Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

INFORMACJE O SPÓŁCE » INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne MPEC INFORMACJE OGÓLNE

linia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Przemyślu, jako przedsiębiorstwo energetyczne, zajmuje się wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła na podstawie koncesji nr:
 • WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (wytwarzanie ciepła)
 • PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (przesył i dystrybucja ciepła)


WYTWARZANIE CIEPŁA


Ciepłownia ZasanieWytwarzanie ciepła zasilającego przemyski system ciepłowniczy odbywa się w jednym źródle ciepła jakim dysponuje nasze przedsiębiorstwo - ciepłowni "Zasanie", zlokalizowanej przy ul. E. Plater 8 w Przemyślu.

Ciepłownia wyposażona jest w następujące urządzenia wytwórcze:

 • 2 kotły wodne rusztowe WR-25 o mocy 29,07 MW każdy, oddane do użytku w roku 1994
 • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-10 o mocy 10 MW, uruchomiony w roku 2006
 • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-12 o mocy 12 MW, uruchomiony w lutym 2009r.
 • Każdy z kotłów został wyposażony w instalację odpylania spalin: kotły WR-25 w cyklony bateryjne typu CE-8-80/05 (po 8 szt. na kocioł), zaś kotły WR-10 i WR-12 w dwustopniowe cyklofiltry typu CE.

  Łączna moc zainstalowana ciepłowni wynosi 80,15 MW.


  schemat

  Schemat systemu ciepłowniczego

  Ciepło w ciepłowni Zasanie wytwarzane jest w wyniku spalania miału węglowego. Proces ten jest na bieżąco monitorowany i w znacznej części zautomatyzowany, z licznymi zabezpieczeniami technologicznymi na wypadek wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotłów.

  Rocznie do produkcji ciepła zużywane jest ok. 25-27 tys. ton miału węglowego.

  W sezonie grzewczym pracują maksymalnie cztery kotły, natomiast w sezonie letnim jeden.

  Zainstalowanie nowych kotłów typu WR 10 - M/8 oraz WR 12-N pozwoliło na bardziej elastyczną i ekonomiczną pracę ciepłowni oraz bieżące dostosowywanie ilości wytwarzanego ciepła do aktualnych potrzeb odbiorców.

  W celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, każdy kocioł został wyposażony w zespół odpylania spalin.
  Spaliny po przejściu przez zespół cyklofiltrów odprowadzane są do powietrza żelbetonowym kominem o wysokości 123,5 m i średnicy wylotowej 1,8 m.

  Odpady paleniskowe stanowiące uboczny produkt spalania miału węglowego, transportowane są systemem taśmociągów ze zbiorników odżużlaczy na plac składowy żużla. Odpady te poddawane są corocznym badaniom m.in. na obecność pierwiastków promieniotwórczych.

  PRZESYŁ CIEPŁA

  Ciepło ze źródła ciepła - Ciepłowni "Zasanie" do węzłów cieplnych zainstalowanych w poszczególnych obiektach przesyłane jest systemem rurociągów - "miejską siecią ciepłowniczą".  Charakterystyka miejskiego systemu ciepłowniczego:

  Typ sieci - rozgałęźna z czterema pierścieniami przewidzianymi do pracy w systemie awaryjnym
  Łączna długość sieci - 41,8 km
  Łączna długość zewnętrznych instalacji odbiorczych - 6,8 km
  Pojemność zładu - 2500 m3
  Ciśnienie statyczne - 82 mH2O,
  Ciśnienie dyspozycyjne - 70 mH2O (okres zimowy)
  - 35 mH2O (okres letni)
  Nośnik ciepła - tz/tp - 130/73,5 oC
  Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym - 1165 m3/h
  Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim - 250 m3/h
  Ogólna ilość węzłów cieplnych - 383
  Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC - 356
  Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez odbiorców - 27
  Ilość ogrzewanych budynków - 649
  Łączna moc cieplna zamówiona przez odbiorców - 73,0 MW
  Roczna sprzedaż ciepła - 400 - 450 tys. GJ
  Sięć ciepłownicza
  Schemat miejskiej sieci ciepłowniczej
  Ciepło do instalacji odbiorczych w poszczególnych obiektach dostarczane jest za pośrednictwem węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych.

  Temperatura nośnika ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych (grzejników) wynosi:
 • w przypadku zasilania z węzłów cieplnych zmiennoparametrowych - od 34oC do 90oC
 • w przypadku zasilania z węzłów cieplnych stałoparametrowych - 65oC.

 • W przypadku węzłów zmiennoparametrowych, regulacja temperatury zasilania obiegu wodnego c.o. odbywa się automatycznie, (zgodnie z tabelą regulacyjną) i jest zależna od temperatury zewnętrznej. W przypadku węzłów stałoparametrowych, temperatura zasilania obiegu wodnego c.o. jest stała i wynosi 65oC, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Regulacja ilości odbieranego ciepła odbywa się wówczas jedynie poprzez odpowiednie ustawienie zaworów termostatycznych przy grzejnikach (regulacja wielkości przepływu).

  Ciepło dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo może być wykorzystywane na cele:
 • centralnego ogrzewania pomieszczeń;
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacji pomieszczeń;
 • cele technologiczne.

 • Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło oraz wystawiania faktur z tego tytułu są dokonywane raz w miesiącu odczyty wskazań liczników ciepła.

  Obecnie w miejskim systemie ciepłowniczym zainstalowanych jest ok 2050 liczników ciepła,

  z czego ok. 1850 funkcjonuje w ramach systemu zdalnego odczytu.


  Charakterystyczną cechą naszego przedsiębiorstwa jest duże i wciąż rosnące rozdrobnienie struktury odbiorców.

  Ponad 80% umownych odbiorców ciepła to odbiorcy pobierający do 10 kW mocy cieplnej, zaś jedynie 5% odbiorców Ciepła Systemowego pobiera więcej niż 100 kW mocy.

  Sięć ciepłownicza
  Struktura odbiorców ciepła
  Ilość ciepła pobranego przez poszczególnych odbiorców ustalana jest na podstawie dokonywanych raz w miesiącu odczytów wskazań liczników ciepła.

  Roczna sprzedaż ciepła za rok 2017 wyniosła 451 tys. GJ

  z czego:
 • 62% - ciepło zużyte w obiektach mieszkalnych
 • 29% - ciepło zużyte w budynkach użyteczności publicznej
 • 9% - ciepło zużyte przez pozostałych odbiorców.


 • Obecnie posiadamy ok. 1720 umownych odbiorców ciepła, zaś z usług naszego przedsiębiorstwa korzysta ponad 30 tys. mieszkańców Przemyśla.


  Od września 2006r. przemyski MPEC eksploatuje również zewnętrzną instalację odbiorczą, doprowadzającą ciepło zakupione od "FIBRIS" S.A. w Przemyślu, do budynków mieszkaniowych położonych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.  (dane wg stanu na dzień 01.07.2018r.)
  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  43302851

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa nieczynna
  do odwołania

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry