Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2014

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2014

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 201420 stycznia b.r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu zatwierdził

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2014

określający m.in. poszczególne zadania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne, harmonogram ich realizacji oraz związane z tym nakłady finansowe. W połowie czerwca b.r. plan został zaktualizowany.

Najobszerniejszą część planu inwestycyjnego stanowią zadania dotyczące rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączenia do niego kolejnych obiektów na terenie naszego miasta.
Ta część planu inwestycyjnego sporządzana jest w oparciu o Plan inwestycyjny w części dotyczącej rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączenia do niej nowych obiektów sporządzany jest w oparciu o poniższe dokumentu:
 • wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości;
 • umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - zawarte pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami.

Tworzony przez nasze przedsiębiorstwo Plan Inwestycyjny musi uwzględniać m.in. realizowane programy z zakresu ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego oraz szereg innych dokumentów i opracowań dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury, ograniczenia niskiej emisji, działań rewitalizacyjnych itp.

Na podstawie wspomnianych dokumentów, jak również dodatkowych informacji dotyczących zainteresowania odbiorem Ciepła Systemowego w danym rejonie Przemyśla, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa, Zarząd MPEC Sp. z o.o. podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji.

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, Plan Inwestycyjny w trakcie jego realizacji ulega pewnym zmianom i modyfikacjom. Składane przez Państwa wnioski o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej są przez nas na bieżąco rozpatrywane i analizowane pod kątem technicznych możliwości ich realizacji oraz ekonomicznej opłacalności danej inwestycji.

Wobec stale rosnącej liczby składanych wniosków przyłączeniowych (w chwili obecnej właściciele lub zarządcy ponad 100 budynków w Przemyślu wyrazili zainteresowanie zmianą sposobu ogrzewania na Ciepło Systemowe) oraz ograniczonych środków finansowych jakie możemy przeznaczyć na inwestycje, wszelkie związane z tym decyzje muszą być starannie przeanalizowane i skalkulowane. Dlatego też podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto ją skonsultować i porozumieć się z właścicielami czy też zarządcami sąsiednich nieruchomości. Porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków przyłączeniowych znacznie zwiększa szansę na umieszczenie właśnie Państwa obiektów w Planie Inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu ich przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto uwzględnić czas niezbędny zarówno do przygotowania dokumentacji (przeprowadzenie uzgodnień, wydanie niezbędnych decyzji i opinii, wykonanie projektów), zamówienia potrzebnych urządzeń i materiałów, jak również zarezerwowania w harmonogramie prac środków i zasobów niezbędnych do wykonania inwestycji. Zbyt późne złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury przyłączeniowej może spowodować, że pomimo istniejących możliwości finansowych i technicznych, z powodów prawno-proceduralnych inwestycja ta musiałaby zostać przesunięta np. na kolejny rok.
Dlatego też wnioski przyłączeniowe na rok 2015 prosimy składać w terminie jak najwcześniejszym, max. do 30 września b.r.

aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2014.ROK 2014w roku 2014 (wg stanu na dzień 18.06.2014r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

•Siemiradzkiego 11
•Siemiradzkiego 15
•Pl. Legionów 1
•Mickiewicza 3
•Mickiewicza 13-15
•Mickiewicza 36
•Głowackiego 17
•Wieniawskiego 8
•Grunwaldzka 19

 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji. Wszystkie wnioski dotyczące podłączenia takich obiektów będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl
b-tryniecka@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 – 15.00
Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2014

 
 • Siemiradzkiego 11
  Siemiradzkiego 11
 • Siemiradzkiego 15
  Siemiradzkiego 15
 • Plac Legionów 1
  Plac Legionów 1
 • Mickiewicza 3
  Mickiewicza 3
 • Mickiewicza 36
  Mickiewicza 36
 • Grunwaldzka 19
  Grunwaldzka 19
 • Wieniawskiego 8
  Wieniawskiego 8
 • Głowackiego 17
  Głowackiego 17
 • Mickiewicza 13
  Mickiewicza 13
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry