Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

NASZE WYDAWNICTWA

Aktualności MPEC Przemyśl
WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2020
Roczne sprawozdanie z działalności MPEC, zawierające dane techniczne, ekonomiczne, finansowe, kadrowe, itd., przedstawiających funkcjonowanie Spółki w roku 2020.
Ulotka informacyjna (czerwiec 2021)
Materiał informacyjny MPEC Przemyśl skierowany do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje dotyczące struktury kosztów wytworzenia i przesłanie 1 GJ ciepła oraz relacje kosztów opału i rosnących cen uprawnień do emisji CO2 w latach 2015 - 2020 (0,9 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(11)/2021 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje m.in. o instalacjach fotowoltaicznych, Europejskim Zielonym Ładzie w kontekście Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, efektach modernizacji kotła K3 w ciepłowni Zasanie, inwestycjach MPEC w latach 2020 i 2021, podsumowanie akcji "20 stopni dla klimatu".(4,0 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(10)/2020 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje m.in. o pompach ciepła i zasadach na jakich funkcjonują, prowadzonej przez MPEC edukacji ekologicznej, budowie elektrociepłowni w Przemyślu, inwestycjach MPEC w latach 2019 i 2020 dostępnych funduszach na poprawę efektywności cieplnej, informatyzacji obsługi odbiorców ciepła w przemyskim MPEC-u.(11,0 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2019
Roczne sprawozdanie z działalności MPEC, zawierające szereg danych technicznych, ekonomicznych, kadrowych, finansowych, itd., przedstawiających funkcjonowanie Spółki w roku 2019 (12 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(9)/2019 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego - tym razem wydanie okolicznościowe, poświęcone głównie jubileuszowi 35-lecia MPEC-u oraz zamierzeniom inwestycyjnym PGNiG TERMIKA.(9,0 MB).
"Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego"
- podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem i ciepłą wodą oraz o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.(1 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2018
Periodyczna publikacja zawierająca dane techniczne ekonomiczne, finansowe, kadrowe i wiele wiele innych, przedstawiających funkcjonowanie Spółki w roku 2018 i planach inwestycyjnych na rok 2019. (8 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(8)/2019 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje o sposobach na poprawę efektywności cieplnej, poradnik jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej, inwestycjach MPEC w latach 2018 i 2019 oraz szereg innych informacji (3,0 MB).
"Dostarczamy ciepło przez cały rok"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego w kontekście możliwości korzystania z niego przez cały rok. (0,2 MB)
"Dbamy o czyste powietrze"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego w kontekście walki ze smogiem i ochrony czystego powietrza. (0,2 MB)
"Ogrzewamy wodę w mieszkaniach"
- ulotka informująca o zaletach ciepłej wody przygotowywanej przy pomocy Ciepła Systemowego (0,2 MB)
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(7)/2018 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje o rewolucji czekającej przemyskie ciepłownictwo, nowoczesnych systemach grzewczych w starym budownictwie, programie "Ekologiczny Przemyśl", opis faktury za ciepło i szereg innych informacji (3,0 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2017
zawiera m.in. dane techniczne,  ekonomiczne, organizacyjne Spółki, informacje o zatrudnieniu i sprawach pracowniczych, podsumowanie inwestycji z roku 2017 i plany inwestycyjne na rok 2018, informacje o certyfikacji przemyskiego systemu ciepłowniczego oraz szereg innych danych o przedsiębiorstwie. (7 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(6)/2018 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje dotyczące m.in.: uzyskanego przez MPEC Certyfikatu Jakości NO SMOG, ogrzewania podłogowego, inwestycji MPEC prowadzonych w roku 2017 i planowanych na rok 2018, efektów walki ze smogiem i szereg innych informacji (2,7 MB).
Certyfikat redukcji niskiej emisji dla MPEC
artykuł zamieszczony w miesięczniku Nasz Przemyśl w lutym 2018r. dotyczący certyfikatów dla Ciepła Systemowego dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. (1,0 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(5)/2017 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego. Ten numer w całości poświęcony jest tytułowym zagrożeniom społecznej akcji informacyjnej pn. "Czad i ogień! Obudź czujność!" oraz sposobom w jaki można zminimalizować ryzyko z tym związane (2,1 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2016
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, informacje o warunkach i strukturze zatrudnienia, analizę przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, plany inwestycyjne, analizę SWOT oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (7 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(4)/2017 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające informacje dotyczące m.in.: inteligentnego ogrzewania, materiałów instalacyjnych, inwestycji MPEC prowadzonych w roku 2016 i planowanych na rok 2017, przemyskiego smogu, audytu energetycznego i szereg innych informacji (3,3 MB).
"Tworzymy ciepły klimat"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego oraz warunkach i procedurze przyłączenia nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego (2,1 MB)
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(3)/2016 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające informacje dotyczące mieszkaniowych stacji cieplnych, zasad ich działania, rekuperatorów, świadectw energetycznych, grzejników, planów rozwojowych MPEC na lata 2017-2018 i szereg innych informacji (2,1 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2015
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, dane kadrowe, informacje handlowe, analizę rynku Ciepła Systemowego, Raport Społeczny oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (16 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2/2016 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające szereg informacji dotyczących korzystania z ciepła, zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu, rozwiązaniach technologiczno-informatycznych stosowanych w przemyskim ciepłownictwie i szereg innych informacji. (1,8 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1/2015 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające szereg informacji dotyczących korzystania z ciepła (7 MB).
Ulotka ekologicznej akcji edukacyjnej "Kochasz dzieci nie pal śmieci"
przedstawia m.in. wpływ substancji powstałych przy spalaniu śmieci na ludzki organizm i środowisko naturalne (1,5 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2014
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, zarys kompetencyjny poszczególnych komórek organizacyjnych, schemat przemyskiego oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (9 MB).
"Ciepło, cieplej... ciepłownia" - Dzień Otwartych Drzwi Ciepłowni Zasanie
- ulotka informacyjna (2 MB)
"Ciepło Systemowe dla Przemyśla"
- ulotka promocyjna (2 MB)
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2013
zawiera m.in. rys historyczny przedsiębiorstwa, bilans oraz rachunek zysków i strat, dane techniczne systemu wytwórczego i przesyłowo-dystrybucyjnego, informacje dotyczące wpływu działalności MPEC na środowisko (15 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2012
zawiera m.in. sprawozdanie finansowe Spółki, raport środowiskowy, dane techniczne systemu wytwórczego i przesyłowo-dystrybucyjnego oraz informacje dotyczące prowadzonych i planowanych inwestycji(6 MB).
"Ciepło Systemowe dla Przemyśla"
- ulotka promocyjno-informacyjna o warunkach i procedurze przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego, proponowanych rozwiązaniach technicznych, itp. (2,6 MB)
"Polityka Jakości MPEC w Przemyślu Sp. z o.o."
- tekst polityki jakości oraz priorytetowe cele naszego przedsiębiorstwa przedstawione przez Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca (0,6 MB)
"Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego"
- podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem i ciepłą wodą (0,5 MB).
"Prawidłowy dobór grzejników"
- krótki poradnik, jak prawidłowo dobrać wielkość i moc grzejników w lokalu zasilanym w ciepło z mieszkaniowej stacji cieplnej lub węzła cieplnego stałoparametrowego - 65/35oC (0,15 MB).
"MPEC 1984 - 2009"
- Folder wydany z okazji 25-lecia przedsiębiorstwa (5 MB)
"Ciepło i ekologia"
- artykuł autorstwa Kazimierza Steca - Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zamieszczony w miesięczniku "Nasz Przemyśl" w marcu 2009r. (1 MB)
"X LAT MPEC PRZEMYŚL - 1984-1994"
- A to wydawnictwo zamieszczamy jako historyczną ciekawostkę.
Folder wydany z okazji 10-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa (30 MB)
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry