniec złych wiadomości. W sobotę 2 grudnia w Miłocinie 42 letnia kobieta zatruła się czadem podczas kąpieli. Pomimo szybkiej interwencji i prowadzonej akcji reanimacyjnej, nie udało się poszkodowanej uratować.
Artykuł GC Nowiny pt. "Tlenek węgla znów zabija".

Ostatnio uwaga mediów skupia się raczej na problemie zanieczyszczenia powietrza i smogu. Problem ten „widać” i„czuć” a swoim zasięgiem obejmuje on duże obszary naszego kraju i oddziałuje na miliony ludzi. Z hucznie ogłaszanego kilka miesięcy temu rządowego programu „czyste powietrze” póki co niewiele udało się zrealizować.

Zupełnie inaczej - "niemedialnie" wygląda problem tlenku węgla, zwanego nie bez powodu „cichym zabójcą”, który działa punktowo. Nie podtruwa dzień po dniu milionów ale zabija pojedyncze osoby. Szybko i skutecznie!

Niewyczuwalny, bez smaku i zapachu ale za to śmiertelnie groźny atakuje bez ostrzeżenia. Zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla nie można w żadnym wypadku lekceważyć.

Najlepiej oczywiście zlikwidować źródło zagrożenia, ale nie zawsze jest to możliwe. W takiej sytuacji pamiętajmy jednak o czujnikach tlenku węgla, które mogą uratować życie nie tylko nam samym, ale i naszym najbliższym, rodzinie, sąsiadom. Na bezpieczeństwie naprawdę nie warto oszczędzać. Nasze życie i zdrowie są warte o wiele więcej niż kilkadziesiąt zł wydane na zakup czujnika.

4 grudnia
2017

Listopad b.r. to kolejny tegoroczny miesiąc, w którym nasi

ODBIORCY ZUŻYLI WIĘCEJ CIEPŁA NIŻ PRZEWIDYWALIŚMY

Jak widać na poniższym wykresie, w listopadzie b.r., przy niemal identycznej wielkości zamówionej mocy cieplnej - planowanej i rzeczywistej, ilość zużytego przez odbiorców ciepła była wyższa od planowanej o 8,3 tys. GJ (18 % więcej w stosunku do planu). Nadwyżkę sprzedaży ciepła w stosunku do planu odnotowaliśmy również za cały okres I – XI 2017r. Wielkość sprzedaży za 11 miesięcy b.r. została zaplanowana na 337,6 tys. GJ, natomiast wykonanie wyniosło 387,5 tys. GJ, czyli o niemal 50 tys. GJ (15%) więcej w stosunku do planu, przy niemal identycznej wielkości mocy cieplnej planowanej i rzeczywiście zamówionej.

Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc listopad zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. w poniedziałek 4 grudnia. W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 8 grudnia, prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

1 grudnia
2017

Od 13 listopada trwa realizacja ostatniej tegorocznej inwestycji naszego przedsiębiorstwa, tj.

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH
DO BUDYNKÓW PRZY UL. GOSZCZYŃSKIEGO

czyli zabudowań nowo powstającego miniosiedla mieszkaniowego budowanego przez spółkę Infores pomiędzy ulicami Goszczyńskiego i Dolińskiego. Podczas realizacji wspomnianej inwestycji zostanie ułożonych ok. 180 m sieci ciepłowniczej (2 x DN250) i 30 m przyłączy ciepłowniczych. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania prac wynosi ok 60%.

Większość robót ziemnych, związanych z budową infrastruktury przesyłowej wykonywana jest na terenie Przedszkola Nr 12 przy ul. Dolińskiego. Jednak ułożenie kilkudziesięciometrowego odcinka sieci w poprzek ul. Dolińskiego, wymagało zamknięcia fragmentu ulicy i wprowadzenia objazdu przez położony przy ul. Grunwaldzkiej parking samochodowy. Utrudnienia w ruchu kołowym na odcinku ul. Dolińskiego potrwają do 6 grudnia b.r.

Całość prac związanych z budową sieci ciepłowniczej, łącznie z pracami odtworzeniowymi, planujemy zakończyć do 20 grudnia b.r. Równolegle prowadzone będą prace montażowe węzła cieplnego w budynku.

Na stronie internetowej BiP naszej Spółki zamieściliśmy skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianej inwestycji.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji – przepraszamy.

29 listopada
2017

W miniony poniedziałek 27 listopada, MPEC rozpoczął

OGRZEWANIE CIEPŁEM SYSTEMOWYM BUDYNKÓW
PRZY UL. GRODZKIEJ 17 I GRUNWALDZKIEJ 28

Docelowo w budynku przy ul. Grodzkiej 17 z Ciepła Systemowego będą korzystali mieszkańcy 12 mieszkań, natomiast w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28, ten sposób ogrzewania przewidziany jest dla wszystkich lokali.

W ostatnich dniach zamontowany został węzeł cieplny w budynku przy ul. Dworskiego 16. Na początku grudnia planujemy przeprowadzenie procedur odbiorowych, po zakończeniu których i po wykonaniu instalacji w budynku przez wspólnotę mieszkaniową, będziemy mogli rozpocząć dostarczanie ciepła do poszczególnych lokali w budynku.

Grodzka 17

Grunwaldzka 28

27 listopada
2017

W miniony piątek 24 listopada b.r. odbyła się o

II Konferencja – Ciepło Systemowe dla Przemyśla.
Czad i ogień! Obudź czujność!

zorganizowana wspólnie przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., przemyski Urząd Miejski oraz Straż Pożarną w Przemyślu. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Prezydent Miasta Przemyśla Robert ChomaKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. mgr. Inż. Adam Sosnowski.

W Konferencji, oprócz przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą obsługą przemyskiego rynku nieruchomości, udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych Przemyśla – Zastępcy Prezydenta M. Przemyśla Janusz Hamryszczak oraz Grzegorz Hayder.

Po otwarciu Konferencji i przywitaniu przybyłych gości, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder w kilku słowach opowiedział o problemach jakie stwarzają dla mieszkańców Przemyśla zarówno smog jak i tlenek węgla oraz poinformował o podejmowanych przez władze samorządowe działaniach mających na celu ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej. Po krótkich wystąpieniach Komendanta PSP w Przemyślu Adama Sosnowskiego i Kazimierza Steca - Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., prelekcję pt. „Czad! – Cichy zabójca” wygłosił Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu kpt. mgr inż. Marcin Lachnik. W dalszej części konferencji Agnieszka Mercik z Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl omówiła m.in. objawy zatrucia tlenkiem węgla i zasady udzielania osobom poszkodowanym przez czad pierwszej pomocy, zaś Paweł ŻyczkowskiŁukasz Maksym – pracownicy przemyskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w prezentacji pt. „Bezpieczny dom” pokazali m.in. najczęściej spotykane przykłady niefrasobliwych zachowań mieszkańców, stwarzających dla nich samych i ich sąsiadów realne zagrożenia.

Czytaj dalej >>>

Cieple Systemowym jako bezpiecznej alternatywie dla pozostałych systemów grzewczych oraz planach rozwojowych przemyskiego systemu ciepłowniczego opowiedzieli Piotr SzymańskiSławomir Płoszaj z Działu Rozwoju i Inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, po czym rozpoczął się blok konferencyjny skierowany głównie do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców i administratorów nieruchomości, poświęcony przede wszystkim możliwościom uzyskania z różnych źródeł pomocy finansowej na wymianę nieskoemisyjnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. W ramach tego bloku prelekcje wygłosili kolejno Katarzyna Bauer-Maj – AOŚ UM w Przemyślu, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Adam Janusz z Biura Informacji o Funduszach Europejskich, Ewa Krzysztoń, Jerzy Janiec i Kinga Kalandyk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Daniel Markiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowy program Konferencji dostępny jest m.in. TUTAJ

W imieniu organizatorów, wszystkim pelegentom i zaproszonym gościom składany serdeczne podziękowania za przybycie na konferencję. Mamy również nadzieję, że uzyskane podczas jej trwania informacje w maksymalnie możliwym stopniu pomogą przyszłym beneficjentom w staraniach o uzyskanie pomocy finansowej i likwidację niskoemisyjnych źródeł ciepła.

<<< Zwiń tekstFotorelacja z II Konferencji Ciepło Systemowe dla Przemyśla

21 listopada
2017

Już w najbliższy piątek 24 listopada b.r. odbędzie się w Przemyślu

II Konferencja – Ciepło Systemowe dla Przemyśla.
Czad i ogień! Obudź czujność!

stanowiąca kolejny element społecznej akcji informacyjnej realizowanej od kilku miesięcy wspólnie przez Miasto Przemyśl, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., Państwową Straż Pożarną w Przemyślu, PGM Sp. z o.o. w Przemyślu, Straż Miejską oraz Szkołę Podstawową Nr 1 im. H. Sienkiewicza, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. mgr. inż. Adama Sosnowskiego.

Na wspomnianą Konferencję zaproszeni zostali administratorzy i zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, architekci, projektanci, przedstawiciele firm developerskich oraz przedstawiciele kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych z terenu Przemyśla.
Podczas Konferencji przedstawione zostaną nie tylko tytułowe zagrożenia, ich przyczyny, skutki, sposoby ostrzegania i zapobiegania, ale przede wszystkim propozycje, jak pozbyć się źródeł zagrożeń – niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz z jakich środków można sfinansować takie przedsięwzięcie.

W tym celu do udziału w Konferencji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którzy przedstawią zarówno realizowane jak i planowane programy, w ramach których wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie obiektów Ciepłem Systemowym.

Agenda II Konferencji Ciepło Systemowe dla Przemyśla

20 listopada
2017

Obecnie, tj w trzeciej dekadzie listopada, Dział Wykonawstwa MPEC prowadzi prace wykończeniowe przy

OSTATNICH TEGOROCZNYCH INWESTYCJI

DWORSKIEGO 16
Obecnie trwają prace montażowe węzła cieplnego, które planujemy zakończyć na przełomie listopada i grudnia b.r. Po wykonaniu przez odbiorcę instalacji w budynku, MPEC będzie mógł niezwłocznie rozpocząć dostarczanie ciepła.

GRUNWALDZKA 28
Zakończone zostały prace spawalnicze przyłącza i węzła cieplnego. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu izolacji termicznej. Po przeprowadzeniu procedur odbiorowych i wykonaniu przez odbiorcę instalacji, dostawa ciepła będzie się mogła rozpocząć w dowolnym, wybranym przez odbiorcę terminie.

GRODZKA 17
Prace montażowe i spawalnicze przy węźle cieplnym zostały zakończone. Po przeprowadzeniu prac odbiorowych instalacji w budynku, MPEC będzie mógł rozpocząć dostarczanie Ciepła Systemowego do poszczególnych mieszkań, w terminach określonych przez odbiorców.

W budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 i Frankowskiego 2, po zakończeniu przygotowania przez odbiorców pomieszczeń węzłów, MPEC niezwłocznie przystąpi do montażu urządzeń.

Ponadto trwają prace ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Goszczyńskiego.

W ciągu najbliższych kilku dni zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zarząd MPEC plan inwestycyjny MPEC na rok 2018, o którym niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

16 listopada
2017

Wczoraj, tj. w środę 15 listopada b.r. w programie "Aktualności" emitowanym przez TVP Rzeszów ukazał się materiał dotyczący realizowanego w naszym mieście programu

DOTACJI DO WYMIANY BRUDNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

które przyznawane będą z budżetu miasta Przemyśla mieszkańcom i wspólnotom mieszkaniowym w naszym mieście. Podstawę prawną przyznania dotacji stanowi Uchwała Nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na ten cel może wynieść do 50% kosztów koniecznych do realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na ten temat.

Materiał filmowy "Aktualności" TVP Rzeszów

15 listopada
2017

W ubiegłym tygodniu zakończyła się, trwająca od kilkunastu tygodni

BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY CIEPŁOWNICZEJ
PRZY UL. OFIAR KATYNIA

co pozwoliło na rozebranie będącego w złym stanie technicznym budynku mieszczącego węzeł rozdzielczo-pomiarowy.

Niejako „przy okazji” budowy komory, przeprowadzono także szereg prac z zakresu technologii przesyłu ciepła – „schowano” w grunt 18 metrowy odcinek magistrali ciepłowniczej oraz przebudowano układ technologiczny, umożliwiający rozdział ciepła i jego dalszy przesył w poszczególnych kierunkach osiedla mieszkaniowego.

Przeprowadzenie wspomnianych prac pozwoliło nie tylko poprawić estetykę tego miejsca, ale i poprawiło zdolność systemu ciepłowniczego do przeciwstawiania się stratom ciepła, a co najważniejsze, znacznie zwiększyło niezawodność  bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczej.

Wspomniane prace przy budowie komory oraz przeróbce układu technologicznego prowadziły na zlecenie MPEC dwie spółki: „Kostech” S.C. Kostuś Andrzej Kostuś Wojciech i „Wodrem”. Całkowity koszt ten inwestycji wyniósł ok. 160 tys. zł.

Budynek węzła rozdzielczo-pomiarowego
stan przed pracami

To samo miejsce
obecnie

7 listopada
2017

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 10 LISTOPADA 2017R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa z wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w innym terminie.

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenie Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 20.10.2016r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2017, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 10.11.2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 11.11.2017r.


Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

31 października
2017

W piątek 27 października został uruchomiony nowy węzeł cieplny ogrzewający budynek schroniska młodzieżowego Matecznik przy ul. Lelewela 6. Ponadto zakończone zostały prace ziemne związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych do istniejących obiektów Obecnie prowadzone są głównie

PRACE PRZY WĘZŁACH CIEPLNYCH

w kilku obiektach oraz budowa instalacji odbiorczych, prowadzona przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe.


GRODZKA 17
Prace spawalnicze przy węźle cieplnym zostały zakończone. W chwili obecnej trwają prace przy instalacji elektrycznej i prace wykończeniowe, które planujemy zakończyć w bieżącym tygodniu. Po wykonaniu instalacji w budynku oraz poszczególnych mieszkaniach, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła w wybranym przez odbiorców terminie.

DWORSKIEGO 76-78-80
Prace montażowe urządzeń węzła cieplnego zostały zakończone. Po zakończeniu wykonywania przez odbiorcę instalacji oraz przyłączeniu jej do urządzeń węzła, MPEC po zawarciu umów i złożeniu przez odbiorcę stosownego oświadczenia niezwłocznie rozpocznie dostarczanie ciepła.

DWORSKIEGO 16
Budowa przyłącza do budynku została zakończona. Montaż węzła cieplnego zostanie przeprowadzony na przełomie listopada i grudnia b.r

KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
Trwają prace przygotowawcze pomieszczenia węzła cieplnego. Urządzenia węzła zostaną zainstalowane w grudniu b.r.

GRUNWALDZKA 28
w ubiegły piątek zostały wykonane kontrolne przewierty, natomiast od poniedziałku prowadzone są prace spawalnicze na przyłączu. Zgodnie z planem do połowy listopada b.r. prace przy budowie węzła cieplnego zostaną zakończone i po przyłączeniu instalacji odbiorczej i zawarciu stosownych umów, MPEC będzie mógł rozpocząć dostarczanie ciepła.

OFIAR KATYNIA
Budowa komory ciepłowniczej została zakończone. Na początku listopada prowadzone będą prace wykończeniowe i odtworzeniowe terenu.

W bieżącym tygodniu rozpoczynamy także realizację jednaj z najważniejszych i najkosztowniejszych tegorocznych inwestycji, tj. rozbudowę systemu ciepłowniczego w okolicach ulicy Goszczyńskiego i budowę przyłącza ciepłowniczego do powstającego przy tej ulicy budynku nowego osiedla mieszkaniowego. Prace przy budowie sieci ciepłowniczej na zlecenie naszego przedsiębiorstwa prowadziła będzie spółka ISOPLUS.

31 października
2017

W dzisiejszym numerze tygodnika Życie Podkarpackie ukazał się artykuł pt.

WYKORZYSTAJCIE SZANSĘ! PODŁĄCZCIE SIĘ DO MPEC-u

informujący o podjętej kilka dni temu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwale umożliwiającej udzielanie dotacji na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, głównie kotłów i pieców węglowych na źródła bardziej ekologiczne lub przyłączenie tak ogrzewanych dotychczas nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji będzie wynosiło maksymalnie 5.000 zł. na jedno zadanie, jednak nie więcej niż 50% poniesionych na ten cel kosztów. Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem stosownej umowy oraz obwarowane określonymi warunkami, m.in. fizyczną likwidacją pieca lub kotła opalanego paliwem stałym.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać osobiście w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska UM w Przemyślu przy ul. Matejki 1 lub telefonicznie, kontaktując się z panią Katarzyną Bauer-Maj – Zastępcą Naczelnika Wydziału AOŚ tel. 16 675-20-58.

Zachęcamy do skorzystania.

Tekst przyjętej uchwały ws. zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła

20 października
2017

Co prawda panujące na zewnątrz temperatury, jak na trzecią dekadę października wciąż pozostają wysokie, jednak coraz kolejni odbiorcy, których nieruchomości zostały w bieżącym roku przyłączone do sieci ciepłowniczej

ROZPOCZYNAJĄ OGRZEWANIE OBIEKTÓW

Jeszcze w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy ogrzewanie Ciepłem Systemowym budynku przy ul. Piotra Skargi 16, natomiast w środę 18 października kompleksu budynków użytkowanych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza.

Ponadto Ciepło Systemowe popłynęło do kolejnych mieszkań w budynkach podłączonych do systemu ciepłowniczego w ubiegłych latach, m.in. przy ul: Czarnieckiego 1, 5, 39, Smolki 3, Ratuszowa 8, Niewiadomskiego 3, Rynek 19, Poniatowskiego 27 oraz Grodzka 3 i 6.

Wciąż trwają prace, głównie przy montażu węzłów cieplnych lub prace wykończeniowe w kilku budynkach, których przyłączenie do systemu ciepłowniczego zostało przewidziane w tegorocznym planie inwestycyjnym, m.in. przy ul.: Dworskiego 16, Dworskiego 78, Frankowskiego 2Grodzkiej 17.

18 października
2017

W ostatnich tygodniach w ciepłowni Zasanie została uruchomiona nowa instalacja służąca do przygotowywania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej, tzw.

INSTALACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Głównym zadaniem nowej instalacji, która została włączona do istniejącego systemu oczyszczania wody sieciowej, jest ochrona i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed korozją mikrobiologiczną, spowodowaną bakteriami RSB oraz innymi formami korozji np. korozją galwaniczną.

Wspomniana instalacja odwróconej osmozy, która została wybudowana w ramach współpracy z firmą Marcor, umożliwiła zmianę sposobu przygotowania wody uzupełniającej ze zdekarbonizowanej na wodę zdemineralizowaną, a co za tym idzie eliminację kationów i anionów, w tym niektórych siarczanów.

Uruchomienie instalacji było poprzedzone wnikliwymi badaniami wody i jej wpływu na sieć ciepłowniczą, prowadzonymi w ścisłej współpracy naszego laboratorium z firmą Marcor, o czym informowaliśmy Państwa m.in. TUTAJ.

Współpraca z firmą Marcor i prowadzone podczas niej badania pozwoliły na zgromadzenie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, umożliwiających jeszcze dokładniejsze monitorowanie pracy sieci ciepłowniczej pod kątem pojawiających się w niej zjawisk korozyjnych oraz wdrażanie adekwatnych do zagrożeń rozwiązań.

13 października
2017

W odpowiedzi na liczne pytania z Państwa strony, dotyczące indywidualnych skutków wprowadzenia od dnia 1 października b.r. nowej taryfy dla ciepła, przygotowaliśmy i zamieściliśmy na naszej stronie internetowej

KALKULATOR OPŁAT ZA CIEPŁO

przy pomocy którego każdy z odbiorców będzie mógł bardzo łatwo sprawdzić, o ile wzrosną roczne koszty ogrzewania po wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat dla konkretnego obiektu.

Aby wyliczenia były miarodajne, w kalkulatorze należy podać cztery informacje:
 1. oznaczenie grupy taryfowej obiektu którego dotyczą wyliczenia
 2. wielkość zamówionej mocy na cele c.o.
 3. wielkość zamówionej mocy na cele c.w.u.
 4. sumaryczne roczne zużycie ciepła
Informacje a-c znajdziecie Państwo na każdej fakturze za ciepło, natomiast dla uzyskania danych o których mowa w pkt. d, należy zsumować ilość zużytego ciepła [GJ] z faktur za ciepło z okresu 01.09.2016 – 31.08.2017r. Można podać również dane z innego okresu, obejmującego 12 kolejnych miesięcy, jednakże z uwagi na okres obowiązywania taryfy, wyliczenia skutków finansowych wprowadzenia nowej taryfy będą mniej precyzyjne.

Poniżej link do kalkulatora opłat w formacie xlsx

Kalkulator opłat za ciepło

11 października
2017

Od początku października systematycznie rozpoczynamy

dostarczanie ciepła do nowych obiektów

przyłączonych do systemu ciepłowniczego w ramach realizacji tegorocznego programu inwestycyjnego.

Już od 3 października Ciepło Systemowe ogrzewa budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Smolki 10 oraz część mieszkań w budynku przy ul. Mickiewicza 40. W czwartek 5 października rozpoczęliśmy ogrzewanie sąsiedniego gmachu I LO przy ul. Słowackiego 21, zaś w piątek 6 października budynków kompleksu dydaktycznego PWSW przy ul. Książąt Lubomirskich 2, 4 i 6, w tym XIX wiecznego pałacu Lubomirskich.

Ponadto trwają prace wykończeniowe przy zmodernizowanych w bieżącym roku węzłach cieplnych przy ul. Bohaterów Getta 1, Floriana 1, Focha 2, Grunwaldzkiej 81Św. Jana 28, które ogrzewają już podłączone do nich obiekty. Prowadzone są też końcowe prace montażowe i spawalnicze urządzeń węzła cieplnego, za pośrednictwem którego ogrzewane będą obiekty Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przy ul Mickiewicza oraz prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 16.

Do końca bieżącego tygodnia planujemy też zakończyć prace przy budowie komory ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia.

6 października
2017

Informujemy, że pod koniec września b.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne unijne nabory w ramach I Osi Priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mają szanse na otrzymanie

DOFINANSOWANIA
KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

podejmowanej w ramach poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

W ramach poddziałania 1.3.2. wsparcie finansowe skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obejmującą oprócz takich działań jak ocieplenie przegród budynku, wymianę okien lub drzwi, także modernizację źródeł ciepła i instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę systemów grzewczych, obejmującą również wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie albo podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

Szczegółowy opis poddziałania 1.3.2 znajdziecie Państwo w poniżej zamieszczonym dokumencie pt. „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – str. 30 - 33


Szczegółowy opis osi priorytetowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych NFOŚiGW, na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wśród tych miast jest również Przemyśl) 200 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania może wynieść nawet 75 proc.

Wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 (Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17) należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższych stronach internetowych NFOŚiGW

Informacja o naborze projektów w ramach Poddziałania 1.3.2
Aktualności dotyczące naborów projektów

4 października
2017

15 września b.r. w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbyła się niezwykła uroczystość, a mianowicie

Jubileusz 20-lecia
Stowarzyszenia "Metalowych Serc" w Przemyślu

Będący okazją do spotkania członków Stowarzyszenia z kardiologami i kardiochirurgami, dzięki którym otrzymali oni drugie życie. Oprócz wielu wybitnych lekarzy, którzy zaszczycili wspomnianą uroczystość swoją obecnością, w wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści (lub osoby ich reprezentujące), przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz osoby sympatyzujące i wspierające Stowarzyszenie.

Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Przemyski Jan Pączek i Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski.

Podczas uroczystego jubileuszu, władze Stowarzyszenia wręczyły także statuetki i odznaczenia osobom najbardziej zasłużonym dla Stowarzyszenia i rozwoju kardiologii w regionie. Wśród uhonorowanych osób, obok m.in. Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Janusza Hamryszczaka, znalazł się również Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec.

Wiecej informacji nt. obchodów Jubileuszu Stowarzyszenia znajdziecie Państwo m.in. na stronie internetowej Przemyśla

Nasza Spółka, w ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", od wielu lat wspiera działalność Stowarzyszenia „Metalowych Serc”. Życzymy Stowarzyszeniu samych sukcesów.

29 września
2017

Co prawda pogoda jaka panuje w tym roku na przełomie września i października nieco rozpieszcza, zarówno odbiorców jak i nasza Spółkę, jednak kalendarz nieubłaganie przypomina nam, że już najwyższy czas na

FINALIZOWANIE TEGOROCZNYCH INWESTYCJI PRZYŁACZENIOWYCH

i rozpoczynanie ogrzewania przyłączonych do systemu ciepłowniczego obiektów. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd stanu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.


OFIAR KATYNIA
Trwają prace przy wykonywaniu komory ciepłowniczej oraz końcowe prace spawalnicze. Najpóźniej w środę 4 października b.r. MPEC będzie mógł rozpocząć dostarczanie ciepła do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia.
Prace wykończeniowe i odtworzeniowe terenu prowadzone będę do połowy października, bez wprowadzania zakłóceń w dostawach ciepła.

SIEMIRADZKIEGO – MICKIEWICZA – BOSG
Trwają końcowe prace przy układaniu i mufowaniu ciepłociągu, które planujemy zakończyć do końca bieżącego tygodnia. Na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego prace ziemne zostały zakończone, natomiast na terenie BOSG zakończą się w przyszłym tygodniu. Na początku października przeprowadzone zostaną prace odtworzeniowe terenu oraz montaż węzła cieplnego.

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
W środę 27 września został przeprowadzony końcowy odbiór techniczny infrastruktury przesyłowej - przyłączy ciepłowniczych doprowadzających ciepło do trzech wspomnianych budynków. Przeprowadzone zostały też prace odtworzeniowe terenu.
W wszystkich trzech budynkach Pałacu Lubomirskich (2), Kolegium Wschodnie (4) i Kolegium Nowe (6) trwają końcowe prace montażowe i wykończeniowe węzłów cieplnych. Prace te planujemy zakończyć i uruchomić ogrzewanie wspomnianych budynków w pierwszej dekadzie października.

DWORSKIEGO 12
Zarówno prace montażowe przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego jak i prace odtworzeniowe terenu zostały zakończone. Po wykonaniu przez odbiorcę instalacji w budynku oraz przeprowadzeniu stosownych odbiorów technicznych, MPEC niezwłocznie będzie mógł rozpocząć dostarczanie ciepła.

KOPERNIKA 12
Prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego oraz montaż węzła cieplnego zostały zakończone. Trwają końcowe prace izolacyjne węzła. Po wykonaniu instalacji w budynku i przeprowadzeniu odbiorów technicznych, MPEC niezwłocznie rozpocznie dostarczanie ciepła.

DWORSKIEGO 76-78-80
W pierwszej połowie października zostanie przeprowadzony montaż urządzeń węzła cieplnego. Po zakończeniu wykonywania przez odbiorcę instalacji w budynku, MPEC będzie mógł rozpocząć dostarczanie ciepła.

GRUNWALDZKA 28
Prace przy budowie węzła cieplnego oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku zostaną rozpoczęte w drugiej dekadzie października i potrwają do końca miesiąca.

PIOTRA SKARGI 16
W przyszłym tygodniu przeprowadzony zostanie montaż węzła cieplnego, co umożliwi rozpoczęcie dostarczania ciepła do budynku w wybranym przez odbiorcę terminie.

Trwa realizacja kolejnego etapu prac projektowych i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego. Prace ziemne przy realizacji tej inwestycji planujemy rozpocząć w listopadzie b.r.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

28 września
2017

Jak co roku, przełom września i października, czyli okres w którym zwykle rozpoczyna się sezon grzewczy, to nie tylko czas wysypu grzybów, ale i

wysyp artykułów prasowych dotyczących ogrzewania

skutków tego procesu, mniej lub bardziej racjonalnych pomysłów na zmiany lub rozwiązań problemów generowanych przez funkcjonujące systemy grzewcze.


Warto przy tej okazji zapoznać się m.in. z artykułem zamieszczonym w Rzeczpospolitej z 27.09.2017r. autorstwa Anety Wieczerzak-Krusińskiej pt. „Taniej ogrzejemy się nocą. Będzie specjalna taryfa” oraz komentarzem do poruszanych w artykule problemów autorstwa Michała Niewiadomskiego pt. „Na ogrzewaniu nocą zyskamy wszyscy”.

Przedstawione w powyższych artykułach pomysły i plany działań zmierzających do zmiany – wypłaszczenia dobowego harmonogramu poboru energii, w tym ciepła (zmniejszenie poboru ciepła w dzień a zwiększenie w nocy), wydają się co najmniej nieprzemyślane.

O ile dużej różnicy nie spowoduje większa elastyczność w korzystaniu z energii elektrycznej i zrobienie prania, pozmywanie naczyń czy wyprasowanie koszul o godz. 13, 17 albo o 21 - przy niższej taryfie, o tyle sposób i dobowy harmonogram poboru ciepła musi być dopasowany do rytmu dnia, obowiązków czy też aktywności domowników. Standardowy dom czy mieszkanie nie umożliwiają zakumulowania pobranego w nocy ciepła (nawet po niższych cenach) i wykorzystania go np. następnego dnia w godzinach popołudniowych. Wręcz przeciwnie, w godzinach nocnych wskazane jest obniżanie temperatury w sypialni. I to nie tylko ze względów oszczędnościowych ale przede wszystkim dla zachowania komfortu termicznego i lepszego samopoczucia.

Czytaj dalej >>>

Innym problemem poruszanym w szeregu artykułów jest ograniczenie uciążliwości jakie powoduje proces ogrzewania (szczególnie spalania niskoemisyjnego) dla środowiska naturalnego. I tutaj jako remedium proponowane są przede wszystkim dwa rozwiązania:
- zamiana dotychczasowego sposobu ogrzewania na elektryczne oraz
- wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania do ogrzewania domów i mieszkań urządzeń i paliw odpowiedzialnych za emisję najbardziej szkodliwych i trujących substancji skutkujących m.in. powstawaniem smogu.

Przemyski MPEC od wielu lat prowadzi szereg działań informacyjnych, promujących czyste Ciepło Systemowe, ale i realnych, prowadząc rozbudowę systemu ciepłowniczego w najbardziej „niskoemisyjnych” rejonach miasta. Zdajemy sobie jednak sprawę, że takie zmiany muszą uwzględniać istniejące uwarunkowania społeczne a przede wszystkim sytuację finansową i dochodową mieszkańców naszego miasta. Dlatego też równocześnie wspieramy wszelkie inicjatywy odpowiadające na te problemy, podejmowane m.in. przez przemyski samorząd

Na nic się zdadzą najlepsze nawet rozwiązania, gdy ludzi zwyczajnie nie będzie stać na ich wdrożenie i korzystanie. Tym bardziej, że nawet autor wspomnianego artykułu, w porównaniu cen ciepła z różnych źródeł zauważa, że ciepło z sieci ciepłowniczej jest ok. 2,5 razy tańsze niż ogrzewanie elektryczne.

Tymczasem wydaje się, że aspekt dostępności ekonomicznej proponowanych rozwiązań, takich jak zamiana ogrzewania węglowego na o wiele bardziej kosztowne ogrzewanie elektryczne, jest w tych propozycjach czy rozważaniach zupełnie pomijany. Jak zauważa m.in. Jakub Pawłowski w swoim komentarzu pt. „Druga strona antysmogowej rewolucji”, zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 27.09.2017r. – ubóstwo energetyczne dotyka 9,6 % polskich gospodarstw domowych, czyli 4 mln osób. Ale o tym nie wypada mówić w światłym towarzystwie...

Polecamy lekturę wspomnianych artykułów.

<<< Zwiń

27 września
2017

W miniony weekend w Przemyślu został zorganizowany

Piąty Przemyski Bieg Uliczny
"Przemyska Dycha"

Pomimo niesprzyjającej aury, bieg cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno samych zawodników, jak i kibicujących im na trasie biegu przemyślan.

W biegu wzięło udział 560 biegaczy. Jak w poprzednich dwóch biegach, także i w tym roku niekwestionowanym zwycięzcą biegu okazał się Szymon Kulka z Ropy. Tegoroczna V Przemyska Dycha otrzymała pięciogwiazdkowy certyfikat Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, będący potwierdzeniem najwyższych standardów organizacyjnych przemyskiego biegu.

Więcej informacji oraz szczegółowe wyniki biegu dostępne są m.in. na stronie http://przemyskadycha.pl/

W nadchodzący weekend na mieszkańców Przemyśla czeka kolejna impreza plenerowa, a mianowicie

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI W PRZEMYŚLU

W ramach którego, zarówno w sobotę 30 września, jak i w niedzielę 1 października zostanie zorganizowanych szereg atrakcji i imprez towarzyszących, m.in.: wycieczki piesze i rowerowe trasami Pogórza Przemyskiego, akcja „Odkrywaj Przemyśl”, wykład dotyczący roli dzwonów w kulturze europejskiej, Kiermasz Turystyczny, koncerty i inne, nie mniej interesujące wydarzenia.

Ponadto nieodpłatnie będzie można zwiedzić podziemia pod Urzędem Miejskim i Archikatedrą, Muzea Archidiecezjalne, Ziemi Przemyskiej i Historii Miasta, Dzwonów i Fajek, Wieżę Katedralną Muzeum Twierdzy Przemyśl, Schron Kierowania Obroną Cywilną, Schron Linii Mołotowa i kilka innych obiektów.
Szczegóły dostępne na plakacie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w obchodach Światowego Dnia Turystyki.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację obu imprez.

26 września
2017

Informujemy, że początkiem września b.r. uruchomiliśmy dla naszych odbiorców nową, wygodną formę regulowania należności za ciepło, a mianowicie

Usługę Polecenia zapłaty

Wspomniana usługa pozwoli na automatyczne przekazanie płatności za ciepło na rachunek MPEC wprost z rachunku odbiorcy. Dzięki temu odbiorca nie będzie już musiał fatygować się do banku czy na pocztę, ani pamiętać o terminach i kwotach opłat za ciepło. O terminową zapłatę odpowiednich kwot zadba MPEC.

Od momentu uruchomienia Polecenia zapłaty, o terminowe regulowanie należności dba MPEC. Do odbiorcy ciepła należy jedynie zapewnienie środków na rachunku bankowym w terminie płatności faktury.

Polecenie zapłaty gwarantuje nie tylko bezpieczne i terminowe opłacenie faktur za ciepło, ale i zachowanie przez odbiorcę pełnej kontroli nad dokonanymi płatnościami. Odbiorca oprócz wyciągu z rachunku bankowego wciąż tak jak dotychczas, otrzymywał będzie wystawiane przez MPEC faktury za ciepło.

Aby skorzystać z usługi wypełnione Polecenia zapłaty należy złożyć w siedzibie MPEC - w kasie przedsiębiorstwa lub dziale księgowości stosowne zlecenie – Zgodę na obciążanie rachunku. W dowolnym momencie zlecenie można również cofnąć, składając „Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku„.

Na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące usługi chętnie odpowie pani Dorota Knapik - Specjalista ds. Finansowych - Rozliczeń z Budżetem - nr. tel. 16 670-42-53 wew. 241 lub e-mail: d-knapik@mpec.przemysl.pl

Dla ułatwienia, zarówno poniżej, jak również pod zakładką "Dokumenty do pobrania" zamieściliśmy gotowe formularze: "Zgoda na obciążanie rachunku" i "Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku".

Zgoda na obciążanie rachunku
Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi.

26 września
2017

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 04.09.2017r. Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. dotyczącego składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2017

informujemy, że Rada Nadzorcza MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Uchwałą nr 16/2017 z dnia 18.09.2017r. dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę MM AUDYT I DORADZTWO SP. Z O.O., Warszawa ul. Arkuszowa 52.

25 września
2017

W minioną sobotę 23 września b.r. dla pracowników MPEC i ich rodzin została zorganizowana

Wycieczka na grzyby

do miejscowości Susiec.

W grzybobraniu, przy niespodziewanie ładnej pogodzie, wzięło udział 15 osób, z których każda, po kilkugodzinnym spacerze po lesie, mogła pochwalić się pełnym koszem prawdziwków i podgrzybków.

Wszystkim oczywiście gratulujemy udanego grzybobrania i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się już w najbliższą sobotę 30 września.

21 września
2017

Już jutro, tj. 22 września o godz. 22.02 rozpocznie się astronomiczna jesień, która potrwa do przesilenia zimowego, czyli 21 grudnia. Jesień kalendarzowa nadejdzie dzień później, czyli w sobotę 23 września. Za oknem niestety panuje już pogoda typowo jesienna. Niskie temperatury, duża wilgotność powietrza oraz nieprzyjemne odczucie dyskomfortu termicznego, oznaczają, że nadchodzi czas na

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

i włączenie ogrzewania, co nie tylko sprawi, że w mieszkaniu zrobi się przyjemniej i przytulniej ale i pomoże zapobiegać przeziębieniom, katarom i innym, typowo jesiennym dolegliwościom zdrowotnym.

Rozpoczęcie ogrzewania mieszkań w tzw. okresie przejściowym, jak wykazują przeprowadzane przez nas analizy, powoduje niewielki wzrost związanych z tym kosztów, w przeciwieństwie do radykalnej poprawy odczuwalnego przez mieszkańców komfortu termicznego.
Ponadto wcześniejsze włączenie ogrzewania zapobiega zbytniemu wychładzaniu budynku, który później dla osiągnięcia odpowiedniej temperatury musi pochłonąć zdecydowanie więcej ciepła.

Równocześnie pragniemy poinformować naszych odbiorców i użytkowników ciepła, że wszystkie węzły cieplne eksploatowane przez MPEC wyposażone są w pogodowe układy automatycznej regulacji temperatury zasilania obiegu wodnego centralnego ogrzewania. Dzięki tym rozwiązaniom, ilość ciepła dostarczanego do grzejników uzależniona jest od temperatury zewnętrznej i ograniczana na bieżąco wraz z jej wzrostem. Przy temperaturze zewnętrznej 14-15oC dostarczanie ciepła do grzejników zostaje w sposób automatyczny całkowicie wstrzymane. Spadek temperatury zewnętrznej powoduje włączenie urządzeń węzła cieplnego i stopniowe podnoszenie temperatury nośnika ciepła, proporcjonalnie do obniżającej się temperatury na zewnątrz.
Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie komfortu termicznego w mieszkaniu a równocześnie zapobiega poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym zbędnych kosztów.

Przypominamy, że zgodnie z umową sprzedaży ciepła, wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki.

Odbiorcy, którzy otrzymują faktury i pozostałą korespondencję drogą elektroniczną, wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepła mogą przesyłać w formie elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl

Odbiorcy zasilani za pośrednictwem mieszkaniowych stacji cieplnych mogą samodzielnie zarówno rozpocząć, jak i zakończyć ogrzewanie swoich mieszkań w dowolnym momencie, bez konieczności składania wniosków i informowania MPEC-u o tym fakcie.

21 września
2017

Uprzejmie informujemy wszystkich Odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 października 2017r. MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

zatwierdzoną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR-4210-32(8)/2017/277/XV/JI z dnia 14 września 2017r. Nowa taryfa będzie obowiązywała do 30 września 2018r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2017r. poz. 3026.

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 30.09.2017r. wynosi średnio 7,49 %, co oznacza wzrost cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 7,49%.

Na naszej witrynie internetowej w części Strefa Odbiorcy Ciepła przedstawiliśmy szczegółowe informacje o przyczynach i skutkach finansowych wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła w odniesieniu do taryf obowiązujących od roku 2012, jak również wskaźniki dla poszczególnych rodzajów opłat w ramach określonych grup taryfowych.

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła początkiem października b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc wrzesień.

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Szczegółowe informacje o przyczynach i skutkach finansowych wprowadzanej taryfy

19 września
2017

W miniony weekend, 35 pracowników naszej Spółki wybrało się na tradycyjny już

JESIENNY SPACER PO GÓRACH

Tym razem przemyscy ciepłownicy wędrowali po Pieninach, zdobywając Okrąglicę (982 m) – jedną z turni wchodzących w skład Trzech Koron - najwyższego szczytu Pienin Środkowych. Co prawda, dżdżysta, typowo jesienna pogoda dodatkowo utrudniała wędrówkę, jednak widoki ze znajdującej się na szczycie Okrąglicy platformy widokowej z nawiązką rekompensowały trud i wysiłek włożony w jej „zdobywanie”.

Zanim jednak uczestnicy wycieczki weszli na Trzy Korony, mogli podziwiać zarówno wspomniany szczyt, jak i inne szczyty wspomnianego pasma górskiego „z dołu”, podczas dwugodzinnego spływu tratwami Przełomem Dunajca - jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie. Po wyprawie na Trzy Korony, zwiedzili natomiast jeszcze Czerowny Klasztor na Słowacji oraz mogli popodziwiać panoramę Szczawnicy podczas wyjazdu i zjazdu z Palenicy.

W niedzielę natomiast udało się jeszcze zwiedzić średniowieczną warownię położoną na brzegu Zalewu Czorsztyńskiego, czyli Zamek Dunajec w Niedzicy, przespacerować się po koronie Zalewu Czorsztyńskiego oraz w trakcie spaceru po malowniczej, XIX wiecznej części kompleksu uzdrowiskowego w Szczawnicy, skosztować słynnych wód zdrojowych.

W niedzielę ok. godz. 18.00 wszyscy cali i zdrowi, chociaż nieco już zmęczeni powrócili do Przemyśla.

Fotorelacja z wycieczki "Spacerkiem po Pieninach"

13 września
2017

Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, od początku września, prowadzony jest przez zespół pracowników Działu Rozwoju i Inwestycji oraz Wydziału Sieci i Węzłów MPEC w Przemyślu Sp. z o.o

PRZEGLĄD SIECI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Mający na celu poprawę bezpieczeństwa, poprawności i niezawodności funkcjonowania systemu ciepłowniczego.

Podczas wspomnianego przeglądu dokonywane są oględziny stanu technicznego, zarówno pomieszczeń, urządzeń ciepłowniczych, jak i pozostałej armatury zainstalowanej w węźle. Sprawdzane jest również, czy stwierdzone podczas poprzednich przeglądów usterki i wydane w związku z tym zalecenia zostały zrealizowane.

W tym roku przeglądowi, który potrwa do końca września, zostanie poddanych ok. 20 węzłów cieplnych. Po jego zakończeniu, na podstawie poczynionych podczas przeglądu spostrzeżeń i dokumentacji fotograficznej zostanie sporządzony protokół, zaś zawarte w nim wnioski i zalecenia stanowić będą ważne źródło informacji do przygotowywanego planu remontów i inwestycji na rok 2018.

13 września
2017

Połowa września to w kalendarzu MPEC-u ostatnie przygotowania do rozpoczęcie nowego sezonu grzewczego oraz powolne

FINALIZOWANIE REALIZOWANYCH INWESTYCJIKAZIMIERZA WIELKIEGO 12
Prace przy układaniu przyłącza do budynku zostały zakończone. Do wykonania pozostały prace odtworzeniowe na trasie przebiegu ciepłociągu. Montaż węzła cieplnego zostanie przeprowadzony pod koniec b.r.

DWORSKIEGO 76-78-80
W ubiegłym tygodniu zakończyły się odbiory techniczne przyłącza ciepłowniczego do budynku. Węzeł cieplny zostanie zainstalowany w późniejszym terminie. Trwają prace przy wykonywaniu instalacji odbiorczej w budynku prowadzone przez odbiorcę.

DWORSKIEGO 12
Od środy 13 września rozpoczynamy prace ziemne przy budowie ok. dwudziestometrowego przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego od budynku przy ul. Dworskiego 10 do budynku przy ul. Dworskiego 12. Wspomniane prace planujemy zakończyć w trzeciej dekadzie września.

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
Prace przy układaniu przyłączy ciepłowniczych do poszczególnych budynków zostały zakończone. Obecnie trwa prześwietlanie spawów i montaż muf. W najbliższych dniach prowadzone będą prace odtworzeniowe terenu oraz prace montażowe węzłów cieplnych wraz z przepięciami instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach.

KOPERNIKA 12
prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego do budynku oraz montaż węzła cieplnego zostały zakończone. W bieżącym tygodniu, po zakończeniu prac izolacyjnych węzła, zostaną przeprowadzone ostatnie odbiory techniczne urządzeń i instalacji.

SIEMIRADZKIEGO – MICKIEWICZA – BOSG
Trwają prace przygotowawcze i ziemne prowadzone na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związane z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku BOSG, gdzie zostanie zainstalowany węzeł cieplny ogrzewający 5 budynków na terenie wspomnianego kompleksu. W bieżącym tygodniu prace te będą prowadzone na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego. Budowa infrastruktury przesyłowej prowadzona jest przez spółkę ISOPLUS, natomiast montaż węzła cieplnego prowadziła będzie nasza Spółka.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
Prace montażowe węzła cieplnego zostały zakończone i 1 września b.r. została uruchomiona dostawa ciepłej wody użytkowej. Obecnie prowadzone są końcowe prace przy instalacji elektrycznej.

SŁOWACKIEGO 21 – I LO
Prace montażowe węzła cieplnego na ukończeniu. Trwają prace przy instalacji elektrycznej i prace wykończeniowe.

CHOPINA 2A
Budowa przyłącza ciepłowniczego, łącznie z pracami odtworzeniowymi została zakończona. Montaż węzła cieplnego został przesunięty w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu poboru ciepła przez odbiorców na rok 2018.

Trwają również prace projektowe i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego. Prace ziemne przy realizacji tej inwestycji planujemy rozpocząć w listopadzie b.r.

Na osiedlu mieszkaniowym Ofiar Katynia trwają prace przy budowie komory ciepłowniczej. Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone prace spawalnicze i montażowe, obejmujące część technologiczną inwestycji. O szczegółach tych prac informowaliśmy Państwa TUTAJ.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

12 września
2017

Pod koniec sierpnia b.r. Zarząd MPEC podjął uchwałę w sprawie

KOREKTY PLANU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2017

Z części planu inwestycyjnego, dotyczącego rozwoju systemu ciepłowniczego i podłączanych do niego obiektów „wypadły” z różnych przyczyn m.in. budynki przy ul. Dworskiego 15, Słowackiego 3 oraz projektowane budynki przy ul. Leszczyńskiego i Żeromskiego. Pojawiły się natomiast nowe zadania inwestycyjne, dotyczące przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynków przy ul. Dworskiego 16, Grodzkiej 17, Grunwaldzkiej 28 i Pl. Legionów 7. Zmianie uległ również zakres planowanych prac przy niektórych zadaniach inwestycyjnych.

Więcej szczegółowych informacji nt. Planu Inwestycyjnego na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

11 września
2017

W minioną niedzielę, 10 września, podczas tegorocznego 6 Przemyskiego Święta Ulic, nasz Spółka tradycyjnie już wystawiła

FIRMOWE STOISKO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

które w ciągu 8 godzin odwiedziło łącznie ok. tysiąca osób.

Oprócz aktualnych informacji o realizowanych przez MPEC inwestycjach i planach rozwojowych miejskiego systemu ciepłowniczego na lata następne, na stoisku można było otrzymać również szereg gadżetów reklamowych oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjno-reklamowych.

Jednak w tegorocznym Święcie Ulic, MPEC brał udział w znacznie szerszym zakresie, niż tylko wystawiając swoje stoisko.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu przedstawili na scenie dwie części przygód Czerwonego Kapturka – „Czerwony Kapturek w mieście” i „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, wyjaśniających m.in. co to jest ciepło systemowe i skąd się ono bierze. Po przedstawieniu, na stoisku firmowym MPEC można było otrzymać wystawiane bajki w tradycyjnej, papierowej formie.

Ponadto, w ramach akcji „Czad i ogień! Obudź czujność”, realizowanej wspólnie przez MPEC, Państwową Straż Pożarną w Przemyślu, PGM Sp. z o.o. w Przemyślu, Gminę Miejską Przemyśl, Straż Miejską w Przemyślu i Szkołę Podstawową Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu, na przemyskim Rynku strażacy z rzeszowskiej i przemyskiej jednostki Straży Pożarnej zorganizowali pokaz, w jaki sposób prawidłowo zapobiegać powstaniu pożaru w przypadku zapalenia się tłuszczu, co może się wydarzyć w każdym domu oraz jakie skutki może wywołać próba gaszenia płonącego oleju wodą. Dalsza część pokazu to bardzo widowiskowe doświadczenia z ciekłym tlenem oraz akcja ratownicza kierowcy samochodu, który uległ wypadkowi/pożarowi. Wszystkie czynności wykonywane przez strażaków na bieżąco komentował Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przemyślu kpt. Marcin Lachnik, dzięki czemu kilkuset obserwujących pokaz widzów nie tylko wiedziało co się dzieje i dlaczego takie a nie inne czynności są podejmowane, ale i mogło się dowiedzieć o wielu interesujących aspektach pracy strażaków i sytuacjach z jakimi się oni najczęściej spotykają.

Oczywiście cała akcja „Czad i ogień! Obudź czujność!” będzie prowadzona w dalszym ciągu, bo jej zasadniczym celem jest informowanie i ostrzeganie przed tytułowymi niebezpieczeństwami, występującymi zazwyczaj w trakcie sezonu grzewczego, który dopiero przed nami.

Fotorelacja z obecności MPEC na Święcie Ulic 2017

7 września
2017

Serdecznie Państwa zapraszamy na organizowaną już w najbliższy weekend 9-10 września imprezę plenerową

VI PRZEMYSKIE ŚWIĘTO ULIC

oraz
STOISKO PROMOCYJNO-REKLAMOWE MPEC

na którym będzie można otrzymać szereg wydawnictw informacyjnych, promocyjnych, reklamowych gadżetów oraz uzyskać podstawowe informacje dotyczące m.in. realizowanych i planowanych na lata przyszłe inwestycji rozwojowych systemu ciepłowniczego, warunków i zasad przyłączania obiektów do sieci ciepłowniczej, dostępności Ciepła Systemowego w poszczególnych rejonach naszego miasta czy też cen ciepła.

Spośród wydawnictw, na stoisku dostępne będą m.in. kalendarze na rok 2018, zaś dla najmłodszych – estetyczne plany lekcji.

Serdecznie zapraszamy!

6 września
2017

Już w najbliższą niedzielę 10 września, MPEC wspólnie z partnerami projektu: jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Gminą Miejską Przemyśl, Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o, Strażą Miejską i Szkołą Podstawową Nr 1, rozpoczyna jesienną edycję akcji

CZAD I OGIEŃ! OBUDŹ CZUJNOŚĆ!

Oprócz poświęconego wspomnianej akcji 5 numeru Magazynu Ciepła Systemowego, o tytułowych zagrożeniach będą przypominały banery, które pojawiły się w kilku punktach miasta oraz ulotki informacyjne.

Dodatkowym, atrakcyjnym i widowiskowym wydarzeniem, realizowanym w ramach wspomnianej akcji, będą pokazy: gaszenia płonącego oleju i skutków jakie może wywołać nieprawidłowe jego przeprowadzenie, wybuchu kartusza gazowego, różnorakich ciekawostek związanych z paleniem się materiałów zanurzonych w ciekłym tlenie oraz akcji ratowniczej. Wspomniane pokazy, w wykonaniu jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zostaną zorganizowane w niedzielę 10 września o godz. 17.30 na przemyskim Rynku.

Serdecznie zapraszamy!

6 września
2017

Już w najbliższą niedzielę 10 września, na stoisku firmowym MPEC oraz PGM będzie można otrzymać najnowszy numer

MAGAZYNU CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 5 - EDYCJA PRZEMYSKA

Ten numer magazynu poświęciliśmy w całości prowadzonej wspólnie z naszymi partnerami: Państwową Strażą Pożarną w Przemyślu, PGM Sp. z o.o. w Przemyślu, Gminą Miejską Przemyśl, Strażą Miejską w Przemyślu i Szkołą Podstawową Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu, akcji społecznej

„Czad i ogień! Obudź czujność!”


Zamieszczone w bieżącym numerze MCS-a artykuły zostały napisane przez osoby, które nie tylko zajmują się przedstawianymi zagadnieniami w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim dysponują w tym zakresie wieloletnią praktyką i doświadczeniem.

Na początku kpt. mgr inż. Marcin Lachnik z PSP w Przemyślu w artykule pt. „Czad i ogień” przedstawia smutne statystyki związane z tytułowymi zagrożeniami, najczęściej spotykane nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń i instalacji grzewczych i wentylacyjnych, powodowane tym zagrożenia oraz ich potencjalne i rzeczywiste skutki. Następnie Stanisław Witka – mistrz kominiarski z 43 letnim doświadczeniem, przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych, wymogi dotyczące m.in. przewodów kominowych, palenisk domowych, zasady i zakres kontroli wspomnianych instalacji i urządzeń oraz radzi, w jaki sposób i w jakich warunkach powinno się je eksploatować, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym domownikom. Z kolei o tlenku węgla, jego oddziaływaniu na organizm człowieka, objawach zatrucia i zasadach udzielania pierwszej pomocy w takich wypadkach, szczegółowo pisze Agnieszka Mercik – Ratownik medyczny z Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl. O tym jak problemy zagrożeń ogniem i czadem wyglądają od strony administratora nieruchomości, jakie ciążą na nim związane z tym obowiązki oraz w jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo w tym zakresie pisze z kolei Tomasz Zaleszczyk – Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o w Przemyślu.

Ponadto Ewa Jagiełło – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawia wymogi prawne dotyczące lokalizacji i eksploatacji urządzeń grzewczych, Jan Geneja – Komendant Straży Miejskie w Przemyślu pisze o uprawnieniach i obowiązkach funkcjonariuszy Straży Miejskiej, podstawach prawnych i zasadach reagowania w przypadku zaistnienia zagrożenia, zaś Norbert Jackowicz z firmy AISKO prezentuje zasady działania, montażu i użytkowania czujników tlenku węgla.

W wydawnictwie nie zabrakło też oczywiście artykułu przedstawiciela MPEC-u. Tym razem Sławomir Płoszaj – kierownik działu rozwoju i inwestycji pisze o tym, w jaki sposób możemy skutecznie rozbroić tykające naszych mieszkaniach bomby.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Magazynie Ciepła Systemowego, który oprócz stoiska firmowego MPEC-u, dostępny będzie w najbliższym czasie w sieci sklepów Piotruś Pan oraz w kilku innych punktach handlowych, jak również w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1.

Zapraszamy do lektury.

5 września
2017

W miniony wtorek, 29 sierpnia b.r. na Orliku przy ul. Dworskiego w Przemyślu rozegrano wielki finał VII Międzynarodowego Wakacyjnego Turnieju Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży

"Piłkarskie Wtorki na Orliku"

odbywającego się pod patronatami honorowymi Posła na Sejm RP Marka Rząsy, , Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Leszka Kisiela, Krzysztofa Romana, Burmistrzów Przeworska i Radymna, Grzegorza Gągoli, Bogusława Słabickiego i Wiesława Bembenka, Wójtów gmin Bircza, Orły i Dubiecko.

W tegorocznej edycji mecze rozgrywano w Przemyślu, Przeworsku, Radymnie, Birczy, Kaszycach i Dubiecku.
Przez dwa miesiące wakacji, w każdy wtorek na Orlikach w całym regionie rywalizowało około 480 chłopców i dziewcząt grających w 38 drużynach chłopięcych i 4 drużynach dziewcząt. W ten sposób, w sportowej rywalizacji wyłoniono 18 najlepszych drużyn, które zmierzyły się ze sobą podczas wielkiego finału.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących „piłkarskich wtorków” znajdziecie Państwo m.in. na profilu facebookowym oraz stronie internetowej Marka Rząsy.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., podobnie jak w latach ubiegłych, wsparł organizację piłkarskich wtorków.

4 września
2017

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
za rok 2017

Oferta winna zawierać:
 1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
 2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
 3. informację o przeprowadzonych badaniach;
 4. Proponowaną cenę usługi

Termin zakończenia badania i dostarczenia opinii wraz z raportem - do dnia 30.03.2018r.

Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki - 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa (ul. Płowiecka 8 - I piętro) w terminie do dnia 18.09.2017r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie
"OFERTA NA BADANIE BILANSU".

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

30 sierpnia
2017

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że w związku z trwającym procesem zatwierdzania nowej taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nastąpiło

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA
TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła, której okres obowiązywania został decyzją Prezesa URE zatwierdzony na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania (tj. od dnia 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.), zgodnie z art. 47 ust 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, będzie obowiązywała jeszcze co najmniej do dnia 30 września b.r.

Nowa taryfa dla ciepła, po zatwierdzeniu jej treści przez Prezesa URE, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na oficjalnych stronach internetowych naszej Spółki. Wprowadzana taryfa zostanie także niezwłocznie przesłana wszystkim odbiorcom ciepła.

29 sierpnia
2017

W miniony weekend 26 i 27 sierpnia odbyła się jedna z najpopularniejszych imprez plenerowych w naszym mieście, czyli Dni Patrona Miasta Przemyśla św. Wincentego

WINCENTIADA 2017

Tradycyjnie już, oprócz Mszy Świętej i procesji z relikwiami patrona imprezy - Świętego Wincentego, odbyło się szereg imprez towarzyszących, m.in.: mecz piłki nożnej samorządowcy-prawnicy, wystawy, taneczny korowód „Poloneza czas zacząć”, projekcja filmu „Pan Tadeusz” z 1928r.

Jak niemal co roku, największą publiczność zgromadził koncert zamykający obchody Wincentiady. W tym roku Gwiazdą Wieczoru była grupa CUGOWSCY, którą tworzą m.in. znany z Budki Suflera Krzysztof Cugowski oraz jego dwóch synów: Piotr i Wojciech. Koncert rodziny Cugowskich zgromadził na przemyskim Rynku prawdziwe tłumy.

Już dziś chcielibyśmy Państwa zaprosić na ostatnią w tym roku cykliczną imprezę plenerową, która odbędzie się 9-10 września b.r., czyli

VI PRZEMYSKIE ŚWIĘTO ULIC
FRANCISZKAŃSKIEJ I KAZIMIERZOWSKIEJ

W niedzielę 10 września od godz. 10 do godz. 17 przy ul. Franciszkańskiej nasza Spółka, podobnie jak w latach ubiegłych, wystawi własne stoisko promocyjno-informacyjne, na którym będzie można uzyskać informacje o działalności MPEC-u, planach rozbudowy systemu ciepłowniczego, itp., oraz otrzymać nasze wydawnictwa i gadżety reklamowe.

Ponadto 10 września w ramach bloku artystycznego dla dzieci, zaprezentowane zostaną dwa przedstawienia: „Czerwony Kapturek w mieście” i „Czerwony Kapturek w mieście zimą”. Wspomniane przedstawienia, z których dzieci będą się mogły dowiedzieć nie tylko jak powstaje Ciepło Systemowe, co je różni od tego, wytwarzanego w domowych piecach i w jaki sposób należy je oszczędzać, ale i dlaczego warto pomagać innym, przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu, pod kierunkiem pani Renaty Godos. Na stoisku MPEC-u na najmłodszych mieszkańców naszego miasta będą czekały przedstawiane bajki w formie papierowej.

Podczas Święta Ulic, MPEC wspólnie z partnerami projektu będzie prowadził działania informacyjne w ramach akcji „Czad i ogień! Obudź czujność”.

Serdecznie zapraszamy.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację obu imprez.

28 sierpnia
2017

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, których nieruchomości zasilane są za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że począwszy od dnia 1 września 2017r. wytwórca ciepła – FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu wprowadza

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

która zastępuje dotychczas obowiązującą taryfę, wprowadzoną do stosowania począwszy od dnia 1 września 2014r.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez wytwórcę ciepła, wzrost cen ciepła uwzględniony w nowej taryfie (o 4,5%) spowodowany jest wzrostem cen węgla oraz wzrostem kosztów działalności Spółki, w tym płacy minimalnej.

Taryfa dla ciepła spółki Fibris S.A.
obowiązująca od 01.09.2017r.

23 sierpnia
2017

W czwartek 24 sierpnia b.r. rozpocznie się

ROZBIÓRKA BUDYNKU WĘZŁA PRZY UL. OFIAR KATYNIA

Po zakończeniu prac rozbiórkowych budynku, w którym mieści się węzeł rozdzielczo-pomiarowy, w jego sąsiedztwie zostanie wykonana o wiele mniejsza, podziemna komora ciepłownicza. Po wykonaniu prac budowlanych, przeprowadzone zostaną prace technologiczne – połączenie ciepłociągów, montaż armatury i pozostałych urządzeń. Prace te planujemy zakończyć do 22 września b.r. - przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018. Prace odtworzeniowe i porządkowe mogą być natomiast prowadzone do początku października.

Wspomniane prace na zlecenie MPEC prowadzone będą przez dwie spółki: „Kostech” S.C. Kostuś Andrzej Kostuś Wojciech i „Wodrem”.

Po wykonaniu opisanych wyżej prac, poprawi się nie tylko estetyka tego miejsca, ale i zredukowane zostaną straty ciepła oraz poprawione bezpieczeństwo obsługi i dostaw ciepła do budynków ogrzewanych za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia.

Prowadzenie wspomnianych prac może powodować dla mieszkańców osiedla pewne uciążliwości oraz czasowe utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w sąsiedztwie prowadzonych prac.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji - przepraszamy.

22 sierpnia
2017

Trzecia dekada sierpnia oznacza, że przewidziany na bieżący rok

PROGRAM INWESTYCYJNY

jest już na półmetku.

CHOPINA 2A
W bieżącym tygodniu zostanie wykonane przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Chopina 2, skąd zasilana będzie instalacja odbiorcza w sąsiednim budynku przy ul. Chopina 2A. Budowa przyłącza spowoduje utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym na ul. Sienkiewicza. Szczegółowe informacje, wraz z projektem czasowej organizacji ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji zamieściliśmy na naszej stronie BiP. Montaż węzła cieplnego przewidziany w późniejszym terminie.

KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
trwają prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego, które wg planu powinny się zakończyć do końca bieżącego tygodnia. Urządzenia węzła cieplnego zostaną zainstalowane w późniejszym terminie.

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
Pierwszy etap prac - został zakończony. Trwają prace montażowe II etapu budowy infrastruktury przesyłowo dystrybucyjnej. Wykonany został wykop do Pałacu Lubomirskich w którym w tym tygodniu układany będzie ciepłociąg. Trwają prace przy przyłączach do budynków Kolegium Wschodniego oraz Kolegium Nowego.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
Trwają końcowe prace montażowe węzła cieplnego oraz prace dostosowujące istniejącą w budynku instalację odbiorczą do nowego sposobu jej zasilania. Prace te planujemy zakończyć do końca bieżącego tygodnia.

DWORSKIEGO 76-78-80
Na początku przyszłego tygodnia planujemy przeprowadzić końcowy odbiór przyłącza ciepłowniczego. Instalacja węzła cieplnego zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie.

Ponadto trwają prace montażowe węzłów cieplnych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej oraz I LO przy ul. Słowackiego oraz prace projektowe przy rozbudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego. Przygotowywana jest także dokumentacja projektowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Grodzka 17Dworskiego 16.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

11 sierpnia
2017

Panująca od początku sierpnia pogodna aura umożliwia prowadzenie robót ziemnych przy realizacji kolejnego etapu

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, kontynuowane są prace ziemne przy budowie drugiego odcinka przyłącza ciepłowniczego do Pałacu Lubomirskich. Przy budowie pierwszego odcinka przyłącza, od budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A do budynku Kolegium Nowe - trwają końcowe prace montażowe. Do połowy sierpnia b.r. planujemy zakończenie prac na tym odcinku. Ponadto przygotowywane są pomieszczenia węzłów w trzech budynkach.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
Prace odtworzeniowe nawierzchni na trasie przebiegu przyłącza ciepłowniczego zostały zakończone. Obecnie trwają prace montażowe węzła cieplnego.

DWORSKIEGO 76-78-80
W tym tygodniu zostały przeprowadzone próby ciśnieniowe przyłącza. Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni na terenie przedszkola przy ul. Głowackiego.

BARSKA 10
Trwają prace przy przebudowie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Barskiej 8 i prace odtworzeniowe. Przeprowadzona została także próba ciśnieniowa.

Ponadto trwają prace projektowe przy rozbudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Goszczyńskiego. Zakończony został także montaż węzła cieplnego budynku Straży Pożarnej przy pl. Św. Floriana 1.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

2 sierpnia
2017

Ponieważ wg prognoz synoptyków, tropikalne upały (powyżej 30oC) potrwają jeszcze co najmniej kilka dni, dlatego też MPEC jako przedsiębiorstwo troszcząc się o Państwa komfort cieplny, nie tylko zimą ale i latem, przypomina o kilku

NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH ZACHOWANIA
PODCZAS UPAŁÓW

czyli na co należy zwrócić w tych dniach szczególną uwagę, czego unikać, przed czym i w jaki sposób się chronić i na kogo przede wszystkim uważać.

Odwodnienie, przegrzanie organizmu, udar słoneczny – to tylko niektóre z niebezpieczeństw czyhających w tych dniach, szczególnie na dzieci, osoby starsze, czy też cierpiące nie niektóre choroby. Nie jest też dobrym pomysłem zostawianie podczas upałów zwierząt i dzieci w zaparkowanych pojazdach, w których temperatura może dochodzić nawet do 60oC, co stanowi śmiertelne wprost zagrożenie.

Warto poświęcić 5 minut i zapoznać się z krótką broszurą przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa a poświęconą najważniejszym zasadom postępowania podczas upałów. Gorąco zachęcamy!

31 lipca
2017

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników lokali w budynkach przy ul.: Św. Jana 28, Św. Jana 32 i Kraszewskiego 14, zasilanych z węzła cieplnego W028 oraz użytkowników pomieszczeń w budynku przy ul. Bohaterów Getta 1 zasilanych z węzła W041 o

ZMIANIE TERMINU PRZERWY REMONTOWEJ

Przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Św. Jana 28, 32 i Kraszewskiego 14 będzie miała miejsce w dniach 18 – 22 września, natomiast do budynku przy ul. Bohaterów Getta 1 w dniach 11 - 15 września b.r.

Wspomniane przerwy w dostawach c.w.u. spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac montażowo-spawalniczych związanych z wymianą węzłów cieplnych.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

31 lipca
2017

Przełom lipca i sierpnia to dla naszej Spółki "gorący czas", związany z realizacją kolejnego etapu

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace montażowe I odcinka ciepłociągu, prowadzone przy ul. Żołnierzy I AWP. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prześwietlenia spoin, do końca bieżącego tygodnia wykop zostanie zasypany a nawierzchnia na trasie przebiegu ciepłociągu odtworzona.
Obecnie wykonywany jest drugi przewiert pod drogą, umożliwiający ułożenie ciepłociągu bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym. W bieżącym tygodniu układane będą także kolejne odcinki przyłączy na terenie Parku Lubomirskich, m.in. do Pałacu Lubomirskich.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
W ubiegłym tygodniu zostały wykonane prace przy układaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Smolki 10. Obecnie prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni placu przed budynkiem szkolnym.

DWORSKIEGO 76-78-80
Prace przy układaniu przyłącza, łącznie z odtworzeniem terenu na trasie przebiegu ciepłociągu zostały zakończone. Obecnie prowadzone są końcowe prace przyłączeniowe na terenie przedszkola przy ul. Głowackiego, które zostaną zakończone do 5 sierpnia.

FRANKOWSKIEGO 2
W ubiegłym tygodniu zostało ułożone przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Frankowskiego 2, wraz ze wszystkimi pracami odtworzeniowymi nawierzchni. Montaż węzła cieplnego zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie, dostosowanym do prac przy budowie instalacji odbiorczej w budynku.

BARSKA 10
Pod koniec bieżącego tygodnia na terenie Przedszkola Nr 3 rozpoczynamy prace przy korekcie trasy przebiegu ciepłociągu, które potrwają 2-3 dni.

Ponadto w budynku przy ul. Kopernika 14 prowadzone są prace montażowe urządzeń węzła cieplnego, z którego zasilany będzie sąsiedni budynek przy ul. Kopernika 12. Równolegle prowadzone są prace montażowe i spawalnicze związane z wymianą węzłów cieplnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81, obiekcie handlowym „Biedronka” przy ul. Focha 2 oraz budynku Straży Pożarnej przy pl. Św. Floriana 1.

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

20 lipca
2017

Miło jest nam Państwa poinformować, że MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. uzyskał w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016, organizowanego przez Instytutu Europejskiego Biznesu i mającej wyłonić najbardziej dynamiczne firmy w Polsce, tytuł

GEPARD BIZNESU 2016

W przedstawionym przez organizatora rankingu znalazło się 815 przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Wśród nich, na 229 pozycji nasza Spółka.

Podstawą przy sporządzaniu rankingu były wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu, biorące pod uwagę wzrost wartości rynkowej firm w okresie marzec 2015 – marzec 2016 oraz inne wskaźniki ekonomiczne i kryteria, które musiały spełniać klasyfikowane przedsiębiorstwa.

Kompletną listę przedsiębiorstw wraz z metodologią liczenia wartości firm, znajdziecie Państwo TUTAJTUTAJ.

19 lipca
2017

Od przełomu czerwca i lipca trwa

REALIZACJA TEGOROCZNEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej i przyłączenia do systemu ciepłowniczego nowych obiektów.

FRANCISZKAŃSKA 8 i 13
do budynków tych zostały ułożone przyłącza ciepłownicze, umożliwiające rozbudowę systemu i podłączenie do sieci ciepłowniczej kamienic położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego. W chwili obecnej prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni, które zostaną zakończone na początku przyszłego tygodnia.

KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 2, 4, 6 - PWSW
trwa montaż ciepłociągu od budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A do komory przewiertowej, usytuowanej na terenie Parku Lubomirskich. Pod koniec tygodnia zostanie wykonany przewiert pod drogą, co pozwoli na ułożenie odcinka rur bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym i pieszym. Równocześnie trwają pracę przygotowawcze pomieszczeń w ww budynkach, w których zostaną zainstalowane urządzenia węzłów cieplnych.

SMOLKI 10 - ZSO Nr 2
we wtorek 18 lipca został przeprowadzony końcowy odbiór konserwatorski nadzorów archeologicznych prowadzonych podczas prac związanych  budową przyłącza ciepłowniczego. Od środy 19 lipca układane będzie przyłącze ciepłownicze do budynku szkolnego, zaś pod koniec tygodnia planujemy rozpocząć prace odtworzeniowe nawierzchni, które zostaną zakończone początkiem przyszłego tygodnia.
Węzeł cieplny w budynku zostanie zainstalowany w późniejszym terminie.

DWORSKIEGO 76-78-80
w dniu dzisiejszym przeprowadzony zostanie odbiór nadzorów archeologicznych, po czym rozpoczną się prace montażowe ciepłociągu. Wszelkie prace przy budowie odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 78, łącznie z pracami odtworzeniowymi, planujemy zakończyć do końca lipca b.r.

Ponadto na początku lipca przebudowany został odcinek sieci ciepłowniczej przy ul. Mariackiej.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących inwestycji MPEC zaplanowanych na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

O przebiegu i szczegółach realizowanych przez MPEC inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

3 lipca
2017

Miło jest nam Państwa poinformować, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami

ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ NAJWIĘKSZEJ TEGOROCZNEJ INWESTYCJI

czyli budowę przyłączy ciepłowniczych doprowadzających Ciepło Systemowe do położonych w obrębie Parku Lubomirskich budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej: Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego.

W dniu dzisiejszym odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy infrastruktury sieciowej - firmie Isoplus Polska Sp. z o.o. Pierwsze prace ziemne w pobliżu budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A rozpoczną się początkiem przyszłego tygodnia.

Z uwagi na unikatowe walory historyczne i przyrodnicze terenu na którym będzie budowany ciepłociąg, wspomniana inwestycja została objęta nadzorem archeologicznym i dendrologicznym.

Zakończenie prac związanych z budową infrastruktury sieciowej przewidujemy na koniec września b.r. Równolegle z układaniem sieci ciepłowniczej w ww budynkach przygotowywane będą pomieszczenia techniczne i montowane urządzenia węzłów cieplnych.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją inwestycji - przepraszamy.

3 lipca
2017

Tradycyjnie już, w sobotę 1 lipca, na symboliczne zakończenie przerwy remontowej, na stawach przy ciepłowni Zasanie został zorganizowany dla pracowników MPEC doroczny

FESTYN CIEPŁOWNIKÓW 2017

który swoją obecnością zaszczycili m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder z małżonką oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Ludwik Szymański.

Lejący w sobotę od rana do późnego popołudnia deszcz, poważnie nadwyrężył nerwy organizatorom festynu. Jednak jak każdy mógł zauważyć, nawet niebo sprzyjało przemyskim ciepłownikom i impreza mogła się odbyć zgodnie z planem.

Ok. godz. 17.00 oficjalnego otwarcia Festynu dokonali wspólnie Prezes Zarządu MPEC Kazimierz StecZastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, który przy tej okazji skierował do jego uczestników kilka nomen omen „ciepłych” słów. Potem już tylko muzyka, tańce, smakowite potrawy i ogólnie dobra zabawa, aż do północy oraz długie rozmowy prowadzone w atmosferze rodzinnego pikniku pomiędzy pracownikami różnych działów przedsiębiorstwa, dla których doroczny festyn jest jedną z nielicznych okazji do spotkań w takim gronie.

W Festynie wzięło udział ok. 100 osób - pracowników wraz z osobami towarzyszącymi.

Do zobaczenia już za rok!

Fotorelacja z Festynu Ciepłowników 2017

30 czerwca
2017

W PRAWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI PRZEMYŚLA
CIEPŁA WODA DOPIERO W SOBOTĘ WIECZOREM


Informujemy wszystkich mieszkańców prawobrzeżnej części Przemyśla korzystających z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC, że z powodu awarii sieci magistralnej przy pl. Floriana, wymagającej przeprowadzenia robót ziemnych i wymiany fragmentu ciepłociągu, wznowienie dostawy ciepłej wody użytkowej do obiektów położonych w tej części miasta nastąpi najwcześniej w sobotę w późnych godzinach popołudniowych lub godzinach wieczornych.

W sprawie uzyskania bieżących informacji na ten temat prosimy o kontakt z Pogotowiem Ciepłowniczym MPEC pod nr tel. 993


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

30 czerwca
2017

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że wcześniej niż planowaliśmy zostały zakończone prace w źródle ciepła i na sieci ciepłowniczej, przewidziane do realizacji podczas przerwy, co umożliwiło

SKRÓCENIE TEGOROCZNEJ PRZERWY REMONTOWEJ

Już dzisiaj, tj. w piątek rano rozpalony zostanie jeden z kotłów w zasańskiej Ciepłowni. Następnie, po zakończeniu uzupełniania ubytków nośnika ciepła, nastąpi stopniowe rozgrzewanie sieci ciepłowniczej. Proces ten potrwa od kilku do kilkunastu godzin. W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna już dzisiaj ok. południa, zaś wieczorem z ciepłej wody będą już mogli korzystać mieszkańcy wszystkich zasańskich osiedli mieszkaniowych.

Najpóźniej ciepła woda użytkowa dostępna będzie dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta. Z uwagi na prowadzone na sieci magistralnej w okolicach pl. Św. Floriana nieplanowane a dosyć czasochłonne prace spawalnicze, wznowienie dostawy ciepła do budynków położonych w tej części miasta nastąpi najwcześniej w piątek w późnych godzinach wieczornych lub w sobotę rano.

O wszelkich zmianach dotyczących wznowienia dostaw ciepła będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

29 czerwca
2017

Podczas ostatniej, XLII (42) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 19 czerwca 2017 r. przemyscy radni przyjęli ważną

Uchwałę umożliwiającą dofinansowanie przyłączenia obiektu
do systemu ciepłowniczego

osobom (fizycznym, prawnym, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym) wymieniającym „brudne” źródła ciepła i zastępującym je Ciepłem Systemowym lub ogrzewaniem gazowym.

Zgodnie z uchwałą nr 103/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19.06.2017r. „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizacje zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej” dofinansowanie będzie miało charakter bezzwrotnej dotacji w wysokości maksymalnie 5.000 zł. na jedno zadanie.

Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem stosownej umowy oraz obwarowane określonymi warunkami, m.in. fizycznej likwidacji pieca lub kotła opalanego paliwem stałym.

Uchwała zawiera także (załącznik nr 1 do uchwały) wzór wniosku o udzielenie dotacji, którego wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 15-20 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz przyznawania dotacji, jak również wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych zostaną określone w późniejszym terminie.

Zachęcamy do skorzystania.

Treść uchwały nr 103/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu

26 czerwca
2017

W ostatnią sobotę, tj. 24 czerwca b.r. został zorganizowany dla pracowników Spółki i ich rodzin

IV ENERGETYCZNY SPŁYW KAJAKOWY

Na tradycyjnej trasie Krasiczyn - Ostrów, w którym wzięło udział łącznie 32 osoby, z najmłodszym uczestnikiem tegorocznego spływu 5-letnim Miłoszem.

Po krótkim instruktażu i przypomnieniu podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na wodzie, ok. godz. 10.00 wszystkie kajaki zostały „zwodowane” i MPEC-owska armada ruszyła w dół Sanu.

Dobrze już znana trasa spływu, tym razem zaskoczyła jego uczestników wyższym niż w ubiegłych latach stanem wody. Dzięki temu udawało się nie tylko unikać slalomu giganta po Sanie, aby nie osiąść na kamienistym dnie, ale i częściej używać wioseł jako steru a nie napędu, poświęcając uwagę na podziwianie przyrody i zmieniającego się co chwilę krajobrazu.

Uczestnikom tegorocznego spływu sprzyjała także ciepła ale pochmurna pogoda. Jedynym mankamentem mógł być stan czystości wody, którą po ostatnich opadach trudno było określić jako „krystaliczną” czy też „źródlaną”, ale takie drobiazgi szybko przestały komukolwiek przeszkadzać.

Po drodze jeszcze tradycyjny krótki odpoczynek na plaży w Wapowcach, połączony z regeneracją sił pieczoną kiełbasą i ok. 14.00 pierwszy „kajak flagowy” przycumował do portu w Ostrowie.

Tradycyjnie już specjalne podziękowania należą się panu Piotrowi Dobosiewiczowi za profesjonalne przygotowanie i organizację całej imprezy oraz ratownikowi. Obaj panowie nie tylko czuwali nad bezpieczeństwem uczestników spływu, ale i musieli wykazać się cierpliwością i dużą dozą tolerancji.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok, na kolejnym, jubileuszowym V Spływie Energetycznym.

Fotorelacja z IV Spływu Energetycznego

23 czerwca
2017

W piątek 9 czerwca b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

przy udziale Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Kazimierza Steca "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016" i "Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016" oraz "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016" przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Jadwigę Jędruch, Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2016. 

22 czerwca
2017

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o rozpoczynającej się w najbliższy poniedziałek 26 czerwca

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

która może potrwać do niedzieli 2 lipca.

Podczas wspomnianej przerwy zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe urządzeń służących do wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Wykonane zostaną także tzw. "wpalenia" - przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieciowej nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

Pragniemy równocześnie zapewnić wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że zarówno harmonogram, zakres wykonywanych prac jak i ich organizacja będą realizowane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas trwania przerwy, a tym samym zminimalizować niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac nastąpi bezzwłoczne wznowienie dostaw ciepła, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Wzór ogłoszenia o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości

20 czerwca
2017

Już w najbliższą niedzielę 25 czerwca odbędzie się w Przemyślu

12. Nietuzinkowe Święto Fajki

którego obchody rozpoczną się tradycyjnie już barwnym korowodem, czyli Wielką Paradą Fajkarzy. Ponadto Turniej Wolnego Palenia Fajki, popisy tancerzy ze Szkoły Tańca A-Z, koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy oraz dodatkowe atrakcje: obóz forteczny, targ staroci, kuchnia polowa, warsztaty rękodzielnicze, itp.

Tradycyjnie, Święto Fajki nie może się obyć bez muzycznych atrakcji. W tym roku gwiazdami wieczoru będą dwa znane zespoły: reggaeowy Habakuk oraz rockowy Rezerwat.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznych obchodach Święta Fajki.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

14 czerwca
2017

To już kolejny rok, gdy nasza Spółka, w ramach realizacji polityki otwartości i transparentności działania, wydała

RAPORT ZA ROK 2016

opisujący szczegółowo funkcjonowanie przedsiębiorstwa w roku ubiegłym.

Tym razem znajdziecie Państwo w Raporcie jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej danych technicznych, ekonomicznych, dotyczących nie tylko przedmiotu działalności MPEC, ale i organizacji, kompetencji poszczególnych jego organów, przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych, wskaźników efektywnościowych, warunków pracy w Spółce, kierunków i planów rozwojowych a także analizy dotyczące rynku ciepła i odbiorców Ciepła Systemowego i wiele, wiele innych informacji.

W poprzednich wydaniach naszego Raportu staraliśmy się przedstawiać Państwu bardziej szczegółowo poszczególne, wycinkowe aspekty funkcjonowania Spółki: jej rys historyczny, politykę środowiskową, politykę jakości, czy też praktyczną realizację zasad CSR.

Raport za rok 2016, oprócz przedstawienia bieżącego stanu przedsiębiorstwa, zawiera również opis jego mikro i makrootocznia, analizę SWOT oraz średnio i długookresową strategię działania, której realizacja powinna w perspektywie kilku – kilkunastu lat doprowadzić MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. do stanu określonego w przedstawionej na otwarcie Raportu Wizji Spółki.

Zapraszamy do lektury.

14 czerwca
2017

Ledwo kilkanaście dni temu zakończył się sezon grzewczy, a już „pełną parą” idą

przygotowania do realizacji inwestycji rozwojowych

przewidzianych w planie na bieżący rok.

Najwcześniej, bo już 26 czerwca b.r. rozpoczynamy budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 oraz przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańskiej 13. Prace te potrwają ok. 1 tygodnia i zostaną zakończone na początku lipca b.r.


Początkiem lipca, rozpoczną się prace przy realizacji największej i najważniejszej tegorocznej inwestycji – budowie systemu ciepłowniczego w obrębie Parku Lubomirskich, co pozwoli na doprowadzenie Ciepła Systemowego zarówno do zabytkowego Pałacu Lubomirskich, jak i położonych nieopodal budynków Kolegium WschodniegoKolegium Nowego. Prace przy realizacji tej inwestycji planujemy zakończyć na początku września b.r. Budowę infrastruktury przesyłowej na zlecenie naszego przedsiębiorstwa prowadzić będzie katowicka firma Isoplus Polska Sp. z o.o., podobnie jak budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Frankowskiego 2, który planujemy wykonać w terminie 15 lipca – 5 sierpnia b.r.

Na przełomie czerwca i lipca b.r. rozpoczniemy także budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 78, co umożliwi ogrzewanie Ciepłem Systemowym także sąsiednich budynków o nr 76 i 80. Tę inwestycję planujemy zakończyć pod koniec lipca b.r.

W lipcu planujemy także wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Smolki 10 oraz Piotra Skargi 16.

Na przełomie lipca i sierpnia b.r. planujemy z kolei rozpoczęcie budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Chopina 2 i 2A, Grunwaldzka 28, Kopernika 12, Plac Rybi 1 i 2 oraz budynku zasilającego część kompleksu Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza. Po zakończeniu budowy infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej (sieci i przyłączy ciepłowniczych), MPEC rozpocznie montaż węzłów cieplnych.

Ponadto węzły cieplne zostaną zamontowane w budynkach do których przyłącza ciepłownicze zostały ułożone w latach ubiegłych, m.in. przy ul. Mickiewicza 40, Słowackiego 21 (I LO) oraz Lelewela 6 (wymiana starego węzła odbiorcy na nowy węzeł MPEC).

O przebiegu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Z góry przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z realizowanymi przez nasze przedsiębiorstwo pracami inwestycyjnymi. Pragniemy równocześnie Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć powodowane tym uciążliwości.

9 czerwca
2017

Co prawda, na termometrach już letnie temperatury a uwagę, bardziej niż ogrzewanie, przykuwają wakacyjne atrakcje, jednak MPEC dopiero początkiem czerwca, po wystawieniu faktur za miesiąc maj, mógł przeprowadzić

ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2016/2017

który okazał się zarówno dłuższy jak i chłodniejszy od kilku poprzednich sezonów grzewczych.

Sezon grzewczy rozpoczął się (umownie) 23 września 2016r., kiedy to najwięksi odbiorcy Ciepła Systemowego rozpoczęli ogrzewanie swoich zasobów, zaś zakończył 14 maja 2017r. Trwał więc 235 dni (sezon grzewczy 2015/2016 – 222 dni; 2014/2015 – 216 dni; 2013/2014 – 231 dni).

Chłodna i kapryśna pogoda pod koniec kwietnia i w I połowie maja spowodowała wydłużenie sezonu grzewczego o co najmniej 7 – 10 dni. Również średnia temperatura sezonu grzewczego 2016/2017 okazała się stosunkowo niska i wyniosła zaledwie +4,7oC, wobec +6,1oC; +5,4oC i +6,4oC odpowiednio w poprzednich sezonach grzewczych.

Ta pozornie niewielka różnica, wynosząca „zaledwie 1 – 1,5oC powoduje, że dla utrzymania w mieszkaniu komfortu cieplnego na zbliżonym poziomie zużywane jest ok. 5-10% więcej ciepła, co przy sezonie grzewczym trwającym ponad 7 miesięcy generuje niemałe, dodatkowe koszty ogrzewania.

W okresie I-V 2017r. sprzedaż ciepła została zaplanowana na ok. 230 tys. GJ. W rzeczywistości w analizowanym okresie sprzedaż ciepła wyniosła 272 tys. GJ, a więc o 42 tys. GJ więcej w stosunku do planu. Czyli mniej więcej o tyle, ile wszyscy nasi odbiorcy zużywają w miesiącu marcu lub październiku.

30 maja
2017

W związku z upływającą kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej MPEC, w dniu dzisiejszym zostały zorganizowane w siedzibie Spółki

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ MPEC

Zebranie otworzył Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, a następnie Joanna Matysiak-Kowal – Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała "Regulamin Wyborów Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Spółka z o.o." oraz poinformowała zebranych pracowników, że w trybie i na zasadach przewidzianych w treści Regulaminu zostało zgłoszonych dwóch kandydatów na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki: Zbigniew Sawecki i Ludwik Szymański.

Następnie głos zabrali sami kandydaci,
Zbigniew Sawecki i Ludwik Szymański
którzy w krótkich wystąpieniach przedstawili swoje kandydatury, po czym Komisja Wyborcza przeprowadziła procedurę głosowania.

Podczas krótkiej przerwy potrzebnej na policzenie głosów i ustalenie wyników głosowania, Prezes Kazimierz Stec przedstawił zebranym aktualną sytuację Spółki oraz zagrożenia na przyszłość, związane głównie z rosnącymi dynamicznie cenami opału.

Zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział 73 pracowników MPEC, spośród 136 uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania Zbigniew Sawecki uzyskał 64 głosy, natomiast Ludwik Szymański 56 głosów.

Kandydatom gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

29 maja
2017

W dniach 24-27 maja b.r. odbyła się zorganizowana dla pracowników naszego przedsiębiorstwa

WYCIECZKA NA POMORZE

W pierwszym dniu, uczestnicy wycieczki zwiedzili w deszczowej aurze najbardziej znane zabytki Torunia, m.in.: Krzywą Wieżę, Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Katedrę Świętojańską ruiny Zamku Krzyżackiego, czy też Basztę Koci Łeb. W Gdańsku natomiast, który przywitał przemyskich ciepłowników piękną, słoneczną pogodą, obejrzeli Europejskie Centrum Solidarności, historyczną Bramę Nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Pomnik Poległych Stoczniowców 1970r.

Drugi dzień wycieczki to dalsze zwiedzanie Gdańska, m.in.: Muzeum II Wojny Światowej, budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, Kościół Mariacki, Zbrojownia, Katownia, Ratusz, Żuraw Gdański, Muzeum Bursztynu a na zakończenie dnia krótki, relaksujący rejs po Zatoce Gdańskiej.

Kolejny dzień wycieczki, to wyprawa na Mierzeję Helską, podczas której uczestnicy wycieczki obejrzeli m.in. Muzeum Pod Strzechą w Jastarni, polskie umocnienia obronne Helu z Baterią im. H. Laskowskiego, fokarium oraz atrakcje Sopotu: Krzywy Domek, deptak Monte Cassino i molo.

W drodze powrotnej jeszcze tylko 3,5 godzinne zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku, - jednego z najcenniejszych zabytków polskiej architektury, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i powrót do Przemyśla.


Fotorelacja z wycieczki

22 maja
2017

Po zakończeniu sezonu grzewczego niezwłocznie przystąpiliśmy do zaplanowanych na ten rok

prac remontowych i modernizacyjnych

infrastruktury ciepłowniczej, głównie węzłów cieplnych.

W ubiegłym tygodniu wymienione zostały zasobniki ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych przy ul. Lelewela 8 (W020)Bogusławskiego 12 (W033).

W bieżącym tygodniu zostanie przeprowadzony demontaż urządzeń węzła cieplnego (modułów c.o. i c.w.u.) przy ul. Sikorskiego 11B (W014), ogrzewającego budynki przy ul. Sikorskiego 9A, 11B i 13B. Nowy węzeł cieplny, oparty na dwóch wymiennikach płytowych i dostosowany do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia sterujące jego pracą. Oprócz tego wyremontowane i wygłuszone zostanie pomieszczenie w którym zainstalowane są urządzenia węzła.

Dostawa ciepłej wody do wspomnianych budynków powinna zostać wznowiona w najbliższą środę lub czwartek, natomiast prace remontowe powinny zostać zakończone do końca bieżącego miesiąca.

Na przełomie maja i czerwca b.r. przeprowadzone zostaną również prace modernizacyjno-remontowe węzła cieplnego przy ul. 29-go Listopada 12, zasilającego w ciepło kompleks budynków Nadleśnictwa Krasiczyn.

Ponadto trwają prace konserwacyjno-remontowe poszczególnych węzłów cieplnych, zgodnie z harmonogramem, z którym możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej.

Równocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że wszelkie prace konserwacyjno-remontowe planowane i prowadzone są w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców, związane z brakiem ciepłej wody.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

16 maja
2017

Bardzo niskie jak na tę porę roku temperatury spowodowały przedłużenie sezonu grzewczego o kilkanaście dni w porównaniu do lat ubiegłych. W końcu spóźniona wiosna dotarła i do naszego miasta powodując, że od początku bieżącego tygodnia coraz większa grupa odbiorców składa wnioski o

Zakończenie ogrzewania obiektów

W poniedziałek 15 maja sezon grzewczy w swoich zasobach zakończył największy odbiorca Ciepła Systemowego – Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, natomiast dzisiaj, ogrzewanie zostanie wyłączone m.in. w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”.

Zwracamy się równocześnie do naszych Odbiorców z prośbą o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości. Wszystkie Państwa wnioski o wyłączenie ogrzewania są odbierane i rejestrowane, jednak pomimo mobilizacji wszystkich sił i środków, pracownicy MPEC nie są w stanie zrealizować wszystkich zleceń w jednym czasie.

Przypominamy, że zgodnie ze Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców, stanowiących część umowy sprzedaży ciepła, wstrzymanie dostarczania ciepła powinno nastąpić do 12 godzin od złożenia przez Odbiorcę wniosku w tej spawie.

9 maja
2017

W ramach walki z tzw. niską emisją powierzchniową, czyli głównie kotłami, piecami i innymi źródłami ciepła opalanymi węglem, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uruchomił zapowiadany od kilku miesięcy w ramach programu „Przyjazny Dom”

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Program adresowany jest do osób fizycznych, dysponujących prawem własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego, ogrzewanych dotychczas "węglowymi" źródłami ciepła.

W ramach programu można uzyskać dwa rodzaje pomocy finansowej: dotację (max. 3.000 zł i 20% kosztów kwalifikowanych) i pożyczkę (max. 80% kosztów kwalifikowanych). Pomocą finansową mogą zostać objęte inwestycje polegające na wymianie dotychczasowego, „węglowego” źródła ciepła na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, opalany biomasą, lub przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, czyli doprowadzenie do nieruchomości objętej programem Ciepła Systemowego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch terminach: 8-22 maja 2017r. i 4-18 września 2017r.

Mieszkańcy Przemyśla i okolicznych miejscowości mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz uzyskać więcej szczegółowych informacji nt. programu „Przyjazny Dom” Przedstawicielstwie Zamiejscowym WFOŚiGW, mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Kościuszki 2. Kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Więcej informacji nt. program, wraz z regulaminem naboru, wzorem wniosku o dofinansowanie i innymi dokumentami, znajdziecie Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

5 maja
2017

Pod koniec kwietnia b.r. zostały zawarte umowy przyłączeniowe pomiędzy nasza Spółką a Państwową Wyższa Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, które umożliwiają rozpoczęcie realizacji

NAJWIĘKSZEJ I NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWEJ INWETYCJI ROZWOJOWEJ

zaplanowanej na rok 2017, czyli przyłączenie do systemu ciepłowniczego położonych na terenie Parku Lubomirskich budynków Kolegium Nowego, Kolegium Wschodniego i Pałacu Lubomirskich.

Realizację tej inwestycji planujemy rozpocząć na przełomie czerwca i lipca, zaś zakończyć na przełomie września i października b.r.

Następną dużą inwestycją rozwojową przewidzianą do realizacji w bieżącym roku, której warunki zostały ustalone stosowną umową, jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 5 budynków przy ul. Mickiewicza, użytkowanych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Część wspomnianego kompleksu ogrzewana jest Ciepłem Systemowym od 2011r.
Inwestycja ta zostanie wykonana w lipcu i sierpniu b.r.

Skutkiem realizacji dwóch wspomnianych wyżej inwestycji będzie m.in. wzrost zamówionej mocy cieplnej o niemal 1 MW.

28 kwietnia
2017

We wtorek 25 kwietnia b.r. działająca w naszym przedsiębiorstwie Komisja BHP przeprowadziła

COROCZNY PRZEGLĄD STANOWISK PRACY

obejmująca zarówno teren ciepłowni Zasanie, budynki i stanowiska pracy Wydziału Sieci i Węzłów, pomieszczenia biurowe, jak również wybrane węzły cieplne.

Podczas przeprowadzanego przeglądu członkowie komisji zwracali uwagę głównie na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt ochronny i instrukcje stanowiskowe, warunki w jakich pracownicy wykonują swoją pracę, przestrzeganie przez nich wymogów bezpieczeństwa oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne z którego mogą korzystać.

Oprócz zgłaszanych podczas przeglądu kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych uwag i zaleceń dotyczących usunięcia drobnych usterek i niedociągnięć, z czynności tej zostanie sporządzony protokół zawierający oprócz poczynionych spostrzeżenia także propozycje poprawy warunków i organizacji pracy, zmiany dysfunkcjonalnych rozwiązań czy też doposażenia poszczególnych stanowisk pracy.

25 kwietnia
2017

Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa do udziału w cyklu imprez kulturalnych i sportowych, jakie odbędą się w najbliższy weekend w Przemyślu.

W dniach 29 – 30 kwietnia na Zamku Kazimierzowskim odbędą się

XVI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY
MUZYKI GOSPEL

Zajęcia prowadzić będą Gabriela Gąsior, Rafał Rudawski i David Daniel (UK). Warsztaty zakończy Koncert Finałowy, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia (niedziela) w godz.18.00-20.00 w sali teatralnej Zamku Kazimierzowskiego.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo m.in. na plakatach i stronie internetowej http://www.psgospel.com

Kolejną imprezą na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić, tym razem sportową, są

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE
„EKSTRAKLASA” FAZA FINAŁOWA

w ramach których 30 kwietnia w przemyskiej hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30 zostaną rozegrane dwa mecze: o godz. 9.00 pomiędzy Yonex Team Lublin i AZS Olsztyn, zaś o 13.00 pomiędzy przemyską drużyną UKS „Aktywna Piątka”Plesbad Pszczyna. Wstęp wolny.

I wreszcie trzecia impreza, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, to trzydniowe „rowerowe szaleństwo”, czyli

FESTIWAL ROWEROWY
BIKE TOWN PRZEMYŚL 2017

który odbędzie się w dniach 29.04. – 1.05.

Maraton Kellys Cyklokarpaty, FMB, Downhill, Trial, Pumptrack. Poza tym szkolenia, pokazy, warsztaty, konkursy - każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na stronie http://www.biketown.pl/ oraz profilu facebookowym

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) udzielił wsparcia organizatorom wszystkich powyższych imprez.

24 kwietnia
2017

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. w siedzibie MPEC odbyło się

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

dla 100 pracowników naszego przedsiębiorstwa, zarówno kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników administracyjno-biurowych, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie prowadził pan Piotr Gaweł.

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu przed rozpoczęciem szkolenia, odbyło się tradycyjne już

spotkanie Zarządu z pracownikami Spółki

Podczas spotkania Prezes Zarządu Kazimierz Stec przedstawił pracownikom szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Spółki w roku 2016 obejmujące m.in.: dane dotyczące sprzedaży ciepła, kosztów i wyników finansowych, warunków i struktury zatrudnienia, inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2017. Przypomniał również pracownikom o obowiązku korzystania przez nich podczas wykonywania prac ze wszystkich zapewnionych przez Spółkę środków ochrony osobistej i skrupulatnego przestrzegania zasad BHP.

Prezes Zarządu zwrócił również uwagę na istotny a często lekceważony fakt, że każdy pracownik Spółki na każdym stanowisku pracy, zarówno swoim zachowaniem, wyglądem, organizacją pracy i sposobem jej wykonywania, przyczynia się do budowania wizerunku całego przedsiębiorstwa i jego postrzegania zarówno przez naszych odbiorców, jak i osoby postronne. W związku z tym, na każdym pracowniku spoczywa odpowiedzialność za to, aby w społecznym odbiorze MPEC był postrzegany jako firma rzetelna, solidna i profesjonalna, rozwiązująca problemy odbiorców i użytkowników ciepła, na czym powinno zależeć nam wszystkim.

Oprócz tego, Kazimierz Stec zachęcał wszystkich pracowników do korzystania z organizowanych przez MPEC w bieżącym roku w ramach ZFŚS przedsięwzięć rekreacyjno-wypoczynkowych.

18 kwietnia
2017

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec

SPOTKAŁ SIĘ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

W ramach organizowanego przez szkołę cyklu spotkań pn. "Szkoła kiedyś i dziś", mającego na celu przybliżyć, zaciekawić i pozytywnie nastawić uczniów do nowego ustroju szkolnego, który w zbliżonej formie funkcjonował w  czasie, gdy uczniem tejże szkoły był zaproszony na spotkanie Kazimierz Stec.

Oprócz wspomnień i refleksji z lat szkolnych oraz przedstawienia pozytywnych aspektów funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej, Prezes Zarządu MPEC wielokrotnie podkreślał potrzebę nieustannej edukacji oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się światem i wymogami rynku pracy.

Kazimierz Stec odpowiadał również na pytania uczniów związane z pracą zawodową, funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i obsługiwanego przez przedsiębiorstwo dosyć skomplikowanej instalacji jaką jest miejski system ciepłowniczy, ogrzewający m.in. również budynek szkolny w którym odbywało się spotkanie.

Spotkanie zakończone zostało długimi, spontanicznymi oklaskami szóstoklasistów, którzy w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za przybycie.

Więcej informacji i zdjęć z tego spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły, która gościła w swoich progach Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca.

11 kwietnia
2017

Podobnie jak w ubiegłych latach, również dzisiaj do siedziby naszej Spółki zawitały

PRZEDSZKOLAKI Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI

z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Wychowanków Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu: Otylkę OlszańskąKsawerego Dryjańskiego, przyjął w imieniu Zarządu MPEC Wiceprezes Maciej Patoczka, któremu przeuroczy wielkanocny kurczak oraz równie uroczy zajączek złożyły przepiękne życzenia
Życzenia od przedszkolaków
a następnie wręczyły własnoręcznie przygotowaną kartkę
Kartka Wielkanocna od przedszkolaków
z życzeniami i wielkanocną pisankę.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników naszej Spółki, serdecznie dziękujemy Otylce, Ksaweremu oraz opiekunkom przedszkolaków – paniom Livii Czapskiej i Annie Leja-Olszańskiej za wizytę i złożone życzenia.

Wszystkim przedszkolakom z Przedszkola Nr 11 w Przemyślu, wychowawcom, pracownikom oraz ich rodzinom życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne upłynęły w ciepłej,  rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzajemnej życzliwości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

4 kwietnia
2017

Wraz z końcem marca kończy się powoli sezon grzewczy. Czas więc na

PIERWSZE PODSUMOWANIA

zarówno miesiąca marca, jak i I kwartału 2017r.

Tegoroczny marzec, ze średnią temperaturą +7,6oC był stosunkowo ciepły (średnia temp. marca z ostatnich 10 lat to +4,7oC), co zaowocowało niższą o ok. 6% sprzedażą ciepła w stosunku do planowanych założeń. Po uwzględnieniu różnicy temperatur oraz wielkości zamówionej mocy cieplnej, sprzedaż ciepła w marcu b.r. pozostawała na poziomie zbliżonym do porównywalnych okresów rozliczeniowych.

W I kwartale b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 219,8 tys. GJ i była wyższa, zarówno od planowanej (o 18%), jak i od analogicznych wielkości z lat 2014-2016, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i po uwzględnieniu różnic w dotyczących zamówionej mocy cieplnej.

Szczegółowe porównania najważniejszych wielkości i wskaźników z lat 2012 – 2017 zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Po I kwartale b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 54% sprzedaży planowanej na cały rok 2017.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc marzec zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. we wtorek 4 kwietnia. W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 14 kwietnia, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

24 marca
2017

Już w najbliższy poniedziałek 27 marca w sieci sklepów Piotruś Pan oraz w kilku innych punktach handlowych, jak również w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 dostępny będzie dla Państwa najnowszy numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 4 - EDYCJA PRZEMYSKA

W tym numerze magazynu będziecie mogli Państwo przeczytać m.in. o przemyskim smogu, czyli co właściwie nas truje i dlaczego walka z tzw. niską emisją zyskała w ostatnim czasie taki priorytet, z jakich materiałów najlepiej jest wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody aby wszystko ładnie wyglądało i dobrze funkcjonowało oraz jak się zabrać do takiego przedsięwzięcia. Dla lubiących nowinki techniczne przegląd rozwiązań z zakresu sterowania i programowania tzw. „inteligentnym ogrzewaniem” oraz wynikające z tego korzyści dla użytkownika tak ogrzewanego lokalu, a przede wszystkim dla jego kieszeni. Ponadto co to takiego jest audyt energetyczny oraz kto, kiedy i po co powinien takie opracowanie wykonać, przegląd inwestycji rozwojowych MPEC wykonanych w roku 2016 i plany na rok 2017, krótka historia kolejnego przemyskiego zabytku ogrzewanego Ciepłem Systemowym, tym razem kompleksu kościelno-klasztornego OO Franciszkanów-Reformatów i rozmowa z proboszczem parafii o. Tadeuszem Pawłowiczem nt. powodów dla których zdecydował się na zmianę sposobu ogrzewania świątyni oraz klasztoru.

W cyklicznej rubryce "Nasze kadry", tym razem sylwetki Wiceprezesa Zarządu MPEC Macieja Patoczki, związanego z naszym przedsiębiorstwem niemal od początku jego istnienia, oraz Bogumiły Trynieckiej, z którą zetknąć się musiał każdy, kto w ostatnich kilkunastu latach przyłączał swoją nieruchomość do systemu ciepłowniczego.

A na koniec obalamy mity, czyli „Ile naprawdę kosztuje Ciepło Systemowe” i porównanie rzeczywistych kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu różnych nośników energii.

Zapraszamy do lektury.

24 marca
2017

W czwartek 23 marca b.r. w siedzibie naszej Spółki odbyło się

SZKOLENIE Z MONTAŻU MUF RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH
ZGRZEWANYCH ELEKTROOPOROWO

W szkoleniu prowadzonym przez panów Ireneusza Rytkę i Tomasza Piwowarczyka z firmy Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o. wzięło udział 15 pracowników kadry technicznej i kierowniczej z kilku działów przedsiębiorstwa.

Szkolenie składało się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której zaprezentowany został prawidłowy przebieg procesu zgrzewania i montażu muf, sposób kontroli prawidłowości wykonania tych prac, jak również omówione zostały najczęściej popełniane błędy skutkujące późniejszymi awariami.

Zarówno szkolenie dla kadry technicznej, jak i planowane w najbliższym czasie praktyczne szkolenie monterów, zakończone otrzymaniem przez nich certyfikatów, związane jest z rozszerzeniem zakresu prowadzonych przez naszą Spółkę prac. Po zakupie odpowiednich maszyn, zarówno na układanych jak i już pracujących ciepłociągach, mufy elektrooporowe montowane będą przez naszych pracowników, co przyniesie oszczędności czasu i kosztów.

23 marca
2017

Po doposażeniu funkcjonującego w strukturze ciepłowni „Zasanie” laboratorium ochrony środowiska w nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe, m.in. spektrofotometr DR 3900 VIS z technologią RFID, wodoszczelny tlenomierz CO-402, o czym informowaliśmy Państwa TUTAJ oraz analizator Eltra CS 580 i kalorymetr IKA C2000, o czym również informowaliśmy w naszych Aktualnościach, tym razem laboratorium zostało doposażone w

STÓŁ LABORATORYJNY ORAZ CERAMICZNE DYGESTORIUM

przeznaczone do ochrony pracowników
Anna Bawoł prowadzi analizy w dygestorium
przed toksycznymi, cuchnącymi oparami, gazami, pyłami wydzielającymi się podczas prowadzenia prac laboratoryjnych z różnego rodzaju substancjami chemicznymi.

Dotychczas funkcjonujące dygestorium chemiczne zapewniało o wiele mniejszy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania analiz chemicznych.

Nowe meble laboratoryjne, oprócz walorów użytkownych – funkcjonalności, ergonomicznego charakteru i atrakcyjnego wzornictwa, odznaczają się również wysoką odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną oraz spełniają wszystkie aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości stosowanych blatów i pozostałych elementów wyposażenia. Jest to o tyle istotne, że wszystkie te czynniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracy w laboratorium, które jest uzależnione zarówno od konstrukcji mebli, jak i od parametrów systemu wentylacji, prawidłowego rozwiązania instalacji zasilających i odprowadzających oraz organizacji poszczególnych stanowisk pracy.

W najbliższym czasie w laboratorium zostanie jeszcze przeprowadzone malowanie i wymiana instalacji grzewczej.

22 marca
2017

W poniedziałek 20 marca b.r. 25 uczniów z klasy III B Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

OBEJRZAŁO CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

oraz cały ciąg technologiczny wytwarzania ciepła, począwszy od wyładunku miału węglowego na plac składowy, cały system taśmociągów transportujących opał do kotłów, sterowanie procesem spalania i odżużlania, aż po układ pompowy, odpowiedzialny za przesył ciepła siecią ciepłowniczą do poszczególnych obiektów na terenie Przemyśla. Uczniów po ciepłowni oprowadzali oraz opowiadali o całym procesie Tomasz Gołąb i Urszula Maj – pracownicy ciepłowni.

Na zakończenie wycieczki uczniowie obejrzeli funkcjonujące przy ciepłowni nowoczesne i dobrze wyposażone laboratorium ochrony środowiska, gdzie mogli przyglądać się jak Paulina Sękalska – pracownik laboratorium przeprowadza badania opału i wody sieciowej. 

17 marca
2017

W czwartek 16 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu odbył się

V FESTIWAL BAJKI

podczas którego miało miejsce rozdanie nagród dla laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój czas z książką”, organizowanego przez Dyrektora i grono nauczycielskie SP Nr 1. Jak nas poinformowała pani Monika Lach, na konkurs wpłynęło łącznie 169 prac z 17 przedszkoli a Jury miało twardy orzech do zgryzienia z wyłonieniem zwycięzców.
Każdy chętny mógł obejrzeć wyróżnione prace, wystawione podczas Festiwalu. Od piątku 17 marca, będą one wystawione w holu Galerii Sanowa.

W sumie na Festiwal Bajki i rozdanie nagród przyszło prawie 150 przedszkolaków. Oprócz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów SP Nr 1, główną atrakcją Festiwalu był występ pana Władysława Zycha – malarza, rzeźbiarza oraz autora bajek dla dzieci.

Na zakończenie Festiwalu Bajki, wyróżnione w Konkursie przedszkolaki otrzymały nagrody i upominki wręczane przez Dyrektora SP Nr 1 Macieja Kozłowskiego i Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca.

Informacje wraz z krótką filmową relacją z Festiwalu Bajki zamieściła m.in. TV Podkarpacka oraz tygodnik Życie Podkarpackie.

W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, MPEC udzielił wsparcia organizatorom Konkursu.

16 marca
2017

W poniedziałek 13 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Katarzynę Bauer-Maj - Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska UM w Przemyślu w sprawie wypracowania najefektywniejszych rozwiązań dotyczących

OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

z wykorzystaniem środków finansowych jakie mogą zostać przeznaczone na ten cel z budżetu miasta Przemyśla.

Podczas spotkania, w którym oprócz pracowników AOŚ uczestniczyli także przedstawiciele PGM i MPEC, została przedstawiona lista ok. 120 budynków położonych w niewielkiej odległości od sieci ciepłowniczej, do której stosunkowo niewielkim nakładem środków mogłoby zostać doprowadzone Ciepło Systemowe. Przedstawiciel PGM-u poinformował, że w ciągu kilku dni zostanie sporządzona lista zarządzanych przez przedsiębiorstwo nieruchomości, których mieszkańcy wyrazili zainteresowanie lub zgodę na ich podłączenie do sieci ciepłowniczej. Taka lista, obejmująca w sumie 108 budynków została przedstawiona nazajutrz. Zestawienie tych dwóch list pozwoli wyselekcjonować budynki, których przyłączenie do systemu ciepłowniczego byłoby najbardziej efektywne.

Niezależnie od tego w najbliższych dniach MPEC przeprowadzi ulotkową akcję informacyjną, obejmującą mieszkańców ok.150 budynków w naszym mieście. Ponadto, w najbliższych dniach zostanie opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu, regulującej m.in. zasady wsparcia mieszkańców naszego miasta przy likwidacji niskiej emisji.

15 marca
2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH
NA MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

o parametrach - 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950oC.

z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.

Dostawy w terminie od września 2017r. do kwietnia 2018r. zgodnie z harmonogramem.
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 25.000 ton.


Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

Oferty w terminie do 28 kwietnia 2017 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem.
nr faksu - 16 670-53-84,
tel. kontaktowy: Wiesław Pałka - 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

7 marca
2017

W dniu 6 marca b.r. w siedzibie naszej Spółki zostały zorganizowane

EGZEMINY KWALIFIKACYJNE

dla 17 pracowników MPEC, zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

Wspomniane egzaminy, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, przeprowadzała komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a działającą przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Radomiu Oddział w Rzeszowie.

Zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, potwierdzone uzyskaniem stosownego świadectwa kwalifikacyjnego stanowi prawny wymóg do prowadzenie prac eksploatacyjnych ciepłociągów, węzłów cieplnych, kotłów oraz innych instalacji i urządzeń energetycznych.

6 marca
2017

Informujemy wszystkich użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o zaplanowanej na 2017 rok

PRZERWIE REMONTOWEJ W DNIACH 26.06 - 02.07

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych urządzeń ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej. Podczas jej trwania wstrzymane zostanie dostarczanie ciepła do wszystkich obiektów na terenie Przemyśla zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego .

Ponadto, począwszy od 15 marca b.r. MPEC rozpoczyna

prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych

które mogą powodować kilkugodzinne przerwy i zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Harmonogram przerw wraz z wykazem obiektów, w których mogą wystąpić zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Powyższe informacje będzie można uzyskać również pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

Harmonogram prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych wraz z wykazem budynków w których mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej w marcu i kwietniu b.r.

>>> Rozwiń / Zwiń listę obiektów <<<


15.03.2017r.
 • Hoffmanowej 9  (W062)


 • 16.03.2017r.
 • Bielskiego 44E  (W263)


 • 20.03.2017r.
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5  (W320)


 • 21.03.2017r.
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1  (W324)
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A  (W323)
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B  (W323)


 • 21 - 23.03.2017r.
 • Reymonta 11  (W035)
 • Reymonta 13  (W035)
 • Reymonta 15  (W035)


 • 22.03.2017r.
 • 22-go Stycznia 6  (W209)


 • 27 - 31.03.2017r.
 • Grunwaldzka 97  (W002A)
 • Grunwaldzka 97A  (W002A)
 • Grunwaldzka 97B  (W002A)
 • Grunwaldzka 99  (W002)
 • Wieniawskiego 5A  (W002)
 • Wieniawskiego 16  (W002A)
 • Wieniawskiego 18  (W002A)
 • Wieniawskiego 20  (W002A)
 • Wieniawskiego 24  (W002A)
 • Wieniawskiego 26  (W002A)
 • Wieniawskiego 28  (W002A)
 • Wyb. Jana Pawła II 36A  (W002A)


 • 28.03.2017r.
 • 3-go Maja 20  (W305)


 • 03 - 07.04.2017r.
 • Bielskiego 62  (W045)
 • Bielskiego 64  (W045)
 • Bielskiego 66  (W045)
 • Borelowskiego 1A  (W057)
 • Poniatowskiego 13  (W042)


 • 06.04.2017r.
 • S. Augusta 16  (W067)
 • S. Augusta 16A  (W067)
 • S. Augusta 18A  (W067)
 • S. Augusta 20  (W067)
 • S. Augusta 20A  (W067)


 • 07.04.2017r.
 • Wybrzeże Piłsudskiego 7  (W156)


 • 10.04.2017r.
 • Monte Cassino 18 (d. baza WKTS)  (W050)


 • 12.04.2017r.
 • 3-go Maja 27  (W048)
 • Pl. Legionów 1  (W078)


 • 13.04.2017r.
 • Konarskiego 5  (W163)


 • 18 - 21.04.2017r.
 • Sikorskiego 5  (W008)
 • Malawskiego 1  (W066)
 • Malawskiego 3  (W066)
 • Malawskiego 5  (W066)
 • Malawskiego 7  (W066)
 • Malawskiego 9  (W066)
 • Malawskiego 11  (W066)
 • Malawskiego 11A  (W066)
 • Malawskiego 11B  (W066)
 • Malawskiego 13  (W066)
 • Malawskiego 15  (W066)
 • Malawskiego 17  (W066)
 • Malawskiego 19  (W066)
 • Malawskiego 21  (W066)
 • Malawskiego 23  (W066)
 • Malawskiego 25  (W066)
 • Swobodna 17  (W066)
 • Swobodna 19  (W066)


 • 19.04.2017r.
 • Ks. I. Skorupki 9  (W329)


 • 24 - 28.04.2017r.
 • Bielskiego 52  (W046)
 • Bielskiego 54  (W046)
 • Bielskiego 56  (W046)
 • Bielskiego 58  (W046)


 • 25 - 27.04.2017r.
 • Reymonta 3  (W101)
 • Reymonta 3A  (W109)
 • Reymonta 3B  (W110)


 • 28.04.2017r.
 • Łukasińskiego 9  (W268)


 • >>> Zwiń listę obiektów <<<

  2 marca
  2017

  W dniu dzisiejszym, w ramach posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu

  wizytę w MPEC złożyli Radni Miasta Przemyśla

  Bogusław Zaleszczyk, Ryszard Kulej, Janusz Zapotocki, Robert Bal i Tomasz Schabowski - członkowie wspomnianej komisji.

  Najpierw nasi goście obejrzeli ciepłownię Zasanie, po której oprowadzał ich Paweł Olejko - kierownik Wydziału Ciepłownia, omawiając „po drodze” poszczególne etapy procesu wytwarzania Ciepła Systemowego, a następnie udali się do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej. Tutaj Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił gościom w krótkiej prezentacji najważniejsze dane techniczne i finansowo-ekonomiczne charakteryzujące funkcjonowanie Spółki, po czym Marcin Kramarczyk zaprezentował „na żywo” najważniejsze systemy teleinformatyczne wspomagające eksploatację i zdalny nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której członkowie komisji uzyskali dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dotyczące zarówno obecnej sytuacji, jak i planów inwestycyjno-rozwojowych Spółki.

  2 marca
  2017

  Co prawda, po mroźnym styczniu b.r. (-4,8oC), luty okazał się miesiącem o wiele cieplejszym (+1,2oC), jednak mimo tego,

  Sprzedaż ciepła przekroczyła plan

  i była od niego wyższa o 16%.

  W porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, pobór ciepła przez naszych odbiorców był zdecydowanie wyższy. Taki wynik jednak nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę znacznie wyższą temperaturę średniomiesięczną odnotowaną w lutym 2016r. (+5,6oC).

  Porównanie zużycia ciepła w lutym 2017r. do innych miesięcy ze zbliżoną temperaturą (po korekcie tych wyników wskaźnikami uwzględniającymi wielkość i strukturę zamówionej mocy oraz ilość dni w rozliczanych okresach) wykazało, że zarówno w skali całego przedsiębiorstwa jak i kilkunastu losowo wybranych obiektów, kształtowało się ono na zbliżonym poziomie.

  Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

  Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc luty zostaną wysłane w dniu dzisiejszym, tj. w czwartek 2 marca. W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 10 marca, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

  1 marca
  2017

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  Oferty na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2017 nie otwierać przed godz. 730 20 marca 2017 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się w formularzu ofertowym i propozycji umowy.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka
  numer telefonu: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


          Formularz ofertowy
          Propozycja umowy

  28 lutego
  2017

  W minioną sobotę 25 lutego w godz. 8.00 – 13.00 w hali przemyskiego POSiR-u przy ul. Mickiewicza został rozegrany

  III Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek Budżetowych
  o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla


  W Turnieju, oprócz naszej Spółki, którą reprezentowali: Piotr Sawecki, Dawid Młot, Mateusz Śnieżek, Mariusz Krajewski i Andrzej Jurkowski, udział wzięli podobnie jak w latach ubiegłych: PWiK, POSiR, PGM, Straż Miejska, Urząd Miejski oraz debiutanci - Przemyscy Prawnicy.

  Tym razem puchar za zajęcie I miejsca z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Janusza Hamryszczaka odebrali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Kolejne miejsca zajęli: Urząd Miejski (II), Prawnicy (III), PWiK (IV), MPEC (V) i Straż Miejska (VI).

  Wszystkim uczestnikom Turnieju oczywiście serdecznie gratulujemy. Już za rok okazja do rewanżu.

  Więcej fotografii z Turnieju znajdziecie Państwo TUTAJ.

  24 lutego
  2017

  Już po raz kolejny mamy przyjemność serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do udziału w V edycji

  BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
  „TROPEM WILCZYM 2017”

  który odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 26 lutego b.r. na terenie Parku Miejskiego.

  Lokalnym organizatorem Biegu Pamięci jest Przemyski Klub Biegacza, przy udziale Urzędu Miejskiego w Przemyślu i PCKiN Zamek, a jego centralnym koordynatorem Fundacja Wolność i Demokracja.

  Start i meta biegu zlokalizowane będą na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego. Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach: 1963 m (start o godz. 12.00) oraz 6000 m (start o godz. 12.25).
  Jak informują organizatorzy, każdy uczestnik biegu otrzyma wyjątkową koszulkę oraz pamiątkowy medal.

  Szczegółowy opis zawodów wraz z listą uczestników i regulaminem możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

  W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy.

  Ponadto w biegu na dystansie 6 km wystartuje jedna z naszych koleżanek - Katarzyna Ryś. Oczywiście wszyscy trzymamy za nią kciuki w przekonaniu, że będzie godnie reprezentowała naszą Spółkę.

  24 lutego
  2017

  W czwartek 23 lutego odbyło się zorganizowane przez Katarzynę Bauer-Maj - Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu

  OFICJALNE SPOTKANIE
  W SPRAWIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

  w naszym mieście oraz możliwych do podjęcia w tej sprawie środków technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, uczestniczyli także przedstawiciele naszej Spółki oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej - największego w Przemyślu zarządcy nieruchomości.

  Podstawą do dyskusji, oprócz istniejącego stanu faktycznego, była realizacja założeń określonych m.in. w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego”.

  Zgodnie z ustaleniami, do 10 marca b.r. zostanie wykonana ewidencja wszystkich budynków ogrzewanych dotychczas niskoemisyjnymi źródłami ciepła a położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez MPEC. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielami wspomnianych nieruchomości oraz opracowany zostanie harmonogram czasowy i rzeczowo – finansowy, określający możliwe źródła finansowania poszczególnych działań.

  14 lutego
  2017

  Pomimo, że to już połowa lutego, zima i mróz nie odpuszczają. Widać to także po

  ZWIĘKSZONYM ZUŻYCIU CIEPŁA

  przez naszych odbiorców.

  Przez 13 dni lutego w zasańskiej ciepłowni, zasilającej miejską sieć ciepłowniczą, wytworzono niemal 42 tys. GJ ciepła, czyli mniej więcej tyle, ile łącznie w okresie czerwiec-wrzesień 2016r. (43,4 tys. GJ) i niewiele mniej niż w dosyć chłodnym październiku 2016r. (46,3 tys. GJ).
  W lutym ub. r. produkcja ciepła wyniosła 58,7 tys. GJ.

  Przez ostatnich kilka mroźniejszych dni, cały układ wytwarzania pracował przy obciążeniu ok. 42 - 45 MW, wytwarzając ok. 3500 - 3800 GJ ciepła na dobę. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywanych było ok. 200 ton opału.

  13 lutego
  2017

  W ubiegłym tygodniu ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna prowadzona w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego pn.

  Nie traktuj smogu jak powietrza

  zwracająca uwagę na problem smogu w polskich miastach, jego przyczyn i skutków.

  Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie (w złej temperaturze) spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych ciepłowniach i elektrociepłowniach temperatura pieca jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.

  Jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych sposobów na ograniczenie smogu jest Ciepło Systemowe
  i podłączanie nieruchomości do systemu ciepłowniczego. Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym miejscu - ciepłowni można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji.

  Jeśli porównamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi z ciepłowni, to okazuje się, że zawodowa produkcja ciepła emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji.

  Jak obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła w ciepłowni możemy całkowicie zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmosfery w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.

  Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież traktować smogu jak powietrza!


  Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do MIASTA BEZ SMOGU

  10 lutego
  2017

  Już w najbliższa niedzielę od godz. 10.15 na przemyskim stoku narciarskim rozegrane zostaną

  Zawody w Narciarstwie Alpejskim
  o puchar Prezydenta Przemyśla

  organizowane przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, Stowarzyszenie Regia Civitas w Przemyślu oraz Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

  Wspomniane zawody zostały przeniesione z ubiegłej niedzieli 5 lutego z powodu panujących tego dnia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W poprzednich edycjach Zawodów brało udział nawet kilkuset zawodników, startujących w kilku grupach wiekowych. W bieżącym roku do startu w zawodach zostało zapisanych na chwilę obecną 216 osób, których listę można podejrzeć TUTAJ.

  W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy.

  8 lutego
  2017

  Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, tegoroczna styczniowa aura zaowocowała

  SPORYM ZUŻYCIEM CIEPŁA

  przez naszych odbiorców, które zaledwie po jednym zimowym miesiącu wyniosło niemal ¼ ilości zaplanowanej na cały rok 2017.

  Przeprowadzenie pogłębionej analizy zużycia ciepła w kilkudziesięciu obiektach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania a następnie porównanie tych wyników do stycznia i grudnia roku 2016 oraz stycznia 2010r. w którym to miesiącu średniomiesięczna temperatura była na porównywalnym poziomie (I/2017 – 4,8oC; I/2010 – 5,9oC) wykazało, że zużycie ciepła w styczniu 2017r. było na poziomie zbliżonym do stycznia 2010r. (± 5%) oraz znacznie wyższe niż w grudniu 2016r. (30-50%) i styczniu 2016r. (10-25%). Te różnice przełożyły się na wyższe opłaty za ciepło w stosunku do porównywanych okresów nawet o kilkadziesiąt procent.

  Sprzedaż ciepła w styczniu 2017r. była natomiast zdecydowanie wyższa od wielkości planowanych. Przy porównywalnej wielkości zamówionej mocy cieplnej (plan – 71,54 MW, wykonanie – 71,86 MW – różnica 0,44%) różnica w ilości zużytego przez odbiorców ciepła wyniosła 26,9 tys. GJ, czyli była wyższa w stosunku do planu o ok. 36% (plan – 75 tys. GJ; wykonanie – 101,9 tys. GJ).

  Porównanie powyższych wielkości do planu w skali całego przemyskiego systemu ciepłowniczego jest o tyle miarodajne, że wspomniany plan sporządzany jest na bazie analogicznych parametrów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem korekt mocy, struktury poboru ciepła i średnich temperatur w dłuższym horyzoncie czasowym.

  Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

  Czytaj dalej >>>

  Często spotykamy się z sytuacją, gdy nasi odbiorcy intuicyjnie wręcz porównują koszty ogrzewania i ilość zużytego ciepła do miesiąca poprzedniego oraz analogicznego miesiąca roku ubiegłego i na tej tylko podstawie wyciągają zbyt daleko idące wnioski. Tymczasem bez uwzględnienia czynników pogodowych, (nie tylko temperatury średniomiesięcznej ale i dobowego jej rozkładu, kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, itd.), ilości dni rozliczanego okresu oraz różnic w sposobie użytkowania mieszkań w porównywanych okresach (więcej dni wolnych, święta, terminy ferii, itd.) takie proste zestawienia są obarczone dużym błędem.

  Różnica średniomiesięcznej temperatury wynosząca zaledwie 1oC powoduje, że aby utrzymać w mieszkaniu ten sam poziom komfortu termicznego trzeba zużyć kilka a nawet kilkanaście procent więcej ciepła. Podobny skutek będą miały 1-2 dniowe przesunięcia terminów odczytów licznika ciepła a więc ilości dni objętych rozliczeniem w danym okresie rozliczeniowym. Podobnie jest z kilkoma innymi czynnikami, na które najczęściej nie zwracamy nawet uwagi.

  <<< Zwiń

  6 lutego
  2017

  W piątek 3 lutego b.r. Prezes Zarządu Kazimierz Stec, Kinga Kramarczyk i Marek Król mieli przyjemność reprezentować MPEC na

  I Przemyskiej Gali Szlachetnej Paczki

  która została zorganizowana w Villi Bolestraszyce, w podziękowaniu dla darczyńców i przyjaciół angażujących się we wspomniany projekt w Przemyślu.

  Prowadzący Galę przedstawili m.in. informacje dotyczące przebiegu akcji w Przemyślu, ilości rodzin, którym udało się tą drogą pomóc, podziękowali również wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w akcję „Szlachetna Paczka”, bez pomocy których, nie mogła by się ona odbyć w tak sprawny i skoordynowany sposób.

  Jedną z zaproszonych na Galę firm było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., które pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny włączyło się w akcję. Dzięki ofiarności pracowników i przy wsparciu inicjatywy przez Zarząd Spółki, udało się pomóc jednej z potrzebujących rodzin.

  1 lutego
  2017

  W styczniu 2017r. po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat,

  Miesięczna sprzedaż ciepła przekroczyła 100 tysięcy GJ

  i wyniosła dokładnie 101,9 tys. GJ.

  Wielkość sprzedaży to wypadkowa kilku czynników: „długiego” miesiąca, niskiej temperatury średniomiesięcznej, która w styczniu wyniosła -4,8oC i wysokiej wielkości zamówionej mocy cieplnej - 71,86 MW, będącej efektem rozbudowy systemu ciepłowniczego i przyłączania do niego coraz to nowych obiektów.

  Średniodobowa produkcja ciepła w ciepłowni Zasanie wynosiła w styczniu b.r. ok. 3,5 tys. GJ i wahała się w zależności od temperatury zewnętrznej w przedziale 2,8 – 5,1 tys. GJ/dobę.
  Łącznie wytworzono w tym okresie 109,3 tys. GJ ciepła
  (po odliczeniu potrzeb własnych ciepłowni), do czego zostało zużytych niemal 5,8 tys. ton miału węglowego.

  Powyższe informacje nie są niestety zbyt optymistyczne dla naszych odbiorców. Wysoka globalna sprzedaż z całą pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w indywidualnych fakturach za ciepło, które mogą być wyższe od grudniowych średnio o ok. 20%.

  Informacja ws. faktur za ciepło
  W związku z opóźnieniami jakie miały miejsce przy doręczaniu faktur za ciepło za miesiąc grudzień, o czym pisaliśmy TUTAJ , informujemy wszystkich odbiorców, że faktury za miesiąc styczeń zostaną wysłane jutro, tj. w czwartek 2 lutego.

  W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 10 lutego, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

  Równocześnie przypominamy, że każdy odbiorca pod podanym wyżej numerem telefonu lub udając się osobiście do kasy MPEC uzyska wszelkie informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty za ciepło, zaległościach w opłatach, itp.

  25 stycznia
  2017

  Co prawda sezon grzewczy w pełni i wciąż jeszcze nie wszystkie inwestycje prowadzone w roku ubiegłym zostały zakończone, a już

  TRWAJĄ PRACE NAD ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI

  przewidzianymi do realizacji w roku bieżącym.

  Zanim jakakolwiek inwestycja wkroczy w widoczną dla postronnych osób fazę realizacji, przez kilka miesięcy trwają prace przedinwestycyjne, w tym: opracowanie warunków technicznych, podpisanie umowy przyłączeniowej a następnie przygotowywanie dokumentacji, uzgadnianie trasy przebiegu ciepłociągu i lokalizacji węzła, uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń, itd.

  Już na początku stycznia b.r. każdemu pracownikowi Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC zostały przydzielone konkretne zadania inwestycyjne, co umożliwia nie tylko równoległe ich prowadzenie, ale i harmonizację i koordynację realizacji całego programu inwestycyjnego.

  Obecnie zleciliśmy jednostkom geodezyjnym wykonanie map do celów projektowych oraz występujemy o wydanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, po czym na podstawie opracowanej koncepcji występujemy do właścicieli nieruchomości gruntowych przez które przebiegał będzie projektowany ciepłociąg o zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót związanych z jego budową. Potem „jeszcze tylko” uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, projektów organizacji ruchu, projektów odtworzenia nawierzchni, uzgodnienia inwestycji i uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji w tej sprawie Zarządu Dróg Miejskich, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezydenta Miasta Przemyśla, po czym można przystąpić do opracowywania specyfikacji i przeprowadzania postępowania ofertowego na wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych.

  Do tego dochodzą uzgodnienia z odbiorcami dotyczące lokalizacji węzła cieplnego i przygotowania pomieszczenia do jego zamontowania, wykonania instalacji odbiorczej w budynku, ustalenia zasad rozliczeń, itd.

  Co istotne, z reguły poszczególne etapy procesu inwestycyjnego muszą być realizowane kolejno po sobie, co znacznie wydłuża czas przygotowania inwestycji.

  I dopiero po załatwieniu wszystkich tych, opisanych w dużym skrócie formalności, MPEC może przystąpić do fizycznej realizacji inwestycji, układania przyłącza ciepłowniczego, montażu węzła, itd., czyli prac, które dla wielu osób są "właściwym etapem" realizacji inwestycji.

  24 stycznia
  2017

  16 stycznia b.r. Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zatwierdził uchwałą nr 2/2017

  PLAN INWESTYCYJNY MPEC NA ROK 2017

  o projekcie którego informowaliśmy już Państwa na naszej stronie internetowej w listopadzie ub.r.

  Jak wynika z powyższego dokumentu, w 2017r. do systemu ciepłowniczego planujemy przyłączyć 23 budynki, z czego 5 ma zostać dopiero wybudowanych.

  Największą inwestycją rozwojową będzie rozbudowa sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i doprowadzenie Ciepła Systemowego do Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego - obiektów użytkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Do sieci ciepłowniczej planujemy przyłączyć również inne obiekty szkolne: I LO przy ul. Słowackiego i sąsiedni ZSO Nr 2 przy ul. Smolki.

  Łączną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla wszystkich obiektów, które planujemy przyłączyć w bieżącym roku do systemu ciepłowniczego szacujemy na 1,9 MW.

  Oprócz inwestycji rozwojowych przeprowadzona zostanie także modernizacja 6 węzłów cieplnych oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wróblewskiego 13. Ponad 0,5 mln. zł pochłonie modernizacja układu wytwarzania ciepła – ciepłowni Zasanie i jego dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.
  Przygotowana zostanie także dokumentacja dotycząca budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska oraz do osiedla wojskowego przy ul. Lwowskiej, które to inwestycje będą realizowane w roku 2018 i kolejnych latach.

  Ogółem nakłady na inwestycje w roku 2017 wyniosą zgodnie z planem ok. 3,5 mln zł.

  Więcej szczegółowych informacji nt. Planu Inwestycyjnego na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

  20 stycznia
  2017

  Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że nadal istnieje możliwość

  REGULOWANIA FAKTUR ZA CIEPŁO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

  w przemyskiej placówce banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. Kamienny Most 6.

  W wyniku zmiany umowy pomiędzy naszą Spółką a wspomnianym bankiem, w pierwszej połowie stycznia b.r. bank pobierał od wpłat za ciepło dokonywanych przez naszych odbiorców dodatkową prowizję.

  Po otrzymaniu pierwszych sygnałów w tej sprawie, MPEC natychmiast podjął interwencję, w wyniku której bank zaprzestał pobierania dodatkowej prowizji od wpłat za ciepło.

  Równocześnie informujemy, że nasza Spółka zwróci kwotę równą pobranej przez bank prowizji wszystkim odbiorcom, którzy w pierwszej połowie stycznia b.r. dokonali wpłat za ciepło w przemyskiej placówce BGŻ BNP Paribas S.A przy ul. Kamienny Most 6 i od których została przez bank pobrana dodatkowa opłata. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z odcinkiem wpłaty do kasy MPEC, mieszczącej się w siedzibie naszej Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro).

  Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

  16 stycznia
  2017

  Po „wysypie” tekstów publicystycznych, dotyczących smogu tworzącego się w dużych i mniejszych miastach wraz z nastaniem mrozów, połączonych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, warto zwrócić uwagę na opublikowany w ostatnim czasie analityczny

  raport Najwyższej Izby Kontroli

  „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

  Co prawda, wspomniany raport powstał w oparciu o działania kontrolne obejmujące swoim zasięgiem aglomerację śląską, jednak zawarte w nim wnioski, spostrzeżenia i analizy mają dosyć uniwersalny charakter.


  Wspomniana kontrola obejmowała skuteczność działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń, efektywność nakładów oraz sposób kontroli nad źródłami niskiej emisji, realizowanej przez straż miejską lub gminną.

  Poza dosyć oczywistą konstatacją, że „zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie problemu przekracza możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju”, uwagę zwraca pozbawione ideologicznych naleciałości, racjonalne i pragmatyczne podejście NIK-u do sposobów rozwiązania tego problemu.

  Porównując efektywność poszczególnych działań, określającą wartość nakładów potrzebnych dla osiągnięcia redukcji emisji jednej tony pyłu zawieszonego PM10, NIK wykazał, że dla instalacji kolektorów słonecznych średni koszt wynosi 3,98 mln zł, dla termomodernizacji (bez wymiany kotła) - 2,76 mln zł, dla wymiany kotła - 102-347 tys. zł, a dla podłączenia do sieci ciepłowniczej - 245 tys. zł.

  Źródło:
  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html


  NIK zaapelowała więc do samorządów o kierowanie środków służących ograniczaniu niskiej emisji głównie na najefektywniejsze w tym zakresie wymiany starych kotłów oraz na podłączenia do sieci ciepłowniczych.

  Czytaj dalej >>>

  Ustalenia kontroli wskazują, że dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomiczno-ekologicznej i skoncentrować się na projektach pozwalających na jak najszybszą wymianę maksymalnej liczby przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła, przy zapewnieniu stabilnych źródeł finansowania.

  Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że większość środków przeznaczonych na ograniczanie niskiej emisji wydatkowano na projekty uzasadnione ekonomicznie  ekologicznie, takie jak wymiana źródeł ciepła, przyłączenie nieruchomości do sieci czy kompleksowa termomodernizacja budynków. Część środków publicznych (ponad 3 mln zł) została jednak wykorzystana na finansowanie inwestycji niezapewniających znaczącego efektu ekologicznego, w tym przede wszystkim na montaż instalacji solarnych, których stosowanie przynosi - w zakresie ograniczania niskiej emisji - efekty niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowanych środków. Dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie NiK oraz m.in. na stronach internetowych Interii czy też Środowisko ABC

  <<< Zwiń

  12 stycznia
  2017

  Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w dniach 6-8 stycznia b.r. w przemyskiej hali POSiR został rozegrany turniej badmintona

  GRAND PRIX GOLD „CARPATIA BAD”

  Impreza zgromadziła najlepszych badmintonistów z naszego kraju w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik młodszy U-13 oraz junior młodszy U-17. Największym sukcesem przemyskiej drużyny UKS „Aktywna Piątka” było trzecie miejsce w singlu mężczyzn dla Patryka Kordka.
  Dekoracja zwycięzców


  Wyniki wszystkich rozegranych meczy można sprawdzić pod tym adresem.

  Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników na kolejnych zawodach.

  Turniej został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Medyka, zaś patronatem medialnym przez TK „TOYA” i Życie Podkarpackie. Organizację imprezy wsparło także liczne grono sponsorów, wśród których nie zabrakło także naszej Spółki.

  W ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację wspomnianego turnieju.

  11 stycznia
  2017

  W związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami o

  niedoręczonych fakturach za ciepło

  za miesiąc grudzień ub. r., MPEC podjął natychmiastową interwencję w tej sprawie.

  Ponieważ faktury zostały wysłane przez nasze przedsiębiorstwo w środę 4 stycznia i do 10 stycznia nie dotarły do wielu naszych odbiorców, poprosiliśmy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji Krzysztofa Dobrowolskiego – Naczelnika Urzędu Pocztowego Przemyśl 2.

  Z uzyskanych od pana Dobrowolskiego informacji wynika, że faktury wysyłane przez naszą Spółkę jako listy ekonomiczne, powinny zostać doręczone adresatom w ciągu 7 dni roboczych, czyli w praktyce do końca bieżącego tygodnia. Niestety, zarówno w styczniu, jak i do końca I kwartału b.r. mogą występować niewielkie opóźnienia, wynikające z kilku przyczyn. Przede wszystkim w styczniu pracownicy Poczty Polskiej muszą dostarczyć adresatom kilka milionów listów z ZUS-u oraz urzędów skarbowych, które to przesyłki traktowane są jako priorytetowe. A wszystko to przy stosunkowo wysokiej absencji chorobowej listonoszy.

  Ze swojej strony przepraszamy wszystkich naszych odbiorców za opóźnienia oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

  Równocześnie informujemy, że każdy odbiorca może otrzymać informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty - telefonicznie, pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 – I piętro, pok. nr 22. Aby otrzymać takie informacje prosimy podać imię i nazwisko, adres obiektu do którego dostarczane jest ciepło oraz nr kontrahenta, który widnieje w każdej fakturze za ciepło.

  Zachęcamy wszystkich do skorzystania z usługi e-faktura, dzięki której faktury w formie elektronicznej przesyłane są na podaną przez odbiorcę elektroniczną skrzynkę pocztową, niemal natychmiast po jej wystawieniu.

  11 stycznia
  2017

  Z prognoz pogody na najbliższych kilkanaście dni wynika, że noc z 10/11 stycznia to już ostatnia, przynajmniej na razie, z tak niskimi temperaturami, spadającymi nawet do -20oC. Jednak trwające przez ostatnich kilka dni siarczyste mrozy to również

  sprawdzian dla systemu ciepłowniczego

  eksploatowanego przez MPEC, zarówno układu wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła.

  Na szczęście cały system ciepłowniczy, poza drobnymi usterkami, które są na bieżąco usuwane, pracował i pracuje bezawaryjnie.

  W okresie 6 - 10 stycznia, przy temperaturach średniodobowych od -10oC do -17,2oC, moc średniodobowa pobierana przez odbiorców ciepła wahała się w przedziale 55 - 60 MW, zaś dobowe zużycie ciepła wynosiło ok. 4500 - 5000 GJ. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywane było ok. 250 - 270 ton miału węglowego.

  Przez cały czas na sieć ciepłowniczą pracowały dwa kotły WR 25 (K3 i K4) o mocy cieplnej 29 MW każdy, zaś w godzinach nocnych, przy najniższych temperaturach zewnętrznych i zwiększonym poborze mocy, dodatkowo jeden z dwóch pozostałych kotłów – WR 12 (K2/1) lub WR 10 (K2/2).

  Łącznie przez 5 dób stycznia (6-10) ciepłownia Zasanie dostarczyła do miejskiej sieci ciepłowniczej ok. 23,2 tys. GJ ciepła, czyli tyle ile łącznie przez dwa miesiące - sierpień i wrzesień ub.r.

  10 stycznia
  2017

  Utrzymująca się od kilku dni mroźna i bezwietrzna pogoda połączona ze stosunkowo dużą wilgotnością powietrza sprawiły, że zarówno Przemyśl, jak i inne miasta o podobnym położeniu topograficznym mają

  POWAŻNE PROBLEMY ZE SMOGIEM

  Co prawda w Przemyślu sytuacja nie jest jeszcze alarmująca a dobowe stężenia tworzących smog pyłów PM10 i PM2,5 (w których znajduje się cała tablica Mendelejewa, m.in.: siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu, ołów oraz najbardziej rakotwórcze dioksyny i furany) odbiegają od wielkości notowanych w najbardziej zanieczyszczonych miastach, jednak związanych z tym zjawiskiem zagrożeń nie można lekceważyć
  Dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego i układu krążenia, nawet kilkugodzinny wzrost zanieczyszczeń powietrza może być przyczyną znacznego pogorszenia samopoczucia.

  Dzięki jednej z kilku dostępnych aplikacji mobilnych (m.in.: „Jakość powietrza w Polsce”, „Kanarek”, „Zanieczyszczenie powietrza”, „SmokSmog”), bazujących na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, każdy użytkownik smartphona lub tableta może na bieżąco śledzić stan powietrza w danej miejscowości i stopień jego zanieczyszczenia poszczególnymi związkami chemicznymi.

  Mieszkańcom Przemyśla polecamy również strony internetowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na których można na bieżąco śledzić wyniki pomiarów powietrza (w sumie kilkanaście parametrów) ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz krótkoterminowe prognozy stanu jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

  Dane pomiarowe ze stacji Przemyśl - Grunwaldzka
  Indeks jakości powietrza - Przemyśl

  10 stycznia
  2017

  W czwartek 5 stycznia

  MPEC rozpoczął ogrzewanie budynku Rynek 19

  Obecnie z ogrzewania systemowego oraz ciepłej wody użytkowej korzystają użytkownicy 4 mieszkań, zaś docelowo (po wykonaniu instalacji w lokalach) 9 mieszkań i 1 lokalu usługowego.

  W ciągu najbliższych kilkunasty dni ogrzewanie systemowe powinno zostać uruchomione w kolejnym ogrzewanym dotychczas piecami węglowymi budynku przy Pl. Legionów 11
  Plac Legionów 11


  Pomimo, że zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia wspomniane włączenia mają niewielki potencjał, jednak dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście, każdy dymiący komin mniej, każde wyłączone z użytkowania źródło niskiej emisji, szczególnie w ścisłym centrum miasta, mają ogromne znaczenie.

  W wyniku realizacji ubiegłorocznego programu inwestycyjnego, Ciepło Systemowe zostało doprowadzone m.in. do ok 35 mieszkań ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi, co oznacza likwidację ok. 70 palenisk węglowych i 70 dymiących kominów mniej. Oprócz tego zlikwidowana została średniej wielkości kotłownia węglowa zlokalizowana w samym centrum Przemyśla. A to efekt zaledwie jednego roku prac inwestycyjnych.

  Wg założeń tegorocznego planu inwestycyjnego, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych m.in. łącznie ok. 70 mieszkań w 9 budynkach, ogrzewanych dotychczas w przeważającej większości piecami kaflowymi, kotłami węglowymi i kominkami. To co najmniej kolejne 100 dymiących kominów mniej w pejzażu naszego miasta.

  4 stycznia
  2017

  Na portalu internetowym INTERIA ukazał się bardzo interesujący artykuł dotyczący

  popularności poszczególnych sposobów ogrzewania
  domów i mieszkań

  oraz związanych z tym kosztów.

  Co prawda, przedstawione w artykule wielkości (dane GUS) zostały statystycznie uśrednione, gdyż ceny ciepła z sieci ciepłowniczej (ciepła systemowego) podobnie jak węgla i drewna opałowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych miastach, jednakże warte zauważenia i odnotowania są trendy i relacje cenowe wspomnianych nośników energii.

  link do artykułu w portalu Interia
  Pomiędzy rokiem 2006 i 2015 koszty związane z zakupem opału w przeliczeniu na osobę w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym wzrosły o 43%, natomiast ciepła systemowego jedynie o 15%, co po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za ten okres (ok 30%) oznacza ich rzeczywisty spadek o ok. 15%.

  W efekcie, w roku 2015 koszty ogrzewania systemowego były niższe niż tradycyjnego i przedstawiały się następująco: 28,85 zł/osobę w ramach kosztów związanych z opałem i 24,51 zł/osobę z tytułu kupna energii cieplnej (ciepła systemowego).

  Ponadto, jak wynika z artykułu ok 60% rodzin żyjących w miastach ogrzewa swoje lokum ciepłem systemowym, jednak aż 70% budynków cechuje się wysoką energochłonnością - rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energie pierwotną powyżej 160 kWh/m2 (klasa energetyczna E i F), co znacznie a zarazem niepotrzebnie podnosi koszty ich ogrzewania.

  Zachęcamy do lektury artykułu.

  3 stycznia
  2017

  Co prawda, na razie średniodobowe temperatury oscylują wokół zera, jednak jak ostrzegają synoptycy, już w nocy z czwartku na piątkek (5/6 stycznia) przyjdą do nas

  SIARCZYSTE MROZY

  z temperaturą spadającą w dzień do -15oC, zaś w nocy nawet do -18oC. Podczas takich mrozów, koszt ogrzania średniej wielkości mieszkania (średnio i wysoko energochłonnego o klasie energetycznej D-F) może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych za dobę.

  Aby niepotrzebnie nie zawyżać rachunków za ogrzewanie oraz nie narażać na uszkodzenia urządzeń i instalacji wodociągowych i grzewczych, zwracajmy uwagę i zamykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Zwracajmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

  W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

  Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

  Prognozy pogody dla Przemyśla i ostrzeżenia meteorologiczne z kilkunastu wybranych serwisów pogodowych.

  3 stycznia
  2017

  Zakończył się rok 2016 i czas na

  pierwsze podsumowania działalności MPEC

  za ten okres, a przynajmniej najważniejszych wskaźników.

  Sezon grzewczy w roku 2016 trwał 231 dni i był dłuższy o 15 dni w stosunku do roku poprzedniego i o 12 dni w stosunku do roku 2014. Średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosiła w roku 2016 +5,5oC przy 5,6 i 5,8oC odpowiednio w latach poprzednich.

  Dłuższy sezon grzewczy przy zbliżonym poziomie temperatur zaowocował zwiększoną sprzedażą ciepła w stosunku do lat ubiegłych.

  W roku 2016 sprzedaż ciepła wyniosła 432,5 tys. GJ i była wyższa nie tylko w stosunku do lat ubiegłych (400,3 tys. GJ w 2015r. i 385,9 tys. GJ w 2014r.) ale i w stosunku do planu na rok 2016. I to pomimo, że faktyczna wielkość zamówionej mocy cieplnej była o wiele niższa niż założona w planie.

  Szczegółowe analizy kwartalne tych dwóch wielkości zostały przedstawione na poniższych wykresach:
  Sprzedaż ciepła - plan i wykonanie    Zamówiona moc cieplna – plan i wykonanie.

  Dosyć chłodnym miesiącem okazał się grudzień ubiegłego roku. Niska temperatura (+0,6oC) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, ciśnienie, wilgotność) przyczyniły się do wzrostu zużycia ciepła, zarówno w stosunku do planu (wzrost o ok. 7%), jak i analogicznych miesięcy z lat ubiegłych.

  Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2010-2016.

  Przedstawione na wykresie wielkości i wskaźniki obliczane są w skali całego przedsiębiorstwa i mogą się one istotnie różnić od analogicznych wskaźników obliczonych dla poszczególnych obiektów.


  AKTUALNOŚCI 2017

  Archiwum aktualności >>> 
  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry