Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2015

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2015

 

 

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 201512 grudnia 2014r. uchwałą Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu został zatwierdzony

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015

określający m.in. poszczególne zadania inwestycyjne i modernizacyjne, harmonogram ich realizacji oraz związane z tym nakłady finansowe.

Najobszerniejszą część planu inwestycyjnego stanowią zadania dotyczące rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączenia do niego kolejnych obiektów na terenie Przemyśla.
Ta część planu inwestycyjnego sporządzana jest w oparciu o poniższe dokumenty:
 • wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości;
 • umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - zawarte pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami.

Tworzony przez nasze przedsiębiorstwo Plan Inwestycyjny musi uwzględniać m.in. realizowane programy z zakresu ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego oraz szereg innych dokumentów i opracowań dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury, ograniczenia niskiej emisji, działań rewitalizacyjnych itp.

Na podstawie wspomnianych dokumentów oraz informacji dotyczących zainteresowania przyłączeniem obiektów do sieci ciepłowniczej w poszczególnych rejonach miasta, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa, Zarząd MPEC Sp. z o.o. podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji.

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, Plan Inwestycyjny w trakcie jego realizacji ulega pewnym zmianom i modyfikacjom. Składane przez Państwa wnioski o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej są przez nas na bieżąco rozpatrywane i analizowane pod kątem technicznych możliwości ich realizacji oraz ekonomicznej opłacalności danej inwestycji.

Wobec stale rosnącej liczby składanych wniosków przyłączeniowych (w chwili obecnej właściciele lub zarządcy ok 130 budynków w Przemyślu wyrazili zainteresowanie zmianą sposobu ogrzewania na Ciepło Systemowe) oraz ograniczonych środków finansowych jakie możemy przeznaczyć na inwestycje, wszelkie związane z tym decyzje muszą być starannie przeanalizowane i skalkulowane. Dlatego też podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto ją skonsultować i porozumieć się z właścicielami czy też zarządcami sąsiednich nieruchomości. Porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków przyłączeniowych znacznie zwiększa szansę na umieszczenie Państwa obiektów w Planie Inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu ich przyłączenia.

Podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto uwzględnić czas niezbędny zarówno do przygotowania dokumentacji (przeprowadzenie uzgodnień, wydanie niezbędnych decyzji i opinii, wykonanie projektów), zamówienia potrzebnych urządzeń i materiałów, jak również zarezerwowania w harmonogramie prac środków i zasobów niezbędnych do wykonania inwestycji. Zbyt późne złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury przyłączeniowej może spowodować, że pomimo istniejących możliwości finansowych i technicznych, z powodów prawno-proceduralnych inwestycja ta musiałaby zostać przesunięta np. na kolejny rok.
Dlatego też wnioski przyłączeniowe na rok 2016 prosimy składać jak najwcześniej, max. do 30 września b.r.


Najważniejszą z zaplanowanych na 2015r. inwestycji rozwojowych jest budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Leszczyńskiego oraz Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Jej realizacja pozwoli na przyłączenie w bieżącym roku do miejskiego systemu ciepłowniczego 8-9 budynków (ok. 1,2 - 1,3 MW mocy przyłączeniowej) z ewentualną możliwością rozbudowy w latach następnych.
Koszty wspomnianej inwestycji szacujemy na ok. 2,7 mln. zł. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015.

ROK 2015


w roku 2015 (wg stanu na dzień 15.01.2015r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

•   Leszczyńskiego 5
•   Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1
•   Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A
•   Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B
•   Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5
•   Bakończycka 11 (Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych)
•   Bakończycka 11A (Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych)
•   Brudzewskiego (PGM)
•   Barska 11
•   Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (oś. Monte Cassino)
•   Fredry 5
•   Waygarta 1
•   Lenartowicza
•   Rodziewiczówny 16

 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji. Wszystkie wnioski dotyczące podłączenia takich obiektów będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl
b-tryniecka@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 – 15.00Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2015


 • Waygarta 1
  Waygarta 1
 • Fredry 5
  Fredry 5
 • Leszczyńskiego 5
  Leszczyńskiego 5
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1
  Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A
  Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B
  Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5
  Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5
 • Bakończycka 11
  Bakończycka 11
 • Bakończycka 11A
  Bakończycka 11A
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry