Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » ZMIANA WIELKOŚCI ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ

ZMIANA WIELKOŚCI ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ

Zasady zmiany zamówionej mocy cieplnej Jeżeli przeprowadziliście Państwo prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji odbiorczej c.o., montaż zaworów termostatycznych itp.), które spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w Państwa obiekcie, (o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej) do dnia 30 września każdego roku możecie Państwo złożyć w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

WNIOSEK O ZMIANĘ WIELKOŚCI ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ


W przypadku zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej, zmiana mocy obowiązywała będzie od dnia 1 stycznia roku następnego. W przypadku rozbudowy ogrzewanego obiektu lub zwiększenia ogrzewanej powierzchni (kubatury) w obiekcie, istnieje możliwość zwiększenia wielkości zamówionej mocy od dnia podanego przez Odbiorcę w treści wniosku.

Zwiększenie lub zwiększenie wielkości zamówionej mocy cieplnej realizowane jest przez nasze przedsiębiorstwo poprzez ustawienie odpowiedniej wielkości przepływu czynnika grzewczego przy zachowaniu temperatury nośnika ciepła na dotychczasowym poziomie.

Zapewnienie prawidłowej pracy instalacji odbiorczej po zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i redukcji wielkości zamówionej mocy cieplnej z reguły wymaga przeprowadzenia ponownej regulacji instalacji. W przeciwnym wypadku zmniejszony po redukcji mocy całkowity strumień czynnika grzewczego będzie przepływał praktycznie w całości przez grzejniki zlokalizowane bliżej źródła zasilania, zaś tylko niewielka jego część będzie zasilała grzejniki bardziej oddalone od źródła zasilania (na tzw. "końcówkach instalacji"). Nieprawidłowa regulacja instalacji odbiorczej spowoduje przegrzewanie jednych pomieszczeń przy równoczesnym niedogrzewaniu pozostałych.

Dokonując korekty wielkości zamówionej mocy cieplnej należy równocześnie pamiętać, że zbytnie jej ograniczenie w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania może spowodować zarówno niedogrzewanie obiektu (obniżenie komfortu cieplnego), jak również przekroczenie przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej. W takim przypadku, MPEC na podstawie § 40 rozporządzenia taryfowego,
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
(Dz.U. z 2017 r., poz.1988)
dokonuje kontroli prawidłowości określenia przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej, Odbiorca może zostać obciążany dodatkowymi opłatami z tego tytułu.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące prawidłowego określenia wielkości zamówionej mocy cieplnej dla Państwa obiektu, proponujemy skorzystanie z usług naszego przedsiębiorstwa w tym zakresie. Na podstawie posiadanych danych oraz przeprowadzanych na życzenie Odbiorcy pomiarów możemy przeprowadzić analizę dotyczącą zapotrzebowania na ciepło oraz określić optymalną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu.


  • icopobierz   | Wniosek o zmianę wielkości zamówionej mocy cieplnej
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry