Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

INFORMACJE O SPÓŁCE » LOKALIZACJA OBIEKTÓW MPEC

LOKALIZACJA OBIEKTÓW MPEC

Lokalizacja obiektów MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

Siedziba Spółki

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., zlokalizowana jest w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, na terenie większego kompleksu, mieszczącego także plac składowy oraz budynki magazynowe i biurowo-warsztatowe przedsiębiorstwa.


Siedziba MPEC - Wydział Sieci i WęzłówLOKALIZACJA WYDZIAŁU SIECI I WĘZŁÓW NA MAPACH GOOGLE >>>


<<< Zwiń mapę GoogleW budynku siedziby Spółki mieści się również część administracyjno-biurowa przedsiębiorstwa, w tym działy bezpośrednio związane z obsługą odbiorców:
 1. Rozwoju i Inwestycji
 2. Umów i Rozliczeń
 3. Księgowości

Dział Rozwoju i Inwestycji

zajmuje się całokształtem prac związanych z rozwojem części przesyłowo-dystrybucyjnej systemu ciepłowniczego, projektowaniem nowych odcinków sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz uzgodnieniami z potencjalnymi odbiorcami ciepła zainteresowanymi uzyskaniem informacji dotyczących:
 1. możliwości oraz terminu podłączenia danego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 2. zakresu robót które w tym celu należy wykonać;
 3. kosztów podłączenia i późniejszego ogrzewania obiektu;
 4. pomocy technicznej i prawnej ze strony naszego przedsiębiorstwa dla potencjalnych odbiorców;
 5. warunków finansowania inwestycji,
 6. zawieraniem umów użyczenia, najmu itp., związanych z użytkowanymi przez MPEC pomieszczeniami węzłów cieplnych
oraz wszelkich pozostałych spraw związanych z rozpoczęciem dostarczania ciepła systemowego do przyłączanego obiektu.

Dział Umów i Rozliczeń

zajmuje się całokształtem spraw związanych z obsługą odbiorców ciepła, a w szczególności:
 1. zawieraniem umów sprzedaży ciepła i umów pokrewnych;
 2. prowadzeniem rozliczeń i wystawianiem faktur za ciepło.

Kluczową komórką organizacyjną przedsiębiorstwa realizującą jego podstawowe zadania jest

Wydział Sieci i Węzłów

zlokalizowany w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8.

Oprócz bieżącej eksploatacji sieci i węzłów cieplnych, poszczególne komórki tego wydziału zajmują się m.in:
 1. włączeniem i wyłączeniem ciepła w obiektach;
 2. uzgodnieniem z Odbiorcami terminu pierwszego włączenia dostaw ciepła do obiektu;
 3. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących awarii ogrzewania lub niewłaściwej pracy urządzeń i sieci ciepłowniczych;
 4. wykonaniem prac dodatkowych na instalacjach odbiorczych c.o. i c.w.u. w obiektach;
 5. przeprowadzaniem prac remontowych i innych usług, uzgodnionych z Odbiorcą.


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry