Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » DLACZEGO WARTO SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ?

DLACZEGO WARTO SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ?

Dlaczego warto przyłączyć się do MPEC-u Dlaczego warto przyłączyć się do systemu ciepłowniczego?

Rozpatrując decyzję o wyborze sposobu ogrzewania Państwa obiektów, warto wziąć pod uwagę przedstawione niżej zalety, charakteryzujące Ciepło Systemowe, dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo.

1. WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo użytkowania - to podstawowa zaleta ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo. Ciepło Systemowe dostarczane jest do Państwa mieszkań i lokali użytkowych za pomocą gorącej wody, o temp. max. 90oC. W przeciwieństwie do innych typów ogrzewania: gazowego, olejowego, elektrycznego, węglowego, nie istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem, zaczadzeniem czy też porażeniem prądem elektrycznym. Z ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, można korzystać również w lokalach, w których niedrożne lub niesprawne instalacje wywietrznikowe uniemożliwiają zastosowanie innych typów ogrzewania.

2. STABILNE I UMIARKOWANE CENY

Nasze przedsiębiorstwo jest zarówno wytwórcą jak i dystrybutorem ciepła, odpowiedzialnym za proces jego produkcji oraz dostarczenia do Państwa obiektów, lub innych miejsc, stanowiących granicę eksploatacji i dostarczania ciepła. Zespolenie tych dwóch funkcji (wytwórcy i dystrybutora), w powiązaniu z charakterem i celem działalności naszego przedsiębiorstwa, pozwala nam na szereg działań, ograniczających koszty funkcjonowania, jak również optymalizację całego procesu technologicznego.

Drugim czynnikiem stabilizującym ceny ciepła jest technologia jego wytwarzania - poprzez spalanie miału węglowego. Co prawda nie jest to sposób najbardziej ekologiczny, jednak oparty na krajowych zasobach surowcowych. Uniezależnia to ponoszone przez nas koszty od szeregu czynników zewnętrznych, takich jak: wahanie kursu dolara i euro, rosnące ceny paliw na światowych giełdach, itd. Wszystkie te czynniki powodują, że cena dostarczanego przez naszą Spółkę ciepła jest w miarę stabilna, przewidywalna i konkurencyjna, w stosunku do kosztów ogrzewania za pomocą innych, alternatywnych sposobów.


3. NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA

Ciepło do państwa obiektów dostarczane jest przez nasze przedsiębiorstwo przez cały rok na okrągło, z kilkudniową przerwą na czas trwania remontów sieci ciepłowniczej. Każdego roku, zarówno podczas trwania przerwy remontowej, jak również przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wykwalifikowani pracownicy służb remontowych i eksploatacyjnych, dokonują przeglądów, remontów, napraw i konserwacji wszystkich eksploatowanych przez naszą Spółkę węzłów cieplnych, jak również całej sieci ciepłowniczej. Ścisłe przestrzeganie powyższych zasad oraz procedury reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń ciepłowniczych, pozwoliło unikać poważniejszych awarii.
Zdarzały się oczywiście drobniejsze usterki i awarie, których nie można się ustrzec, stosując nawet najbardziej rygorystyczne procedury. Jednak ich usunięcie nigdy nie trwało dłużej niż kilka godzin. Tak więc bazując na naszym doświadczeniu, możemy zagwarantować niezawodność dostaw Ciepła Systemowego do Państwa mieszkań.


4. POCZUCIE KOMFORTU

Pracą eksploatowanych przez MPEC węzłów cieplnych sterują nowoczesne układy regulacyjne, dostosowujące parametry czynnika grzewczego, do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość dostarczanego ciepła jest na bieżąco dostosowywana, zarówno do warunków pogodowych, jak również Państwa potrzeb i wymagań. Nawet przy niesprawnych zaworach termostatycznych, układ automatycznej regulacji zapobiega przegrzewaniu mieszkań, a przez to niepotrzebnym stratom ciepła.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Problem ochrony środowiska naturalnego jest traktowany przez nasze przedsiębiorstwo priorytetowo. Proces wytwarzania ciepła i oczyszczania spalin jest zgodny z prawnymi wymogami dotyczącymi ochrony powietrza.

Dodatkowo proces ten podlega ciągłej kontroli, sprawowanej zarówno przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, jak również instytucji zewnętrznych. Systematyczne kontrole zarówno spalanego miału węglowego, jak i poziomu emisji spalin, pozwalają na bieżącą analizę jakości i ilości emitowanych do atmosfery gazów i innych zanieczyszczeń.

Innym, nie mniej ważnym aspektem prowadzonej przez MPEC działalności proekologicznej jest rozwój systemu ciepłowniczego i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych obiektów, szczególnie w rejonie Starego Miasta. Pozwoliło to na wyeliminowanie co najmniej kilkunastu dużych kotłowni niskoemisyjnych oraz setek palenisk domowych.


6. ELASTYCZNOŚĆ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO M.S.C.

Nasza Spółka traktuje indywidualnie każdego z odbiorców, czy też potencjalnych odbiorców ciepła, zainteresowanego przyłączeniem swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zarówno na etapie planowania inwestycji, kształtowania warunków przyłączenia, prowadzenia prac przyłączeniowych, jak i w późniejszym okresie, gdy dostarczamy już ciepło do Państwa obiektów, staramy się niczego naszym odbiorcom nie narzucać. Jeżeli istnieje tylko taka możliwość, staramy się relacje z odbiorcami kształtować w drodze uzgodnień i porozumień.

7. KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MPEC

Oprócz wytwarzania i przesyłu ciepła, świadczymy na rzecz naszych odbiorców również szereg innych usług, związanych z podstawowym profilem naszej działalności.

Projektowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, obsługa węzłów cieplnych, będących w eksploatacji odbiorców, przeprowadzanie wszelkich napraw i prac konserwacyjno-remontowych instalacji i urządzeń służących do przesyłu i odbioru ciepła, to tylko niektóre oferowane przez nas usługi.
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry