Strefa pracowników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Skuteczne komunikowanie się wewnątrz przedsiębiorstwa odgrywa istotną rolę w sprawnym jego funkcjonowaniu.

W dobie tzw. „społeczeństwa informacyjnego” niezbędne jest zapewnienie dostępu do informacji oraz możliwości komunikowania się, bez względu na miejsce i czas, tak aby każdy mógł swobodnie wybrać moment, w którym będzie chciał odebrać lub przekazać istotne dla siebie oraz dla firmy informacje.

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy przedsiębiorstwo takie jak nasza Spółka prowadzi działalność w systemie zmianowym, w dwóch obiektach, położonych na przeciwległych krańcach miasta i bezpośrednie komunikowanie się ze wszystkimi pracownikami jednocześnie jest niemalże niemożliwe.

Mając na uwadze potrzebę sprawnego i skutecznego komunikowania się, poza dotychczas wykorzystywanymi sposobami przekazywania informacji, postanowiliśmy wykorzystać do tego celu także Internet.

Uwaga: System informacyjny ePracownik przeznaczony jest dla zalogowanych pracowników.
Innych Użytkowników prosimy o opuszczenie Strefy i zapoznanie się z innymi zakładkami naszej strony internetowej. Pracownicy, u których pojawią się problemy z logowaniem proszeni są o kontakt z Głównym Księgowym.

Proszę podać hasło
i zalogować się do serwisu e-Pracownik