Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 04.06.2021 R.

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 04.06.2021 R.

Skutki wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA

obowiązującej od 4 czerwca 2021r.


ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT ZA CIEPŁO


Informujemy wszystkich odbiorców oraz użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 4 czerwca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza Zmianę Taryfę dla ciepła, obowiązującej od dnia 1 marca 2021r.

Wspomniana zmiana, dotycząca wysokości cen i stawek opłat poszczególnych pozycji taryfowych, została zatwierdzona Decyzją nr OKR.4210.12.2021.RF z dnia 20 maja 2021r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i w tym dniu opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 148/2021.

Poziom cen i stawek opłat ujętych w zmianie Taryfy, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy od dotychczas obowiązujących średnio o 8,38 %.

Poniżej zamieszczamy linki do ogłoszonych w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Taryfy dla ciepła oraz Zmiany taryfy, wraz z decyzjami Prezesa URE zatwierdzającymi wspomniane dokumenty.

Taryfa dla Ciepła obowiązująca od 01.03.2021r.
Zmiana Taryfy dla Ciepła obowiązująca od 04.06.2021r.

Wskaźniki zmiany cen i stawek opłat dla usług związanych z wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła dla poszczególnych grup taryfowych w stosunku do taryfy obowiązującej od 1 marca 2021r. przedstawiają poniższe tabele

1. Wytwarzanie ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu
cen i stawek opłat
w %
opłata za
wytwarzanie ciepła
O-p 11,89
I-w 11,89
G-w 11,86
G-z 11,89
średnio 11,87


2. Przesył i dystrybucja ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu
cen i stawek opłat
w %
opłata za
przesył i dystrybucję
ciepła
O-p 3,24
I-w 2,14
G-w 2,21
G-z 2,33
O-n 0,00
średnio 2,28


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen
i stawek opłat za ciepło
w %
O-p 9,53
I-w 8,10
G-w 8,36
G-z 7,95
O-n 0,00
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
8,38

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

PRZYCZYNY ZMIANY CEN

Praktycznie jedyną przyczyną Zmiany Taryfy oraz związanego z tym wzrostu cen i stawek opłat za ciepło jest całkowicie niezależny od naszego przedsiębiorstwa lawinowy wzrost cen zakupu uprawnień do emisji CO2 (tzw. EUA), stanowiących istotny składnik kosztów wytwarzania ciepła. Pozostałe koszty wytwarzania i dystrybucji ciepła, mające wpływ na jego wynikową cenę pozostają względnie stałe, a nawet spadają, co widać na zamieszczonej poniżej grafice, przedstawiającej strukturę kosztów 1 GJ ciepła w latach 2019-2021.Zatrzymajmy się jednak na głównej przyczynie wzrostu cen ciepła, czyli lawinowo rosnących kosztach uprawnień do emisji CO2.

Aby ułatwić Państwu przeanalizowanie związku cen EUA z ceną ciepła, poniżej zamieściliśmy wykres cen wspomnianych uprawnień EUA z okresu od 20.10.2020 do 20.05.2021 -

Rozwiń wykres >>>


<<< zwiń grafikę


Nieprzypadkowo wybraliśmy taki właśnie przedział czasowy.

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w taryfie dla ciepła obowiązującej od 1 marca 2021r. została uwzględniona średnia cena zakupu uprawnień do emisji CO2 z 60 notowań (22.10.2020 - 15.01.2021) wynosząca 28,7 €/t EUA.

Jednak już w chwili wejścia w życie taryfy dla ciepła (01.03.2021r.), cena 1 szt. EUA wynosiła ok. 37,5 €/t EUA i nadal dynamicznie rosła.

W okresie od 01.03.2021r. do 20.05.2021r. ceny zakupu EUA wzrosły ze wspomnianego poziomu 37,5 €/szt do 52 €/szt (tj. z ok. 169 zł/szt do 234 zł/szt), czyli o ponad 38%!

Tak drastyczny wzrost cen zakupu uprawnień do emisji CO2 a tym samym wzrost kosztów, spowodował pilną konieczność zmian taryfowych cen ciepła.

Warto zauważyć, że zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, w cenach ciepła obowiązujących od 4 czerwca 2021r. został uwzględniony koszt 1 szt. EUA na poziomie 40,74 € (średnia cena z notowań z okresu 29.01.2021 - 26.04.2021), podczas gdy jeszcze przed wejściem w życie zmienionej taryfy dla ciepła, wspomniany koszt jest wyższy o ponad 10 €/t, co z pewnością będzie musiało znaleźć w późniejszym okresie przełożenie na ceny ciepła.

Jeszcze lepiej skutki lawinowo rosnących cen uprawnień do emisji CO2 widać na poniższym wykresie. Jeszcze w roku 2015 spalnie 1 tony węgla w celu wytworzenia ciepła, niosło za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów zakupu wspomnianych uprawnień CO2 w wysokości 25,12 zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021r. było to już ... 411 zł.Ta galopada cen EUA, na którą, podkreślmy to raz jeszcze MPEC nie ma żadnego, najmniejszego nawet wpływu, nie może pozostawać bez wpływu na cenę ciepła.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, poniżej zamieściliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx.

Kalkulator opłat za ciepło (ceny i stawki opłat obowiązujące od 04.06.2021r.)

Taryfy dla ciepła obowiązujące w naszej Spółce, począwszy od 01.10.2010r. zostały w formie skanów (pdf) zamieszczone na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa w podmenu "Obsługa odbiorcy".Jeżeli powyższe wyjaśnienia uważacie Państwo za niewystarczające, lub macie Państwo inne pytania dotyczące opłat za ciepło, prosimy wpisać treść pytania w poniższy formularz i przesłać, naciskając przycisk "wyślij pytanie". Odpowiedź zostanie Państwu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieścimy na naszej witrynie internetowej.


O wszelkich problemach i wątpliwościach dotyczących wprowadzanej taryfy oraz opłat za ciepło, możecie Państwo również porozmawiać telefonicznie z P. Tomaszem Szczerbowskim - kierownikiem działu umów i rozliczeń, pod nr tel. 16 670 42 53 wew. 268. lub za pomocą korespondencji elektronicznej - t-szczerbowski@mpec.przemysl.pl

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry