Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU Z ŻYCIA PODKARPACKIEGO Z DNIA 09.03.2016R.

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU Z ŻYCIA PODKARPACKIEGO Z DNIA 09.03.2016R.

Sprostowanie artykułu

SPROSTOWANIE


Powiększ artykuł W tygodniku Życie Podkarpackie z dnia 9 marca b.r. ukazał się artykuł pt. „Setki złotych niedopłaty za co. Mieszkańcy „Płyt” zszokowani”, zawierający wiele nieścisłych i nieprawdziwych informacji, tworzących w efekcie obraz dosyć daleki od rzeczywistości.

Budynki osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia ogrzewane są ciepłem wytwarzanym przez spółkę Fibris, dostarczanym do pomieszczenia rozdzielni, gdzie następuje pomiar jego ilości sprzedawanej następnie MPEC-owi po cenach określonych przez spółkę Fibris. Następnie MPEC przesyła odebrane od wytwórcy ciepło osiedlową siecią ciepłowniczą (eksploatowaną przez MPEC) do poszczególnych budynków wspomnianego osiedla mieszkaniowego i na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych w każdym z nich obciąża co miesiąc odbiorców opłatami wg stawek określonych przez spółkę Fibris. Dodatkowo każdy z odbiorców obciążany jest tzw. opłatami przesyłowymi ustalanymi przez MPEC, które pokrywają koszty eksploatacji osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz koszty strat ciepła na tej sieci (różnica pomiędzy ilością ciepła zakupioną przez MPEC od spółki Fibris i zużytego przez wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci osiedlowej). Opłata ta jest więc ściśle skorelowana z ceną ciepła ustalaną przez jego wytwórcę.

W czerwcu 2014r. otrzymaliśmy informację, że od 1 września 2014r. spółka Fibris wprowadza drastyczną naszym zdaniem podwyżkę opłat zmiennych za ciepło, które wzrosły z 21,95 do 41,15 zł/GJ - (87,4%) oraz opłat stałych za zamówioną moc cieplną, które wzrastały o 22,6%. Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie.

Należy przy tym zaznaczyć, że wspomniane ceny i stawki opłat ustalane są jednostronnie przez spółkę Fibris. Zarówno MPEC, jak i odbiorcy ciepła, którzy ponoszą w całości skutki wprowadzanych zmian cen, nie mają na ich wysokość żadnego wpływu. Mając na uwadze jak najlepiej pojęty interes mieszkańców osiedla przy ul. Ofiar Katynia, MPEC wystąpił bezzwłocznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ponad 70% podwyżki cen ciepła dla odbiorców oraz do spółki Fibris z prośbą o przedłożenie kalkulacji taryfy oraz uzasadnienia tak dużego wzrostu cen. Pomimo naszych zabiegów mających na celu ograniczenie skokowego wzrostu cen ciepłą, począwszy od 1 września 2014r. nowa taryfa wytwórcy ciepła weszła w życie, a wraz z nią znaczne podwyżki cen ciepła. Skutkiem wprowadzenia wspomnianej podwyżki był również wzrostem kosztów strat ciepła generowanych przez osiedlową sieć ciepłowniczą, co zmusiło MPEC do podniesienia od 1 grudnia 2014r. opłat przesyłowych o ok. 12%.

Całkowicie nieprawdziwa jest m.in. informacja podana w artykule, dotycząca „podwyższenia przez MPEC opłaty stałej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Ofiar Katynia 10A o 100%”. Przy niemal identycznej ilości zużytego ciepła w roku 2014 i 2015, całkowity wzrost opłat wyniósł 27%, w czym wzrost cen MPEC to 1,63%, natomiast wzrost cen Fibris to 25,37%.

Nieprawdziwa jest także informacja o późniejszych podwyżkach cen ciepła. Ceny i stawki opłat naliczane przez spółkę Fibris obowiązują od 1 września 2014r. do chwili obecnej, natomiast stawki opłat naliczane przez MPEC obowiązują od 1 grudnia 2014r. do 30 czerwca 2016r.

Weryfikację pozostałych nieprawdziwych lub nieścisłych informacji zawartych w artykule umożliwia poniższe zestawienie


Wszystkie taryfy dla ciepła, zarówno MPEC jak i spółki Fibris dostępne są poniżej oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Zupełnie odrębnym zagadnieniem pozostaje natomiast sposób ustalania zaliczek i rozliczania opłat za ciepło przez zarządców lub administratorów budynków dla poszczególnych mieszkańców. Wszystkie te zagadnienia regulowane są indywidualnie przez poszczególnych odbiorców i MPEC nie bierze w tym procesie żadnego udziału.

        Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązująca od 01.11.2013r. do 30.11.2014r.)
        Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązująca od 01.12.2014r. do 30.06.2016r.)
        Taryfa dla ciepła wytwórcy ciepła - FIBRIS S.A. w Przemyślu (obowiązuje do 31.08.2014r.)
        Taryfa dla ciepła wytwórcy ciepła - FIBRIS S.A. w Przemyślu (obowiązuje od 01.09.2014r.)
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa nieczynna
do odwołania

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry