Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2012

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2012

 

 

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
W ROKU 2012


Podstawą planowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu poszczególnych zadań inwestycyjnych a następnie ich realizacji jest uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd naszego przedsiębiorstwa


PLAN INWESTYCYJNY

Podstawą do sporządzenia Planu inwestycyjnego, w części dotyczącej rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączenia do niej nowych obiektów, są przede wszystkim złożone przez właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe czy też zarządców nieruchomości wnioski o przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej a także zawarte już umowy przyłączeniowe. W oparciu o analizę wspomnianych dokumentów, biorąc pod uwagę perspektywy rozwojowe systemu ciepłowniczego w danym rejonie Przemyśla, możliwości finansowe, techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa oraz zgodność założeń rozwojowych sieci ciepłowniczej z obowiązującymi planami i programami, m.in.:
 Zarząd MPEC Sp. z o.o. podejmuje decyzję o kierunkach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w określonych sektorach miasta oraz warunkach i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. Na tej podstawie konstruowane są zarówno roczne jak i wieloletnie plany inwestycyjne naszego przedsiębiorstwa, określające które obiekty, na jakich zasadach i w jakich terminach będą przyłączane do sieci ciepłowniczej.

Plan inwestycyjny jest jednak dokumentem „żywym” i umiarkowanie elastycznym. Gdy w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pojawiają się nowe okoliczności, nowe wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej danego obiektu, są one na bieżąco rozpatrywane i analizowane. Jeżeli taka inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona i technicznie możliwa do wykonania, dokonywana jest korekta obowiązującego Planu inwestycyjnego, umożliwiająca przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu, którego wniosek dotyczy.

Wobec ograniczonych środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone przez nasze przedsiębiorstwo na nowe inwestycje oraz stale rosnącej liczby wniosków przyłączeniowych składanych przez wiele zainteresowanych podmiotów, praktycznie ze wszystkich rejonów naszego miasta, kolejność oraz planowany termin podłączenia do sieci ciepłowniczej poszczególnych obiektów determinowane są czynnikami ekonomicznymi (analizą opłacalności ekonomicznej danej inwestycji), jak również możliwościami prawnymi, technicznymi i technologicznymi.
Równie istotna jest kolejność składanych przez Państwa wniosków, jak również zorganizowany charakter tego procesu, czyli porozumienie zarządów lub administratorów przynajmniej dwóch lub trzech sąsiednich budynków (wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielczych, prywatnych) oraz wspólne złożenie wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Tak przeprowadzona procedura znacznie zwiększa szansę na umieszczenie właśnie Państwa obiektów w Planie inwestycyjnym oraz określenie satysfakcjonujących Państwa warunków i terminu przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami naszego przedsiębiorstwa w zakresie realizowanych w najbliższym czasie inwestycji, rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia do sieci poszczególnych obiektów, poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia wspomnianego Planu na rok 2012 (wg. stanu na dzień 01.05.2012r.).
 


ROK 2012


W roku 2012 MPEC Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej m.in. poniższych budynków:

Dworskiego 4
Dworskiego 6
Dworskiego 22
Dworskiego 28
Dworskiego 28A
Dworskiego 52
Dworskiego 55
Rejtana 2
Rejtana 4
Monte Cassino - budynek nr 2 (budowane osiedle M. Cassino)
Monte Cassino - budynek nr 3 (budowane osiedle M. Cassino)
Smolki 3
Smolki 13
3-go Maja 53
Rynek 26
Krasińskiego 49
Rogozińskiego 16
Noskowskiego 7 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji. Wszystkie wnioski dotyczące podłączenia takich obiektów będą rozpatrywane indywidualnie.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych przyłączeniem obiektów położonych w rejonie wymienionych ulic do miejskiej sieci ciepłowniczej (w roku 2012 lub latach następnych), prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Inwestycji - tel. 16 670-42-53 wew. 246, lub osobiście w siedzibie naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pokój nr 18.
Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2012

 

 

 • Monte Cassino bud. 2 i 3
  Monte Cassino bud. 2 i 3
 • Rynek 26
  Rynek 26
 • Smolki 3
  Smolki 3
 • Smolki 13
  Smolki 13
 • Dworskiego 4
  Dworskiego 4
 • Dworskiego 6
  Dworskiego 6
 • Dworskiego 22
  Dworskiego 22
 • Dworskiego 28
  Dworskiego 28
 • Dworskiego 52
  Dworskiego 52
 • Dworskiego 55
  Dworskiego 55
 • Krasińskiego 49
  Krasińskiego 49
 • 3- go Maja 53
  3- go Maja 53
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry