Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2020

2020

Aktualności MPEC

29 grudnia
2020

 
Już za kilka dni powitamy Nowy Rok 2021 a wraz z nim wejdą w życie

NOWE REGULACJE PRAWNE

dotyczące kilku obszarów związanych bezpośrednio lub pośrednio z ciepłem i korzystaniem z niego. Spore zmiany wprowadza ustawa z 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127).
Zmiany prawa

Nowe regulacje prawneWspomniana nowelizacja znacznie uelastycznia program „Stop smog”, obniżając dotychczas obowiązujące, dosyć restrykcyjne wymogi przystąpienia do programu, dotyczące m.in. minimalnej liczby budynków uprawniającej gminy do aplikowania do programu (obniżenie z 2 do 1%), poziomu wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych (z 50 do 30%), okresu wykonywania porozumienia (wydłużenie z 3 do 4 lat w określonych w ustawie przypadkach) czy też zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych uprawniających do dofinansowania (rozszerzenie katalogu).

Zmiany wprowadzone październikową nowelizacją dają o wiele większe możliwości przede wszystkim gminom, poprzez dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach stanowiących ich zasób mieszkaniowy, umożliwienie gminom nabywania urządzeń i instalacji a następnie udostępnianie ich beneficjentom oraz likwidację uciążliwego obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Kolejnym elementem nowelizacji jest usprawnienie programu dla mieszkańców „Czyste powietrze”, głównie w zakresie dostępności finansowania proekologicznych inwestycji.

Najbardziej rewolucyjną zmianą będzie jednak utworzenie zintegrowanej Centralnej Ewidencje Emisyjności Budynków, w której będą gromadzone dane z całej Polski, dotyczące m.in.: sposobów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w poszczególnych lokalach, źródeł spalania (piece grzewcze i kotły o mocy do 1 MW), gospodarowania odpadami komunalnymi, odprowadzania nieczystości ciekłych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, kontroli przewodów kominowych i wiele, wiele innych danych i informacji. Jednak zebranie i wprowadzenie tak dużej ilości danych to proces czasochłonny, dlatego też uruchomienie wspomnianej ewidencji przewidywane jest najwcześniej za ok. 2 lata.

Kolejną zmianę od 1 stycznia 2021r. wprowadza obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zmianami). Zaczną wówczas obowiązywać nowe, zaostrzone wymagania dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (tzw. EP) oraz izolacyjności cieplnej (współczynnik przenikania ciepła ścian, dachów, stropów i stropodachów – Uc oraz okien i drzwi - U) o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Powyższe zmiany oznaczają, że łączne zużycie energii nowych budynków ma być o 20 % niższe niż dotychczas.

Nowelizacja wspomnianego rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2351) sprawiła, że zaostrzone wymagania energetyczne będą obowiązywały dla budynków, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy zostaną złożone po dniu 30 grudnia 2020r.

Analizując skutki wejścia w życie regulacji prawnych zwiększających efektywność energetyczną budynków widać wyraźnie hierarchię priorytetów ustawodawcy i ewidentną przewagę względów ekologicznych nad ekonomicznymi. Z analiz sporządzanych przez producentów materiałów budowlanych wynika, że nowe wymogi dotyczące współczynników izolacyjności spowodują konieczność zastosowanie nowych technologii produkcyjnych, czego efektem będzie wzrost cen materiałów budowlanych o 20-30%. Wyższe koszty budowy będą co prawda rekompensowane przez zwrot z inwestycji w energooszczędność, jednak okres zwrotu wyniesie co najmniej kilkanaście lat.
 

22 grudnia
2020

Szlachetna Paczka


"Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka"


Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy przemyskiego MPEC-u zaangażowali się w akcję charytatywną. Tym razem była to

SZLACHETNA PACZKA 2020

Dzięki ofiarności pracowników Spółki i współpracy z panią Elżbietą Dobrowolską z Urzędu Miejskiego w Przemyślu, której składamy serdeczne podziękowania, udało się nam dorzucić swoją cegiełkę do szlachetnego dzieła pomocy najbardziej potrzebujące rodzinom z Przemyśla i okolic a tym samym pokazać, że nie jesteśmy obojętni na los drugiego człowieka, szczególnie tego słabszego, niezaradnego, często boleśnie doświadczonego przez życie.

Wszystkim pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, którzy zaangażowali się w tę szlachetną inicjatywę, składamy serdeczne podziękowania

21 grudnia
2020

 
Pomimo niezbyt sprzyjającej aury, na terenie ciepłowni Zasanie przy ul. Emilii Plater przez cały czas trwają

INTENSYWNE PRACE
PRZY BUDOWIE ELEKTROCIEPŁOWNI

Rozładunek kotła gazowego

prowadzone przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A.

Zaawansowane są jednak nie tylko prace budowlane. 4 grudnia b.r. na miejsce budowy dotarły, stanowiące „serce” przyszłej elektrociepłowni, dwa agregaty kogeneracyjne (urządzenia wytwarzające w ramach jednego procesu technologicznego, czyli w tzw. skojarzeniu ciepło i energię elektryczną) o mowy 2,6 MWe i 2,6 MWt każdy. Tydzień później dowieziono również część instalacji technologicznej kotła gazowego o mocy 6 MWt.

Po uruchomieniu elektrociepłowni, co zgodnie z planem powinno nastąpić przed sezonem grzewczym 2021/2022, wspomniane urządzenia, będą wytwarzały ok. połowy ciepła zużywanego w skali roku przez mieszkańców Przemyśla. Dodajmy „czystego ciepła”, bo zarówno jednostki kogeneracyjne, jak i nowy kocioł, zasilane będą gazem ziemnym.

Wszystkim szerzej zainteresowanym tematem przemyskiej elektrociepłowni, przyczynami i przesłankami jakie stały za jej budową oraz szeroko rozumianymi korzyściami z uruchomienia nowego źródła ciepła dla mieszkańców naszego Miasta, polecamy artykuł pt. „Elektrociepłownia w Przemyślu”, który został zamieszczony w ostatnim Magazynie Ciepła Systemowego wydawanym przez naszą Spółkę. .

Agregaty kogeneracyjne

Agregaty kogeneracyjne


Dziękujemy Panu Przemysławowi Smardzewskiemu z PGNiG TERMIKA S.A. za udostępnienie zdjęć.


Artykuł Elektrociepłownia w Przemyślu (MCS Nr 10 Edycja Przemyska)
 

21 grudnia
2020

 
Dzisiaj, tj. 21 grudnia 2020r. o godz. 11.02 Słońce znajdzie się w zenicie w najdalej wysuniętej na południe szerokości geograficznej, czyli zwrotniku Koziorożca. Ten stan zwany przesileniem zimowym oznacza, że będziemy mieli najkrótszy dzień w roku, który potrwa dokładnie 7 godzin i 43 minuty, czyli rozpoczyna się

ASTRONOMICZNA ZIMA

Zima 2020

jutro zaś, czyli 22 grudnia przypada pierwszy dzień zimy kalendarzowej. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę należy dodać, że według kalendarza meteorologicznego, zima rozpoczęła się 1 grudnia, czyli trwa już od 3 tygodni.

Jak więc widać, odpowiedź na proste wydawałoby się pytanie „kiedy rozpoczyna się zima” wcale już taka prosta nie jest. Warto też wiedzieć, że w wielu kulturach dzień przesilenia zimowego, symbolizujący odrodzenie, uznawany był za najszczęśliwszy dzień w roku.

Od teraz dni nie tylko będą stawały się coraz dłuższe, ale i pogodę częściej kształtowały będą wyże, co z reguły oznacza o tej porze roku więcej słońca, mniej deszczu i mgieł, niższą temperaturę, ale i lepsze samopoczucie.

20 marca 2021r. będzie miało miejsce inne, charakterystyczne zjawisko, czyli równonoc, kiedy to Słońce przechodzi przez punkt Barana i rozpoczyna się astronomiczna wiosna. To już zaledwie za 89 dni. A do tego czasu o Państwa komfort termiczny zadba nasza Spółka, dostarczając do mieszkań, biur, i innych obiektów bezpieczne i ekologiczne Ciepło Systemowe.
 

10 grudnia
2020

 
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi obietnicami dotyczącymi sukcesywnej rozbudowy funkcjonalności Internetowego Biuro Obsługi Klienta MPEC, w ubiegłym tygodniu została uruchomiona nowa, wygodna i bardzo istotna funkcja umożliwiająca

REGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA CIEPŁO
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

Płatności online IBOK

co jest tym bardziej istotne, że z powodu epidemii COVID-19 kasa w siedzibie MPEC-u pozostaje nieczynna.

W tym celu po zalogowaniu się na swoje konto w IBOK-u, na zakładce „Faktury i płatności” przy należności, którą chcemy uregulować zaznaczamy „Dodaj do koszyka”. Po chwili w „Koszyku płatności” pojawi się kwota do zapłaty stanowiąca sumę wszystkich zaznaczonych uprzednio należności. Po kliknięciu na „Koszyk płatności” przenosimy się na kolejną stronę, na której zaznaczamy banku w którym mamy rachunek bankowy z którego chcemy uregulować należność, a następnie klikamy „Zapłać przelewem”.

Na kolejnej planszy ujrzymy krótkie podsumowanie dotyczące płatności. Jeśli wszystko się zgadza, po kliknięciu przycisku „Zapłać” i zalogowaniu się do naszego konta bankowego, ujrzymy gotowe wypełnione pola przelewu, kodu transakcji, przelewanej kwoty i danych MPEC-u.
Jak nietrudno zauważyć, jest to szybki, wygodny i co najważniejsze – bezpieczny sposób na regulowanie należności za ciepło, bez dodatkowej prowizji i opłat, który polecamy wszystkim naszym odbiorcom.
 

19 listopada
2020

 
W ciepłowni Zasanie dobiegają końca prace przy realizacji największej tegorocznej inwestycji MPEC, tj.

MODERNIZACJI KOTŁA K3  

Zmodernizowany kocioł K3

o których to pracach, ich przebiegu oraz zakresie informowaliśmy Państwa na bieżąco m.in. na stronach internetowych naszej Spółki.

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace montażowe układów mechanicznych i elektrycznych kotła, po czym przeprowadzono szereg prac przygotowujących kocioł do pracy. A jest to procedura skomplikowana i dosyć czasochłonna.

Po wcześniejszym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych i sprawdzeniu szczelności instalacji hydraulicznej, zostało wykonane czyszczenie wewnętrznych powierzchni kotła, począwszy od zasuwy wlotowej do wylotowej. W ramach wspomnianej procedury przeprowadzono alkaiczne gotowanie kotła, polegające na jego odtłuszczaniu poprzez dozowanie środków chemicznych i podgrzanie do temp. 40-50oC, następnie dozowanie kolejnych środków chemicznych zabezpieczających przed kamieniem i korozją. Po trwającej 20 godzin cyrkulacji wspomnianych środków chemicznych, przy temp. 80oC, kocioł został wypłukany a następnie włączony w układ technologiczny.

Kolejnym etapem przygotowań kotła do pracy było trwające kilkanaście godzin wygrzewanie sklepień, poprzez stopniowe podnoszenie temperatury jego pracy do 500oC , po czym kocioł został wygaszony i odstawiony do wystygnięcia.

Od 17 listopada prowadzony jest ruch regulacyjny kotła w trakcie którego sprawdzane są wszystkie układy i elementy mechaniczne, sterowanie i automatyka kotła. W dniu 19.11.2020 r. zostaną przeprowadzone prace odbiorowe kotła przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po pozytywnym odbiorze przez UDT rozpocznie się trwający 72 godziny ruch próbny kotła. I dopiero po zakończeniu tej procedury kocioł zostanie przekazany do eksploatacji.
 

3 listopada
2020

Informujemy odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że w związku z trwającym procesem zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła, nastąpiło

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła


zatwierdzonej przez Prezes URE decyzją nr OKR.4210.23.2019.RF z dnia 17 października 2019r. i opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 17 października 2019r. Nr 255.

Wspomniana taryfa dla ciepła została zatwierdzona na okres 12 miesięcy i wprowadzona do stosowania z dniem 1 listopada 2019r.

Zgodnie z art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, dotychczasowa taryfa dla ciepła będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE i jej ogłoszenia w Biuletynie URE, zgodnie z art. 47 ust 3. ustawy Prawo Energetyczne

W związku z powyższym opłaty za ciepło za miesiąc listopad 2020r. naliczane będą według cen i stawek opłat ujętych w dotychczas obowiązującej taryfie dla ciepła.

O zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła poinformujemy Państwa niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

Nowa taryfa zostanie także doręczona wszystkim odbiorcom ciepła.

29 października
2020

 
Na stronach internetowych naszej Spółki a także w Magazynie Ciepła Systemowego staramy się informować Państwa o działaniach legislacyjnych oraz wdrażanych lub funkcjonujących programach wsparcia, mających na celu poprawę efektywności energetycznej (cieplnej) i redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Kolejny lifting przeszedł właśnie sztandarowy proekologiczny projekt rządowy pn.

„PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0”

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

który na skutek niedoróbek legislacyjnych nieco „przytkał się” wiosną b.r.

Nabór do drugiej części programu, skierowanej przede wszystkim do osób o niższych dochodach, rozpoczął się 21 października b.r. W jego ramach na prace termomodernizacyjne domu jednorodzinnego oraz wymianę źródła ciepła będzie można uzyskać do 37 tys. zł bezzwrotnego wsparcia (dotacji), w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wysokość dochodu musi zostać udokumentowana stosownym zaświadczeniem wydanym przez miasto lub gminę. Co istotne, całą procedurę wnioskodawca będzie mógł przeprowadzić nie wychodząc z domu. Wystarczy, że dysponuje w tym celu komputerem podłączonym do Internetu oraz profilem zaufanym.

Na stronie NFOŚiGW, oprócz wielu przydatnych informacji, znajdziecie Państwo m.in. nowe narzędzie – kalkulator dotacji ułatwiający wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania oraz nową listę urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie "Czyste Powietrze". Wspomniany wykaz ma co prawda jedynie charakter informacyjny i nie stanowi zamkniętego katalogu urządzeń objętych wsparciem, ale i tak warto się z nim zapoznać przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Poniżej zamieściliśmy linki do obydwu narzędzi.

Wciąż jednak czekamy na zapowiadane kilkukrotnie rozszerzenie programu „Czyste Powietrze” o mieszkania w budynkach wielolokalowych o wysokich współczynnikach zapotrzebowania na ciepło, ogrzewanych niskoemisyjnymi źródłami ciepła.

KALKULATOR DOTACJI

LISTA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ
 

21 października
2020

 
Jak zapewne zauważyli mieszkańcy naszego miasta przemieszczający się przez jeden z najbardziej ruchliwych jego punktów – Plac na Bramie,

BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
DO BUDYNKU PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 18

Przygotowania do wpalenia przyłacza

powoli zbliża się do końca.

W poscie zamieszczonym na naszym profilu facebookowym dosyć dokładnie opisaliśmy, dlaczego budowa zaledwie kilkunastometrowego odcinka sieci trwa dłużej, niż na pierwszy rzut oka trwać powinna. Zainteresowanych zachęcamy do lektury.

A dzisiaj ruch na placu budowy panował od wczesnych godzin porannych. Aby niepotrzebnie nie narażać przechodniów na promieniowanie rentgenowskie, badania radiograficzne spoin rurociągów zostały przeprowadzone o godz. 5 rano. Nieco później wkroczyło kilka ekip: jedna przeprowadzała tzw. wpalenia, czyli połączenia nowego przyłącza z istniejącą siecią ciepłowniczą, druga łączyła i sprawdzała instalację alarmową, kolejna mufowała połączenia spawane. A do tego wszystkiego pomiary współrzędnych trasy oraz rzędnych posadowienia nowego przyłącza ciepłowniczego, w celu aktualizacji map, przeprowadzali geodeci.

Jeśli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane wydarzenia i przeszkody, w piątek planujemy zakończyć prace przy budowie przyłącza, przeprowadzić wszystkie odbiory techniczne i zasypać wykop. Do wykonania pozostaną jeszcze prace odtworzeniowe nawierzchni.
 

14 października
2020

Wczoraj w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, pod poz. 3868, został opublikowany dokument, o przygotowaniach którego Państwa informowaliśmy początkiem sierpnia b.r., a mianowicie

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ

Program Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza

z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych – jak brzmi pełny tytuł dokumentu.

Wspomniany Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXVII/463/20 z dnia 28 września 2020r. i zgodnie z treścią uchwały wejdzie w życie z dniem 28 października b.r., zastępując analogiczny program uchwalony w roku 2013 (zmieniony w roku 2018)

Jak możemy przeczytać w Programie
Poprawa jakości powietrza jest niezbędna dla poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego. Program ochrony powietrza jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do ww. zanieczyszczeń w strefie podkarpackiej oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031, z późn. zm.).”

Trudno się też nie zgodzić z autorami opracowania, którzy identyfikują źródła zanieczyszczeń powietrza oraz wskazują sposób na poprawę tego stanu rzeczy pisząc:
„Podstawowym działaniem zmierzającym do obniżenia stężeń zanieczyszczeń na terenie strefy podkarpackiej jest ograniczenie emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu przez zmianę sposobu ogrzewania w lokalach ogrzewanych indywidualnie niskosprawnymi kotłami lub piecami na paliwo stałe. Należy dążyć do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia go ogrzewaniem bez emisyjnym lub niskoemisyjnym. Jedynie w obszarach, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, powinna być dopuszczona wymiana na kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.”

Ponadto Program słusznie zwraca uwagę nie tylko na konieczność obniżenia poziomu emisyjności źródeł ogrzewania, ale również na konieczność rozbudowy sieci ciepłowniczych, jako najskuteczniejszej metody na osiągnięcie tego celu. Nie wystarczy bowiem wybudować nawet najlepsze, najbardziej ekologiczne źródło ciepła. Trzeba jeszcze to czyste ciepło jeszcze jakoś dostarczyć do poszczególnych budynków, a nie da się tego zrobić bez wsparcia rozbudowy systemów ciepłowniczych.

Wspomniane, liczące niemal 350 stron opracowanie zawiera szereg interesujących analiz i konkretnych rozwiązań tytułowego problemu. Z pewnością warto się z nim zapoznać.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Program Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej

8 października
2020

 
Przemyski MPEC, rozpoczynając dosyć szeroko zakrojony program edukacji ekologicznej, skierowany do uczniów przemyskich szkół podstawowych (obecnie w fazie konsultacji z Wydziałem Edukacji i Sportu UM w Przemyślu), postanowił przy tej okazji

ZAPROSIĆ DO WSPÓŁPRACY UCZNIÓW
PRZEMYSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MCS w jednej ze szkół

obejmującej szerokie spektrum tematyczne, związane nie tylko z ekologią, ochroną jakości powietrza, ale i problematyką odnawialnych źródeł energii, budowy i funkcjonowania instalacji sanitarnych, itp.

W ramach współpracy zaproponowaliśmy m.in. „dostarczanie” wiedzy i informacji oraz możliwość obejrzenia, „doświadczenia” przez uczniów, jak działa system ciepłowniczy i wchodzące w jego skład urządzenia i instalacje w praktyce. Tym bardziej, że znaczna część eksploatowanych przez MPEC węzłów cieplnych, to nowoczesne instalacje ciepłownicze, w których zostały zastosowane interesujące, niejednokrotnie nowatorskie rozwiązania z dziedziny automatyki, informatyki i telemetrii.

W bieżącym tygodniu spotkaliśmy się z dyrektorami funkcjonujących na terenie Przemyśla szkół ponadpodstawowych, którym przedstawiliśmy nasze pomysły i propozycje w tym zakresie, co spotkało się nie tylko z życzliwym przyjęciem z ich strony, ale i przedstawieniem przez dyrektorów szeregu własnych konstruktywnych pomysłów i propozycji, poszerzających płaszczyzny potencjalnej współpracy.

Uczniom wszystkich wspomnianych szkół udostępniliśmy także po kilkadziesiąt egzemplarzy najnowszego Magazynu Ciepła Systemowego, na łamach którego zamierzamy już od najbliższego numeru publikować artykuły i opracowania przygotowane przez uczniów pod okiem nauczycieli wspomnianych szkół.

Jesteśmy przekonani, że taka współpraca może przynieść tylko pozytywne efekty.
 

7 października
2020

Większość mieszkańców Przemyśla, których nieruchomości ogrzewane są przez MPEC, może się cieszyć ciepłymi grzejnikami w swoich mieszkaniach już od ponad tygodnia. Jutro, tj. w czwartek 8 października

ROZPOCZYNAMY OGRZEWANIE BUDYNKÓW
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. OFIAR KATYNIA

Rozpoczynamy ogrzewanie

Ciepły dom

Od rana prowadzone będą prace związane z napełnianiem sieci nośnikiem ciepła i uzupełnianiem ewentualnych ubytków w instalacjach grzewczych poszczególnych budynków.

Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, w godzinach popołudniowych włączane będą kolejne budynki, których administratorzy lub zarządcy złożyli wnioski o rozpoczęcie ogrzewania.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika Wydziału Sieci i Węzłów Jacka Pacławskiego, późnym popołudniem, najdalej wczesnym wieczorem, grzejniki we wszystkich mieszkaniach wspomnianego osiedla ogrzewanych z sieci ciepłowniczej powinny być już ciepłe!

2 października
2020

Właśnie ukazał się nowy, jubileuszowy numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 10 - EDYCJA PRZEMYSKA

MCS Nr 10

Ponieważ epidemia koronawirusa pokrzyżowała nam wiele planów, w tym wydawniczych, MCS Nr 10 jest jedynym wydanym w tym roku numerem, za to o znacznie powiększonej objętości.

A co zatem znajdziemy na 36 stronach najnowszego Magazynu Ciepła Systemowego? Polecamy przede wszystkim artykuł „Edukacja ekologiczna dla małych i dużych” w którym przedstawiliśmy nie tylko podejście naszej Spółki do tematyki związanej z ekologią, ale i nasze kompleksowe plany działań edukacyjno-informacyjnych na najbliższe miesiące, o ile oczywiście sytuacja epidemiologiczna umożliwi nam ich realizację.

Jednym z najbardziej promowanych w ostatnim czasie rozwiązań w zakresie „zielonego ciepłownictwa”, czyli tzw. OZE są systemy grzewcze oparte o pompy ciepła, o których słyszał niemal każdy, jednak mało kto wie, co to są za urządzenia i na jakich zasadach działają. Lektura artykułu pt. „Pompy ciepła – co to jest i jak to działa?” pozwoli nie tylko pozyskać wiedzę dotyczącą zasad działania wspomnianych urządzeń, ich typów, parametrów technicznych określających efektywność energetyczną, ale i pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku konkretnej nieruchomości, zastosowanie wspomnianego urządzenia jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Aktualnie przemyska energetyka cieplna przechodzi swoistą rewolucję technologiczną, związaną z gruntowną modernizacją funkcjonujących urządzeń wytwarzania ciepła, ale przede wszystkim budową gazowego układu kogeneracyjnego. W artykule pt. „Elektrociepłownia w Przemyślu” autorstwa Kazimierza Steca – Prezesa MPEC Przemyśl Sp. z o.o. i Jacka Staszewskiego – Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju PGNiG TERMIKA, znajdziecie Państwo odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości wyrażanych przez mieszkańców Przemyśla odnoście celowości i zasadności tej inwestycji oraz korzyści i zagrożeń z tym związanych.

Polecamy także przegląd ubiegłorocznych i tegorocznych inwestycji MPEC, artykuły o modernizacji ciepłowni Zasanie – jej zakresie i kosztach, dostępnych dla mieszkańców Przemyśla programach i funduszach na poprawę efektywności cieplnej oraz o nowych narzędziach i rozwiązaniach technologiczno-informatycznych stosowanych do obsługi odbiorców przez naszą Spółkę, pozwalających załatwić szereg spraw bez konieczności fizycznej obecności w siedzibie MPEC.

I na koniec w cyklu „Przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym” – tym razem kamienica Cegiełczyńska, czyli Rynek 5, w której, jak z pewnością niewielu przemyślan wie, miała powstać bardzo klimatyczna jak na lata 70 XX w. winiarnia, której projekty, dzięki uprzejmości pani Izabeli Pelc z Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu, możemy Państwu zaprezentować.

Magazyn Ciepła Systemowego będzie dostępny dla Państwa już od dzisiaj m.in. we wszystkich przemyskich sklepach sieci Piotruś Pan, w budynkach Urzędu Miejskiego, jak również (mamy nadzieję) we wszystkich przemyskich szkołach ponadpodstawowych.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 10 - Edycja Przemyska

30 września
2020

 
Intensywne opady deszczu zwiększające wilgotność powietrza oraz niskie temperatury powietrza zaowocowały znacznym obniżeniem poczucia komfortu termicznego a w ślad za tym - wysypem wniosków o włączenie ciepła oraz

OFICJALNYM ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO
2020/2021

Sezon grzewczy rozpoczęty

Sezon grzewczy 2020/21 rozpoczęty

Już wczoraj, tj. we wtorek 29 września ogrzewanie swoich zasobów mieszkaniowych rozpoczął największy odbiorca Ciepła SystemowegoPrzemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przy czym włączenie ciepła w budynkach osiedla mieszkaniowego przy ul. Glazera było możliwe dopiero dzisiaj rano.

Dzisiaj po południu ciepłe grzejniki będą mieli także mieszkańcy budynków administrowanych przez drugiego dużego odbiorcę ciepła – Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”. Ogrzewanie włączane jest także sukcesywnie w budynkach kolejnych wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji publicznych.

Równocześnie chcielibyśmy prosić naszych odbiorców o odrobinę cierpliwości i zrozumienia, gdy grzejniki nie robią się gorące natychmiast po złożeniu wniosku o włączenie ciepła, jak niektórzy tego oczekują. Tej operacji nie da się przeprowadzić zdalnie, ani w ciągu kilku minut. Uruchomienie węzła cieplnego, skontrolowanie przynajmniej podstawowych parametrów jego pracy, wypełnienie związanych z tym faktem dokumentów oraz upewnienie się, że węzeł i instalacja pracują prawidłowo – wszystko to musi po prostu chwilę potrwać. I pomimo, że w takim okresie jak obecnie, służby eksploatacyjne MPEC dwoją się i troją aby maksymalnie szybko reagować na zgłoszenia, nie są w stanie uruchomić ponad 300 węzłów „od ręki”.

Warto przy tej okazji zauważyć, że „sezon grzewczy” w potocznym odbiorze, ogranicza się miesięcy zimowych, ewentualnie późnej jesieni i wczesnej wiosny. Tymczasem poprzedni sezon grzewczy 2019/2020 został zakończony wyjątkowo późno, bo na początku czerwca a obecny rozpoczął się po niespełna 4 miesiącach bez ciepłych grzejników!
 

29 września
2020

 
W piątek 25 września odbyło się przekazanie placu budowy i oznaczenie w terenie trasy przebiegu

PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
DO BUDYNKU PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 18

Trasa przebiegu ciepłociągu

które już od najbliższego poniedziałku 5 października będzie wykonywane przez pracowników naszej Spółki.

Dzięki tej inwestycji, do zintegrowanego systemu ciepłowniczego zostanie przyłączona kolejna śródmiejska kamienica, a jej mieszkańcy będą mogli korzystać z ciepła i ciepłej wody przygotowywanej przy pomocy Ciepła Systemowego.

Docelowo w przyłączanej do sieci ciepłowniczej kamienicy ogrzewanie systemowe zyska 14 lokali mieszkalnych i użytkowych, ogrzewanych dotychczas różnymi, z reguły niskoemisyjnymi źródłami ciepła, co będzie skutkowało likwidacją kolejnych dymiących kominów z centrum Przemyśla.

Budowa przyłącza potrwa ok tygodnia i będzie się wiązała, co prawda z niewielkimi, ale jednak utrudnieniami w ruchu kołowym i pieszym.

Więcej informacji nt. tej inwestycji, łącznie ze skanami najważniejszych zawiązanych z nią dokumentów, zamieściliśmy na naszej stronie BiP.
 

28 września
2020

Ledwo zawitała do nas kalendarzowa jesień, z charakterystyczną dla tej pory roku pluchą, a już

CZĘŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
ROZPOCZĘŁA SEZON GRZEWCZY

Sukcesywnie spływają także wnioski o włączenie ogrzewania w najbliższych dniach w kolejnych budynkach, aby ich mieszkańcy mogli spędzać coraz dłuższe i chłodniejsze wieczory w ciepłej, przytulnej atmosferze.
Rozpoczynamy ogrzewanie

Ciepły domOdbiorcy korzystający od wielu lat z Ciepła Systemowego wiedzą bowiem doskonale, co potwierdzają także analizy ekonomiczne MPEC, że zbyt późne włączenie ogrzewania generuje niewielkie oszczędności w opłatach, okupione sporym dyskomfortem termicznym (w najlepszym przypadku), a często i dolegliwościami zdrowotnymi.

Przygrzejnikowe zawory termostatyczne pozwalają bowiem każdemu z mieszkańców korzystać z ciepłych grzejników w zależności od indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Już od kilkunastu dni, zarówno system ciepłowniczy, jak i służby eksploatacyjne MPEC pozostają przez cały czas w pełnej gotowości, co gwarantuje włączenie ciepła w ciągu kilku, najdalej kilkunastu godzin od zgłoszenia.

Często zdarzają się jednak sytuacje, gdy do naszego przedsiębiorstwa telefonują mieszkańcy budynków wielolokalowych, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządców, z pytaniem „kiedy MPEC wreszcie włączy ciepło?” Wyjaśniamy wiec po raz kolejny. Jeżeli nie posiadacie Państwo indywidualnych umów sprzedaży ciepła zawartych z MPEC-em, to właściwym adresatem podobnych interwencji jest administrator, czy też zarządca Państwa budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Jedynie te podmioty, będące stroną lub reprezentantem odbiorcy ciepła w relacjach z MPEC-em, są uprawnione do składania wniosków o rozpoczęcie i zakończenie ogrzewania danego budynku, nie zaś poszczególni jego mieszkańcy.

Przypominamy, że zgodnie z umową sprzedaży ciepła, wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki lub przesłać je w formie elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o rozpoczęcie dostarczania ciepła oraz Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego, który pomoże Państwu korzystać z ogrzewania w sposób oszczędny, efektywny i racjonalny.

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła
Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego

22 września
2020

 
Niemal 100 lat temu Julian Tuwim w wierszu pt. „Wspomnienie” pisał, że

„MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA
ZŁOTAWA, KRUCHA I MIŁA”

Jesień

Jesień

Tak, tak, pomimo, że wciąż możemy się cieszyć babim latem i wysokimi temperaturami, to tuż za rogiem czeka „rdzawych liści czas, kaloszy, peleryn i mgły”, jak to śpiewał niegdyś zespół Hey.

Coraz krótsze dni i dłuższe noce, temperatury powietrza też coraz niższe a dżdżyste i wietrzne dni przeważają nad słonecznymi i spokojnymi. Każdy to niestety zna i mało kto lubi.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kalendarzowa jesień rozpocznie się jutro, tj. w środę 23 września i będzie trwać przez trzy miesiące, czyli aż do 21 grudnia.

Jednak już dzisiaj, tj. 22 września rozpoczyna się jesień astronomiczna, związana z równonocą jesienną, czyli momentem gdy Słońce przechodzi przez punkt Wagi, zaś promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Dla porządku dodajmy, że jesień meteorologiczną, która trwa od 1 września do 30 listopada, mamy już od 3 tygodni!

MPEC oczywiście nie ma wpływu na jesienną aurę. Może jednak pomóc ograniczyć jej oddziaływanie na samopoczucie nas samych i naszych bliskich. „Dom pełen ciepła”, nie tylko tego „uczuciowego”, ale i „fizycznego” – termicznego, systemowego, to z całą pewnością najlepsze lekarstwo na poprawę nastroju i poczucia bezpieczeństwa.

Nie warto więc zwlekać z włączeniem ogrzewania, aż zimne i wilgotne powietrze wszystkim da się już totalnie we znaki. Oszczędności z tego mizerne, a dyskomfort spory. Warto o tym pamiętać.
 

17 września
2020

 
W ostatnich kilkunastu dniach

z kopyta ruszyły prace budowlane
budynku elektrociepłowni

Budowa elektrociepłowni

na terenie ciepłowni Zasanie, prowadzone przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A.

Wspomniana inwestycja, obejmująca nie tylko budowę obiektu, ale i montaż dwóch zasilanych gazem ziemnym agregatów kogeneracyjnych, kotła gazowego oraz budowę kilometrowego odcinka gazociągu, powinna zostać zakończona zgodnie z planem za ok. 11 miesięcy.

Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne kotła K3. Obecnie trwa montaż izolacji termicznej ścian kotła oraz końcowe prace montażowe dwustopniowej instalacji odpylania spalin, która zapewni radykalną redukcję poziomu emisji pyłów (max. 20 mg/Nm3). Zakończenie prac i odbiór zmodernizowanego kotła planowane są na połowę listopada b.r.

Montaż izolacji kotła K3

Instalacja odpylania spalin

 

4 września
2020

 
Jak wynika z przedstawionych przez PGNiG planów, powstająca w Przemyślu elektrociepłownia zasilana gazem kopalnianym, będzie nie tylko dostarczała mieszkańcom naszego miasta prąd i ciepło, ale i może równocześnie pełnić funkcję

LABORATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYCHWYTU I ZATŁACZANIA CO2

Projekt elektrociepłowni

Projekt elektrociepłowni

Jak poinformował w rozmowie z PAP wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski, „PGNiG pracuje nad próbą zastosowania technologii wychwytu i zatłaczania CO2. Chcemy sprawdzić, jak może się to sprawdzić biznesowo. W jednym miejscu mamy gaz, który będziemy czerpać i zasilać elektrociepłownię oraz możliwość zatłoczenia odpadu w postaci np. dwutlenku węgla. Jeżeli ta technologia miałaby gdzieś pokazać swoją wartość biznesową, to to jest chyba najlepsze miejsce. Dające największą szanse na sprawdzenie, w warunkach nie laboratoryjnych, tylko biznesowych."

Wiceprezes PGNiG Robert Perkowski podkreślił, że PGNiG ma doświadczenia w zatłaczaniu gazów do sczerpanych złóż, chociażby ze złoża Borzęcin w zachodniej Polsce, gdzie z sukcesem udaje się zatłoczyć wiele gazowych odpadów z oczyszczania gazu ziemnego. I to nie tylko w celu intensyfikacji wydobycia, ale także w pewnym sensie utylizacji.

Jak jednak zaznaczył, cały projekt jest na dość wczesnym etapie, ale PGNiG ma już np. wyniki analiz, gdzie w okolicy Przemyśla można by zatłoczyć spaliny z elektrociepłowni. "Wiemy, że na pewno da się zatłoczyć, wiemy gdzie i wiemy jak. A teraz pracujemy nad tym, jak efektywnie wychwycić dwutlenek węgla. Mamy nadzieję, że fakt, że paliwem jest gaz a nie węgiel, spowoduje, że efektywny wychwyt będzie łatwiejszy" – dodał.
 

31 sierpnia
2020

 
W poniedziałek 31 sierpnia b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników MPEC

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w przedsiębiorstwie, reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

Oprócz Prezydenta Przemyśla w Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli także członkowie Zarządu Spółki Kazimierz Stec i Maciej Patoczka, Główny Księgowy MPEC Dorota Knapik oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Dawid Pelc.

Po ustaleniu porządku Zgromadzenia Wspólników, Prezes MPEC Kazimierz Stec omówił najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w roku 2019 a następnie przedstawił "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019" i "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019", zaś Przewodniczący Rady Nadzorczej Dawid Pelc przedstawił "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019".

Następnie Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

Oprócz udzielenia absolutorium, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały ws. podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2019 oraz powołania Rady Nadzorczej MPEC w składzie: Dawid Pelc, Andrzej Szlęzak, Joanna Matysiak-Kowal i Remigiusz Kocuj. Jako przewodniczący RN został wskazany Dawid Pelc. Powołanie rady nadzorczej w nowym składzie spowodowane było upływem kadencji dotychczasowej RN.
 

28 sierpnia
2020

 
Co prawda, panujące wciąż letnie temperatury sprawiają, że wszelkie "problemy" związane z ogrzewaniem wielu mieszkańcom Przemyśla wydają się odległe i dosyć mgławicowe. Jednak MPEC nie może sobie pozwolić na taki komfort, prowadząc

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU GRZEWCZEGO

Palowanie pod estakadę ciepłociągu

szczególnie w kontekście realizowanych inwestycji i prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych, które zgodnie z planem zostaną zakończone do połowy września b.r.

Cały czas trwają także intensywne prace związane z modernizacją kotła K3 w zasańskiej ciepłowni. W chwili obecnej prowadzone są prace spawalnicze przy orurowaniu kotła. Jeżeli nie nastąpią żadne nieprzewidziane wydarzenia, gotowy kocioł zostanie oddany do użytku do połowy listopada b.r.

Jednak na terenie ciepłowni prowadzone są także dosyć „widowiskowe” prace budowlane – palowanie pod płytę fundamentową budynku elektrociepłowni oraz pod estakadę, na której to będzie posadowiony napowietrzny ciepłociąg wyprowadzający moc cieplną z elektrociepłowni. Wspomniane prace, prowadzone przez spółkę PGNiG TERMIKA, powinny się zakończyć na początku września.

Trwają także prace związane z przebudową systemu ciepłowniczego na terenie byłej bazy WKTS przy ul. Monte Cassino i budową przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości ok. 200 mb. Wspomniane prace, na zlecenie naszej Spółki wykonuje katowicka firma Heatco Sp. z o.o. Inwestycja ta, która zgodnie z planem powinna zostać zakończona najpóźniej do 30 października b.r., pozwoli na uporządkowanie gospodarki ciepłowniczej na tym terenie, znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw, zredukuje straty ciepła oraz umożliwi dostarczanie ciepła na cele wentylacji do poszczególnych budynków.

Na przełomie września i października b.r. MPEC planuje realizację ostatniej z tegorocznych inwestycji – budowę kilkunastometrowego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańska 18 oraz węzła cieplnego na potrzeby wspomnianej nieruchomości.
 

7 sierpnia
2020

Od kilku miesięcy, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dostępny jest

PROJEKT
PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ

Program Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza

z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych – bo tak brzmi pełny tytuł dokumentu.

Jest to dosyć szczegółowa analiza, nie tylko warunków metrologicznych i czynników klimatycznych, mających wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza określonymi substancjami, metod pomiarowych, czy też źródeł i przyczyn powstawania wspomnianych zanieczyszczeń, ale przede wszystkim możliwych do podjęcia działań i narzędzi wykorzystywanych w celu redukcji emisji i poprawy jakości powietrza.

Przypomnijmy może, że Programy Ochrony Powietrza (POP) przygotowuje się wszędzie tam, gdzie choćby jedna szkodliwa substancja przekracza określony poziom. W tym roku zarządy województw miały obowiązek ich opracowania do końca czerwca (początkowo był to 30 kwietnia), a sejmiki, w tym Sejmik Województwa Podkarpackiego, powinny je przyjąć do 30 września.

Wspomniany program to dosyć obszerne, liczące niemal 350 stron, z dziesiątkami wykresów, tabel i rysunków opracowanie, przez które, chociaż nie jest łatwo, to jednak warto przebrnąć. Dla tych wszystkich, którym szczególnie leży na sercu stan środowiska naturalnego, powinna to być natomiast lektura obowiązkowa.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Program Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej (projekt)

31 lipca
2020

 
Dzisiaj, tj. 31 lipca 2020r. na terenie ciepłowni Zasanie odbyła się uroczystość inauguracyjna, tzn.

SYMBOLICZNE WBICIE PIERWSZEJ ŁOPATY
POD BUDOWĘ ELEKTROCIEPŁOWNI

Jerzy Kwieciński - Prezes PGNiG

Zorganizowana przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A. funkcjonującą w ramach grupy kapitałowej PGNiG.

Oprócz Jerzego KwiecińskiegoPawła Stańczyka – Prezesów Zarządów odpowiednio PGNiG i PGNiG Termika oraz Lucyny Podhalicz - Wiceprezesa Zarządu PGNiG Technologie, wspomnianą uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusz Chrzan - Poseł na Sejm RP, Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Władze samorządowe Przemyśla reprezentowali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Radni Rady Miejskiej w Przemyślu Wojciech RzeszutkoAndrzej Berestecki, zaś MPEC Przemyśl Sp. z o.o. – Kazimierz StecMaciej Patoczka, czyli Zarząd Spółki.

Na początku Prezes Zarządu PGNiG Jerzy Kwieciński przedstawił w kilku zdaniach powody i przesłanki, które stały za podjęciem decyzji o budowie elektrociepłowni w naszym mieście, która to inwestycja wpisuje się w szerszą strategię operacyjną i funkcjonalną realizowaną przez spółkę.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przedstawił również w skrócie największe sukcesy, jakie osiągnęła PGNiG w ostatnim czasie oraz plany na najbliższą przyszłość.

Wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali w swoich krótkich aczkolwiek treściwych wystąpieniach, znaczenie realizowanej inwestycji dla miasta Przemyśla i jego mieszkańców, którzy w ten sposób będą mogli korzystać z czystego ciepła oraz bogactw naturalnych, na których położone jest nasze miasto (gaz ziemny). Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła ponadto uwagę na fakt, że budowa elektrociepłowni i środki przeznaczane na ten cel, mają nie tylko znaczenie czysto inwestycyjne, ale i wpisują się w rządowy pakiet działań antykryzysowych.

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun przypomniał wszystkim zgromadzonym gościom m.in. o znaczeniu dobrej współpracy władz samorządowych Przemyśla i spółki PGNiG Termika, której jednym z owoców jest rozpoczynana właśnie budowa jednostki kogeneracyjnej, ale również o zaostrzanych w ekspresowym tempie regulacjach klimatyczno-energetycznych,

Uroczyste wbicie łopaty

które wymuszają na lokalnych ciepłowniach węglowych szybką transformację, w szczególności w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i struktury stosowanego w procesie wytwarzania ciepła miksu paliwowego. I zdaniem Prezydenta Wojciecha Bakuna, Przemyśl, dzięki bliskiej i harmonijnej współpracy ze spółką PGNiG Termika, jest z tego punktu widzenia w o wiele lepszej sytuacji, niż zdecydowana większość polskich miast.

Po krótkich przemówieniach, zaproszeni goście w sposób symboliczny wbili pierwszą łopatę, oficjalnie rozpoczynając tym samym realizację inwestycji – budowę elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni na uroczystości dziennikarze mogli porozmawiać z gośćmi m.in. na temat inwestycji i uzyskać od nich bardziej szczegółowe informacje.
 

29 lipca
2020

 
Od wczoraj w zasańskiej ciepłowni trwa

MONTAŻ ŚCIAN MODERNIZOWANEGO KOTŁA K3

Transport ściany kotła

co zostało przeprowadzone w połowie ubiegłego tygodnia.

Jednak zanim w hali kotłów umieszczono montowane elementy, mieszkańcy miasta spacerujący mostem Brama Przemyska, mogli przedwczoraj obejrzeć proces demontażu dachu ciepłowni, wczoraj zaś, „fruwające” nad budynkiem ciepłowni wielkie „stalowe żagle”, będące w rzeczywistości kilkunastometrowej wysokości ścianami (ekranami) kotła, ważącymi po 6-7 ton każda.

Dla postronnych obserwatorów proces ten wyglądał dosyć widowiskowo, jednak wykonujący te prace pracownicy spółki „Energoserwis”, musieli wykazać się dużym profesjonalizmem i opanowaniem. Poprzecinana rozmaitymi rurociągami i instalacjami hala kotłów znacznie ograniczała możliwości manewrowe przy ustawianiu tak dużych elementów (6-7 ton i ok. 50 m2 każdy), a wymogi technologiczne sprawiały, że każdy z nich musiał znaleźć się dokładnie tam gdzie powinien, z marginesem błędu rzędu 1-2 mm.

Modernizacja kotła K3, która pochłonie ok. 9,2 mln zł, to największa inwestycja w ciepłowni Zasanie od roku 2008, kiedy to za ok. 5 mln zł został wybudowany najnowszy z pracujących obecnie kotłów WR-12.

Więcej zdjęć z prac modernizacyjnych kotła K3 znajdziecie Państwo na naszym profilu facebookowym.
 

21 lipca
2020

 
Po zakończeniu ostatniej przerwy remontowej (10 lipca), przyrządy pomiarowe zarejestrowały rosnące ubytki nośnika ciepła w okolicach północnej pierzei przemyskiego Rynku. Jednak istniejąca w tym rejonie, licząca ponad 40 lat sieć ciepłownicza, uniemożliwia precyzyjne namierzenie miejsca awarii. Dlatego też, w celu lokalizacji miejsca wycieku niezbędne okazało się

WYKONANIE ODKRYWKI I ROZKOPANIE ULICY WODNEJ

Odkrywka sieci ciepłowniczej

co zostało przeprowadzone w połowie ubiegłego tygodnia.

Przeprowadzone po wykonaniu odkrywki oględziny wykazały, że stan techniczny odcinka wspomnianej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej, doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 m.in. do budynków Rynek 5, Rynek 6 i Wodna 2, kwalifikuje go do natychmiastowej wymiany.

Prace związane z wymianą ok. 25 metrowego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną z systemem alarmowym, wraz z odtworzeniem nawierzchni, powinny zostać zakończone zgodnie z planem do końca lipca b.r.

Dla mieszkańców Przemyśla wspomniane prace wiążą się niestety z pewnymi utrudnieniami, gdyż wymagają całkowitego wyłączenia kilkunastometrowego odcinka wspomnianej ulicy z ruchu kołowego i pieszego.

Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy.
 

13 lipca
2020

 
Trwająca od połowy marca epidemia koronawirusa, oprócz innych negatywnych zjawisk, także

PRZEMODELOWAŁA TEGOROCZNY PLAN INWESTYCYJNY MPEC

Prace inwestycyjne

Prace inwestycyjne

szczególnie w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączania do niej nowych budynków.

Wzrastająca niepewność ekonomiczna spowodowała, że wielu odbiorców zrezygnowało z wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na ogrzewanie systemowe, lub przełożyło związane z tym prace inwestycyjne i remontowe na rok 2021 i kolejne lata.

Również jeden z developerów „zamroził” prowadzoną inwestycję budowlaną a kontakt z nim stał się niemożliwy, wobec czego budowa przyłącza ciepłowniczego do wznoszonych budynków została wstrzymana.

Dodatkowo "przyhamowaniu" uległa realizacja programu "Ekologiczny Przemyśl", w ramach którego MPEC jako partner projektu zobowiązał się do wybudowania przyłączy ciepłowniczych do co najmniej kilkunastu budynków.

W związku z powyższym, pod koniec czerwca b.r. Zarząd MPEC dokonał korekty i urealnienia planu inwestycyjnego na rok 2020, z którego wykreślona została znaczna część zadań inwestycyjnych - rozwojowych.

Zmodyfikowany plan przewiduje przyłączenie w bieżącym roku do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Franciszkańskiej 18, Tatarskiej 4 i nowo powstającego osiedla przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Dla kilku kolejnych budynków zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, która umożliwi budowę przyłączy ciepłowniczych „z marszu” w roku przyszłym.

W planie inwestycyjnym pozostał natomiast „komplet” zadań związanych z modernizacją, zarówno układu wytwarzania ciepła, jak i infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Tak więc gruntownej modernizacji zostanie poddany kocioł K-3, przebudowane zostaną przyłącza ciepłownicze na terenie byłej bazy WKTS przy ul. Monte Cassino oraz przeprowadzona procedura przetargowa ws wyłonienia wykonawcy magistrali ciepłowniczej w moście drogowym Brama Przemyska.

Po wspomnianej korekcie tegoroczny plan inwestycyjny MPEC opiewa na łączną kwotę 10,7 mln zł. (wobec 15,6 mln zł w „starym” planie).
 

10 lipca
2020

Ponieważ wszystkie prace zaplanowane do przeprowadzenia w przerwie remontowej przebiegły sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego też miło jest nam Państwa poinformować o

SKRÓCENIU PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

przerwy remontowe 2020

Przerwa remontowa 2020

Jeszcze wczoraj, tj. w czwartek rozpoczęły się prace związane z uzupełnianiem zładu, czyli nośnika ciepła, zarówno w sieci ciepłowniczej, jak i instalacji ciepłowni oraz sprawdzanie szczelności, szczególnie na odcinkach, na których prowadzone były prace spawalnicze.

Dzisiaj, tj. w piątek rano rozpalony został jeden z kotłów w ciepłowni Zasanie i prowadzone jest stopniowe rozgrzewanie sieci, co z uwagi na jej rozległość, pojemność zładu (ponad 50 km długości i 2,5 tys. m3 zładu) i pozostałe ograniczenia technologiczne potrwa od kilku do kilkunastu godzin.

W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna już dzisiaj wczesnym popołudniem. W kolejnych godzinach sukcesywnie włączane będą węzły cieplne w obiektach zlokalizowanych w większej odległości od źródła ciepła.

Wg planu, w piątek w godzinach wieczornych, ciepła woda powinna już być dostępna dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, korzystających z naszych usług w tym zakresie.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993

Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

8 lipca
2020

 
Jak zapewne zauważyli nasi odbiorcy oraz użytkownicy korzystający z ciepłej wody przygotowywanej z wykorzystaniem do tego celu Ciepła Systemowego, od poniedziałku 6 lipca b.r. trwa

PRZERWA REMONTOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Prace w przerwie remontowej

Brak ciepłej wody i trudności z tym związane potrafią być naprawdę dokuczliwe, dlatego też wielu mieszkańców naszego miasta zastanawia się, czy taka przerwa jest aby na pewno niezbędna, a przynajmniej czy musi tak długo trwać?!

Niestety, pomimo, że przemyscy ciepłownicy oraz firmy zewnętrzne, którym zlecono wykonanie części zadań, dwoją się i troją, jednak pewnych prac, zarówno tych prowadzonych w ciepłowni Zasanie, jak i na sieciach ciepłowniczych, nie da się przyspieszyć.

Aby przebiegały one sprawnie, efektywnie oraz w zsynchronizowany sposób, każda czynność wykonywana w przerwie remontowej, zarówno w ciepłowni Zasanie, jak i na sieci ciepłowniczej, została dokładnie rozpisana i rozplanowana w sporządzanych w tym celu harmonogramach. Dzięki temu, każdy z pracowników służb technicznych i eksploatacyjnych MPEC dokładnie wie, nie tylko co i w jakiej kolejności ma robić, ale i jakie prace będzie wykonywał za dwie godziny, co jutro rano a co o godz. 17.

Jak co roku pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, aby skrócić trwającą aktualnie przerwę do absolutnego minimum. Informacje na ten temat będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz profilu FB.

Kilkanaście fotografii z prac prowadzonych podczas przerwy remontowej w ciepłowni Zasanie zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym.
 

2 lipca
2020

 
Upalny początek lata, to z pewnością nie jest okres szczególnego zainteresowania sprawami ogrzewania. Jednak to właśnie teraz rozstrzygają się sprawy, mające bezpośredni wpływ na jakoś powietrza, którym będziemy oddychać podczas najbliższego sezonu grzewczego. My zwróciliśmy uwagę na dwie wdrażane aktualnie regulacje prawne, dotyczące

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
I NOWYCH NORM JAKOŚCI WĘGLAZwały miału węglowego

Zacznijmy może od lepszych wiadomości. Na mocy rozporządzenia Ministra Energii z 27 września 2018, określającego normy jakości dla węgla spalanego w domowych piecach i małych kotłowniach (Dz.U. 2018 poz. 1890), od 1 lipca b.r. wszedł w życie zakaz sprzedaży miałów węglowych najniższej jakości dla tej grupy odbiorców, tj gospodarstw domowych i instalacji do 1 MW.

Jest to o tyle istotne, że polskie ciepłownictwo, zarówno to systemowe, jak i rozproszone oraz indywidualne, wciąż oparte jest węglu, często marnej jakości. Wg szacunków, w samym sektorze małych i średnich przedsiębiorców znajduje się ok. 24 tys. urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW, w których rocznie spalanych jest 7,3 mln ton miału węglowego, praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą służb ochrony środowiska.

Wspomniana zmiana to kolejny element eliminacji z rynku najgorszej jakości paliw, gdyż już wcześniej wycofano z obrotu muły węglowe i flotokoncentraty, zaś od czerwca b.r. zakazano sprzedaży odbiorcom indywidualnym węgla brunatnego.

Warto mieć na uwadze, że wciąż 87% węgla zużywanego w całej UE do ogrzewania domów zużywane jest w Polsce. Widać więc jak długa droga nas jeszcze czeka. I co równie istotne, tempo marszu musi zostać dostosowane do lokalnych uwarunkowań i możliwości.


Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Jednym z kluczowych programów ogólnopolskich, który w zamyśle miał pomóc w szybkiej eliminacji brudnych źródeł ciepła i poprawie efektywności cieplnej domów, jest program „Czyste powietrze”, ostatnio nieco zmodyfikowany i odformalizowany, o czym informowaliśmy Państwa TUTAJ.

Niestety, niedoróbki legislacyjne dotyczące drobnych wydawałoby się formalności sprawiły, że najubożsi beneficjenci programu, którzy mogli otrzymać na ten cel nawet 37 tys. zł, odprawiani są z kwitkiem. Jak wynika z szacunków, wśród potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, aż 52% spełnia kryteria kwalifikujące ich do najwyższego poziomu wsparcia.

Zmiana przepisów i udrożnienie programu może nastąpić najwcześniej na początku sierpnia b.r. Niestety, istniejących opóźnień nie da się już nadrobić przed najbliższym sezonem grzewczym, co oznacza że wiele tysięcy najbrudniejszych źródeł ciepła wciąż będzie wykorzystywanych do ogrzewania domów, zatruwając przy okazji powietrze, chociaż mogło być zupełnie inaczej.
 

1 lipca
2020

 
Przypominamy, że dzisiaj, tj. 1 lipca 2020r.

przemyski MPEC obchodzi 36 „URODZINY”

Logo MPEC 1984 - 2020

co oznacza, że jesteśmy starsi, niż znaczna część odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu, jeszcze jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zostało powołane do życia z dniem 1 lipca 1984r. na mocy Zarządzenia nr 24/84 z dnia 18 czerwca 1984r., podpisanego przez Bogusława Pruchnika - ówczesnego Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawą do wydania wspomnianego Zarządzenia była przyjęta w dniu 9 marca 1984r. przez Miejską Radę Narodową w Przemyślu Uchwała Nr XXX/120/84, wyrażająca zgodę na utworzenie MPEC-u, na bazie funkcjonującego wcześniej w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu Zakładu Energetyki Cieplnej.

Jednak formalne utworzenie przedsiębiorstwa to jedno, natomiast jego zorganizowanie, przynajmniej w stopniu umożliwiającym prowadzenie działalności, to już zupełnie „inna para kaloszy”. Łatwo nie było, gdyż musimy pamiętać, w jakiej sytuacji społeczno-gospodarczej ten proces się odbywał. Czasu też nie było zbyt wiele. Działalność eksploatacyjną nowo utworzone przedsiębiorstwo miało bowiem rozpocząć zaledwie pół roku później, tj. od 1 stycznia 1985r.

Takie były początki MPEC-u – 45 pracowników sezonowych, 26 „stałych” i 12 eksploatowanych kotłowni lokalnych. Bez sieci, bez węzłów, bez ciepłowni – ta cała infrastruktura, tworząca dzisiejszy zintegrowany miejski system ciepłowniczy, dopiero powstawała lub istniała …… jedynie na deskach kreślarskich.

Wszystkim zainteresowanym historią przemyskiego ciepłownictwa polecamy wydaną w ubiegłym roku okolicznościową publikację pt. „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czyli historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego”. Ponieważ nie jest ona dostępna w sprzedaży ani w formie elektronicznej, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa kilkanaście egzemplarzy wspomnianej publikacji – do odbioru w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (pokój nr 4).

A jak wygląda MPEC dzisiaj – 36 lat później? O tym możecie się Państwo dowiedzieć z wydanego niedawno „Raportu Spółki za rok 2019”
 

30 czerwca
2020

 
Do Przemyśla zawitało w końcu upragnione i długo wyczekiwane lato, jednak przemyscy ciepłownicy już myślą o nadchodzącej zimie. Od kilku tygodni trwają

INTENSYWNE PRACE MODERNIZACYJNE KOTŁA K3

Modernizacja kotła K3

prowadzone przez spółkę Energoserwis S.A. z Lublina.

W ramach prowadzonych prac wymienione zostaną pokłady rusztowe, część ciśnieniowa kotła w technologii ścian szczelnych oraz wykonana zabudowa dwustopniowa instalacji odpylania kotła WR-25. Wspomniana nowa instalacja zapewni radykalną redukcję poziomu emisji pyłów (max. 20 mg/Nm3).

Warto zauważyć, że konstrukcja nowej instalacji odpylania umożliwi późniejszą jej rozbudowę o instalację odsiarczania spalin.

Dotychczas został zakończony demontaż kotła, wraz z układem odpylania spalin oraz prace związane z posadowieniem nowej instalacji odpylania – wykonane stopy fundamentowe pod konstrukcje oraz fundamenty blokowe pod wentylatory. Wykonana została także adaptacja posadowienia kotła (stropu), gdyż kocioł po modernizacji będzie miał nieco inne wymiary. Odświeżona zostanie także wymurówka leja zsypowego wraz z wieńcem oraz wymienione zostaną urządzenia służące do jego odżużlania.

W chwili obecnej rozpoczęły się prace montażowe rusztu. W ramach kolejnych etapów prac modernizacyjnych zostanie przeprowadzony montaż części ciśnieniowej kotła zakończony próbą ciśnieniową UDT, montaż pozostałych instalacji technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA oraz izolacji termicznych.

Zakończenie prac i oddanie zmodernizowanego kotła do eksploatacji zostało zaplanowane na 15 listopada b.r. Koszt prac wyniesie ponad 9 mln. zł.
 

29 czerwca
2020

 
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W DNIACH 6-12 LIPCA

przerwa w dostawie ciepła / ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepła

Podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace remontowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Wykonane zostaną także prace przygotowawcze, dotyczące włączenia do systemu ciepłowniczego nowego źródła ciepła budowanego na terenie ciepłowni Zasanie przez spółkę PGNiG Termika.

Aby ograniczyć czas trwania przerwy i wynikające stąd niedogodności dla naszych odbiorców, już od kilkunastu dni trwają intensywne przygotowania szczegółowych, godzinowych harmonogramów, według których prowadzone będą poszczególne prace. Wydłużone zostanie także czas pracy poszczególnych grup pracowników. Dlatego też pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie te prace będą organizowane i realizowane w taki sposób, aby ciepła woda jak najwcześniej popłynęła do Państwa mieszkań.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac i wznowienie dostaw ciepła, będziemy informować o tym Państwa na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości
 

22 czerwca
2020

 
W piątek 19 czerwca

złożyli nam wizytę przedstawiciele SRS Przemyśl

Spotkanie z SRS Przemyśl

czyli Robert Skawiński – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „Przemyśl”, wraz z Maciejem Kubisztalem - jednym z najlepszych i najsilniejszych obrotowych w I lidze piłki ręcznej.

Podczas spotkania z Prezesem Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Kazimierzem Stecem, goście podziękowali w imieniu Stowarzyszenia za finansowe wsparcie jego działalności w sezonie 2019/2020 a w ramach podziękowań wręczyli Kazimierzowi Stecowi dyplom, koszulkę i inne klubowe gadżety.

My ze swojej strony również dziękujemy a wszystkim drużynom działającym w ramach SRS Przemyśl życzymy samych sukcesów. I oczywiście będziemy im kibicować w nadchodzących rozgrywkach, tym bardziej, że jak poinformował nas Robert Skawiński - wszystkie grupy od kilku lat systematycznie zostają mistrzami Podkarpacia i awansują do rozgrywek centralnych, zaś seniorzy w ciągu ostatnich 4 sezonów, 3 razy zdobywali tytuł wicemistrza ligi.
 

16 czerwca
2020

Podobnie jak od wielu już lat, na przełomie maja i czerwca b.r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wydał

RAPORT ZA ROK 2019

Raport za rok 2019

Raport MPEC za rok 2019

stanowiący dosyć obszerne podsumowanie działalności Spółki w roku ubiegłym, we wszystkich obszarach jej aktywności.

Tym razem na 52 stronach wspomnianej publikacji, na licznych wykresach, diagramach i w tabelarycznych zestawieniach, został przedstawiony cały szereg szczegółowych informacji, dotyczących funkcjonowania Spółki, jej organizacji, zakresu działalności, polityki kadrowej, itp.

Największą część Raportu zajmują informacje dotyczące funkcjonowania układów technologicznych: wytwarzania, i przesyłania oraz dystrybucji ciepła, jak również dane ekonomiczno-finansowe, stanowiące jeden z istotnych wskaźników kondycji przedsiębiorstwa oraz mierników jego efektywności.

Osobną część raportu zajmuje analiza przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, struktury zapotrzebowania na moc i ciepło oraz zmian zachodzących w tym zakresie w ciągu ostatnich lat, segmentacji grup odbiorców, itd.

Ale działalność MPEC-u to nie tylko jego bieżące funkcjonowanie, ale i zrealizowane oraz zaplanowane inwestycje rozwojowe, dotyczące głównie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączania do niej coraz to nowych obiektów. Informacje o tym również zostały zamieszczone w Raporcie za rok 2019.

Nie zapomnieliśmy również o części „wspominkowej”, gdyż w roku 2019, którego Raport dotyczy, MPEC obchodził swoje 35 „urodziny”.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Raport z działalności Spółki za rok 2019

8 czerwca
2020

 
W piątek 5 czerwca b.r. w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej odbyło się

SPOTKANIE Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Z OSIEDLA OFIAR KATYNIA

Spotkanie z odbiorcami

w którym, oprócz Zarządu MPEC, przedstawicieli spółki Fibris oraz odbiorców, m.in. wspólnot mieszkaniowych, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Płyta” i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, udział wziął także Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

Podczas spotkania, które prowadził Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, zostały przedstawione najważniejsze informacje, dotyczące funkcjonowania systemu ciepłowniczego na wspomnianym osiedlu, aktualne stanowisko wytwórcy ciepła – spółki Fibris, dotyczące możliwości zapewnienia ciągłości dostaw ciepła w najbliższym sezonie grzewczym oraz wariantowe rozwiązania problemu zaopatrzenia w ciepło poszczególnych nieruchomości.

Jak podkreślił podczas dyskusji Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją podobnych projektów wynika, że najbardziej optymalnym kosztowo wariantem, z punktu widzenia interesów odbiorców, byłaby budowa wspólnej osiedlowej kotłowni, gdyż wówczas wszelkie koszty związane z jej eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, itd. rozłożyłyby się na znacznie większą liczbę podmiotów, niż w przypadku kotłowni indywidualnych, gdzie wszystkie wspomniane koszty, o których często odbiorcy zapominają na etapie realizacji inwestycji, obciążają w całości mieszkańców jednego budynku. Jednak decyzja, który wariant wybrać, należeć będzie do odbiorców.

Prezes Kazimierz Stec zadeklarował, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni zostaną opracowane a następnie przedstawione wszystkim zainteresowanym stronom symulacje finansowe, dotyczące budowy osiedlowej kotłowni gazowej wraz z propozycjami dotyczącymi partycypacji poszczególnych odbiorców w kosztach jej budowy.

Dodatkową możliwość optymalizacji kosztów związanych z budową i eksploatacją kotłowni stworzyłoby jej wykorzystywanie nie tylko na cele grzewcze, ale i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych budynków wspomnianego osiedla, co pozwoliłoby wyeliminować dotychczasowe, indywidualne podgrzewacze, podnieść bezpieczeństwo, a niejako przy okazji, wyremontować i doizolować liczącą kilkadziesiąt lat instalację odbiorczą w poszczególnych budynkach.

Po przeanalizowaniu przez odbiorców możliwości i wyborze przez nich najlepszego wariantu, odbędzie się kolejne spotkanie, na którym powinny zapaść decyzje.
 

5 czerwca
2020

 
W związku z upływającą 3 letnią kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej MPEC, 4 czerwca b.r. zostały przeprowadzone

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Wybory

Głosowanie w ciepłowni Zasanie

w wyborach startowało 4 kandydatów: Arkadiusz Jop, Remigiusz Kocuj, Joanna Matysiak-Kowal i Zbigniew Sawecki, zaś samo głosowanie, z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki, odbywało się w nieco zmodyfikowanej formule organizacyjnej.

Zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział 108 spośród 115 uprawnionych do głosowania pracowników MPEC (94%).

Najwięcej głosów zdobyli Remigiusz Kocuj (31)Joanna Matysiak-Kowal (27).

Kandydatom gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.
 

29 maja
2020

 
W poniedziałek 25 maja b.r. Zarząd Spółki

pożegnał odchodzącą na emeryturę
Małgorzatę Charchan

Pożegnanie Małgorzaty Charchan

która przepracowała w przemyskim MPEC-u niemal 35 lat.

Od początku, tj od 1 sierpnia 1985r. zatrudniona była w stanowiącym część zasańskiej ciepłowni Laboratorium Ochrony Środowiska, w którym na przestrzeni lat pełniła różne funkcje, od starszego laboranta do kierownika laboratorium. Przez ten czas „wychowała” wiele pokoleń młodych laborantek przekazując im swoją wiedzę i niemałe doświadczenie zawodowe związane z wykonywaną pracą.

Pani Gosia dała się poznać jako osoba kompetentna, towarzyska otwarta na kontakty z innymi pracownikami. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i zaangażowana całym sercem w wykonywanie swoich obowiązków służbowych.

Za swoje osiągniecia w 2014r. została odznaczona przez Prezydenta RP złotym medalem "za długoletnią służbę oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej".

My ze swojej strony życzymy Pani Gosi realizacji planów zamierzeń i marzeń, odkładanych niejednokrotnie przez wiele lat.
 

29 maja
2020

 
Jak widać, w bieżącym roku wiele rzeczy jest innych niż dotychczas, wymykając się znanym i utartym schematom. Łącznie z pogodą. Najpierw mieliśmy nienaturalnie ciepłą zimę, a teraz, pod koniec maja, gdy powinniśmy już rozkoszować się ciepłem i słoneczną pogodą

SEZON GRZEWCZY TRWA NADAL

Wyjątkowo zimny maj

"Wyjątkowo zimny maj"

a na wyłączenie ogrzewania nie zdecydowały się nie tylko żadna z większych spółdzielni mieszkaniowych, ale i znaczna część wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli i obiektów użyteczności publicznej.

Jak potwierdził Wiceprezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka, który pracuje w przedsiębiorstwie praktycznie od początku jego istnienia, nawet najstarsi … ciepłownicy nie pamiętają, aby sezon grzewczy trwał tak długo, czyli do przełomu maja i czerwca.

To, że sezon grzewczy trwa, widać także po wskazaniach urządzeń pomiarowych zainstalowanych w ciepłowni Zasanie, która pracuje z mocą 8 – 8,5 MW, dostarczając do sieci ciepłowniczej ok. 700 – 750 GJ/dobę. W innych latach o tej porze, było to maksymalnie 4,5 – 5 MW oraz 360 – 400 GJ/dobę (przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

Szczególnych "tropików" nie widać też w krótkookresowych prognozach pogody, według których pogoda ma się wyraźnie poprawić dopiero po połowie przyszłego tygodnia, czyli ok. 4-5 czerwca.
 

15 maja
2020

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego - ciepłej wody użytkowej, że z powodu epidemii koronawirusa i związanych z tym utrudnień, zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia

ZMIAN W HARMONOGRAMIE PRAC KONSERWACYJNYCH
PROWADZONYCH NA WĘZŁACH CIEPLNYCH

przerwy remontowe 2020

Przerwa remontowa 2020

które mogą skutkować zakłóceniami w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Na stronie internetowej PRZERWY REMONTOWE 2020 udostępniliśmy Państwu zaktualizowany harmonogram prac wraz z wykazem adresowym budynków zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych. Dla ułatwienia oznaczyliśmy węzły cieplne , których dotyczą wspomniane zmiany.

W pozostałych węzłach cieplnych, w których prace konserwacyjne nie mogły zostać dotychczas przeprowadzone, zostaną one wykonane w czasie przerwy remontowej lub w innym terminie, w sposób, który nie będzie powodował zakłóceń w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej.

Równocześnie przypominamy o planowanej przerwie remontowej, która będzie miała miejsce w dniach 6 – 12 lipca b.r.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

11 maja
2020

 
Już za kilka dni – 15 maja b.r. rusza

nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

umożliwiająca występowanie o środki pomocowe na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła (głównie tzw. kopciuchów), na czystsze, a najlepiej na wykorzystujące technologie grzewcze, które nie emitują smogotwórczych pyłów, takie jak pompy ciepła lub przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. W takim przypadku poziom dofinansowania może wynieść do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem (max. 15 tys. zł)
Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie z tego programu dotyczy także prac termomodernizacyjnych, które zmniejszą energochłonność (zapotrzebowanie na ciepło) budynków.

Podstawowy poziom bezzwrotnego wsparcia to 20 tys. zł. Przy instalacji pompy ciepła kwota ta wynosi max. 25 tys. zł, jeśli zaś do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, łączna kwota dofinansowania sięga 30 tys. zł. Jeśli natomiast w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 1400 zł/m-c, kwota dofinansowania może zostać zwiększona nawet do 37 tys. zł.

Zmieni się także czas rozpatrywania i oceny wniosków, który zostanie skrócony z 90 do 30 dni. W podobnym terminie (30 dni) wnioskodawca po złożeniu faktury otrzyma dotację na swoje konto. Wprowadzane ułatwienia dotyczą także formularzy wniosków oraz miejsca ich składania. Formularze zostaną uproszczone, zaś sam wniosek będzie można złożyć nie tylko w siedzibie WFOŚiGW, ale i najbliższym banku. Szczegóły tego rozwiązania zostaną wypracowane do końca maja b.r.

Wprowadzane zmiany dotyczą jeszcze kilku istotnych aspektów, m.in. możliwości łączenia dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem z innych, uzupełniających źródeł, przede wszystkim gminnych programów ograniczania niskiej emisji. Nowe zasady programu umożliwiają także uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca rozpoczętą do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, pod warunkiem, że data wymiany nie jest wcześniejsza niż 15 maja 2020r.

Największą słabością programu, której nie udało się usunąć, jest krąg jego adresatów. Wciąż mogą z niego korzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wciąż nie będą mogły z niego korzystać osoby mieszkające w domach wielorodzinnych (np. kamienicach), używające do ogrzewania swoich mieszkań paliw stały i pieców kaflowych, kotłów, itp., pomimo że w miastach takich jak Przemyśl, wspomniane ograniczenia podmiotowe stanowią duży problem społeczny i środowiskowy.
 

29 kwietnia
2020

 
Miło nam Państwa poinformować, że już od najbliższego poniedziałku 4 maja b.r.

MPEC WZNAWIA OBSŁUGĘ ODBIORCÓW

Wznowienie obsługi odbiorców

Wznowienie obsługi odbiorców

jednakże w trybie i na zasadach dostosowanych do zaostrzonych rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Przyjmowanie odbiorców ciepła oraz pozostałych kontrahentów odbywało się będzie w pokoju nr 4 (na parterze budynku), który zostanie wyposażony w środki ochronne, zapewniające bezpieczeństwo zarówno pracownikom Spółki, jak i interesantom.

Kasa mieszcząca się w siedzibie Spółki pozostaje zamknięta. Regulowanie opłat za ciepło oraz wszelkie inne płatności prosimy dokonywać przelewem na konto MPEC.

Równocześnie, dla zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prosimy, aby wszystkie sprawy, do których załatwienia Państwa osobista obecność w siedzibie Spółki nie jest konieczna, w dalszym ciągu załatwiać drogą elektroniczną (w tym z wykorzystaniem konta w IBOK i profilu zaufanego) lub telefonicznie.

Kontakty (e-mail i nr telefonu) do poszczególnych pracowników MPEC, znajdziecie Państwo TUTAJ, zaś krótki miniprzewodnik, w jaki sposób założyć profil zaufany a następnie używać go do podpisywania dokumentów - TUTAJ
 

29 kwietnia
2020

 
Pomimo epidemii koronawirusa, nie możemy zapominać o tym, że wielkimi krokami zbliża się lato. Niestety, zanim powrócimy do ćwiczeń na siłowniach, minie jeszcze trochę czasu. Jednak obecna sytuacja to doskonała okazja aby zadbać o formę w domu, korzystając z treningów z serii

Zmień bojler na kaloryfer

Zmień bojler na kaloryfer

Zmień bojler na kaloryfer

Do czego oczywiście gorąco zachęcamy.

Na stronie www.zmienbojlernakaloryfer.pl każdy znajdzie zestawy ćwiczeń o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanych do swojej płci, wieku, możliwości, kondyncji, itd.

W treningach pomogą z pewnością zamieszczone na stronie filmy instruktażowe oraz książeczki w formacie pdf, przedstawiające szczegółowo, jak dane ćwiczenie należy wykonywać.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów, dzięki którym łatwiej pozbędziemy się pozimowego „bojlera”, na rzecz letniego „kaloryfera”.
 

27 kwietnia
2020

 
Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła dostarczanego przez MPEC do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od wytwórcy ciepła – spółki Fibris S.A., spółka w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia b.r. wznawia działalność produkcyjną, co wiąże się z możliwością
Wznowienie dostaw ciepła

Wznowienie dostawy ciepła

WZNOWIENIA OGRZEWANIA BUDYNKÓW
PRZY UL. OFIAR KATYNIA

Równocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo odbiorców, wznowienie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków będzie się odbywało po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zarządcami lub administratorami każdego z budynków.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dyspozytor Ruchu pod całodobowym nr tel. 16 670-03-71; 519-147-071 lub pod nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.
 

23 kwietnia
2020

Jak wszyscy wiemy, obecna sytuacją epidemiczna znacznie utrudniała osobiste załatwianie spraw, w tym tych związanych z zawieraniem umów, czy też składaniem pism i wniosków dotyczących przyłączania obiektów do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła. Dlatego też proponujemy Państwu nowe rozwiązanie, a mianowicie

ELEKTRONICZNE ZAWIERANIE UMÓW PRZY UŻYCIU PROFILU ZAUFANEGO

Wstrzymanie dostaw ciepła

Wstrzymanie dostawy ciepła

Jest to niewątpliwie rozwiązanie proste, wygodne, oszczędzające Państwa czas i energię, a przede wszystkim bezpieczne, zarówno z punktu widzenia zdrowotnego, jak i prawnego, gdyż podpisanie dokumentu podpisem zaufanym ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny, złożony fizycznie na dokumencie.

Ponadto profil zaufany i możliwość składania przy jego pomocy podpisu kwalifikowanego, (np. na umowach) to w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego rozwiązanie bezpłatne, które nie wiąże się z koniecznością posiadania dodatkowych kart i urządzeń do ich odczytu, a przy tym dostępne praktycznie dla każdego.

Aby ułatwić Państwu założenie profilu zaufanego a następnie korzystanie z tej formy składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, przygotowaliśmy dla Państwa krótki miniporadnik, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat i opisaliśmy wszystko krok po kroku.

Profil zaufany - podpisywanie dokumentów krok po kroku

3 kwietnia
2020

Informujemy wszystkich mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, których budynki zasilane są z sieci ciepłowniczej, że począwszy od dnia 6 kwietnia (poniedziałek) nastąpi

PRZERWA W DOSTARCZANIU CIEPŁA

Wstrzymanie dostaw ciepła

Wstrzymanie dostawy ciepła

która wg informacji otrzymanych przez MPEC od spółki Fibris S.A. – wytwórcy ciepła, potrwa do 26 kwietnia b.r.

Wspomniana przerwa w dostarczaniu ciepła spowodowana jest wstrzymaniem przez spółkę Fibris S.A. działalności produkcyjnej, a co się z tym wiąże, wstrzymaniem procesu wytwarzania ciepła, zużywanego w procesach technologicznych oraz do ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.

Poniżej zamieszczamy otrzymane w dniu dzisiejszym pismo wystosowane przez spółkę Fibris S.A. informujące o fakcie i przyczynach wstrzymania produkcji asortymentowej oraz wytwarzania ciepła.

Pismo spółki Fibris S.A. informujące o wstrzymaniu wytwarzania ciepła.

23 marca
2020

Pomimo, że epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu Spółki spowodowały znaczne utrudnienia w bieżącej obsłudze odbiorców Ciepła Systemowego, pragniemy zapewnić wszystkich korzystających z naszych usług, że

Wytwarzanie i dostarczanie ciepła odbywa się bez zakłóceń

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe

MPEC nie planuje również wprowadzania żadnych zmian i ograniczeń w tym zakresie.

W trybie ciągłym pracują nie tylko pracownicy przemyskiej ciepłowni, ale i służby eksploatacyjne przedsiębiorstwa, czuwając nad tym, aby proces przesyłania i dystrybucji ciepła, począwszy od ciepłowni Zasanie do grzejników w Państwa mieszkaniach oraz instalacji odbioru ciepłej wody użytkowej, odbywał się nieprzerwanie, bez zbędnych przerw i zakłóceń.

W przypadku wystąpienia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła, prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny z Dyspozytorem Ruchy pod całodobowym nr tel. 16 670-03-71; 519-147-071 lub pod nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.

W innych sprawach prosimy, które chcielibyście Państwo załatwić w naszym przedsiębiorstwie, prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikami właściwej komórki organizacyjnej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod zakładką KOMUNIKAT.

20 marca
2020

Wczoraj, tj 19 marca b.r.

POŻEGNALIŚMY NASZEGO KOLEGĘ – ANDRZEJA KORYTKO

Andrzej Korytko

Andrzej Korytko

który zmarł w wieku zaledwie 57 lat, po walce z ciężką chorobą.

Andrzej Korytko pracował w przemyskim MPEC-u od roku 1988 do lipca 2019r. W sumie 31 lat. Do 2005r. pracował w dziale transportu jako operator sprzętu ciężkiego, zaś od roku 2005 do 2019 był zatrudniony w ciepłowni Zasanie, gdzie pracował jako operator koparek i suwnicowy.

Wszyscy z którymi pracował przez te lata mówią o nim jako o człowieku otwartym na innych ludzi, koleżeńskim, który nigdy nie odmawiał pomocy. A przy tym dobrym pracowniku.

Andrzeju odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.

17 marca
2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

zamówienia na dostawę miału węglowego
KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

PARAMETRY:
- 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950°C.

węgiel

Przetarg na dostawę węgla

ILOŚĆ:
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem – ok. 25.000 ton.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

TERMIN DOSTAWY:
Sukcesywnie w terminie od września 2020r. do kwietnia 2021r. – zgodnie z harmonogramem.
MPEC posiada duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

MIEJSCE DOSTAWY:
loco bocznica własna MPEC Przemyśl (numer stacji CETAR 51 084 202).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC oraz warunków płatności prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby spółki - Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub przesłać e-mailem na adres mpec@mpec.przemysl.pl w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r.

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziecie Państwo na stronie BiP MPEC Przemyśl.

Szczegółowych informacji udziela także:
Wiesław Pałka – tel. 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl

5 marca
2020

Według zapowiedzi Ministra Klimatu Michała Kurtyki, na przełomie marca i kwietnia b.r. ruszy

ZMIENIONA WERSJA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Najważniejsze zmiany dotyczą formy i procedury składania wniosków o dotację – sam wniosek będzie uproszczony a większość dokumentów, które dotychczas musiały być do wniosku dołączone zostaną zastąpione przez stosowne oświadczenia wnioskodawcy. Znacznemu skróceniu ulegnie też terminu rozpatrywania wniosków, zaś do realizacji programu, oprócz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i samorządów, włączone mają zostać także inne instytucje, m.in. banki.

Czyste powietrze

Czyste Powietrze

Zmiany wprowadzane w programie „Czyste Powietrze” mają także charakter rzeczowy i organizacyjny. Zostanie on m.in. powiązany z programem „Mój Prąd”. Zmianie ulegną także progi dochodowe, od których zależna będzie pomoc.

Dla osób osiągających do 100 tys. zł dochodu rocznie, dotacje wyniosą do 35 proc. kosztów termomodernizacji/wymiany źródła ciepła i maksymalnie do 20 tys. zł. Przy instalacji pompy ciepła, dotacja wzrośnie do 25 tys. zł., zaś przy dodatkowym montażu paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji programu „Mój Prąd”, dotacja wzrośnie do 30 tys. zł.

W przypadku, gdy dochód na osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosił do 1,4 tys. zł (lub 1,9 tys. zł dla osoby samotnie mieszkającej w domu), dotacją sfinansować będzie można do 60 proc. inwestycji i wynosić ona będzie maksymalnie 32 tys. zł. Przy dodatkowej fotowoltaice będzie to 37 tys. zł.

Osoby najuboższe będą mogły natomiast skorzystać z programu "Stop Smog", który pozwala sfinansować inwestycję przez rząd i samorząd w 100 proc. (70 proc. rząd i 30 proc. samorząd).

W nowym programie "Czyste Powietrze" weryfikowana będzie też możliwość podłączenia domów do sieci ciepłowniczej lub gazowej i w zależności od zamożności beneficjentów - dopłaty za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej wyniosą odpowiednio do 10 tys. i do 15 tys. zł .

Nie zmieniła się natomiast grupa potencjalnych beneficjentów, do których kierowany jest program „Czyste Powietrze”. Wciąż mogą z niego korzystać jedynie mieszkańcy domów jednorodzinnych, pomimo, że rozważane było rozszerzenie programu na użytkowników mieszkań w budynkach wielolokalowych, którzy w wielu przypadkach do ogrzewania nadal używają niskoemisyjnych źródeł ciepła - pieców i kuchni kaflowych, w najlepszym przypadku małych kotłów węglowych. Wsparcie na wymianę źródeł ogrzewania dla tej grupy mieszkańców wciąż jest niestety bardzo skromne a jako źródło finansowania najczęściej wskazywane są budżety samorządów.

5 marca
2020

Jak widać ze statystyk teleinformatycznych, rosnąca świadomość ekologiczna oraz szybki i łatwy dostęp do informacji sprawiają, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta prowadzi mniej lub bardziej systematyczny

Monitoring stanu powietrza w Przemyślu

Jakość powietrza w Przemyślu

Jakość powietrza w Przemyślu

co pomaga m.in. zaplanować optymalny rozkład zajęć, określić godziny lub pory dnia w których najlepiej robić zakupy, wybrać się na spacer, czy też uprawiać sport „na świeżym powietrzu”. Wspomniane informacje pozwalają także zidentyfikować rejony naszego miasta, w których często utrzymuje się podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza i wyciągać z tego faktu wnioski.

Uzyskanie tych wszystkich informacji ułatwia system czujników, których rejestrowane na bieżąco wskazania umożliwiają sporządzanie i aktualizowanie Mapy zanieczyszczenia powietrza i Indeksu jakości powietrza. Są to kategorie wyliczone na podstawie odpowiedniego algorytmu, które określają jakość powietrza w 6-stopniowej skali, oznaczonej odpowiednimi kolorami:
 • ciemno zielony - stan powietrza bardzo dobry
 • zielony - stan powietrza bardzo dobry
 • żółty - stan powietrza umiarkowanie dobry
 • pomarańczowy- stan powietrza dostateczny
 • czerwony – stan powietrza zły
 • bordowy – stan powietrza bardzo zły


 • Wszystkie te dane dostępne są (aktualizacja odczytów co 5 minut) na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/#49.78211,22.76415,i2892 która dzięki ostatnim zmianom layautu stała się jeszcze bardziej atrakcyjna a prezentowane wyniki pomiarów przejrzyste i opatrzone dodatkowymi informacjami.

  Zachęcamy Państwa gorąco także do zainstalowania w telefonach darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców Miasta Przemyśla pn. „Miasto Przemyśl”, która oprócz zapewnienia dostępu do wielu informacji i aktualności dotyczących naszego miasta, będzie nas regularnie informowała o stanie powietrza w Przemyślu.
  Więcej informacji nt. wspomnianej aplikacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://przemysl.pl/49042/aplikacja-mobilna.html

  Poniżej zamieściliśmy także komplet danych pomiarowych – odczytów godzinowych (PM1; PM2,5; PM10; temperatura, wilgotność, ciśnienie) z 5 czujników pomiarowych dzierżawionych przez MPEC, zarejestrowanych w okresie od 1 grudnia 2019r. do 4 marca 2020r.

  Tabele wyników pomiarów z 5 stacji pomiarowych w Przemyślu.

  3 marca
  2020

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych
  w okresie 01.04.2020 - 31.03.2021

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  paliwo silnikowe

  PB 95 i ON

  Oferty na formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2020 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2020 nie otwierać przed 19 marca 2020 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: mpec@mpec.przemysl.pl

  Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się na stronie BiP oraz zamieszczonym na niej formularzu ofertowym i propozycji umowy.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka - tel: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


  Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl

  27 lutego
  2020

  20 stopni dla klimatu

  20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni i więcej. Ta wydawało by się niewielka różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy.
  20 stopni dla klimatu

  20 stopni dla klimatu  Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20°C obniżylibyśmy emisję CO₂ wynikającą z produkcji ciepła systemowego o 2 mln ton rocznie, czyli aż o 10 proc! Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla potrzeba 30 mln drzew.

  Mamy świadomość, że zmiana nawyków to nie wszystko. Czujemy się odpowiedzialni za naszą planetę, dlatego by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dostarczać zielone ciepło jako branża inwestujemy w działania na rzecz dekarbonizacji.

  Z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wynika, że do 2030r. dostawcy ciepła systemowego zrealizują inwestycje rzędu 40-70 mld pln. Uwzględniając zmiany instalacji w budynkach oraz koszty termomodernizacji sięgną one łącznie 558 mld pln (Dane: Polski Instytut Ekonomiczny). Proces zmiany jest nie tylko kosztowny, ale też czasochłonny i skomplikowany. Wierzymy jednak, że zanim przez niego przejdziemy, możemy już teraz, wspólnymi siłami zmienić wiele.

  Zachęcamy do przyłączenia się do akcji “20 stopni dla klimatu” i zapoznania się z poradami na temat mądrego korzystania z ciepła oraz informacjami o zmianach, które zachodzą wśród dostawców ciepła systemowego.

  Działajmy razem - dla dobra klimatu - www.20stopni.pl

  13 lutego
  2020

  Zaledwie przed kilkoma dniami Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zatwierdził

  PLAN INWESTYCYJNY I TECHNICZNO-EKONOMICZNY
  NA ROK 2020

  Inwestycje MPEC

  Inwestycje MPEC

  Tegoroczny plan inwestycyjny, w którym w rubryce „nakłady ogółem” widnieje „astronomiczna” kwota, niemal 15,6 mln zł, w zakresie inwestycji rozwojowych systemu przesyłowo-dystrybucyjnego, jest dosyć ostrożny.

  Plan przewiduje przyłączenie w bieżącym roku do sieci ciepłowniczej łącznie 11 budynków, w tym 4, które dopiero mają powstać, przy ul.: Tatarskiej, Żołnierzy I Armii WPŻołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino). Pozostałe budynki, które planujemy zasilać od najbliższego sezonu grzewczego Ciepłem Systemowym to: Franciszkańska 18, 2037, Tarnawskiego 8, Chopina 6, Dworskiego 8Mickiewicza 20A oraz 3 budynki, przy ul. Puszkina 3, Kraszewskiego 7Bielskiego, przy których prace przyłączeniowe były prowadzone w roku ubiegłym, natomiast zakończa się w roku 2020.

  Łączna kwota zaplanowana na realizację wspomnianych zadań inwestycyjnych to ok. 1,6 mln zł, w ramach której wybudowanych zostanie ponad 0,5 km sieci ciepłowniczej oraz 10 węzłów cieplnych. Łączny docelowy przyrost mocy z tego tytułu szacujemy zaś na ok. 1,5 MW.

  To jednak nie wszystkie inwestycje rozwojowe, których realizację zaplanowaliśmy na rok bieżący. W ramach programu „Ekologiczny Przemyśl”, MPEC jako Partner projektu, będzie partycypował finansowo w wykonaniu kilkunastu przyłączy ciepłowniczych, na co została przewidziana kwota 0,8 mln zł. Kolejne 3 mln zł to szacowany koszt planowanej od wielu już lat budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska i połączenia magistrali ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni z siecią w okolicach Galerii „Sanowa”.

  Największą pozycją kosztową w planie inwestycyjnym jest jednak modernizacja układu wytwarzania ciepła a właściwie jednego kotła K-3 i jego dostosowanie do wymogów energetyczno-klimatycznych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2023r. Koszt tej „wycinkowej” modernizacji, która absolutnie nie rozwiązuje problemów poziomu emisji zanieczyszczeń z instalacji ciepłownia Zasanie i konieczności ich dostosowania do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów w tym zakresie, to 9,2 mln. zł.

  Plan ekonomiczny na rok bieżący zakłada natomiast praktycznie zbilansowanie kosztów i przychodów Spółki, z symboliczną stratą w wysokości ok. 70 tys. zł.

  6 lutego
  2020

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 lutego 2020r. nastąpiła

  ZMIANA CENNIKA ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE
  ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC

  Cennik MPEC

  Cennik

  Wspomniana zmiana nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

  Cena większości usług ujętych w cenniku nie ulegnie zmianie. Podwyższeniu o 2,3 % (wskaźnik inflacji w roku 2019 ogłoszony przez Prezesa GUS) uległa natomiast cena 4 usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku i lokalu, rozliczania zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy (opłaty wyszczególnione w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2 cennika).

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie. Skany wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone poniżej. Zostaną one również doręczone wszystkim odbiorcom ciepła na początku marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty.

  Od dnia 1 lutego b.r. waloryzacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (opłata 10,49 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

  Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC
  Cennik w formacie pdf
  Pismo informujące o zmianach wprowadzonych w cenniku

  4 lutego
  2020

  Co prawda za oknem tego nie widać, jednak od rozpoczęcia kalendarzowej zimy minęło 45 dni i dokładnie tyle samo (biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień) pozostało do jej zakończenia, czyli 20 marca. Cokolwiek by więc o tym nie sądzić, mamy

  SAM ŚRODEK KALENDARZOWEJ ZIMY

  Zima w Przemyślu

  Zima w Przemyślu

  Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdyby przyłożyć do tegorocznej zimy kryteria klimatyczne, zgodnie z którymi za zimę przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 0oC. A takich dni mieliśmy od początku kalendarzowej zimy zaledwie 11, w tym 3 (29.12, 30.12 i 07.01) z „siarczystym mrozem” ….. -3oC. W pozostałe dni było już tylko cieplej, aż do +8oC w pierwszych dniach lutego b.r.

  Średniodobowa temperatura w styczniu b.r. zmierzona przez czujniki zainstalowane w kilku punktach Przemyśla, wyniosła ok. +1,2oC, zaś I połowy zimy ok +1,5oC.

  Łagodna aura musiała się oczywiście przełożyć na mniejsze zużycie ciepła na cele grzewcze. W styczniu b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 70,3 tys. GJ przy sumarycznej wielkości zamówionej mocy cieplnej 74,7 MW.

  23 stycznia
  2020

  Jeśli ktoś jeszcze pamięta T-Raperów znad Wisły to wie, że mieli nie tylko niepodrabialny, luźny i zabawny styl, ale i że ich teksty często niosły jakieś przesłanie. Kilka dni temu w Internecie pojawił się ich nowy

  edukacyjny klip "antysmog song"

  w którym Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak w nostalgicznych klimatach z początku lat 90, rapują o zagrożeniach związanych ze smogiem, o tym kto tak naprawdę jest w największym stopniu odpowiedzialny za jego powstawanie oraz jak usiłuje się zrzucić za to winę na innych, zamykając równocześnie oczy na „wkład własny”.

  Uważamy, że każdy sposób i każdy kanał komunikacji jest dobry, "rapowy" również, aby trafić z informacjami do adresatów, aby edukować i zwracać uwagę na skutki niefrasobliwości, gdyż jak śpiewają T-Raperzy

  "Mamy tylko jedno zdrowie
  i stąd panie i panowie
  walczymy z wrogiem
  co nam je odbiera smogiem
  na początku będzie prawda
  co nam pewien ogląd sprawy da
  80 smogu %
  naszych działań jest owocem
  wiec nie bierzmy na języki
  ni zakłady, ni fabryki
  tylko tych po prostu ludzi,
  którym rozum się nie budzi (...)"


  Zachęcamy do wysłuchania całego utworu T-Raperów znad Wisły pt. „Antysmog song”.

  13 stycznia
  2020

  Co prawda, pogoda za oknem oraz słupki na termometrach wciąż bardziej przypominają późną jesień niż środek stycznia, jednak w internetowych serwisach pogodowych, jak niemal co roku o tej porze, mogliśmy się natknąć na alarmistyczne komunikaty o ekstremalnie wysokich stężeniach szkodliwych zanieczyszczeń, głównie w okolicach Krakowa i niektórych śląskich miast.

  A na tym tle wygląda sytuacja w naszym mieście? Lakonicznie można stwierdzić, bez zbytniej satysfakcji:

  W PRZEMYŚLU STAN POWIETRZA - PRZECIĘTNY

  stan powietrza

  Stan powietrza - taki sobie.

  Analizując wyniki pomiarów godzinowych z 5 czujników rozlokowanych w różnych częściach naszego miasta widać wyraźnie, że zarówno w grudniu 2019r., jak i w okresie 1 - 12 stycznia b.r. co prawda nie odnotowywaliśmy, jak to bywało w latach ubiegłych, przekroczeń stężenia pyłów PM2,5 i PM10 o kilkaset procent, jednak szczególnych powodów do zadowolenia też ma. Szczególnie gdy się spojrzy nie na uśrednione wyniki dobowe, a na wyniki godzinowe, rejestrowane w godzinach 16 - 20.

  Uwagę zwraca fakt, że dosyć często najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza rejestrował czujnik zamontowany przy ul. Sienkiewicza - o wiele wyższe niż czujniki zainstalowane w innych rejonach Przemyśla o gęstszej zabudowie i o wiele większym natężeniu ruchu komunikacyjnego.

  Poniżej zamieściliśmy komplet danych pomiarowych (PM1; PM2,5; PM10; temperatura, wilgotność, ciśnienie) ze wspomnianych 5 czujników, rejestrowanych co 1 godzinę w okresie od 1 grudnia ub. r. do 12 stycznia b.r. Dzięki temu każdy z Państwa będzie mógł stwierdzić m.in. w jakich porach można w miarę bezpiecznie wyjść na spacer czy na zakupy, a kiedy i w jakich rejonach miasta lepiej ograniczyć aktywność na tzw. „świeżym powietrzu”.

  Zachęcamy również wszystkich do umieszczania na swoich stronach internetowych sparametryzowanych widgetów, które w skrótowej, graficznej formie poinformują odwiedzających Państwa stronę o stanie powietrza w poszczególnych punktach Przemyśla.

  Tabele wyników pomiarów z 5 stacji pomiarowych w Przemyślu.

  10 stycznia
  2020

  Przypominamy, że dzisiaj, jak co roku 10 stycznia obchodzimy

  Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii

  Oszczędzamy energię

  Oszczędzamy energię

  który wprowadziła do kalendarza pod koniec lat 90 XX wieku niezależna organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance.

  Zgodnie z założeniami, jest to okazja do przypomnienia, że oszczędzanie energii to nie jednorazowa akcja ale ciągły proces, obejmujący nie tylko aspekty techniczne czy technologiczne (np. wymiana sprzętu na energooszczędny, o wyższej klasie energetycznej), ale również, a może przede wszystkim, zmianę przyzwyczajeń, co z reguły jest działaniem najmniej kosztownym a równocześnie najbardziej efektywnym.

  Pamiętać jednak musimy, że oszczędzać energię, czy może raczej korzystać z niej racjonalnie i ograniczyć marnotrawstwo, należy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Z zyskiem dla środowiska naturalnego i naszych kieszeni.

  Energię elektryczną oszczędzać możemy wyłączając światło wychodząc z pomieszczeń, używając energooszczędnego oświetlenia czy sprzętów AGD i RTV. A w jaki sposób możemy oszczędzać ciepło bez pogarszania poczucia komfortu? Nic prostszego! Wystarczy regularnie stosować się do kilku prostych zasad, które zebraliśmy dla Państwa w Poradniku Odbiorcy Ciepła Systemowego.

  Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego

  8 stycznia
  2020

  Tradycyjnie już, początkiem stycznia, po przeprowadzeniu rozliczeń i zafakturowaniu zużycia ciepła za miesiąc grudzień ub.r., możemy Państwu przedstawić pierwsze, jeszcze z natury rzeczy niepełne

  PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2019

  Dane za rok 2019

  W roku 2019 sezon grzewczy trwał stosunkowo długo, bo aż 232 dni (01.01 – 15.05 i 26.09 – 31.12), czyli w sumie ponad 7,5 miesiąca, jednak średnia zewnętrzna temperatura sezonu grzewczego była najwyższa w 35 letniej historii przedsiębiorstwa i wyniosła +6,9oC (średnia temp. Sezonu z lat 1985 – 2018 wyniosła +3,14oC).

  Powyższe dane przełożyły się oczywiście na dwa inne, podstawowe dla funkcjonowania Spółki parametry: ilość wytworzonego oraz sprzedanego ciepła.

  W roku 2019 w ciepłowni Zasanie zostało wytworzonych 486,6 tys. GJ ciepła, zaś sprzedaż ciepła wyniosła 410,4 tys. GJ.

  Wspomniana wielkość sprzedaży w roku 2019, niższa nie tylko od planów (439,5 tys. GJ), ale i od ilości ciepła sprzedanego w latach 2016-2018, miała miejsce przy największej w historii przedsiębiorstwa ilości ogrzewanych obiektów oraz wielkości zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej wynoszącej wg stanu na koniec grudnia 2019r. 74,9 MW – najwięcej od 20 lat!

  Widać więc wyraźnie, że głównymi czynnikami wpływającymi na obniżone zapotrzebowanie na ciepło w roku 2019 były warunki atmosferyczne oraz, w mniejszym stopniu, prowadzone przez odbiorców prace termomodernizacyjne i racjonalne gospodarowanie ciepłem (co w pełni popieramy!), nie zaś ograniczenie potencjału technicznego czy też atrakcyjności Ciepła Systemowego jako sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  Najważniejsze dane za rok 2019 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2018 znajdziecie Państwo w Tabeli.

  Szczegółowe informacje dotyczące działalności MPEC-u w roku 2019 znajdziecie Państwo natomiast w Raporcie z działalności Spółki za rok 2019, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

  Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Nasze wydawnictwa”.

  3 stycznia
  2020

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że

  W DNIACH 6 - 12 LIPCA 2020 R.
  BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE PRZERWA REMONTOWA

  Przerwa remontowa 2020

  czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

  Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

  Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Na stronie internetowej PRZERWY REMONTOWE 2020 udostępniliśmy Państwu harmonogram prac wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej.

  Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 06 - 12.07.2020r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

  Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

  2 stycznia
  2020

  W dniu 12 grudnia 2019r. Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Przemyśl posiadająca 100% udziałów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna), podjęło uchwały dotyczące

  Zmiany składu rady nadzorczej spółki

  Z dniem 31 grudnia 2019r. ze składu Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. odwołani zostali Pani Jadwiga Jędruch i Pan Jan Gąska, natomiast z dniem 1 stycznia 2020 do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Andrzej Szlęzak i Pan Dawid Pelc, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  Nowym członkom Rady Nadzorczej MPEC gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


  AKTUALNOŚCI 2020

  Archiwum aktualności >>> 
  2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry