Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2021

2021

Aktualności MPEC

30 grudnia
2021

ZMIANA GODZIN PRACY MPEC
W SYLWESTRA

ogłoszenie

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w Sylwestra – 31 grudnia b.r. (piątek) wszystkie komórki organizacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. będą pracowały w godz. 7.00 – 12.00.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w powyższych godzinach lub w innym dniu.

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

30 grudnia
2021

Niejako „rzutem na taśmę”, wczoraj, tj. w środę 29 grudnia b.r.

Uruchomiona została dostawa ciepła systemowego
do kolejnego budynku

Leszczyńskiego 7A

tym razem nowo budowanego wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiego 7A.

Póki co, ciepło pobierane będzie jedynie na cele budowlane, umożliwiając prowadzenie wewnątrz budynku prac wykończeniowych, jednak za kilkanaście tygodni ciepło na cele grzewcze i przygotowywania ciepłej wody użytkowej pobierane będzie przez mieszkańców wspomnianego budynku na cele socjalno-bytowe.

Na początku stycznia 2022r. rozpoczną się natomiast prace przy układaniu krótkiego odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku Domu Studenta PWSW przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 F. Rozpoczęcie dostarczania ciepła planowane jest na przełom stycznia i lutego 2022r.

23 grudnia
2021

Nowe regulaminy

Nowe regulaminy

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła, w szczególności tych, którzy korzystają ze świadczonych przez MPEC usług uzupełniających: e-korespondencji i Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK), że z dniem 10 stycznia 2022r. wejdą w życie

NOWE REGULAMINY
E-KORESPONDENCJI I IBOK

modyfikujące zasady świadczenia wspomnianych usług i dostosowujące je do aktualnych regulacji prawnych.

Tekst nowych regulaminów możecie Państwo pobrać klikając na poniższe linki. Zostały one także zamieszczone pod zakładką „Dokumenty i formularze” oraz przesłane wszystkich naszym odbiorcom aktualnie korzystającym z ww usług.

Regulamin e-korespondencji obowiązujący w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (pdf)
Regulamin Internetowej Obsługi Klienta IBOK (pdf)

22 grudnia
2021

Świąteczne życzenia dla MPEC-u

Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia, jak niemal co roku (za wyjątkiem pandemicznego roku 2020), otrzymaliśmy od naszych kontrahentów, odbiorców, „zaprzyjaźnionych” spółek oraz wielu innych osób i instytucji

CAŁE MNÓSTWO
KARTEK Z ŻYCZENIAMI

Oczywiście za wszelkie życzenia składamy bardzo serdeczne i jak przystało na ciepłowników – gorące podziękowania.

My również życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze. Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz Błogosławieństwa Chrystusa Nowonarodzonego na każdy dzień nadchodzącego Nowego 2022 Roku.

22 grudnia
2021

W Dzienniku Ustaw RP, pod nr 2350 zostało opublikowane „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych”. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022r.
Nowe regulacje prawne

Nowe regulacje prawne

STAWKA VAT NA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ BĘDZIE WYNOSIŁA 8%

Dotychczas, tj. od 1 stycznia 2011r. dostawa energii cieplnej obciążona była stawką VAT wynoszącą 23%.

W chwili obecnej nie znamy planów ustawodawcy na kolejne miesiące, należy jednak zauważyć, że jak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń, w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT na ciepło, tj. styczeń - marzec (1/4 roku), nasi odbiorcy odbierają od 43 do 48 % ciepła odbieranego przez okres całego roku kalendarzowego.

22 grudnia
2021

W ostatnim - 12 numerze Magazynu Ciepła Systemowego - Edycja Przemyska informowaliśmy Państwa o nowych, zarówno już uchwalonych, jak i dopiero procedowanych aktach prawnych, wprowadzających

NOWE ZASADY OPOMIAROWANIA I ROZLICZANIA
ZUŻYCIA CIEPŁA W LOKALACH

Zima w Przemyślu

Przypomnijmy tak pokrótce.
Opublikowana w Dzienniku Ustaw w 2021r. pod poz. 868 „Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw” wprowadziła m.in. dla właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek wyposażania poszczególnych lokali w urządzenia pomiarowe (liczniki ciepła lub podzielniki kosztów do pomiaru zużytego ciepła oraz wodomierze do pomiaru ilości zużywanej ciepłej wody użytkowej) posiadające funkcję zdalnego odczytu. Jako kryterium ich zastosowania zostały wskazane: techniczne możliwości i ekonomiczna opłacalność. Sposób ich ustalania miał został uregulowany w odrębnym rozporządzeniu.

9 grudnia b.r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2273 zostało opublikowane „Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”, które wejdzie w życie w piątek 24 grudnia 2021r.

Wspomniane rozporządzenie określa dosyć szczegółową, odrębną dla każdego sposobu opomiarowania listę warunków, których spełnienie (łączne) uzasadnia stosowanie indywidualnych ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy.

Jednak dla wielu użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych, równie ważne jak określenie metod i warunków opomiarowania zużycia ciepła jest także szczegółowe uregulowanie zakresu informacji, jakie właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazywać (co najmniej raz w roku) lub umożliwić ich uzyskanie (raz w miesiącu) wszystkim użytkownikom lokali. I co równie istotne - rozliczenia kosztów zużycia ciepła przeprowadzane na podstawie odczytów wskazań liczników ciepła lub podzielników kosztów (a także wodomierzy ciepłej wody użytkowej), będą musiały być przeprowadzane w cyklach miesięcznych, nie zaś rocznych, jak to jest obecnie najczęściej praktykowane.

Co prawda, dla odbiorców ciepła dostarczanego i rozliczanego bezpośrednio przez MPEC to, można by rzec, nihil novi. Miesięczne okresy rozliczeniowe, oparte na comiesięcznych odczytach wskazań liczników ciepła, stosowane są jako standard, od zawsze. Jednak dla wielu zarządców i administratorów, którym ustawodawca wyznaczył 12 miesięczny termin na dostosowanie regulaminów i zainstalowanie stosownych urządzeń pomiarowych, będzie to nie lada wyzwanie.

I dodajmy jeszcze, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, który nie wypełnia wspomnianych obowiązków informacyjnych lub nie wyposaży lokali w urządzenia pomiarowe, podlega określonym w ustawie karom pieniężnym.

21 grudnia
2021

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2021R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

ogłoszenie

Ogłoszenie

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Aneks nr 15 z dnia 21.10.2020r. do Zarządzenie Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2021, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 24.12.2021r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 25.12.2021r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

21 grudnia
2021

Na przełomie listopada i grudnia b.r. pracownicy MPEC, wzorem lat ubiegłych, postanowili zostać

POMOCNIKAMI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Mikołaj

Wizyta Mikołaja

i odrobineczkę pomóc Jemu bezbłędnie trafić z prezentami do tych dzieci, które już od jakiegoś czasu oczekiwały na niego z niecierpliwością. A nawet napisały listy.

Jak widać przemyscy ciepłownicy skutecznie wskazali Św. Mikołajowi drogę do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Przemyślu - Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”. Doszły nas bowiem słuchy, że we wspomnianej placówce szczególnie dużo dzieciaków oczekiwało na Św. Mikołaja, a wśród nich Kaya i Wiktoria. I udało się. Św. Mikołaj dotarł i z tego co nam przekazał w zaufaniu, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

21 grudnia
2021

Pomimo, że jak twierdzą niektórzy, tegoroczna zimowa aura już dała im się we znaki, to tak naprawdę dopiero dzisiaj, tj. 21 grudnia 2021

ROZPOCZYNA SIĘ ZIMA

Zima w Przemyślu

przynajmniej ta astronomiczna, kiedy to, przypomnijmy, ma miejsce tzw. przesilenie zimowe, czyli na półkuli północnej dzień jest najkrótszy w roku, a noc najdłuższa, Słońce zaś góruje w zwrotniku Koziorożca. Ten dzień wypada - w zależności od roku albo 21 albo 22 grudnia. Ujmując rzecz jeszcze bardziej precyzyjnie można powiedzieć, że zima rozpocznie się dzisiaj, tj. 21 grudnia 2021r. o godz. 16.59 polskiego czasu, gdyż właśnie wtedy Ziemia przejdzie przez punkt przesilenia zimowego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o zimę kalendarzową, która jak co roku rozpocznie się 22 grudnia i potrwa do pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca, czyli do momentu przejścia przez punkt równonocy. To zaledwie 90 dni!!!

20 grudnia
2021

Wczoraj, tj. 19 grudnia 2021r. minęło dokładnie

36 LAT OD CHWILI URUCHOMIENIA
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W PRZEMYŚLU

Jak możemy przeczytać w oficjalnych dokumentach oraz wydawnictwie MPEC o historii przemyskiego ciepłownictwa systemowego, 17 grudnia 1985r. został rozpalony kocioł nr 1 w ciepłowni Zasanie, zaś 19 grudnia 1985r. uruchomiono sieć ciepłowniczą i rozpoczęto ogrzewanie pierwszego budynku przy ul. Popielów 1.

Ciepłownia Zasanie

Jednak ta krótka, sucha adnotacja, z całą pewnością nie oddaje znaczenia wspomnianego wydarzenia oraz towarzyszących temu emocji.

Jak wspomina Maciej Patoczka – obecnie Prezes Zarządu MPEC, a wówczas Kierownik Wydziału Eksploatacji Kotłowni, Sieci i Węzłow - „czasy były zupełnie inne niż obecnie i liczyło się przede wszystkim wykonanie planu w zakresie budownictwa mieszkaniowego za rok 1985. A w planie tym było oddanie do użytku jednego z największych budynków mieszkalnych w Przemyślu przy ul. Popielów 1, który był gotowy do użytkowania ale nie posiadał możliwości innego ogrzewania niż z sieci ciepłowniczej. W związku z tym, na szczeblu politycznym zostały podjęte decyzje o konieczności pilnego uruchomienia ciepłowni i rozpoczęcia dostarczania ciepła do wspomnianego budynku, jeszcze przed nowym rokiem. Uruchomiony został kocioł nr 1, zaś cały proces jego rozruchu nadzorowany był przez ówczesnego Kierownika Ciepłowni - ś.p. Kazimierza Chrobaka, który jak potem wspominał, święta Bożego Narodzenia spędził w większości w ciepłowni. Rozruchem sieci ciepłowniczej, liczącej wówczas 2,6 km długości, kierowałem natomiast ja.

Pamiętać należy jednak także o innych osobach, których zaangażowanie sprawiło, że cały proces uruchamianiu systemu ciepłowniczego przebiegł w miarę sprawnie - Włodzimierzu Ożóbce, Kazimierzu Grzegorczyku, czy Leszku Augustynie. Wszelkie bowiem prace rozruchowe wykonywane były bez bieżącej łączności pomiędzy ciepłownią a osobą uruchamiająca poszczególne odcinki sieci, a wszelkie uzgodnienia należało prowadzić bezpośrednio. Najczęściej przez „gońców”. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to wręcz niemożliwe. Nie lepiej wyglądała też sprawa transportu, gdyż cały MPEC dysponował wówczas jednym samochodem dla służb technicznych i obsługi sieci.

Sporym problemem były też praktyczne kompetencje związane z obsługą tak dużych kotłów, których wówczas żaden z pracowników MPEC nie posiadał. Największe dotychczas obsługiwane kotły były bowiem dziesięciokrotnie mniejsze od uruchamianego WR-25. Wszystkiego trzeba się było uczyć niejako w biegu, na bazie doświadczeń własnych i współpracowników.

Oprócz osiedla przy ul. Popielów 1, w kolejnych kilku dniach ogrzewanie z sieci ciepłowniczej zostało włączone dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Rogozińskiego, dla budynków wojskowych przy ul. 29-go Listopada i wieżowców przy ul. Lelewela 8 i 10.

Z całą pewnością był to chrzest bojowy, zarówno dla obsługi ciepłowni, jak i sieci. Jednak faktem jest, że decyzja o uruchomieniu wówczas ciepłowni została podjęta głównie z przyczyn politycznych, nie zaś merytorycznych. Z ekonomicznego punktu widzenia była to decyzja nieracjonalna, natomiast z technicznego punktu widzenia, to pobór mocy i rozbiór ciepła były na tyle niewielkie w stosunku do mocy uruchomionego kotła (a innego nie było), że nie gwarantowały minimalnych parametrów jego stabilnej pracy. Ale cóż, od czegoś trzeba było zacząć."


Tyle wspomnień. Przypomnijmy jednak tak dla porządku. Koniec 1985r. to: 2,5 km. sieci ciepłowniczej, 5 węzłów cieplnych i 6,5 MW zamówionej mocy. Dzisiaj przemyski system ciepłowniczy to ponad 50 km sieci ciepłowniczej (wysoko i niskoparametrowej), ok. 420 węzłów cieplnych, niemal 2200 odbiorców ciepła i 700 ogrzewanych Ciepłem Systemowym budynków na terenie całego miasta, 75,5 MW zamówionej mocy cieplnej i ponad 400 tys. GJ sprzedanego ciepła rocznie.

13 grudnia
2021

Pomimo, że w roku 1981 przemyski MPEC jeszcze nie istniał (powstał dopiero w lipcu 1984r.), to wydarzenia

13 grudnia 1981r.

zapisały się w jego historii, a precyzyjniej w historii budynków przy ul. Płowieckiej, w których nasza Spółka ma obecnie swoją siedzibę.

Budowa kotłowni ul. Płowiecka

Pierwotnie bowiem wspomniane zabudowania powstały jako kotłownie ogrzewające dwa duże przemyskie osiedla mieszkaniowe: Kmiecie i Warneńczyka, administrowane przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową.

W nocy z 12/13 grudnia 1981r., po zatrzymaniu i internowaniu czołowych działaczy przemyskiej Solidarności, tzw. „drugi garnitur związkowy” przystąpił do realizacji przygotowanej w marcu 1981r. tzw. „Instrukcji na wypadek stanu wyjątkowego”. I to właśnie w ówczesnej kotłowni PSM przy ul. Płowieckiej, po południu 13 grudnia 1981r., spotkali się pozostający na wolności działacze NSZZ „Solidarność”, m.in.: Zygmunt Majgier – przewodniczący K.Z. NSZZ „S” przy PSM, który był tutaj zatrudniony jako palacz, Marek Kamiński, Marek Pudliński - przewodniczący K.Z. w „Astrze”, Wojciech Kłyż, Stanisław Trybalski – przewodniczący K.Z. PKS, Edward Szczurko – przewodniczący K.Z. „Ponar-Plasomat”, Stanisław Żółkiewicz, Ryszard Bukowski i Krzysztof Prokop.

Podczas tego spotkania została podjęta decyzja o zwróceniu się do członków związku w regionie o podjęcie akcji strajkowej oraz zredagowana treść wydrukowanej następnego dnia ulotki podpisanej przez Regionalny Komitet Strajkowy, w której możemy przeczytać o „podjętej decyzji ogłoszenia strajku powszechnego we wszystkich zakładach regionu, za wyjątkiem służby zdrowia, zakładów związanych z produkcją żywności oraz zakładów zabezpieczających podstawowe środki bytowania: światło, ciepło, wodę, gaz.”

13 grudnia
2021

UWAGA OSZUŚCI!

uwaga oszuści

Uwaga na oszustów!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od jednego z naszych odbiorców informację wraz z fotokopią pisma, w treści którego znajduje się informacja o rzekomym zadłużeniu oraz wezwanie do uregulowania rachunku, pod groźbą wyłączenia ciepła, założenia plomb oraz spotkania się w sądzie. Wspomniane pismo zostało opatrzone logo MPEC-u.

Informujemy, że tego typu pisma nie są wysyłane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

To próba oszustwa i wyłudzenia!

W przypadku otrzymania jakichkolwiek pism informujących o zaległościach w opłatach związanych z dostarczaniem ciepła, wraz z wezwaniem do uregulowania zadłużenia, prosimy o bezzwłoczny telefoniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem pod nr. tel. 16 670 74 02, celem potwierdzenia autentyczności otrzymanego pisma. W przeciwnym razie prosimy o bezzwłoczne powiadomienie o zaistniałej próbie oszustwa organów ścigania.

9 grudnia
2021

Węzeł cieplny

Pod koniec listopada b.r. informowaliśmy Państwa o pracach prowadzonych przy układaniu sieci ciepłowniczej na terenie nowo powstającego miniosiedla mieszkaniowego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Obecnie trwają jeszcze prace odtworzeniowe terenu i na najbliższy wtorek 14 grudnia zaplanowane są

prace odbiorowe sieci ciepłowniczej

Równolegle trwa montaż węzłów cieplnych w dwóch budynkach, do których zostały doprowadzone przyłącza ciepłownicze, natomiast jeszcze przed świętami planujemy zakończyć montaż węzła także w trzecim budynku, co umożliwi rozpoczęcie ogrzewania wspomnianych trzech budynków i prowadzenie w nich prac budowlanych, montażowych i wykończeniowych, nawet przy mroźnej pogodzie. Docelowa zamówiona moc cieplna dla wspomnianych 3 budynków mieszkalnych (łącznie 114 lokali), wynosiła będzie ok. 270 kW.

Pod koniec przyszłego roku Ciepło Systemowe zostanie doprowadzone do kolejnych 3 budynków wspomnianego miniosiedla, powstającego pomiędzy ul. Żołnierzy I AWP i ul. Leszczyńskiego.

8 grudnia
2021

Wczoraj w kilku ruchliwych punktach naszego miasta pojawiły się banery z charakterystycznym napisem:

NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW,
BO TRUJESZ SIEBIE I SĄSIADÓW

Event na Zniesieniu

Pod tym hasłem kilka przemyskich instytucji i spółek komunalnych, których loga widnieją na banerach, będzie prowadziło od 8 grudnia b.r. akcję edukacyjno-informacyjną, mającą na celu uświadomienie mieszkańcom naszego miasta, jak bardzo szkodliwy wpływ na ich zdrowie i życie wywiera traktowanie domowego pieca i kotła niczym śmietnika lub utylizatora odpadów, które w żadnym razie nie powinny być spalane w tego typu instalacjach grzewczych. Choroby serca, udary mózgu, czy niewydolność układu oddechowego, to tylko niektóre z przypadłości powstające na skutek wdychania toksycznych i szkodliwych związków chemicznych: dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, metali ciężkich, czy też rakotwórczych dioksyn i  furanów, będących „produktem" spalania śmieci i odpadów w domowych piecach.

A to wcale nie koniec. Jak informuje Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek – reprezentujący jednego z partnerów Akcji, spalanie niedozwolonych substancji i odpadów w domowych warunkach, stwarza nie tylko wspomniane już zagrożenia zdrowotne, ale może być bezpośrednią przyczyną bardzo groźnych w skutkach pożarów i zaczadzeń. Zawarte w niektórych odpadach substancje żywiczne nie ulegają spaleniu ale oblepiają i zatykają przewody kominowe. Palenie śmieci powoduje zapychanie się kominów sadzą co może doprowadzić do pożaru przewodu kominowego. Skutki są niestety dosyć łatwe do przewidzenia. Cóż, jak widać niestety nie dla wszystkich.Symbolicznym rozpoczęciem akcji „Nie pal śmieci i odpadów bo trujesz siebie i sąsiadów” był event zorganizowany 8 grudnia b.r. na przemyskim Zniesieniu, w którym, oprócz Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, który objął wspomnianą akcje Honorowym Patronatem, udział wzięli także m.in. Greta Ostrowska – Dyrektor POSiR i inicjator akcji, Jan Geneja - Komendant Straży Miejskiej, Grzegorz Latusek - Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Maciej Kozłowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, Zbigniew Czekierda, Krzysztof Strent i Maciej Patoczka – prezesi przemyskich spółek komunalnych: PGM, ZUK i MPEC oraz uczniowie klas 3B, 5B i 8A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu.

Trzymając w rękach tablice z hasłami: „Zadymiony świat jest niewiele wart”, „Miasto w smogu nie służy nikomu”, „Świat zadymiony ma same złe strony”, „Okaż kulturę chroń naturę”, „Kochasz dzieci? Nie pal śmieci!”, „Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś dobrego”, „Paląc śmieci trujesz dzieci”, oraz proste i dosadne „NIE TRUJ!” – wspomniani szefowie instytucji i spółek komunalnych, na czele z Prezydentem Wojciechem Bakunem zwrócili się w ten oryginalny sposób do wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie narażają zdrowie i życie swoje i sąsiadów.

Jednak wspomniana akcja to nie tylko bilbordy i jednorazowy event. O celach akcji będzie sukcesywnie przypominało w najbliższym czasie Radio Eska. W zarządzanych przez PGM budynkach już w najbliższym czasie pojawią się plakaty, zaś do skrzynek listowych mieszkańców trafią ulotki informacyjne, przypominające o najważniejszych założeniach trwającej akcji.

A to wcale nie koniec. Na styczeń 2022r. we współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu oraz przy współudziale uczniów wspomnianej szkoły, przygotowywana jest „akcja specjalna”. Na czym będzie ona polegała? Na razie nie zdradzamy szczegółów, ale mamy nadzieję, że w atrakcyjny i nieco humorystyczny sposób przypomni mieszkańcom naszego miasta, że domowe piece i kotły powinny służyć do ogrzewania nieruchomości, nie zaś pełnić funkcję przydomowej spalarni odpadów. Bo w efekcie wszyscy za to płacimy swoim zdrowiem.

Kilka zdjęć ze wspomnianego Eventu zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym.

6 grudnia
2021

Na przełomie listopada i grudnia b.r. zakończyły uzgodnienia jednego z kluczowych dokumentów MPEC, czyli

PROJEKTU PLANU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2022

zawierającego wykaz planowanych prac modernizacyjnych infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej, a przede wszystkim zestawienie budynków, planowanych do przyłączenia w przyszłym roku do systemu ciepłowniczego.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Rozbudowa systemuWspomniany "Plan Inwestycyjny" jest jednym z kluczowych elementów określających ekonomiczne podstawy przyszłorocznej działalności przedsiębiorstwa oraz projektowanie nowej taryfy dla ciepła, która wejdzie w życie od 1 marca 2022r.

Zaprojektowanie przyszłorocznego planu inwestycyjnego było zadaniem o wiele trudniejszym niż dotychczas. Rok 2022 to pierwszy pełny rok, w którym MPEC będzie funkcjonował jako przedsiębiorstwo przesyłowo-dystrybucyjne, bez funkcji wytwórczych. Po drugie zaś, trudna do przewidzenia dynamika cen i rosnące z miesiąca na miesiąc koszty wykonania inwestycji mogą spowodować trudności z finansowym „spięciem” całego planu.

Ale przechodząc do konkretów. Na rok 2022 została zaplanowana modernizacja lub całkowita wymiana 8 węzłów cieplnych, co pozwoli m.in. ograniczyć straty oraz dostosować ich parametry do aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanych za ich pośrednictwem obiektów. Koszt wykonania wspomnianych prac został oszacowany na 409 tys. zł. Oprócz tego wymienione lub zmodernizowane zostaną odcinki sieci ciepłowniczej, co pochłonie ok. 200 tys. zł.

Najbardziej kosztowna będzie jednak realizacja inwestycji rozwojowych, obejmujących budowę sieci, przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.

W roku 2022 planujemy budowę przyłączy ciepłowniczych do 5 nowo budowanych wielolokalowych budynków mieszkalnych: 2 przy ul. Tatarskiej, 2 przy ul. Żołnierzy I AWP oraz jednego budynku przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Ponadto do systemu ciepłowniczego przyłączone zostaną trzy budynki wchodzące w skład kompleksu dydaktycznego PWSW przy ul. Żołnierzy I AWP oraz jeden z budynków byłego kompleksu szpitalnego przy ul. Rogozińskiego. Kolejne 3 budynki: (sąd przy ul. Mickiewicza i dwa powstające budynki mieszkalne, przy ul. Żołnierzy I AWP oraz Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego), do których przyłącza ciepłownicze zostały doprowadzone w roku bieżącym, w roku 2022 zostaną wyposażone w węzły cieplne, co umożliwi ich ogrzewanie i dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Koszt realizacji wspomnianych inwestycji rozwojowych został oszacowany na niemal 1,4 mln zł, zaś sumaryczny finalny przyrost zamówionej mocy cieplnej szacujemy na ok. 2 MW.

A to wcale nie koniec. W roku 2022 realizowane będą przez Gminę M. Przemyśl w ramach programu „Ekologiczny Przemyśl” inwestycje związane z likwidacją niskoemisyjnych źródeł ciepła, co pozwoli przyłączyć co najmniej kilka, albo i kilkanaście kolejnych kamienic na terenie naszego miasta do systemu ciepłowniczego.

25 listopada
2021

Co prawda przed nami wciąż jeszcze niemal miesiąc kalendarzowej jesieni, jednak poranne przymrozki będą nam coraz częściej przypominać o

NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ ZIMIE

i pojawiających się, z reguły w najmniej odpowiednim momencie problemach z ogrzewaniem. A właściwie nawet nie tyle z ogrzewaniem, co z korzystaniem z ciepła.

Zima

Odkręcone zawory przygrzejnikowe i uchylone okna, to wciąż jeszcze nierzadko spotykany widok, pomimo, że zainstalowane na grzejnikach podzielniki kosztów, czy też indywidualny licznik ciepła, działają nieco mitygująco na wielu niefrasobliwych mieszkańców. A to wcale nie koniec ale zaledwie początek „grzechów głównych” związanych z korzystaniem z ciepła.

Wielu hołduje zasadzie „moja chata z  kraja”. Mam szczelne okna i drzwi w mieszkaniu, grzejników nie zastawiam meblami i nie zasłaniam ciężkimi zasłonami. Wietrzę też krótko i intensywnie przy zakręconych grzejnikach. Więc racjonalnie korzystam z ciepła i wszystko jest ok. Otóż nie jest! Bo to, że w piwnicy już czwarty rok nikt nie zaszklił powybijanych okien, po strychu hula wiatr a drzwi wejściowe do budynku są tylko „na sztukę” - to nie jest jak się wielu wydaje zmartwienie zarządcy, czy administratora, ale mieszkańców. Bo to oni, niezeżnie od tego w jaki sposób korzystają z ciepła w swoich mieszkaniach, zostaną przecież koniec końców obciążeni kosztami strat ciepła generowanych przez niedomykające się drzwi, czy też powybijane okienka piwniczne. Niezależnie od przyjętego sposobu rozliczeń. Ta oczywista prawda wciąż jednak nie może się przebić do świadomości wielu mieszkańców.

Dlatego też zwracajmy uwagę i domykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, strychach). Powybijane okna warto zabezpieczyć, chociażby w sposób prowizoryczny.

Zwróćmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji w mieszkaniach oraz częściach wspólnych budynku. W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. 993

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o wszelkich niepokojących zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii czy nieszczelności sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

Z góry dziękujemy za wszelkie tego typu sygnały.

24 listopada
2021

Pomimo, że na horyzoncie widać już koniec listopada, to aura była na tyle łaskawa, że można było bez większych problemów prowadzić prace przy

Budowa sieci ciepłowniczej

BUDOWIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

do 4 budynków mieszkalnych, wielolokalowych, powstających przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Wspomniane prace rozpoczęły się 5 listopada, zaś ich zakończenie przewidujemy na drugą dekadę grudnia b.r. W chwili obecnej stopień zaawansowania prac szacujemy na ok. 60%.

Po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej w poszczególnych budynkach zostaną zainstalowane węzły cieplne i na przełomie roku 2021/2022 planujemy rozpoczęcie dostarczania ciepła na cele budowlane do 3 budynków. Do kolejnych 3 budynków na miniosiedlu mieszkaniowym powstającym pomiędzy ul. Leszczyńskiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Ciepło Systemowe planujemy dostarczać już od przyszłego sezonu grzewczego – 2022/23.

W bieżącym roku planujemy jeszcze wykonanie krótkiego przyłącza ciepłowniczego do budynku Domu Studenta PWSW przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 F, do którego, po zainstalowaniu węzła cieplnego, Ciepło Systemowe popłynie na początku przyszłego roku.

Kilka zdjęć z placu budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Żołnierzy I AWP zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym.

15 listopada
2021

Dyplom z podziękowaniami

Realizując założenia polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a nawet szerzej – strategii ESG, nasza Spółka w ramach swoich możliwości wspomaga finansowo i organizacyjnie wartościowe przedsięwzięcia o charakterze społecznym, sportowym i kulturalnym organizowane w naszym Mieście. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od Dyrektor PCKiN Zamek Pani Renaty Nowakowskiej

PODZIĘKOWANIA

za pomoc, współpracę i życzliwość przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

Oczywiście to nie jedyne tego typu podziękowania skierowane na ręce Prezesa Zarządu naszej Spółki. Większość z nich zamieszczamy na podstronie pn.

» DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA »

Za wszelkie tego typu podziękowania bardzo serdecznie dziękujemy. I mamy nadzieję, że także w przyszłości kondycja ekonomiczna MPEC pozwoli nam nie tylko dostarczać Państwu ciepło, ale i w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym naszego Miasta.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

10 listopada
2021

Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami to brzmi jak rytualne powtarzanie wciąż tych samych „zaklęć” - jeszcze na dobre nie rozpoczął się sezon grzewczy, a już obserwujemy

PRZEKROCZENIA NORM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

w naszym mieście, głównie najbardziej szkodliwym dla zdrowia pyłem PM2,5 (pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm).

Takie obrazki to niestety codzienność

Trudno się zresztą dziwić wynikom pomiarów obserwując dachy budynków i wyrastające z nich kominy, szczególnie w godzinach porannych, gdy temperatura oscyluje wokół 0oC. Nad wieloma z nich unoszą się słupy czarnego jak noc listopadowa dymu, który chwilę potem miesza się z wiszącą nad miastem mgłą a następnie wszystkie te sadze i inne zanieczyszczenia lądują m.in. w naszych płucach. Nikogo nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że zdrowia nam to jednak nie dodaje.

Jakkolwiek wtórnie i znajomo takie informacje by nie brzmiały, nie zmienia to faktu, że co roku, przez kilka miesięcy, mieszkańcy Przemyśla narażeni się na wspomniane zagrożenia, przed którymi w dodatku nie ma jak się chronić, czy zabezpieczać. Doskonale znane są też przyczyny takiego stanu rzeczy – to głównie niska emisja powierzchniowa z sektora komunalno-bytowego, czyli kotły, piece kaflowe i kuchnie węglowe użytkowane wciąż w setkach albo i tysiącach przemyskich mieszkań. Ile ich faktycznie jest dowiemy się już za kilka miesięcy, gdy uzupełniona zostanie i udostępniona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system alertów RCB – sms-owe ostrzeżenia przed bardzo złym stanem powietrza. Wspomniane alerty będą otrzymywały osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, czyli gdy jego średniodobowe stężenie będzie wynosiło powyżej 150 µg/m3. Ostrzeżenia o treści „Uwaga! Dziś prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz” publikowane będą także na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/rcb) oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych.

Cóż, na początek dobre i to, chociaż wiedzieć to jedno, ale zmieniać ten stan rzeczy, to już zupełnie inna sprawa.

9 listopada
2021

Wczoraj tj. 8 listopada b.r. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Wspomniana zmiana (decyzja wraz z tekstem jednolitym taryfy dla ciepła), zgodnie z ustawowym wymogiem została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 393.

Wspomniana zmiana taryfy dla ciepła ma głównie charakter porządkujący aktualny stan faktyczny i prawny, związany z rozdzieleniem obszarów działalności: przesyłowo-dystrybucyjnego i obrotu ciepłem, którymi zajmuje się MPEC Przemyśl Sp. z o.o. oraz wytwórczego, którym od 1 września b.r. zajmuje się PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

Dla odbiorców ciepła wspomniana zmiana taryfy jest neutralna, gdyż nie wprowadza ona jakichkolwiek zmian w zakresie wysokości stawek opłat za usługi przesyłowe realizowane przez naszą Spółkę oraz zasad ich ustalania i stosowania.

Równocześnie przypominamy, że aktualna taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. obowiązuje do 28 lutego 2022r.

9 listopada
2021

We wczorajszych Nowinach ukazał się artykułlikwidacji w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez rzeszowski MZBM już 8600 gazowych podgrzewaczy wody i zastąpieniu ich

ciepłą wodą przygotowywaną
przy pomocy Ciepła Systemowego

Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień. To wieloletni, systematycznie realizowany program, budynek po budynku i mieszkanie po mieszkaniu. Zresztą Rzeszów to nie jedyne polskie miasto prowadzące na szeroką skalę wymianę przestarzałego systemu przygotowania ciepłej wody na o wiele nowocześniejsze i bezpieczniejsze rozwiązania oparte o Ciepło Systemowe. Analogiczne programy prowadzone są m.in. w Lublinie, Krakowie, Tychach, Łodzi, Wałbrzychu, Puławach.

Ciepła woda bez piecyka

Ciepła woda bez piecyka

Niestety, podobny program nijak nie może „zaskoczyć” w Przemyślu. I pewnie przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. O niektórych wiemy, niektórych możemy się tylko domyślać. Trzy, chyba najważniejsze przyczyny wywołujące niechęć do zmian to:
  1. zrujnowana w wyniku prowadzenia prac łazienka,
  2. wysokie koszty przeprowadzenia operacji zmiany systemu przygotowania ciepłej wody,
  3. wysokie koszty ciepłej wody przygotowywanej przez MPEC.
I nawet zrozumielibyśmy te argumenty, pod jednym wszakże warunkiem, gdyby były prawdziwe. Na szczęście nie są! Tak najkrócej jak się tylko da:
  1. To nieprawda. Przewody z ciepłą wodą prowadzone są z reguły w istniejących szachtach technicznych. Całość prac prowadzonych w łazience zajmuje 4-5 godzin i najczęściej całe zniszczenia wiążą się z odkuciem 2-3 płytek. Tyle. https://www.mpec.krakow.pl/ciepla-woda-bez-piecyka - tutaj można zobaczyć krok po kroku jak to się odbywa.
  2. Koszt na jedno mieszkanie to ok. 2,5 – 3,5 tys. zł. Dla wielu osób to spora kwota. Jednak w wielu przypadkach prace te finansowane lub współfinansowane są z funduszy remontowych i prowadzone są przy okazji innych prac modernizacyjnych lub remontowych.
  3. Temu problemowi przyjrzeliśmy się bardzo uważnie. Do podgrzania 1m3 wody zużywanych jest ok. 0,20 – 0,25 GJ ciepła. Całkowity koszt 1 GJ ciepła (wszystkie opłaty stałe i zmienne ujęte w taryfie) to ok 95 zł brutto. Czyli biorąc z naddatkiem, całkowity koszt podgrzania 1 m3 wody dla odbiorcy powinien wynieść ok. 25 - 27 zł brutto. I tyle faktycznie wynosi w niektórych budynkach. Wszystko co mieszkańcy płacą ponad tę kwotę, to tak naprawdę nie koszty podgrzania wody, a koszty źle utrzymanej lub wadliwie pracującej instalacji odbiorczej w budynku. Całkowity brak lub niedostateczna izolacja rurociągów i szachtów technicznych, brak lub rozregulowane zawory podpionowe, źle wyregulowana instalacja - to najczęściej obserwowane przez nas przyczyny strat ciepła na instalacjach ciepłej wody i generowanych przez te straty zupełnie zbędnych kosztów.

Więcej na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć m.in. z artykułu "Ciepła woda bez piecyka? Dołącz do programu!"

3 listopada
2021

Już jutro, tj. w czwartek 4 listopada w sieci sklepów "Piotruś Pan", w budynkach przemyskiego Urzędu Miejskiego oraz w kilku innych punktach handlowych na terenie naszego miasta będzie dostępny nowy numer

MAGAZYNU CIEPŁA SYSTEMOWEGO
- EDYCJA PRZEMYSKA

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 12

czyli bezpłatnego periodyku wydawanego przez naszą Spółkę.

Tym razem przewodnim tematem jest historia ostatnich dwóch dekad funkcjonowania przemyskiego MPEC-u opisana przez Kazimierza Steca, który przez cały ten czas kierował Spółką.

To bardzo interesujące doświadczenie i dosyć radykalna zmiana perspektywy poznawczej wspomnianego okresu i zachodzących w tym czasie dynamicznych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, widzianych nie przez pryzmat wykresów, tabel i technicznych parametrów, ale oczami człowieka, który podejmował setki, a może i tysiące często niełatwych decyzji, których namacalnym efektem jest m.in. dzisiejszy kształt i sposób funkcjonowania MPEC-u.

Jak blisko było sytuacji, gdy mieszkańcy Przemyśla mogli zostać całkowicie pozbawieni ciepła na kilka a może i kilkanaście zimowych dni? Między innymi o tym dowiecie się Państwo z artykułu zatytułowanego „Nieustanna transformacja, czyli dwie dekady z MPEC-em”.

Jak zapewne wielu mieszkańców naszego miasta wie, od 1 września b.r. MPEC nie jest już odpowiedzialny za wytwarzanie Ciepła Systemowego ogrzewającego Państwa mieszkania. Ten segment działalności ciepłowniczej przejęła jedna ze spółek grupy kapitałowej PGNiG – PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. Jakie były powody podjęcia tej niełatwej i w opinii wielu mieszkańców Przemyśla dosyć kontrowersyjnej decyzji, do czego przejmując do eksploatacji ciepłownię Zasanie zobowiązała się spółka PGNiG TERMIKA S.A. w zawieranych z naszym Miastem Porozumieniach i jakie będzie to miało skutki w bliższej i dalszej przyszłości dla mieszkańców – o tym dowiecie się Państwo z kolejnego artykułu pt. „Ciepłownia Zasanie w rękach PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl, czyli krok pierwszy w procesie transformacji przemyskiego ciepłownictwa wykonany”.

Oprócz tego sylwetka Macieja Patoczki - nowego Prezesa Zarządu MPEC, przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym - tym razem Smolki 13, nietypowe pasje przemyskiej „ciepłowniczki", nowe zasady opomiarowania i rozliczania zużycia ciepła w lokalach oraz kilka innych, nie mniej interesujących artykułów.

Zapraszamy do lektury.

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 12 w formacie pdf

29 października
2021

W środę 27 października Prezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka, Główny Księgowy Dorota Knapik oraz Tomasz Strojek – Kierownik Działu Wykonawstwa

pożegnali odchodzącego na emeryturę
Henryka Gołdyna

Pożegnanie H. Gołdyna

Pan Henryk pracował w naszym przedsiębiorstwie od października 1992r. do października 2021r. Równo 29 lat, jednak ogólny staż pracy miał znacznie dłuższy, bo 45-letni.

Do stycznia 2003r. zatrudniony był na stanowisku operatora urządzeń ogrzewczych, zaś od 1 stycznia 2003r. na stanowisku Dyspozytora Mocy a następnie Dyspozytora Ruchu, odpowiadającego za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Ostatnie 4 lata zajmował się sprawami technicznymi związanymi z siecią ciepłowniczą i węzłami cieplnymi.

Bardzo koleżeński, zawsze gotowy do pomocy i dzielenia się swoja wiedzą opartą na wieloletnim doświadczeniu z młodszymi kolegami. Swoistym „znakiem firmowym” Pana Henryka był jego stoicki spokój. W każdych warunkach.

W imieniu wszystkich pracowników MPEC życzymy Panu Henrykowi Gołdynowi wszystkiego najlepszego na tym nowym etapie życia, a przede wszystkim dużo zdrowia i siły, aby mógł się cieszyć jak najdłużej zasłużonym wypoczynkiem, realizując swoje plany, pasje i marzenia.
Wszystkiego najlepszego Panie Henryku.

26 października
2021

Od wczoraj, tj. od poniedziałku 25 października

CIEPŁO SYSTEMOWE OGRZEWA KOLEJNY BUDYNEK

Budynek przy ul. Tatarskiej

w naszym mieście, tym razem nowo wybudowany wielolokalowy budynek mieszkalny położony przy ul. Tatarskiej. Ciepło Systemowe na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczane jest łącznie do 42 lokali mieszkalnych i użytkowych.

Ponadto w piątek 22 października rozpoczęliśmy ogrzewanie wyremontowanej części budynku administracyjnego byłej bazy WKTS przy ul. Monte Cassino.

W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie dostarczania ciepła do kolejnego budynku położonego przy ul. Tatarskiej – byłego internatu zaadaptowanego na budynek mieszkalny, z 31 mieszkaniami oraz nowo wybudowanego budynku przy ul. Leszczyńskiego z 48 lokalami.

Łączna zamówiona moc cieplna dla wspomnianych budynków wynosi niemal 0,5 MW.

W fazie realizacji znajduje się jeszcze kilka zadań inwestycyjnych, które planujemy zakończyć jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

25 października
2021

Ponad 3 lata temu ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłów węglowych zainstalowanych w domach jednorodzinnych.

Jak poinformował ostatnio Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Paweł Mirowski, już na początku 2022r. ma nastąpić

WŁĄCZENIE DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

A tym samym znaczne poszerzenie grupy beneficjentów programu o użytkowników lokali w tego typu budynkach oraz o wspólnoty mieszkaniowe. Na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 2 mld zł. I jak zapowiada Paweł Mirowski – „pracujemy jeszcze nad warunkami dofinansowania, ale z pewnością będziemy chcieli dotrzeć do setek tysięcy beneficjentów”.

Cóż, lepiej późno niż wcale. Bo czy zanieczyszczenia emitowane są przez komin w domu jednorodzinnym czy wielorodzinnym, to ich wpływ na pogorszenie jakości powietrza jest dokładnie taki sam. A biorąc pod uwagę koncentrację kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu dymiących kominów na dachu jednego budynku, można z całą pewnością stwierdzić, że wynikające z tego faktu uciążliwości są o wiele większe.

Dlatego też cieszą zapowiedzi Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW dotyczące modyfikacji programu. Mamy równocześnie nadzieję, że jego ostateczny kształt, warunki dofinansowania oraz alokacja środków, pozwolą realnie i w o wiele szerszym zakresie niż programy aktualnie funkcjonujące, zredukować liczbę dymiących kominów, będących od lat zmorą mieszkańców m.in. naszego miasta. Trzymamy rękę na pulsie.

20 października
2021

We wtorek 19 października b.r. wybraliśmy się z aparatem fotograficznym na teren

Będącej na ukończeniu Elektrociepłowi

powstającej na terenie ciepłowni Zasanie przy ul. E. Plater w Przemyślu.

Duże wrażenie robi postęp prac. Z informacji które uzyskaliśmy wynika, że zasadniczy trzon inwestycji został zrealizowany. Obecnie kilka pracujących równolegle zespołów prowadzi prace wykończeniowe przy układzie elektrycznym, wyprowadzeniu mocy termicznej, ciepłociągu, układzie zasilającym, jak również wielu innych układach i urządzeniach pomocniczych.

Przeprowadzenie prac rozruchowych zostało zaplanowane na połowę listopada b.r.

Na naszym nowym profilu facebookowym zamieściliśmy kilkanaście zdjęć ilustrujących aktualny postęp prac przy budowie elektrociepłowni.

20 października
2021

Wszystkich, którzy obserwują profil MPEC-u na portalu społecznościowym Facebook informujemy, że od wczoraj funkcjonuje

NOWY PROFIL FIRMOWY MPEC "CIEPŁY PRZEMYŚL"

dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MPECPrzemysl

Dotychczasowy profil naszego przedsiębiorstwa został niestety zablokowany, co uniemożliwiło administrowanie nim i zamieszczanie jakichkolwiek treści.

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia nowego profilu, na którym będziemy się starali zamieszczać najbardziej aktualne i interesujące dla osób korzystających z Ciepła Systemowego informacje.

19 października
2021

Jak informowały w ostatnich dniach lokalne i regionalne media, 15 października b.r. odbyło się

uroczyste otwarcie hali sportowej

wybudowanej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu im. Zjednoczonej Europy.

Otwarcie hali sportowej

Co prawda do użytku została ona oddana ponad rok temu, jednak ze względów epidemicznych wspomniana uroczystość mogła się odbyć dopiero teraz.

Całkowity koszt wybudowania wspomnianej hali sportowej wyniósł ok. 6,6 mln zł i został dofinansowany kwotą 2,2 mln. zł. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej.

Trudno przecenić znaczenie tej inwestycji dla uczniów szkoły, podobnie jak zasługi wielu osób, których wspólne wysiłki przyczyniły się do ostatecznego sukcesu projektu. Jednak nawet najnowocześniejszą halę sportowa trudno byłoby użytkować, bez zapewnienia odpowiednich ku temu warunków, w tym odpowiedniej temperatury, czym od początku zajęła się nasza Spółka.

W ramach poniesionych na ten cel nakładów inwestycyjnych w kwocie ok. 210 tys. zł, wybudowane zostało 70 metrowe przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe oraz nowoczesny węzeł cieplny, zapewniający zarówno nadmuchowe, jak i grzejnikowe ogrzewanie hali oraz ciepłą wodę dla użytkowników wspomnianego obiektu, którym wspomniane rozwiązania technologiczne zapewnią komfort termiczny na odpowiednim poziomie, nawet przy największych mrozach.

Oprócz hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 14, Ciepło Systemowe dostarczane przez przemyski MPEC ogrzewa także pełnowymiarową halę sportową wybudowaną w ostatnich latach przy I LO przy ul. Słowackiego, podobnie jak niemal wszystkie obiekty edukacyjno-oświatowe w Przemyślu.

Poniżej fotografie nowoczesnego węzła cieplnego zainstalowanego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12.

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny

14 października
2021

Raport WHO

O szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłami PM10 i PM2,5 oraz wpływie zanieczyszczeń na nasze zdrowie i życie napisano już tysiące artykułów prasowych i naukowych opracowań. To wiedza powszechnie dostępna a płynące z niej konkluzje uznawane są dosyć powszechnie za oczywiste. Na tej podstawie pod koniec września b.r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zarekomendowała

ZAOSTRZENIE NORM JAKOŚCI POWIETRZA

oraz ograniczenie dopuszczalnych poziomów jego zanieczyszczeń substancjami uznawanymi za szkodliwe. Obowiązujące dotychczas normy zostały zarekomendowane przez WHO 15 lat temu.

Nowe wytyczne określają dopuszczalne poziomy dla 6 substancji zanieczyszczających powietrze, tj. pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3) oraz tlenku węgla (CO). I tak dla przykładu, zgodnie z nowymi wytycznymi WHO, maksymalny dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM2,5 w ciągu roku nie powinien przekraczać 5 µg/m³ (dotąd 10 µg/m³). Dopuszczalne stężenie dobowe PM2,5 nie powinno natomiast przekraczać 15 µg/m³ (dotąd 25 µg/m³). Dla pyłu PM10 maksymalne stężenia wynoszą odpowiednio 15 i 45 µg/m³.

Szczegółowe rekomendacje WHO zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Rozwiń tabelę >>>


<<< zwiń tabelę

Co prawda nowe wytyczne i rekomendacje WHO nie mają charakteru norm prawnych, jednak dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do przywódców państw o jak implementację rekomendowanych norm do przepisów krajowych.

Ze szczegółowym raportem WHO na ten temat można się zapoznać pod tym adresem. Niestety, póki co, brakuje jego polskiej wersji językowej.

14 października
2021

Wczoraj, tj. w środę 13 październikach w programie „Aktualności”, wyemitowanym przez TVP3 Rzeszów, ukazał się krótki, dwu materiał nt. planowanego na grudzień b.r. rozruchu elektrociepłowni gazowej, powstającej na terenie ciepłowni Zasanie oraz największej tegorocznej inwestycji MPEC, czyli

BUDOWIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ
ŁĄCZĄCEJ SYSTEMY CIEPŁOWNICZE PO OBU STRONACH SANU

o której wielokrotnie informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej

TVP3 Rzeszów

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemyśl Krzysztofa Gigola, rozruch elektrociepłowni gazowej, zasilanej gazem ziemnym ze złoża gazowego Przemyśl, zaplanowano na połowę grudnia b.r. Warto przy tej okazji zauważyć, że nowoodkryte w okolicach Przemyśla pokłady gazu szacowane są na ok. 20 mld m3.

Dzień wcześniej, w audycji „Kalejdoskop” wyemitowanej przez Polskie Radio Rzeszów również została poruszona tematyka nowego źródła ciepła dla Przemyśla oraz co nie mniej interesujące dla mieszkańców naszego miasta, kwestia spodziewanych podwyżek cen ciepła.

Poniżej link do wspomnianego materiału „Aktualności” TVP3 Rzeszów.

Materiał Aktualności TVP3 Rzeszów

12 października
2021

Na kalendarzu niemal połowa października, temperatury coraz częściej spadają poniżej 0oC - to najlepszy sygnał, że zbliża się czas

ZAKOŃCZENIA TEGOROCZNYCH INWESTYCJI I REMONTÓW

oraz wejścia przedsiębiorstwa w tryb „sezonu grzewczego”.

Węzeł cieplny - Franciszkańska 18

Dotychczas zostały zakończone przewidziane na rok bieżący prace remontowe przy sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do osiedla Kazanów. Wymienionych zostało część muf izolacyjnych, zaś pozostałe zostały przewidziane do wymiany w roku przyszłym. Wspomniane prace pozwolą obniżyć straty ciepła na sieci oraz lepiej ją zabezpieczyć przed zawilgoceniami warstwy izolacyjnej.

W ubiegłym tygodniu wyremontowana i doszczelniona została także jedna z komór ciepłowniczych przy ul. I. Skorupki, natomiast komora ciepłownicza zlokalizowana przy ul. Monte Cassino została przygotowana do wpalenia przyłącza ciepłowniczego, które zostanie ułożone do byłego budynku administracyjnego WKTS. Wspomniane prace planujemy przeprowadzić do końca października b.r.

Zakończone zostały również prace przy węzłach cieplnych przy ul. Leszczyńskiego i Tatarskiej. Obecnie trwają końcowe prace przy instalacjach odbiorczych i elektrycznych prowadzone przez inwestora. Po ich zakończeniu MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła do budynków w terminach ustalonych przez odbiorców.

W bieżącym roku planujemy wykonanie jeszcze kilku krótkich przyłączy ciepłowniczych, m.in. do budynku akademika PWSW przy ul. Bakończyckiej, jednego z budynków byłego kompleksu szpitalnego przy ul. Rogozińskiego oraz budynku sądu wznoszonego pomiędzy ul. Tuwima i Mickiewicza. We wszystkich tych przypadkach termin budowa przyłączy rozpocznie się po zakończeniu będących na różnych etapach kwestii formalnych, pozostających poza zakresem działania naszego przedsiębiorstwa.

24 września
2021

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, dzisiaj, tj. w piątek 24 września b.r. o godz. 12.00 odbył się

ODBIÓR TECHNICZNY
NAJWIĘKSZEJ TEGOROCZNEJ INWESTYCJI MPEC

czyli sieci ciepłowniczej, ułożonej od komory ciepłowniczej przy galerii Sanowa do komory przy wyjściu z ciepłowni Zasanie. W procedurze odbiorowej brali udział przedstawiciele wykonawcy inwestycji, Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Zarządu Dróg Miejskich, PWiK i MPEC.

Była to inwestycja planowana jeszcze przed wybudowaniem a nawet zaprojektowaniem drogi obwodowej Przemyśla i stanowiącego jej część mostu.

Odbiór sieci ciepłowniczej

I pewnie nie byłoby w tym niczego szczególnego gdyby nie fakt, że z niemal kilometrowego odcinka ciepłociągu, ponad 380 b.r. układane było w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska, ponad ulicą Buszkowicką, trakcją kolejową i rzeką San. A jeśli dodamy, że ten niemal 400 metrowy odcinek był „składany” z zaledwie sześciometrowych odcinków ciepłociągu, dospawywanych do już ułożonego fragmentu ciepłociągu na wysokości kilkunastu metrów nad ziemią, to mamy obraz wyzwania technicznego, technologicznego i organizacyjnego, jakiego wymagała realizacja tej inwestycji. O wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji, uzyskaniu wszelkich zgód, pozwoleń, itd. nawet nie wspominamy.

I co warto podkreślić, rzadko się zdarza przy tak dużych inwestycjach, że procedura odbiorowa przebiega bardzo sprawnie, bez zgłaszanych zastrzeżeń, czy to do prac wykonanych bezpośrednio przy inwestycji, czy też prac odtworzeniowych.

Po zakończeniu formalności związanych ze zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego obiektu budowlanego do użytkowania, MPEC rozpocznie napełnianie nowo wybudowanego odcinka sieci nośnikiem ciepła a po kilku kolejnych dniach przeprowadzi jego włączenie do systemu ciepłowniczego.

23 września
2021

JESIEŃ IDZIE, NIE MA RADY NA TO!

Jesień idzie, nie ma na to rady

A właściwie już przyszła, z tym że kalendarzowa dopiero dzisiaj, astronomiczna, związana z równonocą jesienną, czyli momentem gdy Słońce przechodzi przez punkt Wagi, zaś promienie słoneczne padają prostopadle na równik, zawitała do nas już wczoraj, zaś meteorologiczna - wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już na przełomie sierpnia i września.

Z tej okazji mamy dla Państwa dwie wiadomości. Co prawda, MPEC nie ma wpływu na charakterystyczną dla tej pory roku pogodę: dżdżyste dnie, chłodne noce, zamglone krajobrazy, przeziębienia i ogólnie depresyjną aurę, jednak zrobimy wszystko, aby zapewniając komfort termiczny w Państwa domach, maksymalnie ograniczyć niekorzystny wpływ jesieni na samopoczucie i nastrój domowników. Z doświadczenia wiemy, że to działa. I to jest tak lepsza wiadomość.

Druga jest już nieco gorsza. Będzie drożej. Niestety, ceny ciepła rosną dosyć dynamicznie i nic nie zapowiada zahamowania tego trendu. Wręcz przeciwnie. Drożejące niemal z dnia na dzień ceny uprawnień do emisji CO2, wyższe ceny węgla oraz konieczność dosyć szybkiego dostosowania źródeł ciepła do zaostrzanych co chwilę wymogów klimatyczno-energetycznych, nie może pozostawać bez wpływu na ceny ciepła.

I o ile jeszcze kilkanaście tygodni temu mogło się wydawać, że tańszą alternatywą dla Ciepła Systemowego w naszym mieście może być własna kotłownia gazowa, to trend cenowy paliwa gazowego, zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie oraz jego dynamika, szybko zdezaktualizowały ekonomiczne podstawy tego typu rozważań.

I wbrew temu, co by się mogło niektórym wydawać, rosnące ceny ciepła są dla MPEC-u poważnym zmartwieniem. I to z wielu względów. Przede wszystkim ich przyczyny mają charakter zewnętrzny i całkowicie od nas niezależny, co w dużym skrócie oznacza, że płacone przez naszych odbiorców coraz wyższe rachunki za ciepło przeznaczane są w całości na pokrycie rosnących kosztów i w żaden sposób nie budują zysków przedsiębiorstwa, które moglibyśmy przeznaczyć np. na rozbudowę sieci ciepłowniczej. Drenaż domowych budżetów naszych odbiorców i tym samym obniżanie ich dochodów rozporządzalnych, to w żadnym razie nie jest sytuacja pożądana przez przedsiębiorstwo, którego podstawowym zadaniem jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez zaopatrywanie mieszkańców Przemyśla w energię cieplną.”

21 września
2021

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2021 I 2022

badanie sprawozdania

Badanie sprawozdania

Ofertę na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do dnia 15 października 2021r. do godz. 12.00 w formie papierowej lub elektronicznej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021r. o godz. 12.30, zaś rozstrzygnięcie postępowania ofertowego - do 15 listopada 2021r.

Składana oferta powinna mieć charakter całościowy, tzn. dotyczący przeprowadzenia badania za rok 2021 i 2022. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. Kryterium oceny składanych ofert jest cena.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami zostały zamieszczone na stronie internetowej BiP naszej Spółki pod adresem:
https://bip.mpec.przemysl.pl/147/badanie_sprawozdania.html

21 września
2021

Co prawda na kalendarzu wciąż jeszcze lato, jednak niskie temperatury i duża wilgotność powietrza spowodowały, że już wczoraj rozpoczęliśmy kolejny sezon grzewczy 2021/2022. Pomimo tego, wciąż trwają prace przy

REALIZACJI TEGOROCZNEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Sieć ciepłownicza

Magistrala ciepłownicza

chociaż większość zadań znajduje się już na finiszu.

W poniedziałek 20 września został uruchomiony węzeł cieplny oraz dostarczanie ciepła do nowo wybudowanego wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Zakończone zostały także prace spawalnicze i wykończeniowe węzłów cieplnych przy ul. Tatarskiej, zarówno w budynku byłej bursy, jak i nowo wybudowanym wielolokalowym budynku mieszkalnym. W tym tygodniu planujemy przeprowadzenie pomiarów elektrycznych, po zakończeniu których, będziemy gotowi do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obydwu wspomnianych budynków.

W kolejnym nowo wybudowanym wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Leszczyńskiego trwają końcowe prace spawalnicze i elektryczne przy montażu węzła cieplnego. Do końca września planujemy przeprowadzić ruch próbny węzła i w terminie podanym przez odbiorcę rozpocząć dostarczanie Ciepła Systemowego do budynku.

Trwają końcowe prace przy sieci ciepłowniczej układanej w kadłubie mostu Brama Przemyska. Odbiór końcowy inwestycji zaplanowany został na piątek 24 września. Jeśli wspomniana inwestycja przejdzie bez większych problemów procedury odbiorowe, to w przyszłym tygodniu sieć zostanie wypłukana, napełniona nośnikiem ciepła a następnie przeprowadzone zostaną przepięcia na sieci. W efekcie wspomniana sieć zasilała będzie „na stałe” ponad 50 budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym, położonych w dzielnicy Garbarze, o łącznej mocy zamówionej ok. 6,5 MW. W sytuacjach awaryjnych może ona natomiast zasilać całą prawobrzeżną część Przemyśla.

Trwają ostatnie prace remontowe na sieci ciepłowniczej. W ubiegłym tygodniu została wyremontowana komora ciepłownicza przy ul. Kołłątaja Trwają także prace izolacyjne sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do osiedla Kazanów. Niestety, deszcz i duża wilgotność powietrza utrudniły i opóźniły proces mufowania, który zostanie dokończony w bieżącym tygodniu. Zakończone zostały natomiast przeglądy węzłów cieplnych oraz zaplanowane do wykonania prace remontowe na węzłach.

Równolegle z bieżącymi pracami przygotowywane są plany inwestycyjne na rok 2022.

17 września
2021

Wszystko wskazuje na to, że jak to mawiają „koniec tego dobrego”, czyli lata i zaczyna się jesień z pluchą, zimnem, mgłami i pozostałymi, właściwymi tej porze roku „atrakcjami”. Ale jest i dobra wiadomość, w poniedziałek 20 września

MPEC ROZPOCZNIE OGRZEWANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
PRZEMYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I SM METALOWIEC

Sezon grzewczy

Sezon grzewczy chyba czas zacząć

Czyli rozpoczynamy „pełną parą” sezon grzewczy 2021/2022

Jak widać w tym roku pogoda, a przede wszystkim panujące temperatury niezbyt nas rozpieszczały, bo sezon grzewczy 2020/2021 zakończył się 31 maja, czyli zaledwie nieco ponad 3,5 miesiąca temu.

Równocześnie bardzo prosimy naszych odbiorców a przede wszystkim użytkowników ciepła, czyli mieszkańców o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości, gdy grzejniki nie robią się gorące natychmiast po złożeniu wniosku o włączenie ciepła, jak niektórzy tego oczekują.

Nagłe załamanie pogody powoduje z reguły lawinę wniosków o włączenie ciepła a nie da się tego zrobić ani zdalnie, ani tym bardziej wszędzie w tym samym czasie. Procedura uruchamiania węzła jest dosyć czasochłonna a „pójście na skróty” mogłoby spowodować realne zagrożenia i materialne straty. I to głównie dla naszych odbiorców. A zależy nam na tym, aby rozpoczęcie ogrzewania kojarzyło się Państwu z przyjemnym doświadczeniem podniesienia komfortu cieplnego w mieszkaniu, nie zaś z problemami i kłopotami.

Tak więc, pomimo, że w takim okresie jak obecnie, służby eksploatacyjne MPEC dwoją się i troją aby maksymalnie szybko reagować na zgłoszenia, nie są w stanie uruchomić „od ręki” niemal 400 węzłów cieplnych. Dlatego też prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku o włączenie ciepła.

1 września
2021

1 września 2021r. to z całą pewnością bardzo ważna, symboliczna wręcz data w historii przemyskiego MPEC-u, związana z

PRZEJĘCIEM W DZIERŻAWĘ CIEPŁOWNI ZASANIE
PRZEZ PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYŚL SP. Z O.O.

Ciepłownia Zasanie

Od 1 lipca 1984r., czyli od utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, aż do 31 sierpnia 2021r. MPEC funkcjonował bowiem jako przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, czyli zajmujące się zarówno wytwarzaniem ciepła, jak i jego przesyłaniem i dystrybucją do poszczególnych nieruchomości na terenie Przemyśla. Od 1 września b.r. eksploatację ciepłowni Zasanie, stanowiącej źródło ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą, przejął na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy (więcej informacji na ten temat) odrębny podmiot - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o., zaś wszyscy pracownicy MPEC zatrudnieni dotychczas w Wydziale Ciepłownia stali się z tym dniem pracownikami PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.

Tak więc, od dzisiaj, tj. od 1 września 2021r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zgodnie z koncesją udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zajmuje się jedynie przesyłaniem, dystrybucją oraz obrotem ciepłem zakupionym od jego wytwórcy (a w przyszłości wytwórców), zaś za tegoż ciepła wytworzenie, dostarczenie do sieci ciepłowniczej i ustalenie ceny ciepła, odpowiada wspomniany już dzierżawca ciepłowni Zasanie.

Dla odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego wspomniana zmiana będzie praktycznie niezauważalna, gdyż nadal wszelkie umowy, uzgodnienia i rozliczenia prowadzone będą jedynie z dostawcą ciepła, czyli MPEC-em.

Należy też zauważyć, że stan obecny nie jest docelowym modelem funkcjonalnym i strukturalno-organizacyjnym przemyskiego systemu ciepłowniczego. To zaledwie pierwszy etap sekwencji transformacyjnej. Kolejnymi będą oddanie do użytku elektrociepłowni i jej „wpięcie” do systemu ciepłowniczego, dalsza modernizacja układu wytwarzania ciepła, dywersyfikacja źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą, czy też stopniowa zmiana struktury miksu paliwowego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziecie Państwo już w najbliższym, jesienno/zimowym numerze wydawanego przez naszą Spółkę Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja Przemyska.

W imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. chcielibyśmy złożyć, jak przystało na ciepłowników, gorące podziękowania dla wszystkich pracowników byłego już Wydziału Ciepłownia, którzy przez minione kilkadziesiąt już lat, niezależnie od okoliczności dbali, aby mieszkańcy naszego miasta wracając do swoich domów mieli zawsze pewność, że zastaną w nich ciepłe kaloryfery. Dziękujemy!!!

31 sierpnia
2021

Co prawda na kalendarzu jeszcze 3 tygodnie lata, jednak pogoda za oknem coraz częściej przywodzi na myśl jesienne szarugi i chłodne noce. A to znak, że nieuchronnie i w dodatku dużymi krokami

ZBLIŻA SIĘ SEZON GRZEWCZY

Sezon grzewczy

Sezon grzewczy za pasem

Na szczęście, zarówno prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych, jak i prace inwestycyjne prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W ramach prac przygotowawczych do sezonu grzewczego m.in. sprawdzane są wymienniki ciepła oraz prowadzone próby ciśnieniowe instalacji.

W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych, początkiem sierpnia b.r. odbył się odbiór przyłącza ciepłowniczego do budynku wielolokalowego przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, węzła cieplnego w budynku oraz przeprowadzony został ruch próbny. W chwili obecnej trwają prace przyłączeniowe instalacji odbiorczej budynku do węzła cieplnego, prowadzone przez developera.

W ubiegłym tygodniu zakończone zostało układanie przyłącza ciepłowniczego do wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiego. We wrześniu planujemy zainstalować w budynku węzeł cieplny i przygotować się do dostarczania ciepła do budynku.

Najbardziej zaawansowane prace przyłączeniowe prowadzone są w budynkach przy ul. Tatarskiej. W nowo budowanym wielolokalowym budynku mieszkalnym został zainstalowany węzeł cieplny. W chwili obecnej prowadzone są prace spawalnicze przy drugim węźle cieplnym, instalowanym w budynku byłego internatu przy ul. Tatarskiej. Do wykonania pozostaną jeszcze prace elektryczne, izolacyjne i wykończeniowe przy obu węzłach cieplnych, które planujemy zakończyć do połowy września b.r.

Trwają także prace przy układaniu sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu Brama Przemyska, które jeśli nie nastąpią żadne nieprzewidziane wydarzenia, zakończą się we wrześniu b.r.

30 sierpnia
2021

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, w ubiegłą niedzielę 29 sierpnia, przy okazji trwającej w Przemyślu imprezy plenerowej „Wincentiada 2021”

MPEC wystawił firmowe stoisko promocyjno-informacyjne

Wincentiada 2021

w Rynku Starego Miasta. Niestety, w tym roku pogoda nie była zbyt łaskawa a chłód i padający przez cały dzień deszcz skutecznie zatrzymały mieszkańców naszego miasta w domach i zniechęciły ich do uczestnictwa w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów Wincentiady.

W efekcie przemyski Rynek przez cały dzień świecił pustkami a stoisko firmowe MPEC odwiedziło zaledwie kilkadziesiąt osób, które podzieliły się z nami swoimi opiniami dotyczącymi sposobów ogrzewania oraz otrzymały atrakcyjne gadżety promocyjno-reklamowe naszej Spółki.

Mamy nadzieję, że przez ostatnie dwa lata wykorzystaliśmy już przysługujący nam na najbliższą dekadę limit niekorzystnych zdarzeń i okoliczności, utrudniających nam kontakt z Państwem –obecnymi i potencjalnymi odbiorcami Ciepła Systemowego i za rok już bez żadnych przeszkód będziemy mogli Państwa zaprosić i się z Państwem spotkać na stoisku firmowym MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko firmowe serdecznie dziękujemy!!!

27 sierpnia
2021

Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia

STOISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO MPEC

Wincentiada 2021

Wincentiada 2021 - zapraszamy!

które zostanie wystawione już w najbliższą niedzielę 29 sierpnia w Rynku Starego Miasta, podczas plenerowej imprezy "Dni Patrona M. Przemyśla Św. Wincentego – Wincentiada 2021".

Jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, nasze stoisko firmowe będzie funkcjonowało od godz. 10 do godz. 18. Każdy zainteresowany będzie mógł na nim otrzymać ulotki, publikacje i wydawnictwa promocyjne, a przede wszystkim informacje o bieżącej działalności przedsiębiorstwa, świadczonych usługach i planach rozwojowych na najbliższe lata.

Przy tej okazji okazji będziemy zwracać się do Państwa z gorącą, jak przystało na MPEC prośbą o udział w króciutkiej i całkowicie anonimowej ankiecie, dotyczącej sposobu ogrzewania państwa obiektów, przeprowadzanej przez jednego z pracowników MPEC obsługujących stoisko. Wraz z podziękowaniami, każda osoba biorąca udział w kilkudziesięciosekundowej ankiecie otrzyma atrakcyjne gadżety.

Więcej informacji dotyczących Święta Ulic znajdziecie Państwo m.in. TUTAJ i TUTAJ.

Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy, do odwiedzenia naszego stoiska firmowego!!!

25 sierpnia
2021

Wczoraj, tj. 24 sierpnia b.r. w siedzibie MPEC odbyło się

UROCZYSTE POŻEGNANIE HENRYKA JANIUSIA

który po niemal 35 latach pracy w przemyskim MPEC-u przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Henryk Janiuś

Henryk Janiuś

Henryk Janiuś zatrudniony był w MPEC-u od 1 października 1986r., początkowo na stanowisku murarza w Dziale Głównego Mechanika. W późniejszych latach, wraz ze zmianami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, zmianie ulegało stanowisko pracy oraz zakres obowiązków Pana Henryka. Od 1 marca 2008r. został przeniesiony na stanowisko Maszynista urządzeń nawęglania i odżużlania w ciepłowni Zasanie, na którym przepracował kolejnych 13 lat, aż do przejścia na emeryturę.

Oprócz wykonywania obowiązków służbowych, Henryk Janiuś od wielu lat był czynnie zaangażowany w działalność związkową. Od 1989r. do przejścia na emeryturę pełnił funkcję przewodniczącego zakładowej organizacji Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.

W imieniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, my również dołączamy się do podziękowań za pracę złożonych Panu Henrykowi Janiusiowi przez Prezesa Zarządu Macieja Patoczkę, Głównego Księgowego Dorotę Knapik oraz Jacka Łukasińskiego – Zastępcę Kierownika Wydziału Ciepłownia, życząc równocześnie wszystkiego najlepszego na tym nowym etapie życia oraz aby wolny czas, którym Pan Henryk będzie mógł się cieszyć, jak również zdrowie i siły pozwoliły na spełnienie wszystkich marzeń, planów i zamierzeń.

Panie Henryku – jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

5 sierpnia
2021

Już od kilkunastu dni, pod kadłubem mostu Brama Przemyska trwają, co prawda mało widowiskowe, jednak bardzo trudne z technicznego punktu widzenia

prace przy budowie sieci ciepłowniczej

Do budowy sieci w takich warunkach stosowana jest zupełnie inna technologia, niż przy klasycznym układaniu sieci w wykopie ziemnym.

Budowa ciepłociągu

Poszczególne odcinki rurociągów, o długości zaledwie 6 m i wadze ok. 300 kg musza zostać najpierw podniesione na kilkunastometrową wysokość pod kadłub mostu przy pomocy specjalistycznego dźwigu, następnie ustawione w kilku płaszczyznach z milimetrową dokładnością, unieruchomione w taki sposób i w takiej pozycji, aby można je było przyspawać czołowo do odcinka już ułożonego, a następnie cały kilkudziesięciometrowy dotychczasowy odcinek sieci z dospawanym kolejnym fragmentem, przesuwny jest na specjalnie zamontowanych w tym celu pod kadłubem mostu ślizgach.

A to wcale nie koniec sekwencji, bo trzeba jeszcze przeprowadzić prześwietlenie wykonanego spawu, pamiętając o tym, w jak bardzo zmiennych i trudnych warunkach ten odcinek sieci będzie pracował już od najbliższego sezonu grzewczego, jakie naprężenia i zmiany temperatur będzie musiał wytrzymywać przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Tu nie ma miejsc nawet na najmniejszy błąd, który może grozić rozszczelnieniem sieci w najmniej odpowiednim momencie, a usuwanie awarii sieci zawieszonej pod mostem, kilkadziesiąt metrów nad rzeką, z całą pewnością nie należałoby do zadań łatwych. Potem jeszcze tylko połączenie instalacji sygnalizacyjnej, piankowanie, mufowanie, sprawdzenie, czy wszystkie te czynności zostały wykonane prawidłowo i można dospawywać kolejny 6 metrowy odcinek rurociągu.

W chwili obecnej jedna nitka rurociągu położona została niemal na całej długości konstrukcji mostowej, druga natomiast do jego połowy, tzn. od prawej strony mostu poza koryto Sanu. Pozostaje przejście nad drogą i torami kolejowymi. Zakończenie tego etapu prac przewidywane jest na początek września.

4 sierpnia
2021

W dzisiejszym wydaniu tygodnika Życie Podkarpackie ukazał się krótki artykuł autorstwa "KiB" pt.

„Zmiana warty w MPEC-u.
Kazimierz Stec na emeryturze”

Oczywiście bardzo dziękujemy redakcji gazety za zainteresowanie naszą Spółką oraz zmianami w jej władzach, jednakże niektóre informacje zawarte we wspomnianym artykule, dotyczące nowego zarządu przedsiębiorstwa oraz wakatu na tym stanowisku, są co najmniej nieścisłe i wymagają sprostowania.

Artykuł prasowy - ŻP.W ubiegły poniedziałek 26 lipca 2021r. Rada Nadzorcza MPEC Przemyśl Sp. z o.o. podjęła kilka uchwał, w tym jedną odwołującą Pana Kazimierza Steca ze stanowiska Członka Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Spółka z o.o., która to uchwała (nr 18/2021), jak możemy przeczytać w jej treści, „wchodzi w życie z zakończeniem dnia 28 lipca 2021r.”. Druga, podjęta na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej MPEC uchwała nr 19/2021 ustala „jednoosobowy skład Zarządu MPEC Przemyśl Spółka z o.o. i powołuje Członka Zarządu Pana Macieja Patoczkę na funkcję Prezesa Zarządu.” Kolejny paragraf uchwały stanowi, że „uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021r.”. Jak więc widać wyraźnie, odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu MPEC przechodzącego na emeryturę Kazimierza Steca odbyło się równocześnie z powołaniem na to stanowisko Macieja Patoczkę.

Informację o nowym składzie Zarządu MPEC wraz z krótkim biogramem nowego Prezesa Zarządu zamieściliśmy 30 lipca b.r. zarówno na firmowej stronie internetowej MPEC-u, jak również profilu facebookowym Spółki. Wspomniane zmiany zostały bezzwłocznie zgłoszone m.in. do KRS-u, jednakże ich wprowadzenie do rejestru i publikacja, to jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, kwestia co najmniej kilkunastu dni.

30 lipca
2021

W związku z przejściem na emeryturę Kazimierza Steca - dotychczasowego Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o., w dniu 26 lipca 2021r. Rada Nadzorcza MPEC podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29 lipca 2021r.

NA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU MPEC
MACIEJA PATOCZKĘ

Prezes Zarządu Maciej Patoczka

pełniącego dotychczas przez wiele lat funkcję Wiceprezesa Zarządu MPEC. Równocześnie ustalono, że Zarząd MPEC będzie jednoosobowy.

Maciej Patoczka urodził się 27 stycznia 1957r. w Przemyślu. W 1981r. ukończył studia na Politechnice Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, uzyskując tytuł Magister Inżynier Górnik. W 1989r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej "z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji" z wynikiem bardzo dobrym. W kolejnych latach ukończył jeszcze kilkanaście innych szkoleń i kursów, począwszy od organizowanego przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu specjalistycznego kursu dla zarządców komisarycznych i członków zarządów komisarycznych przedsiębiorstw, poprzez szkolenia dotyczące BHP dla pracodawców, ochronę danych osobowych, aż po audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami ISO 9001:2015.

Oprócz tego Maciej Patoczka uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach branżowych, związanych z energetyką, dotyczących m.in.: pomp ciepła, instalacji OZE, czy też mechanizmów poprawy efektywności energetycznej w sektorze ciepłowniczym.

Z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Maciej Patoczka związany jest niemal od początku jego funkcjonowania, gdyż rozpoczął w nim pracę od początku stycznia 1985r. Od 1 stycznia 1985r. do 31 marca 1987r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Eksploatacji Kotłowni, Sieci i Węzłów. Od 1 kwietnia 1987r. do 15 września 1992 funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, zaś od 16 września 1992r. do 28 lipca 2021r. – Wiceprezesa Członka Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Przez cały ten okres Maciejowi Patoczce jako Wiceprezesowi Zarządu podlegały jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętą eksploatacją przesyłowo-dystrybucyjnej infrastruktury ciepłowniczej (sieci, węzłów ale również kotłowni), zaś od 2003r. także wytwórczej, czyli ciepłowni Zasanie. Ponadto w różnych okresach Wiceprezesowi Patoczce podlegały także inne obszary zadaniowo-kompetencyjne przedsiębiorstwa, związane z rozwojem sieci, umowami z odbiorcami ciepła, czy też bezpieczeństwem i higieną pracy.

W docenieniu zasług i aktywności, w 1990r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odznaczył Macieja Patoczkę „Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”, zaś w 1994r. Złotą Odznaką Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”. W 2009r. Maciej Patoczka otrzymał od Ministra Gospodarki wyróżnienie branżowe – Odznakę Honorową „Za zasługi dla energetyki”.

Jednak aktywność zawodowa Macieja Patoczki nie ograniczałą się tylko do MPEC-u. Od ponad 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu Oddział w Rzeszowie oraz członkiem licznych komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne dozorowe i eksploatacyjne urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

To najważniejsze informacje jeśli chodzi o życiorys i karierę zawodową nowego Prezesa Zarządu MPEC. A jaki jest Maciej Patoczka prywatnie, jaki ma styl pracy i jak wspomina pierwsze lata swojej pracy w MPEC-u? O tym wszystkim możecie Państwo dowiedzieć się z krótkiego artykułu zamieszczonego w cyklu „Nasze kadry” w Magazynie Ciepła Systemowego Edycja Przemyska Nr 1(4)/2017.
Zachęcamy do lektury.

29 lipca
2021

Wczoraj, tj. w środę 28 lipca, z pracownikami MPEC oficjalnie pożegnał się

Odchodzący na emeryturę
Prezes Zarządu Kazimierz Stec

który kierował Spółką od 13 stycznia 2003r. czyli przez ponad 18,5 roku.

Pożegnanie Kazimierza Steca

Podczas uroczystego pożegnania Maciej Patoczka - Wiceprezes Zarządu, który przez cały ten okres tworzył z Kazimierzem Stecem Zarząd Spółki, podziękował za współpracę a następnie w krótkim, retrospektywnym przemówieniu przypomniał niełatwą sytuację przedsiębiorstwa i wynikające z niej wyzwania, z którymi Kazimierz Stec musiał się mierzyć niemal od pierwszego dnia swojej pracy w MPEC-u oraz najważniejsze, a często też najtrudniejsze problemy przed którymi stawał Zarząd Spółki przez minione 18,5 roku, których rozwiązanie bywało tyleż konieczne, co trudne, a często wręcz bolesne. W imieniu własnym oraz pracowników Spółki życzył Kazimierzowi Stecowi, aby jak najdłużej, w zdrowiu i pełni sił aktywnie korzystał z zasłużonej emerytury.

Swoimi refleksjami i wspomnieniami z okresu w którym zarządzał MPEC-em podzielił się także Kazimierz Stec a zakończył je podziękowaniami dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, zarówno obecnych, jak i byłych, z których jak podkreślił, każdy jest ważny, każdy jest potrzebny i praca każdego z nich tworzyła wartość dodaną dla Spółki.

Pożegnanie Kazimierza Steca

Specjalne podziękowania Kazimierz Stec złożył Maciejowi Patoczce, z którym pomimo występujących różnic zdań na poszczególne kwestie i wdrażane rozwiązania, tworzyli przez cały ten okres zgodny tandem, zaś wszelkie decyzje Zarządu i ich kształt były zawsze efektem uzgodnień i kompromisów.

Kazimierz Stec złożył także szczególne podziękowania za współpracę trzem paniom: Alicji Matysiak, Bogumile Trynieckiej oraz Marii Stempniak, które podczas wieloletniej współpracy miały ogromny i bardzo pozytywny wpływ nie tylko na kształt i funkcjonowanie MPEC-u, ale i wiele decyzji Zarządu, w tym tych najważniejszych, strategicznych.

Przejście na emeryturę Kazimierza Steca, to ważne wydarzenie nie tylko dla byłego już Prezesa Zarządu, ale i dla pracowników przedsiębiorstwa, dla których stanowi ono symboliczne zamknięcie pewnej epoki.

Pożegnanie Kazimierza Steca

Przy czym należy z naciskiem podkreślić, że owo określenie w tym wypadku, to nie tyleż zgrabna co z reguły pusta figura retoryczna, wykorzystywana przy tego typu okazjach, ale realne i radykalne zmiany związane z transformacją organizacyjną i modelu biznesowego, na progu których stoi obecnie MPEC.

W imieniu pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., zarówno byłych jak i obecnych, składamy Kazimierzowi Stecowi serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni niemal dwóch dekad. Ale także za troskę o wspólne dobro oraz ogromne pokłady cierpliwości i wyrozumiałości.

Na tym nowym etapie życia, życzymy zaś Kazimierzowi Stecowi dużo zdrowia, pomyślności, energii do podejmowania nowych wyzwań i aktywności, spełnienia wszystkich marzeń, realizacji planów a przede wszystkim pozytywnego patrzenia w przyszłość. I to każdego dnia. Wszystkiego Najlepszego!!!


Trudno jednak zamknąć niemal dwie dekady funkcjonowania przedsiębiorstwa kierowanego przez Kazimierza Steca w kilku okrągłych zdaniach. Dlatego też, już w najbliższym, jesienno-zimowym numerze Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja Przemyska zostanie opublikowany „artykuł obrachunkowy", stanowiący nie tylko podsumowanie wspomnianego okresu, ale i ukazujący jak zmieniło się w tym czasie przedsiębiorstwo, jego organizacja i otoczenie. Już dzisiaj zachęcamy do lektury.

27 lipca
2021

Szanowni pracownicy MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Koleżanki i koledzy

Prezes Zarządu Kazimierz Stec

Kazimierz Stec

Z dniem 28 lipca 2021r. postanowiłem zakończyć karierę zawodową i skorzystać z uprawnień emerytalnych.

Ostatnie prawie 19 lat przepracowałem w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

W związku z tym pragnę podziękować współpracownikom, koleżankom i kolegom za wspólne lata pracy. Dziękuję za okazane zaufanie i wsparcie w budowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Wspólnie wypromowaliśmy markę Ciepła Systemowego w Przemyślu i przekonaliśmy wielu mieszkańców miasta, aby przyłączyli się do MPEC-u.

Dziękuję wszystkim Wam za zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych spraw eksploatacyjnych i technicznych. Wspólnie stworzyliśmy zgraną drużynę dostarczającą mieszkańcom Przemyśla Ciepło Systemowe.

Dziękuję.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Stec

27 lipca
2021

Lato w pełni, więc w MPEC-u jak co roku trwa

REALIZACJA TEGOROCZNEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

głównie w zakresie rozbudowy systemu ciepłowniczego.

Budowa ciepłociągu pod mostem

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej pod mostem Brama Przemyska, łączącej systemy ciepłownicze z prawo i lewobrzeżnej części naszego miasta. Obecnie trwa realizacja najtrudniejszej części zadania, czyli układanie ciepłociągu pod konstrukcją mostową. Równocześnie prowadzone będą prace w komorze ciepłowniczej przy ul. E. Plater, które umożliwią połączenie budowanego odcinka sieci z magistralą ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni Zasanie. Cała inwestycja powinna zostać zakończona we wrześniu b.r.

Kolejną realizowaną przez MPEC inwestycją jest przyłączenie do systemu ciepłowniczego dwóch budynków mieszkalnych, wielolokalowych przy ul. Tatarskiej. Prace przy układaniu przyłączy ciepłowniczych zostały już zakończone, natomiast w sierpniu prowadzony będzie montaż węzłów cieplnych. Uruchomienie dostaw ciepła do budynków zostało zaplanowane na wrzesień b.r.

Budowa ciepłociągu - M. Cassino

Trwa również budowa przyłącza ciepłowniczego do dwóch budynków mieszkalnych powstających przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Prace te powinny się zakończyć w pierwszej dekadzie sierpnia. W II połowie sierpnia zostanie przeprowadzony montaż węzła cieplnego i jego połączenie z siecią ciepłowniczą i instalacją odbiorczą budynku. Ciepło Systemowe do pierwszego ze wspomnianych dwóch budynków mieszkalnych popłynie już jesienią b.r.

W sierpniu prowadzona będzie także budowa stosunkowo krótkiego przyłącza ciepłowniczego do wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiego. Jesienią zainstalowany zostanie węzeł cieplny, zaś do końca b.r. planowane jest rozpoczęcie ogrzewania wspomnianego budynku.

Jesienią budowane będą także przyłącza ciepłownicze do 3 budynków miniosiedla mieszkaniowego wznoszonego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz króciutkie przyłącze ciepłownicze do budynku sądu wznoszonego pomiędzy ul. Mickiewicza i Tuwima. W bieżącym roku planujemy jeszcze wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku ZUS-u przy ul. Brodzińskiego i zainstalować w nim dwufunkcyjny węzeł cieplny, co pozwoli przynajmniej częściowo "uporządkować" gospodarkę ciepłowniczą na tym terenie.

15 lipca
2021

W tym roku nieco później niż zazwyczaj, bo na początku lipca, wydaliśmy wzorem lat ubiegłych kolejny już

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W ROKU 2020

Raport MPEC za rok 2020

stanowiący dosyć obszerne podsumowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa praktycznie na wszystkich płaszczyznach aktywności.

Jednak tytuł wydawnictwa – „Raport roczny” jest w tym wypadku nieco mylący, gdyż tak naprawdę stanowi ono dosyć rozległe tematycznie kompendium wiedzy o przedsiębiorstwie i jego działalności w ostatniej dekadzie, zaś umieszczenie danych za rok 2020 w kontekście analogicznych informacji ze wspomnianego okresu, pozwala każdemu z czytelników nie tylko ocenić bieżące dane, ale i zaobserwować trendy i kierunki zmian.

Jest to najobszerniejsze z dotychczasowych tego typu naszych wydawnictw (68 stron) z jeszcze jednego powodu, a mianowicie najprawdopodobniej rok 2020 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania MPEC-u w dotychczasowej, zintegrowanej pionowo strukturze organizacyjnej.

We wspomnianym Raporcie za rok 2020, na dziesiątkach wykresów, diagramów i zestawień tabelarycznych przedstawiliśmy w sposób kompleksowy szczegółowe informacje dotyczące Spółki, jej organizacji, zakresu działalności, polityki kadrowej, itp.

Tradycyjnie już, największą część Raportu zajmują informacje dotyczące funkcjonowania układów technologicznych: wytwarzania, i przesyłania oraz dystrybucji ciepła, organizacji komórek zajmujących się obsługą wspomnianych układów, jak również dane ekonomiczno-finansowe, stanowiące jeden z istotnych wskaźników kondycji przedsiębiorstwa oraz mierników jego efektywności.

Osobną część raportu zajmuje analiza przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, struktury zapotrzebowania na moc i ciepło oraz zmian zachodzących w tym zakresie w ciągu ostatnich lat, segmentacji grup odbiorców, itd. Poza tym inwestycje, zarówno te zrealizowane, jak i planowane, działania CSR, oraz całe mnóstwo innych informacji.

Wspomniany Raport dostępny jest do pobrania dla wszystkich zainteresowanych (format pdf, ok. 15 MB).

Zapraszamy do lektury.

Raport Roczny MPEC za rok 2020 w formacie pdf

15 lipca
2021

Wczoraj, tj. w środę 14 lipca b.r. Komisja Europejska przedstawiła zapowiadane od kilku tygodni propozycje bardzo ambitnego pakietu rozwiązań w zakresie ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55 proc. do końca dekady i "zerowe emisje netto" do 2050r. Wspomniany pakiet reform, czyli

"Fit for 55"

przewiduje m.in. zaostrzenie limitów emisji dla samochodów, zaś do 2035 wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży na terenie UE samochodów benzynowych i diesli.

Nowa Energia

Nowa Energia

Państwa UE będą także zobowiązane m.in. do poszerzania obszarów lasów i łąk, co umożliwi pochłanianie większej ilości CO2, zmniejszania energochłonności budynków, czy też wprowadzenia tzw. „granicznej taryfy węglowej”, czyli rodzaju cła obejmującego ślad węglowy.

O wiele istotniejszy jest jednak projekt przewidujący dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 poprzez włączenie do systemu ETS żeglugi oraz projekt odrębnego systemu handlu emisjami CO2 dla systemów grzewczych w budynkach i transportu drogowego. Wdrożenie tych rozwiązań spowoduje bez najmniejszych wątpliwości wzrost kosztów transportu oraz kosztów indywidualnego ogrzewania, co zostało wyraźnie wyartykułowane w oficjalnych dokumentach KE.

W naszym przypadku oznacza to nieuchronny wzrost tzw. „ubóstwa energetycznego”. Niepewny pozostaje tylko zasięg tego niepożądanego zjawiska, któremu ma przeciwdziałać specjalny, wydzielony w tym celu fundusz.

Trudno oczywiście lekceważyć niekorzystne społeczne skutki proponowanych rozwiązań i my jesteśmy od tego jak najdalsi. Dostrzegamy jednak brak spójności i paradoks obecnych regulacji, czyli gdy paliwo-węgiel spalany jest w instalacjach energetycznego spalania, takich jak ciepłownia Zasanie, wyposażonych w urządzenia filtrujące, to odbiorcy korzystający z tak wytworzonego ciepła obciążani są dodatkową opłatą emisyjną, która już przekroczyła koszt paliwa. Natomiast w przypadku spalenia takiego samego węgla w domowych piecach i kotłach, pozbawionych przecież instalacji filtrujących a więc emitujących o wiele więcej zanieczyszczeń do atmosfery – korzystający z tak wytworzonego ciepła nie są obciążani wspomnianą opłatą emisyjną, co powoduje, że tak wytworzone „brudne ciepło” jest siłą rzeczy o wiele tańsze od znacznie czystszego Ciepła Systemowego.

14 lipca
2021

Można by rzec - uff, nareszcie!

KONIEC PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

która w tym roku była wyjątkowo długa i trwała 10 dni, tj. od 5 do 14 lipca, czyli dokładnie tyle, na ile została zaplanowana.
Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Przerwa remontowa 2021

Pomimo najlepszych chęci, niestety nie udało się jej skrócić, ani o 1 dzień.

Co prawda, prace zaplanowane do wykonania przez pracowników MPEC zostały ukończone jeszcze przed weekendem, jednak najbardziej czasochłonnych prac - budowy zwężki kominowej na głowicy 123 metrowej wysokości komina, nie udało się niestety w żaden sposób przyspieszyć. Pomimo że prace te prowadzone były także w sobotę i niedzielę.

Na szczęście dzisiaj ok. południa zostały one zakończone i ok. godz. 13 zostaną rozpalone dwa kotły, które po trwającym kilka godzin rozgrzewaniu sklepień, rozpoczną stopniowe rozgrzewanie sieci ciepłowniczej. Z uwagi na jej rozległość, pojemność zładu (ponad 50 km długości i 2,5 tys. m3 zładu) i inne ograniczenia technologiczne, proces ten potrwa nawet do kilkunastu godzin.

W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna dzisiaj wieczorem. W kolejnych godzinach sukcesywnie uruchamiane będą węzły cieplne w obiektach zlokalizowanych w większej odległości od źródła ciepła, tak że w nocy ze środy na czwartek ciepła woda powinna już być dostępna dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, korzystających z naszych usług w tym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993

Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

7 lipca
2021

Kolejnym symptomem ostrożnego powrotu do przedcovidowej normalności w naszej Spółce było

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE AUDITY WEWNĘTRZNE

Spotkanie auditorów

które zostały przeprowadzone w czerwcu b.r. i obejmowały niemal wszystkie realizowane w przedsiębiorstwie procesy regulowane wewnętrznymi instrukcjami i procedurami Systemu Zarządzania Jakością.

Po zakończeniu procedury auditowej, zostało zorganizowane wspomniane spotkanie auditorów, podczas którego omówione zostały poszczególne raporty i wyszczególnione w nich niezgodności, uwagi, spostrzeżenia i zalecenia, co nie tylko pozwoli udoskonalać poszczególne procesy, ale i zwrócić uwagę na określone obszary problemowe wymagające poprawy lub dodatkowych regulacji.

Podczas spotkania auditorów Wiceprezes Zarządu Maciej Patoczka zwrócił uwagę na metodologiczne aspekty prowadzenia auditów w przyszłości, które pozwolą w sposób bardziej precyzyjny wychwycić i zdiagnozować ewentualne problemy.

6 lipca
2021

Jak z całą pewnością zauważyli wszyscy mieszkańcy naszego miasta korzystający z ciepłej wody przygotowywanej przez MPEC, od poniedziałku 5 lipca trwa

PRZERWA REMONTOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Prace prowadzone w przerwie remontowej

której konsekwencją jest brak ciepła i ciepłej wody w obiektach wszystkich naszych odbiorców.

Wszystko wskazuje jednak na to, że tegoroczna kilkudniowa przerwa remontowa będzie już ostatnią przerwą tego typu, co umożliwi powstająca Elektrociepłownia Przemyśl.

Jednak obecną przerwę remontową staramy się wykorzystać w stopniu maksymalnym, gdyż niektórych prac zwyczajnie nie da się przeprowadzić na pracującym systemie ciepłowniczym. Do tego typu prac należą m.in. prace spawalnicze na sieci ciepłowniczej, które prowadzone są czy to w celu jej rozbudowy, czy też naprawy. Obecnie wspomniane prace prowadzone są przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego osiedla mieszkaniowego), Koźmiana, E. Plater oraz Placu Św. Floriana. Ponadto prowadzone są prace w komorach ciepłowniczych i na węzłach cieplnych, które można przeprowadzić jedynie przy niepracującej sieci ciepłowniczej.

Najbardziej skomplikowane prace tego typu prowadzone są w komorze ciepłowniczej przy ul. E. Plater, stanowiące część zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu Brama Przemyska, łączącej systemy ciepłownicze z prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Przemyśla.

Prace wymagające wstrzymania pracy kotłów i sieci ciepłowniczej prowadzone są także w ciepłowni Zasanie. Aktualnie demontowana jest metalowa zwężka kominowa zainstalowana na głowicy 123 metrowej wysokości kominie, w miejsce której powstanie zwężka murowana. Ponadto trwają prace spawalnicze umożliwiające przyłączenie do istniejącego systemu przesyłowo-dystrybucyjnego urządzeń wytwórczych powstającej w sąsiedztwie budynku ciepłowni Zasanie – Elektrociepłowni Przemyśl.

Ponadto prowadzonych jest szereg drobniejszych, aczkolwiek równie istotnych prac, których nie da się przeprowadzić przy pracujących kotłach, takich jak wymiana taśmociągu transportującego żużel oraz naprawa i konserwacja pozostałych elementów wspomnianego układu transportowego,

Prace prowadzone w przerwie remontowej

wymiana i konserwacja zaworów i zasuw zainstalowanych na sieci wysokoparametrowej, konserwacja i prace remontowe głównej rozdzielni elektrycznej (15 kV).

I rozpalenie kotłów a następnie wznowienie dostaw ciepłej wody użytkowej do wszystkich obiektów na terenie Przemyśla będzie możliwe dopiero po zakończeniu ostatniego z newralgicznych zadań.

Możemy jednak Państwu zagwarantować, że pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, aby skrócić przerwę remontową do absolutnego minimum. Informacje na ten temat będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa także na profil facebookowy MPEC Przemyśl Sp. z o.o., na którym zamieściliśmy zdjęcia obrazujące prace prowadzone podczas przerwy remontowej.

6 lipca
2021

Wczoraj, tj. w poniedziałek 5 lipca b.r. w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej odbyło się

UROCZYSTE POŻEGNANIE PIOTRA STRZELCA

- długoletniego pracownika MPEC, odchodzącego po 48 latach pracy na w pełni zasłużoną emeryturę. W MPEC-u, a właściwie w Ciepłowni Zasanie, Pan Piotr Strzelec przepracował „zaledwie” 30 lat (od lutego 1991r.) jako Operator pomp i sprężarek, Operator SUW, Maszynista urządzeń gospodarki wodnej – Maszynista urządzeń nawęglania i odżużlania.

Pożegnanie Piotra Strzelca

Jak mówi Paweł Olejko – kierownik Wydziału Ciepłownia - Pan Piotr Strzelec dał się poznać jako osoba kompetentna, towarzyska i otwarta na kontakty ze współpracownikami, bardzo grzeczny i uprzejmy. Zawsze zaangażowany i dokładny w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, punktualny, schludny. Trudno o Panu Piotrze powiedzieć choć jedno złe słowo.

Podczas pożegnania, Prezes Zarządu Kazimierz Stec, Wiceprezes Maciej Patoczka oraz kierownik ciepłowni Paweł Olejko życzyli Piotrowi Strzelcowi, wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionych obowiązków służbowych, dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz by jak najdłużej i co równie ważne, w pełni sił korzystał z możliwości, jakie daje ten nowy etap życia.

My również życzymy Panu Piotrowi wszystkiego najlepszego, aby w pełni sił i zdrowia spełniał wszystkie, niejednokrotnie latami odkładane plany i marzenia.

1 lipca
2021

I kolejny rok za nami. Równe 37 lat temu, tj. 1 lipca 1984r.

ZOSTAŁ UTWORZONY PRZEMYSKI MPEC

czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu funkcjonujące, wówczas jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Stosowny akt prawny, czyli Zarządzenie nr 24/84 z dnia 18 czerwca 1984r., w sprawie utworzenia MPEC w Przemyślu podpisał ówczesny Prezydent Miasta Przemyśla Bogusław Pruchnik (zm. 1 marca 2021r.)

Siedziba MPEC - lata 80

„Misję” zorganizowania przedsiębiorstwa praktycznie z niczego, otrzymał Janusz Szychulski - ówczesny kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej funkcjonującego w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, na bazie którego tworzony był MPEC.

Początkowo, cały majątek nowo utworzonego MPEC-u stanowiło 12 przejętych od PGM-u starych, wyeksploatowanych kotłowni węglowych i ... to praktycznie tyle. Istniały też kilometry sieci ciepłowniczej oplatającej zarówno prawobrzeżną, jak i lewobrzeżną część naszego miasta. Tyle tylko, że …. na papierowych planach. A czasu nie było zbyt wiele, bo za chwilę rozpoczynał się sezon grzewczy. Tym wszystkim, którzy pamiętają tamte czasy i symboliczny, orwellowski rok, nie musimy przypominać, jakiej ekwilibrystyki wymagało kupienie, czy zorganizowanie czegokolwiek. A jednak się udało.

Dzisiaj, 37 lat później, przemyski MPEC to:
- 50 km sieci ciepłowniczej,
- 380 węzłów cieplnych,
- 75 MW zamówionej mocy cieplnej,
- ponad 400 tys. GJ rocznej sprzedaży ciepła,
- 676 ogrzewanych budynków,
- ponad 2100 odbiorców ciepła i
- 113 pracowników
dbających o to, aby Ciepło Systemowe w sposób niezakłócony docierało do Państwa mieszkań, szkół, przedszkoli i przedsiębiorstw.

30 czerwca
2021

Wyładowania atmosferyczne, które nawiedzają nasze miasto w ostatnim czasie, oprócz „wrażeń wizualnych”, potrafią także dostarczyć wielu problemów i spowodować wymierne straty. Szczególnie wrażliwy na tego typu zjawiska atmosferyczne jest sprzęt elektroniczny i AGD. Chociaż nie tylko.

W ostatnich dniach spowodowały one bowiem

AWARIE LICZNIKÓW CIEPŁA
I REGULATORÓW WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Wyładowania atmosferyczne

Burza

obsługiwanych przez naszą Spółkę. I to pomimo zastosowania wymaganych zabezpieczeń przepięciowych.

Zniszczeniu uległo łącznie 7 liczników ciepła, zainstalowanych w budynkach przy ul. Czarnieckiego 35 i Szymanowskiego 4, oraz 2 regulatory Xenta w budynkach przy ul. Hoffmanowej i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowych parametrów pracy poszczególnych urządzeń wchodzących w skład węzłów cieplnych.

Łączne straty z tego tytułu jakie poniosło nasze przedsiębiorstwo zostały oszacowane na kilkanaście tysięcy zł.

29 czerwca
2021

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, których nieruchomości zasilane są za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że począwszy od dnia 13 lipca 2021r. wytwórca ciepła – FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu wprowadza

NOWE CENY CIEPŁA

Nowe ceny ciepła

Nowe ceny ciepła Fibris S.A.

Aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat zostały wprowadzone przez spółkę Fibris S.A. z dniem 1 października 2020r.

Poniżej zamieściliśmy skan pisma przesłanego przez spółkę FIBRIS S.A. informującego o terminie i przyczynach wprowadzenia nowych cen i stawek opłat za ciepło, nową tabelę opłat oraz zestawienie porównawcze cen i stawek opłat obowiązujących do 12 lipca b.r. i od 13 lipca b.r.

Skany poprzednich taryf dla ciepła Spółki Fibris S.A., jak również taryf dla ciepło MPEC Przemyśl Sp. z o.o. znajdziecie Państwo na stronie internetowej BiP naszej Spółki, pod zakładką "Obsługa odbiorcy" i "Taryfy dla ciepła".

Pismo informacyjne FIBRIS S.A.
Tabela opłat za ciepło
Zestawienie porównawcze cen i stawek opłat

29 czerwca
2021

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W DNIACH 5-14 LIPCA

Podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace remontowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej.

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Przerwa remontowa 2021

Wykonane zostaną także niezbędne prace spawalnicze w komorze ciepłowniczej przy ul. E. Plater, umożliwiające budowę dodatkowego połączenia systemów ciepłowniczych prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Przemyśla.

Obecnie trwają intensywne przygotowania harmonogramów prac do przeprowadzenia w przerwie remontowej, podczas której wydłużony zostanie także czas pracy poszczególnych grup pracowników. Wszystkie podejmowane przez służby techniczne MPEC działania nakierowane są na skrócenie wspomnianej przerwy remontowej do absolutnie niezbędnego minimum, tak, aby ciepła woda jak najwcześniej popłynęła do Państwa mieszkań.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac i wznowienie dostaw ciepła, będziemy informować o tym Państwa na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości

22 czerwca
2021

Gdy na kalendarzu pierwszy dzień lata, żar leje się z nieba a na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się perspektywa letniego wypoczynku, mało kto zwraca uwagę na zawieszony pod oknem grzejnik. Dla przemyskich ciepłowników to jednak

NAJGORĘTSZY OKRES W ROKU

i bynajmniej nie chodzi o słupki rtęci na termometrach, ale przygotowania do przerwy remontowej oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

Prace remontowe

Obecnie trwa dopinanie ostatnich szczegółów harmonogramów prac, które zostaną wykonane podczas przerwy remontowej (5 – 14 lipca b.r.) zarówno w źródle ciepła – ciepłowni Zasanie, jak i na sieci ciepłowniczej. Są to z reguły prace, których prowadzenie możliwe jest jedynie w warunkach całkowitego wstrzymania ruchu układu technologicznego, czy to wytwórczego, czy też przesyłowo-dystrybucyjnego, czyli sieci ciepłowniczej.

W bieżącym roku przerwa remontowa została zaplanowana na nieco dłuższy okres (10 dni), m.in. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dosyć skomplikowanych prac w komorze ciepłowniczej przy ciepłowni Zasanie i połączenia magistralnej sieci ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni z siecią ciepłowniczą w okolicach galerii Sanowa. Oczywiście jak co roku, pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, aby czas trwania przerwy remontowej skrócić do niezbędnego minimum.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego

Wspomniana inwestycja znajduje się obecnie w fazie realizacji. W prawobrzeżnej części miasta ułożony został odcinek sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej przy galerii Sanowa do filara mostu drogowego Brama Przemyska. Sieć ciepłownicza została doprowadzona do filara mostu także w części lewobrzeżnej. W najbliższych dniach prowadzone będą prace umożliwiające ułożenie ciepłociągu pod konstrukcją mostu.

Zakończona została natomiast inna inwestycja MPEC – budowa sieci ciepłowniczej i doprowadzenie Ciepła Systemowego do budynków osiedla mieszkaniowego wznoszonego przy ul. Tatarskiej. W późniejszym terminie, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, w budynkach zostaną zamontowane i uruchomione węzły cieplne.

W ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy budowie sieci ciepłowniczej (ok. 110 m.b.) doprowadzającej Ciepło Systemowe do dwóch powstających przy wspomnianej ulicy wielolokalowych budynków mieszkalnych. Na początku września zostaną natomiast zainstalowane w nich węzły cieplne.

Żołnierzy 2 KP

Dzisiaj rozpoczęły się też prace przygotowawcze do rozbudowy sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Żołnierzy I Armii W.P. W trakcie przerwy remontowej na sieci ciepłowniczej zostaną wpalone zawory, zaś w nieco późniejszym okresie zostanie wybudowana sieć ciepłownicza (ok. 220 m.b.) do powstających na tym terenie 3 budynków mieszkalnych.

Wcześniej, bo na wrzesień b.r. zostało zaplanowane wybudowanie przyłącza ciepłowniczego do wznoszonego przy ul. Leszczyńskiego kolejnego wielolokalowego budynku mieszkalnego, który zyska ogrzewanie systemowe już od najbliższego sezonu grzewczego.

Późną jesienią wybudowane zostanie natomiast przyłącze ciepłownicze do powstającego aktualnie pomiędzy ul. Mickiewicza i Tuwima budynku sądu.

Na oficjalnej stronie internetowej naszej Spółki będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac przy poszczególnych inwestycjach.

18 czerwca
2021

Zarówno wprowadzane w ostatnim czasie, jak również dopiero projektowane i konsultowane regulacje prawne z zakresu szeroko rozumianej energetyki wprowadzają

NOWE OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI
I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Przed niespełna miesiącem, 22 maja b.r. weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021. 868), która przede wszystkim wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2018/2002 z 11 grudnia 2018r. w sprawie efektywności energetycznej, adresowane głównie do przedsiębiorstw energetycznych. Jednak niejako przy okazji, wprowadza też nowe obowiązki dotyczące opomiarowania zużycia ciepła w poszczególnych lokalach oraz prowadzenia przez administratorów i zarządców nieruchomości rozliczeń z tego tytułu.

Nowe regulacje prawne

Nowe regulacje prawne

Co prawda, na razie obowiązek wyposażenia poszczególnych lokali w liczniki ciepłą został uzupełniony o możliwość stosowania innych urządzeń wskaźnikowych, np. podzielników ciepła, jednak trend i kierunek zmian jest wyraźny i trudno mieć wątpliwości, że w kilku, najdalej kilkunastoletnim horyzoncie czasowym, instalacja grzewcza w każdym z mieszkań będzie musiała zostać doposażona w urządzenie pomiarowe, czyli licznik ciepła.

Kolejną regulacją, nakładającą nowe obowiązki na zarządców i właścicieli nieruchomości jest wynikający ze znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2021. 554) obowiązek składania od 1 lipca b.r. deklaracji dotyczących wykorzystywanych w danej nieruchomości źródeł ciepła. Więcej szczegółowych informacji o tym obowiązku i jego zakresie znajdziecie Państwo w specjalnie przygotowanym serwisie informacyjnym.

Warto też przypomnieć o obowiązkach wprowadzonych nieco zapomnianą już tzw. „uchwałą antysmogową” uchwaloną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018r. (uchwała Nr LII/869/18)

Przepisy zawarte w treści uchwały jednoznacznie stanowią, że od 1 stycznia 2022r. kotły nie spełniające standardów minimum 5 Klasy zgodnej z normą PN-EN 303-5: 2012, eksploatowane ponad 10 lat lub te, które nie posiadają tabliczki znamionowej i nie można potwierdzić ich rzeczywistej daty produkcji, będą musiały być wymienione. Kolejną cezurą czasową zawartą we wspomnianej uchwale jest 1 stycznia 2024 roku. Od tego momentu do wymiany będą przewidziane urządzenia pracujące w kotłowniach w okresie od 5 do 10 lat od daty produkcji.

Przy tej okazji warto się również przyjrzeć planowanym i projektowanym rozwiązaniom prawnym, znajdującym się na różnych etapach procesu legislacyjnego.

Projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ma zablokować powszechną w ostatnich latach praktykę omijania przy sprzedaży mieszkań i domów obowiązku sporządzenia i przekazania nabywcy tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej, określającej wielkość zapotrzebowania na energię potrzebną do użytkowania budynku, czyli na jego ogrzanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację i klimatyzację. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przy sprzedaży domu lub mieszkania, przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie musiało zostać odnotowane w akcie notarialnym, zaś w przypadku jego braku, notariusz będzie miał obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej.

Druga z projektowanych regulacji dotyczy implementacji unijnej dyrektywy RED II do polskiego porządku prawnego, umożliwiającej tworzenie tzw. wspólnot energetycznych oraz inicjatyw prosumeryzmu grupowego na tworzenie wspólnotowych instalacji OZE np. na dachach bloków czy kamienic (np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych). Oprócz konstrukcji prosumenta zbiorowego, wspomniane regulacje wprowadzą także pojęcie tzw. prosumenta wirtualnego.

Na uwagę zasługuje też projekt nowelizacji ustawy o OZE, wygaszający system opustów i bardzo korzystnych dla prosumentów zasad rozliczania za energię elektryczną wytwarzaną w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. O instalacjach fotowoltaicznych i dotychczasowych systemach rozliczeniowych pisaliśmy szerzej w 11 numerze naszego Magazynu Ciepła Systmowego – Edycja Przemyska. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem na ten temat.

A to wcale nie wszystkie projektowane zmiany prawne, dotyczące wspomnianego obszaru, czyli korzystania z energii w naszych mieszkaniach, jej źródeł oraz związanych z tym faktem obowiązków. Niestety, trudno tu o przesadny optymizm.

Od kilku miesięcy Komisja Europejska UE pracuje nad rozszerzeniem systemu handlu uprawnieniami (tzw. ETS) i objęciem nim kolejnych sektorów: mieszkań i transportu. Dotychczas galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 (tzw. EUA) obciążały przede wszystkim takie przedsiębiorstwa jak przemyski MPEC, wytwarzające energię w procesie spalania węgla, co bardzo szybko przekładało się na rosnące ceny Ciepła Systemowego dla jego odbiorców. Projektowane regulacje sprawią, że koszty ogrzewania wzrosną także dla gospodarstw korzystających z własnych, emisyjnych źródeł ciepła (kotły węglowe, piece, itd.).

Druga zła wiadomość dotyczy przede wszystkim odbiorców, którzy ogrzewają swoje nieruchomości źródłami zasilanymi gazem. Zapowiadany od 1 lipca b.r. skokowy, 24% wzrost cen gazu, co prawda nie dotknie od razu jego konsumentów, zabezpieczonych taryfami zatwierdzanymi przez Prezesa URE, jednak trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, że radykalny wzrost cen, a w konsekwencji kosztów ogrzewania gazowego, został co najwyżej odroczony o kilka miesięcy. Co gorsze, zdaniem ekspertów, trudno jest się też spodziewać innego kierunku zmian cen gazu w najbliższych kilkunastu miesiącach, niż w górę.

15 czerwca
2021

W poniedziałek 14 czerwca b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w przedsiębiorstwie, reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC

Oprócz Prezydenta M. Przemyśla w Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli także członkowie Zarządu Spółki Kazimierz Stec i Maciej Patoczka, Główny Księgowy MPEC Dorota Knapik oraz Członek Rady Nadzorczej MPEC Andrzej Szlęzak.

Po ustaleniu porządku Zgromadzenia Wspólników, Prezes MPEC Kazimierz Stec omówił najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w roku 2020 a następnie przedstawił "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020" i "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020", zaś przedstawiciel Rady Nadzorczej Andrzej Szlęzak przedstawił "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020".

Następnie Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.

Oprócz udzielenia absolutorium, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały ws. podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2020.

Wszystkie powyższe dokumenty, jak również analogiczne dokumenty z lat ubiegłych, dostępne są na stronie internetowej BiP MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

2 czerwca
2021

Wczoraj, tj. 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, uczniowie klasy 1 „c” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, w ramach zajęć pn. „Ciepło w naszych domach”, jak również klasowego projektu pn. „Zawody naszych rodziców”

ZWIEDZALI CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

Zwiedzamy ciepłownię Zasanie

gdzie nie tylko obejrzeli poszczególne urządzenia i instalacje służące do produkcji ciepła, ale dowiedzieli się również jak wygląda cały proces, sterowanie i kontrola poszczególnych jego etapów, a także praca osób dbających o to, aby w naszych domach zawsze kiedy tego potrzebujemy były ciepłe grzejniki.

Tradycyjnie już, największe zainteresowanie wzbudziło laboratorium ochrony środowiska, w którym specjalnie dla zwiedzających Anna Bawoł, która wspomniane zajęcia przygotowała, przeprowadziła doświadczenie zwane „pastą słonia”.

Zwiedzanie ciepłowni odbywało się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich zasad BHP, pod czujnym okiem Jacka Łukasińskiego i Anny Bawoł – pracowników ciepłowni oraz 4 opiekunów.

Na zakończenie zwiedzania ciepłowni, każdy z 22 uczestników wycieczki otrzymał od naszej Spółki skromny upominek, my zaś otrzymaliśmy dyplomy z podziękowaniem.

Nie mogło także zabraknąć tradycyjnego pikniku na stawach, podczas którego zmęczeni zwiedzaniem wycieczkowicz mogli nieco zregenerować siły.

1 czerwca
2021

Dzisiaj już 1 czerwca, w co dosyć trudno uwierzyć widząc rano na termometrze zaledwie +6°C, jednak mając nadzieję, że po zimnym i deszczowym maju, czerwiec zacznie nas w końcu rozpieszczać letnią pogodą, możemy nareszcie ogłosić

KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021

Podsumowanie sezonu grzewczego

który trwając 245 dni, był jednym z najdłuższych w historii przemyskiego MPEC-u.

Czas więc na małe podsumowanie, które dla lepszego zobrazowania najważniejszych parametrów przedstawiliśmy w formie graficznej. Na diagramie zamieściliśmy także analogiczne dane porównawcze z poprzedniego sezonu grzewczego 2019/2020.

Jest to o tyle istotne, że we wszystkich wydawanych przez naszą Spółkę raportach i podsumowaniach, zamieszczamy dane i informacje obejmujące rok kalendarzowy, co sprawia, że porównanie poszczególnych sezonów grzewczych, które jak wiadomo nie nakładają się na lata kalendarzowe, jest dosyć trudne.

Dla lepszego zobrazowania i porównania obydwu sezonów grzewczych przyjęliśmy pewne założenia, a mianowicie prezentowane dane dotyczą ilości wytworzonego i sprzedanego ciepła w okresie od 1 października do 31 maja, zaś wolumen sprzedanego ciepła obejmuje zarówno ciepło wykorzystane na cele grzewcze, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dane dotyczące temperatur zewnętrznych, zarówno godzinowych, jak i średniodobowych przyjęliśmy na podstawie pomiarów rejestrowanych i gromadzonych przez system czujników pomiarowych airly. Dlatego też mogą się one nieznacznie różnić od pomiarów prowadzonych w ciepłowni Zasanie.

Więcej szczegółowych danych znajdziecie Państwo w Raporcie spółki za rok 2020, który ukaże się niebawem. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z  porównaniem sezonów grzewczych 2019/2020 i 2020/2021.

31 maja
2021

Wielu osobom Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli CBOS, kojarzy się raczej z badaniami poparcia dla poszczególnych formacji politycznych, niż ze sprawami związanymi z ekologią, czy też energetyką. Jednak obszary tematyczne pozostające w zainteresowaniu CBOS są zdecydowanie szersze. W kwietniu b.r.

CBOS OPUBLIKOWAŁ INTERESUJĄCE KOMUNIKATY Z BADAŃ

Komunikat CBOS z badania

„Termomodernizacja – potrzeby i plany” oraz „Smog i jak sobie z nim radzić”, które dotyczą dwóch różnych, jednak pokrewnych i powiązanych ze sobą obszarów tematycznych.

Co prawda pełne wersje raportów z badań są płatne, jednak nawet dostępne nieodpłatnie 20 stronicowe komunikaty zawierają bardzo wiele informacji, dotyczących zarówno społecznej percepcji poszczególnych zagadnień, zmian jakie nastąpiły w tym zakresie w ciągu ostatnich kilku lat, jak również "twardych" danych.

Analizując pierwszy ze wspomnianych komunikatów możemy się dowiedzieć m.in. w jaki sposób ankietowani ogrzewali swoje mieszkania i domy w zależności od miejsca zamieszkania (wieś oraz miasta o różniej wielkości, jak również makroregiony), jak zmieniła się struktura źródeł ciepła w ciągu zaledwie 3 lat, ilu użytkowników poszczególnych sposobów ogrzewania planuje zmianę lub modernizację źródeł ciepła w najbliższym czasie, czy też jak wygląda realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i planów w tym zakresie, z uwzględnieniem instrumentów wsparcia termomodernizacji.

W dokumencie tym znajdziemy również dane dotyczące energetyki prosumenckiej opartej na OZE, planów i zamierzeń dotyczących montażu tego typu instalacji oraz celów na jakie badani zamierzają wykorzystywać wytwarzaną w prosumenckich instalacjach OZE energię.


Komunikat CBOS z badania

Nieco inny zakres zagadnień porusza komunikat z badań dotyczących smogu i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Ze wspomnianego dokumentu dowiadujemy się m.in. że aż 46% Polaków postrzega problem smogu jako poważny i bardzo poważny, zaś najczęściej wskazywanym działaniem chroniącym przed smogiem jest zamykanie okien i ograniczanie wyjść, a także hodowla roślin antysmogowych. O wiele mniej popularne są maski antysmogowe czy też domowe oczyszczacze powietrza, jednak ich stosowanie deklaruje dwa razy więcej badanych osób, niż przed 3 laty (w 2021r. odpowiednio 5 i 7 %). Ponad połowa badanych stwierdziła jednak, że nie podejmuje żadnych działań chroniących ich przed oddziaływaniem smogu.

Równie interesujące są odpowiedzi dotyczące sposobów ogrzewania nieruchomości położonych w najbliższej okolicy. Wyraźnie zmniejszył się odsetek gospodarstw korzystających z własnych pieców i kotłów węglowych, z 65% w roku 2018 do 55% w roku 2021. Wyraźne różnice w sposobie ogrzewania widać, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. Im większe miasto, tym więcej gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego oraz indywidualnych źródeł ciepła opalanych jednak innymi paliwami niż węgiel, przy czym największy skok widać pomiędzy miastami liczącymi 20 – 100 tys. mieszkańców (33% gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego) a 100 – 500 tys. mieszkańców (48% gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego).

Nie mniej interesująco wygląda struktura systemów grzewczych w podziale na makroregiony oraz poparcie dla poszczególnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych, które miałyby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i smog.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z obydwiema publikacjami.

28 maja
2021

Tegoroczny bardzo chłodny i deszczowy maj spowodował, że trwający wciąż sezon 2020/2021, będzie obok sezonu 2019/2020

NAJDŁUŻSZYM SEZONEM GRZEWCZYM W HISTORII MPEC

Koniec sezonu grzewczego

Wreszcie ciepło !!!

który rozpoczął się 29 września 2020r i potrwa do 31 maja 2021, czyli 245 dni – ⅔ roku kalendarzowego!

W ostatnich 20 latach, średnia długość sezonu grzewczego wynosiła 220 dni. Najkrócej sezon grzewczy trwał w roku 2006, zaledwie 199 dni.

W najbliższych dniach przedstawimy Państwu więcej szczegółowych informacji podsumowujących mijający sezon grzewczy 2020/2021.

1 czerwca b.r. na wniosek Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, MPEC wstrzyma dostarczanie ciepła na cele grzewcze do obiektów wspomnianych, największych odbiorców ciepła. Fakt ten oznacza faktyczny koniec sezonu grzewczego.

27 maja
2021

Informujemy wszystkich odbiorców oraz osoby korzystające z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 4 czerwca 2021r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza

ZMIANĘ TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła 2021

Wspomniana Zmiana Taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją nr OKR.4210.12.2021.RF Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2021r. i opublikowana w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 148/2021.

Zmiana Taryfy wprowadza nowe ceny i stawki opłat za ciepło, których poziom liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy w stosunku do dotychczas obowiązujących o 8,38%.

Jedyną przyczyną wzrostu cen i stawek opłat za ciepło są całkowicie niezależne od naszego przedsiębiorstwa, lawinowo rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które tylko w okresie od 1 marca do 20 maja 2021r. wzrosły o ponad 38%, ze 169 do 234 zł za 1 szt. EUA.

Jaki wpływ mają rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 na cenę ciepła, począwszy od roku 2019 oraz za co faktycznie płacimy w cenie ciepła - tego wszystkiego mogą się Państwo dowiedzieć z zamieszczonej poniżej ulotki informacyjnej.

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której zamieściliśmy o wiele więcej szczegółowych informacji na temat przyczyn i skutków rosnących cen ciepła dla odbiorców zaklasyfikowanych do poszczególnych grup taryfowych. Strona dostępna jest pod zakładką "Strefa Odbiorcy Ciepła".

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
O-p 9,53
I-w 8,10
G-w 8,36
G-z 7,95
O-n 0,00
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
8,38

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu lub spadku opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx (do pobrania poniżej).

Taryfa dla Ciepła + Decyzje Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy i zmiany taryfy
Kalkulator opłat za ciepło (ceny i stawki opłat obowiązujące od 04.06.2021r.)
Ulotka informacyjna MPEC - Za co płacimy w cenie ciepła?

20 maja
2021

Pracownicy MPEC już od dawna wiedzą, że ułożenie ciepłociągu w Przemyślu, a już zwłaszcza na terenie Starego Miasta, to nie jest prosta sprawa i absolutnie nie może się obyć bez nadzoru archeologicznego.

Połtinnik z 1927

Z reguły udaje się odkopać fragmenty murów, fundamenty historycznych budowli, takich jak np. Brama Lwowska, kości itp. Czasami jednak udaje się przy tej okazji odnaleźć mniej lub bardziej interesujące drobniejsze artefakty, takie jak

POŁTINNIK Z 1927R.

czyli moneta o nominale 50 kopiejek wybita w ZSRR w 1927r., zawierająca, jak informuje umieszczony na jej obwodzie napis "9 gram czystego srebra". Zarówno na awersie, jak i rewersie monety możemy zobaczyć nieco już zapomnianą, typowo sowiecką symbolikę z nieodłącznymi atrybutami: młotkami, sierpami, snopami, pługami, itd.

Wspomniana moneta została odnaleziona przed kilkunastoma dniami, przy okazji prowadzenia prac ziemnych związanych z budową ciepłociągu przy ul. Tatarskiej, nieopodal odkrytej zimą b.r. wczesnośredniowiecznej studni.

20 maja
2021

Na kalendarzu już 20 maja, jednak słupki rtęci w termometrach uparcie oscylują w okolicach 10-15°C, co w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza powoduje u wielu osób nieprzyjemne odczucie chłodu i termicznego dyskomfortu. Trudno się więc dziwić, że

SEZON GRZEWCZY TRWA NADAL

i praktycznie żaden z dużych odbiorców Ciepła Systemowego nie zdecydował się na wyłączenie ogrzewania.

Sezon grzewczy

Sezon grzewczy trwa

Co gorsze, w najbliższych dniach temperatura, szczególnie w godzinach nocnych, ma nadal spadać do ok 5-6°C, natomiast od środy 26 maja synoptycy prognozują ... ochłodzenie.

To, że sezon grzewczy trwa nadal, widać także po wskazaniach urządzeń pomiarowych zainstalowanych w zasańskiej ciepłowni, która pracuje z mocą ok. 8 MW, dostarczając do sieci ciepłowniczej ok. 600 GJ/dobę, z czego ok. 1/3 zużywana jest na cele grzewcze, zaś 2/3 na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

Co prawda, wielokrotnie już o tym pisaliśmy, jednak dla porządku przypominamy, że węzły cieplne eksploatowane przez MPEC, odpowiedzialne za ogrzewanie Państwa mieszkań, wyposażone są w zaawansowane układy automatycznej regulacji ilości dostarczanego ciepła, w zależności od warunków atmosferycznych. Przy wzroście temperatury zewnętrznej następuje stopniowe obniżanie temperatury nośnika ciepła, aż do wyłączenia węzła i wstrzymania dostarczania ciepła do grzejników. Przy ponownym spadku temperatury węzeł zostanie automatycznie uruchomiony a grzejniki stopniowo będą się robiły coraz cieplejsze. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie komfortu termicznego w mieszkaniu a równocześnie zapobiega poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym kosztów.

Tym sposobem użytkownicy Ciepła Systemowego, stosunkowo niewielkim kosztem, mogą zapewnić sobie oraz swoim bliskim poczucie komfortu termicznego i przeciwdziałać dotkliwemu odczuciu chłodu we własnym mieszkaniu.

14 maja
2021

Co prawda sezon grzewczy wciąż trwa i do dni dzisiejszego niewielu odbiorców zdecydowało się na wyłączenie ciepła, jednak równolegle prowadzone są prace przy realizacji tegorocznych inwestycji rozwojowych MPEC, związanych z

ROZBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Obecnie trwają prace przy dwóch zadaniach inwestycyjnych:

Budowie sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska - która po wykonaniu i włączeniu do systemu ciepłowniczego, stanowiła będzie drugie połączenie źródła ciepła – ciepłowni Zasanie z systemem przesyłowo-dystrybucyjnym doprowadzającym Ciepło Systemowe do budynków położonych w prawobrzeżnej części Przemyśla. Zaawansowanie prac wynosi ok. 30%.

Do piątku 14 maja b.r. ułożony został ok. 400 metrowy fragment ciepłociągu, od komory ciepłowniczej przy galerii Sanowa do filara mostu drogowego. W przyszłym tygodniu kontynuowane będą prace odtworzeniowe nawierzchni na tym odcinku. Ułożenie przez MPEC rur osłonowych pod drogą (ul. Bystrzyckich) w trakcie jej budowy, pozwoliło na obecną rozbudowę sieci, bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym. Równolegle z pracami odtworzeniowymi, w przyszłym tygodniu wykonawca ciepłociągu (konsorcjum firm Termores Sp. z o.o. Sp. k. i Presystem Sp. z o.o. Sp. k.) planuje rozpocząć trudniejszą część zadania, czyli układanie rur pod mostem drogowym Brama Przemyska w przygotowanych na etapie projektowania i budowy mostu profilach. Następnie, podczas przerwy remontowej (5-14 lipca b.r.) przeprowadzone zostanie tzw. „wpalenie” wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej do magistrali ciepłowniczej w komorze przy ul. E. Plater.
Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 2,7 mln zł.

Druga z realizowanych inwestycji, czyli rozbudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Tatarskiej, wykonywana jest zgodnie z planem. Stan jej zaawansowania szacujemy na ok. 70%. W bieżącym tygodniu przywrócona została normalna organizacja ruchu przy ul. Kapitulnej, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na połowę czerwca b.r.

Wspomniana inwestycja realizowana jest na zlecenie MPEC przez firmę Heatco Sp. z o.o., zaś jej koszt wyniesie ok. 630 tys. zł.

4 maja
2021

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, tegoroczny kwiecień okazał się znacznie chłodniejszy od analogicznych miesięcy z ostatnich kilkunastu lat, co nie mogło pozostać bez wyraźnego wpływu na ilość zużytego ciepła. Po odczytaniu liczników i wystawieniu faktur okazało się, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA W KWIETNIU 2021r.
BYŁA WYŻSZA OD PLANOWANEJ O 43%

Wykres porównawczy - kliknij!

i wyniosła 43.967 GJ, wobec planowanych 30.680 GJ.

W stosunku do kwietnia 2020r. sprzedaż ciepła była wyższa o 40%, przy niemal identycznej wielkości zamówionej mocy cieplnej, co niestety przełoży się na wysokość opłat ponoszonych przez odbiorców, które według naszych szacunków będą zbliżone kwot z faktur wystawionych za miesiąc listopad ub.r.

Szczegółowe dane porównawcze pojawią się po kliknięciu na zamieszczony obok wykres.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc kwiecień zostały wysłane 4 maja b.r. Osoby korzystające z usługi e-faktura lub posiadające konto na portalu Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) otrzymały faktury elektroniczne w dniu dzisiejszym.

W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do poniedziałku 10 maja, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

22 kwietnia
2021

Co prawda, kalendarzowa wiosna zagościła do nas już ponad miesiąc temu, jednak słupki termometrów wciąż o wiele częściej możemy zobaczyć w okolicach 5 – 10°C, niż 20°C.

Tę zimną wiosnę widać także w analizach pracy ciepłowni Zasanie oraz wskaźnikach

ZNACZNIE WYŻSZEGO ZUŻYCIA CIEPŁA

Duże zużycie ciepła

przez jego odbiorców i użytkowników, zarówno w stosunku do kwietnia 2020 roku, jak i wcześniejszych lat.

W okresie 1-21 kwietnia b.r. układ wytwarzania ciepła pracował ze średnią mocą ok. 20 MW, wytwarzając w tym czasie ok. 36,3 tys. GJ ciepła. W roku 2020 było to zaledwie 15 MW, zaś ilość ciepła wytworzonego w całym miesiącu kwietniu 2020r. wyniosła 35,7 tys. GJ.

A do końca miesiąca pozostało jeszcze ok. 1,5 tygodnia i synoptycy nie prognozują na najbliższe dni radykalnego wzrostu temperatury.

Według naszych analiz, w kwietniu b.r. zużycie ciepła przez naszych odbiorców będzie wyższe w stosunku do kwietnia roku ubiegłego średnio nawet o 40 - 45%, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w otrzymanych za ten okres fakturach za ciepło.

22 kwietnia
2021

W ślad za podpisanym w ubiegły piątek (16 kwietnia) Porozumieniem, o czym informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej, wczoraj, tj. w środę 21 kwietnia 2021r. została podpisana w Warszawie pomiędzy naszą Spółką a PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

WIELOLETNIA UMOWA DZIERŻAWY CIEPŁOWNI ZASANIE

Umowa dzierżawy ciepłowni - podpisana

na okres najbliższych 30 lat.

Na podstawie wspomnianej umowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl przejmie najprawdopodobniej od 1 lipca b.r. w dzierżawę i eksploatację ciepłownię Zasanię, stając się tym samym jedynym dostawcą ciepła do przemyskiego systemu ciepłowniczego.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl eksploatowała będzie także drugie źródło ciepła - powstającą na terenie ciepłowni Zasanie, zasilaną gazem ziemnym elektrociepłownię, która już od najbliższego sezonu grzewczego pracowała będzie „w podstawie” przez cały rok, zaś obecnie funkcjonujący układ wytwarzania ciepła – 4 kotły węglowe, pracowały będą jako jednostki „dobilansowujące” aktualne zapotrzebowanie na ciepło. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez spółkę PGNiG TERMIKA, w najbliższych latach zostanie wybudowane jeszcze co najmniej jedno gazowe źródło ciepła na terenie Przemyśla, zasilające sieć ciepłowniczą.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawarliśmy w artykule pt. „Elektrociepłownia w Przemyślu” zamieszczonym w 10 numerze Magazynu Ciepła Systemowego, który możecie Państwo pobrać w formacie pdf.

Dokończenie procesu przekazania w dzierżawę i eksploatację ciepłowni Zasanie spółce PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl wymaga jednak jeszcze uzgodnień wielu kwestii organizacyjnych, pracowniczych, komunikacyjnych, zawarcia stosownych umów regulujących zasady dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej i wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, a także przeprowadzenie zarówno przez MPEC, jak i PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl postępowań koncesyjnych i taryfowych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

20 kwietnia
2021

Przypominamy, że 1 kwietnia 2021r. rozpoczął się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Narodowy Spis PowszechnyPodstawową metodą NSP 2021 jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. Można także, zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Dla osób, które nie mogą się spisać samodzielnie w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został przygotowany punkt spisowy.

Punkt znajduje się pod adresem: Rynek 1 (budynek główny Urzędu), pok. nr 32, czynny jest w godzinach pracy Urzędu. W punkcie dyżur pełnią pracownicy, którzy pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 6752080, 16 6752040, 16 6752087.

16 kwietnia
2021

Dzisiaj, tj. w piątek 16 kwietnia b.r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu miało miejsce

UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA

w zakresie produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na terenie Miasta Przemyśla.

Podpisywanie PorozumieniaSygnatariuszami Porozumienia są: PGNiG TERMIKA, Miasto Przemyśl, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

Wspomniane Porozumienie, podobnie jak wcześniejsze zawierane w tej sprawie w latach 2014 i 2019, ma charakter intencjonalny, zaś jego ideą jest zaangażowanie zasobów Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA w celu modernizacji systemu wytwarzania ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy, czego efektem będzie m.in. redukcja zanieczyszczeń powietrza i poprawa jego jakości, rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Miasta Przemyśl.

Kolejnym krokiem realizującym zapisy wspomnianego Porozumienia będzie zawarcie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Wieloletniej Umowy Dzierżawy, na podstawie której w najbliższym czasie wspomniana spółka, nie tylko będzie mogła obsługiwać budowaną aktualnie elektrociepłownię, ale i przejmie eksploatację ciepłowni Zasanie.

Więcej informacji na temat uroczystości podpisania Porozumienia oraz jego treści a także transmisję wideo z tego wydarzenia, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

16 kwietnia
2021

Już w najbliższy wtorek 20 kwietnia rozpoczyna się realizacja kolejnej tegorocznej inwestycji MPEC

BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH
PRZY UL. TATARSKIEJ - ETAP I

ul. Tatarska

w ramach której zostanie wybudowanych ok. 250 m.b. sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz dwa węzły cieplne w budynkach przy ul. Tatarskiej 4, adaptowanego na budynek mieszkalny oraz powstającego w jego sąsiedztwie wielolokalowego budynku mieszkalnego.

Prace prowadzone będą niemal w całości na terenie zaplecza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Kapitulnej, dzięki czemu nie zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym. Wprowadzona zostanie natomiast niewielka zmiana organizacji ruchu, umożliwiająca zatrzymywanie się niektórych pojazdów na ul. Kapitulnej, wzdłuż budynku Ośrodka.

Prace przy budowie sieci mają się zakończyć zgodnie z planem do 28 maja b.r., natomiast dostarczanie ciepła do obydwu wspomnianych budynków ma się rozpocząć jesienią b.r.

Prace przy budowie sieci ciepłowniczej, na zlecenie naszego przedsiębiorstwa, realizuje firma Heatco Sp. z o.o. z Katowic.

Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 630 tys. zł.

9 kwietnia
2021

W środę 7 kwietnia b.r. rozpoczęła się realizacja największej i najkosztowniejszej tegorocznej inwestycji prowadzonej przez MPEC, czyli

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
W MOŚCIE BRAMA PRZEMYSKA

która połączy sieć ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni Zasanie z systemem ciepłowniczym w prawobrzeżnej części Przemyśla, na wysokości galerii Sanowa..

Budowa sieci ul. Rodziny Bystrzyckich

Dotychczas wykonany został wzdłuż ul. Rodziny Bystrzyckich wykop pod rury ciepłownicze, które będą układane i spawane w przyszłym tygodniu. Kilka lat temu, podczas budowy ulicy Rodziny Bystrzyckich MPEC ułożył w poprzek drogi rury przepustowe, co pozwoli wykonać wspomnianą sieć ciepłowniczą bez konieczności wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym na odcinku objętym robotami budowlanymi.

Układany odcinek sieci ciepłowniczej stanowił będzie drugie połączenie systemów funkcjonujących w lewo i prawobrzeżnych dzielnicach Przemyśla. Dotychczas wszystkie budynki ogrzewane Ciepłem Systemowym położone na prawym brzegu Sanu zasilane były z ciepłowni Zasanie ciepłociągiem ułożonym w kadłubie mostu drogowego im. R. Siwca. Takie rozwiązanie było nie tylko źródłem zagrożenia, ale i poważnie ograniczało możliwości dalszej rozbudowy systemu w tej części miasta.

W ramach realizacji inwestycji zostanie ułożonych 954 m.b. sieci ciepłowniczej DN 300, z czego 384 m.b. w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska.

Realizacja tej inwestycji pochłonie ok. 2,7 mln zł.

7 kwietnia
2021

Początkiem kwietnia MPEC przeprowadził rozliczenie zużycia ciepła przez jego odbiorców za poprzedni miesiąc. Stosunkowo niskie temperatury (+4°C) oraz zaliczenie do marcowego okresu rozliczeniowego dwóch dni lutego spowodowały, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA W MARCU 2021R.
BYŁA WYŻSZA O 11% OD PLANU

Tabela danych

i aż o 33% wyższa niż w marcu 2020r.

Tak duże zużycie ciepła przełożyło się oczywiście na stosunkowo wysokie faktury za ciepło, niewiele niższe niż za miesiąc luty i zauważalnie wyższe niż rok wcześniej.

Łączna sprzedaż ciepła w miesiącu marcu b.r. wyniosła 65.280 GJ, przy sprzedaży planowanej na poziomie 58.690 GJ i sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego – 49.132 GJ.

Łącznie w okresie I – III 2021r. sprzedaży ciepła wyniosła 214.523 GJ, co stanowiło 50,3% sprzedaży zaplanowanej na cały rok 2021.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc marzec zostały wysłane lub doręczone do skrzynek pocztowych w czwartek 1 kwietnia. W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do piątku 9 kwietnia, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

1 kwietnia
2021

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 2 KWIETNIA 2021R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

ogłoszenie

Ogłoszenie

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Aneks nr 15 z dnia 21.10.2020r. do Zarządzenie Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2021, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 02.04.2021r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 01.05.2021r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

29 marca
2021

Po ubiegłorocznych zawirowaniach spowodowanych wiosennym lockdownem, w bieżącym roku wracamy do naszego tradycyjnego cyklu wydawniczego. Właśnie ukazał się nowy, 11 numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO
- EDYCJA PRZEMYSKA

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 11

w którym na 28 stronach możecie Państwo przeczytać m.in. o Europejskim Zielonym Ładzie, związanej z nim Polityce Energetycznej Polski do roku 2040 i skutkach jakie wdrożenie założeń zawartych m.in. w tych dokumentach będzie miało na życie gospodarcze, społeczne i ceny energii w najbliższych latach.

W ostatnich kilku latach coraz większą popularność zyskują urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czyli fotowoltaika, czego widocznym na pierwszy rzut oka dowodem są coraz częściej montowane na dachach budynków panele fotowoltaiczne. O ich konstrukcji, zasadach działania, realizowanych obecnie programach wsparcia, ile można na tym zarobić a także czy taka inwestycja w ogóle się opłaca - te i wiele innych informacji związanych z fotowoltaiką znajdziecie Państwo w zamieszczonym w najnowszym numerze MCS-a interesującym artykule Pawła Maciejowskiego i Patryka Tokarza, tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

W cyklu przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym – tym razem kamienica Giżowskich, nosząca obecnie adres Rynek 26.

Oprócz tego przedstawiamy najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2020 i zaplanowane na rok 2021, podsumowanie akcji „20 stopni dla klimatu”, efekty wykonanej kosztem ponad 9 mln. zł modernizacji kotła K3 w zasańskiej ciepłowni oraz wiele innych informacji.

Magazyn Ciepła Systemowego dostępny będzie dla Państwa już od najbliższego wtorku 30 marca b.r. m.in. we wszystkich przemyskich sklepach sieci Piotruś Pan, w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 i Wodnej 7, w siedzibie MPEC oraz kilku innych lokalizacjach na terenie Przemyśla i okolic.

Zapraszamy do lektury.

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 11 w formacie pdf

5 marca
2021

Jak z pewnością wielu z naszych odbiorców zauważyło, od 1 marca 2021r. na niektórych urządzeniach zużywających energię, takich jak pralki lodówki, suszarki, chłodziarki, zmywarki, telewizory, itd. pojawiły się

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE

Nowe etykiety energetyczne

zawierające m.in. oznaczenie klasy efektywności energetycznej danego produktu, jak również szereg dodatkowych piktogramów i informacji, w zależności od produktu, którego dotyczą, m.in.: o rocznym zużyciu energii, poziomie hałasu (klasie głośności), identyfikatorze modelu danego wyrobu, zużyciu wody, itd.

Od 1 września b.r. nowymi etykietami zostaną opatrzone źródła światła, a w późniejszych terminach nowe oznakowania będą wprowadzane dla kolejnych grup produktów, w tym służących np. do ogrzewania czy podgrzewania wody.

Wprowadzone w 1994r. unijne etykiety energetyczne podają w jasny i prosty sposób informacje o efektywności energetycznej produktu, pomagają konsumentom porównywać pod tym kątem poszczególne produkty, a tym samym oszczędzać pieniądze na przyszłych rachunkach za energię w gospodarstwach domowych. W tym celu powinniśmy jednak dysponować przynajmniej podstawową wiedzą na ten temat.

Produkty już obecne na sklepowych półkach zostaną opatrzone nowymi etykietami energetycznymi do 19 marca b.r., za wyjątkiem tych, których produkcję zakończono przed 1 listopada 2020r. Dla tych produktów nowe etykiety nie zostaną przygotowane. Uważajmy więc przy porównywaniu produktów, z których jeden będzie opatrzony starą, drugi zaś nową etykietą energetyczną.

Nowe etykiety energetyczne

Warto również wiedzieć, że na urządzeniach obecnych na rynku praktycznie nie znajdziemy oznaczenia klasy energetycznej A, która została stworzona „na zapas”. Najbardziej energooszczędne urządzenia, opatrywane dotychczas najwyższą klasą energetyczną A+++ otrzymają oznaczenie B a częściej C. Jest to związane z drugim istotnym faktem, a mianowicie że nie ma bezpośredniego, prostego przełożenia klas dotychczas stosowanych na te, widniejące na nowych etykietach. Sprzęt oznaczany dotychczas jako A+++ może się mieścić na nowej etykiecie w klasie B, ale częściej będzie oznaczony klasą C. Podobnie z dotychczasową, dosyć szeroką klasą A++, która została w nowym systemie kategoryzacji etykietowej pofragmentowana. Urządzenia oznaczone dotychczas klasą A++ otrzymają nowe oznaczenia: C, D a nawet E.

Obok zamieszczamy grafikę pozwalającą porównać dotychczasowe i nowe etykiety energetyczne, jak również dotychczas stosowane i nowe klasy energetyczne.

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć m.in. na poniższych stronach internetowych:

Pomimo, że wspomniana zmiana i przeskalowanie etykiet nie dotyczy bezpośrednio zakresu działalności naszej Spółki, to stanowi ona istotne narzędzie w promowanej przez MPEC od wielu lat poprawie efektywności energetycznej (nie tylko cieplnej), czego skutkiem będzie ograniczenie zużycia energii oraz wielkości emisji CO2. A na tym niewątpliwie wszystkim nam powinno przecież zależeć.

2 marca
2021

W poniedziałek 1 marca b.r.

MPEC ROZPOCZĄŁ OGRZEWANIE CIEPŁEM SYSTEMOWYM
KOLEJNEGO OBIEKTU

- zlokalizowanego na terenie Starego Miasta wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 18.

Franciszkańska 18

Przyłącze do budynku oraz węzeł cieplny zostały co prawda wybudowane jeszcze w roku 2020, jednak właściciel nieruchomości dopiero pod koniec lutego b.r. zawarł stosowną umowę i zgłosił gotowość do odbioru ciepła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło Systemowe będzie dostarczane łącznie do 14 lokali w budynku, w tym 9 mieszkalnych i 5 użytkowych.

Ta inwestycja jest dla nas szczególnie ważna, przede wszystkim ze względów ekologicznych. Dotychczas bowiem wspomniane lokale ogrzewane były głównie z wykorzystaniem niskoemisyjnych, węglowych źródeł ciepła, których stosunkowo duże zagęszczenie na niewielkim obszarze przemyskiej Starówki, wciąż stanowi poważny problem, przyczyniając się do złej jakości powietrza, którym wszyscy przecież oddychamy.

Mamy nadzieję, że tegoroczny program inwestycyjny MPEC, połączony z realizacją programu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”, prowadzonego przez Gminę Miejską Przemyśl, pozwoli wyeliminować kolejne dziesiątki, a jeszcze lepiej setki dymiących kominów z pejzażu naszego Miasta.

2 marca
2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

zamówienia na zakup paliw płynnych
w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022

tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

paliwo silnikowe

PB 95 i ON

Oferty na formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
„Oferta - postępowanie Nr 1/ZP/2021. Nie otwierać przed 19.03.2021r.”
na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: przetarg@mpec.przemysl.pl

Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się na stronie BiP oraz zamieszczonym na niej formularzu ofertowym i propozycji umowy.

Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
Andrzej Jurkowski - tel: 16 670 42 53 wew. 260 lub 513 087 845
w godzinach 800 – 1400.

e-mail: a-jurkowski@mpec.przemysl.pl

Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl

17 lutego
2021

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że

W DNIACH 5 - 14 LIPCA 2021 R.
BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE PRZERWA REMONTOWA

Przerwa remontowa 2020

czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

W bieżącym roku przerwa remontowa została zaplanowana na okres nieco dłuższy niż w latach ubiegłych, głównie z uwagi na realizację skomplikowanej inwestycji - budowę sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska oraz konieczność jej połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni Zasanie z jednej i przy ul. Rodziny Bystrzyckich z drugiej strony Sanu.

Zdając sobie sprawę z uciążliwości skutków przerwy remontowej dla mieszkańców Przemyśla, dołożymy wszelkich starań, aby wspomniane prace przyłączeniowe zostały przeprowadzone z maksymalną sprawnością, a czas trwania przerwy w dostarczaniu ciepła (ciepłej wody użytkowej) uległ skróceniu.

Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w poszczególnych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Pod zakładką pn. "PRZERWY REMONTOWE 2021" udostępniliśmy szczegółowy harmonogram prac wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej.

Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 05 - 14.07.2021r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

17 lutego
2021

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 marca 2021r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza do stosowania

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła 2021

zatwierdzoną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR.4210.37.2020.RF z dnia 10 lutego 2021r.

Nowa taryfa będzie obowiązywała do 28 lutego 2022r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 10 lutego 2021r. pod nr 30/2021

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 28.02.2021r. wynosi - 2,18 %, co oznacza spadek cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 2,18%.

Podstawową przyczyną spadku cen i stawek opłat za ciepło jest znacząca redukcja kosztów zakupu opału na obecny sezon grzewczy - z 353 do 265 zł/t. Na wynikową cenę ciepła mają jednak wpływ także inne, całkowicie niezależne od naszego przedsiębiorstwa składniki, a przede wszystkim koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, których cena wzrosła w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy dla ciepła( XI/2019 – II/2021) z ok. 25 do niemal 40 EUR/t.

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
O-p -3,03
I-w -1,70
G-w -2,37
G-z -1,51
O-n -1,35
średni wzrost/spadek
całkowitych opłat za ciepło
-2,18

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu lub spadku opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx (do pobrania poniżej).

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Kalkulator opłat za ciepło

17 lutego
2021

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 marca 2021r. nastąpi

ZMIANA CENNIKA ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE
ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC

Cennik 2021

Cennik nie zawiera opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

Nominalne ceny większości usług ujętych w cenniku nie ulegną zmianie. Podwyższeniu o 3,4 % (wskaźnik inflacji w roku 2020 ogłoszony przez Prezesa GUS) uległa natomiast cena 4 usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku i lokalu, rozliczania zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostarczanego ciepła na wniosek odbiorcy (opłaty wyszczególnione w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2 cennika).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie. Skany wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone poniżej. Zostaną one również doręczone wszystkim odbiorcom ciepła na początku marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty.

Od dnia 1 marca b.r. waloryzacji o wskaźnik inflacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (wzrost opłaty z 10,49 do 10,85 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC (od 01.03.2021r.)
Pismo informujące o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła i o zmianach wprowadzonych w cenniku opłat

11 lutego
2021

Informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, dzisiaj tj. w czwartek 11 lutego b.r. od godz. 9.30 wystąpią

PRZERWY I ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH CIEPŁA

uwaga awaria

na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.

Wspomniane przerwy i zakłócenia w dostawach ciepła obejmą wszystkie budynki ogrzewane z sieci ciepłowniczej położone w prawobrzeżnej części Przemyśla oraz z lewobrzeżnej części Przemyśla budynki przy ul.:
- Równej 1 i 2,
- Focha 1, 2 i 4,
- 22-go Stycznia 4, 6, 11, 13, 15, 17,
- Krasińskiego 26, 30
- Borelowskiego 1.


Więcej informacji dotyczących w szczególności czasu trwania przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła przedstawimy na naszej stronie internetowej dzisiaj ok. godz. 10.00 – 10.30, tj. po wykonaniu odkrywki sieci i przeprowadzeniu oględzin miejsca awarii.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane zakłóceniami w dostarczaniu ciepła przepraszamy.

9 lutego
2021

W poniedziałek 8 lutego b.r. w godzinach 19.00 - 23.00 miały miejsce

PRZERWY I ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH CIEPŁA

na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody, do wszystkich obiektów korzystających z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę.

uwaga awaria

Ok. godz. 16.45 wystąpiły kilkukrotne, krótkotrwałe zaniki napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającej ciepłownię Zasanie, co było bezpośrednią przyczyną awarii układu zasilania kotłów i układu pompowego oraz spadku temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej.

Do godz. 18.00 służby techniczne MPEC przywróciły zasilanie ww układów i przystąpiły do stabilizacji parametrów, uruchamiania kotłów i stopniowego podnoszenia temperatury zładu.

Ok. godz. 22.00 zostały osiągnięto docelowe parametry pracy ciepłowni, jednak z powodu dużej bezwładności całego systemu ciepłowniczego ciepło na cele grzewcze i ciepła woda użytkowa o prawidłowych parametrach dostarczane były do obiektów naszych odbiorców dopiero w godz. 22.00 - 23.00

Dzisiaj od rana prowadzona jest w MPEC-u szczegółowa analiza przyczyn i przebiegu awarii, wywołanych nią skutków, możliwości wprowadzenia rozwiązań technicznych i technologicznych, które w przyszłości czyniłyby układ wytwarzania ciepła bardziej odpornym na podobne zdarzenia a także rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających bezzwłoczne przekazywanie informacji o przerwach i zakłóceniach w dostawach ciepła naszym odbiorcom.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane zakłóceniami w dostarczaniu ciepła przepraszamy. Możemy również Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości oraz spowodowane tym uciążliwości dla naszych odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego.

20 stycznia
2021

Wczoraj, tj we wtorek 19 stycznia b.r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się

Spotkanie Prezydenta Przemyśla i Zarządu MPEC
z Prezesem PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

W spotkaniu z prezesem nowopowstałej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztofem Gigolem, oprócz Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna, członków Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Kazimierza Steca i Macieja Patoczki, wzięli udział także przedstawiciele PGNiG Termika: Anna Wieszczycka - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Tomasz Turek - Dyrektor Pionu Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji, Daniel Gęsikowski - p.o. Kierownika Wydziału Projektów Akwizycyjnych i Rozwojowych oraz Marek Mazur - członek Rady Nadzorczej nowej spółki i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Podczas spotkania omówiono harmonogram działań związanych z planowanym zawarciem Wieloletniej Umowy Dzierżawy Ciepłowni Zasanie. Rozmawiano także o statusie projektu budowy Elektrociepłowni Przemyśl oraz postępach robót budowlanych związanych z tą inwestycją. Po spotkaniu przedstawiciele PGNiG TERMIKA obejrzeli Ciepłownię Zasanie oraz budowaną na jej terenie przez PGNiG TERMIKA nową, zasilaną gazem elektrociepłownię.

W docelowej strukturze organizacyjnej systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl, MPEC pozostanie bowiem zarządcą istniejącej sieci ciepłowniczej i dostawcą ciepła do mieszkańców, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie ciepła i dalszą modernizację Ciepłowni Zasanie będzie wspomniana już, utworzona w tym celu spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.Wspomniana elektrociepłownia produkować będzie ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej.

Ważną zaletą elektrociepłowni będzie spadek emisji gazów cieplarnianych 31 927 Mg CO2/rok. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. Budowa elektrociepłowni to w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne Miasta oraz poprawa jakości powietrza, zapewniająca większy komfort życia mieszkańców Przemyśla.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2021 roku.

19 stycznia
2021

Ostatnich kilka mroźniejszych dni z temperaturą średniodobową oscylującą wokół -10oC pozwoliło nam sprawdzić

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W WARUNKACH ZIMOWYCH

Ciepły dom w mroźne dni

Ciepły dom w mroźne dni

i to zarówno jeśli chodzi o układ wytwarzania ciepła – ciepłownie Zasanie, jak i część przesyłowo-dystrybucyjną, czyli sieć ciepłowniczą i węzły cieplne.

Ciepłownia Zasanie, zasilająca przemyski system ciepłowniczy, pracuje ze sporą rezerwą mocową. Aktualnie pracują dwa kotły K3 i K4 o mocy nominalnej 29 MW każdy, których łączne maksymalne godzinowe obciążenie, przy temperaturze zewnętrznej -16oC wyniosło ok. 58 MW.

W gotowości pozostają natomiast dwa kolejne kotły o mocach 10 i 12 MW. Tak więc wydajność źródła ciepła wystarczy z naddatkiem na pokrycie zapotrzebowania na ciepło, nawet przy znacznie większych mrozach niż obecnie.

Warto jeszcze dodać, że dobowa produkcja ciepła zużywana przez mieszkańców Przemyśla, przy temperaturze średniodobowej wynoszącej ok. – 8oC wynosiła ok. 3,5 – 4 tys. GJ.

Patrząc jednak na inne polskie miasta i problemy z dostarczaniem ciepła widać wyraźnie, że słabym punktem pozostają nie źródła a system przesyłowo-dystrybucyjny, czyli głównie ciepłociągi, które narażone są na pracę w bardzo trudnych warunkach.

Dotychczas system przesyłowo-dystrybucyjny ciepła eksploatowany przez MPEC funkcjonuje praktycznie bezawaryjnie. Nieliczne zgłoszenia o nieprawidłowościach w dostawach ciepła są na bieżąco sprawdzane a ich przyczyny usuwane.

Na jednym z przemyskich osiedli mieszkaniowych wystąpił natomiast problem z niedogrzewaniem kilku budynków mieszkaniowych, którego przyczyną była awaria (nieszczelność) zewnętrznej instalacji odbiorczej pozostającej w eksploatacji zarządcy.

Większym problemem dla mieszkańców Przemyśla pozostaje natomiast poziom zanieczyszczeń powietrza pyłami MP10 i MP2,5, który jak wynika z godzinowych odczytów wskazań czujników pomiarowych zainstalowanych w kilku punktach naszego Miasta, znacznie - nawet 3-4 krotnie przekracza dopuszczalne normy. Najwyższe wartości, tradycyjnie już rejestrują czujniki zainstalowane przy ul. H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza.

Tutaj znajdziecie Państwo plik z danymi pomiarowymi z okresu 16 – 19.01.2021r.

18 stycznia
2021

Tradycyjnie już początkiem stycznia przedstawiamy Państwu najważniejsze dane i wskaźniki, stanowiące

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2020

Dane za rok 2020

Uwagę zwraca bardzo długi sezon grzewczy, który za sprawą chłodnego maja trwał aż 246 dni (01.01 – 31.05 i 29.09 – 31.12), czyli w sumie ponad 8 miesięcy. Był to najdłuższy sezon grzewczy w przeszło 36-letniej historii naszego przedsiębiorstwa. Równocześnie za sprawą bardzo ciepłej zimy (styczeń +2,5oC, i luty +4,8oC) było to sezon najcieplejszy, ze średnią temperaturą sezonu wynoszącą 7,1oC.

W roku 2020 w ciepłowni Zasanie zostało wytworzonych 491,9 tys. GJ ciepła, zaś sprzedaż wyniosła 413,7 tys. GJ., czyli na poziomie planowanym (plan - 412,8 tys. GJ). O wiele istotniejsza jest natomiast wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, która na koniec grudnia 2020r. wyniosła 75,21 MW i była najwyższa od roku 1999. Pomimo, że ostatnie dwie dekady to czas prowadzenia przez odbiorców intensywnych prac termomodernizacyjnych oraz racjonalizacji zużycia ciepła.

Jak wynika z prowadzonych przez organizacje branżowe zestawień i analiz, przemyski MPEC jest jednym z niewielu przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, które pomimo bardzo trudnego lokalnego rynku ciepła, od wielu lat odnotowuje sukcesywny wzrost zamówionej mocy cieplnej.

Najważniejsze dane za rok 2020 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2019 znajdziecie Państwo w Tabeli, zaś szczegółowe informacje przedstawiające w sposób kompleksowy funkcjonowanie MPEC-u w roku 2020 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2020, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Nasze wydawnictwa”.


AKTUALNOŚCI 2021

Archiwum aktualności >>> 
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry