Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2011

2011

 • 30.12.2011

  Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 29 grudnia (czwartek) z powodu konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w planie prac na sieci ciepłowniczej w okolicach remontowanego dworca PKP przy ul. Pl Legionów, wystąpiła konieczność

   

   

  WSTRZYMANIA DOSTAWY CIEPŁA

   

   

  do wszystkich obiektów położonych przy ul.: Kopernika, Sportowa, Jagiellońska, Wodna, Ratuszowa, Rynek, Wybrzeże Piłsudskiego, Kościuszki, Grodzka, Kmity, Sienkiewicza, Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Serbańska, Dąbrowskiego, Pl. Berka Joselewicza, Śnigurskiego, Osińskich, Władycze i Kapitulna. Wznowienie dostawy ciepła do wszystkich obiektów przy ww ulicach jak również do obiektów wymienionych we wcześniejszej informacji o przerwie w dostawie ciepła nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. 30.12 (piątek) ok. godz. 1.00.

   

  Za wszelkie utrudnienia i niedogodności spowodowane przerwą w dostawie ciepła - przepraszamy!

   

 • 23.12.2011

  W środę 21 grudnia b.r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, dla pracowników przedsiębiorstwa zostało zorganizowane

   

   

  UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE

   

   

  Oprócz pracowników MPEC, w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Dziekan Dekanatu Przemyskiego ks. Marian Koźma, Maciej Kalnicki i Ludwik Szymański - członkowie Rady Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa.
  Na początku głos zabrał Prezes Zarządu Kazimierz Stec, który w imieniu swoim oraz Zarządu przedsiębiorstwa przywitał przybyłych na opłatkowe spotkanie pracowników i gości, po czym złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku. Następnie ks. Marian Koźma odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kolędy, uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia.

   

  Fotorelacja ze spotkania opłatkowego

   

 • 19.12.2011

  W piątek 16 grudnia b.r. do miejskiej sieci ciepłowniczej został przyłączony jeden z ostatnich przewidzianych na ten rok obiektów przy ul.

   

   

  Łukasińskiego 9

   

   

  Jest to kolejna "historyczna" budowla na terenie naszego miasta, uratowana od ruiny, której właściciel potrafił pogodzić jej zabytkowy charakter (w okresie Twierdzy Przemyśl obiekt ten, wybudowany w roku 1897, pełnił funkcję magazynów żywnościowych) i związane z tym wymogi stawiane przez Konserwatora Zabytków z obecnym sposobem użytkowania i jak najbardziej "współczesną" funkcjonalnością, m.in. ogrzewaniem obiektu ciepłem systemowym.
  W najbliższych dniach w obiekcie tym zostanie uruchomiony market sieci "Biedronka".

 • 15.12.2011

  W ubiegłym tygodniu MPEC rozpoczął dostarczanie ciepła systemowego do kolejnych budynków mieszkalnych na terenie Przemyśla, m.in.:

   

   

  Kopernika 2, Kopernika 4, Wybrzeże Piłsudskiego 3
  Ratuszowa 10, Wodna 7

   

   

  Większość z powyższych budynków, które zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowana jest w ścisłym centrum Przemyśla. Niektóre z nich wpisane zostały również do Rejestru Zabytków, bądź jako odrębne obiekty (Wybrzeże Piłsudskiego 3 - A-191), bądź jako część historycznego układu urbanistycznego miasta (Ratuszowa 10 - A-536).
  Wynikiem wspomnianych inwestycji, jest nie tylko podniesienie standardu mieszkań, ale również likwidacja kilkudziesięciu palenisk domowych i małych kotłowni - źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza.
  Likwidacja tych kilkudziesięciu "dymiących kominów" w centrum Przemyśla, to kolejny krok w realizacji "programów ekologicznych":

  "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015"

  oraz

  "Programu ochrony powietrza dla strefy "Miasto Przemyśl".

  arto zauważyć, że realizacja wspomnianych inwestycji i wynikające z nich efekty, to skutek ścisłej współpracy pomiędzy naszym przedsiębiorstwem, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami budynków oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu.

  Do końca b.r. ciepło systemowe powinno popłynąć do lokali w budynkach przy ul. Śnigurskiego 5, Dworskiego 10 oraz nowego sklepu "Biedronka" przy ul. Łukasińskiego 9.

 • 12.12.2011

  W dniu 8 grudnia b.r. w siedzibie naszego przedsiębiorstwa odbyła się prezentacja koncepcji

   

   

  BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI

   

   

  na terenie Ciepłowni Zasanie w Przemyślu.

   

   

  Na początku pan Konrad Tuliński - Członek Zarządu PKP Energetyka S.A. zaprezentował historię, strukturę organizacyjną i obszary działalności spółki, po czym pan Paweł Urbański i pan Janusz SternaINVEN Group przedstawili analizę obecnej sytuacji naszego przedsiębiorstwa, przewidywane potrzeby inwestycyjne w kontekście przydziałów uprawnień do emisji CO2 i założeń polityki energetycznej Polski oraz wpływ wspomnianych czynników na przewidywaną cenę ciepła w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Następnie przedstawił koncepcję budowy elektrociepłowni, zasady proponowanej współpracy pomiędzy MPEC i PKP Energetyka oraz skutki tej inwestycji dla odbiorców ciepła (m.in. cena ciepła), miasta (m.in. redukcja emisji zanieczyszczeń) oraz pracowników przedsiębiorstwa.

  Konkurencyjną koncepcję projektu technologicznego i biznesowego związanego z budową gazowego źródła kogeneracyjnego na terenie Ciepłowni Zasanie w imieniu PGNiG Energia S.A. przedstawił pan Zygmunt Strubiński - Prezes Zarządu oraz Wacław Bilnicki - Dyrektor Departamentu Energetyki Konwencjonalnej.

  W prezentacji projektów, oprócz przedstawicieli PKP Energetyka, INVEN Grup, PGNiG Energia, zarządu i pracowników MPEC Sp. z o.o. brali także udział Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla - Wojciech BłachowiczGrzegorz Hayder, członkowie Rady Nadzorczej MPEC - Rafał Sura, Zbigniew Sawecki, Jadwiga Jędruch, Maciej KalnickiLudwik Szymański a także przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu - Kazimierz WidajJerzy Golec.

   

 • 26.11.2011

  24 listopada b.r. MPEC rozpoczął dostarczanie ciepła systemowego do budynku remontowanego

   

   

  DWORCA PKP

   

   

  w Przemyślu przy Placu Legionów. Neorenesansowy budynek dworca, wybudowany w 1895r., został poddany kapitalnemu remontowi, trwającemu od maja 2010r. W wyniku prowadzonych prac remontowych, zmianie uległ m.in. sposób ogrzewania części pomieszczeń dworca. W holu kasowym, poczekalni i restauracji, zostało zainstalowane nowoczesne ogrzewanie podłogowe, zasilane z sieci ciepłowniczej. Wg planu, remont dworca ma się zakończyć jeszcze w bieżącym roku.

   

 • 12.11.2011

  W minionym tygodniu

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ
  NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI MPEC W 2011r.

   

   

  budowę przyłącza ciepłowniczego w rejonie ulicy Dworskiego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków szkolnych leżących po obu stronach końcowego odcinka ulicy Dworskiego.
  Jeszcze we wrześniu b.r. ciepło systemowe z miejskiej sieci ciepłowniczej popłynęło do budynków Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych przy ul. Dworskiego 100, Bursy Szkolnej przy ul. Dworskiego 104 oraz budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy ul. Dworskiego 98. 8 i 9 listopada uruchomiliśmy ogrzewanie ciepłem systemowym budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy ul. Dworskiego 99, nazajutrz zaś sąsiednich budynków przy ul. Dworskiego 97 oraz kompleksu obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A. Obecnie ciepłem systemowym ogrzewamy wszystkie obiekty szkolne, położone zarówno po prawej jak i po lewej stronie końcowego odcinka ulicy Dworskiego.
  Realizacja tej inwestycji spowodowała m.in. likwidację jednej dużej kotłowni węglowej oraz 3 kotłowni opalanych innymi paliwami.
  Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie węzła cieplnego dla budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworskiego 93.

 • 03.11.2011

  W dniach 27-29 października b.r. 20 pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. wzięło udział w

   

   

  SYMPOZJUM

   

   

  podczas którego prelegenci szczegółowo omówili poszczególne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne wspomagające zarządzanie procesem produkcji ciepła oraz jego przesyłu siecią ciepłowniczą a także pracą węzłów cieplnych i urządzeń pomiarowych.

  Po zakończeniu części "prezentacyjnej", Prezes Zarządu - Kazimierz Stec, przedstawił obecną sytuację naszego przedsiębiorstwa na tle branży ciepłowniczej w Polsce oraz spodziewanych kierunków zmian w aspekcie wprowadzanych i planowanych regulacji prawnych, przede wszystkim znacznego zaostrzenia wymagań w zakresie ochrony środowiska. W związku z powyższymi regulacjami prawnymi a także koniecznością sprostania nowym wymogom technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym na coraz bardziej konkurencyjnym rynku ciepła, Prezes Zarządu nakreślił kierunki rozwoju naszego przedsiębiorstwa na kilka następnych lat, kładąc nacisk na podniesienie kultury organizacyjnej, poszerzenie asortymentu świadczonych przez nas usług, jak również uelastycznienie struktury i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Sympozjum zostało zorganizowane w urokliwym dworku z przełomu XIX i XX w., pełniącym obecnie rolę pensjonatu, położonym w Woli Sękowej k. Sanoka.

 • 07.10.2011

  W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji pn.

  "Budowa przyłącza ciepłowniczego preizolowanego z kablem transmisyjnym do budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Przemyślu"

  "Budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kablem transmisyjnym do budynku Dworca Głównego PKP przy ul. Plac Legionów 2 i 3 w Przemyślu" nastąpi

   

   

  ZMIANA OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU

   

   

  w dniach 10.10.2011r. - 31.10.2011r.
  - przy ul. Mickiewicza,
  natomiast
  w dniach 13.10.2011r. - 31.10.2011r.
  - przy ul. Plac Legionów.
  Zmiana oznakowania organizacji ruchu wykonana będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

  Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa, umieściliśmy skany dokumentów
  projektu organizacji ruchu drogowego przy ul. Mickiewicza

  projektu organizacji ruchu drogowego przy ul. Plac Legionów

  jak i pism Prezydenta Miasta Przemyśla zatwierdzających wspomniane projekty.

  Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia - przepraszamy!

 • 06.10.2011

  W dniu dzisiejszym MPEC Spółka z o.o. rozpoczyna

   

   

  SEZON GRZEWCZY 2011/2012

   

   

  W ostatnich dniach rozpoczęliśmy dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków kilku wspólnot mieszkaniowych. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy ogrzewanie budynków zarządzanych przez naszego największego odbiorcę - Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową (ok. 40% udział w odbiorze ciepła), natomiast od dnia jutrzejszego, tj 7 października, włączamy ogrzewanie budynków drugiego z największych odbiorców ciepła - Spółdzielni "Metalowiec".

  Prognoza pogody dla Przemyśla na najbliższe dni:

  http://www.pogodynka.pl/polska/przemysl_przemysl
  http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Przemysl/

 • 05.10.2011

  Obecnie nasze przedsiębiorstwo realizuje kolejny etap przewidzianego na ten rok

   

   

  PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

   

   

  związanego głównie z rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie Przemyśla i przyłączeniem do niej kolejnych obiektów. Na przełom października i listopada b.r. planujemy zakończenie inwestycji w rejonie ul. Dworskiego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy ul. Dworskiego 97, 99, Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A oraz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dworskiego 93.

  W budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 38 prowadzone są końcowe prace montażowe i wykończeniowe. W połowie października b.r. będzie możliwe rozpoczęcie dostarczanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do wspomnianych budynków.

  Zgodnie z planem realizowana jest również inna inwestycja, ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci ciepłowniczej - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków dworca PKP, poprzez ułożenie pod torami przyłącza ciepłowniczego ø 200. Więcej informacji o tej inwestycji.

 • 04.10.2011

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47.4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami), od dnia 1 listopada 2011r.

   

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-47(10)/2011/277/X/RF, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 156 z dnia 29 września 2011r. Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z treścią Decyzji Prezesa URE będzie obowiązywała do dnia 31 października 2012r.

  Na naszej stronie internetowej przedstawiliśmy symulację skutków finansowych wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła dla różnych grup odbiorców ciepła.

 • 26.09.2011

  Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

   

   

  BADANIE SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPÓŁKI
  ZA ROK 2011

   

   

  Oferta winna zawierać:
  1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
  2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
  3. Informację o przeprowadzonych badaniach;
  4. Proponowaną cenę usługi.


  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Przemyślu ul. Płowiecka 8 w terminie do dnia 17.10.2011r. z dopiskiem na kopercie "OFERTA NA BADANIE BILANSU".

  Termin przeprowadzenia badania - do dnia 31.03.2012r.

  Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

   

 • 20.09.2011

  Informujemy wszystkich odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.09.2011r. MPEC rozpoczął

   

   

  Napełnianie sieci ciepłowniczej
  nośnikiem ciepła

   

   

  przygotowując tym samym instalację do sezonu grzewczego 2011/2012.

 • 14.09.2011

  W dniu dzisiejszym, dr Zofia Bober - Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej przesłała na ręce Kazimierza Steca - Prezesa naszego przedsiębiorstwa

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  za finansowe wsparcie, jakiego udzieliło nasze przedsiębiorstwo przy organizacji

   

  I Międzynarodowego Festiwalu
  Sztuki Sakralnej Pogranicza

   

  który odbył się w Przemyślu w dniach od 26 do 28 sierpnia b.r.

 • 13.09.2011

  W dniach 7-10 września b.r. MPEC zorganizował dla swoich pracowników 4 dniową

   

   

  WYCIECZKĘ
  "Słowacja Północna"

   

   

  Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Bardejów (rynek zabytkowe kamieniczki wraz z ratuszem, Kościół pw. św. Idziego, mury obronne z XIV-XVI w. z bramami, basztami i barbakanem), Lewoczę (ratusz, renesansowy dom Thurzonów, pręgierz przy ratuszu - kuta "klatka hańby" z XVII w., kamienica mistrza Pawła z Lewoczy), Preszów (rynek, gotycki kościół św. Mikołaja, kościół ewangelicko augsburski św. Trójcy, gotycka katedra pw. Jana Chrzciciela, kościół i klasztor franciszkanów z XVII wieku, fontanna Neptuna) i zabytkowe kompleksy zamkowe: Spiski z przełomu XI i XII wieku i w Starej Lubownii z początku XIV wieku. W Demianowskiej Dolinie zwiedzili natomiast niezwykle malowniczą Demianowską Jaskinię Wolności, uznawaną za jedną z najpiękniejszych w Europie. Oprócz tego uczestnicy wycieczki wzięli udział w pieszych wędrówkach ze Starego Smokowca nad Popradzkie Pleso i nad Wodospady Doliny Zimnej Wody. Po trudach górskich wędrówek można było zażywać relaksujących kąpieli w  Aqua Parku "Tatralandia" w Liptowskim Mikulaszu i popradzkim Aqua Parku City.

   

  Fotorelacja z wycieczki

 • 02.09.2011

  W bieżącym roku nasze przedsiębiorstwo zostało zgłoszone do organizowanego przez ogólnopolską gazetę "Dziennik Gazeta Prawna"

   

   

  Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2011

   

   

  Wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej organizatora rankingu a także w ankiecie weryfikacyjnej, o końcowej klasyfikacji decydowała nie tylko aktualna kondycja finansowa przedsiębiorstw, wynikająca m.in. z osiąganych przychodów, poczynionych nakładów inwestycyjnych czy też stopnia wykorzystania środków unijnych, ale również takie aspekty ich działalności jak: wdrażanie polityki jakości, zaangażowanie przedsiębiorstw w życie społeczności lokalnej i podejście do sprawy ekologii.
  W końcowej klasyfikacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zajęło 8 miejsce.
  Na ręce Kazimierza Steca - Prezesa naszego przedsiębiorstwa, gratulacje "za zajęcie czołowego miejsca" złożyli w imieniu Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: Prezes Zarządu - Jacek SzymczakWiceprezes Zarządu - Bogusław Regulski

 • 02.09.2011

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje wszystkich odbiorców ciepła, zasilanych z sieci ciepłowniczej nr 2 - przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że z dniem 01.10.2011r. wytwórca ciepła - FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu

   

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

   

  Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, począwszy od dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej taryfy dla ciepła, tj. 01.10.2011r.

 • 30.08.2011

  W dniu wczorajszym, tj. 29 sierpnia b.r. rozpoczęliśmy realizację jednej z najważniejszych tegorocznych inwestycji pn.

   

   

  Budowa przyłącza ciepłowniczego
  do budynku Dworca PKP
  przy Pl Legionów 2 i 3

   

   

   

   

  W ramach tej inwestycji, pod torami PKP zostanie ułożony odcinek sieci ciepłowniczej ø 200, doprowadzającej ciepło do budynku aktualnie remontownego Dworca PKP. Wspomniane przyłącze ciepłownicze połączy równocześnie sieć ciepłowniczą ø 100, ułożoną wzdłuż ul. Czarnieckiego ze "śródmiejską" częścią sieci, zasilającej obecnie budynki przy ul. Mickiewicza, Konarskiego, Dworskiego, Kilińskiego, Łukasińskiego, Smolki, Moniuszki, Rejtana, Bibliotecznej i Słowackiego. Wykonanie wspomnianej inwestycji zapewni zapas mocy, niezbędny do rozbudowy sieci ciepłowniczej w obrębie ww ulic oraz dostarczenie ciepła systemowego (planowane) do obiektów m.in. przy ul. I Armii Wojska Polskiego, Terleckiego, Leszczyńskiego, Głowackiego, Tarnawskiego i innych.

  Prace przy budowie wspomnianego przyłącza wykonuje na zlecenie naszego przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "WATEX" Sp. z o.o. z Rzeszowa. Końcowy odbiór inwestycji powinien nastąpić zgodnie z planem do dnia 31 października b.r.

   

 • 29.08.2011

  W dniach 27 - 28 sierpnia br. w Przemyślu zostały zorganizowane doroczne obchody

   

   

  Dni Patrona Miasta Przemyśla
  WINCENTIADA 2011

   

   

  Oprócz tradycyjnego już Jarmarkru Rozmaitości, na przemyślan czekało wiele innych atrakcji: gra miejska, pokazy tańca breakdance, warsztaty tańca nowoczesnego, plenerowa wystawa fotograficzna zorganizowana przez schronisko dla zwierząt w Orzechowcach, połączona ze zbiórką karmy dla psów. "Gwoździem programu" sobotniego wieczoru był koncert przemyskich zespołów zorganizowany w ramach II Finału Przemyskiej Sceny Niezależnej oraz gwiazdy wieczoru - zespołu Proletaryat. W niedzielę w kościele oo. Franciszkanów została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji miasta i jego mieszkańców połączona z procesją z relikwiami św. Wincentego. O godz. 17.00 na scenie przemyskiego Rynku wystąpił znany zespół z naszego miasta - Eden Express, następnie Carrantuohill i gwiazda tegoroczenej Wincentiady - Pudelsi.

   

  Jednym ze sponsorów tegorocznej Wincentiady było
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

 • 26.08.2011

  W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo kolejnego etapu inwestycji pn."Budowa przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego w Przemyślu" nastąpi

   

   

  ZMIANA OZNAKOWANIA I ORGANIZACJI RUCHU

   

   


   

  na czas przeprowadzenia robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego:
  ul. Dworskiego - w dniach 01.09 - 12.09.2011r.
  ul. Bujaka - w dniach 13.09 - 16.09.2011r. i 19.09 - 30.09.2011r.


  Zmiana oznakowania organizacji ruchu wykonana będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

  Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa umieściliśmy skany dokumentów, zarówno projektu organizacji ruchu drogowego (1, 2, 3, 4, jak i pism 1, 2 Prezydenta Miasta Przemyśla zatwierdzających wspomniane projekty.
   

   

  Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi
  przez nasze przedsiębiorstwo pracami - przepraszamy!

 • 19.08.2011

  16 sierpnia b.r. rozpoczęły się prace związane z

   

   

  Budową przyłącza ciepłowniczego z kablem transmisyjnym
  do budynku SP nr 1 przy ul. Sienkiewicza 8

   

   

  Realizacja tej inwestycji umożliwi dostarczanie ciepła systemowego do budynków szkolnych: przy ul. Sienkiewicza 3 i Sienkiewicza 8 oraz ewentualną dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej w dzielnicy Podzamcze.

  Przy układaniu początkowego odcinka ciepłociągu pod ul. Waygarta, została po raz pierwszy w naszym przedsiębiorstwie wykorzystana nowatorska metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego, co umożliwiło prowadzenie prac bez konieczności wstrzymywania lub ograniczania ruchu kołowego na wspomnianej ulicy. Prace te wykonała spółka Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok z miejscowości Bojszowy Nowe, zaś całość robót związanych z budową przyłącza wykonuje na zlecenie naszego przedsiębiorstwa spółka Retermozanex z Przemyśla.

  Planowany termin zakończenia inwestycji – początek września b.r.

   

 • 11.08.2011

  Obecnie trwa realizacja kilku zadań inwestycyjnych związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej szeregu nowych obiektów położonych w różnych rejonach miasta, o łącznej mocy przyłączeniowej ok. 3,1 MW. Jest to pod tym względem

   

   

  NAJWIĘKSZY ROCZNY
  PROGRAM INWESTYCYJNY

   

   

  realizowany przez MPEC na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat.

  Największą tegoroczną inwestycją, zrealizowaną na dzień dzisiejszy w ok. 75%, jest budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dworskiego, umożliwiająca przyłączenie do m.s.c. kilkunastu obiektów o łącznej zamówionej mocy cieplnej - 1,2 MW. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na przełomie X/XI b.r., jednak do znacznej większości obiektów ciepło będzie mogło popłynąć już na początku września.

  Drugą aktualnie realizowaną dużą inwestycję stanowi budowa przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego, umożliwiających zasilanie ciepłem systemowym budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego. Obecnie trwają prace odtworzeniowe na trasie przebiegu przyłącza ciepłowniczego, zaś do końca b.m. zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego, przeprowadzone próby ciśnieniowe i końcowy odbiór inwestycji. Łączna wielkość mocy przyłączeniowej dla podłączanych obiektów wynosi ok. 0,5 MW.

 • 09.08.2011

  W dniu dzisiejszym na ręce Prezesa naszego przedsiębiorstwa wpłynęły

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  złożone przez o. Bronisława Staworowskiego, ekonoma Prowincji Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych i Konwentualnych (Franciszkanów) za ofiarowaną pomoc przy organizacji

   

  24 Franciszkańskich Spotkań Młodych (FSM),

   

  które odbyły się w terminie od 24 - 30 lipca b.r. w Kalwarii Pacławskiej.

   

 • 22.07.2011

  W bieżącym tygodniu zakończyliśmy realizację pierwszego etapu inwestycji - budowę przyłącza ciepłowniczego, związanej z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul.

   

   

  HOFFMANOWEJ 1

   

   

  Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych oraz procedur kontrolnych, w budynku wspólnoty zostanie zainstalowany węzeł cieplny, zaś po wykonaniu instalacji odbiorczej w budynku, ciepło systemowe zostanie doprowadzane do poszczególnych mieszkań. Dla każdego mieszkania zostanie zainstalowana mieszkaniowa stacja cieplna wraz z licznikiem ciepła, co umożliwi zarówno korzystanie z centralnego ogrzewania jak i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przy oddzielnym opomiarowaniu zużycia ciepła i naliczania na tej podstawie opłat dla każdego wydzielonego lokalu.

   

   

  Zakończenie inwestycji i uruchomienie dostawy ciepła do lokali planowane jest na II połowę października b.r.

  Przy okazji budowy wspomnianego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Hoffmanowej 1, wykonaliśmy również przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Hoffmanowej 5, co pozwoli na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej w późniejszym terminie, w zależności od decyzji wspólnoty mieszkaniowej w tej sprawie.

  "Hoffmanowej 1", to kolejny podłączany do sieci ciepłowniczej budynek o interesującej historii. W czasie II wojny światowej, wspomniany budynek spełniał funkcję dworca kolejowego przygranicznej stacji „Deutsch Przemyśl”. Naprzeciwko budynku przy torze kolejowym, został wybudowany drewniany, zadaszony peron kolejowy, pełniący również funkcję rampy przeładunkowej.

  Więcej informacji nt. planowanych przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji w roku 2011 możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej - PLANOWANE INWESTYCJE 2011

 • 15.07.2011

  W czerwcu b.r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie ukazał się dokument pn.

   

   

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim.
  Raport za rok 2010

   

   

  w którym oprócz wielu innych informacji przedstawiono m.in. dane dotyczące pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu w minionym roku związkami: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, a także ołowiu, kadmu, arsenu, niklu, benzo(a)pirenu itd. Z treści raportu wynika, że Przemyśl jest najbardziej zanieczyszczonym pyłem PM10 miastem na Podkarpaciu, zarówno pod względem wysokości stężenia jak i ilości dni w których stężenie PM10 przekraczało wartości dopuszczalne (40 µg/m3).

  W minionym roku, stacja pomiarowa przy Pl. Dominikańskim zarejestrowała przekroczenie dopuszczalnego dobowego poziomu PM10 82 razy, natomiast przy ul. Mickiewicza aż 109 razy, przy czym praktycznie wszystkie te przekroczenia odnotowano w miesiącach jesiennych i zimowych. Do rzadkości nie należały 3 i 4 krotne przekroczenia wartości dopuszczalnych, co z pewnością nie miało korzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców Przemyśla.

  Przyczyn takiego stanu rzeczy wg wspomnianego raportu jest kilka, przy czym największy wpływ ma "oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków".

  Publikacja tego dokumentu, a przede wszystkim analiza danych zawartych zarówno w raporcie za rok 2010 jak i lata poprzednie dobitnie pokazują, że likwidacja węglowych palenisk domowych i niskoemisyjnych kotłowni lokalnych oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej i dostarczanie czystego ciepła systemowego do kolejnych budynków, oprócz podjęcia innych niezbędnych działań w tym kierunku, powinno stanowić główny kierunek i zarazem podstawowe narzędzie realizacji celu określonego m.in. w "Programie ochrony powietrza dla strefy Miasto Przemyśl" - radykalnej poprawy czystości powietrza w naszym mieści a co za tym idzie jakości życia, zdrowia i samopoczucia jego mieszkańców.

  Na stronie WIOŚ w Rzeszowie, pod adresem http://stacje.wios.rzeszow.pl/pl/0 możecie Państwo uzyskać na bieżąco aktualizowane informacje z dwóch przemyskich stacji meteorologicznych: przy Pl. Dominikańskim i ul. Mickiewicza, obrazujące m.in. wielkość oraz rodzaj zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu.

   

 • 12.07.2011

  W bieżącym tygodniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu Programu Inwestycyjnego w ramach którego do miejskiej sieci ciepłowniczej zostaną przyłączone budynki przy ul.

   

  KOPERNIKA 2, 4, 6
  HOFFMANOWEJ 1
  REYMONTA 9

   

   

  W wyniku wspomnianych inwestycji, w najbliższym sezonie grzewczym "piec na MPEC" zostanie zamieniony w ok. 30 mieszkaniach, zaś w kolejnych latach co najmniej w kilkunastu następnych.
  Są to równocześnie kolejne inwestycje "proekologiczne" realizowane w b.r. przez nasze przedsiębiorstwo, związane z likwidacją uciążliwych dla środowiska palenisk domowych i małych, przestarzałych lokalnych kotłowni węglowych.

  Więcej informacji nt. planowanych przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji w roku 2011 możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej - PLANOWANE INWESTYCJE 2011

 • 08.07.2011

  8 lipca b.r. Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Pani Renata Nowakowska, skierował na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca

   

   

  PODZIĘKOWANIE

   

   

  w formie dyplomu, za finansowe wsparcie udzielone przez nasze przedsiębiorstwo przy organizacji tegorocznej

   

  VI edycji Święta Zamku Kazimierzowskiego
  Fredro po przemysku,

   

  które odbyło się 19 czerwca na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu.

   

 • 07.07.2011

  W dniu 2 lipca b.r. na terenie stawów przy Ciepłowni "Zasanie" został tradycyjnie już zorganizowany coroczny

   

  FESTYN
  dla pracowników MPEC

   

  połączony z losowaniem atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez nasze przedsiębiorstwo.
  Nagrody wylosowali: Krzysztof Dranka, Dariusz Kołacz, Wacław Lichota, Joanna Matysiak-Kowal, Dariusz Mierzwa, Daniel Niebieszczański, Paweł Olejko, Tadeusz Pelc, Leszek Roczniak, Janusz Skawiński i Maria Stempniak.

  Szczęśliwcem, który wylosował główną nagrodę - notebook HP Pavilion okazał się Łukasz Wojakowski.
  Pomimo niesprzyjającej aury, na naszym festynie bawiło się w sumie ok. 120 osób.

   

 • 07.07.2011

  Od lipca b.r. obowiązuje znowelizowany i uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim

   

   

  PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
  W DOSTAWIE CIEPŁA
  na lata 2011-2014

   

   

  Obowiązek opracowania i uzgodnienia wspomnianego planu nakłada na nas jako na przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924). Treść Planu jak i pismo Wojewody Podkarpackiego ws. jego uzgodnienia dostępne są do pobrania na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa.

 • 04.07.2011

  Informujemy, na dzień dzisiejszy, tj. 04.07.2011r. nasze przedsiębiorstwo

   

   

  ZAKOŃCZYŁO PRACE REMONTOWE

   

   

  przewidziane do wykonania w przerwie remontowej. W związku z powyższym, ciepła woda użytkowa dostępna jest we wszystkich obiektach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, za wyjątkiem budynków przy ul. Popielów 1 i 3-go Maja 59, do których ciepło będzie dostarczane najpóźniej w czwartek 7 lipca b.r.

  Występujące w chwili obecnej przerwy lub zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej do Państwa obiektów, są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie odbiorców ciepła (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli obiektów). W takiej sytuacji, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z właścicielem lub administratorem budynku .

   

 • 01.07.2011

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA JUŻ DOSTĘPNA!

   

   

  W godzinach przedpołudniowych 1 lipca b.r. ciepła woda użytkowa przygotowywana przez MPEC dostępna jest niemal we wszystkich obiektach na terenie miasta Przemyśla za wyjątkiem budynków przy ul. Św. Jana, Glazera, Sikorskiego, Bielskiego, Malawskiego, Popielów 1, 3-go Maja 59, Lelewela, Moniuszki 2-4-6, Prądzyńskiego i Boruty Spiechowicza. W godzinach wieczornych dzisiejszego dnia (piątek 1 lipca) ciepło powinno docierać już do wszystkich obiektów, za wyjątkiem budynków przy Popielów 1, Lelewela 10 i 3-go Maja 59. W chwili obecnej trwają jeszcze prace montażowe przepustnicy w obiekcie przepompowni przy ul. Sikorskiego oraz zaworów sieciowych przy ul. 3-go Maja.

  O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.

   

 • 29.06.2011

  W związku z przyspieszeniem prac remontowych prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo informujemy o znacznym

   

   

  SKRÓCENIU PRZERWY REMONTOWEJ

   

   

  która zgodnie z harmonogramem powinna trwać od 27 czerwca do 6 lipca b.r.
  W dniu jutrzejszym, tj. 30 czerwca (czwartek) w godzinach wieczornych planowane jest przeprowadzenie prac rozruchowych w Ciepłowni (uruchomienie kotłów) oraz stopniowe napełnianie sieci ciepłowniczej nośnikiem ciepła. W związku z powyższym, w piątek 1 lipca ciepło (ciepła woda użytkowa) powinna stopniowo docierać do kolejnych budynków, zaś wieczorem tego samego dnia będzie już dostępna na terenie wszystkich obiektów w Przemyślu, podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, za wyjątkiem budynków przy ul. Moniuszki 2-4-6, Popielów 1 i 3-go Maja 59.

   

 • 28.06.2011

  Od dnia 27 czerwca (poniedziałek) trwa w naszym przedsiębiorstwie planowana

   

   

  PRZERWA REMONTOWA

   

   

  w trakcie której są wykonywane niezbędne prace remontowe urządzeń zainstalowanych w Ciepłowni "Zasanie" jak i miejskiej sieci ciepłowniczej. Podczas przerwy remontowej zostaną m.in. wymienione zawory sieciowe, wykonane nowe "wpalenia" przy ul. Hoffmanowej, Dworskiego, Kilińskiego i Reymonta, umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej nowych przyłączy i obiektów a także zostanie przebudowany odcinek sieci cieplnej przy ul. 3-go Maja z napowietrznej na preizolowaną ułożoną w ziemi.

 • 27.06.2011

  W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji pn."Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych wraz z kablem transmisyjnym do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 10 w Przemyślu"

   

  w dniach 28.06.2011r. - 31.08.2011r.

   

  nastąpi

   

   

  ZMIANA OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU PRZY UL. KILIŃSKIEGO

   

   

  na czas przeprowadzenia robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego.

  Zmiana oznakowania organizacji ruchu wykonana będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

  Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa umieściliśmy skany dokumentów, zarówno projektu organizacji ruchu drogowego (1, 2, 3, 4, 5, 6) jak i pisma Prezydenta Miasta Przemyśla zatwierdzającego wspomniany projekt.

   

  Za wszelkie spowodowane
  tym utrudnienia - przepraszamy!

 • 27.06.2011

  W niedzielę 26 czerwca na Rynku Starego Miasta odbyła się 6 edycja imprezy pn.

   

   

  ŚWIĘTO FAJKI
  Darz bór fajko

   

   

  która ma na celu promocję naszego miasta jako Stolicy Polskiej Fajki, a tym samym upowszechnianie przemyskiego rękodzieła artystycznego o przeszło 100 letniej nieprzerwanej tradycji.
  Oprócz tradycyjnych już elementów imprezy, takich jak parada ulicami miasta, rozpoczęcie Nowego Roku Fajczarskiego poprzez rozpalenie ognia w cybuchu pomnika fajki - ławeczki przy Wieży Zegarowej czy też Turnieju Wolnego Palenia Fajki, na przemyskim rynku wystąpił jak zwykle ciepło przyjęty przez przemyską publiczność częstochowski zespół dudziarzy Pipes and Drums, Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod dyr. M. Leśniczaka oraz dwa zespoły rockowe: The Dreadnoughts z Kanady i gwiazda wieczoru - „Strachy na Lachy”. Przez cały czas trwania imprezy, na przemyskim rynku odbywał się kiermasz fajkowo - myśliwski, gdzie na licznych stoiskach swoje wyroby prezentowali przemyscy fajkarze, zaś przedstawiciele organizacji związanych z turystyką i promocją Przemyśla zachęcali wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i skorzystania z oferty turystycznej naszego miasta. Tegoroczne Święto Fajki zgromadziło kilka tysięcy mieszkańców Przemyśla i okolic.

   

  Jednym ze sponsorów tegorocznego "Święta Fajki" było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

 • 10.06.2011

  W dniu 19 czerwca 2011r. na przemyskim Wzgórzu Zamkowym będzie miała miejsce cykliczna impreza plenerowa

   

   

  VI ŚWIĘTO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO
  FREDRO PO PRZEMYSKU

   

   

  organizowana przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
  W programie imprezy znajdą się m.in. widowisko średniowieczne pt. "Kazimierz z Piastów - Władca wielki duchem i czynem" przygotowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, Wiązanka tańców polskich przygotowana przez Zespół Pieśni i Tańca "Przemyśl", spektakle teatralne, zabawy i animacje plastyczne dla dzieci, pokaz mody inspirowany twórczością Aleksandra Fredry, wernisaż wystawy gobelinów Ewy Szostak oraz wiele innych atrakcji. Zwieńczeniem imprezy będzie występ gwiazdy wieczoru - zespołu VARIUS MANX oraz pokaz sztucznych ogni.

  Jednym ze sponsorów tegorocznego "IV Święta Zamku Kazimierzowskiego" jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

  Szczegółowe informacje dotyczące programu imprezy możecie Państwo znaleźć m.in. na stronach internetowych:

   

  Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

   

 • 09.06.2011

  W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację pierwszego etapu inwestycji związanej z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul.

   

   

  ŚW. JANA 9

   

   

  Etap ten obejmował ułożenie przyłącza ciepłowniczego do budynku i przygotowanie do montażu węzła cieplnego.
  Prace związane z montażem węzła cieplnego, układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz pozostałej armatury zostaną przeprowadzone przez MPEC przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
  Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Św. Jana 9 to pierwsza z kilkunastu zaplanowanych na ten rok inwestycji "proekologicznych" prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo, związanych z likwidacją uciążliwych dla środowiska palenisk domowych i małych, przestarzałych lokalnych kotłowni węglowych.

 • 26.05.2011

  24 maja b.r. Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 7 pan Stanisław Kołodziej, skierował na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  za finansowe wsparcie działań, zmierzających do nadania szkole imienia Szarych Szeregów, niezbędne do wykonania tablicy pamiątkowej, sztandaru szkoły i okolicznościowej monografii.

  Zarząd MPEC uznał, że realizacja tak szczytnej inicjatywy, którą jak ujął to Dyrektor Gimnazjum, "jest złożeniem hołdu tym, dla których służba Ojczyźnie była zaszczytem, honorem i obowiązkiem, którzy poświęcili swe życie w walce o wolność kraju", zasługuje na wsparcie naszego przedsiębiorstwa.

   

 • 04.05.2011

  W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji pn."Budowa przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego w Przemyślu", w dniach 10.05.2011r. - 30.05.2011r.

   

  nastąpi

   

   

  ZMIANA OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
  PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO

   

   

  na czas budowy "przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu"

  Zmiana oznakowania organizacji ruchu wykonana będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

  Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa umieściliśmy skany dokumentów, zarówno projektu organizacji ruchu drogowego (1, 2, 3) jak i pisma Prezydenta Miasta Przemyśla zatwierdzającego wspomniany projekt.

   

   

  Za wszelkie spowodowane
  tym utrudnienia - przepraszamy!

 • 04.05.2011

  Informujemy, że Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. uchwałą nr 14/2011 z dnia 21.04.2011r. powołało

   

   

  NOWĄ RADĘ NADZORCZĄ

   

   

  naszego przedsiębiorstwa na kolejną, 3 letnią kadencję.
  W skład nowej Rady Nadzorczej wchodzą:
  1. Jadwiga Jędruch
  2. Rafał Sura
  3. Maciej Kalnicki
  4. Ludwik Szymański.

 • 04.05.2011

  W związku z nieoczekiwanym znacznym spadkiem temperatury powietrza, który według prognoz IMiGW utrzyma się co najmniej do środy 11 maja, Zarząd MPEC, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Przemyśla podjął decyzję o

   

   

  REZYGNACJI
  Z POBIERANIA OPŁAT

   

   

  za ponowne włączenie i przerwanie dostarczania ciepła do obiektów (do dnia 15.05.2011r.).
  W związku z powyższym, po złożeniu wniosku MPEC niezwłocznie dokona wznowienia dostawy ciepła do Państwa obiektu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu.

   

  Gotowy wzór wniosku o wznowienie dostarczania ciepła, można pobrać z naszej strony internetowej

   

  Prognoza pogody dla Przemyśla na najbliższe dni:

   

  http://www.pogodynka.pl/polska/przemysl_przemysl
  http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Przemysl/

 • 28.04.2011

  Przypominamy, że od dnia 5 maja b.r. MPEC rozpoczyna prace remontowe i przegląd techniczny urządzeń poszczególnych węzłów cieplnych. Prowadzenie wspomnianych prac może spowodować

   

   

  PRZERWY I ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE CIEPŁA

   

   

  do poszczególnych obiektów ogrzewanych przez MPEC.
  Na stronie pn. "Awarie i przerwy w dostawie ciepła" podajemy aktualny wykaz węzłów cieplnych wraz z budynkami przez nie zasilanymi oraz termin przeprowadzenia prac remontowych (do 15 maja b.r.).
  O terminach przerw w dostawie ciepła do kolejnych obiektów, będziemy przypominać sukcesywnie.

  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu (pok. nr 22).

   

  Aktualny harmonogram przerw w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej) dla poszczególnych węzłów cieplnych

   

 • 27.04.2011

  Do końca kwietnia b.r. zakończy się realizacja pierwszego etapu inwestycji pn.

   

   

  Budowa przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic
  Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego w Przemyślu

   

   

  Jest to największa inwestycja realizowana w b.r. przez nasze przedsiębiorstwo, która pozwoli na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:
  Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych przy ul. Dworskiego 100
  Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy ul. Dworskiego 97, 98, 99
  Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A
  Bursy Szkolnej przy ul. Dworskiego 104
  W.M. Dworskiego 93
  Dworskiego 68

  o łącznej mocy przyłączeniowej ok. 1 MW.

  Prace związane z budową sieci ciepłowniczej oraz montażem węzłów cieplnych wykonuje na zlecenie naszego przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwo Remontowe "ENERGOTECHNIK" Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane na październik b.r.

  W roku 2012 planowana jest dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta i przyłączenie do niej m.in. budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej przy ul. I Armii W.P. oraz obiektów mieszkalnych i handlowych w rejonie ulic Nestora i Siemiradzkiego.

   

  Planowany przebieg sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dworskiego wraz z budynkami podłączanymi w b.r. do miejskiej sieci ciepłowniczej

 • 01.04.2011

  W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo największego tegorocznego zadania inwestycyjnego pn."Budowa przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego w Przemyślu", związanego z podłączeniem budynków w rejonie ww ulic do miejskiej sieci ciepłowniczej informujemy, że w dniach 04.04.2011r. - 30.04.2011r. nastąpią

   

   

  UTRUDNIENIA W DOJAZDACH I DOJŚCIACH
  DO BUDYNKÓW

   

   


  przy ul.: Dworskiego 62 (od strony podwórza),
  Dworskiego 68,
  Dworskiego 70 oraz
  Przedszkola Nr 2 przy ul. Głowackiego 17 (od strony podwórza).
  Informacje o zakresie i terminach utrudnień w ruchu spowodowanych realizacją kolejnych etapów ww inwestycji, jak również pozostałych inwestycji realizowanych w br. przez nasze przedsiębiorstwo, będą sukcesywnie zamieszczane na witrynie internetowej MPEC.

   

  Za wszelkie spowodowane
  tym utrudnienia - przepraszamy!

   

 • 31.03.2011

  Jeszcze nie rozpoczęliśmy na dobre realizacji tegorocznych planów inwestycyjnych, a już kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów nieruchomości złożyło w naszym przedsiębiorstwie

   

   

  WNIOSKI PRZYŁĄCZENIOWE
  NA ROK 2012

   

   

  Na dzień dzisiejszy, tj. 31.03.2011r. wspomniane wnioski dotyczą m.in. poniższych budynków:

  ul. Dworskiego Nr 22, 32, 36, 40, 55
  ul. Tarnawskiego Nr 5, 7, 8, 18, 20, 22
  ul. Głowackiego Nr 5
  ul. Niewiadomskiego Nr 4, 6
  ul. Smolki Nr 13, 15, 24, 26, 26B
  ul. Hausera Nr 4
  ul. Mickiewicza Nr 32, 36, 40
  ul. Wyb. Piłsudskiego Nr 9, 27
  ul. I Armii Wojska Polskiego (kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu)
  ul. Kraszewskiego Nr 12
  ul. Kasprowicza Nr 30
  ul. Brudzewskiego (biurowiec przedsiębiorstwa „Plasmet”)

  Tak duże i co warto zauważyć, wciąż rosnące zainteresowanie ze strony potencjalnych odbiorców naszą ofertą, stanowi najlepszą rekomendację, zarówno poziomu usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo jak również ekonomicznej i funkcjonalnej atrakcyjności ciepła systemowego dla użytkowników mieszkań.
  Wprowadzany sukcesywnie na terenie naszego miasta od 2005r. nowoczesny, decentralny system doprowadzania ciepła i przygotowania ciepłej wody, połączony z odrębnym opomiarowaniem i rozliczaniem poszczególnych lokali, stanowi dodatkowy atut naszej oferty.

  Składając wniosek przyłączeniowy i planując przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu, należy wziąć pod uwagę, że tego typu inwestycja powinna być planowana z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, gdyż jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, procedura związana z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie inwestycji, trwa ok. 6 miesięcy. Kolejnych kilka miesięcy zajmuje natomiast przygotowanie instalacji odbiorczych w budynku i w poszczególnych mieszkaniach.

  Wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości zainteresowanych przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przedstawioną na witrynie internetowej. Wszelkie informacje w tym zakresie można również uzyskać osobiście w siedzibie naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 (pok. nr 18 – I piętro)

   

  ZAPRASZAMY!

 • 16.03.2011

  MPEC informuje wszystkich odbiorców ciepła o planowanej w 2011r.

   

   

  PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA
  w dniach 27.06.2011 - 06.07.2011r.

   

   

  W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Przemyśla. Przerwa ta wynika z konieczności przeprowadzenia przez nasze przedsiębiorstwo niezbędnych prac remontowych Ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.
  Ponadto mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła związane z wykonaniem prac remontowych i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych, zasilających w ciepło poszczególne obiekty. O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu (pok. nr 22).

   

  Szczegółowe informacje o planowanych przerwach w dostawie ciepła.

 • 25.02.2011

  W dniach 24 - 25 lutego b.r. w Przemyślu zostało zorganizowane

   

  Zgromadzenie Oddziału Regionalnego Południowo-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

   

  oraz

   

   

  Seminarium Regionalne "Planowanie strategiczne i legislacja w ciepłownictwie".

   

   

  na które zostali zaproszeni przedstawiciele zarządów ponad 30 przedsiębiorstw ciepłowniczych z Polski południowej i wschodniej. W trakcie trwania seminarium Jakub Danielak wygłosił prelekcję pt. "Zarządzanie zmianą - zmiana zarządzania. Od strategii firmy do przekonania pracowników", zaś Jacek Szymczak i Bogusław Regulski omówili stan obecny oraz kierunki zmian w sektorze ciepłowniczym z perspektywy otoczenia rynkowego i prawnego, po czym uczestnicy seminarium w ramach panelu dyskusyjnego wymienili się doświadczeniami i omówili problemy przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ofertę handlową dla sektora ciepłowniczego Zakładów Automatyki POLNA S.A. przedstawił Dariusz Fil - kierownik działu sprzedaży wspomnianego przedsiębiorstwa.
  W piątek 25 lutego b.r. na stoku narciarskim w Przemyślu dla uczestników seminarium zostały zorganizowane Regionalne Mistrzostwa Ciepłowników W Narciarstwie Alpejskim.
  I miejsce zajął Jakub Danielak, II miejsce - Kazimierz Stec Prezes MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu, zaś III - Czesław Ślimak Prezes Geotermii Podhalańskiej. Współorganizatorami seminarium było nasze przedsiębiorstwo oraz IGCP - Oddział w Lublinie.

   

  Fotorelacja z Seminarium Regionalnego

 • 09.02.2011

  8 lutego 2011r. kolejny budynek ogrzewany dotychczas przy pomocy nieekologicznych źródeł ciepła, położony przy ul.

   

   

  CZARNIECKIEGO 39

   

   

  w Przemyślu został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W chwili obecnej w budynku wspomnianej wspólnoty mieszkaniowej, ciepło systemowe ogrzewa jedynie część lokali. W najbliższych dniach do węzła cieplnego zostanie przyłączonych kilka kolejnych lokali w budynku.
  W ciągu kilku tygodni do miejskiej sieci ciepłowniczej zostaną podłączone budynki przy ul. Czarnieckiego 23 i 25, natomiast jesienią b.r. - Czarnieckiego 13.

   

 • 07.02.2011

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

   

   

  ZŁOŻENIE OFERTY HANDLOWEJ

   

   

  na MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, typ 31.2 lub 32.1
  o parametrach - 22-18-0,55:
  wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
  popiół - do 18 % ± 1,0 %
  siarka - do 0,55 % ± 0,1 %
  temperatura spiekania > 950oC


  z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.
  Dostawy w terminie od września 2011r. do kwietnia 2012r. zgodnie z harmonogramem.

  Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 25 000 ton.
  Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

  Oferty w terminie do 15 marca 2011 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem
  nr faksu - 16 670-53-84, tel. kontaktowy: 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.


  Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego:
  W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup miału węglowego na sezon grzewczy 2011/2012 wyłoniono Firmę Transportowo-Handlowo-Usługową "PANMAR" Krosno, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na dostarczanie miału węglowego dla naszego przedsiębiorstwa.

   

 • 28.01.2011

  25 stycznia 2011r. MPEC rozpoczął dostarczanie ciepła na cele c.o. i c.w.u. do budynków

   

   

  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

   

   

  im. Św. Ojca Pio przy ul. Monte Cassino w Przemyślu. W chwili obecnej szpital jest jednym z największych odbiorców ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo do obiektów położonych na terenie miasta Przemyśla.

 • 26.01.2011

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul.Płowiecka 8 ogłasza

   

   

  Przetarg nieograniczony
  na sprzedaży samochodu
  Renault Kangoo 1,9 D

   

   

  rok produkcji - 2002
  cena wywoławcza - 6.700 zł (brutto)

  Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2011r. o godz. 9.00 w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
  Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w dniu przetargu do godz.8.30 w kasie MPEC.
  W/w pojazd oglądać można w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 na terenie Ciepłowni MPEC przy ul. E Plater 8 w Przemyślu.
  Informacje telefoniczne dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 16 670-44-17

  Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   

 • 03.01.2011

  W ostatnim dniu grudnia 2010r. ciepło systemowe popłynęło do mieszkań w budynku przy ul.

   

   

  SMOLKI 5

   

   

  w Przemyślu - kolejnego obiektu położonego w ciągu zabytkowej zabudowy z przełomu XIX/XX w. wpisanej do Rejestru Zabytków pod nr A-538. Wspomniany budynek zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miał zostać przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej dopiero w roku 2011. Na wniosek Zarządu Wspólnoty Smolki 5, MPEC przyspieszył prace inwestycyjne umożliwiające wcześniejsze uruchomienie dostawy ciepła do mieszkań, których użytkownicy posiadali wykonaną instalację odbiorczą. Pozostałe mieszkania w budynku zostaną przyłączone do instalacji odbiorczej w późniejszym terminie.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry