Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

INFORMACJE O SPÓŁCE » HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

KRÓTKA HISTORIA MPEC

W Przemyślu w latach 70-tych powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, wiele nieefektywnych i nieekonomicznych, opalanych węglem kotłowni osiedlowych. Ogrzewanie nowo powstałych osiedli stało się problemem na skalę miasta. We wrześniu 1977 r. Wojewoda Przemyski wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych Ciepłowni Przemyśl-Zasanie. Inwestycję podzielono na dwa etapy, które miały zostać zrealizowane do końca 1981 r.
 

Kocioł WR-25

W celu skoncentrowania zaopatrzenia Przemyśla w ciepło, Miejska Rada Narodowa w Przemyślu w dniu 09.03.1984 r. Uchwałą Nr XXX/120/84, wyraziła zgodę na utworzenie na bazie Zakładu Energetyki Cieplnej PGM - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na tej podstawie w dniu 18.06.1984 r. Prezydent Miasta Przemyśla, Zarządzeniem Nr 24/84, utworzył Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu, które swoją działalność rozpoczęło 1 lipca 1984r. 3 tygodnie później został zatwierdzony pierwszy statut przedsiębiorstwa.

W dniu 16.12.1985 r. po przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego i pracach przygotowawczych został rozpalony pierwszy kocioł i po osiągnięciu wymaganych parametrów, włączono sieć ciepłowniczą. Pierwszym budynkiem ogrzewanym przez MPEC był budynek mieszkalny przy ul. Popielów 1, który został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej 19 grudnia 1985 r. W sierpniu 1986 r. MPEC przejął Zakład Ciepłowniczy od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki czemu stał się głównym producentem ciepła na terenie miasta.

Wobec braku możliwości szybkiej rozbudowy sieci ciepłowniczej, większość obiektów na terenie miasta ogrzewana była z eksploatowanych przez MPEC lokalnych kotłowni, których liczba systematycznie rosła od 22 w roku 1984 do 29 w roku 1987. W późniejszych latach ulegały one stopniowej likwidacji a w ich miejsce powstawały nowoczesne węzły cieplne, Ostatnią kotłownię lokalną eksploatowaną przez MPEC zlikwidowaliśmy w roku 1997.
 

Kotłownia przy ul. Osińkich

W latach 1985-1986 miała miejsce szybka rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączane były kolejne bloki i osiedla mieszkaniowe oraz likwidowane lokalne kotłownie, m.in.: przy ul. Lelewela 8,10; Rogozińskiego; Okrzei, Wróblewskiego, Borelowskiego, Kołłątaja i oś. Kmiecie.

W 1987 r., po adaptacji budynku byłej kotłowni nastąpiła przeprowadzka z wynajmowanych baraków do nowej siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8.

Lata 1987-1991 to przede wszystkim rozbudowa Ciepłowni "Zasanie" (II Etap Rozbudowy Ciepłowni), rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, likwidacja kolejnych kotłowni lokalnych, m.in. przy ul. Lelewela, Wieniawskiego, Kosynierów, Krasińskiego, Traugutta oraz ciągła automatyzacja procesu produkcji i dostarczania ciepła. Na początku lat 90, do miejskiej sieci ciepłowniczej były stopniowo podłączane budynki nowo budowanego osiedla mieszkaniowego Rycerskie.

Od 1991 r. do miejskiej sieci ciepłowniczej sukcesywnie przyłączano budynki i osiedla mieszkaniowe położone w obrębie prawobrzeżnej części miasta, m.in. przy ul. Bohaterów Getta, Pl. Św. Floriana, Sportowej i Czarnieckiego. Umożliwiło to ułożenie magistrali ciepłowniczej w konstrukcji oddanego do użytku w 1987 r. mostu drogowego na Sanie - obecnie most im. Ryszarda Siwca. W zasańskiej części miasta ciepło sieciowe popłynęło m.in. do kompleksu budynków szpitalnych przy ul. Rogozińskiego, szkół i przedszkoli przy ul. Św. Jana, Borelowskiego i Piotra Skargi.
 

Siedziba MPEC przy ul. Płowieckiej - pocz. lat 90


W dniu 16.09.1992 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało przekształcone z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 1993 r. w Ciepłowni "Zasanie" Warszawski PIAP wdrożył unikatowy system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi.
 

Ciepłownia "Zasanie" pocz. lat 90

Kolejne lata to dalsze prace nad rozbudową i ulepszeniem systemu dostarczania ciepła, wprowadzanie coraz to nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, zarówno w obszarze wytwarzania jak i przesyłu ciepła. W 1995 r. wybudowano dwa nowe kotły WR-25 o mocy nominalnej 29 MW każdy, modernizując przy okazji gruntownie układy nawęglania, odżużlania i odpylania spalin. W następnych latach zmodernizowano również układy sterujące pracą kotłów, stację uzdatniania wody, układ pompowy i układ wentylatorów.

W latach 1997-1999 oprócz kilkunastu mniejszych obiektów, do m.s.c. przyłączono duże osiedla mieszkaniowe przy ul. Bohaterów Getta, Malawskiego, Św. Jana, Reymonta, St. Augusta oraz największe z przemyskich osiedli – Kazanów. W 1998 r. wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, była największa w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa i na koniec grudnia tego roku wynosiła ponad 77 MW.Lata 2000-2003, to głównie rozbudowa sieci ciepłowniczej i budowa węzłów cieplnych w rejonie przemyskiego Rynku. Zlikwidowano wówczas kilka dużych lokalnych kotłowni węglowych w samym centrum miasta, podłączając do sieci ciepłowniczej budynki Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1, Ratuszowa 10a i Mostowa 2, szkoły przy ul. Kościuszki i Ratuszowej oraz praktycznie całą północną pierzeję Rynku. W Zasańskiej części miasta do sieci ciepłowniczej przyłączono natomiast osiedle mieszkaniowe przy ul. Glazera.

Budowa sieci ciepłowniczej ul. Jagiellońska


W 2004 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o obchodziło jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji, w przepięknej scenerii Zamku w Krasiczynie zorganizowana została VII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Odbyły się też liczne imprezy okolicznościowe.

Lata 2004-2007 to okres bardzo dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Starego Miasta (ulice Franciszkańska, Kazimierzowska, Rynek, Osińskich, Grodzka, Dworskiego, Mickiewicza, Kopernika, Czarnieckiego, Kapitulna), oraz wprowadzenie nowych, dogodnych dla naszych odbiorców zasad przyłączania budynków i poszczególnych lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej, wprowadzenie do eksploatacji mieszkaniowych stacji cieplnych oraz systemu indywidualnego opomiarowania i rozliczania poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych.

Rok 2006 i 2007 to również rozbudowa Ciepłowni "Zasanie" o nowy kocioł WR - 10, a także modernizacja części hydraulicznej pompowni. Inwestycja ta została dofinansowana kwotą 2 mln zł ze środków funduszy Unii Europejskiej.


 

 

Nowoczesny system sterowania pracą kotłów

Od września 2006 r. MPEC przejął od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu zewnętrzną instalację odbiorczą, doprowadzającą ciepło zakupione od "FIBRIS" S.A. w Przemyślu, do poszczególnych budynków mieszkaniowych, położonych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.

Watach 2008-2009 do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono szereg nowych obiektów, m.in. przy ul. Kapitulnej, Słowackiego, Bibliotecznej, Dworskiego, Grunwaldzkiej, 22-go Stycznia.

W lutym 2009 r. oddano do użytku nowy kocioł o mocy 12 MW, co zwiększyło bezpieczeństwo energetycznie dotychczasowych odbiorców ciepła a także pozwoliło naszemu przedsiębiorstwu na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych obiektów a także planowanie kolejnych podłączeń, m.in. powstających lub dopiero projektowanych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i osiedli mieszkaniowych.

Więcej fotografii z historii MPEC

 

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry