Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

OCHRONA JAKOŚCI POWIETRZA

Ochrona jakości powietrza

OCHRONA JAKOŚCI POWIETRZA W PRZEMYŚLU
Poniżej zamieszczamy najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony jakości powietrza oraz sposobów ograniczania niskiej emisji w Przemyślu.


PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA PRZEMYŚLA
Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśla na lata 2019 – 2023
01 - Część ogólna
02 - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
03 - Charakterystyka Miasta Przemyśla
04 - Bilans potrzeb grzewczych
04.1 - Zapotrzebowanie na moc cieplną
05 - Uwarunkowania rozwoju miasta
05.1 - Tereny przewidywanego rozwoju M. Przemyśl
05.2 - Prognoza zużycia energii elektrycznej M. Przemyśl
05.3 - Prognoza zapotrzebowania i zużycia paliwa gazowego M. Przemyśl
05.4 - Plan M. Przemyśl
06 - System ciepłowniczy
06.1 - System ciepłowniczy - specyfikacja odcinków sieci ciepłowniczej
06.2 - System ciepłowniczy - specyfikacja węzłów cieplnych
07 - System elektroenergetyczny
08 - System gazowniczy
09 - Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
10 - Energia odnawialna, odpadowa, lokalne nadwyżki energii. Zakres współpracy z sąsiadującymi gminami
11 - Podsumowanie i wnioski
„PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego Pm10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych” – uchwalony Uchwałą nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 13 października 2020r. pod poz. 3868 (obowiązuje od dnia 28 października 2020r.)
„PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – uchwalony Uchwałą nr XXXIII/608/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013r. (uchylona z dniem 28 października 2020r.)
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA
– przyjęty uchwałą Nr 160/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015r., zaktualizowany uchwałą nr 15/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018r.
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA PRZEMYŚLA
– przyjęty Uchwałą Nr 204/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2016r.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016 – 2023
– przyjęty Uchwałą Nr 145/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2017r.
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. - przyjęty Uchwałą Nr 130/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 sierpnia 2018r.
ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Raport za rok 2017 opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry