Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2009

2009

 • 28.12.2009

  Rok 2009 to kolejny rok w historii przedsiębiorstwa w którym

   

   

  INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ MPEC

   

   

  znacznie przekroczyły planowane założenia. Biorąc pod uwagę zarówno ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje nasze przedsiębiorstwo, jak również możliwy do wykonania przez pracowników MPEC zakres robót związanych z przyłączaniem nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, na początku 2009r. został opracowany plan inwestycyjny, obejmujący raptem 7-8 nowych obiektów, które miały zostać podłączone do systemu ciepłowniczego miasta Przemyśla w roku 2009.

   

  INWESTYCJE MPEC W ROKU 2009

 • 23.12.2009

  21 grudnia b.r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu odbyło się

   

   

  UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE

   

   


  pracowników przedsiębiorstwa z udziałem zaproszonych gości: Dziekana Dekanatu Przemyskiego ks. Mariana Koźmy, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz członków Rady Nadzorczej MPEC: Jadwigi Jędruch, Rafała Sury, Macieja Kalnickiego i Agnieszki Skowronek. Na początku głos zabrał Prezes Zarządu Kazimierz Stec, który w kilku słowach przedstawił bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i w imieniu Zarządu złożył pracownikom MPEC i zaproszonym gościom świąteczne życzenia. Następnie ks. Marian Koźma odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, po czym uczestnicy spotkania wspólnie odśpiewali kolędę i podzielili się opłatkiem. Świąteczne życzenia pracownikom przedsiębiorstwa złożył również Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma.

 • 17.12.2009

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 08.12.2008r.

   

   

  Dzień 24 grudnia 2009r. (czwartek)
  jest dniem wolnym od pracy

   

   

  dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (za dzień 26.12.2009r. - dzień świąteczny przypadający w dniu innym niż niedziela).
  Za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 • 10.12.2009

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, wszystkich odbiorców ciepła o wprowadzeniu w życie z dniem 1 stycznia 2010r. nowego

   

   

  Cennika za usługi i czynności dodatkowe realizowane przez MPEC Sp. z o.o.

   

   

  Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z nowym cennikiem oraz warunkami i zasadami jego stosowania. Treść nowego cennika dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 • 26.11.2009

  MPEC I EKOLOGIA

   

   

   

   

   

   

   

  W związku z pojawieniem się na terenie naszego miasta ofert firm specjalizujących się w promowaniu i realizacji systemów grzewczych opartych na energii odnawialnej (najczęściej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych), prosimy naszych Odbiorców ciepła aby przed podjęciem decyzji o ewentualnej realizacji takiego rozwiązania dokonać konsultacji w siedzibie naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że energię odnawialną należy promować a także wdrażać wszelkie rozwiązania proekologiczne zmierzające do racjonalnego użytkowania ciepła, ponosząc przy tym jak najniższe koszty.
  W naszej ocenie realizację takich inwestycji u naszych Odbiorców ciepła należy wykonywać w oparciu o istniejący system grzewczy dostosowując pobór ciepła do faktycznych potrzeb. Wpłynie to na wysokość opłat za ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapewni bezpieczeństwo korzystania z ciepła systemowego. Współdziałanie z nami pozwoli uniknąć dodatkowych (znacznych) kosztów związanych z zakupem zbędnych urządzeń. Bardzo ważnym jest aby wspomnianych konsultacji dokonywać najpóźniej na etapie projektowym, gdyż tylko wtedy uda się osiągnąć cel przy minimalnych nakładach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o kontaktowanie się z Panią Marią Stempniak pod nr Tel. 16 670-42-53 wew. 249

 • 02.11.2009

  28 października b.r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu miało miejsce

   

   

  UROCZYSTE SPOTKANIE SENIORÓW
  emerytowanych pracowników MPEC

   

   

  które stanowiło ostatni akcent obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia działalności przedsiębiorstwa. Na 50 zaproszonych gości na spotkanie przybyło 35 osób.
  Na początku spotkania Prezes Zarządu MPEC - Kazimierz Stec przywitał wszystkich zaproszonych gości, podziękował im za przybycie oraz przedstawił krótką, kilkunastominutową prezentację, obrazującą zarówno rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni minionego ćwierćwiecza, jak również obecną jego kondycję i dalsze planowane kierunki rozwoju. Następnie Prezes wręczył każdemu z zaproszonych byłych pracowników MPEC pamiątkowe upominki jubileuszowe, po czym rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania. Przy kawie i ciastkach koleżanki i koledzy, którzy nie widzieli się niejednokrotnie przez kilka czy nawet kilkanaście lat, mogli powspominać „stare dobre czasy” , byłych współpracowników oraz wydarzenia i anegdoty tworzące historię MPEC a także porozmawiać z obecnymi pracownikami przedsiębiorstwa i przedstawić im swoje uwagi i spostrzeżenia, jak również podzielić się zdobytym doświadczeniem.

   

  Fotorelacja ze spotkania

 • 25.09.2009

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47.4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) od dnia 1 października 2009r.

   

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-59(7)/2009/277/VIII/RW opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69 z dnia 14 września 2009r. Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z treścią Decyzji Prezesa URE będzie obowiązywała do dnia 30 września 2010r.

 • 07.09.2009

  W dniu 4 września 2009r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się

   

   

  UROCZYSTE SPOTKANIE
  Z OKAZJI 25-LECIA UTWORZENIA
  MPEC W PRZEMYŚLU

   

   

  z udziałem pracowników MPEC, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty, Joanny Sawickiej reprezentującej Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz zaproszonych gości, reprezentujących władze samorządowe, odbiorców ciepła i przedsiębiorstwa współpracujące z naszą firmą.
  Po krótkiej prezentacji przedsiębiorstwa oraz życzeniach złożonych przez zaproszonych gości na ręce Prezesa MPEC Kazimierza Steca, nastąpiło uroczyste wręczenie zasłużonym pracownikom MPEC, przyznanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego "Złotych medali za długoletnią służbę", oraz przyznanych przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka odznak honorowych "Za zasługi dla energetyki".

   

  Relacja ze spotkania
  Fotorelacja ze spotkania

   

 • 02.09.2009

  W dniach 28 - 30 sierpnia 2009r. w Przemyślu zostały zorganizowane doroczne obchody

   

   

  ŚWIĘTA PATRONA MIASTA PRZEMYŚLA - WINCENTIADA 2009

   

   

  W tym roku Wincentiada miała szczególnie uroczysty charakter, gdyż była ona połączona z obchodami 620 rocznicy odnowienia praw miejskich naszego miasta przez króla Władysława Jagiełłę.
  Oprócz uroczystości religijnych - Mszy Świętej odprawionej w Kościele oo. Franciszkanów w intencji miasta i jego mieszkańców oraz procesji z relikwiami św. Wincentego, na przybyłych do przemyskiego rynku przemyślan czkało mnóstwo innych atrakcji, m.in. inscenizacja wydarzeń sprzed 620 lat z udziałem władz samorządowych naszego miasta, występy zespołów muzycznych z największą gwiazdą sobotniego wieczoru - zespołem KOMBI, pokazy sportów mało znanych, pokazy tańców dworskich oraz degustacja przez kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta okolicznościowego - 620 kg tortu.

  Jednym ze sponsorów tegorocznej Wincentiady było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

   

 • 01.09.2009

  W dniach 26 -28 sierpnia 2009 r. w Krasiczynie, została zorganizowana

   

   

  XII KONFERENCJA EKONOMICZNO-TECHNICZNA
  PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI

   

   

  Organizatorem konferencji była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i była ona połączona z obchodami 25-lecia istnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.
  W konferencji, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla - Roberta Chomy, wzięło udział niemal 70 przedstawicieli ze wszystkich większych przedsiębiorstw branży ciepłowniczej w Polsce. Statuetki jubileuszowe z okazji 25 lecia istnienia MPEC w Przemyślu, z rąk Prezydenta Roberta Chomy i Prezesa MPEC Kazimierza Steca odebrali:
  1. Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP
  2. Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu IGCP
  3. Andrzej Nieścior – Dyrektor Regionalnego Oddziału IGCP w Lublinie
  4. Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu MPEC w Tarnowie
  5. Mieczysław Fornal – Prezes Zarządu Energoserwis S.A. w Lublinie
  6. Mirosław Loch – Wiceprezes Zarządu Microtech International S.A. we Wrocławiu

   

  Relacja z konferencji
  Fotorelacja z konferencji

 • 30.06.2009

  W dniu 27 czerwca 2009r. na stawach MPEC przy Ciepłowni "Zasanie", zostały zorganizowane

   

   

  ZAWODY WĘDKARSKIE

   

   

  które były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: dorosłych i dzieci. Zawodom sędziowali: Paweł Olejko, Andrzej Jurkowski i Dominik Pieniądz.

  Zwycięzcami zawodów w kategorii dorosłych zostali:
  I miejsce – Marek Bublewicz
  II miejsce – Dominik Pieniądz
  III miejsce – Michał Tryniecki

  W kategorii dzieci zwyciężyli:
  I miejsce – Piotr Grabiec
  II miejsce – Krzysztof Augustyn
  III miejsce – Michał Kondrat.

   

  Fotorelacja z zawodów wędkarskich

 • 29.06.2009

  Informujemy wszystkich odbiorców ciepła o trwających w naszym przedsiębiorstwie pracach wdrożeniowych

   

   

  SYSTEMU "ELEKTRONICZNA FAKTURA"

   

   

  których zakończenie planujemy na grudzień b.r. System ten umożliwi wystawianie faktur za ciepło w formie dokumentu elektronicznego, który następnie zostanie przesłany na podaną przez Odbiorcę ciepła e- mailową skrzynkę pocztową. Faktura wystawiona w formie elektronicznej będzie posiadała odpowiednie zabezpieczenia, gwarantujące zarówno autentyczność pochodzenia jak i integralność treści takiego dokumentu.

  Faktury w formie dokumentu elektronicznego, będą mogli otrzymywać wszyscy odbiorcy ciepła pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy, wyrażonej indywidualnie w formie pisemnej, wraz z podaniem adresu e-mailowej skrzynki pocztowej, na jaki faktury będę wysyłane. Każdemu odbiorcy przysługuje również prawo do cofnięcia wspomnianej akceptacji w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wówczas, począwszy od następnego dnia od otrzymania przez nas powiadomienia o cofnięciu akceptacji, faktury dla tego odbiorcy będą wystawiane i wysyłane w formie papierowej.
  O szczegółach dotyczących wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, wszyscy odbiorcy ciepła zostaną powiadomieni w odrębnym piśmie.

  Wdrażany przez nasze przedsiębiorstwo system e-faktury, jest w pełni zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. "w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur" (Dz.U. 05.133.1119).

 • 25.05.2009

  Od połowy maja b.r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. prowadzi

   

   

  ROBOTY ZIEMNE PRZY UL. 22 STYCZNIA

   

   

  związane z ułożeniem odcinka sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej K1/PŁ położonej w obrębie parkingu samochodowego przed Krytą Pływalnią przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu do budynku K.S. Czuwaj przy ul. 22 Stycznia 6.
  Powyższe prace potrwają do 25 czerwca b.r.
  Równocześnie przepraszamy wszystkie zainteresowane strony za spowodowane tym faktem utrudnienia.

 • 22.05.2009

  10 maja 2009 r. ukazał się 4 numer bezpłatnej

   

   

  GAZETY
  "WIADOMOŚCI CIEPŁOWNICZE"

   

   

  wydawanej przez firmę Microtech International S.A z Wrocławia. W numerze znaleźć można m.in. artykuł pt. "Modernizacja Ciepłowni Zasanie w Przemyślu", dotyczący I i II etapu modernizacji przemyskiej ciepłowni w 2006 i 2008r. oraz spodziewanych efektów przeprowadzonych prac modernizacyjnych. W numerze przedstawiony został również krótki rys historyczny naszego przedsiębiorstwa oraz jego charakterystyka.

 • 20.05.2009

  W ramach obchodów 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, w dniach 13-16 maja 2009r. dla pracowników przedsiębiorstwa została zorganizowana 4 dniowa

   

   

  WYCIECZKA
  "SZLAKIEM PANA WOŁODYJOWSKIEGO".

   

   

  Podczas wycieczki, jej uczestnicy zwiedzili m.in. Stanisławów (kościół Jezuitów - obecnie katedra grekokatolicka, ratusz, kościół ormiański - obecnie cerkiew prawosławna, dawną Synagogę, pomnik A. Mickiewicza), Kołomyję (Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, Rynek, ratusz, cerkiew p.w. Zwiastowania NMP), Czerniowce (m.in. ratusz, budynek Banku Państwowego, synagoga Tempel, plac teatralny i gmach teatru, Żydowski Dom Ludowy), Kamieniec Podolski (m.in. baszta Batorego z II poł. XVI w., Wietrzna Brama, cerkiew św. Piotra i Pawła z XVI w., minaret, Polski Rynek, ratusz, kościół Franciszkanów, kościół i klasztor Dominikamów, kościół Trynitarzy, Baszty: Lanckorońska, Komendancka, Różanka, Denna, Wielka Baszta Zachodnia, Zespół Bramy Ruskiej), Okopy Św. Trójcy (ruiny twierdzy i kościoła, panorama rzek Dniestr i Zbrucz), Chocim (twierdza, pałac komendanta, koszary z kaplicą), Zbaraż (twierdza zbaraska, zamek, zespół klasztorny Bernardynów), Podhorce (zamek Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków), Olesko, oraz kilka innych miast. We Lwowie, który był ostatnim miastem na trasie wycieczki, jej uczestnicy zwiedzili m.in. katedrę grekokatolicką, dworzec kolejowy, kościoły św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny, Łazarza, Pałace Bielskich, Sapiechów i Potockich, Cytadelę, gmach Ossolineum, Pocztę Główną, gmach Sejmu Galicyjskiego, Uniwersytet Jana Kazimierza, dawną siedzibę Gubernatora Galicji oraz gmach Namiestnictwa, a także kilkadziesiąt innych lwowskich zabytków. Na koniec, pracownicy MPEC odwiedzili rónież polskie nekropolie we Lwowie: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.

   

  Fotorelacja z wycieczki

 • 11.05.2009

  Informujemy wszystkie zainteresowane strony o prowadzonych obecnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

   

   

  PRACACH KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH

   

   

  miejskiej sieci ciepłowniczej, wymagających wykonania odkrywek. Prace odkrywkowe prowadzone są obecnie przy ul. Sportowej (parking przy sklepie Billa), oraz w Rynku (skwer koło Urzędu Miejskiego). W miesiącu lipcu b.r. prace odkrywkowe prowadzone będą również na terenie targowiska przy ul. Sportowej.
  MPEC dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia zarówno uciążliwości prowadzonych prac, jak również czasu ich trwania. Równocześnie przepraszamy wszystkie zainteresowane strony za spowodowane tym faktem utrudnienia.

 • 07.05.2009

  6 maja 2009r. w godz. 11.00-14.30 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8, odbyła się konferencja

   

   

  GMINA - ODBIORCA ENERGII
  I LOKALNY KREATOR POLITYKI ENERGETYCZNEJ

   

   

  Organizatorem konferencji był Urząd Regulacji Energetyki. Prelekcje wygłosili m.in. Jerzy Piela - główny specjalista Oddział Terenowy URE w Krakowie, dr Zdzisław Muras - Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE, Zofia Janiszewska - z-ca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji URE, Jacek Bełkowski - Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii URE, oraz Bożena Herbuś - Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowa.

   

  W konferencji wzięło udział 32 przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się produkcją i przesyłem energii elektrycznej, ciepła i gazu, oraz gmin z obszaru południowo-wschodniej części Podkarpacia.
  Była to pierwsza tego typu konferencja organizowana w naszym mieście.

   

  Relacja z przebiegu Konferencji URE w Przemyślu

  Fotorelacja z Konferencji URE w Przemyślu

 • 03.03.2009

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

   

  WYNAJMIE

   

   

  dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni ok. 20m2 w budynku wolnostojącym przy ul. Sikorskiego w Przemyślu - budynek przepompowni.

   

  Dostęp do pomieszczeń: pomieszczenia posiadają osobne wejścia z korytarza.
  Wyposażenie: instalacja elektryczna oraz dostęp do wc i bieżącej wody. Wejście do budynku wyposażone w metalowe drzwi, okna zabezpieczone solidnymi metalowymi kratami.
  Opłaty: czynsz miesięczny: ok. 150 zł brutto

   

  W sprawie szczegółowych warunków najmu, ewentualnie obejrzenia pomieszczeń, prosimy o kontakt telefoniczny z niżej wymienionymi osobami:
  Maria Stempniak, pod nr.tel. 16 670-42-53 wew. 263
  Marek Król, pod nr.tel. 16 670-42-53 wew. 240
  lub osobiście - biuro MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu - Wydział Sieci i Węzłów.

 • 20.02.2009

  19 lutego 2009r. o godz. 13.00 w Ciepłowni Zasanie przy ul. E. Plater, odbyło się

   

   

  UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO KOTŁA WR-12

   

   

  o mocy znamionowej 12 MW. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Dariusz Iwaneczko, przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu, naczelnicy wydziałów, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele spółek miejskich, oraz kilkudziesięciu zaproszonych gości. W krótkim przemówieniu, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił aktualną sytuację MPEC, oraz uwarunkowania techniczne i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, które wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie nowej jednostki wytwórczej. Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Dariusz Iwaneczko, w kilku słowach pogratulował spółce zakończenia kolejnego etapu modernizacji ciepłowni, wyraził także uznanie dla zarządu i pracowników przedsiębiorstwa.
  Poświęcenia kotła dokonał ks. Marian Koźma, zaś wstęgę przecięli uroczyście przedstawiciele firm projektujących i wykonujących kocioł: Mieczysław Fornal, Bohdan Chorążak, Mariach Machura, Józef Wasylów i Prezes MPEC - Kazimierz Stec.

   

  Fotorelacja z uroczystego otwarcia nowego kotła WR-12

 • 26.01.2009

  OGŁOSZENIE

   

  o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20.01.2005r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznej Ciepłowni Zasanie w Przemyślu przy ul. Emilii Plater 8.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry