Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2009

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2009

Rok 2009 to kolejny rok w historii przedsiębiorstwa, w którym zrealizowane zadania inwestycyjne przekroczyły planowane założenia.

Biorąc pod uwagę zarówno ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje nasze przedsiębiorstwo, jak również możliwy do wykonania przez pracowników MPEC zakres robót związanych z przyłączaniem nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, na początku 2009r. został opracowany plan inwestycyjny, obejmujący raptem 7-8 nowych obiektów, które miały zostać podłączone do systemu ciepłowniczego miasta Przemyśla w roku 2009.

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta związane z rozwojem infrastruktury ciepłowniczej wykraczały jednak i nadal wykraczają daleko poza możliwości naszego przedsiębiorstwa. Ich wyrazem jest rosnąca ilość wniosków przyłączeniowych, składanych zarówno przez prywatnych właścicieli obiektów jak i przede wszystkim coraz prężniej działające wspólnoty mieszkaniowe, zainteresowane podniesieniem standardu użytkowego mieszkań, poprzez doprowadzenie do nich ciepła sieciowego i eliminację uciążliwości i zagrożeń związanych z dotychczasowym sposobem ogrzewania (przede wszystkim piecami kaflowymi), jak również przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Sytuacja taka wymagała bardzo elastycznego i nowatorskiego podejścia Zarządu MPEC do całego procesu przyłączeniowego, w tym ustalenia w drodze indywidualnych negocjacji zarówno zasad finansowania poszczególnych inwestycji jak i podziału zakresu prac pomiędzy MPEC i przyszłych odbiorców ciepła. Dzięki ścisłej współpracy naszego przedsiębiorstwa z właścicielami nieruchomości, zarządami wspólnot mieszkaniowych a także Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu, które negocjowało warunki umów zarówno w imieniu niektórych wspólnot jak również Gminy Miejskiej Przemyśl, będącej właścicielem części obiektów przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, w roku 2009 ciepło sieciowe zostało doprowadzone do ok. 70 mieszkań i lokali użytkowych, podnosząc ich standard, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania a także eliminując kolejnych kilkadziesiąt dymiących palenisk domowych i lokalnych kotłowni.

Dzięki wspomnianej współpracy, do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2009 r. zostały przyłączone m.in. poniższe nieruchomości:

- Słowackiego 13
- Słowackiego 11
- Biblioteczna 4
- Biblioteczna 6
- Dworskiego 14a
- Dworskiego 18
- Kopernika 25
- Kmity 4
- 3-go Maja 30
- Plac Czackiego 2
- Czarnieckiego 37
- Goszczyńskiego 21
- Zaciszna 1
- Podhalańczyków 5
- Bielskiego 60
- 22-go Stycznia 6 (budynek K.S. „Czuwaj”)


Większość wspomnianych obiektów została wyposażona w stałoparametrowe węzły cieplne oraz instalacje odbiorcze zakończone mieszkaniowymi stacjami cieplnymi wraz z licznikami ciepła montowanymi dla każdego wydzielonego lokalu. System taki umożliwił nie tylko korzystanie przez mieszkańców z ciepła i ciepłej wody użytkowej przygotowywanej w sposób bardzo nowatorski i oszczędny, ale również indywidualne opomiarowanie ilości zużytego ciepła dla każdego lokalu, dzięki czemu właściciele i najemcy lokali mogli zawrzeć z MPEC stosowne umowy i rozliczać się bezpośrednio z naszym przedsiębiorstwem za pobrane ciepło w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, MPEC przejął również wszelkie obowiązki związane z bieżącą eksploatacją (przeglądami, naprawami, legalizacją liczników ciepła itp.) instalacji centralnego ogrzewania w budynku, co daje naszym odbiorcom poczucie komfortu i bezpieczeństwa związanych z fachową obsługą wspomnianych instalacji i urządzeń, jak również niemal natychmiastową reakcją pracujących „na okrągło” służb eksploatacyjnych MPEC na każdy sygnał związany z zakłóceniem prawidłowości dostaw ciepła.

Ten sprawdzony w praktyce, nowatorski sposób rozliczania i dostawy ciepła przez MPEC praktycznie „do mieszkania” jest naszą odpowiedzią na wnioski i postulaty w tym zakresie, zgłaszane zarówno przez właścicieli jak i zarządców poszczególnych nieruchomości wielolokalowych, dla których zapewnienie niezawodności działania instalacji odbiorczej a przede wszystkim podział i terminowy pobór opłat za ciepło od poszczególnych użytkowników lokali, stanowiły niejednokrotnie główny powód wstrzymywania się z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warto również wspomnieć, że w roku 2009r. przyłącza ciepłownicze zostały doprowadzone do dwóch obiektów: przy ul. Dworskiego 19 i Ratuszowa 7, co umożliwi przyłączenie wspomnianych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2010r. Rozpoczęliśmy również budowę przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanej Galerii "Sanowa" przy ul. Brudzewskiego.

Wypracowane w latach poprzednich zasady współpracy z przyszłymi odbiorcami ciepła, wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa, działania podejmowane w tym zakresie zarówno przez władze rządowe i samorządowe, służby i instytucje związane z ochroną środowiska, jak również rosnąca praktycznie z dnia na dzień liczba składanych w siedzibie naszego przedsiębiorstwa wniosków przyłączeniowych, pozwalają nam z optymizmem i satysfakcją planować rozwój systemu ciepłowniczego miasta Przemyśla nie tylko na najbliższy 2010 rok, ale również w kilku czy nawet kilkunastoletniej perspektywie czasowej.

 

 

Niektóre obiekty przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2009 r.

 • Słowackiego 13
  Słowackiego 13
 • Biblioteczna 6
  Biblioteczna 6
 • Dworskiego 19
  Dworskiego 19
 • Biblioteczna 4
  Biblioteczna 4
 • Dworskiego 14a
  Dworskiego 14a
 • Dworskiego 18
  Dworskiego 18
 • Kopernika 25
  Kopernika 25
 • Plac Czackiego 2
  Plac Czackiego 2
 • Kmity 4
  Kmity 4
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry