Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2013

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2013

 

 

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
W ROKU 2013

wg stanu na dzień 21.06.2013r.


Pod koniec 2012r. Zarząd naszego przedsiębiorstwa zatwierdził

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2013

będący podstawowym dokumentem zgodnie z którym realizowane będą poszczególne zadania inwestycyjne wg zawartego w nim harmonogramu.

Plan inwestycyjny w części dotyczącej rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączenia do niej nowych obiektów sporządzany jest w oparciu o:

 • wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości;
 • umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - zawarte pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami

Dodatkowo Plan Inwestycyjny harmonizowany jest m.in. z poniższymi dokumentami:

W oparciu o analizę wspomnianych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę planowane inwestycje budowlane, zgłaszane zainteresowanie odbiorem Ciepła Systemowego w danym rejonie Przemyśla, określające perspektywy i kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego w danym rejonie Przemyśla, możliwości finansowe, techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa, Zarząd MPEC Sp. z o.o. podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. Na tej podstawie konstruowane są zarówno roczne jak i wieloletnie plany inwestycyjne naszego przedsiębiorstwa, określające które obiekty, na jakich zasadach i w jakich terminach będą przyłączane do sieci ciepłowniczej.

Sporządzony wg powyższych zasad Plan Inwestycyjny może podlegać w trakcie realizacji korektom i zmianom. Gdy w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pojawiają się nowe okoliczności, nowe wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu, są one na bieżąco rozpatrywane i analizowane. Jeżeli taka inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona i technicznie możliwa do wykonania, dokonywana jest korekta obowiązującego Planu Inwestycyjnego, umożliwiająca przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu, którego wniosek dotyczy.

Wobec ograniczonych środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone przez nasze przedsiębiorstwo na nowe inwestycje oraz stale rosnącej liczby wniosków przyłączeniowych składanych przez wiele zainteresowanych podmiotów, praktycznie ze wszystkich rejonów naszego miasta, kolejność oraz planowany termin podłączenia do sieci ciepłowniczej poszczególnych obiektów determinowane są czynnikami ekonomicznymi (analizą opłacalności ekonomicznej danej inwestycji), jak również możliwościami prawnymi, technicznymi i technologicznymi.

Równie istotna jest kolejność składanych przez Państwa wniosków, jak również zorganizowany charakter tego procesu, czyli porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Tak przeprowadzona procedura znacznie zwiększa szansę na umieszczenie właśnie Państwa obiektów w Planie inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Przy podejmowaniu decyzji o przyłączeniu Państwa obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego a co za tym idzie złożeniu wniosku przyłączeniowego, warto uwzględnić czas niezbędny zarówno do przygotowania dokumentacji (przeprowadzenie uzgodnień, wydanie niezbędnych decyzji i opinii, wykonanie projektów), zamówienia potrzebnych urządzeń i materiałów, jak również zarezerwowania w harmonogramie prac środków i zasobów niezbędnych do wykonania inwestycji w satysfakcjonującym Państwa terminie.

Dlatego też wnioski przyłączeniowe na rok 2014 prosimy składać w terminie do 30 września b.r. Rozpoczęcie procedury przyłączeniowej w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie terminu wykonania inwestycji na rok następny.

aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami naszego przedsiębiorstwa w zakresie realizowanych w najbliższym czasie inwestycji, rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia do sieci poszczególnych obiektów, poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia wspomnianego Planu na rok 2013 (wg. stanu na dzień 28.01.2013r.).
 


ROK 2013


w roku 2013 MPEC Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej m.in. poniższych budynków (w kolejności alfabetycznej):

3-go Maja 28
Bolesława Śmiałego (2 budynki)
Dworskiego 26
Dworskiego 32
Grodzka 8 - (biblioteka w budynku b. Klubu Garnizonowego)
Katedralna 6
Niewiadomskiego 3
Niewiadomskiego 4
Niewiadomskiego 6
Okrzei 8
Plac Katedralny 5
Plac Katedralny 6
Rynek 9 - (Muzeum Historii Miasta Przemyśla)
Rynek 15
Siemiradzkiego 6
Tarnawskiego 3
Tarnawskiego 5
Tarnawskiego 18
Tarnawskiego 20


 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji. Wszystkie wnioski dotyczące podłączenia takich obiektów będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl
b-tryniecka@mpec.przemysl.pl

lub osobisty w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8
w dniach od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 – 15.00
pok. nr 18.
Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2013

 

 

 • Rynek 9
  Rynek 9
 • Rynek 15
  Rynek 15
 • Tarnawskiego 3
  Tarnawskiego 3
 • Tarnawskiego 18-20
  Tarnawskiego 18-20
 • Tarnawskiego 5
  Tarnawskiego 5
 • Dworskiego 26
  Dworskiego 26
 • Dworskiego 32
  Dworskiego 32
 • Plac Katedralny 6
  Plac Katedralny 6
 • Plac Katedralny 5
  Plac Katedralny 5
 • Niewiadomskiego 4 i 6
  Niewiadomskiego 4 i 6
 • Niewiadomskiego 3
  Niewiadomskiego 3
 • Katedralna 6
  Katedralna 6
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry