Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2017

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2017

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 2017Uchwałą Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2017r. został zaktualizowany, przyjęty 16 stycznia 2017r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017

określający m.in. poszczególne zadania inwestycyjne i modernizacyjne, harmonogram ich realizacji oraz związane z tym nakłady finansowe.

Najważniejszy element planu inwestycyjnego to zadania dotyczące rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączenia do niego nowych obiektów.
Ta część planu inwestycyjnego sporządzana jest w oparciu o poniższe dokumenty:
 • wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości;
 • umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - zawarte pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami.

Oprócz wspomnianych dokumentów, Plan Inwestycyjny musi uwzględniać również m.in.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla, plany zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska, opracowania dotyczące rozwoju infrastruktury, plany działań rewitalizacyjnych, itp.

Na podstawie wspomnianych dokumentów i informacji oraz w oparciu o analizy dotyczące możliwości finansowych, technicznych i organizacyjnych naszej Spółki, jej Zarząd podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji.

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, Plan Inwestycyjny w trakcie jego realizacji ulega pewnym korektom i modyfikacjom. Składane przez Państwa wnioski o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej są przez nas na bieżąco rozpatrywane i analizowane pod kątem technicznych możliwości ich realizacji oraz ekonomicznej opłacalności danej inwestycji. Dotyczy to w szczególności wniosków o przyłączenie obiektu położonego w sąsiedztwie obiektu przyłączanego lub na trasie przebiegu układanego ciepłociągu.

Bardzo duże zainteresowanie przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej przy ograniczonych środkach finansowych jakie możemy przeznaczyć na inwestycje powoduje, że wszelkie związane z tym decyzje są starannie analizowane i kalkulowane. Dlatego też podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto ją skonsultować i porozumieć się z właścicielami czy też zarządcami sąsiednich nieruchomości. Porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków przyłączeniowych znacznie zwiększa szansę na umieszczenie Państwa obiektów w Planie Inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu realizacji inwestycji.

Podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto uwzględnić czas niezbędny zarówno do przygotowania dokumentacji (przeprowadzenie uzgodnień, wydanie niezbędnych decyzji i opinii, wykonanie projektów), zamówienia potrzebnych urządzeń i materiałów, jak również zarezerwowania w harmonogramie prac środków i zasobów niezbędnych do wykonania inwestycji. Zbyt późne złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury przyłączeniowej może spowodować, że pomimo istniejących możliwości finansowych i technicznych, z powodów prawno-proceduralnych inwestycja ta musiałaby zostać przesunięta np. na kolejny rok.

Dlatego też wnioski przyłączeniowe na rok 2018 prosimy składać jak najwcześniej, max. do 30 września b.r.

Najkosztowniejszą z zaplanowanych na 2017r. inwestycji jest rozbudowa systemu ciepłowniczego w okolicach ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Książąt Lubomirskich oraz doprowadzenie Ciepła Systemowego do Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego - obiektów użytkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską.

Oprócz tego do systemu ciepłowniczego planujemy przyłączyć kilkanaście budynków ogrzewanych dotychczas w przeważającej części piecami węglowymi oraz za pomocą lokalnych kotłowni.

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2017.


ROK 2017


w roku 2017 (wg stanu na dzień 10.09.2017r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Słowackiego 21 (I LO)
•   Smolki 10 (ZSO Nr 2)
•   Lubomirskich 6  (Pałac Lubomirskich - PWSW)
•   Lubomirskich 4  (Kolegium Wschodnie - PWSW)
•   Lubomirskich 2  (Kolegium Nowe - PWSW)
•   Mickiewicza 40
•   Dworskiego 12
•   Dworskiego 16
•   Dworskiego 76
•   Dworskiego 78
•   Dworskiego 80
•   Kazimierza Wielkiego 12
•   Kopernika 12
•   Frankowskiego 2
•   Chopina 2A
•   Grodzka 17


LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Goszczyńskiego - bud. 1 (projektowane osiedle mieszkaniowe - firma INFORES)
•   Grunwaldzka 28
•   I. Skorupki (projektowany budynek wielorodzinny - firma INFORES)
•   P. Skargi 16
•   P. Skargi 18

 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji.
Każdy wniosek dotyczący podłączenia takich obiektów będzie rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2017


 • I LO - Słowackiego 21
  I LO - Słowackiego 21
 • Dworskiego 12
  Dworskiego 12
 • Dworskiego 16
  Dworskiego 16
 • Frankowskiego 2
  Frankowskiego 2
 • Kopernika 12
  Kopernika 12
 • Mickiewicza 40
  Mickiewicza 40
 • Piotra Skargi 18
  Piotra Skargi 18
 • Smolki 10
  Smolki 10
 • Grodzka 17
  Grodzka 17
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry