Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

REGULACJE PRAWNE

 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.

  Prawo energetyczne
  (tekst jedn. - Dz.U. 2020  poz.833 z późn. zm.)
  stan prawny na 01.04.2022 - opracowanie URE

  (plik w formacie pdf ok. 1,7 MB)

 • ROZPORZĄDZENIE TARYFOWE

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.
  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
  oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
  (Dz. U. 2020 poz.718 zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 158 i poz. 788 oraz z 2022 r. poz. 37 i poz. 597)
  Stan prawny na 13.06.2022r.

  (plik w formacie pdf ok. 400 kB)

 • FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  (Dz. U. 07 Nr 16 poz.92)
  (plik w formacie pdf ok. 830 kB)

 • PRZEPROWADZANIE KONTROLI

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r.
  w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
  (Dz.U. 2016 poz. 2166)

 • KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

  (Dz. U. 2003 Nr 89 poz.828 zm.: Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189)
  stan prawny na dzień 13.06.2022 r.

 • PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r.
  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

  (Dz. U. 2019 poz.759)

 • BHP PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

  (Dz. U. z 2019r.  poz.1830, zm.: Dz. U. z 2020 poz. 529 i 1649)

  (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1210)

 • OGRANICZENIE SPRZEDAŻY I POBORU CIEPŁA

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
  oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

  (Dz. U. 2021  poz.2209)

 • ZAPASY PALIW

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r.
  w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
  (Dz. U. 2003 Nr 39 poz.338, zm.: Dz. U. 2010 Nr 108 poz. 701)

 • WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (tekst jedn. Dz.U. 2022  poz.1225 )

 • ZASTOSOWANIE CIEPŁOMIERZY I PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DO ROZLICZEŃ

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.

  w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach
  (Dz.U. 2021  poz.2273 )

 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r.

  o charakterystyce energetycznej budynków
  (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.497)
  (plik w formacie pdf ok. 180 kB)

 • METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.

  w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
  (Dz.U. 2015 poz.376 zm.: Dz. U. 2017 poz. 22, Dz. U. 2019 poz. 1829)

  (tekst ujednolicony - stan prawny na dzień 13.06.2022r.)

 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW (UE)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. 

  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

  (Dz.U.UE L153/13)
  stan prawny na dzień 01.07.2016r.

  (plik w formacie pdf ok. 1 MB)

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  Ustawa z dnia 20 maja 2016r.

  o efektywności energetycznej
  (tekst jedn. Dz.U. 2021  poz.2166)

 • GOSPODARKA KOMUNALNA

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r.

  o gospodarce komunalnej
  (tekst jedn. - Dz.U. 2021  poz.679 )

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015r.

  o odnawialnych źródłach energii
  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 610; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1093, poz. 1467, poz. 1873 i poz. 2376 oraz z 2022 r. poz. 467.)
   

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry