MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC

31 lipca
2020

 
Dzisiaj, tj. 31 lipca 2020r. na terenie ciepłowni Zasanie odbyła się uroczystość inauguracyjna, tzn.

SYMBOLICZNE WBICIE PIERWSZEJ ŁOPATY
POD BUDOWĘ ELEKTROCIEPŁOWNI

Jerzy Kwieciński - Prezes PGNiG

Zorganizowana przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A. funkcjonującą w ramach grupy kapitałowej PGNiG.

Oprócz Jerzego KwiecińskiegoPawła Stańczyka – Prezesów Zarządów odpowiednio PGNiG i PGNiG Termika oraz Lucyny Podhalicz - Wiceprezesa Zarządu PGNiG Technologie, wspomnianą uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusz Chrzan - Poseł na Sejm RP, Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Władze samorządowe Przemyśla reprezentowali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Radni Rady Miejskiej w Przemyślu Wojciech RzeszutkoAndrzej Berestecki, zaś MPEC Przemyśl Sp. z o.o. – Kazimierz StecMaciej Patoczka, czyli Zarząd Spółki.

Na początku Prezes Zarządu PGNiG Jerzy Kwieciński przedstawił w kilku zdaniach powody i przesłanki, które stały za podjęciem decyzji o budowie elektrociepłowni w naszym mieście, która to inwestycja wpisuje się w szerszą strategię operacyjną i funkcjonalną realizowaną przez spółkę.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przedstawił również w skrócie największe sukcesy, jakie osiągnęła PGNiG w ostatnim czasie oraz plany na najbliższą przyszłość.

Wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali w swoich krótkich aczkolwiek treściwych wystąpieniach, znaczenie realizowanej inwestycji dla miasta Przemyśla i jego mieszkańców, którzy w ten sposób będą mogli korzystać z czystego ciepła oraz bogactw naturalnych, na których położone jest nasze miasto (gaz ziemny). Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła ponadto uwagę na fakt, że budowa elektrociepłowni i środki przeznaczane na ten cel, mają nie tylko znaczenie czysto inwestycyjne, ale i wpisują się w rządowy pakiet działań antykryzysowych.

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun przypomniał wszystkim zgromadzonym gościom m.in. o znaczeniu dobrej współpracy władz samorządowych Przemyśla i spółki PGNiG Termika, której jednym z owoców jest rozpoczynana właśnie budowa jednostki kogeneracyjnej, ale również o zaostrzanych w ekspresowym tempie regulacjach klimatyczno-energetycznych,

Uroczyste wbicie łopaty

które wymuszają na lokalnych ciepłowniach węglowych szybką transformację, w szczególności w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i struktury stosowanego w procesie wytwarzania ciepła miksu paliwowego. I zdaniem Prezydenta Wojciecha Bakuna, Przemyśl, dzięki bliskiej i harmonijnej współpracy ze spółką PGNiG Termika, jest z tego punktu widzenia w o wiele lepszej sytuacji, niż zdecydowana większość polskich miast.

Po krótkich przemówieniach, zaproszeni goście w sposób symboliczny wbili pierwszą łopatę, oficjalnie rozpoczynając tym samym realizację inwestycji – budowę elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni na uroczystości dziennikarze mogli porozmawiać z gośćmi m.in. na temat inwestycji i uzyskać od nich bardziej szczegółowe informacje.
 

29 lipca
2020

 
Od wczoraj w zasańskiej ciepłowni trwa

MONTAŻ ŚCIAN MODERNIZOWANEGO KOTŁA K3

Transport ściany kotła

co zostało przeprowadzone w połowie ubiegłego tygodnia.

Jednak zanim w hali kotłów umieszczono montowane elementy, mieszkańcy miasta spacerujący mostem Brama Przemyska, mogli przedwczoraj obejrzeć proces demontażu dachu ciepłowni, wczoraj zaś, „fruwające” nad budynkiem ciepłowni wielkie „stalowe żagle”, będące w rzeczywistości kilkunastometrowej wysokości ścianami (ekranami) kotła, ważącymi po 6-7 ton każda.

Dla postronnych obserwatorów proces ten wyglądał dosyć widowiskowo, jednak wykonujący te prace pracownicy spółki „Energoserwis”, musieli wykazać się dużym profesjonalizmem i opanowaniem. Poprzecinana rozmaitymi rurociągami i instalacjami hala kotłów znacznie ograniczała możliwości manewrowe przy ustawianiu tak dużych elementów (6-7 ton i ok. 50 m2 każdy), a wymogi technologiczne sprawiały, że każdy z nich musiał znaleźć się dokładnie tam gdzie powinien, z marginesem błędu rzędu 1-2 mm.

Modernizacja kotła K3, która pochłonie ok. 9,2 mln zł, to największa inwestycja w ciepłowni Zasanie od roku 2008, kiedy to za ok. 5 mln zł został wybudowany najnowszy z pracujących obecnie kotłów WR-12.

Więcej zdjęć z prac modernizacyjnych kotła K3 znajdziecie Państwo na naszym profilu facebookowym.
 

21 lipca
2020

 
Po zakończeniu ostatniej przerwy remontowej (10 lipca), przyrządy pomiarowe zarejestrowały rosnące ubytki nośnika ciepła w okolicach północnej pierzei przemyskiego Rynku. Jednak istniejąca w tym rejonie, licząca ponad 40 lat sieć ciepłownicza, uniemożliwia precyzyjne namierzenie miejsca awarii. Dlatego też, w celu lokalizacji miejsca wycieku niezbędne okazało się

WYKONANIE ODKRYWKI I ROZKOPANIE ULICY WODNEJ

Odkrywka sieci ciepłowniczej

co zostało przeprowadzone w połowie ubiegłego tygodnia.

Przeprowadzone po wykonaniu odkrywki oględziny wykazały, że stan techniczny odcinka wspomnianej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej, doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 m.in. do budynków Rynek 5, Rynek 6 i Wodna 2, kwalifikuje go do natychmiastowej wymiany.

Prace związane z wymianą ok. 25 metrowego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną z systemem alarmowym, wraz z odtworzeniem nawierzchni, powinny zostać zakończone zgodnie z planem do końca lipca b.r.

Dla mieszkańców Przemyśla wspomniane prace wiążą się niestety z pewnymi utrudnieniami, gdyż wymagają całkowitego wyłączenia kilkunastometrowego odcinka wspomnianej ulicy z ruchu kołowego i pieszego.

Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy.
 

13 lipca
2020

 
Trwająca od połowy marca epidemia koronawirusa, oprócz innych negatywnych zjawisk, także

PRZEMODELOWAŁA TEGOROCZNY PLAN INWESTYCYJNY MPEC

Prace inwestycyjne

Prace inwestycyjne

szczególnie w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączania do niej nowych budynków.

Wzrastająca niepewność ekonomiczna spowodowała, że wielu odbiorców zrezygnowało z wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na ogrzewanie systemowe, lub przełożyło związane z tym prace inwestycyjne i remontowe na rok 2021 i kolejne lata.

Również jeden z developerów „zamroził” prowadzoną inwestycję budowlaną a kontakt z nim stał się niemożliwy, wobec czego budowa przyłącza ciepłowniczego do wznoszonych budynków została wstrzymana.

Dodatkowo "przyhamowaniu" uległa realizacja programu "Ekologiczny Przemyśl", w ramach którego MPEC jako partner projektu zobowiązał się do wybudowania przyłączy ciepłowniczych do co najmniej kilkunastu budynków.

W związku z powyższym, pod koniec czerwca b.r. Zarząd MPEC dokonał korekty i urealnienia planu inwestycyjnego na rok 2020, z którego wykreślona została znaczna część zadań inwestycyjnych - rozwojowych.

Zmodyfikowany plan przewiduje przyłączenie w bieżącym roku do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Franciszkańskiej 18, Tatarskiej 4 i nowo powstającego osiedla przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Dla kilku kolejnych budynków zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, która umożliwi budowę przyłączy ciepłowniczych „z marszu” w roku przyszłym.

W planie inwestycyjnym pozostał natomiast „komplet” zadań związanych z modernizacją, zarówno układu wytwarzania ciepła, jak i infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Tak więc gruntownej modernizacji zostanie poddany kocioł K-3, przebudowane zostaną przyłącza ciepłownicze na terenie byłej bazy WKTS przy ul. Monte Cassino oraz przeprowadzona procedura przetargowa ws wyłonienia wykonawcy magistrali ciepłowniczej w moście drogowym Brama Przemyska.

Po wspomnianej korekcie tegoroczny plan inwestycyjny MPEC opiewa na łączną kwotę 10,7 mln zł. (wobec 15,6 mln zł w „starym” planie).
 

10 lipca
2020

Ponieważ wszystkie prace zaplanowane do przeprowadzenia w przerwie remontowej przebiegły sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego też miło jest nam Państwa poinformować o

SKRÓCENIU PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

przerwy remontowe 2020

Przerwa remontowa 2020

Jeszcze wczoraj, tj. w czwartek rozpoczęły się prace związane z uzupełnianiem zładu, czyli nośnika ciepła, zarówno w sieci ciepłowniczej, jak i instalacji ciepłowni oraz sprawdzanie szczelności, szczególnie na odcinkach, na których prowadzone były prace spawalnicze.

Dzisiaj, tj. w piątek rano rozpalony został jeden z kotłów w ciepłowni Zasanie i prowadzone jest stopniowe rozgrzewanie sieci, co z uwagi na jej rozległość, pojemność zładu (ponad 50 km długości i 2,5 tys. m3 zładu) i pozostałe ograniczenia technologiczne potrwa od kilku do kilkunastu godzin.

W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna już dzisiaj wczesnym popołudniem. W kolejnych godzinach sukcesywnie włączane będą węzły cieplne w obiektach zlokalizowanych w większej odległości od źródła ciepła.

Wg planu, w piątek w godzinach wieczornych, ciepła woda powinna już być dostępna dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, korzystających z naszych usług w tym zakresie.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993

Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

8 lipca
2020

 
Jak zapewne zauważyli nasi odbiorcy oraz użytkownicy korzystający z ciepłej wody przygotowywanej z wykorzystaniem do tego celu Ciepła Systemowego, od poniedziałku 6 lipca b.r. trwa

PRZERWA REMONTOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Prace w przerwie remontowej

Brak ciepłej wody i trudności z tym związane potrafią być naprawdę dokuczliwe, dlatego też wielu mieszkańców naszego miasta zastanawia się, czy taka przerwa jest aby na pewno niezbędna, a przynajmniej czy musi tak długo trwać?!

Niestety, pomimo, że przemyscy ciepłownicy oraz firmy zewnętrzne, którym zlecono wykonanie części zadań, dwoją się i troją, jednak pewnych prac, zarówno tych prowadzonych w ciepłowni Zasanie, jak i na sieciach ciepłowniczych, nie da się przyspieszyć.

Aby przebiegały one sprawnie, efektywnie oraz w zsynchronizowany sposób, każda czynność wykonywana w przerwie remontowej, zarówno w ciepłowni Zasanie, jak i na sieci ciepłowniczej, została dokładnie rozpisana i rozplanowana w sporządzanych w tym celu harmonogramach. Dzięki temu, każdy z pracowników służb technicznych i eksploatacyjnych MPEC dokładnie wie, nie tylko co i w jakiej kolejności ma robić, ale i jakie prace będzie wykonywał za dwie godziny, co jutro rano a co o godz. 17.

Jak co roku pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, aby skrócić trwającą aktualnie przerwę do absolutnego minimum. Informacje na ten temat będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz profilu FB.

Kilkanaście fotografii z prac prowadzonych podczas przerwy remontowej w ciepłowni Zasanie zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym.
 

2 lipca
2020

 
Upalny początek lata, to z pewnością nie jest okres szczególnego zainteresowania sprawami ogrzewania. Jednak to właśnie teraz rozstrzygają się sprawy, mające bezpośredni wpływ na jakoś powietrza, którym będziemy oddychać podczas najbliższego sezonu grzewczego. My zwróciliśmy uwagę na dwie wdrażane aktualnie regulacje prawne, dotyczące

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
I NOWYCH NORM JAKOŚCI WĘGLAZwały miału węglowego

Zacznijmy może od lepszych wiadomości. Na mocy rozporządzenia Ministra Energii z 27 września 2018, określającego normy jakości dla węgla spalanego w domowych piecach i małych kotłowniach (Dz.U. 2018 poz. 1890), od 1 lipca b.r. wszedł w życie zakaz sprzedaży miałów węglowych najniższej jakości dla tej grupy odbiorców, tj gospodarstw domowych i instalacji do 1 MW.

Jest to o tyle istotne, że polskie ciepłownictwo, zarówno to systemowe, jak i rozproszone oraz indywidualne, wciąż oparte jest węglu, często marnej jakości. Wg szacunków, w samym sektorze małych i średnich przedsiębiorców znajduje się ok. 24 tys. urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW, w których rocznie spalanych jest 7,3 mln ton miału węglowego, praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą służb ochrony środowiska.

Wspomniana zmiana to kolejny element eliminacji z rynku najgorszej jakości paliw, gdyż już wcześniej wycofano z obrotu muły węglowe i flotokoncentraty, zaś od czerwca b.r. zakazano sprzedaży odbiorcom indywidualnym węgla brunatnego.

Warto mieć na uwadze, że wciąż 87% węgla zużywanego w całej UE do ogrzewania domów zużywane jest w Polsce. Widać więc jak długa droga nas jeszcze czeka. I co równie istotne, tempo marszu musi zostać dostosowane do lokalnych uwarunkowań i możliwości.


Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Jednym z kluczowych programów ogólnopolskich, który w zamyśle miał pomóc w szybkiej eliminacji brudnych źródeł ciepła i poprawie efektywności cieplnej domów, jest program „Czyste powietrze”, ostatnio nieco zmodyfikowany i odformalizowany, o czym informowaliśmy Państwa TUTAJ.

Niestety, niedoróbki legislacyjne dotyczące drobnych wydawałoby się formalności sprawiły, że najubożsi beneficjenci programu, którzy mogli otrzymać na ten cel nawet 37 tys. zł, odprawiani są z kwitkiem. Jak wynika z szacunków, wśród potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, aż 52% spełnia kryteria kwalifikujące ich do najwyższego poziomu wsparcia.

Zmiana przepisów i udrożnienie programu może nastąpić najwcześniej na początku sierpnia b.r. Niestety, istniejących opóźnień nie da się już nadrobić przed najbliższym sezonem grzewczym, co oznacza że wiele tysięcy najbrudniejszych źródeł ciepła wciąż będzie wykorzystywanych do ogrzewania domów, zatruwając przy okazji powietrze, chociaż mogło być zupełnie inaczej.
 

1 lipca
2020

 
Przypominamy, że dzisiaj, tj. 1 lipca 2020r.

przemyski MPEC obchodzi 36 „URODZINY”

Logo MPEC 1984 - 2020

co oznacza, że jesteśmy starsi, niż znaczna część odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu, jeszcze jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zostało powołane do życia z dniem 1 lipca 1984r. na mocy Zarządzenia nr 24/84 z dnia 18 czerwca 1984r., podpisanego przez Bogusława Pruchnika - ówczesnego Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawą do wydania wspomnianego Zarządzenia była przyjęta w dniu 9 marca 1984r. przez Miejską Radę Narodową w Przemyślu Uchwała Nr XXX/120/84, wyrażająca zgodę na utworzenie MPEC-u, na bazie funkcjonującego wcześniej w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu Zakładu Energetyki Cieplnej.

Jednak formalne utworzenie przedsiębiorstwa to jedno, natomiast jego zorganizowanie, przynajmniej w stopniu umożliwiającym prowadzenie działalności, to już zupełnie „inna para kaloszy”. Łatwo nie było, gdyż musimy pamiętać, w jakiej sytuacji społeczno-gospodarczej ten proces się odbywał. Czasu też nie było zbyt wiele. Działalność eksploatacyjną nowo utworzone przedsiębiorstwo miało bowiem rozpocząć zaledwie pół roku później, tj. od 1 stycznia 1985r.

Takie były początki MPEC-u – 45 pracowników sezonowych, 26 „stałych” i 12 eksploatowanych kotłowni lokalnych. Bez sieci, bez węzłów, bez ciepłowni – ta cała infrastruktura, tworząca dzisiejszy zintegrowany miejski system ciepłowniczy, dopiero powstawała lub istniała …… jedynie na deskach kreślarskich.

Wszystkim zainteresowanym historią przemyskiego ciepłownictwa polecamy wydaną w ubiegłym roku okolicznościową publikację pt. „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czyli historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego”. Ponieważ nie jest ona dostępna w sprzedaży ani w formie elektronicznej, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa kilkanaście egzemplarzy wspomnianej publikacji – do odbioru w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (pokój nr 4).

A jak wygląda MPEC dzisiaj – 36 lat później? O tym możecie się Państwo dowiedzieć z wydanego niedawno „Raportu Spółki za rok 2019”
 

30 czerwca
2020

 
Do Przemyśla zawitało w końcu upragnione i długo wyczekiwane lato, jednak przemyscy ciepłownicy już myślą o nadchodzącej zimie. Od kilku tygodni trwają

INTENSYWNE PRACE MODERNIZACYJNE KOTŁA K3

Modernizacja kotła K3

prowadzone przez spółkę Energoserwis S.A. z Lublina.

W ramach prowadzonych prac wymienione zostaną pokłady rusztowe, część ciśnieniowa kotła w technologii ścian szczelnych oraz wykonana zabudowa dwustopniowa instalacji odpylania kotła WR-25. Wspomniana nowa instalacja zapewni radykalną redukcję poziomu emisji pyłów (max. 20 mg/Nm3).

Warto zauważyć, że konstrukcja nowej instalacji odpylania umożliwi późniejszą jej rozbudowę o instalację odsiarczania spalin.

Dotychczas został zakończony demontaż kotła, wraz z układem odpylania spalin oraz prace związane z posadowieniem nowej instalacji odpylania – wykonane stopy fundamentowe pod konstrukcje oraz fundamenty blokowe pod wentylatory. Wykonana została także adaptacja posadowienia kotła (stropu), gdyż kocioł po modernizacji będzie miał nieco inne wymiary. Odświeżona zostanie także wymurówka leja zsypowego wraz z wieńcem oraz wymienione zostaną urządzenia służące do jego odżużlania.

W chwili obecnej rozpoczęły się prace montażowe rusztu. W ramach kolejnych etapów prac modernizacyjnych zostanie przeprowadzony montaż części ciśnieniowej kotła zakończony próbą ciśnieniową UDT, montaż pozostałych instalacji technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA oraz izolacji termicznych.

Zakończenie prac i oddanie zmodernizowanego kotła do eksploatacji zostało zaplanowane na 15 listopada b.r. Koszt prac wyniesie ponad 9 mln. zł.
 

29 czerwca
2020

 
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W DNIACH 6-12 LIPCA

przerwa w dostawie ciepła / ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepła

Podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace remontowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji wytwarzania ciepła a także sieci ciepłowniczej i innych urządzeń infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. Wykonane zostaną także prace przygotowawcze, dotyczące włączenia do systemu ciepłowniczego nowego źródła ciepła budowanego na terenie ciepłowni Zasanie przez spółkę PGNiG Termika.

Aby ograniczyć czas trwania przerwy i wynikające stąd niedogodności dla naszych odbiorców, już od kilkunastu dni trwają intensywne przygotowania szczegółowych, godzinowych harmonogramów, według których prowadzone będą poszczególne prace. Wydłużone zostanie także czas pracy poszczególnych grup pracowników. Dlatego też pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie te prace będą organizowane i realizowane w taki sposób, aby ciepła woda jak najwcześniej popłynęła do Państwa mieszkań.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac i wznowienie dostaw ciepła, będziemy informować o tym Państwa na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości
 

22 czerwca
2020

 
W piątek 19 czerwca

złożyli nam wizytę przedstawiciele SRS Przemyśl

Spotkanie z SRS Przemyśl

czyli Robert Skawiński – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „Przemyśl”, wraz z Maciejem Kubisztalem - jednym z najlepszych i najsilniejszych obrotowych w I lidze piłki ręcznej.

Podczas spotkania z Prezesem Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Kazimierzem Stecem, goście podziękowali w imieniu Stowarzyszenia za finansowe wsparcie jego działalności w sezonie 2019/2020 a w ramach podziękowań wręczyli Kazimierzowi Stecowi dyplom, koszulkę i inne klubowe gadżety.

My ze swojej strony również dziękujemy a wszystkim drużynom działającym w ramach SRS Przemyśl życzymy samych sukcesów. I oczywiście będziemy im kibicować w nadchodzących rozgrywkach, tym bardziej, że jak poinformował nas Robert Skawiński - wszystkie grupy od kilku lat systematycznie zostają mistrzami Podkarpacia i awansują do rozgrywek centralnych, zaś seniorzy w ciągu ostatnich 4 sezonów, 3 razy zdobywali tytuł wicemistrza ligi.
 

16 czerwca
2020

Podobnie jak od wielu już lat, na przełomie maja i czerwca b.r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wydał

RAPORT ZA ROK 2019

Raport za rok 2019

Raport MPEC za rok 2019

stanowiący dosyć obszerne podsumowanie działalności Spółki w roku ubiegłym, we wszystkich obszarach jej aktywności.

Tym razem na 52 stronach wspomnianej publikacji, na licznych wykresach, diagramach i w tabelarycznych zestawieniach, został przedstawiony cały szereg szczegółowych informacji, dotyczących funkcjonowania Spółki, jej organizacji, zakresu działalności, polityki kadrowej, itp.

Największą część Raportu zajmują informacje dotyczące funkcjonowania układów technologicznych: wytwarzania, i przesyłania oraz dystrybucji ciepła, jak również dane ekonomiczno-finansowe, stanowiące jeden z istotnych wskaźników kondycji przedsiębiorstwa oraz mierników jego efektywności.

Osobną część raportu zajmuje analiza przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, struktury zapotrzebowania na moc i ciepło oraz zmian zachodzących w tym zakresie w ciągu ostatnich lat, segmentacji grup odbiorców, itd.

Ale działalność MPEC-u to nie tylko jego bieżące funkcjonowanie, ale i zrealizowane oraz zaplanowane inwestycje rozwojowe, dotyczące głównie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączania do niej coraz to nowych obiektów. Informacje o tym również zostały zamieszczone w Raporcie za rok 2019.

Nie zapomnieliśmy również o części „wspominkowej”, gdyż w roku 2019, którego Raport dotyczy, MPEC obchodził swoje 35 „urodziny”.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Raport z działalności Spółki za rok 2019

8 czerwca
2020

 
W piątek 5 czerwca b.r. w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej odbyło się

SPOTKANIE Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Z OSIEDLA OFIAR KATYNIA

Spotkanie z odbiorcami

w którym, oprócz Zarządu MPEC, przedstawicieli spółki Fibris oraz odbiorców, m.in. wspólnot mieszkaniowych, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Płyta” i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, udział wziął także Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

Podczas spotkania, które prowadził Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, zostały przedstawione najważniejsze informacje, dotyczące funkcjonowania systemu ciepłowniczego na wspomnianym osiedlu, aktualne stanowisko wytwórcy ciepła – spółki Fibris, dotyczące możliwości zapewnienia ciągłości dostaw ciepła w najbliższym sezonie grzewczym oraz wariantowe rozwiązania problemu zaopatrzenia w ciepło poszczególnych nieruchomości.

Jak podkreślił podczas dyskusji Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją podobnych projektów wynika, że najbardziej optymalnym kosztowo wariantem, z punktu widzenia interesów odbiorców, byłaby budowa wspólnej osiedlowej kotłowni, gdyż wówczas wszelkie koszty związane z jej eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, itd. rozłożyłyby się na znacznie większą liczbę podmiotów, niż w przypadku kotłowni indywidualnych, gdzie wszystkie wspomniane koszty, o których często odbiorcy zapominają na etapie realizacji inwestycji, obciążają w całości mieszkańców jednego budynku. Jednak decyzja, który wariant wybrać, należeć będzie do odbiorców.

Prezes Kazimierz Stec zadeklarował, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni zostaną opracowane a następnie przedstawione wszystkim zainteresowanym stronom symulacje finansowe, dotyczące budowy osiedlowej kotłowni gazowej wraz z propozycjami dotyczącymi partycypacji poszczególnych odbiorców w kosztach jej budowy.

Dodatkową możliwość optymalizacji kosztów związanych z budową i eksploatacją kotłowni stworzyłoby jej wykorzystywanie nie tylko na cele grzewcze, ale i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych budynków wspomnianego osiedla, co pozwoliłoby wyeliminować dotychczasowe, indywidualne podgrzewacze, podnieść bezpieczeństwo, a niejako przy okazji, wyremontować i doizolować liczącą kilkadziesiąt lat instalację odbiorczą w poszczególnych budynkach.

Po przeanalizowaniu przez odbiorców możliwości i wyborze przez nich najlepszego wariantu, odbędzie się kolejne spotkanie, na którym powinny zapaść decyzje.
 

5 czerwca
2020

 
W związku z upływającą 3 letnią kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej MPEC, 4 czerwca b.r. zostały przeprowadzone

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Wybory

Głosowanie w ciepłowni Zasanie

w wyborach startowało 4 kandydatów: Arkadiusz Jop, Remigiusz Kocuj, Joanna Matysiak-Kowal i Zbigniew Sawecki, zaś samo głosowanie, z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki, odbywało się w nieco zmodyfikowanej formule organizacyjnej.

Zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział 108 spośród 115 uprawnionych do głosowania pracowników MPEC (94%).

Najwięcej głosów zdobyli Remigiusz Kocuj (31)Joanna Matysiak-Kowal (27).

Kandydatom gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.
 

29 maja
2020

 
W poniedziałek 25 maja b.r. Zarząd Spółki

pożegnał odchodzącą na emeryturę
Małgorzatę Charchan

Pożegnanie Małgorzaty Charchan

która przepracowała w przemyskim MPEC-u niemal 35 lat.

Od początku, tj od 1 sierpnia 1985r. zatrudniona była w stanowiącym część zasańskiej ciepłowni Laboratorium Ochrony Środowiska, w którym na przestrzeni lat pełniła różne funkcje, od starszego laboranta do kierownika laboratorium. Przez ten czas „wychowała” wiele pokoleń młodych laborantek przekazując im swoją wiedzę i niemałe doświadczenie zawodowe związane z wykonywaną pracą.

Pani Gosia dała się poznać jako osoba kompetentna, towarzyska otwarta na kontakty z innymi pracownikami. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i zaangażowana całym sercem w wykonywanie swoich obowiązków służbowych.

Za swoje osiągniecia w 2014r. została odznaczona przez Prezydenta RP złotym medalem "za długoletnią służbę oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej".

My ze swojej strony życzymy Pani Gosi realizacji planów zamierzeń i marzeń, odkładanych niejednokrotnie przez wiele lat.
 

29 maja
2020

 
Jak widać, w bieżącym roku wiele rzeczy jest innych niż dotychczas, wymykając się znanym i utartym schematom. Łącznie z pogodą. Najpierw mieliśmy nienaturalnie ciepłą zimę, a teraz, pod koniec maja, gdy powinniśmy już rozkoszować się ciepłem i słoneczną pogodą

SEZON GRZEWCZY TRWA NADAL

Wyjątkowo zimny maj

"Wyjątkowo zimny maj"

a na wyłączenie ogrzewania nie zdecydowały się nie tylko żadna z większych spółdzielni mieszkaniowych, ale i znaczna część wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli i obiektów użyteczności publicznej.

Jak potwierdził Wiceprezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka, który pracuje w przedsiębiorstwie praktycznie od początku jego istnienia, nawet najstarsi … ciepłownicy nie pamiętają, aby sezon grzewczy trwał tak długo, czyli do przełomu maja i czerwca.

To, że sezon grzewczy trwa, widać także po wskazaniach urządzeń pomiarowych zainstalowanych w ciepłowni Zasanie, która pracuje z mocą 8 – 8,5 MW, dostarczając do sieci ciepłowniczej ok. 700 – 750 GJ/dobę. W innych latach o tej porze, było to maksymalnie 4,5 – 5 MW oraz 360 – 400 GJ/dobę (przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

Szczególnych "tropików" nie widać też w krótkookresowych prognozach pogody, według których pogoda ma się wyraźnie poprawić dopiero po połowie przyszłego tygodnia, czyli ok. 4-5 czerwca.
 

15 maja
2020

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego - ciepłej wody użytkowej, że z powodu epidemii koronawirusa i związanych z tym utrudnień, zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia

ZMIAN W HARMONOGRAMIE PRAC KONSERWACYJNYCH
PROWADZONYCH NA WĘZŁACH CIEPLNYCH

przerwy remontowe 2020

Przerwa remontowa 2020

które mogą skutkować zakłóceniami w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Na stronie internetowej PRZERWY REMONTOWE 2020 udostępniliśmy Państwu zaktualizowany harmonogram prac wraz z wykazem adresowym budynków zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych. Dla ułatwienia oznaczyliśmy węzły cieplne , których dotyczą wspomniane zmiany.

W pozostałych węzłach cieplnych, w których prace konserwacyjne nie mogły zostać dotychczas przeprowadzone, zostaną one wykonane w czasie przerwy remontowej lub w innym terminie, w sposób, który nie będzie powodował zakłóceń w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej.

Równocześnie przypominamy o planowanej przerwie remontowej, która będzie miała miejsce w dniach 6 – 12 lipca b.r.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

11 maja
2020

 
Już za kilka dni – 15 maja b.r. rusza

nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

umożliwiająca występowanie o środki pomocowe na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła (głównie tzw. kopciuchów), na czystsze, a najlepiej na wykorzystujące technologie grzewcze, które nie emitują smogotwórczych pyłów, takie jak pompy ciepła lub przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. W takim przypadku poziom dofinansowania może wynieść do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem (max. 15 tys. zł)
Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie z tego programu dotyczy także prac termomodernizacyjnych, które zmniejszą energochłonność (zapotrzebowanie na ciepło) budynków.

Podstawowy poziom bezzwrotnego wsparcia to 20 tys. zł. Przy instalacji pompy ciepła kwota ta wynosi max. 25 tys. zł, jeśli zaś do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, łączna kwota dofinansowania sięga 30 tys. zł. Jeśli natomiast w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 1400 zł/m-c, kwota dofinansowania może zostać zwiększona nawet do 37 tys. zł.

Zmieni się także czas rozpatrywania i oceny wniosków, który zostanie skrócony z 90 do 30 dni. W podobnym terminie (30 dni) wnioskodawca po złożeniu faktury otrzyma dotację na swoje konto. Wprowadzane ułatwienia dotyczą także formularzy wniosków oraz miejsca ich składania. Formularze zostaną uproszczone, zaś sam wniosek będzie można złożyć nie tylko w siedzibie WFOŚiGW, ale i najbliższym banku. Szczegóły tego rozwiązania zostaną wypracowane do końca maja b.r.

Wprowadzane zmiany dotyczą jeszcze kilku istotnych aspektów, m.in. możliwości łączenia dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem z innych, uzupełniających źródeł, przede wszystkim gminnych programów ograniczania niskiej emisji. Nowe zasady programu umożliwiają także uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca rozpoczętą do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, pod warunkiem, że data wymiany nie jest wcześniejsza niż 15 maja 2020r.

Największą słabością programu, której nie udało się usunąć, jest krąg jego adresatów. Wciąż mogą z niego korzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wciąż nie będą mogły z niego korzystać osoby mieszkające w domach wielorodzinnych (np. kamienicach), używające do ogrzewania swoich mieszkań paliw stały i pieców kaflowych, kotłów, itp., pomimo że w miastach takich jak Przemyśl, wspomniane ograniczenia podmiotowe stanowią duży problem społeczny i środowiskowy.
 

29 kwietnia
2020

 
Miło nam Państwa poinformować, że już od najbliższego poniedziałku 4 maja b.r.

MPEC WZNAWIA OBSŁUGĘ ODBIORCÓW

Wznowienie obsługi odbiorców

Wznowienie obsługi odbiorców

jednakże w trybie i na zasadach dostosowanych do zaostrzonych rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Przyjmowanie odbiorców ciepła oraz pozostałych kontrahentów odbywało się będzie w pokoju nr 4 (na parterze budynku), który zostanie wyposażony w środki ochronne, zapewniające bezpieczeństwo zarówno pracownikom Spółki, jak i interesantom.

Kasa mieszcząca się w siedzibie Spółki pozostaje zamknięta. Regulowanie opłat za ciepło oraz wszelkie inne płatności prosimy dokonywać przelewem na konto MPEC.

Równocześnie, dla zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prosimy, aby wszystkie sprawy, do których załatwienia Państwa osobista obecność w siedzibie Spółki nie jest konieczna, w dalszym ciągu załatwiać drogą elektroniczną (w tym z wykorzystaniem konta w IBOK i profilu zaufanego) lub telefonicznie.

Kontakty (e-mail i nr telefonu) do poszczególnych pracowników MPEC, znajdziecie Państwo TUTAJ, zaś krótki miniprzewodnik, w jaki sposób założyć profil zaufany a następnie używać go do podpisywania dokumentów - TUTAJ
 

29 kwietnia
2020

 
Pomimo epidemii koronawirusa, nie możemy zapominać o tym, że wielkimi krokami zbliża się lato. Niestety, zanim powrócimy do ćwiczeń na siłowniach, minie jeszcze trochę czasu. Jednak obecna sytuacja to doskonała okazja aby zadbać o formę w domu, korzystając z treningów z serii

Zmień bojler na kaloryfer

Zmień bojler na kaloryfer

Zmień bojler na kaloryfer

Do czego oczywiście gorąco zachęcamy.

Na stronie www.zmienbojlernakaloryfer.pl każdy znajdzie zestawy ćwiczeń o różnym poziomie zaawansowania, dostosowanych do swojej płci, wieku, możliwości, kondyncji, itd.

W treningach pomogą z pewnością zamieszczone na stronie filmy instruktażowe oraz książeczki w formacie pdf, przedstawiające szczegółowo, jak dane ćwiczenie należy wykonywać.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów, dzięki którym łatwiej pozbędziemy się pozimowego „bojlera”, na rzecz letniego „kaloryfera”.
 

27 kwietnia
2020

 
Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła dostarczanego przez MPEC do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od wytwórcy ciepła – spółki Fibris S.A., spółka w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia b.r. wznawia działalność produkcyjną, co wiąże się z możliwością
Wznowienie dostaw ciepła

Wznowienie dostawy ciepła

WZNOWIENIA OGRZEWANIA BUDYNKÓW
PRZY UL. OFIAR KATYNIA

Równocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo odbiorców, wznowienie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków będzie się odbywało po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zarządcami lub administratorami każdego z budynków.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dyspozytor Ruchu pod całodobowym nr tel. 16 670-03-71; 519-147-071 lub pod nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.
 

23 kwietnia
2020

Jak wszyscy wiemy, obecna sytuacją epidemiczna znacznie utrudniała osobiste załatwianie spraw, w tym tych związanych z zawieraniem umów, czy też składaniem pism i wniosków dotyczących przyłączania obiektów do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła. Dlatego też proponujemy Państwu nowe rozwiązanie, a mianowicie

ELEKTRONICZNE ZAWIERANIE UMÓW PRZY UŻYCIU PROFILU ZAUFANEGO

Wstrzymanie dostaw ciepła

Wstrzymanie dostawy ciepła

Jest to niewątpliwie rozwiązanie proste, wygodne, oszczędzające Państwa czas i energię, a przede wszystkim bezpieczne, zarówno z punktu widzenia zdrowotnego, jak i prawnego, gdyż podpisanie dokumentu podpisem zaufanym ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny, złożony fizycznie na dokumencie.

Ponadto profil zaufany i możliwość składania przy jego pomocy podpisu kwalifikowanego, (np. na umowach) to w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego rozwiązanie bezpłatne, które nie wiąże się z koniecznością posiadania dodatkowych kart i urządzeń do ich odczytu, a przy tym dostępne praktycznie dla każdego.

Aby ułatwić Państwu założenie profilu zaufanego a następnie korzystanie z tej formy składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, przygotowaliśmy dla Państwa krótki miniporadnik, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat i opisaliśmy wszystko krok po kroku.

Profil zaufany - podpisywanie dokumentów krok po kroku

3 kwietnia
2020

Informujemy wszystkich mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, których budynki zasilane są z sieci ciepłowniczej, że począwszy od dnia 6 kwietnia (poniedziałek) nastąpi

PRZERWA W DOSTARCZANIU CIEPŁA

Wstrzymanie dostaw ciepła

Wstrzymanie dostawy ciepła

która wg informacji otrzymanych przez MPEC od spółki Fibris S.A. – wytwórcy ciepła, potrwa do 26 kwietnia b.r.

Wspomniana przerwa w dostarczaniu ciepła spowodowana jest wstrzymaniem przez spółkę Fibris S.A. działalności produkcyjnej, a co się z tym wiąże, wstrzymaniem procesu wytwarzania ciepła, zużywanego w procesach technologicznych oraz do ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.

Poniżej zamieszczamy otrzymane w dniu dzisiejszym pismo wystosowane przez spółkę Fibris S.A. informujące o fakcie i przyczynach wstrzymania produkcji asortymentowej oraz wytwarzania ciepła.

Pismo spółki Fibris S.A. informujące o wstrzymaniu wytwarzania ciepła.

23 marca
2020

Pomimo, że epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu Spółki spowodowały znaczne utrudnienia w bieżącej obsłudze odbiorców Ciepła Systemowego, pragniemy zapewnić wszystkich korzystających z naszych usług, że

Wytwarzanie i dostarczanie ciepła odbywa się bez zakłóceń

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe

MPEC nie planuje również wprowadzania żadnych zmian i ograniczeń w tym zakresie.

W trybie ciągłym pracują nie tylko pracownicy przemyskiej ciepłowni, ale i służby eksploatacyjne przedsiębiorstwa, czuwając nad tym, aby proces przesyłania i dystrybucji ciepła, począwszy od ciepłowni Zasanie do grzejników w Państwa mieszkaniach oraz instalacji odbioru ciepłej wody użytkowej, odbywał się nieprzerwanie, bez zbędnych przerw i zakłóceń.

W przypadku wystąpienia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła, prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny z Dyspozytorem Ruchy pod całodobowym nr tel. 16 670-03-71; 519-147-071 lub pod nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.

W innych sprawach prosimy, które chcielibyście Państwo załatwić w naszym przedsiębiorstwie, prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikami właściwej komórki organizacyjnej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod zakładką KOMUNIKAT.

20 marca
2020

Wczoraj, tj 19 marca b.r.

POŻEGNALIŚMY NASZEGO KOLEGĘ – ANDRZEJA KORYTKO

Andrzej Korytko

Andrzej Korytko

który zmarł w wieku zaledwie 57 lat, po walce z ciężką chorobą.

Andrzej Korytko pracował w przemyskim MPEC-u od roku 1988 do lipca 2019r. W sumie 31 lat. Do 2005r. pracował w dziale transportu jako operator sprzętu ciężkiego, zaś od roku 2005 do 2019 był zatrudniony w ciepłowni Zasanie, gdzie pracował jako operator koparek i suwnicowy.

Wszyscy z którymi pracował przez te lata mówią o nim jako o człowieku otwartym na innych ludzi, koleżeńskim, który nigdy nie odmawiał pomocy. A przy tym dobrym pracowniku.

Andrzeju odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.

17 marca
2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

zamówienia na dostawę miału węglowego
KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

PARAMETRY:
- 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950°C.

węgiel

Przetarg na dostawę węgla

ILOŚĆ:
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem – ok. 25.000 ton.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

TERMIN DOSTAWY:
Sukcesywnie w terminie od września 2020r. do kwietnia 2021r. – zgodnie z harmonogramem.
MPEC posiada duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

MIEJSCE DOSTAWY:
loco bocznica własna MPEC Przemyśl (numer stacji CETAR 51 084 202).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC oraz warunków płatności prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby spółki - Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub przesłać e-mailem na adres mpec@mpec.przemysl.pl w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r.

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziecie Państwo na stronie BiP MPEC Przemyśl.

Szczegółowych informacji udziela także:
Wiesław Pałka – tel. 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl

5 marca
2020

Według zapowiedzi Ministra Klimatu Michała Kurtyki, na przełomie marca i kwietnia b.r. ruszy

ZMIENIONA WERSJA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Najważniejsze zmiany dotyczą formy i procedury składania wniosków o dotację – sam wniosek będzie uproszczony a większość dokumentów, które dotychczas musiały być do wniosku dołączone zostaną zastąpione przez stosowne oświadczenia wnioskodawcy. Znacznemu skróceniu ulegnie też terminu rozpatrywania wniosków, zaś do realizacji programu, oprócz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i samorządów, włączone mają zostać także inne instytucje, m.in. banki.

Czyste powietrze

Czyste Powietrze

Zmiany wprowadzane w programie „Czyste Powietrze” mają także charakter rzeczowy i organizacyjny. Zostanie on m.in. powiązany z programem „Mój Prąd”. Zmianie ulegną także progi dochodowe, od których zależna będzie pomoc.

Dla osób osiągających do 100 tys. zł dochodu rocznie, dotacje wyniosą do 35 proc. kosztów termomodernizacji/wymiany źródła ciepła i maksymalnie do 20 tys. zł. Przy instalacji pompy ciepła, dotacja wzrośnie do 25 tys. zł., zaś przy dodatkowym montażu paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji programu „Mój Prąd”, dotacja wzrośnie do 30 tys. zł.

W przypadku, gdy dochód na osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosił do 1,4 tys. zł (lub 1,9 tys. zł dla osoby samotnie mieszkającej w domu), dotacją sfinansować będzie można do 60 proc. inwestycji i wynosić ona będzie maksymalnie 32 tys. zł. Przy dodatkowej fotowoltaice będzie to 37 tys. zł.

Osoby najuboższe będą mogły natomiast skorzystać z programu "Stop Smog", który pozwala sfinansować inwestycję przez rząd i samorząd w 100 proc. (70 proc. rząd i 30 proc. samorząd).

W nowym programie "Czyste Powietrze" weryfikowana będzie też możliwość podłączenia domów do sieci ciepłowniczej lub gazowej i w zależności od zamożności beneficjentów - dopłaty za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej wyniosą odpowiednio do 10 tys. i do 15 tys. zł .

Nie zmieniła się natomiast grupa potencjalnych beneficjentów, do których kierowany jest program „Czyste Powietrze”. Wciąż mogą z niego korzystać jedynie mieszkańcy domów jednorodzinnych, pomimo, że rozważane było rozszerzenie programu na użytkowników mieszkań w budynkach wielolokalowych, którzy w wielu przypadkach do ogrzewania nadal używają niskoemisyjnych źródeł ciepła - pieców i kuchni kaflowych, w najlepszym przypadku małych kotłów węglowych. Wsparcie na wymianę źródeł ogrzewania dla tej grupy mieszkańców wciąż jest niestety bardzo skromne a jako źródło finansowania najczęściej wskazywane są budżety samorządów.

5 marca
2020

Jak widać ze statystyk teleinformatycznych, rosnąca świadomość ekologiczna oraz szybki i łatwy dostęp do informacji sprawiają, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta prowadzi mniej lub bardziej systematyczny

Monitoring stanu powietrza w Przemyślu

Jakość powietrza w Przemyślu

Jakość powietrza w Przemyślu

co pomaga m.in. zaplanować optymalny rozkład zajęć, określić godziny lub pory dnia w których najlepiej robić zakupy, wybrać się na spacer, czy też uprawiać sport „na świeżym powietrzu”. Wspomniane informacje pozwalają także zidentyfikować rejony naszego miasta, w których często utrzymuje się podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza i wyciągać z tego faktu wnioski.

Uzyskanie tych wszystkich informacji ułatwia system czujników, których rejestrowane na bieżąco wskazania umożliwiają sporządzanie i aktualizowanie Mapy zanieczyszczenia powietrza i Indeksu jakości powietrza. Są to kategorie wyliczone na podstawie odpowiedniego algorytmu, które określają jakość powietrza w 6-stopniowej skali, oznaczonej odpowiednimi kolorami:
 • ciemno zielony - stan powietrza bardzo dobry
 • zielony - stan powietrza bardzo dobry
 • żółty - stan powietrza umiarkowanie dobry
 • pomarańczowy- stan powietrza dostateczny
 • czerwony – stan powietrza zły
 • bordowy – stan powietrza bardzo zły


 • Wszystkie te dane dostępne są (aktualizacja odczytów co 5 minut) na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/#49.78211,22.76415,i2892 która dzięki ostatnim zmianom layautu stała się jeszcze bardziej atrakcyjna a prezentowane wyniki pomiarów przejrzyste i opatrzone dodatkowymi informacjami.

  Zachęcamy Państwa gorąco także do zainstalowania w telefonach darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców Miasta Przemyśla pn. „Miasto Przemyśl”, która oprócz zapewnienia dostępu do wielu informacji i aktualności dotyczących naszego miasta, będzie nas regularnie informowała o stanie powietrza w Przemyślu.
  Więcej informacji nt. wspomnianej aplikacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://przemysl.pl/49042/aplikacja-mobilna.html

  Poniżej zamieściliśmy także komplet danych pomiarowych – odczytów godzinowych (PM1; PM2,5; PM10; temperatura, wilgotność, ciśnienie) z 5 czujników pomiarowych dzierżawionych przez MPEC, zarejestrowanych w okresie od 1 grudnia 2019r. do 4 marca 2020r.

  Tabele wyników pomiarów z 5 stacji pomiarowych w Przemyślu.

  3 marca
  2020

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych
  w okresie 01.04.2020 - 31.03.2021

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  paliwo silnikowe

  PB 95 i ON

  Oferty na formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2020 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2020 nie otwierać przed 19 marca 2020 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: mpec@mpec.przemysl.pl

  Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się na stronie BiP oraz zamieszczonym na niej formularzu ofertowym i propozycji umowy.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka - tel: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


  Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl

  27 lutego
  2020

  20 stopni dla klimatu

  20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni i więcej. Ta wydawało by się niewielka różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy.
  20 stopni dla klimatu

  20 stopni dla klimatu  Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20°C obniżylibyśmy emisję CO₂ wynikającą z produkcji ciepła systemowego o 2 mln ton rocznie, czyli aż o 10 proc! Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla potrzeba 30 mln drzew.

  Mamy świadomość, że zmiana nawyków to nie wszystko. Czujemy się odpowiedzialni za naszą planetę, dlatego by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dostarczać zielone ciepło jako branża inwestujemy w działania na rzecz dekarbonizacji.

  Z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wynika, że do 2030r. dostawcy ciepła systemowego zrealizują inwestycje rzędu 40-70 mld pln. Uwzględniając zmiany instalacji w budynkach oraz koszty termomodernizacji sięgną one łącznie 558 mld pln (Dane: Polski Instytut Ekonomiczny). Proces zmiany jest nie tylko kosztowny, ale też czasochłonny i skomplikowany. Wierzymy jednak, że zanim przez niego przejdziemy, możemy już teraz, wspólnymi siłami zmienić wiele.

  Zachęcamy do przyłączenia się do akcji “20 stopni dla klimatu” i zapoznania się z poradami na temat mądrego korzystania z ciepła oraz informacjami o zmianach, które zachodzą wśród dostawców ciepła systemowego.

  Działajmy razem - dla dobra klimatu - www.20stopni.pl

  13 lutego
  2020

  Zaledwie przed kilkoma dniami Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zatwierdził

  PLAN INWESTYCYJNY I TECHNICZNO-EKONOMICZNY
  NA ROK 2020

  Inwestycje MPEC

  Inwestycje MPEC

  Tegoroczny plan inwestycyjny, w którym w rubryce „nakłady ogółem” widnieje „astronomiczna” kwota, niemal 15,6 mln zł, w zakresie inwestycji rozwojowych systemu przesyłowo-dystrybucyjnego, jest dosyć ostrożny.

  Plan przewiduje przyłączenie w bieżącym roku do sieci ciepłowniczej łącznie 11 budynków, w tym 4, które dopiero mają powstać, przy ul.: Tatarskiej, Żołnierzy I Armii WPŻołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino). Pozostałe budynki, które planujemy zasilać od najbliższego sezonu grzewczego Ciepłem Systemowym to: Franciszkańska 18, 2037, Tarnawskiego 8, Chopina 6, Dworskiego 8Mickiewicza 20A oraz 3 budynki, przy ul. Puszkina 3, Kraszewskiego 7Bielskiego, przy których prace przyłączeniowe były prowadzone w roku ubiegłym, natomiast zakończa się w roku 2020.

  Łączna kwota zaplanowana na realizację wspomnianych zadań inwestycyjnych to ok. 1,6 mln zł, w ramach której wybudowanych zostanie ponad 0,5 km sieci ciepłowniczej oraz 10 węzłów cieplnych. Łączny docelowy przyrost mocy z tego tytułu szacujemy zaś na ok. 1,5 MW.

  To jednak nie wszystkie inwestycje rozwojowe, których realizację zaplanowaliśmy na rok bieżący. W ramach programu „Ekologiczny Przemyśl”, MPEC jako Partner projektu, będzie partycypował finansowo w wykonaniu kilkunastu przyłączy ciepłowniczych, na co została przewidziana kwota 0,8 mln zł. Kolejne 3 mln zł to szacowany koszt planowanej od wielu już lat budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska i połączenia magistrali ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni z siecią w okolicach Galerii „Sanowa”.

  Największą pozycją kosztową w planie inwestycyjnym jest jednak modernizacja układu wytwarzania ciepła a właściwie jednego kotła K-3 i jego dostosowanie do wymogów energetyczno-klimatycznych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2023r. Koszt tej „wycinkowej” modernizacji, która absolutnie nie rozwiązuje problemów poziomu emisji zanieczyszczeń z instalacji ciepłownia Zasanie i konieczności ich dostosowania do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów w tym zakresie, to 9,2 mln. zł.

  Plan ekonomiczny na rok bieżący zakłada natomiast praktycznie zbilansowanie kosztów i przychodów Spółki, z symboliczną stratą w wysokości ok. 70 tys. zł.

  6 lutego
  2020

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 lutego 2020r. nastąpiła

  ZMIANA CENNIKA ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE
  ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC

  Cennik MPEC

  Cennik

  Wspomniana zmiana nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

  Cena większości usług ujętych w cenniku nie ulegnie zmianie. Podwyższeniu o 2,3 % (wskaźnik inflacji w roku 2019 ogłoszony przez Prezesa GUS) uległa natomiast cena 4 usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku i lokalu, rozliczania zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy (opłaty wyszczególnione w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2 cennika).

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie. Skany wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone poniżej. Zostaną one również doręczone wszystkim odbiorcom ciepła na początku marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty.

  Od dnia 1 lutego b.r. waloryzacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (opłata 10,49 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

  Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC
  Cennik w formacie pdf
  Pismo informujące o zmianach wprowadzonych w cenniku

  4 lutego
  2020

  Co prawda za oknem tego nie widać, jednak od rozpoczęcia kalendarzowej zimy minęło 45 dni i dokładnie tyle samo (biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień) pozostało do jej zakończenia, czyli 20 marca. Cokolwiek by więc o tym nie sądzić, mamy

  SAM ŚRODEK KALENDARZOWEJ ZIMY

  Zima w Przemyślu

  Zima w Przemyślu

  Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdyby przyłożyć do tegorocznej zimy kryteria klimatyczne, zgodnie z którymi za zimę przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 0oC. A takich dni mieliśmy od początku kalendarzowej zimy zaledwie 11, w tym 3 (29.12, 30.12 i 07.01) z „siarczystym mrozem” ….. -3oC. W pozostałe dni było już tylko cieplej, aż do +8oC w pierwszych dniach lutego b.r.

  Średniodobowa temperatura w styczniu b.r. zmierzona przez czujniki zainstalowane w kilku punktach Przemyśla, wyniosła ok. +1,2oC, zaś I połowy zimy ok +1,5oC.

  Łagodna aura musiała się oczywiście przełożyć na mniejsze zużycie ciepła na cele grzewcze. W styczniu b.r. sprzedaż ciepła wyniosła 70,3 tys. GJ przy sumarycznej wielkości zamówionej mocy cieplnej 74,7 MW.

  23 stycznia
  2020

  Jeśli ktoś jeszcze pamięta T-Raperów znad Wisły to wie, że mieli nie tylko niepodrabialny, luźny i zabawny styl, ale i że ich teksty często niosły jakieś przesłanie. Kilka dni temu w Internecie pojawił się ich nowy

  edukacyjny klip "antysmog song"

  w którym Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak w nostalgicznych klimatach z początku lat 90, rapują o zagrożeniach związanych ze smogiem, o tym kto tak naprawdę jest w największym stopniu odpowiedzialny za jego powstawanie oraz jak usiłuje się zrzucić za to winę na innych, zamykając równocześnie oczy na „wkład własny”.

  Uważamy, że każdy sposób i każdy kanał komunikacji jest dobry, "rapowy" również, aby trafić z informacjami do adresatów, aby edukować i zwracać uwagę na skutki niefrasobliwości, gdyż jak śpiewają T-Raperzy

  "Mamy tylko jedno zdrowie
  i stąd panie i panowie
  walczymy z wrogiem
  co nam je odbiera smogiem
  na początku będzie prawda
  co nam pewien ogląd sprawy da
  80 smogu %
  naszych działań jest owocem
  wiec nie bierzmy na języki
  ni zakłady, ni fabryki
  tylko tych po prostu ludzi,
  którym rozum się nie budzi (...)"


  Zachęcamy do wysłuchania całego utworu T-Raperów znad Wisły pt. „Antysmog song”.

  13 stycznia
  2020

  Co prawda, pogoda za oknem oraz słupki na termometrach wciąż bardziej przypominają późną jesień niż środek stycznia, jednak w internetowych serwisach pogodowych, jak niemal co roku o tej porze, mogliśmy się natknąć na alarmistyczne komunikaty o ekstremalnie wysokich stężeniach szkodliwych zanieczyszczeń, głównie w okolicach Krakowa i niektórych śląskich miast.

  A na tym tle wygląda sytuacja w naszym mieście? Lakonicznie można stwierdzić, bez zbytniej satysfakcji:

  W PRZEMYŚLU STAN POWIETRZA - PRZECIĘTNY

  stan powietrza

  Stan powietrza - taki sobie.

  Analizując wyniki pomiarów godzinowych z 5 czujników rozlokowanych w różnych częściach naszego miasta widać wyraźnie, że zarówno w grudniu 2019r., jak i w okresie 1 - 12 stycznia b.r. co prawda nie odnotowywaliśmy, jak to bywało w latach ubiegłych, przekroczeń stężenia pyłów PM2,5 i PM10 o kilkaset procent, jednak szczególnych powodów do zadowolenia też ma. Szczególnie gdy się spojrzy nie na uśrednione wyniki dobowe, a na wyniki godzinowe, rejestrowane w godzinach 16 - 20.

  Uwagę zwraca fakt, że dosyć często najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza rejestrował czujnik zamontowany przy ul. Sienkiewicza - o wiele wyższe niż czujniki zainstalowane w innych rejonach Przemyśla o gęstszej zabudowie i o wiele większym natężeniu ruchu komunikacyjnego.

  Poniżej zamieściliśmy komplet danych pomiarowych (PM1; PM2,5; PM10; temperatura, wilgotność, ciśnienie) ze wspomnianych 5 czujników, rejestrowanych co 1 godzinę w okresie od 1 grudnia ub. r. do 12 stycznia b.r. Dzięki temu każdy z Państwa będzie mógł stwierdzić m.in. w jakich porach można w miarę bezpiecznie wyjść na spacer czy na zakupy, a kiedy i w jakich rejonach miasta lepiej ograniczyć aktywność na tzw. „świeżym powietrzu”.

  Zachęcamy również wszystkich do umieszczania na swoich stronach internetowych sparametryzowanych widgetów, które w skrótowej, graficznej formie poinformują odwiedzających Państwa stronę o stanie powietrza w poszczególnych punktach Przemyśla.

  Tabele wyników pomiarów z 5 stacji pomiarowych w Przemyślu.

  10 stycznia
  2020

  Przypominamy, że dzisiaj, jak co roku 10 stycznia obchodzimy

  Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii

  Oszczędzamy energię

  Oszczędzamy energię

  który wprowadziła do kalendarza pod koniec lat 90 XX wieku niezależna organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance.

  Zgodnie z założeniami, jest to okazja do przypomnienia, że oszczędzanie energii to nie jednorazowa akcja ale ciągły proces, obejmujący nie tylko aspekty techniczne czy technologiczne (np. wymiana sprzętu na energooszczędny, o wyższej klasie energetycznej), ale również, a może przede wszystkim, zmianę przyzwyczajeń, co z reguły jest działaniem najmniej kosztownym a równocześnie najbardziej efektywnym.

  Pamiętać jednak musimy, że oszczędzać energię, czy może raczej korzystać z niej racjonalnie i ograniczyć marnotrawstwo, należy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Z zyskiem dla środowiska naturalnego i naszych kieszeni.

  Energię elektryczną oszczędzać możemy wyłączając światło wychodząc z pomieszczeń, używając energooszczędnego oświetlenia czy sprzętów AGD i RTV. A w jaki sposób możemy oszczędzać ciepło bez pogarszania poczucia komfortu? Nic prostszego! Wystarczy regularnie stosować się do kilku prostych zasad, które zebraliśmy dla Państwa w Poradniku Odbiorcy Ciepła Systemowego.

  Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego

  8 stycznia
  2020

  Tradycyjnie już, początkiem stycznia, po przeprowadzeniu rozliczeń i zafakturowaniu zużycia ciepła za miesiąc grudzień ub.r., możemy Państwu przedstawić pierwsze, jeszcze z natury rzeczy niepełne

  PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2019

  Dane za rok 2019

  W roku 2019 sezon grzewczy trwał stosunkowo długo, bo aż 232 dni (01.01 – 15.05 i 26.09 – 31.12), czyli w sumie ponad 7,5 miesiąca, jednak średnia zewnętrzna temperatura sezonu grzewczego była najwyższa w 35 letniej historii przedsiębiorstwa i wyniosła +6,9oC (średnia temp. Sezonu z lat 1985 – 2018 wyniosła +3,14oC).

  Powyższe dane przełożyły się oczywiście na dwa inne, podstawowe dla funkcjonowania Spółki parametry: ilość wytworzonego oraz sprzedanego ciepła.

  W roku 2019 w ciepłowni Zasanie zostało wytworzonych 486,6 tys. GJ ciepła, zaś sprzedaż ciepła wyniosła 410,4 tys. GJ.

  Wspomniana wielkość sprzedaży w roku 2019, niższa nie tylko od planów (439,5 tys. GJ), ale i od ilości ciepła sprzedanego w latach 2016-2018, miała miejsce przy największej w historii przedsiębiorstwa ilości ogrzewanych obiektów oraz wielkości zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej wynoszącej wg stanu na koniec grudnia 2019r. 74,9 MW – najwięcej od 20 lat!

  Widać więc wyraźnie, że głównymi czynnikami wpływającymi na obniżone zapotrzebowanie na ciepło w roku 2019 były warunki atmosferyczne oraz, w mniejszym stopniu, prowadzone przez odbiorców prace termomodernizacyjne i racjonalne gospodarowanie ciepłem (co w pełni popieramy!), nie zaś ograniczenie potencjału technicznego czy też atrakcyjności Ciepła Systemowego jako sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  Najważniejsze dane za rok 2019 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2018 znajdziecie Państwo w Tabeli.

  Szczegółowe informacje dotyczące działalności MPEC-u w roku 2019 znajdziecie Państwo natomiast w Raporcie z działalności Spółki za rok 2019, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

  Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Nasze wydawnictwa”.

  3 stycznia
  2020

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że

  W DNIACH 6 - 12 LIPCA 2020 R.
  BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE PRZERWA REMONTOWA

  Przerwa remontowa 2020

  czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

  Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

  Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Na stronie internetowej PRZERWY REMONTOWE 2020 udostępniliśmy Państwu harmonogram prac wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej.

  Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 06 - 12.07.2020r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

  Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

  2 stycznia
  2020

  W dniu 12 grudnia 2019r. Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Przemyśl posiadająca 100% udziałów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna), podjęło uchwały dotyczące

  Zmiany składu rady nadzorczej spółki

  Z dniem 31 grudnia 2019r. ze składu Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. odwołani zostali Pani Jadwiga Jędruch i Pan Jan Gąska, natomiast z dniem 1 stycznia 2020 do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Andrzej Szlęzak i Pan Dawid Pelc, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  Nowym członkom Rady Nadzorczej MPEC gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


  AKTUALNOŚCI 2020

  Archiwum aktualności >>> 
  2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  43302851

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna:
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 1187
  Od początku: 4688588
  « powrót | drukuj
  Do góry