Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2018

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2018

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 20185 grudnia 2017r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. podjął uchwałę zatwierdzającą

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018

określający m.in. poszczególne zadania inwestycyjne i modernizacyjne, harmonogram ich realizacji oraz związane z tym nakłady finansowe.

Łączne wydatki przewidziane w planie na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 wynoszą 2,43 mln. zł.

Ok. 400 tys. zł przeznaczonych zostanie na modernizację układu wytwarzania ciepła zainstalowanego w ciepłowni Zasanie. Ok. 126 tys. zł pochłonie przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Barskiej 10 i Focha 1 oraz wymiana węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Barskiej 10 i Poniatowskiego 13. Ok. 60 tys. zł zostanie przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji dotyczącej planowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej oraz budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska.

Najważniejszy element planu inwestycyjnego stanowią zadania dotyczące rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączenia do niego kolejnych nieruchomości.

Zasady sporządzania planu inwestycyjnego i podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>>


Podstawę sporządzenia planu inwestycyjnego w zakresie rozwoju systemu ciepłowniczego stanowią poniższe dokumenty:
 • wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości;
 • umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu - zawarte pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami.

Oprócz wspomnianych dokumentów, plan inwestycyjny uwzględnia także m.in.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla, plany zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska, opracowania dotyczące rozwoju infrastruktury, plany działań rewitalizacyjnych, itp.

Na podstawie wspomnianych dokumentów i informacji oraz w oparciu o analizy dotyczące możliwości finansowych, technicznych i organizacyjnych naszej Spółki, Zarząd MPEC podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji.

Ograniczone środki finansowe jakie może przeznaczyć nasza Spółka na realizację zadań inwestycyjnych w połączeniu z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem przyłączaniem budynków do sieci ciepłowniczej sprawiają, że każde zaplanowane zadanie inwestycyjne przed podjęciem decyzji o jego realizacji, jest starannie analizowane w różnych aspektach. Dlatego też, podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto ją skonsultować i porozumieć się z właścicielami czy też zarządcami sąsiednich nieruchomości. Porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków przyłączeniowych znacznie zwiększa szansę na umieszczenie Państwa obiektów w planie inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu realizacji inwestycji.

Podejmując decyzję o przyłączeniu obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego warto uwzględnić czas niezbędny zarówno do przygotowania dokumentacji (przeprowadzenie uzgodnień, wydanie niezbędnych decyzji i opinii, wykonanie projektów), zamówienia potrzebnych urządzeń i materiałów, jak również zarezerwowania w harmonogramie prac środków i zasobów niezbędnych do wykonania inwestycji. Zbyt późne złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury przyłączeniowej może spowodować, że pomimo istniejących możliwości finansowych i technicznych, z powodów prawno-proceduralnych inwestycja ta musiałaby zostać przesunięta np. na kolejny rok.

Dlatego też wnioski przyłączeniowe na rok 2019 i następne lata prosimy składać jak najwcześniej.

<<< Zwiń tekst


Najkosztowniejszą z zaplanowanych na rok 2018r. inwestycji (ponad 400 tys. zł) będzie dalsza rozbudowa systemu ciepłowniczego w okolicach ul. Goszczyńskiego i podłączenie do niego kolejnych dwóch budynków miniosiedla mieszkaniowego wznoszonego przy tej ulicy przez spółkę INFORES. Kolejnymi dużymi inwestycjami (pod względem wielkości mocy przyłączeniowej) będzie przyłączenie budynków przy ul. Tarnawskiego 14Dolińskiego 6. Ogrzewanie Ciepłem Systemowym zyskają także kolejne budynki, do których w roku 2017 zostały doprowadzone przyłącza ciepłownicze, natomiast węzły cieplne i instalacje odbiorcze zostaną wykonane w roku 2018, czyli Chopina 2A, P. Skargi 18Kazimierza Wielkiego 12.

Najważniejszą inwestycją z punktu widzenia ekologicznego, będzie przyłączenie do systemu ciepłowniczego znajdujących się w centrum miasta i ogrzewanych dotychczas w przeważającej części piecami węglowymi budynków przy ul. Ratuszowej 7, Plac Rybi 1 i 2. Łącznie w tych budynkach znajduje się ponad 30 lokali mieszkalnych i użytkowych, z czego w roku 2018 Ciepłem Systemowym ogrzewanych będzie ok. 20. To kolejnych kilkadziesiąt dymiących kominów mniej w ścisłym centrum Przemyśla. Podobne skutki ekologiczne przyniesie przyłączenie do systemu ciepłowniczego budynków przy ul. Mickiewicza 11ABarskiej 3.

Łączną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla nowo przyłączanych obiektów szacujemy na 1,2 MW.

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2018.


ROK 2018


W roku 2018 (wg stanu na dzień 12.12.2017r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Tarnawskiego 14
•   Mickiewicza 11A
•   Władycze 3   (wieża zegarowa)*
•   Władycze 5  (Szkoła Podstawowa Nr 11)*
•   Ratuszowa 7
•   Plac Rybi 1
•   Plac Rybi 2


LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Traugutta 3
•   Barska 3
•   Kraszewskiego 7
•   Żeromskiego 6
•   Dolińskiego 6
•   Goszczyńskiego 7
•   Goszczyńskiego bud. 1 i 2   (powstające osiedle mieszkaniowe - INFORES)
•   29-go Listopada 17
•   Św. Jana 3   (Zespół Szkół Salezjańskich)


* - inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji.
Każdy wniosek dotyczący podłączenia takich obiektów będzie rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2018


 • Barska 3
  Barska 3
 • Dolińskiego 6
  Dolińskiego 6
 • Zespół Szkół Salezjańskich
  Zespół Szkół Salezjańskich
 • Traugutta 3
  Traugutta 3
 • Mickiewicza 11a
  Mickiewicza 11a
 • Tarnawskiego 14
  Tarnawskiego 14
 • Ratuszowa 7
  Ratuszowa 7
 • Plac Rybi 1 i 2
  Plac Rybi 1 i 2
 • Władycze 5
  Władycze 5
 • Władycze 3
  Władycze 3
 • Kazimierza Wielkiego 12
  Kazimierza Wielkiego 12
 • Chopina 2A
  Chopina 2A
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry