Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

e-MPEC - IBOK I E-FAKTURA

eMPEC - IBOK i eFaktura

e-MPEC

czyli elektroniczna komunikacja i zdalny dostęp do informacji


Szanowni Państwo – Odbiorcy Ciepła Systemowego

W ramach projektu e-MPEC udostępniliśmy Państwu dwie nowoczesne usługi: IBOKe-Faktura, które ułatwiają komunikację z MPEC-em oraz zapewniają dostęp do bieżących i archiwalnych informacji związanych z dostawą ciepła, należnościami z tego tytułu oraz prowadzonymi rozliczeniami.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z informacjami dotyczącymi funkcjonowania obydwu usług oraz korzyściami jakie dają one odbiorcom ciepła, którzy zdecydują się z nich korzystać.

Zapraszamy!iBOK


ibok CO TO JEST IBOK?
IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to bezpłatna elektroniczna platforma komunikacyjna, umożliwiająca profesjonalną i kompleksową obsługę naszych Odbiorców za pośrednictwem Internetu. Do IBOK-a możecie Państwo przejść wpisując w przeglądarkę internetową adres https://ibok.mpec.przemysl.pl lub klikając na przycisk
ibok

umieszczony na górze strony firmowej naszej Spółki.MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE IBOK
 • Dostęp do bieżących i historycznych rozliczeń za ciepło,
 • Dostęp do informacji o wpłatach i aktualnych należnościach za ciepło,
 • Dostęp do faktur za ciepło w formie elektronicznej (e-faktury),
 • Możliwość składania wniosków, zapytań i prowadzenia korespondencji z MPEC-em,
 • Możliwość zmiany danych teleadresowych,
 • Dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby uzyskać za pośrednictwem IBOKa dostęp do dodatkowej funkcjonalności - aktualnych i historycznych faktur w formacie pdf (e-faktury) należy złożyć „Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”.

Sposób w jaki można złożyć taki wniosek opisaliśmy poniżej, w części dotyczącej e-Faktur.

Osoby korzystające z usługi e-faktura przed założeniem konta użytkownika w IBOK posiadają dostęp do elektronicznych obrazów e-faktur bez konieczności składania dodatkowych wniosków.


REJESTRACJA W IBOK KROK PO KROKU

Po przeprowadzonej rejestracji Odbiorca otrzyma na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail dwie wiadomości:
 1. WERYFIKACJA ADRESU E-MAIL sprawdzającą poprawność adresu e-mail podanego przez użytkownika w procesie rejestracji (wymagane jest kliknięcie przez Odbiorcę w link „Weryfikacja”) oraz
 2. POTWIERDZENIE AKTYWACJI KONTA UŻYTKOWNIKA
Po upływie 1 godziny od momentu aktywacji konta użytkownika, Odbiorca uzyska dostęp do wszystkich swoich danych rozliczeniowych zgromadzonych w IBOK.

Wszystkie dane zawarte w IBOK, m.in. dotyczące zarejestrowanych w systemie wpłat, sald należności, itp. aktualizowane są automatycznie co 1 godzinę.Strona Internetowego Biura Obsługi Klienta
Regulamin Internetowej Obsługi Klienta IBOK


e-Faktura


ibok CO TO JEST E-FAKTURA

e-Faktura, czyli bezpłatna usługa wystawiania i przesyłania faktur za ciepło w postaci elektronicznego dokumentu (format pdf).
Faktura wystawiona i doręczona w postaci elektronicznej posiada taką samą moc prawną jak faktura doręczana w formie papierowej.

Każdy Odbiorca korzystający z usługi e-Faktura, który zdecyduje się korzystać z usługi IBOK, zyskuje automatycznie dostęp do dodatkowej funkcjonalności - aktualnych i archiwalnych obrazów faktur w formacie pdf udostępnianych na koncie użytkownika IBOK.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI E-FAKTURA

Każdy odbiorca posiadający zawartą z MPEC Przemyśl Sp. z o.o. umowę sprzedaży ciepła, ma możliwość otrzymywania e-faktur oraz prowadzenia korespondencji z naszą Spółką w formie elektronicznej.


KORZYŚCI Z USŁUGI E-FAKTURA

 • szybki i wygodny obieg dokumentów;
 • ochrona środowiska;
 • poprawa planowania wydatków - e-Faktura dostępna jest na koncie użytkownika w IBOK oraz przesyłana na adres e-mail Odbiorcy niemal natychmiast po jej wystawieniu;
 • eliminacja opóźnień w doręczaniu faktur i płatnościach za ciepło - e-Faktura dostępna jest zawsze na czas, nawet kilka dni szybciej niż tradycyjna faktura papierowa doręczana przez pocztę;
 • brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów - e-Faktury możemy katalogować na dysku komputera, przez co nie zajmują miejsca i zawsze są pod ręką;
 • brak ryzyka niepożądanego ujawnienia danych odbiorcy;
 • wyeliminowanie ryzyka zagubienia faktury - e-Faktura dostępna jest w każdym czasie i z każdego komputera podłączonego do Internetu;
 • dostęp do dodatkowej funkcjonalności serwisu IBOK - aktualne i archiwalne faktury za ciepło w formacie pdf.


JAK URUCHOMIĆ USŁUGĘ E-FAKTURY

Aby uruchomić usługę e-Faktura należy:
 1. zapoznać się z treścią „Regulaminu e-korespondencji obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.”
 2. złożyć w siedzibie MPEC lub przesłać na adres mpec@mpec.przemysl.pl wypełniony i podpisany skan „Wniosku o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”
  lub
 3. aktywować usługę e-Faktury za pośrednictwem konta użytkownika w IBOK - w zakładce „Zgłoszenia” kliknąć na link „Wniosek o przesyłanie faktur drogą elektroniczną” a następnie "Zatwierdź".
W przypadku złożenia wniosku w sposób o którym mowa w pkt. 2, przed uruchomieniem usługi przeprowadzane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania komunikacji elektronicznej (zgodnie z § 3 pkt 7 i 8 Regulaminu e-korespondencji), po czym faktury za ciepło przesyłane będą w formie elektronicznej. W takiej samej formie prowadzona będzie również pozostała korespondencja pomiędzy Odbiorcą a MPEC-em.

W przypadku aktywacji usługi e-Faktura za pośrednictwem IBOK, powyższa procedura będzie uruchomiona jedynie w przypadku, gdy użytkownik w polu „Kontakt” podał adres e-mail inny, niż w procesie rejestracji konta użytkownika IBOK.


JAK ZGŁOSIĆ ZMIANĘ ADRESU E-MAIL NA KTÓRY DOSTARCZANE SĄ E-FAKTURY?
 1. za pośrednictwem konta użytkownika w IBOK. W tym celu:
  1. zaloguj się w IBOK,
  2. wypełnij i prześlij zgłoszenie (Nowe zgłoszenie), informując w polu "Opis" o zmianie adresu e-mail oraz podając nowy adres e-mail do przesyłania faktur oraz prowadzenia innej korespondencji.
  albo
 2. pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz (wzór formularza znajdziesz tutaj), a następnie dostarcz do siedziby MPEC bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl


JAK ZREZYGNOWAĆ Z E-FAKTURY?
 1. za pośrednictwem konta użytkownika w IBOK. W tym celu:
  1. zaloguj się w IBOK,
  2. wypełnij i prześlij zgłoszenie (Nowe zgłoszenie), informując w polu "Opis" o rezygnacji z usługi e-Faktury, termin od którego faktury i inna korespondencja powinny być wysyłane w formie papierowej oraz podając adres, na który MPEC powinien wysyłać wspomnianą korespondencję.
  albo
 2. pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz (wzór formularza znajdziesz tutaj), a następnie dostarcz do siedziby MPEC bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl

Więcej o usłudze IBOK i e-Faktura możecie się Państwo dowiedzieć w Dziale Umów i Rozliczeń MPEC Przemyśl ul. Płowiecka 8, I piętro pok. 21 i 22 lub pod numer telefonu 16 670-42-53 wew. 239 lub 237.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług w ramach e-MPEC.Regulamin e-Korespondencji (e-Faktura)
Wniosek o przesyłanie faktur i innej korespondencji drogą elektroniczną
Wniosek o zmianę adresu e-mail
Rezygnacja z przesyłania faktur i korespondencji drogą elektroniczną


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry