Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

 

Kochasz dzieci - nie pal śmieci

To ogólnopolska ekologiczna kampania edukacyjna, którą w Przemyślu organizują wspólnie: Fundacja Ekologiczna Arka, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Straż Miejska w Przemyślu oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Prezydent Miasta Przemyśla, natomiast patronat medialny tygodnik Życie Podkarpackie.Niemal jak co roku, wraz ze spadkami temperatur i rozpoczęciem sezonu grzewczego, obserwujemy w naszym mieście raptowny wzrost zanieczyszczeń powietrza, co potwierdzają badania monitoringowe prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest spalanie w domowych piecach i przydomowych kotłowniach węgla kiepskiej jakości, głównie miału i mułu węglowego. Ale jeszcze gorsze skutki przynosi spalanie w domowych paleniskach śmieci i odpadów: plastikowych opakowań, odpadów gumowych, tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, ścinków gumy, skóry i tkanin, itd.

Paląc śmieci nie tylko zanieczyszczamy powietrze i glebę, ale i niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi.

Niestety, spalanie śmieci to dosyć częsta praktyka, za którą stoją z jednej strony mentalność i przyzwyczajenie, głównie starszych mieszkańców miasta – „bo tak robiło się od zawsze”, jak i fałszywie pojmowana oszczędność, bo wywóz śmieci jest droższy i bardziej kłopotliwy niż ich spalenie, a poza tym węgiel kosztuje a śmiecie są darmowe.

Jednak ta, jak się niektórym wydaje tania, łatwo osiągalna i niekłopotliwa metoda pozbywania się odpadów ma również swoje konsekwencje. W przyrodzie nic bowiem nie ginie bez śladu. I nie chodzi tylko o dyskomfort spowodowany uciążliwymi i duszącymi zapachami, ale przede wszystkim katastrofalny wpływ tego procederu na zdrowie, i to nie tylko tych, którzy przyczyniają się do powstawania problemu, ale w gruncie rzeczy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
 

Bezpieczna utylizacja termiczna odpadów wymaga specjalnych, przystosowanych do tego celu instalacji i odpowiednio wysokiej temperatury (ok. 1200oC). Przy spalaniu odpadów w niskich temperaturach (od 200 do 500oC – a takie panują w domowych piecach) do atmosfery uwalniane są toksyczne i szkodliwe związki chemiczne: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Są one przyczyną licznych chorób, zwłaszcza u dzieci. Atakowany jest m.in. układ oddechowy – pojawiają się kaszel i duszności, mogą też wystąpić reakcje alergiczne na skórze.

Z uwagi na konstrukcję  wysokość kominów dym powstały w wyniku spalaniu śmieci, zawierający oprócz wspomnianych wyżej związków chemicznych także metale ciężkie: kadm, nikiel, ołów, rtęćzwiązki chloru, nie jest wywiewany na duże odległości oraz rozrzedzany przez wiatr, lecz osiada bezpośrednio w naszym najbliższym otoczeniu - na trawnikach, ubraniach, samochodach i ogrodach, zanieczyszczając np. rosnące w nich warzywa i owoce. Wspomniane metale i inne zanieczyszczenia dostają się także do wód gruntowych, pogarszając ich jakość.

Wpływ wspomnianych szkodliwych związków na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
 


Równie pozorne przy spalaniu śmieci w domowych paleniskach okazują się oszczędności ekonomiczne. Szybko się może bowiem okazać, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, ci sami ludzie będą musieli przeznaczyć na kosztowne leczenie siebie i swoich bliskich.

Jak więc widać wyraźnie, wrzucając do pieca śmieci i odpady, nie pozbywamy się problemu, a raczej szkodzimy sobie i bliskim, często nawet tym, którzy się nie narodzili, łamiąc przy tym prawo!
 

W myśl art. 191 ustawy o odpadach, spalanie odpadów w domowych piecach, w więc nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.

Na podstawie Art. 379 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Przemyśla upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu oraz pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu "do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, poprzez: prawo wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren kontrolowanej nieruchomości, przeprowadzenia badań lub wykonywanie innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądanie pisemnych lub ustnych informacji i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli".

Na podstawie wspomnianego upoważnienia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu przeprowadzają rocznie co najmniej kilkadziesiąt kontroli dotyczących spalania w domowych piecach śmieci, odpadów i innych nieprzeznaczonych do tego celu paliw.

Osobie, która utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie wspomnianej kontroli grozi odpowiedzialność karna. Na podstawie art. 225 par. 1 Kodeksu karnego czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

CO ROBIĆ GDY SĄSIAD SPALA ŚMIECIE? Poinformuj sąsiada o skutkach takiego postępowania oraz o grożącej z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.
W przypadku braku reakcji zawiadom odpowiednie służby:
Straż Miejską - tel. 986
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UM - tel. 16 675 20 56

CO WOLNO A CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ
W DOMOWYCH PIECACH I PRZYDOMOWYCH KOTŁOWNIACH

CO WOLNO SPALAĆ CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ
 • odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślinna;
 • odpady z przetwórstwa drewna: trociny, wióry, ścinki drewna - z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych;
 • odpady kory i korka;
 • kartony oraz opakowania z papieru, tektury i drewna;
 • odpady z gospodarstw domowych i odpady budowlane: papier, tektura, drewno z budów, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;
 • inne odpady ulegające biodegradacji.
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach;
 • zużytych opon;
 • innych odpadów z gumy;
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych;
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem i impregnatami;
 • sztucznych skór;
 • opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, itp.;
 • opakowań po farbach i lakierach;
 • pozostałości farb i lakierów;
 • plastikowych toreb z polietylenu;
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 )
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r. Nr 75 poz. 527).

<<< Zwiń tabelęNa stronie www.kalkulator.misja-emisja.pl znajduje się interesujący kalkulator, który pokazuje, co trafia do powietrza po spaleniu w domowym piecu (nielegalnie!) gazet, mebli, opon i opakowań plastitkowych, a co po spaleniu - węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego i ekogroszku.
Warto uważnie zapoznać się z wynikami tej pouczającej animacji!
 JESZCZE RAZ APELUJEMY O ROZSĄDEK!!!

Dla naszego wspólnego zdrowia, dla zdrowia dzieci nie palmy śmieci w naszych domowych piecach i przydomowych kotłowniach.


KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI!


 


 


Informacje o Kampanii:

Patronat:

Oficjalna strona internetowa Przemyśla Witryna internetowa tygodnika Życie Podkarpackie


Organizatorzy i partnerzy:


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Straż Miejska w Przemyślu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu
Materiały graficzne oraz informacje zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej pochodzą m.in.

ze strony internetowej portalu www.akademiaodpadowa.pl ufundowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowią własność Stowarzyszenia Ekopsychologia.
Ze strony internetowej Fundacji Ekologicznej Arka http://fundacjaarka.pl

Serdecznie dziękujemy za wyrażenie zgody na wykorzystanie wspomnianych materiałów i informacji oraz zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wspomnianego Stowarzyszenia oraz Fundacji.


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry